Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Filago lutescens Jord. - bělolist žlutavý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
 • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Bělolist žlutavý se vyskytuje především v západní a střední Evropě od Anglie a jižního Švédska po západní Ukrajinu, Chorvatsko, severní Itálii a po střední Španělsko. Je to konkurenčně slabý jednoletý druh vázaný na nezapojené porosty okrajů cest, polí, úhorů, náspů, mezí a světlých borových lesů na živinami chudých písčitých půdách. V České republice rostl v minulosti vzácně jako polní plevel v teplejších oblastech. Po razantních změnách v zemědělství, zejména po zintenzivnění hnojení silně ustoupil a v dnešní době roste velmi vzácně i v oblastech, kde byl dříve velmi hojný, např. v okolí Prahy. Na Vysočině v současnosti jeho výskyt není znám. Historické údaje existují v okolí Havlíčkova Brodu (Schwarzel 1863-1867 MJ), Humpolce (Čábera 1949 CB), Nového Města na Moravě (Havelka 1896) a Náměště nad Oslavou (např. Rothe 1893 BRNU, Dvořák 1910 ZMT). Spíše než o historickém rozšíření druhu nám tak tyto údaje dávají obrázek o historii a intenzitě botanického bádaní v jednotlivých oblastech, jelikož lze předpokládat, že byl druh v minulosti v regionu rozšířen mnohem šířeji.
Mapa výskytu - bělolist žlutavý - Filago lutescens

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Filago lutescens Jord. - bělolist žlutavý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.