Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cévnaté rostliny Vysočiny

Libor Ekrt, Luděk Čech, Ester Ekrtová, Ivan Růžička, Jiří Juřička, Jana Jelínková (2017)

 

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření vzácných, ohrožených a regionálně významných druhů cévnatých rostlin v Kraji Vysočina. Výstupem je komentovaný regionální červený seznam vzácných a ohrožených druhů cévnatých rostlin vyskytujících se historicky a recentně na území Kraje Vysočina. Součástí výstupu jsou expertně stanovené regionální kategorie ohrožení těchto druhů a souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se výskytu těchto taxonů na vymezeném území. Pro všechny taxony zahrnuté v červeném seznamu byly zpracovány mapky současného a historického výskytu. Součástí projektu bylo recentní ověření výskytu vybraných vzácných a ohrožených taxonů v terénu a zhodnocení stavu a vitality jejich populací, excerpce dostupné historické i současné literatury, dále pro vybrané taxony revize herbářových dokladů ve veřejných herbářových sbírkách a konzultace a spolupráce se specialisty na vybrané kritické skupiny.

 

Tato část projektu je realizována ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Projekt navazuje přímo tématicky i geograficky na Červenou knihu květeny jižní části Čech (LEPŠÍ et al. 2013). Projekt svojí dílčí částí přímo navazuje na Projekt Excelence: Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity – PLADIAS financovaný z GAČR, jejímž cílem je vytvoření integrované databáze a online informačního systému o rostlinné diverzitě České republiky a které se Přírodovědecká fakulta JU účastní spolu s Masarykovou univerzitou v Brně a Botanickým ústavem AVČR v Průhonicích jako řešitel. Výsledky projektu budou postupně prezentovány na tomto webu.

Bibliografie rostlin Vysočiny představuje přehled historické a recentní botanické a floristické literatury týkající se území Vysočiny. Tento seznam se neustále doplňuje při zpracování databází a dosud čítá 1014 literárních zdrojů. U literárních pramenů v seznamu je odlišeno, které literární práce jsou excerpovány v konkrétních databázích. Existuje tedy přehled, které zdroje jsou k dispozici online a které nikoliv. Zároveň jsou označené publikace, které byly excerpovány a digitalizovány v databázi Ivana Růžičky v Muzeu Vysočiny Jihlava a které literární prameny byly do databáze aktuálně nahrány – jedná se o recentní botanické inventarizační průzkumy zpravidla autorů botanické části projektu a manuálně excerpované vybrané historické práce.

Autorský kolektiv: Odborným garantem je RNDr. Libor Ekrt, Ph.D., realizováno v rámci partnerství projektu s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a ve spolupráci s dalšími odborníky: RNDr. Ester Ekrtová, Ph.D., RNDr. Ivan Růžička, Ing. Luděk Čech, Mgr. Jana Jelínková, Mgr. Jiří Juřička.

 

Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Kraje Vysočina

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2000)
= historický výskyt (do r. 1999)
= v regionu nepůvodní/zavlečený výskyt nebo výsadba
= nejasný výskyt

A) Systematický přehled (v přípravě)

B) Abecední seznam podle českých jmen

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 

A) Systematický přehled

Říše: Rostliny (Plantae)
Podříše: Vyšší rostliny (Embryobionta)
Oddělení: Plavuně (Lycopodiophyta)
Třída: Lycopodiopsida ()
Řád: Plavuňotvaré (Lycopodiales)
Čeleď: Plavuňovité (Lycopodiaceae)

.

Říše: Rostliny (Plantae)
Podříše: Vyšší rostliny (Embryobionta)
Oddělení: Kapradiny (Monilophyta)
Třída: Polypodiopsida ()
Řád: Hadilkotvaré (Ophioglossales)
Čeleď: Hadilkovité (Ophioglossaceae)
Řád: Nepukalkotvaré (Salviniales)
Čeleď: Marsilkovité (Marsileaceae)
Řád: Osladičotvaré (Polypodiales)
Čeleď: Kapradiníkovité (Thelypteridaceae)
Čeleď: Kapradinkovité (Woodsiaceae)
Čeleď: Kapraďovité (Dryopteridaceae)
Čeleď: Netíkovité (Adianthaceae)
Čeleď: Sleziníkovité (Aspleniaceae)
Čeleď: Žebrovicovité (Blechnaceae)

.

Říše: Rostliny (Plantae)
Podříše: Vyšší rostliny (Embryobionta)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída: Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Čeleď: Klokočovité (Staphyleaceae)
Řád: Bobotvaré (Fabales)
Čeleď: Bobovité (Fabaceae)
Čeleď: Vítodovité (Polygalaceae)
Řád: Brukvotvaré (Brassicales)
Čeleď: Brukvovité (Brassicaceae)
Řád: Brutnákotvaré (Boraginales)
Čeleď: Brutnákovité (Boraginaceae)
Řád: Bukotvaré (Fagales)
Čeleď: Břízovité (Betulaceae)
Řád: Dřínotvaré (Cornales)
Čeleď: Dřínovité (Cornaceae)
Řád: Hluchavkotvaré (Lamiales)
Čeleď: Bublinatkovité (Lentibulariaceae)
Čeleď: Hluchavkovité (Lamiaceae)
Čeleď: Jitrocelovité (Plantaginaceae)
Čeleď: Krtičníkovité (Scrophulariaceae)
Čeleď: Prustkovité (Hippuridaceae)
Čeleď: Sporýšovité (Verbenaceae)
Čeleď: Zárazovité (Orobanchaceae)
Řád: Hořcotvaré (Gentianales)
Čeleď: Hořcovité (Gentianaceae)
Čeleď: Mořenovité (Rubiaceae)
Čeleď: Toješťovité (Asclepiadaceae)
Řád: Hvězdnicotvaré (Asterales)
Čeleď: Hvězdnicovité (Asteraceae)
Čeleď: Vachtovité (Menyanthaceae)
Čeleď: Zvonkovité (Campanulaceae)
Řád: Hvozdíkotvaré (Caryophyllales)
Čeleď: Hvozdíkovité (Caryophyllaceae)
Čeleď: Merlíkovité (Chenopodiaceae)
Čeleď: Olověncovité (Plumbaginaceae)
Čeleď: Rosnatkovité (Droseraceae)
Čeleď: Šruchovité (Portulacaceae)
Čeleď: Tamaryškovité (Tamaricaceae)
Řád: Jesencotvaré (Celastrales)
Čeleď: Tolijovité (Parnassiaceae)
Řád: Kakostotvaré (Geraniales)
Čeleď: Kakostovité (Geraniaceae)
Řád: Lilkotvaré (Solanales)
Čeleď: Lilkovité (Solanaceae)
Řád: Lomikamenotvaré (Saxifragales)
Čeleď: Lomikamenovité (Saxifragaceae)
Čeleď: Meruzalkovité (Grossulariaceae)
Čeleď: Tlusticovité (Crassulaceae)
Čeleď: Zrnulovité (Haloragaceae)
Řád: Malpígiotvaré (Malpighiales)
Čeleď: Pryšcovité (Euphorbiaceae)
Čeleď: Třezalkovité (Hypericaceae)
Čeleď: Úporovité (Elatinaceae)
Čeleď: Violkovité (Violaceae)
Čeleď: Vrbovité (Salicaceae)
Řád: Miříkotvaré (Apiales)
Čeleď: Miříkovité (Apiaceae)
Řád: Mýdelníkotvaré (Sapindales)
Čeleď: Routovité (Rutaceae)
Řád: Myrtotvaré (Myrtales)
Čeleď: Kyprejovité (Lythraceae)
Čeleď: Pupalkovité (Onagraceae)
Řád: Pryskyřníkotvaré (Ranunculales)
Čeleď: Dřišťálovité (Berberidaceae)
Čeleď: Makovité (Papaveraceae)
Čeleď: Pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
Čeleď: Zemědýmovité (Fumariaceae)
Řád: Růžotvaré (Rosales)
Čeleď: Kopřivovité (Urticaceae)
Čeleď: Růžovité (Rosaceae)
Řád: Santálotvaré (Santalales)
Čeleď: Ochmetovité (Loranthaceae)
Čeleď: Santálovité (Santalaceae)
Řád: Slézotvaré (Malvales)
Čeleď: Slézovité (Malvaceae)
Čeleď: Vrabečnicovité (Thymelaeaceae)
Řád: Štětkotvaré (Dipsacales)
Čeleď: Kozlíkovité (Valerianaceae)
Čeleď: Štětkovité (Dipsacaceae)
Čeleď: Zimolezovité (Caprifoliaceae)
Řád: Vřesovcotvaré (Ericales)
Čeleď: Brusnicovité (Vacciniaceae)
Čeleď: Hnilákovité (Monotropaceae)
Čeleď: Hruštičkovité (Pyrolaceae)
Čeleď: Jirnicovité (Polemoniaceae)
Čeleď: Prvosenkovité (Primulaceae)
Čeleď: Vřesovcovité (Ericaceae)

.

Říše: Rostliny (Plantae)
Podříše: Vyšší rostliny (Embryobionta)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída: Jednoděložné (Liliopsida)
Řád: Chřestotvaré (Asparagales)
Čeleď: Amarylkovité (Amaryllidaceae)
Čeleď: Asfodelovité (Asphodelaceae)
Čeleď: Česnekovité (Alliaceae)
Čeleď: Hyacintovité (Hyacinthaceae)
Čeleď: Konvalinkovité (Convallariaceae)
Čeleď: Kosatcovité (Iridaceae)
Čeleď: Vstavačovité (Orchidaceae)
Řád: Liliotvaré (Liliales)
Čeleď: Kokoticovité (Cuscutaceae)
Čeleď: Liliovité (Liliaceae)
Čeleď: Ocúnovité (Colchicaceae)
Řád: Lipnicotvaré (Poales)
Čeleď: Lipnicovité (Poaceae)
Čeleď: Šáchorovité (Cyperaceae)
Čeleď: Sítinovité (Juncaceae)
Čeleď: Zevarovité (Sparganiaceae)
Řád: Žabníkotvaré (Alismatales)
Čeleď: Árónovité (Araceae)
Čeleď: Bařičkovité (Juncaginaceae)
Čeleď: Blatnicovité (Scheuchzeriaceae)
Čeleď: Okřehkovité (Lemnaceae)
Čeleď: Rdestovité (Potamogetonaceae)
Čeleď: Šmelovité (Butomaceae)
Čeleď: Voďankovité (Hydrocharitaceae)

 

B) Abecední seznam podle českých jmen

 1. Árón východní (Arum cylindraceum)
 2. Bahnička bradavkatá (Eleocharis mamillata)
 3. Bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora)
 4. Bahnička jednoplevá (Eleocharis uniglumis)
 5. Bahnička vejčitá (Eleocharis ovata)
 6. Barborka přitisklá (Barbarea stricta)
 7. Bařička bahenní (Triglochin palustris)
 8. Bažanka vejčitá (Mercurialis ovata)
 9. Bělolist žlutavý (Filago lutescens)
 10. Bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum)
 11. Bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea)
 12. Bika sudetská (Luzula sudetica)
 13. Bika žlutavá (Luzula luzulina)
 14. Bílojetel německý (Dorycnium germanicum)
 15. Blatěnka vodní (Limosella aquatica)
 16. Blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris)
 17. Bledule jarní (Leucojum vernum)
 18. Blešník obecný (Pulicaria vulgaris)
 19. Blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica)
 20. Blín černý (Hyoscyamus niger)
 21. Bodlák nicí (Carduus nutans)
 22. Borovice pyrenejská blatka (Pinus uncinata subsp. uliginosa)
 23. Bradáček srdčitý (Listera cordata)
 24. Bradáček vejčitý (Listera ovata)
 25. Brambořík nachový (Cyclamen purpurascens)
 26. Brusnice vlochyně (Vaccinium uliginosum)
 27. Bříza pýřitá (Betula pubescens)
 28. Bublinatka bledožlutá (Utricularia ochroleuca)
 29. Bublinatka jižní (Utricularia australis)
 30. Bublinatka menší (Utricularia minor)
 31. Bublinatka prostřední (Utricularia intermedia)
 32. Černohlávek dřípený (Prunella laciniata)
 33. Černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 34. Černýš rolní (Melampyrum arvense)
 35. Česnek kulovitý (Allium rotundum)
 36. Česnek medvědí (Allium ursinum)
 37. Česnek ořešec (Allium scorodoprasum)
 38. Česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum)
 39. Česnek žlutý (Allium flavum)
 40. Čilimník nízký (Chamaecytisus supinus)
 41. Čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis)
 42. Čípek objímavý (Streptopus amplexifolius)
 43. Čistec německý (Stachys germanica)
 44. Čistec roční (Stachys annua)
 45. Ďáblík bahenní (Calla palustris)
 46. Dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos)
 47. Divizna brunátná (Verbascum phoeniceum)
 48. Divizna knotovitá (Verbascum lychnitis)
 49. Divizna ozdobná (Verbascum speciosum)
 50. Drchnička modrá (Anagallis foemina)
 51. Drobýšek nejmenší (Centunculus minimus)
 52. Dřín jarní (Cornus mas)
 53. Dřípatka horská (Soldanella montana)
 54. Dřišťál obecný (Berberis vulgaris)
 55. Dub pýřitý (Quercus pubescens)
 56. Dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata)
 57. Dvouřadec pozdní (Cleistogenes serotina)
 58. Dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia)
 59. Dymnivka plná (Corydalis solida)
 60. Hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum)
 61. Hadí mord nízký (Scorzonera humilis)
 62. Hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca)
 63. Hladýš pruský (Laserpitium prutenicum)
 64. Hladýš širolistý (Laserpitium latifolium)
 65. Hlaváč šedavý (Scabiosa canescens)
 66. Hlaváček letní (Adonis aestivalis)
 67. Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis)
 68. Hnilák lysý (Monotropa hypophegea)
 69. Hnilák smrkový (Monotropa hypopitys)
 70. Hojník chlumní (Sideritis montana)
 71. Hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 72. Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)
 73. Hořec křížatý (Gentiana cruciata)
 74. Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)
 75. Hořeček nahořklý jazykovitý (Gentianella amarella subsp. lingulata)
 76. Hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella)
 77. Hořinka východní (Conringia orientalis)
 78. Hrachor horský (Lathyrus linifolius)
 79. Hrachor širolistý (Lathyrus latifolius)
 80. Hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba)
 81. Hrotnosemenka hnědá (Rhynchospora fusca)
 82. Hruštice jednostranná (Orthilia secunda)
 83. Hruštička menší (Pyrola minor)
 84. Hruštička okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia)
 85. Hruštička prostřední (Pyrola media)
 86. Hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha)
 87. Huseník chudokvětý (Fourraea alpina)
 88. Hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis)
 89. Hvězdnice chlumní (Aster amellus)
 90. Hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris)
 91. Hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera)
 92. Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum)
 93. Hvozdík moravský (Dianthus moravicus)
 94. Hvozdík Pontederův (Dianthus pontederae)
 95. Hvozdík pyšný (Dianthus superbus)
 96. Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria)
 97. Chlupáček hadincovitý (Pilosella echioides)
 98. Chlupáček chocholičnatý pravý (Pilosella cymosa)
 99. Chlupáček myší ouško (Pilosella lactucella)
 100. Chlupáček oranžový (Pilosella aurantiaca)
 101. Chlupáček štětinatý (Pilosella rothiana)
 102. Chlupáček Zizův (Pilosella ziziana)
 103. Chrastavec křovištní (Knautia drymeia)
 104. Chrastavec lesní (Knautia maxima)
 105. Chrastavec rolní hadcový (Knautia arvensis subsp. serpentinicola)
 106. Chrpa horská (Centaurea montana)
 107. Chruplavník rolní (Polycnemum arvense)
 108. Chruplavník větší (Polycnemum majus)
 109. Chudina hajní (Draba nemorosa)
 110. Chudina zední (Draba muralis)
 111. Jablečník obecný (Marrubium vulgare)
 112. Jabloň lesní (Malus sylvestris)
 113. Jalovec obecný (Juniperus communis)
 114. Jarva žilnatá (Cnidium dubium)
 115. Jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum)
 116. Jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora)
 117. Jehlice trnitá (Ononis spinosa)
 118. Jeřáb břek (Sorbus torminalis)
 119. Jeřáb dunajský (Sorbus danubialis)
 120. Jeřáb muk (Sorbus aria)
 121. Jeřáb olšolistý (Sorbus alnifrons)
 122. Jestřábník bledý (Hieracium schmidtii)
 123. Jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum)
 124. Jestřábník skvrnitý (Hieracium maculatum)
 125. Jetel bledožlutý (Trifolium ochroleucon)
 126. Jetel kaštanový (Trifolium spadiceum)
 127. Jetel malokvětý (Trifolium retusum)
 128. Jetel žíhaný (Trifolium striatum)
 129. Jílek mámivý (Lolium temulentum)
 130. Jílek oddálený (Lolium remotum)
 131. Jirnice modrá (Polemonium caeruleum)
 132. Jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. austriacum)
 133. Jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis)
 134. Kakost krvavý (Geranium sanguineum)
 135. Kakost měkký (Geranium molle)
 136. Kakost rozkladitý (Geranium divaricatum)
 137. Kalina tušalaj (Viburnum lantana)
 138. Kamejka lékařská (Lithospermum officinale)
 139. Kamejka modronachová (Buglossoides purpurocaerulea)
 140. Kamyšník polní (Bolboschoenus planiculmis)
 141. Kamyšník širokoplodý (Bolboschoenus laticarpus)
 142. Kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara)
 143. Kapraď Borrerova (Dryopteris borreri)
 144. Kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata)
 145. Kapraď plevinatá (Dryopteris cambrensis)
 146. Kapraď podobná (Dryopteris expansa)
 147. Kapradina hrálovitá (Polystichum lonchitis)
 148. Kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum)
 149. Kapradiník bažinný (Thelypteris palustris)
 150. Kapradinka skalní (Woodsia ilvensis)
 151. Katrán tatarský (Crambe tataria)
 152. Kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla)
 153. Kavyl Ivanův (Stipa pennata)
 154. Kavyl sličný (Stipa pulcherrima)
 155. Kavyl tenkolistý (Stipa tirsa)
 156. Kavyl vláskovitý (Stipa capillata)
 157. Klikva bahenní (Vaccinium oxycoccos)
 158. Klokoč zpeřený (Staphylea pinnata)
 159. Kociánek dvoudomý (Antennaria dioica)
 160. Kokotice hubilen (Cuscuta epilinum)
 161. Kokotice chmelová (Cuscuta lupuliformis)
 162. Kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus)
 163. Kolenec pětimužný (Spergula pentandra)
 164. Kolenec rolní největší (Spergula arvensis subsp. maxima)
 165. Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica)
 166. Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
 167. Konopice širolistá (Galeopsis ladanum)
 168. Kopřiva žahavka (Urtica urens)
 169. Korálice trojklaná (Corallorhiza trifida)
 170. Koromáč olešníkový (Silaum silaus)
 171. Kosatec různobarvý (Iris variegata)
 172. Kosatec sibiřský (Iris sibirica)
 173. Kostřava nepravá (Festuca pulchra)
 174. Kostřava různolistá (Festuca heterophylla)
 175. Kostřava sivá (Festuca pallens)
 176. Kostřava walliská (Festuca valesiaca)
 177. Koukol polní (Agrostemma githago)
 178. Kozlíček kýlnatý (Valerianella carinata)
 179. Kozlík trojený rakouský (Valeriana tripteris subsp. austriaca)
 180. Kravinec španělský (Vaccaria hispanica)
 181. Krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa)
 182. Kručinka chlupatá (Genista pilosa)
 183. Kruštík bahenní (Epipactis palustris)
 184. Kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla)
 185. Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata)
 186. Kruštík růžkatý (Epipactis muelleri)
 187. Kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens)
 188. Křivatec český (Gagea bohemica)
 189. Křivatec nejmenší (Gagea minima)
 190. Křivatec rolní (Gagea villosa)
 191. Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii)
 192. Kuřička lepkavá (Minuartia viscosa)
 193. Kuřinka Kůrkova (Spergularia kurkae)
 194. Kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma)
 195. Kuřinka solná (Spergularia marina)
 196. Kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos)
 197. Kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia)
 198. Kyprej prutnatý (Lythrum virgatum)
 199. Kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia)
 200. Ladoňka dvoulistá pravá rakouská (Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis)
 201. Lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum)
 202. Lebeda růžová (Atriplex rosea)
 203. Leknín bělostný (Nymphaea candida)
 204. Len tenkolistý (Linum tenuifolium)
 205. Lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 206. Lipnice oddálená (Poa remota)
 207. Lněnka alpská (Thesium alpinum)
 208. Lněnka lnolistá (Thesium linophyllon)
 209. Lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia)
 210. Lnice rolní (Linaria arvensis)
 211. Lnička tařicovitá (Camelina alyssum)
 212. Locika dubová (Lactuca quercina)
 213. Locika prutnatá (Lactuca viminea)
 214. Locika vrbová (Lactuca saligna)
 215. Lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera)
 216. Lopuch hajní (Arctium nemorosum)
 217. Lopuštík skloněný (Hackelia deflexa)
 218. Lýkovec vonný (Daphne cneorum)
 219. Mahalebka obecná (Prunus mahaleb)
 220. Mák časný (Papaver confine)
 221. Mák polní (Papaver argemone)
 222. Mařinka barvířská (Asperula tinctoria)
 223. Mařinka rolní (Asperula arvensis)
 224. Masnice vodní (Tillaea aquatica)
 225. Mateřídouška časná (Thymus praecox)
 226. Mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus)
 227. Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum)
 228. Merlík hroznový (Dysphania botrys)
 229. Merlík městský (Chenopodium urbicum)
 230. Merlík smrdutý (Chenopodium vulvaria)
 231. Merlík zední (Chenopodium murale)
 232. Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva)
 233. Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera)
 234. Mléč bahenní (Sonchus palustris)
 235. Mléčivec alpský (Cicerbita alpina)
 236. Modřenec chocholatý (Muscari comosum)
 237. Mochna anglická (Potentilla anglica)
 238. Mochna bílá (Potentilla alba)
 239. Mochna chlumní (Potentilla collina)
 240. Mochna písečná (Potentilla incana)
 241. Mochna přímá (Potentilla recta)
 242. Mochna rozkladitá (Potentilla patula)
 243. Mochna skalní (Drymocallis rupestris)
 244. Mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium)
 245. Mordovka nachová (Phelipanche purpurea)
 246. Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros)
 247. Mrvka sveřepovitá (Vulpia bromoides)
 248. Myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus)
 249. Nadmutice bobulnatá (Silene baccifera)
 250. Nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis)
 251. Nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticillatum)
 252. Nepatrnec drobnoplodý (Aphanes australis)
 253. Nepatrnec rolní (Aphanes arvensis)
 254. Netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera)
 255. Ocún jesenní (Colchicum autumnale)
 256. Ochmet evropský (Loranthus europaeus)
 257. Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 258. Okrotice červená (Cephalanthera rubra)
 259. Okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia)
 260. Okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca)
 261. Olše zelená (Alnus alnobetula)
 262. Oman britský (Inula britannica)
 263. Oman oko Kristovo (Inula oculus-christi)
 264. Oman srstnatý (Inula hirta)
 265. Oman vrbolistý (Inula salicina)
 266. Oměj pestrý (Aconitum variegatum)
 267. Oměj šalamounek (Aconitum plicatum)
 268. Oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum)
 269. Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)
 270. Ostrolist poléhavý (Asperugo procumbens)
 271. Ostružiník skalní (Rubus saxatilis)
 272. Ostřice bažinná (Carex limosa)
 273. Ostřice bílá (Carex alba)
 274. Ostřice blešní (Carex pulicaris)
 275. Ostřice Buekova (Carex buekii)
 276. Ostřice časná (Carex praecox)
 277. Ostřice Davallova (Carex davalliana)
 278. Ostřice drobná (Carex supina)
 279. Ostřice dvoudomá (Carex dioica)
 280. Ostřice dvouřadá (Carex disticha)
 281. Ostřice Hartmanova (Carex hartmanii)
 282. Ostřice horská (Carex montana)
 283. Ostřice Hostova (Carex hostiana)
 284. Ostřice chabá (Carex flacca)
 285. Ostřice Chabertova (Carex otomana)
 286. Ostřice chlupatá (Carex pilosa)
 287. Ostřice chudokvětá (Carex pauciflora)
 288. Ostřice křivoklasá (Carex curvata)
 289. Ostřice latnatá pravá (Carex paniculata)
 290. Ostřice Micheliova (Carex michelii)
 291. Ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus)
 292. Ostřice nízká (Carex humilis)
 293. Ostřice oddálená (Carex distans)
 294. Ostřice odchylná (Carex appropinquata)
 295. Ostřice plstnatá (Carex tomentosa)
 296. Ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa)
 297. Ostřice pobřežní (Carex riparia)
 298. Ostřice převislá (Carex pendula)
 299. Ostřice přioblá (Carex diandra)
 300. Ostřice ptačí nožka (Carex ornithopoda)
 301. Ostřice stinná (Carex umbrosa)
 302. Ostřice šlahounovitá (Carex chordorrhiza)
 303. Ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa)
 304. Ostřice tlapkatá (Carex rhizina)
 305. Ostřice trsnatá (Carex cespitosa)
 306. Ostřice vřesovištní (Carex ericetorum)
 307. Ostřice vyvýšená (Carex elata)
 308. Oves hubený (Avena strigosa)
 309. Ovsíček obecný (Aira caryophyllea)
 310. Ovsíř luční (Helictochloa pratensis)
 311. Ovsiřík štíhlý (Ventenata dubia)
 312. Ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys)
 313. Pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii)
 314. Pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea)
 315. Pelyněk metlatý (Artemisia scoparia)
 316. Penízek horský (Noccaea montana)
 317. Penízek modravý (Noccaea caerulescens)
 318. Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea)
 319. Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon)
 320. Pcháč panonský (Cirsium pannonicum)
 321. Pcháč potoční (Cirsium rivulare)
 322. Pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum)
 323. Pipla osmahlá (Nonea pulla)
 324. Písečnatka nejmenší (Arnoseris minima)
 325. Plamének přímý (Clematis recta)
 326. Plavín štítnatý (Nymphoides peltata)
 327. Plavuň pučivá (Lycopodium annotinum)
 328. Plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum)
 329. Plavuník cypřiškovitý (Diphasiastrum tristachyum)
 330. Plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum)
 331. Plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata)
 332. Pleška stopkatá (Willemetia stipitata)
 333. Plicník měkký (Pulmonaria mollis)
 334. Ploštičník evropský (Actaea europaea)
 335. Pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora)
 336. Podmrvka hadcová (Notholaena marantae)
 337. Podražec křovištní (Aristolochia clematitis)
 338. Pochybek prodloužený (Androsace elongata)
 339. Polej obecná (Mentha pulegium)
 340. Pomněnka různobarvá (Myosotis discolor)
 341. Pomněnka řídkokvětá (Myosotis sparsiflora)
 342. Pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa)
 343. Pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla)
 344. Popenec chlupatý (Glechoma hirsuta)
 345. Potočník vzpřímený (Berula erecta)
 346. Prasetník lysý (Hypochaeris glabra)
 347. Prasetník plamatý (Hypochaeris maculata)
 348. Prha arnika (Arnica montana)
 349. Prorostlík okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium)
 350. Proskurník lékařský (Althaea officinalis)
 351. Protěž žlutobílá (Pseudognaphalium luteoalbum)
 352. Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 353. Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii)
 354. Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 355. Prustka obecná (Hippuris vulgaris)
 356. Prvosenka jarní (Primula veris)
 357. Pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis)
 358. Pryskyřník sardinský (Ranunculus sardous)
 359. Pryšec drobný (Euphorbia exigua)
 360. Pryšec hranatý (Euphorbia angulata)
 361. Pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides)
 362. Pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides)
 363. Pryšec prutnatý (Euphorbia virgata)
 364. Pryšec sivý menší (Euphorbia seguieriana subsp. minor)
 365. Pryšec srpovitý (Euphorbia falcata)
 366. Přeslička luční (Equisetum pratense)
 367. Přeslička největší (Equisetum telmateia)
 368. Přeslička větevnatá (Equisetum ramosissimum)
 369. Přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 370. Ptačinec bahenní (Stellaria palustris)
 371. Ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia)
 372. Puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)
 373. Pupava Biebersteinova (Carlina biebersteinii)
 374. Pupava obecná (Carlina vulgaris)
 375. Pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides)
 376. Puštička pouzdernatá (Lindernia procumbens)
 377. Radyk prutnatý (Chondrilla juncea)
 378. Rdest hustolistý (Groenlandia densa)
 379. Rdest smáčknutý (Potamogeton compressus)
 380. Rmen barvířský (Cota tinctoria)
 381. Rmen rakouský (Cota austriaca)
 382. Rmen smrdutý (Anthemis cotula)
 383. Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 384. Rosnatka prostřední (Drosera intermedia)
 385. Rozchodník huňatý (Sedum villosum)
 386. Rozchodník skalní (Sedum reflexum)
 387. Rozpuk jizlivý (Cicuta virosa)
 388. Rozrazil dlouholistý (Veronica maritima)
 389. Rozrazil horský (Veronica montana)
 390. Rozrazil klasnatý (Veronica spicata)
 391. Rozrazil matný (Veronica opaca)
 392. Rozrazil ožankový (Veronica teucrium)
 393. Rozrazil polní (Veronica agrestis)
 394. Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata)
 395. Rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata)
 396. Rožec nízký (Cerastium pumilum)
 397. Růže galská (Rosa gallica)
 398. Růže malokvětá (Rosa micrantha)
 399. Růže Sherardova (Rosa sherardii)
 400. Rybíz alpínský (Ribes alpinum)
 401. Řebříček panonský (Achillea pannonica)
 402. Řebříček sličný (Achillea nobilis)
 403. Řebříček štětinolistý (Achillea setacea)
 404. Řepeň durkoman (Xanthium strumarium)
 405. Řeřišnice bahenní (Cardamine dentata)
 406. Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia)
 407. Řeřišničník skalní (Arabidopsis petraea)
 408. Sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 409. Sedmikvítek evropský (Trientalis europaea)
 410. Sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum)
 411. Sesel roční (Seseli annuum)
 412. Silenka francouzská (Silene gallica)
 413. Silenka lepkavá (Silene viscosa)
 414. Silenka noční (Silene noctiflora)
 415. Silenka ušnice (Silene otites)
 416. Sítina alpská (Juncus alpinoarticulatus)
 417. Sítina kostrbatá (Juncus squarrosus)
 418. Sítina kulatoplodá (Juncus sphaerocarpus)
 419. Sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus)
 420. Sítina sivá (Juncus inflexus)
 421. Sítina strboulkatá (Juncus capitatus)
 422. Skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus)
 423. Skalník černoplodý (Cotoneaster laxiflorus)
 424. Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum)
 425. Skřípina kořenující (Scirpus radicans)
 426. Skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus)
 427. Sléz nizounký (Malva pusilla)
 428. Sléz velkokvětý (Malva alcea)
 429. Sleziník červený pravý (Asplenium trichomanes subsp. trichomanes)
 430. Sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium)
 431. Sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)
 432. Sleziník netíkovitý (Asplenium adiantum-nigrum)
 433. Sleziník zelený (Asplenium viride)
 434. Smil písečný (Helichrysum arenarium)
 435. Smldník jelení (Peucedanum cervaria)
 436. Smldník olešníkový (Peucedanum oreoselinum)
 437. Smrkovník plazivý (Goodyera repens)
 438. Snědek chocholičnatý (Ornithogalum angustifolium)
 439. Snědek Kochův (Ornithogalum kochii)
 440. Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)
 441. Sporýš lékařský (Verbena officinalis)
 442. Srpice barvířská (Serratula tinctoria)
 443. Starček bažinný pravý (Senecio paludosus subsp. paludosus)
 444. Starček celolistý (Tephroseris integrifolia)
 445. Starček potoční (Tephroseris crispa)
 446. Starček roketolistý (Senecio erucifolius)
 447. Starček skalní (Senecio rupestris)
 448. Stolístek střídavolistý (Myriophyllum alterniflorum)
 449. Stozrník lnovitý (Radiola linoides)
 450. Strdivka brvitá (Melica ciliata)
 451. Strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica)
 452. Strdivka zbarvená (Melica picta)
 453. Strošek pomněnkový (Lappula squarrosa)
 454. Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 455. Stulík malý (Nuphar pumila)
 456. Suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum)
 457. Suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium)
 458. Suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile)
 459. Suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum)
 460. Suchopýrek trsnatý (Trichophorum cespitosum)
 461. Sveřep hroznatý (Bromus racemosus)
 462. Sveřep japonský (Bromus japonicus)
 463. Sveřep kostrbatý (Bromus squarrosus)
 464. Sveřep stoklasa (Bromus secalinus)
 465. Sveřep vzpřímený (Bromus erectus)
 466. Světlík drobnokvětý (Euphrasia micrantha)
 467. Svízel hercynský (Galium saxatile)
 468. Svízel moravský (Galium valdepilosum)
 469. Svízel pochybný (Galium spurium)
 470. Svízel potoční (Galium rivale)
 471. Svízel prodloužený (Galium elongatum)
 472. Svízel severní (Galium boreale)
 473. Svízel sivý (Galium glaucum)
 474. Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus)
 475. Šáchor hnědý (Cyperus fuscus)
 476. Šáchor žlutavý (Cyperus flavescens)
 477. Šalvěj hajní (Salvia nemorosa)
 478. Šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa)
 479. Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
 480. Šalvěj rakouská (Salvia austriaca)
 481. Šanta lesostepní (Nepeta nuda)
 482. Škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. succisifolia)
 483. Škarda ukousnutá (Crepis praemorsa)
 484. Šklebivec přímý (Misopates orontium)
 485. Šmel okoličnatý (Butomus umbellatus)
 486. Štírovník bažinný (Lotus pedunculatus)
 487. Švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis)
 488. Tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides)
 489. Tařice horská Gmelinova (Alyssum montanum subsp. gmelinii)
 490. Tařice skalní (Aurinia saxatilis)
 491. Tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia)
 492. Tis červený (Taxus baccata)
 493. Tolice nejmenší (Medicago minima)
 494. Tolije bahenní (Parnassia palustris)
 495. Tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria)
 496. Tomkovice jižní (Hierochloë australis)
 497. Tořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holoserica subsp. holubyana)
 498. Trávnička obecná hadcová (Armeria elongata subsp. serpentini)
 499. Trávnička obecná pravá (Armeria elongata subsp. elongata)
 500. Trýzel rozkladitý (Erysimum repandum)
 501. Třemdava bílá (Dictamnus albus)
 502. Třešeň křovitá (Prunus fruticosa)
 503. Třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum)
 504. Třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum)
 505. Třtina přehlížená (Calamagrostis stricta)
 506. Tučnice obecná (Pinguicula vulgaris)
 507. Turan hranatý (Erigeron angulosus)
 508. Turan podolský (Erigeron podolicus)
 509. Tužanka tvrdá (Sclerochloa dura)
 510. Tužebník obecný (Filipendula vulgaris)
 511. Udatna lesní (Aruncus dioicus)
 512. Upolín nejvyšší (Trollius altissimus)
 513. Úpor kuřičkovitý (Elatine alsinastrum)
 514. Úpor peprný (Elatine hydropiper)
 515. Úpor rovnosemenný (Elatine orthosperma)
 516. Úpor trojmužný (Elatine triandra)
 517. Úrazník uzlovitý (Sagina nodosa)
 518. Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)
 519. Večernice lesní (Hesperis sylvestris)
 520. Vemeníček zelený (Coeloglossum viride)
 521. Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 522. Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha)
 523. Vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides)
 524. Vikev hrachovitá (Vicia pisiformis)
 525. Vikev kašubská (Vicia cassubica)
 526. Vikev křovištní (Vicia dumetorum)
 527. Violka divotvárná (Viola mirabilis)
 528. Violka písečná (Viola rupestris)
 529. Violka trojbarevná skalní (Viola tricolor subsp. saxatilis)
 530. Vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia)
 531. Vítod hořký krátkokřídlý (Polygala amara subsp. brachyptera)
 532. Vítod nahořklý (Polygala amarella)
 533. Vítod ostrokřídlý (Polygala multicaulis)
 534. Vítod větší (Polygala major)
 535. Voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae)
 536. Voskovka menší (Cerinthe minor)
 537. Vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum)
 538. Vrabečnice roční (Thymelaea passerina)
 539. Vranec jedlový (Huperzia selago)
 540. Vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium)
 541. Vratička měsíční (Botrychium lunaria)
 542. Vratička mnohoklaná (Botrychium multifidum)
 543. Vrba pětimužná (Salix pentandra)
 544. Vrba plazivá (Salix repens)
 545. Vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia)
 546. Vrba slezská (Salix silesiaca)
 547. Vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora)
 548. Vrbovka tmavá (Epilobium obscurum)
 549. Vstavač kukačka (Orchis morio)
 550. Vstavač mužský (Orchis mascula)
 551. Vstavač nachový (Orchis purpurea)
 552. Vstavač osmahlý (Orchis ustulata)
 553. Vstavač vojenský (Orchis militaris)
 554. Všivec bahenní (Pedicularis palustris)
 555. Všivec lesní (Pedicularis sylvatica)
 556. Všivec žezlovitý (Pedicularis sceptrum-carolinum)
 557. Zábělník bahenní (Comarum palustre)
 558. Zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides)
 559. Záraza bílá pravá (Orobanche alba subsp. alba)
 560. Záraza hřebíčková (Orobanche caryophyllacea)
 561. Záraza namodralá (Orobanche coerulescens)
 562. Záraza vyšší (Orobanche elatior)
 563. Záraza zardělá (Orobanche kochii)
 564. Záraza žlutá (Orobanche lutea)
 565. Zběhovec trojklaný (Ajuga chamaepitys)
 566. Zdrojovka hladkosemenná potoční (Montia fontana subsp. amporitana)
 567. Zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea)
 568. Zeměžluč přímořská slatinná (Centaurium littorale subsp. compressum)
 569. Zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum)
 570. Zevar nejmenší (Sparganium natans)
 571. Zimozelen okoličnatý (Chimaphila umbellata)
 572. Zvonečník černý (Phyteuma nigrum)
 573. Zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare)
 574. Zvonek boloňský (Campanula bononiensis)
 575. Zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria)
 576. Zvonek klubkatý (Campanula glomerata)
 577. Žebratka bahenní (Hottonia palustris)
 578. Žebrovice různolistá (Blechnum spicant)
 579. Žebřice pyrenejská (Libanotis pyrenaica)
 580. Židovník německý (Myricaria germanica)
 581. Žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum)
 582. Žluťucha menší (Thalictrum minus)
 583. Žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)

 

 

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 1. Aconitum lycoctonum - Oměj vlčí mor
 2. Aconitum plicatum - Oměj šalamounek
 3. Aconitum variegatum - Oměj pestrý
 4. Actaea europaea - Ploštičník evropský
 5. Adonis aestivalis - Hlaváček letní
 6. Agrostemma githago - Koukol polní
 7. Achillea nobilis - Řebříček sličný
 8. Achillea pannonica - Řebříček panonský
 9. Achillea setacea - Řebříček štětinolistý
 10. Aira caryophyllea - Ovsíček obecný
 11. Ajuga chamaepitys - Zběhovec trojklaný
 12. Allium flavum - Česnek žlutý
 13. Allium rotundum - Česnek kulovitý
 14. Allium scorodoprasum - Česnek ořešec
 15. Allium senescens subsp. montanum - Česnek šerý horský
 16. Allium ursinum - Česnek medvědí
 17. Alnus alnobetula - Olše zelená
 18. Althaea officinalis - Proskurník lékařský
 19. Alyssum montanum subsp. gmelinii - Tařice horská Gmelinova
 20. Anagallis foemina - Drchnička modrá
 21. Andromeda polifolia - Kyhanka sivolistá
 22. Androsace elongata - Pochybek prodloužený
 23. Anemone sylvestris - Sasanka lesní
 24. Antennaria dioica - Kociánek dvoudomý
 25. Anthemis cotula - Rmen smrdutý
 26. Anthericum ramosum - Bělozářka větevnatá
 27. Aphanes arvensis - Nepatrnec rolní
 28. Aphanes australis - Nepatrnec drobnoplodý
 29. Aquilegia vulgaris - Orlíček obecný
 30. Arabidopsis petraea - Řeřišničník skalní
 31. Arctium nemorosum - Lopuch hajní
 32. Aristolochia clematitis - Podražec křovištní
 33. Armeria elongata subsp. elongata - Trávnička obecná pravá
 34. Armeria elongata subsp. serpentini - Trávnička obecná hadcová
 35. Arnica montana - Prha arnika
 36. Arnoseris minima - Písečnatka nejmenší
 37. Artemisia scoparia - Pelyněk metlatý
 38. Arum cylindraceum - Árón východní
 39. Aruncus dioicus - Udatna lesní
 40. Asperugo procumbens - Ostrolist poléhavý
 41. Asperula arvensis - Mařinka rolní
 42. Asperula tinctoria - Mařinka barvířská
 43. Asplenium adiantum-nigrum - Sleziník netíkovitý
 44. Asplenium adulterinum - Sleziník nepravý
 45. Asplenium cuneifolium - Sleziník hadcový
 46. Asplenium trichomanes subsp. trichomanes - Sleziník červený pravý
 47. Asplenium viride - Sleziník zelený
 48. Aster amellus - Hvězdnice chlumní
 49. Atriplex rosea - Lebeda růžová
 50. Aurinia saxatilis - Tařice skalní
 51. Avena strigosa - Oves hubený
 52. Barbarea stricta - Barborka přitisklá
 53. Batrachium circinatum - Lakušník okrouhlý
 54. Berberis vulgaris - Dřišťál obecný
 55. Berula erecta - Potočník vzpřímený
 56. Betula pubescens - Bříza pýřitá
 57. Biscutella laevigata - Dvojštítek hladkoplodý
 58. Blechnum spicant - Žebrovice různolistá
 59. Blysmus compressus - Skřípinka smáčknutá
 60. Bolboschoenus laticarpus - Kamyšník širokoplodý
 61. Bolboschoenus planiculmis - Kamyšník polní
 62. Bolboschoenus yagara - Kamyšník vrcholičnatý
 63. Bothriochloa ischaemum - Vousatka prstnatá
 64. Botrychium lunaria - Vratička měsíční
 65. Botrychium matricariifolium - Vratička heřmánkolistá
 66. Botrychium multifidum - Vratička mnohoklaná
 67. Bromus erectus - Sveřep vzpřímený
 68. Bromus japonicus - Sveřep japonský
 69. Bromus racemosus - Sveřep hroznatý
 70. Bromus secalinus - Sveřep stoklasa
 71. Bromus squarrosus - Sveřep kostrbatý
 72. Buglossoides purpurocaerulea - Kamejka modronachová
 73. Bupleurum rotundifolium - Prorostlík okrouhlolistý
 74. Butomus umbellatus - Šmel okoličnatý
 75. Calamagrostis stricta - Třtina přehlížená
 76. Calla palustris - Ďáblík bahenní
 77. Camelina alyssum - Lnička tařicovitá
 78. Campanula bononiensis - Zvonek boloňský
 79. Campanula cervicaria - Zvonek hadincovitý
 80. Campanula glomerata - Zvonek klubkatý
 81. Cardamine dentata - Řeřišnice bahenní
 82. Cardamine trifolia - Řeřišnice trojlistá
 83. Carduus nutans - Bodlák nicí
 84. Carex alba - Ostřice bílá
 85. Carex appropinquata - Ostřice odchylná
 86. Carex buekii - Ostřice Buekova
 87. Carex cespitosa - Ostřice trsnatá
 88. Carex curvata - Ostřice křivoklasá
 89. Carex davalliana - Ostřice Davallova
 90. Carex diandra - Ostřice přioblá
 91. Carex dioica - Ostřice dvoudomá
 92. Carex distans - Ostřice oddálená
 93. Carex disticha - Ostřice dvouřadá
 94. Carex elata - Ostřice vyvýšená
 95. Carex ericetorum - Ostřice vřesovištní
 96. Carex flacca - Ostřice chabá
 97. Carex hartmanii - Ostřice Hartmanova
 98. Carex hostiana - Ostřice Hostova
 99. Carex humilis - Ostřice nízká
 100. Carex chordorrhiza - Ostřice šlahounovitá
 101. Carex lasiocarpa - Ostřice plstnatoplodá
 102. Carex lepidocarpa - Ostřice šupinoplodá
 103. Carex limosa - Ostřice bažinná
 104. Carex michelii - Ostřice Micheliova
 105. Carex montana - Ostřice horská
 106. Carex ornithopoda - Ostřice ptačí nožka
 107. Carex otomana - Ostřice Chabertova
 108. Carex paniculata - Ostřice latnatá pravá
 109. Carex pauciflora - Ostřice chudokvětá
 110. Carex pendula - Ostřice převislá
 111. Carex pilosa - Ostřice chlupatá
 112. Carex praecox - Ostřice časná
 113. Carex pseudocyperus - Ostřice nedošáchor
 114. Carex pulicaris - Ostřice blešní
 115. Carex rhizina - Ostřice tlapkatá
 116. Carex riparia - Ostřice pobřežní
 117. Carex supina - Ostřice drobná
 118. Carex tomentosa - Ostřice plstnatá
 119. Carex umbrosa - Ostřice stinná
 120. Carlina biebersteinii - Pupava Biebersteinova
 121. Carlina vulgaris - Pupava obecná
 122. Caucalis platycarpos - Dejvorec velkoplodý
 123. Centaurea montana - Chrpa horská
 124. Centaurium erythraea - Zeměžluč okolíkatá
 125. Centaurium littorale subsp. compressum - Zeměžluč přímořská slatinná
 126. Centaurium pulchellum - Zeměžluč spanilá
 127. Centunculus minimus - Drobýšek nejmenší
 128. Cephalanthera damasonium - Okrotice bílá
 129. Cephalanthera longifolia - Okrotice dlouholistá
 130. Cephalanthera rubra - Okrotice červená
 131. Cerastium pumilum - Rožec nízký
 132. Cerinthe minor - Voskovka menší
 133. Cicerbita alpina - Mléčivec alpský
 134. Cicuta virosa - Rozpuk jizlivý
 135. Cirsium acaulon - Pcháč bezlodyžný
 136. Cirsium heterophyllum - Pcháč různolistý
 137. Cirsium pannonicum - Pcháč panonský
 138. Cirsium rivulare - Pcháč potoční
 139. Cleistogenes serotina - Dvouřadec pozdní
 140. Clematis recta - Plamének přímý
 141. Cnidium dubium - Jarva žilnatá
 142. Coeloglossum viride - Vemeníček zelený
 143. Coleanthus subtilis - Puchýřka útlá
 144. Colchicum autumnale - Ocún jesenní
 145. Comarum palustre - Zábělník bahenní
 146. Conringia orientalis - Hořinka východní
 147. Corallorhiza trifida - Korálice trojklaná
 148. Cornus mas - Dřín jarní
 149. Corydalis intermedia - Dymnivka bobovitá
 150. Corydalis solida - Dymnivka plná
 151. Cota austriaca - Rmen rakouský
 152. Cota tinctoria - Rmen barvířský
 153. Cotoneaster integerrimus - Skalník celokrajný
 154. Cotoneaster laxiflorus - Skalník černoplodý
 155. Crambe tataria - Katrán tatarský
 156. Crepis mollis subsp. succisifolia - Škarda měkká čertkusolistá
 157. Crepis praemorsa - Škarda ukousnutá
 158. Crocus albiflorus - Šafrán bělokvětý
 159. Cuscuta epilinum - Kokotice hubilen
 160. Cuscuta lupuliformis - Kokotice chmelová
 161. Cyclamen purpurascens - Brambořík nachový
 162. Cyperus flavescens - Šáchor žlutavý
 163. Cyperus fuscus - Šáchor hnědý
 164. Cypripedium calceolus - Střevíčník pantoflíček
 165. Dactylorhiza fuchsii - Prstnatec Fuchsův
 166. Dactylorhiza majalis - Prstnatec májový
 167. Dactylorhiza sambucina - Prstnatec bezový
 168. Daphne cneorum - Lýkovec vonný
 169. Dentaria enneaphyllos - Kyčelnice devítilistá
 170. Dianthus armeria - Hvozdík svazčitý
 171. Dianthus carthusianorum - Hvozdík kartouzek
 172. Dianthus moravicus - Hvozdík moravský
 173. Dianthus pontederae - Hvozdík Pontederův
 174. Dianthus superbus - Hvozdík pyšný
 175. Dictamnus albus - Třemdava bílá
 176. Diphasiastrum complanatum - Plavuník zploštělý
 177. Diphasiastrum tristachyum - Plavuník cypřiškovitý
 178. Dorycnium germanicum - Bílojetel německý
 179. Draba muralis - Chudina zední
 180. Draba nemorosa - Chudina hajní
 181. Drosera intermedia - Rosnatka prostřední
 182. Drosera rotundifolia - Rosnatka okrouhlolistá
 183. Drymocallis rupestris - Mochna skalní
 184. Dryopteris borreri - Kapraď Borrerova
 185. Dryopteris cambrensis - Kapraď plevinatá
 186. Dryopteris cristata - Kapraď hřebenitá
 187. Dryopteris expansa - Kapraď podobná
 188. Dysphania botrys - Merlík hroznový
 189. Elatine alsinastrum - Úpor kuřičkovitý
 190. Elatine hydropiper - Úpor peprný
 191. Elatine orthosperma - Úpor rovnosemenný
 192. Elatine triandra - Úpor trojmužný
 193. Eleocharis mamillata - Bahnička bradavkatá
 194. Eleocharis ovata - Bahnička vejčitá
 195. Eleocharis quinqueflora - Bahnička chudokvětá
 196. Eleocharis uniglumis - Bahnička jednoplevá
 197. Epilobium obscurum - Vrbovka tmavá
 198. Epipactis atrorubens - Kruštík tmavočervený
 199. Epipactis microphylla - Kruštík drobnolistý
 200. Epipactis muelleri - Kruštík růžkatý
 201. Epipactis palustris - Kruštík bahenní
 202. Epipactis purpurata - Kruštík modrofialový
 203. Epipogium aphyllum - Sklenobýl bezlistý
 204. Equisetum hyemale - Přeslička zimní
 205. Equisetum pratense - Přeslička luční
 206. Equisetum ramosissimum - Přeslička větevnatá
 207. Equisetum telmateia - Přeslička největší
 208. Erigeron angulosus - Turan hranatý
 209. Erigeron podolicus - Turan podolský
 210. Eriophorum gracile - Suchopýr štíhlý
 211. Eriophorum latifolium - Suchopýr širolistý
 212. Eriophorum vaginatum - Suchopýr pochvatý
 213. Erysimum repandum - Trýzel rozkladitý
 214. Euphorbia amygdaloides - Pryšec mandloňovitý
 215. Euphorbia angulata - Pryšec hranatý
 216. Euphorbia epithymoides - Pryšec mnohobarvý
 217. Euphorbia exigua - Pryšec drobný
 218. Euphorbia falcata - Pryšec srpovitý
 219. Euphorbia seguieriana subsp. minor - Pryšec sivý menší
 220. Euphorbia virgata - Pryšec prutnatý
 221. Euphrasia micrantha - Světlík drobnokvětý
 222. Festuca heterophylla - Kostřava různolistá
 223. Festuca pallens - Kostřava sivá
 224. Festuca pulchra - Kostřava nepravá
 225. Festuca valesiaca - Kostřava walliská
 226. Filago lutescens - Bělolist žlutavý
 227. Filipendula vulgaris - Tužebník obecný
 228. Fourraea alpina - Huseník chudokvětý
 229. Gagea bohemica - Křivatec český
 230. Gagea minima - Křivatec nejmenší
 231. Gagea villosa - Křivatec rolní
 232. Galanthus nivalis - Sněženka podsněžník
 233. Galatella linosyris - Hvězdnice zlatovlásek
 234. Galeopsis ladanum - Konopice širolistá
 235. Galium boreale - Svízel severní
 236. Galium elongatum - Svízel prodloužený
 237. Galium glaucum - Svízel sivý
 238. Galium rivale - Svízel potoční
 239. Galium saxatile - Svízel hercynský
 240. Galium spurium - Svízel pochybný
 241. Galium valdepilosum - Svízel moravský
 242. Genista pilosa - Kručinka chlupatá
 243. Gentiana cruciata - Hořec křížatý
 244. Gentiana pneumonanthe - Hořec hořepník
 245. Gentianella amarella subsp. amarella - Hořeček nahořklý pravý
 246. Gentianella amarella subsp. lingulata - Hořeček nahořklý jazykovitý
 247. Gentianella praecox subsp. bohemica - Hořeček mnohotvarý český
 248. Gentianopsis ciliata - Hořec brvitý
 249. Geranium divaricatum - Kakost rozkladitý
 250. Geranium molle - Kakost měkký
 251. Geranium sanguineum - Kakost krvavý
 252. Gladiolus imbricatus - Mečík střechovitý
 253. Glechoma hirsuta - Popenec chlupatý
 254. Goodyera repens - Smrkovník plazivý
 255. Groenlandia densa - Rdest hustolistý
 256. Gymnadenia conopsea - Pětiprstka žežulník
 257. Hackelia deflexa - Lopuštík skloněný
 258. Hacquetia epipactis - Hvězdnatec zubatý
 259. Helictochloa pratensis - Ovsíř luční
 260. Helichrysum arenarium - Smil písečný
 261. Hesperis sylvestris - Večernice lesní
 262. Hieracium maculatum - Jestřábník skvrnitý
 263. Hieracium racemosum - Jestřábník hroznatý
 264. Hieracium schmidtii - Jestřábník bledý
 265. Hierochloë australis - Tomkovice jižní
 266. Himantoglossum adriaticum - Jazýček jadranský
 267. Hippuris vulgaris - Prustka obecná
 268. Hottonia palustris - Žebratka bahenní
 269. Huperzia selago - Vranec jedlový
 270. Hydrocharis morsus-ranae - Voďanka žabí
 271. Hyoscyamus niger - Blín černý
 272. Hypericum humifusum - Třezalka rozprostřená
 273. Hypericum tetrapterum - Třezalka čtyřkřídlá
 274. Hypochaeris glabra - Prasetník lysý
 275. Hypochaeris maculata - Prasetník plamatý
 276. Chamaecytisus ratisbonensis - Čilimník řezenský
 277. Chamaecytisus supinus - Čilimník nízký
 278. Chenopodium murale - Merlík zední
 279. Chenopodium urbicum - Merlík městský
 280. Chenopodium vulvaria - Merlík smrdutý
 281. Chimaphila umbellata - Zimozelen okoličnatý
 282. Chondrilla juncea - Radyk prutnatý
 283. Chrysosplenium oppositifolium - Mokrýš vstřícnolistý
 284. Illecebrum verticillatum - Nehtovec přeslenitý
 285. Inula britannica - Oman britský
 286. Inula hirta - Oman srstnatý
 287. Inula oculus-christi - Oman oko Kristovo
 288. Inula salicina - Oman vrbolistý
 289. Iris sibirica - Kosatec sibiřský
 290. Iris variegata - Kosatec různobarvý
 291. Isolepis setacea - Bezosetka štětinovitá
 292. Isopyrum thalictroides - Zapalice žluťuchovitá
 293. Jovibarba globifera - Netřesk výběžkatý
 294. Juncus acutiflorus - Sítina ostrokvětá
 295. Juncus alpinoarticulatus - Sítina alpská
 296. Juncus capitatus - Sítina strboulkatá
 297. Juncus inflexus - Sítina sivá
 298. Juncus sphaerocarpus - Sítina kulatoplodá
 299. Juncus squarrosus - Sítina kostrbatá
 300. Juniperus communis - Jalovec obecný
 301. Knautia arvensis subsp. serpentinicola - Chrastavec rolní hadcový
 302. Knautia drymeia - Chrastavec křovištní
 303. Knautia maxima - Chrastavec lesní
 304. Lactuca quercina - Locika dubová
 305. Lactuca saligna - Locika vrbová
 306. Lactuca viminea - Locika prutnatá
 307. Lappula squarrosa - Strošek pomněnkový
 308. Laserpitium latifolium - Hladýš širolistý
 309. Laserpitium prutenicum - Hladýš pruský
 310. Lathyrus latifolius - Hrachor širolistý
 311. Lathyrus linifolius - Hrachor horský
 312. Leersia oryzoides - Tajnička rýžovitá
 313. Lemna trisulca - Okřehek trojbrázdý
 314. Leucojum vernum - Bledule jarní
 315. Libanotis pyrenaica - Žebřice pyrenejská
 316. Lilium martagon - Lilie zlatohlavá
 317. Limosella aquatica - Blatěnka vodní
 318. Linaria arvensis - Lnice rolní
 319. Linaria genistifolia - Lnice kručinkolistá
 320. Lindernia procumbens - Puštička pouzdernatá
 321. Linum tenuifolium - Len tenkolistý
 322. Listera cordata - Bradáček srdčitý
 323. Listera ovata - Bradáček vejčitý
 324. Lithospermum officinale - Kamejka lékařská
 325. Littorella uniflora - Pobřežnice jednokvětá
 326. Lolium remotum - Jílek oddálený
 327. Lolium temulentum - Jílek mámivý
 328. Loranthus europaeus - Ochmet evropský
 329. Lotus pedunculatus - Štírovník bažinný
 330. Lunaria rediviva - Měsíčnice vytrvalá
 331. Luzula luzulina - Bika žlutavá
 332. Luzula sudetica - Bika sudetská
 333. Lycopodiella inundata - Plavuňka zaplavovaná
 334. Lycopodium annotinum - Plavuň pučivá
 335. Lycopodium clavatum - Plavuň vidlačka
 336. Lysimachia thyrsiflora - Vrbina kytkokvětá
 337. Lythrum hyssopifolia - Kyprej yzopolistý
 338. Lythrum virgatum - Kyprej prutnatý
 339. Malus sylvestris - Jabloň lesní
 340. Malva alcea - Sléz velkokvětý
 341. Malva pusilla - Sléz nizounký
 342. Marrubium vulgare - Jablečník obecný
 343. Medicago minima - Tolice nejmenší
 344. Melampyrum arvense - Černýš rolní
 345. Melica ciliata - Strdivka brvitá
 346. Melica picta - Strdivka zbarvená
 347. Melica transsilvanica - Strdivka sedmihradská
 348. Melittis melissophyllum - Medovník meduňkolistý
 349. Mentha pulegium - Polej obecná
 350. Menyanthes trifoliata - Vachta trojlistá
 351. Mercurialis ovata - Bažanka vejčitá
 352. Minuartia smejkalii - Kuřička hadcová
 353. Minuartia viscosa - Kuřička lepkavá
 354. Misopates orontium - Šklebivec přímý
 355. Moneses uniflora - Jednokvítek velekvětý
 356. Monotropa hypophegea - Hnilák lysý
 357. Monotropa hypopitys - Hnilák smrkový
 358. Montia fontana subsp. amporitana - Zdrojovka hladkosemenná potoční
 359. Muscari comosum - Modřenec chocholatý
 360. Myosotis caespitosa - Pomněnka trsnatá
 361. Myosotis discolor - Pomněnka různobarvá
 362. Myosotis sparsiflora - Pomněnka řídkokvětá
 363. Myosotis stenophylla - Pomněnka úzkolistá
 364. Myosurus minimus - Myší ocásek nejmenší
 365. Myricaria germanica - Židovník německý
 366. Myriophyllum alterniflorum - Stolístek střídavolistý
 367. Neottia nidus-avis - Hlístník hnízdák
 368. Nepeta nuda - Šanta lesostepní
 369. Noccaea caerulescens - Penízek modravý
 370. Noccaea montana - Penízek horský
 371. Nonea pulla - Pipla osmahlá
 372. Notholaena marantae - Podmrvka hadcová
 373. Nuphar pumila - Stulík malý
 374. Nymphaea candida - Leknín bělostný
 375. Nymphoides peltata - Plavín štítnatý
 376. Omphalodes scorpioides - Pupkovec pomněnkový
 377. Ononis spinosa - Jehlice trnitá
 378. Ophioglossum vulgatum - Hadí jazyk obecný
 379. Ophrys holoserica subsp. holubyana - Tořič čmelákovitý Holubyho
 380. Orchis mascula - Vstavač mužský
 381. Orchis militaris - Vstavač vojenský
 382. Orchis morio - Vstavač kukačka
 383. Orchis purpurea - Vstavač nachový
 384. Orchis ustulata - Vstavač osmahlý
 385. Ornithogalum angustifolium - Snědek chocholičnatý
 386. Ornithogalum kochii - Snědek Kochův
 387. Orobanche alba subsp. alba - Záraza bílá pravá
 388. Orobanche caryophyllacea - Záraza hřebíčková
 389. Orobanche coerulescens - Záraza namodralá
 390. Orobanche elatior - Záraza vyšší
 391. Orobanche kochii - Záraza zardělá
 392. Orobanche lutea - Záraza žlutá
 393. Orthilia secunda - Hruštice jednostranná
 394. Papaver argemone - Mák polní
 395. Papaver confine - Mák časný
 396. Parnassia palustris - Tolije bahenní
 397. Pedicularis palustris - Všivec bahenní
 398. Pedicularis sceptrum-carolinum - Všivec žezlovitý
 399. Pedicularis sylvatica - Všivec lesní
 400. Petrorhagia prolifera - Hvozdíček prorostlý
 401. Peucedanum cervaria - Smldník jelení
 402. Peucedanum oreoselinum - Smldník olešníkový
 403. Phelipanche purpurea - Mordovka nachová
 404. Phyteuma nigrum - Zvonečník černý
 405. Phyteuma orbiculare - Zvonečník hlavatý
 406. Pilosella aurantiaca - Chlupáček oranžový
 407. Pilosella cymosa - Chlupáček chocholičnatý pravý
 408. Pilosella echioides - Chlupáček hadincovitý
 409. Pilosella lactucella - Chlupáček myší ouško
 410. Pilosella rothiana - Chlupáček štětinatý
 411. Pilosella ziziana - Chlupáček Zizův
 412. Pilularia globulifera - Míčovka kulkonosná
 413. Pinguicula vulgaris - Tučnice obecná
 414. Pinus uncinata subsp. uliginosa - Borovice pyrenejská blatka
 415. Platanthera bifolia - Vemeník dvoulistý
 416. Platanthera chlorantha - Vemeník zelenavý
 417. Poa remota - Lipnice oddálená
 418. Polemonium caeruleum - Jirnice modrá
 419. Polycnemum arvense - Chruplavník rolní
 420. Polycnemum majus - Chruplavník větší
 421. Polygala amara subsp. brachyptera - Vítod hořký krátkokřídlý
 422. Polygala amarella - Vítod nahořklý
 423. Polygala major - Vítod větší
 424. Polygala multicaulis - Vítod ostrokřídlý
 425. Polygala serpyllifolia - Vítod douškolistý
 426. Polystichum aculeatum - Kapradina laločnatá
 427. Polystichum lonchitis - Kapradina hrálovitá
 428. Potamogeton compressus - Rdest smáčknutý
 429. Potentilla alba - Mochna bílá
 430. Potentilla anglica - Mochna anglická
 431. Potentilla collina - Mochna chlumní
 432. Potentilla incana - Mochna písečná
 433. Potentilla patula - Mochna rozkladitá
 434. Potentilla recta - Mochna přímá
 435. Primula veris - Prvosenka jarní
 436. Prunella grandiflora - Černohlávek velkokvětý
 437. Prunella laciniata - Černohlávek dřípený
 438. Prunus fruticosa - Třešeň křovitá
 439. Prunus mahaleb - Mahalebka obecná
 440. Pseudognaphalium luteoalbum - Protěž žlutobílá
 441. Pulicaria dysenterica - Blešník úplavičný
 442. Pulicaria vulgaris - Blešník obecný
 443. Pulmonaria mollis - Plicník měkký
 444. Pulsatilla grandis - Koniklec velkokvětý
 445. Pulsatilla pratensis subsp. bohemica - Koniklec luční český
 446. Pyrola chlorantha - Hruštička zelenokvětá
 447. Pyrola media - Hruštička prostřední
 448. Pyrola minor - Hruštička menší
 449. Pyrola rotundifolia - Hruštička okrouhlolistá
 450. Quercus pubescens - Dub pýřitý
 451. Radiola linoides - Stozrník lnovitý
 452. Ranunculus arvensis - Pryskyřník rolní
 453. Ranunculus sardous - Pryskyřník sardinský
 454. Rhinanthus alectorolophus - Kokrhel luštinec
 455. Rhynchospora alba - Hrotnosemenka bílá
 456. Rhynchospora fusca - Hrotnosemenka hnědá
 457. Ribes alpinum - Rybíz alpínský
 458. Rosa gallica - Růže galská
 459. Rosa micrantha - Růže malokvětá
 460. Rosa sherardii - Růže Sherardova
 461. Rubus saxatilis - Ostružiník skalní
 462. Sagina nodosa - Úrazník uzlovitý
 463. Salix pentandra - Vrba pětimužná
 464. Salix repens - Vrba plazivá
 465. Salix rosmarinifolia - Vrba rozmarýnolistá
 466. Salix silesiaca - Vrba slezská
 467. Salvia austriaca - Šalvěj rakouská
 468. Salvia glutinosa - Šalvěj lepkavá
 469. Salvia nemorosa - Šalvěj hajní
 470. Salvia verticillata - Šalvěj přeslenitá
 471. Saxifraga bulbifera - Lomikámen cibulkatý
 472. Scabiosa canescens - Hlaváč šedavý
 473. Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis - Ladoňka dvoulistá pravá rakouská
 474. Scirpus radicans - Skřípina kořenující
 475. Sclerochloa dura - Tužanka tvrdá
 476. Scorzonera austriaca - Hadí mord rakouský
 477. Scorzonera humilis - Hadí mord nízký
 478. Scrophularia umbrosa - Krtičník křídlatý
 479. Sedum reflexum - Rozchodník skalní
 480. Sedum villosum - Rozchodník huňatý
 481. Senecio erucifolius - Starček roketolistý
 482. Senecio paludosus subsp. paludosus - Starček bažinný pravý
 483. Senecio rupestris - Starček skalní
 484. Serratula tinctoria - Srpice barvířská
 485. Seseli annuum - Sesel roční
 486. Seseli hippomarathrum - Sesel fenyklový
 487. Sesleria caerulea - Pěchava vápnomilná
 488. Scheuchzeria palustris - Blatnice bahenní
 489. Sideritis montana - Hojník chlumní
 490. Silaum silaus - Koromáč olešníkový
 491. Silene baccifera - Nadmutice bobulnatá
 492. Silene gallica - Silenka francouzská
 493. Silene noctiflora - Silenka noční
 494. Silene otites - Silenka ušnice
 495. Silene viscosa - Silenka lepkavá
 496. Soldanella montana - Dřípatka horská
 497. Sonchus palustris - Mléč bahenní
 498. Sorbus alnifrons - Jeřáb olšolistý
 499. Sorbus aria - Jeřáb muk
 500. Sorbus danubialis - Jeřáb dunajský
 501. Sorbus torminalis - Jeřáb břek
 502. Sparganium natans - Zevar nejmenší
 503. Spergula arvensis subsp. maxima - Kolenec rolní největší
 504. Spergula pentandra - Kolenec pětimužný
 505. Spergularia echinosperma - Kuřinka ostnosemenná
 506. Spergularia kurkae - Kuřinka Kůrkova
 507. Spergularia marina - Kuřinka solná
 508. Spiraea salicifolia - Tavolník vrbolistý
 509. Spiranthes spiralis - Švihlík krutiklas
 510. Stachys annua - Čistec roční
 511. Stachys germanica - Čistec německý
 512. Staphylea pinnata - Klokoč zpeřený
 513. Stellaria longifolia - Ptačinec dlouholistý
 514. Stellaria palustris - Ptačinec bahenní
 515. Stipa capillata - Kavyl vláskovitý
 516. Stipa dasyphylla - Kavyl chlupatý
 517. Stipa pennata - Kavyl Ivanův
 518. Stipa pulcherrima - Kavyl sličný
 519. Stipa tirsa - Kavyl tenkolistý
 520. Streptopus amplexifolius - Čípek objímavý
 521. Taraxacum nordstedtii - Pampeliška Nordstedtova
 522. Taxus baccata - Tis červený
 523. Teesdalia nudicaulis - Nahoprutka písečná
 524. Tephroseris crispa - Starček potoční
 525. Tephroseris integrifolia - Starček celolistý
 526. Teucrium chamaedrys - Ožanka kalamandra
 527. Thalictrum flavum - Žluťucha žlutá
 528. Thalictrum lucidum - Žluťucha lesklá
 529. Thalictrum minus - Žluťucha menší
 530. Thelypteris palustris - Kapradiník bažinný
 531. Thesium alpinum - Lněnka alpská
 532. Thesium linophyllon - Lněnka lnolistá
 533. Thymelaea passerina - Vrabečnice roční
 534. Thymus praecox - Mateřídouška časná
 535. Tillaea aquatica - Masnice vodní
 536. Trientalis europaea - Sedmikvítek evropský
 537. Trifolium ochroleucon - Jetel bledožlutý
 538. Trifolium retusum - Jetel malokvětý
 539. Trifolium spadiceum - Jetel kaštanový
 540. Trifolium striatum - Jetel žíhaný
 541. Triglochin palustris - Bařička bahenní
 542. Trichophorum alpinum - Suchopýrek alpský
 543. Trichophorum cespitosum - Suchopýrek trsnatý
 544. Trollius altissimus - Upolín nejvyšší
 545. Urtica urens - Kopřiva žahavka
 546. Utricularia australis - Bublinatka jižní
 547. Utricularia intermedia - Bublinatka prostřední
 548. Utricularia minor - Bublinatka menší
 549. Utricularia ochroleuca - Bublinatka bledožlutá
 550. Vaccaria hispanica - Kravinec španělský
 551. Vaccinium oxycoccos - Klikva bahenní
 552. Vaccinium uliginosum - Brusnice vlochyně
 553. Valeriana tripteris subsp. austriaca - Kozlík trojený rakouský
 554. Valerianella carinata - Kozlíček kýlnatý
 555. Ventenata dubia - Ovsiřík štíhlý
 556. Verbascum lychnitis - Divizna knotovitá
 557. Verbascum phoeniceum - Divizna brunátná
 558. Verbascum speciosum - Divizna ozdobná
 559. Verbena officinalis - Sporýš lékařský
 560. Veronica agrestis - Rozrazil polní
 561. Veronica maritima - Rozrazil dlouholistý
 562. Veronica montana - Rozrazil horský
 563. Veronica opaca - Rozrazil matný
 564. Veronica prostrata - Rozrazil rozprostřený
 565. Veronica scutellata - Rozrazil štítkovitý
 566. Veronica spicata - Rozrazil klasnatý
 567. Veronica teucrium - Rozrazil ožankový
 568. Viburnum lantana - Kalina tušalaj
 569. Vicia cassubica - Vikev kašubská
 570. Vicia dumetorum - Vikev křovištní
 571. Vicia lathyroides - Vikev hrachorovitá
 572. Vicia pisiformis - Vikev hrachovitá
 573. Vincetoxicum hirundinaria - Tolita lékařská
 574. Viola mirabilis - Violka divotvárná
 575. Viola rupestris - Violka písečná
 576. Viola tricolor subsp. saxatilis - Violka trojbarevná skalní
 577. Viscum album subsp. abietis - Jmelí bílé jedlové
 578. Viscum album subsp. austriacum - Jmelí bílé borovicové
 579. Vulpia bromoides - Mrvka sveřepovitá
 580. Vulpia myuros - Mrvka myší ocásek
 581. Willemetia stipitata - Pleška stopkatá
 582. Woodsia ilvensis - Kapradinka skalní
 583. Xanthium strumarium - Řepeň durkoman