Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

1) Kolik druhů pancířníků žije na Vysočině?

Pancířníci (Oribatida) jsou podskupinou roztočů (Acari) s nejvyšší druhovou diversitou a abundancí v půdě a především v horních opadových vrstvách (Norton 1985). Dosud bylo popsáno více než 10 000 druhů z celého světa a jejich abundance v lesních půdách dosahují desítek až několika set tisíc jedinců na m2 (Schatz 2002). Pancířníci žijí prakticky ve všech biotopech a habitatech obsahujících odumřelou organickou hmotu, od odumřelých mořských řas na mořském pobřeží až po mechové nárosty na skalách, nejvyšších světových velehor, od půd tropů, kde dosahují nejvyšší druhové diversity, až po lišejníkové nárosty na nunatacích v kontinentální části Antarktidy (Fujikawa 1974, Walter a Proctor  1999).

Fauna pancířníků střední Evropy a též České republiky je poměrně dobře známa ve srovnání s teoreticky bohatší faunou tropů a subtropů, která je výrazně méně prozkoumána. Pro faunu České republiky je spolehlivě doložen výskyt celkem 539 druhů (Starý 2000a,b).  Před zahájením prezentovaného výzkumu byl doložen v literatuře výskyt celkem 72 druhů pancířníků na území Kraje Vysočina. Historicky první, kdo se pancířníky zabýval v Kraji Vysočina byl ve své diplomové práci Jagemann (1952) a uvádí z lokality Mohelno 26 druhů. Kunst (1956) uvádí z lokality Kadov výskyt 2 druhů, Winkler (1957a,b) uvádí z Mohelna 2 druhy. Kunst (1968) ve své rozsáhlé habilitační práci zmiňuje následující počty druhů: Mohelno – 12 druhů, Roštejn – 4 druhy, Staré Ransko – 4 druhy, Žákova hora - 3 druhy, Kunst (1977) zmiňuje výskyt dalšího 1 druhu z Mohelna. Konečně Mazancová (1989) ve své diplomové práci uvádí výskyt 22 druhů z lokality Melíšek u Kamenice nad Lipou. Tajovský a kol. (2014) v zatím nepublikované studii popsal druhové složení společentev pancířníků rašeliniště PR Chvojnov a uvádí celkem z této lokality 65 druhů pancířníků, čímž celkový počet druhů pancířníků dosáhl 115 před současně prezentovanými výsledky projektu.

V rámci projektu byl zpracován materiál celkem 38 876 jedinců pancířníků z celkem 456 odebraných půdních vzorků z celkem 38 lokalit charakteristických a významných pro území Kraje Vysočina. Celkem bylo v průběhu řešení projektu nalezeno 169 druhů nových pro faunu Kraje Vysočina. Celkem bylo zjištěno 7 druhů - Arthrodamaeus sp., Belba sp.,Carabodes sp., Damaeus sp., Metabelba sp., Pergalumna sp., Phthiracarus sp., které nebylo možné identifikovat z žádným z dosud popsaných druhů a může se jednat o nové druhy pro vědu. Nálezy pěti taxonů Atropacarus clavigerus, Eueremaeus oblongus granulatus, Passalozetes intermedius, Haplochthonius simplex a Joshuella irregularis jsou nové pro faunu pancířníků České republiky. Za zmínku stojí nálezy 36 následujících vzácných druhů pancířníků svědčících o faunistickém a krajinném významu studovaných chráněných území na území Kraje Vysočina. Sem můžeme zahrnout následující druhy: Allodamaeus reticulatus, Allogalumna alamellae, Allogalumna neerlandica, Autogneta willmanni, Carabodes (Klapperiches) willmanni, Cultroribula confinis, Damaeolus asperatus, Dorycranosus acutus, Epilohmannia cylindrica, Furcoribula furcillata, Galumna tarsipennata, Globozetes longipilus, Haplozetes curtipilus, Chamobates birulai, Jugatala angulata, Lepidozetes singularis, Neoliodes theleproctus, Liochthonius evansi, Mesoplophora (Parplophora) pulchra, Mesotritia nuda, Microzetorchestes emeryi, Moritzoppia keilbachi, Nanhermannia sellnicki, Nothrus parvus, Oppia denticulata, Oribatula interrupta, Passalozetes africanus, Pergalumna dorsalis, Pergalumna formicaria, Pergalumna myrmophila, Pilogalumna crassiclava, Protoribotritia abberans, Ramusella elliptica, Scheloribates ascendens, Suctobelbata truncicola a Zygoribatula excavata.

Území Kraje Vysočina se tak z poměrně chudě oribatologicky prozkoumaného regionu stalo jednou z oblastí České republiky s nejlépe prozkoumanou faunou pancířníků. Celkem bylo dosud zjištěno na území Kraje Vysočina 284 druhů pancířníků (tj. 52,7 % oribatidofauny České republiky) patřících do 60 čeledí a 139 rodů.

 

2) Seznam pancířníků (Oribatida) Kraje Vysočina

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

2.1) Systematický přehled

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Klepítkatci (Chelicerata)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Podtřída: Roztoči (Acari)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Čeleď: Brachychthoniidae (Brachychthoniidae)
Čeleď: Haplochthoniidae (Haplochthoniidae)
Čeleď: Hypochthoniidae (Hypochthoniidae)
Čeleď: Eniochthoniidae (Eniochthoniidae)
Čeleď: Epilohmanniidae (Epilohmanniidae)
Čeleď: Mesoplophoridae (Mesoplophoridae)
Čeleď: Eulohmanniidae (Eulohmanniidae)
Čeleď: Euphthiracaridae (Euphthiracaridae)
Čeleď: Euzetidae (Euzetidae)
Čeleď: Euphthiracaridae (Euphthiracaridae)
Čeleď: Phthiracaridae (Phthiracaridae)
Čeleď: Nothridae (Nothridae)
Čeleď: Crotoniidae (Crotoniidae)
Čeleď: Malaconothridae (Malaconothridae)
Čeleď: Nanhermanniidae (Nanhermanniidae)
Čeleď: Hermanniidae (Hermanniidae)
Čeleď: Hermannielidae (Hermannielidae)
Čeleď: Neoliodidae (Neoliodidae)
Čeleď: Gymnodamaeidae (Gymnodamaeidae)
Čeleď: Licnodamaidae (Licnodamaidae)
Čeleď: Damaeidae (Damaeidae)
Čeleď: Compactozetidae (Compactozetidae)
Čeleď: Ctenobelbidae (Ctenobelbidae)
Čeleď: Damaeolidae (Damaeolidae)
Čeleď: Ameridae (Ameridae)
Čeleď: Zetorchestidae (Zetorchestidae)
Čeleď: Eremaeidae (Eremaeidae)
Čeleď: Gustaviidae (Gustaviidae)
Čeleď: Liacaridae (Liacaridae)
Čeleď: Xenillidae (Xenillidae)
Čeleď: Tenuialidae (Tenuialidae)
Čeleď: Astegistidae (Astegistidae)
Čeleď: Ceratoppiidae (Ceratoppiidae)
Čeleď: Carabodidae (Carabodidae)
Čeleď: Tegoribatidae (Tegoribatidae)
Čeleď: Tectocepheidae (Tectocepheidae)
Čeleď: Hydrozetidae (Hydrozetidae)
Čeleď: Oppiidae (Oppiidae)
Čeleď: Suctobelbidae (Suctobelbidae)
Čeleď: Autognetidae (Autognetidae)
Čeleď: Caleremaeidae (Caleremaeidae)
Čeleď: Thyrisomidae (Thyrisomidae)
Čeleď: Trhypochthoniidae (Trhypochthoniidae)
Čeleď: Limnozetidae (Limnozetidae)
Čeleď: Cymberemaeidae (Cymberemaeidae)
Čeleď: Micreremidae (Micreremidae)
Čeleď: Mycobatidae (Mycobatidae)
Čeleď: Scutoverticidae (Scutoverticidae)
Čeleď: Licneremaeidae (Licneremaeidae)
Čeleď: Passalozetidae (Passalozetidae)
Čeleď: Scheloribatidae (Scheloribatidae)
Čeleď: Oribatulidae (Oribatulidae)
Čeleď: Oribotritiidae (Oribotritiidae)
Čeleď: Oribatulidae (Oribatulidae)
Čeleď: Oribotritiidae (Oribotritiidae)
Čeleď: Oribatulidae (Oribatulidae)
Čeleď: Haplozetidae (Haplozetidae)
Čeleď: Chamobatidae (Chamobatidae)
Čeleď: Ceratozetidae (Ceratozetidae)
Čeleď: Punctoribatidae (Punctoribatidae)
Čeleď: Phenopelopidae (Phenopelopidae)
Čeleď: Oribatellidae (Oribatellidae)
Čeleď: Achipteriidae (Achipteriidae)
Čeleď: Parakalummidae (Parakalummidae)
Čeleď: Galumnidae (Galumnidae)

 

2.2) Abecední seznam pancířníků Vysočiny

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. Acrogalumna longipluma
 2. Acrotritia ardua
 3. Acrotritia duplicata
 4. Adoristes ovatus
 5. Adoristes poppei
 6. Achipteria coleoptrata
 7. Achipteria nitens
 8. Allodamaeus femoratus
 9. Allodamaeus reticulatus
 10. Allogalumna alamellae
 11. Allogalumna neerlandica
 12. Allosuctobelba grandis
 13. Amerus polonicus
 14. Anachipteria deficiens
 15. Arthrodamaeus sp.
 16. Atropacarus clavigerus
 17. Atropacarus striculus
 18. Autogneta longilamellata
 19. Autogneta parva
 20. Autogneta willmanni
 21. Banksinoma lanceolata
 22. Belba compta
 23. Belba corynopus
 24. Belba patelloides
 25. Belba sp.
 26. Berniniella bicarinata
 27. Berniniella sigma
 28. Brachychochthonius cricoides
 29. Brachychochthonius immaculatus
 30. Brachychochthonius jacoti
 31. Brachychochthonius rostratus
 32. Brachychochthonius suecicus
 33. Brachychochthonius zelawaiensis
 34. Brachychthonius impressus
 35. Caenobelba montana
 36. Caleremaeus monilipes
 37. Camisia biurus
 38. Camisia horrida
 39. Camisia segnis
 40. Camisia solhoeyi
 41. Camisia spinifer
 42. Carabodes (Klapperiches) willmanni
 43. Carabodes areolatus
 44. Carabodes coriaceus
 45. Carabodes femoralis
 46. Carabodes labyrinthicus
 47. Carabodes marginatus
 48. Carabodes ornatus
 49. Carabodes reticulatus
 50. Carabodes rugosior
 51. Carabodes sp.
 52. Carabodes subarcticus
 53. Carabodes tenuis
 54. Cepheus cepheiformis
 55. Cepheus dentatus
 56. Ceratoppia bipilis
 57. Ceratoppia quadridentata
 58. Ceratoppia sexpilosa
 59. Ceratozetella minima
 60. Ceratozetes gracilis
 61. Ceratozetes mediocris
 62. Conchogneta dalecarlica
 63. Conchogneta traegardhi
 64. Conoppia palmicinta
 65. Ctenobelba obsoleta
 66. Ctenobelba pectinigera
 67. Cultroribula bicultrata
 68. Cultroribula confinis
 69. Cymbaeremaeus cymba
 70. Damaeobelba minutissima
 71. Damaeolus asperatus
 72. Damaeus onustus
 73. Damaeus sp.
 74. Diapterobates humeralis
 75. Dissorhina ornata
 76. Dometorina plantivaga
 77. Dorycranosus acutus
 78. Dorycranosus splendens
 79. Edwardzetes edwardsi
 80. Eniochthonius minutissimus
 81. Epilohmannia cylindrica
 82. Eremaeus hepaticus
 83. Eueremaeus oblongus
 84. Eueremaeus oblongus granulatus
 85. Eueremaeus silvestris
 86. Eulohmannia ribagai
 87. Eupelops acromios
 88. Eupelops hirtus
 89. Eupelops occultus
 90. Eupelops plicatus
 91. Eupelops tardus
 92. Eupelops torulosus
 93. Euphthiracarus cribrarius
 94. Euphthiracarus monodactylus
 95. Euzetes globulus
 96. Fosseremus laciniatus
 97. Furcoribula furcillata
 98. Fuscozetes setosus
 99. Galumna elimata
 100. Galumna lanceata
 101. Galumna obvia
 102. Galumna tarsipennata
 103. Globozetes longipilus
 104. Graptoppia foveolata
 105. Gustavia microcephala
 106. Gymnodamaeus bicostatus
 107. Hafenrefferia gilvipes
 108. Haplochthonius simplex
 109. Haplozetes curtipilus
 110. Haplozetes vindobonensis
 111. Hemileius initialis
 112. Heminothrus targionii
 113. Hermannia convexa
 114. Hermannia gibba
 115. Hermanniella dolosa
 116. Hermanniella granulata
 117. Hydrozetes lacustris
 118. Hypodamaeus auritus
 119. Hypodamaeus riparius
 120. Hypochthonius luteus
 121. Hypochthonius rufulus
 122. Chamobates birulai
 123. Chamobates borealis
 124. Chamobates cuspidatus
 125. Chamobates pusillus
 126. Chamobates spinosus
 127. Chamobates subglobulus
 128. Chamobates voigtsi
 129. Joshuella irregularis
 130. Jugatala angulata
 131. Lauroppia falcata
 132. Lepidozetes singularis
 133. Liacarus coracinus
 134. Liacarus nitens
 135. Liacarus subterraneus
 136. Licneremaeus licnophorus
 137. Licnodamaeus pulcherrimus
 138. Liebstadia humerata
 139. Liebstadia longior
 140. Liebstadia pannonica
 141. Liebstadia similis
 142. Liebstadia willmanni
 143. Limnozetes sphagni
 144. Liochthonius alpestris
 145. Liochthonius brevis
 146. Liochthonius evansi
 147. Liochthonius horridus
 148. Liochthonius hystricinus
 149. Liochthonius sellnicki
 150. Liochthonius tuxeni
 151. Lucoppia burrowsi
 152. Malaconothrus monodactylus
 153. Melanozetes meridianus
 154. Melanozetes mollicomus
 155. Mesoplophora pulchra
 156. Mesotritia nuda
 157. Metabelba papillipes
 158. Metabelba propexa
 159. Metabelba pulverosa
 160. Metabelba rohdendorfi
 161. Metabelba sp.
 162. Micreremus brevipes
 163. Microppia minus
 164. Microtritia minima
 165. Microzetorchestes emeryi
 166. Minunthozetes pseudofusiger
 167. Minunthozetes semirufus
 168. Mixochthonius pilosetosus
 169. Moritzoppia keilbachi
 170. Moritzoppia neerlandica
 171. Moritzoppia splendens
 172. Moritzoppia unicarinata
 173. Multioppia glabra
 174. Mycobates parmeliae
 175. Nanhermannia comitalis
 176. Nanhermannia coronata
 177. Nanhermannia elegantula
 178. Nanhermannia nana
 179. Nanhermannia sellnicki
 180. Neobrachychthonius magnus
 181. Neoliodes theleproctus
 182. Neoliochthonius piluliferus
 183. Neoribates aurantiacus
 184. Nothrus anauniensis
 185. Nothrus borussicus
 186. Nothrus palustris
 187. Nothrus parvus
 188. Nothrus pratensis
 189. Nothrus silvestris
 190. Odontocepheus elongatus
 191. Ophidiotrichus borussicus
 192. Ophidiotrichus connexus
 193. Ophidiotrichus tectus
 194. Ophidiotrichus vindobonensis
 195. Oppia denticulata
 196. Oppiella nova
 197. Oribatella berlesei
 198. Oribatella calcarata
 199. Oribatella quadricornuta
 200. Oribatella sexdentata
 201. Oribatula interrupta
 202. Oribatula tibialis
 203. Pantelozetes paolii
 204. Paradamaeus clavipes
 205. Parachipteria punctata
 206. Parachipteria willmanni
 207. Passalozetes africanus
 208. Passalozetes intermedius
 209. Peloptulus phaenotus
 210. Peloribates europeus
 211. Pergalumna altera
 212. Pergalumna dorsalis
 213. Pergalumna formicaria
 214. Pergalumna myrmophila
 215. Pergalumna nervosa
 216. Pergalumna sp.
 217. Phauloppia coineaui
 218. Phauloppia lucorum
 219. Phauloppia pilosa
 220. Phauloppia rauschenensis
 221. Phthiracarus piger
 222. Phthiracarus sp.
 223. Pilogalumna crassiclava
 224. Pilogalumna tenuiclava
 225. Platyliodes scaliger
 226. Platynothrus peltifer
 227. Porobelba spinosa
 228. Poroliodes farinosus
 229. Protoribates capucinus
 230. Protoribates lophotrichus
 231. Protoribotritia abberans
 232. Punctoribates punctum
 233. Quadroppia monstruosa
 234. Quadroppia quadricarinata
 235. Ramusella clavipectinata
 236. Ramusella elliptica
 237. Rhinoppia obsoleta
 238. Rhinoppia subpectinata
 239. Scutovertex minutus
 240. Scutovertex sculptus
 241. Scheloribates ascendens
 242. Scheloribates laevigatus
 243. Scheloribates latipes
 244. Scheloribates pallidulus
 245. Spatiodamaeus verticilipes
 246. Sphaerozetes orbicularis
 247. Sphaerozetes piriformis
 248. Sphaerozetes tricuspidatus
 249. Steganacarus applicatus
 250. Steganacarus carinatus
 251. Steganacarus herculeanus
 252. Steganacarus magnus
 253. Suctobelba aliena
 254. Suctobelba regia
 255. Suctobelba reticulata
 256. Suctobelba trigona
 257. Suctobelbata truncicola
 258. Suctobelbella falcata
 259. Suctobelbella forsslundi
 260. Suctobelbella longirostris
 261. Suctobelbella nasalis
 262. Suctobelbella palustris
 263. Suctobelbella sarekensis
 264. Suctobelbella similis
 265. Suctobelbella subcornigera
 266. Suctobelbella subtrigona
 267. Tectocepheus knuellei
 268. Tectocepheus minor
 269. Tectocepheus sarekensis
 270. Tectocepheus velatus
 271. Trhypochthonius tectorum
 272. Trichoribates novus
 273. Trichoribates rotundatus
 274. Trichoribates trimaculatus
 275. Trimalaconothrus foveolatus
 276. Trimalaconothrus maior
 277. Tritegeus bisulcatus
 278. Xenillus clypeator
 279. Xenillus tegeocranus
 280. Zetorchestes falzonii
 281. Zetorchestes flabrarius
 282. Zygoribatula excavata
 283. Zygoribatula exilis
 284. Zygoribatula frisiae

 

3) Studované lokality

 • Pod Trojanem, GPS 49°27'03,7"N, 15°28'37,5"E, nadmořská výška 593 m, luční rašeliniště, okrajová podmáčená smrčina s vtroušenou borovicí a břízou - nalezeno celkem 52 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Adoristes poppei (Oudemans, 1906), Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952), Cepheus dentatus (Michael, 1888), Eueremaeus oblongus granulatus (Mihelčič, 1955), Hydrozetes lacustris (Michael, 1882), Liochthonius alpestris (Forsslund, 1958), Liochthonius tuxeni (Forsslund, 1957), Microtritia minima (Berlese, 1904), Trimalaconothrus foveolatus Willmann, 1931.
 • U Šeredů, GPS 49°25'43,7"N, 15°27'01,7"E, nadmořská výška 582 m, luční rašeliniště s porostem suchopýru - nalezeno celkem 53 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Anachipteria deficiens Grandjean, 1932), Belba compta (Kluczynski, 1902), Camisia biurus (C.L.Koch, 1839), Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Liochthonius alpestris (Forsslund, 1958), Suctobelbella longirostris (Forsslund, 1941).
 • PP Ještěnice, GPS 49°15'55,5"N, 15°20'07,1"E, nadmořská výška 702 m, malé luční rašeliniště obklopené podmáčeným lesem, kód USOP 838 - nalezeno celkem 70 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Anachipteria deficiens Grandjean, 1932), Belba compta (Kluczynski, 1902), Camisia solhoeyi Colloff, 1993, Camisia spinifer (C.L.Koch, 1835), Carabodes reticulatus Berlese, 1913, Cepheus dentatus (Michael, 1888), Ceratoppia sexpilosa Willmann, 1938, Conoppia palmicinta (Michael, 1880), Edwardzetes edwardsi (Nicolet, 1855), Eulohmannia ribagai Berlese, 1910, Hermannia convexa (C.L.Koch, 1839), Hydrozetes lacustris (Michael, 1882), Jugatala angulata (C.L.Koch, 1840), Limnozetes sphagni (Michael, 1880), Microtritia minima (Berlese, 1904), Nothrus pratensis Sellnick, 1928, Suctobelba aliena Moritz, 1970, Suctobelba reticulata Moritz, 1970, Suctobelbata truncicola (Forsslund, 1942), Suctobelbella longirostris (Forsslund, 1941), Trichoribates rotundatus Willmann, 1939, Trimalaconothrus foveolatus Willmann, 1931, Trimalaconothrus maior (Berlese, 1910).
 • PR Doupský a Bažantka, GPS 49°14'00,4"N, 15°25'30,7"E, nadmořská výška 598 m, rašeliniště, kód USOP 717 - nalezeno celkem 55 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Ceratoppia sexpilosa Willmann, 1938, Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Eulohmannia ribagai Berlese, 1910, Hydrozetes lacustris (Michael, 1882), Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882), Limnozetes sphagni (Michael, 1880), Suctobelbella longirostris (Forsslund, 1941), Trimalaconothrus foveolatus Willmann, 1931, Trimalaconothrus maior (Berlese, 1910).
 • PR Kladinský potok, GPS 49°26'48,2"N, 15°19'43,9"E, nadmořská výška 550 m, luční rašeliniště a podmáčená smrčina s vtroušeným dubem na okraji rašeliniště, kód USOP 1647 - nalezeno celkem 46 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Eulohmannia ribagai Berlese, 1910, Eupelops acromios (Hermann, 1804), Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Odontocepheus elongatus (Michael, 1879).
 • NPR Žákova hora, GPS 49°39'18"N, 15°34'44"E, nadmořská výška 805m, původní starý jedlo-bukový prales, kód USOP 537 - nalezeno celkem 98 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Adoristes poppei (Oudemans, 1906), Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Banksinoma lanceolata (Michael, 1885), Brachychochthonius cricoides (Weis-Fogh, 1948), Carabodes reticulatus Berlese, 1913, Cepheus dentatus (Michael, 1888), Conchogneta traegardhi (Forsslund, 1947), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Haplochthonius simplex (Willmann, 1930), Nanhermannia sellnicki Forsslund, 1958, Neobrachychthonius magnus Moritz, 1976, Neoliochthonius piluliferus (Forsslund, 1942), Sphaerozetes piriformis (Nicolet, 1855), Suctobelbella forsslundi (Strenzke, 1950), Suctobelbella longirostris (Forsslund, 1941).
 • Velký Špičák (původní NPR), GPS 49°18'41"N, 15°30'40"E, nadmořská výška 734 m, starý bukový les s vtroušeným javorem klenem ve vrcholové partii rezervace, kód USOP 503 - celkem nalezeno 40 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Neoribates aurantiacus (Oudemans, 1914), Passalozetes africanus Grandjean, 1932, Phthiracarus sp., Steganacarus herculeanus Willmann, 1953.
 • V Klučí (původní PR, nyní součást rozšířené NPR Velký Špičák), GPS 49°18'38.92"N, 15°31'30.23"E, nadmořská výška 683 m, pralesovitá bučina s javorem a lípou, kód USOP 1887 - celkem nalezeno 25 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Belba sp., Brachychochthonius rostratus (Jacot, 1936), Phthiracarus sp., Steganacarus herculeanus Willmann, 1953.
 • Velký Špičák - západ, GPS 49°18'45.19"N, 15°30'08.99"E, nadmořská výška 662 m, dubový porost se smrkem - celkem nalezeno 30 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952), Brachychthonius impressus Moritz, 1976, Phthiracarus sp., Steganacarus herculeanus Willmann, 1953, Tectocepheus knuellei Vaněk, 1960.
 • Velký Špičák - sever, GPS 49°19'33.72"N, 15°31'01.26"E, nadmořská výška 655 m, bučina s hustým bukovým podrostem - celkem nalezeno 45 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Amerus polonicus (Kulczynski, 1902), Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952), Brachychthonius impressus Moritz, 1976, Steganacarus herculeanus Willmann, 1953, Tectocepheus knuellei Vaněk, 1960.
 • mezi Velkým Špičákem a Klučím, GPS 49°18'36.37"N, 15°31'12.13"E, nadmořská výška 695 m, bučina s vtroušeným smrkem - celkem nalezeno 40 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Phthiracarus sp., Steganacarus applicatus (Sellnick, 1920).
 • Velký Špičák - jih, GPS 49°17'54.60"N, 15°31'16.22"E, nadmořská výška 643 m, smrková monokultura s podrostem malých smrčků - celkem nalezeno 44 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952), Brachychthonius impressus Moritz, 1976, Hermannia convexa (C.L.Koch, 1839), Metabelba sp., Phthiracarus sp., Steganacarus herculeanus Willmann, 1953.
 • Pod Klučím, GPS 49°18'01.48"N, 15°31'23.48"E, nadmořská výška 679 m, dubový les s příměsí buku - celkem nalezeno 32 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Steganacarus applicatus (Sellnick, 1920).
 • U Tomanova lesa, GPS 49°18'01.38"N, 15°33'02.78"E, nadmořská výška 592 m, vzrostlý smrkový les - cekem nalezeno 37 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Adoristes poppei (Oudemans, 1906), Achipteria nitens (Nicolet, 1855), Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952), Carabodes reticulatus Berlese, 1913, Metabelba sp., Nothrus parvus (Sitnikova, 1975), Phthiracarus sp., Suctobelbella longirostris (Forsslund, 1941).
 • PP Černá blata, GPS 48°58'17"N, 15°44'23"E, nadmořská výška 522 m, přirozený bukový porost, kód USOP 1413 - celkem nalezeno 45 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Amerus polonicus (Kulczynski, 1902), Banksinoma lanceolata (Michael, 1885), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Fosseremus laciniatus (Berlese, 1905), Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Chamobates subglobulus (Oudemans, 1900), Liebstadia pannonica (Willmann, 1951), Mesoplophora (Parplophora) pulchra Sellnick, 1928, Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Steganacarus herculeanus Willmann, 1953, Tritegeus bisulcatus Grandjean, 1953, Zetorchestes falzonii Coggi, 1898.
 • PP U Lusthausu, GPS 48°59'13"N, 15°46'28"E, nadmořská výška 443 m, potoční luh s porosty olše, kód USOP 1417 - celkem nalezeno 48 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Amerus polonicus (Kulczynski, 1902), Cepheus dentatus (Michael, 1888), Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Damaeus sp., Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Tritegeus bisulcatus Grandjean, 1953.
 • PR Habrová seč, GPS 48°59'40"N, 15°45'55"E, nadmořská výška 467 m, smíšený les s převahou buku a habru, kód USOP 1304 - celkem nalezeno 46 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Amerus polonicus (Kulczynski, 1902), Atropacarus clavigerus (Berlese, 1904), Banksinoma lanceolata (Michael, 1885), Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Chamobates subglobulus (Oudemans, 1900), Liacarus subterraneus (C.L.Koch, 1844), Neoribates aurantiacus (Oudemans, 1914), Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Tritegeus bisulcatus Grandjean, 1953, Zetorchestes falzonii Coggi, 1898.
 • PR Luh u Telče, GPS 49°11'24"N, 15°26'01"E, nadmořská výška 540 m, lužní les, kód USOP 834 - celkem nalezeno 96 pancířníků druhů.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Banksinoma lanceolata (Michael, 1885), Camisia biurus (C.L.Koch, 1839), Carabodes reticulatus Berlese, 1913, Cepheus dentatus (Michael, 1888), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Damaeolus asperatus (Berlese, 1904), Damaeus sp., Fosseremus laciniatus (Berlese, 1905), Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882), Mycobates parmeliae (Michael, 1884), Scheloribates ascendens Weigmann et Wunderlee, 1990, Sphaerozetes piriformis (Nicolet, 1855), Tectocepheus knuellei Vaněk, 1960, Tritegeus bisulcatus Grandjean, 1953, Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839.
 • PR Roštýnská obora, GPS 49°15'07"N, 15°25'37"E, nadmořská výška 678 m, bukový les s javorem klenem a smrkem ztepilým, kód USOP 652 - celkem nalezeno79 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Carabodes reticulatus Berlese, 1913, Cepheus dentatus (Michael, 1888), Damaeus sp., Eulohmannia ribagai Berlese, 1910, Graptoppia foveolata (Paoli, 1908), Chamobates subglobulus (Oudemans, 1900), Mesoplophora (Parplophora) pulchra Sellnick, 1928, Sphaerozetes piriformis (Nicolet, 1855), Steganacarus herculeanus Willmann, 1953, Suctobelbella forsslundi (Strenzke, 1950).
 • PP Hájky, GPS 49°06'48"N, 15°48'46"E, nadmořská výška 482 m, starý lipový porost, kód USOP 870 - celkem nalezeno 63 druhů.
  • Faunisticky významné nálezy: Achipteria nitens (Nicolet, 1855), Camisia spinifer (C.L.Koch, 1835), Cepheus dentatus (Michael, 1888), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Hermanniella dolosa Grandjean, 1931, Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Poroliodes farinosus (C.L.Koch, 1839).
 • NPR Mohelenská hadcová step, GPS 49°06'23"N, 16°11'21"E, nadmořská výška346 m, kavylová step na hadcovém podkladu, kód USOP 249 - celkem nalezeno 65 druhů pancířníků a dohromady zjištěno 92 druhů.
  • Faunisticky významné nálezy: Achipteria nitens (Nicolet, 1855), Allodamaeus femoratus (C.L.Koch, 1839), Allodamaeus reticulatus (Berlese, 1910), Camisia horrida (Hermann, 1804), Camisia segnis (Hermann, 1804), Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Eueremaeus oblongus granulatus (Mihelčič, 1955), Eupelops acromios (Hermann, 1804), Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Haplozetes curtipilus Kunst, 1977, Haplozetes vindobonensis Willmann, 1935, Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Hypochthonius luteus Oudemans, 1917, Chamobates birulai (Kulczynski, 1902), Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Chamobates subglobulus (Oudemans, 1900), Joshuella irregularis (Bayartogtokh et Schatz, 2009), Jugatala angulata (C.L.Koch, 1840), Lepidozetes singularis Berlese, 1910, Liacarus subterraneus (C.L.Koch, 1844), Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882), Mesotritia nuda (Berlese, 1887), Mycobates parmeliae (Michael, 1884), Neoliodes theleproctus (Hermann, 1804), Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Odontocepheus elongatus (Michael, 1879), Oppia denticulata (Canestrini et Canestrini, 1882), Oribatella calcarata (C.L.Koch, 1835), Passalozetes africanus Grandjean, 1932, Passalozetes intermedius Mihelčič, 1954, Peloptulus phaenotus (C.L.Koch, 1841), Peloribates europeus Willmann, 1935, Pergalumna dorsalis (C.L.Koch, 1836), Pergalumna formicaria (Berlese, 1914), Pergalumna myrmophila (Berlese, 1914), Poroliodes farinosus (C.L.Koch, 1839), Scheloribates ascendens Weigmann et Wunderlee, 1990, Sphaerozetes orbicularis (C.L.Koch, 1836), Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839.
 • NPR Dářko, GPS 49°06'49"N, 15°48'43"E, nadmořská výška 480 m, rozsáhlé blatkové rašeliniště, kód USOP 2473 - celkem nalezeno 31 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Ceratozetella minima (Sellnick, 1928), Nothrus pratensis Sellnick, 1928, Suctobelbella longirostris (Forsslund, 1941).
 • PR Údolí Oslavy a Chvojnice, GPS 49° 8' 12"N, 16° 14' 00"E, nadmořská výška 485 m, xerotermní les, u potoka, kód USOP 624 - celkem nalezeno 75 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Camisia biurus (C.L.Koch, 1839), Camisia segnis (Hermann, 1804), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Damaeolus asperatus (Berlese, 1904), Dorycranosus splendens (Coggi, 1898), Eulohmannia ribagai Berlese, 1910, Globozetes longipilus Sellnick, 1928, Gymnodamaeus bicostatus (C.L.Koch, 1836), Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Hermanniella dolosa Grandjean, 1931, Chamobates birulai (Kulczynski, 1902), Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Chamobates subglobulus (Oudemans, 1900), Liacarus nitens (Gervais, 1844), Liacarus subterraneus (C.L.Koch, 1844), Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882), Mesotritia nuda (Berlese, 1887), Microtritia minima (Berlese, 1904), Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Pergalumna sp., Platyliodes scaliger (C.L.Koch, 1840), Poroliodes farinosus (C.L.Koch, 1839, Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839, Zetorchestes falzonii Coggi, 1898.
 • Z svah vrchu Melechov, GPS 49°38'47"N, 15°18'37"E, nadmořská výška 626 m, vzrostlá bučina obklopená kulturní smrčinou, přírodní park - celkem nalezeno 26 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Cepheus dentatus (Michael, 1888), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Mesotritia nuda (Berlese, 1887).
 • PR Stvořidla, GPS 49°39'58"N, 19°18'49"E, nadmořská výška 388 m, javorový les na pravém břehu Sázavy, kód USOP 425 - celkem nalezeno 39 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Conchogneta traegardhi (Forsslund, 1947), Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Hermanniella dolosa Grandjean, 1931, Liacarus subterraneus (C.L.Koch, 1844), Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839.
 • PR Velká a malá olšinka, GPS 49°46'12"N, 15°20'53"E, nadmořská výška 503 m, stará vzrostlá olšina, kód USOP 719 - celkem nalezeno 29 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Steganacarus applicatus (Sellnick, 1920).
 • Vápencový lom u Jemnice, GPS 49°00'01,3"N, 15°34'05"E, nadmořská výška 459 m, smíšený les s borovicí - celkem nalezeno 41 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Hermanniella dolosa Grandjean, 1931, Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882), Pergalumna sp., Platyliodes scaliger (C.L.Koch, 1840), Poroliodes farinosus (C.L.Koch, 1839), Zygoribatula excavata (Berlse, 1916).
 • navrhovaná PR Výrova skála - Kloubouček, GPS 49°02'22"N, 16°07'21,5"E, nadmořská výška 320 m, stará vzrostlá dubová habřina s podrostem netýkavky - celkem nalezeno 75 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Arthrodamaeus sp., Camisia biurus (C.L.Koch, 1839), Carabodes (Klapperiches) willmanni Bernini, 1975, Carabodes sp., Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Chamobates subglobulus (Oudemans, 1900), Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882), Microtritia minima (Berlese, 1904), Peloribates europeus Willmann, 1935, Pergalumna dorsalis (C.L.Koch, 1836), Pergalumna sp., Phauloppia pilosa (C.L.Koch, 1841), Platyliodes scaliger (C.L.Koch, 1840), Poroliodes farinosus (C.L.Koch, 1839), Steganacarus magnus (Nicolet, 1855), Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896), Trichoribates novus (Sellnick, 1928), Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839, Zetorchestes falzonii Coggi, 1898.
 • okolí zříceniny hradu Holoubek, GPS 49°10'16,7"N, 16°02'59,5"E, nadmořská výška 396 m, dubová habřina s příměsí buku - celkem nalezeno 50 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Adoristes poppei (Oudemans, 1906), Allosuctobelba randis (Paoli, 1908), Camisia horrida (Hermann, 1804), Camisia spinifer (C.L.Koch, 1835), Cepheus dentatus (Michael, 1888), Globozetes longipilus Sellnick, 1928, Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Liacarus subterraneus (C.L.Koch, 1844), Ophidiotrichus vindobonensis Piffl, 1961, Pergalumna altera (Oudemans, 1915), Platyliodes scaliger (C.L.Koch, 1840), Poroliodes farinosus (C.L.Koch, 1839), Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839, Zetorchestes falzonii Coggi, 1898.
 • Třebíč, Na kopcích, GPS 49°13'00.70"N, 15°54'11.76"E, nadmořská výška 405 m, xerofilní trávníky na výslunných skalkách s roztroušenými porosty akátu - celkem nalezeno 18 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Camisia horrida (Hermann, 1804), Dometorina plantivaga (Berlese, 1895), Microzetorchestes emeryi (Coggi, 1898), Passalozetes africanus Grandjean, 1932, Peloptulus phaenotus (C.L.Koch, 1841), Pergalumna altera (Oudemans, 1915), Pilogalumna crassiclava (Berlese, 1914), Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896), Trichoribates novus (Sellnick, 1928).
 • Třebíč, Týnské údolí pod Vodovodním rybníkem, GPS 49°13'21.3"N, 15°52'41.7"E, nadmořská výška 437 m, smíšený porost smrky, borovice a javoru klenu poblíž potoka - celkem nalezeno 42 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Achipteria nitens (Nicolet, 1855), Allogalumna alamellae (Jacot, 1935), Camisia spinifer (C.L.Koch, 1835), Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Mesotritia nuda (Berlese, 1887), Microzetorchestes emeryi (Coggi, 1898), Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Poroliodes farinosus (C.L.Koch, 1839), Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839, Zygoribatula frisiae (Oudemans, 1900).
 • NPP Švařec, GPS 49°31'28.66"N, 16°21'06.49"E, nadmořská výška 446 m, xerofilní opuštěné pastviny zarůstající porostem jalovce, kód USOP 943 - celkem nalezeno 43 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Camisia segnis (Hermann, 1804), Ctenobelba pectinigera (Berlese, 1908), Cultroribula confinis (Berlese, 1908), Dorycranosus acutus Pschorn-Walcher, 1951, Epilohmannia cylindrica (Berlese, 1904), Fosseremus laciniatus (Berlese, 1905), Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Hypochthonius luteus Oudemans, 1917, Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Moritzoppia keilbachi (Moritz, 1969), Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Oribatula interrupta (Willmann, 1939), Peloptulus phaenotus (C.L.Koch, 1841), Pilogalumna crassiclava (Berlese, 1914), Ramusella elliptica (Berlese, 1908), Tritegeus bisulcatus Grandjean, 1953.
 • PR Zlatá louka, GPS 49°42'36"N, 15°46'40"E, nadmořská výška 554 m, středně starý porost javoru klenu a slatiniště, vlhké louky a olšiny, kód USOB 1671 - celkem nalezeno 65 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Banksinoma lanceolata (Michael, 1885), Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952), Carabodes reticulatus Berlese, 1913, Cepheus dentatus (Michael, 1888), Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Mycobates parmeliae (Michael, 1884), Nanhermannia comitalis Berlese, 1916, Nothrus pratensis Sellnick, 1928, Phauloppia rauschenensis (Sellnick, 1908), Scheloribates ascendens Weigmann et Wunderlee, 1990, Sphaerozetes piriformis (Nicolet, 1855), Sphaerozetes tricuspidatus Willmann, 1923, Steganacarus applicatus (Sellnick, 1920).
 • PR Údolí Doubravy, GPS 49°42'53"N, 15°42'50"E, nadmořská výška 521 m, suťový smíšený les v ostře zaříznutém údolí řeky s porosty smrku, buku a jedle, kód USOP 960 - celkem nalezeno 73 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Caenobelba montana (Kulczynski, 1902), Camisia spinifer (C.L.Koch, 1835), Cepheus dentatus (Michael, 1888), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Furcoribula furcillata (Nordenskiold, 1901), Globozetes longipilus Sellnick, 1928, Hermannia convexa (C.L.Koch, 1839), Chamobates birulai (Kulczynski, 1902), Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882), Microtritia minima (Berlese, 1904), Neoribates aurantiacus (Oudemans, 1914), Protoribotritia abberans (Maerkel et Mayer, 1959), Sphaerozetes piriformis (Nicolet, 1855), Steganacarus applicatus (Sellnick, 1920).
 • PP Chuchelská stráň, GPS 49°48'32"N, 15°37'33"E, nadmořská výška 392 m, teplomilná travinná společenstva sveřepových luk s mozaikou křovin, kód USOP 2188 - celkem nalezeno 32 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Ctenobelba pectinigera (Berlese, 1908), Epilohmannia cylindrica (Berlese, 1904), Eupelops acromios (Hermann, 1804), Eupelops tardus (C.L.Koch, 1835), Fosseremus laciniatus (Berlese, 1905), Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Hypochthonius luteus Oudemans, 1917, Liebstadia pannonica (Willmann, 1951), Lucoppia burrowsi (Michael, 1890), Microzetorchestes emeryi (Coggi, 1898), Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896).
 • PR Jechovec, GPS 49°10'39"N, 15°34'31"E, nadmořská výška 609 m, rozsáhlá stará olšina s porosty bledule jarní, kód USOP 709 - nalezeno celkem 32 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Liebstadia pannonica (Willmann, 1951).
 • PP Přední skála, GPS 49°21'25"N, 15°25'05"E, nadmořská výška 668m, suťová jedlo-bučina se smrkem se skalními výchozy, kód USOP 828 - nalezeno celkem 38 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Fosseremus laciniatus (Berlese, 1905), Chamobates birulai (Kulczynski, 1902), Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882).

 

4) Nejvýznamnější lokality pancířníků Kraje Vysočina

Žákova hora (NPR): Lokalita s nejvyšším počtem zjištěných druhů pancířníků na Vysočině - celkem 99. Byly zde nalezeny druhy charakteristické pro klimaxové jedlo-bukové pralesy střední Evropy, včetně velmi vzácných druhů. Haplochthonius simplex je nový nález pro faunu České republiky. Počet vzácných a ojedinělých druhů neopovídá zcela zjištěné velké druhové bohatosti. Důvodem je pravděpodobně dlouhodobé studium jedlobukových pralesů ve střední Evropě a také to, že se jedná o poměrně častý typ chráněného biotopu ve střední Evropě.

Mohelenská hadcová step (NPR): Nejlépe oribatologicky prokoumaná lokalita Vysočiny odkud bylo celkem určeno 65 druhů v našem výzkumu. Spolu s dalšími 27 druhy, jejichž výskyt je uváděn v odborné literatuře, bylo na lokalitě zjištěno celkem 92 druhů pancířníků. Tato lokalita je zcela výjimečná také počtem ve střední Eropě vzácných a ojedinělých druhů pancířníků. Nalezený druh Joshuella irregularis je zatím znám kromě NPR Mohelenská hadcová step pouze z locus typicus (Möty, Tyrolsko) v Rakousku, odkud byl před nedávnem popsán v rámci rodu Gymnodamaeus (Bayartogtokh et Schatz 2009). Vzácné a ojedinělé druhy jsou většinou xerofilní a termofilní s centrem rozšíření ve Středomoří.

NPP Švařec: Lokalita s výskytem vzácných a ojedinělých xerofilních druhů.

Chuchelská stráň (PP): Lokalita s výskytem vzácných a ojedinělých xerofilních druhů.

Ještěnice (PP): Velmi zajímavá fauna pancíčníků z mnoha hygrofilními a tyrfofilními druhy, kteří se zde vyskytují na poměrně malém rašeliništi. Je zajímavé, že se zde vyskytovalo výrazně více vzácných tyrfofilních a hygrofilních druhů pancířníků, než na plošně dalko větších rašeliništích jako NPR Dářko a PR Chvojnov.

Luh u Telče (PR): Lokalita s vyšším počtem vzácných a ojedinělých druhů cenných z ochranářského hlediska.

Údolí Oslavy a Chvojnice (PR): Lokalita s vyšším počtem vzácných a ojedinělých druhů cenných z ochranářského hlediska.

navrhovaná Výrova skála - Klobouček: Lokalita s vyšším počtem vzácných a ojedinělých druhů cenných z ochranářského hlediska.

 

5) Metodika

Metodika odběru, extrakce a preparace vzorků:

Půdní vzorky byly odebírány pomocí válcové ocelové půdní sondy o pracovní ploše 10 cm2, do hloubky 10 cm, vždy 5 dílčích půdních vzorků z každé zkoumané odběrové plochy. Sondu tvoří vnější ocelový plášť s vnitřní podélně dělenou vložkou z umělé hmoty, umožňující získání neporušeného půdního monolitu. Jednotlivé dílčí vzorky byly uzavřeny do označených igelitových sáčků, zabraňujících vysychání odebraných vzorků a urychleně převezeny do laboratoře.

K extrakci půdních roztočů z odebraných půdních vzorků byl použit vysoce účinný „high gradient“ termoeklektor modifikovaný podle Marshalla (1972). Vlastní tepelná extrakce byla prováděna celkem 5 dnů, první den při povrchové teplotě vzorků 25 °C, druhý den 27 °C, třetí den 30 °C, čtvrtý den 33 °C a pátý den 40 °C, dlouhodobá expozice při této teplotě je pro většinu středoevropských druhů pancířníků spolu s nízkou půdní vlhkostí letální (Madge 1964). Průměrná účinnost použitého eklektoru při těchto optimálních teplotách pro extrakci byla experimentálně určena pro adultní stadia půdních pancířníků na 93,5 %. Jako fixační roztok v podstavných nádobách byl použit nasycený vodný roztok kyseliny pikrové, který kromě konzervace tkání, způsobí jejich nabarvení dožluta a tím možnost pozorování zvláště juvenilních stádií po následném prosvětlení. Vyextrahovaní pancířníci byli odfiltrováni z roztoku kyseliny pikrové pomocí frity a převedeni do epruvet s 80% denaturovaným etanolem a varem zbaveni tukového tělesa. Počítání a třídění půdních roztočů bylo prováděno pod preparačním mikroskopem. Vytřídění pancířníci byli před determinací prosvětleni za studena v přechodných mikroskopických preparátech v 80% kyselině mléčné.

Vlastní druhová determinace byla prováděna jednotlivě na podložním skle s jamkou, neboť bylo nutné pozorovat určované jedince z různých stran a úhlů. V některých taxonomicky obtížných případech bylo nutno jedince šetrně rozčlenit a vypitvat obtížně pozorovatelné části těla. Z preparovaných jedinců a jejich částí byly zhotoveny trvalé mikroskopické preparáty v chloralhydrátovém mediu Liqude Svan s rámečkem z kanadského balzámu. Určení jedinci byli uloženi v glycerolu v Terasakiho mikrotitračních destičkách ve srovnávací sbírce půdních roztočů v ÚPB v Českých Budějovicích.

Při vlastní determinaci jsem požíval některé souborné determinační klíče (Sellnick 1928, 1960, Willmann 1931, Kunst 1971, Giljarov a kol. 1975, Balogh a Mahunka 1983, Perez-Inigo 1997, Weigmann 2006). Správnost určení byla verifikována srovnáním s originálním popisem nebo redescripcí druhu v novější taxonomické literatuře.

Zkoumané lokality:

U přehledu zkoumaných lokalit je vždy uveden celkový počet druhů a výčet druhů vzácných a ojedinělých, který zkoumanou lokalitu charakterizuje z hlediska jejího významu pro ochranu přírody a biodiversity půdních roztočů.

Literatura:

 • Balogh J. et Mahunka S., 1983: Primitive oribatids of the Palaerctic Region. - Akademia Kiado, Budapest, 372 p.
 • Bayartogtokh B. et Schatz H., 2009: Two new species of the genus Gymnodamaeus (Acari: Oribatida: Gymnodamaeidae) from Tyrol (Austria) with remarks on diversity and distribution of the known species. Revue Suisse de Zoologie, 116(1): 31-51.
 • Beare M. H., Parmelee R. W., Hendrix P. F., Cheng W., Coleman D. C. et Crossley D. A. jr., 1992: Microbial and faunal interractions and effects on litter nitrogen and decomposition in agroecosystems. Ecological Monographs, 62: 569-591.
 • Behan-Pelletier V. M., 1999: Oribatid mite biodiversity in agroecosystems: role for bioindication. Agriculture, Ecosystems and Environment, ýč: 411-423.
 • Fujikawa T., 1974: Comparison among oribatid fauna from different microhabitats in forest floor. Applied Entomology and Zoology, 9: 105-114.
 • Giljarov M.S. [ed.], 1975: Opredelitel obitajuščich v počve kleščej. Sarcoptiformes. - Nauka, Moscow, 492 p.
 • Heneghan |L., Coleman D. C., Zhou X., Crossley D. A. jr., Haines B. L., 1999: Soil microarthropod contributions to decomposition dynamics: tropical-temperate comparisons of a single substrate. Ecology, 80: 1873-1882.
 • Jagemann E., 1952: Analysis of mite fauna (Acarina) of ant nests from some steppe regions of South and South-West Moravia. Dissertation thesis, Masaryk University, Brno, 104 pp.
 • Kunst M., 1956: Nanhermannia komareki n.sp. eine neue Oribatiden-Art aus Böhmen (Acarina: Oribatei). Věst. Čs. spol. Zool. 20: 267a-272.
 • Kunst M., 1968: Mites of the superorder Oribatei of Czechoslovakia, Volume 1 - 6. Second doctorate thesis, Charles University, Prague, 1548pp.
 • Kunst M., 1971: Nadkohorta pancířníci - Oribatei. In: Daniel M., Černý V. [eds.], Klíč zvířeny ČSSR, Vol. IV. - Academia, Praha, pp. 531 - 580.
 • Kunst M., 1977: Die Gattung Haplozetes in der Tsechoslowakei (Acari: Oribatei). Věst. Čs. spol. Zool. 41: 185-194.
 • Luxton M., 1972: Studies on the oribatid mites of a Danish beech wood soil. Nutritional biology. Pedobiologia, 12: 434-463.
 • Madge D.S., 1964: The humidity reactions of oribatid mites. - Acarologia, 6(2): 566-591.
 • Maraun M., Visser S. et Scheu S., 1998: Oribatid mites enhance the recovery of the microbial community after a strong disturbance. Applied Soil Ecology, 9: 175-181.
 • Marshall V.G., 1972: Comparison of two methods of estimating efficiency of funnel extractors for soil microarthropods. Soil Biology nadn Biochemistry, 4: 417-426.
 • Mazancová H., 1989: Oribatid mite ecology of meadows in Kamenice nad Lipou environs. Diplom thesis, Charles University, Prague, 90 pp. (in Czech).
 • Moore J.C., Walter D.C. et Hunt H.W., 1988: Arthropod regulation of micro- and mesobiota in below-ground detrital food webs. Annual Review of Entomology, 33: 419-439.
 • Norton R.A., 1985: Aspects of the biology and systematics of soil arachnids, particularly saprophagous and mycophagous mites. Quaestiones Entomologicae, 21: 523-541.
 • Perez-Inigo C., 1997: Acari, Oribatei, Gymnonota I, In: Ramos M. A. [ed.], Fauna Iberica, vol. 9. - Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid, 374 p.
 • Schatz H., 2002: Die Oribatidenliteratur und die beschreibenen Oribatidenarten (1758-2001) Eine Analyse. Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseum Gorlitz, 74: 37-45.
 • Schneider S.K., Migge S., Norton R.A., Scheu S., Langel R., Reineking A. et Maraun M., 2004: Trophic niche differentiation in soil microarthropods (Oribatida, Acari) evidence from stable isotope rations (15N/14N). Soil Biology and Biochemistry, 36: 1769-1774.
 • Seastedt T.R. et Crossley jr. D.A., 1988: Soil arthropods and their role in decomposition and mineralization processes. In: Swank, W.T., Crossley jr., D.A. (eds,): Ecological Studies, 66. Forest Hydrology and Ecology at Coweeta, Athens, Georghia, USA, pp. 233-244.
 • Sellnick M., 1928: Formenkreis: Hornmilbenart, Oribatei. In: Brohmer J., Ehrman K., Ulmer C. [eds.], Die Tierwelt Mitteleuropas, Vol. 3(9). - Jena, 42 p.
 • Sellnick M., 1960: Oribatei. In: Brohmer J., Ehrman K., Ulmer C. [eds.], Die Tierwelt Mitteleuropas, Vol. 3(4). - Berlin, pp. 45-136.
 • Siepel H., 1996: The importance of unpredictable and short-term environmental extremes for biodiversity in oribatid mites. Biodiversity Letters, 3: 26-34.
 • Starý J., 2000a: List of oribatid mites (Acari: Oribatida) of the Bohemia, Czech Republic. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 5: 129 – 154.
 • Starý J., 2000b: List of oribatid mites (Acari: Oribatida) of the Moravia, Czech Republic. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 5: 155 – 173.
 • Stralen van N.M. et Verhoef H.A., 1997: The development of a bioindicator systém for soil acidity based on arthropod pH preferences. Journal of Applied Ecology, 34: 217-232.
 • Tajovský K., Starý J. et Pižl V., 2014: Půdní fauna rašeliniště Chvojnov. – Ms., depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině: 1–28, online: www.prirodavysociny.cz.
 • Walter D.E. et Proctor H.C., 1999: Mites: ecology, evolution, and behaviour. University of New South Wales Press Ltd., Sydney, Australia.
 • Weigmann G., 2006: Hornmilben (Oribatida). Acari, Actinotrichida. In: Die Tierwelt Deutschlands, Vol. 76. - Goecke & Evers, Keltern, 520 pp.
 • Willmann K., 1931: Moosmilben oder Oribatiden (Oribatei). In: Die Tierwelt Deutschlands, Vol. 22. - Dortmund, pp. 79-200.
 • Winkler J.R., 1957a: Chapters on classification of Oribatid Mites of Czechoslovakia I-IV. (Acari: Oribatoidea). Acta Faun. Ent. Mus. Nat. Prag. 2: 115-130.
 • Winkler J.R., 1957b: Notes on bionomics and ecology of moss-mites I. (Acari:Oribatei). Proc. Ent. Soc. Wash. 59(4): 190-191.

 

Seznam, výskyt a rozšíření pancířníků (Oribatida) v Kraji Vysočina bylo zpracováno v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny. Součástí je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se jejich výskytu na vymezeném území. Pro všechny zjištěné taxony byly zpracovány mapky současného a historického výskytu a byl sestaven přehled nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Součástí projektu bylo doplnění druhového přehledu a aktuálního rozšíření terénním průzkumem a excerpcí dostupné historické i současné literatury. Výsledky projektu budou postupně prezentovány na tomto webu.

Odborný garant: RNDr. Josef Starý, CSc., realizováno ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i, Ústavem půdní biologie.