Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Obrněnky Vysočiny

Seznam obrněnek (Dinoflagellata) Kraje Vysočina

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Diaphoretickes – diaforetika

    V) Harosa (Sar) – harosy

     VI) Alveolata – sklípkovci

      VII) Dinoflagellata – obrněnky

       VIII) Dinophyceae – obrněnkovci

        IX) Gymnodiniphycidae – nahatkovcovití

  1. Gymnodinium sp. – nahatka

 

      VII) Dinoflagellata – obrněnky

       VIII) Dinophyceae – obrněnkovci

        IX) Gymnodiniphycidae – nahatkovcovití

         X) Ceratoperidiniaceae – trojrožci

  1. Ceratium cornutum (Ehrenberg) Claparède & Lachmann 1859 – trojrožec rohatý
  2. Ceratium furcoides (Levander) Langhans 1925 – trojrožec vidličnatý
  3. Ceratium hirundinella (Müller) Dujardin 1841 – trojrožec vlaštovčí

 

      VII) Dinoflagellata – obrněnky

       VIII) Dinophyceae – obrněnkovci

        IX) Peridiniphycidae – hnědenkovcovití

         X) Peridiniales – hnědenky

  1. Peridinium bipes Stein 1883 – hnědenka dvounohá
  2. Peridinium cf. cinctum – hnědenka opásaná
  3. Peridinium umbonatum Stein 1883 – hnědenka mechová
  4. Peridinium willei Huitfeldt-Kaas 1900 – hnědenka Willeova

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.