Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Motýli Vysočiny

Jan Šumpich [ed.] (2017)

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření vzácných, ohrožených a regionálně významných druhů denních i nočních motýlů (Lepidoptera) v Kraji Vysočina. Výstupem je seznam všech druhů motýlů zjištěných v Kraji Vysočina s komentářem k druhům, jejichž výskyt na území ČR je unikátní nebo naopak sporný, jejichž taxonomické postavení je dosud nejasné a k vybraným druhům, jejichž výskyt je na území kraje unikátní. U vzácných a ohrožených druhů jsou komentáře k historickému a současnému výskytu na území Kraje Vysočina s mapkami historického a současného výskytu. Byl sestaven přehled lepideptorologicky nejvýznamnějších oblastí Kraje Vysočina. Součástí projektu bylo doplnění druhového přehledu a aktuálního výskytu komplexním terénním průzkumem vybraných lokalit, doplnění přehledu na základě publikovaných dat, dostupných sbírkových dat a ostatních dostupných nepublikovaných nálezů. V rámci projektu byly vydány dvě odborně-populární publikace "Motýli Středního Pojihlaví" a "Motýli národní přírodní památky Švařec". Výsledky projektu budou postupně prezentovány také na tomto webu.

Odborný garant: : Ing. Jan Šumpich (realizováno ve spolupráci s Národním muzeem v Praze a dalšími odborníky: Ing. Marek Dvořák, Ivo Dvořák).

 

Ochranářsky nejvýznamnější druhy motýlů (Lepidoptera) Kraje Vysočina

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 

A) Systematický přehled (v přípravě)

B) Abecední seznam podle českých jmen

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 

A) Systematický přehled

Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)
Čeleď: Běláskovití (Pieridae)
Čeleď: Bourovcovití (Lasiocampidae)
Čeleď: Erebidae (Erebidae)
Čeleď: Hřbetozubcovití (Notodontidae)
Čeleď: Lišajovití (Sphingidae)
Čeleď: Martináčovití (Saturniidae)
Čeleď: Modráskovití (Lycaenidae)
Čeleď: Molovití (Tineidae)
Čeleď: Můrovití (Noctuidae)
Čeleď: Nesytkovití (Sesiidae)
Čeleď: Obalečovití (Tortricidae)
Čeleď: Otakárkovití (Papilionidae)
Čeleď: Pabourovcovití (Brahmaeidae)
Čeleď: Pernatuškovití (Pterophoridae)
Čeleď: Pestrobarvcovití (Riodinidae)
Čeleď: Píďalkovití (Geometridae)
Čeleď: Plochuškovití (Depressariidae)
Čeleď: Soumračníkovití (Hesperiidae)
Čeleď: Stepníčkovití (Brachodidae)
Čeleď: Vřetenuškovití (Zygaenidae)
Čeleď: Zavíječovití (Crambidae)

 

B) Abecední seznam podle českých jmen

 1. Babočka bílé L (Nymphalis vaualbum)
 2. Babočka vrbová (Nymphalis xanthomelas)
 3. Batolec červený (Apatura ilia)
 4. Batolec duhový (Apatura iris)
 5. Bekyně dubová (Parocneria detrita)
 6. Bekyně narudlá (Ocneria rubea)
 7. Bělásek hrachorový (Leptidea sinapis)
 8. Bělásek ovocný (Aporia crataegi)
 9. Bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla)
 10. Bělopásek hrachorový (Neptis sappho)
 11. Bělopásek jednořadý (Limenitis reducta)
 12. Bělopásek tavolníkový (Neptis rivularis)
 13. Bělopásek topolový (Limenitis populi)
 14. Blýskavka černá (Amphipyra livida)
 15. Blýskavka černopásá (Mormo maura)
 16. Blýskavka hasivková (Callopistria juventina)
 17. Bourovec borůvkový (Phyllodesma ilicifolia)
 18. Bourovec ovocný (Gastropacha quercifolia)
 19. Dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tityus)
 20. Dlouhozobka zimolézová (Hemaris fuciformis)
 21. Dřevobarvec vlochyňový (Lithophane lamda)
 22. Hnědásek diviznový (Melitaea phoebe)
 23. Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)
 24. Hnědásek jižní (Melitaea trivia)
 25. Hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia)
 26. Hnědásek květelový (Melitaea didyma)
 27. Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)
 28. Hnědásek podunajský (Melitaea britomartis)
 29. Hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina)
 30. Hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata)
 31. Jasnobarvec hledíkový (Omphalophana antirrhinii)
 32. Jasoň červenooký (Parnassius apollo)
 33. Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)
 34. Kovolesklec kopřivový (Syngrapha interrogationis)
 35. Kovolesklec omějový (Polychrysia moneta)
 36. Kovolesklec piplový (Euchalcia consona)
 37. Kovolesklec totenový (Diachrysia zosimi)
 38. Krásněnka lýkovcová (Anchinia daphnella)
 39. Kropenatec pelyňkový (Narraga fasciolaria)
 40. Kukléřka hvězdnicová (Cucullia asteris)
 41. Lišaj dubový (Marumba quercus)
 42. Lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae)
 43. Lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina)
 44. Lišaj svízelový (Hyles gallii)
 45. Lišejníkovec čtveroskvrnný (Lithosia quadra)
 46. Lišejníkovec malý (Setina roscida)
 47. Martináč hrušňový (Saturnia pyri)
 48. Martináč trnkový (Saturnia spini)
 49. Modrásek bahenní (Phengaris nausithous)
 50. Modrásek bělopásný (Aricia eumedon)
 51. Modrásek černoskvrnný (Phengaris arion)
 52. Modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis)
 53. Modrásek hořcový (Phengaris alcon)
 54. Modrásek jetelový (Polyommatus bellargus)
 55. Modrásek komonicový (Polyommatus dorylas)
 56. Modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis)
 57. Modrásek lesní (Cyaniris semiargus)
 58. Modrásek ligrusový (Polyommatus damon)
 59. Modrásek obecný (Plebejus idas)
 60. Modrásek očkovaný (Phengaris teleius)
 61. Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion)
 62. Modrásek stříbroskvrnný (Plebejus optilete)
 63. Modrásek tolicový (Cupido decoloratus)
 64. Modrásek vičencový (Polyommatus thersites)
 65. Modrásek východní (Pseudophilotes vicrama)
 66. Mol (Niditinea truncicolella)
 67. Můra ušnicová (Hadena irregularis)
 68. Můra vlochyňová (Coranarta cordigera)
 69. Nesytka jedlová (Synanthedon cephiformis)
 70. Obaleč (Acleris lorquiniana)
 71. Obaleč brusnicový (Stictea mygindiana)
 72. Obalečík (Eupoecilia sanguisorbana)
 73. Obalečík (Gynnidomorpha alismana)
 74. Ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
 75. Ohniváček janovcový (Lycaena thersamon)
 76. Ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron)
 77. Okáč bělopásný (Hipparchia hermione)
 78. Okáč jílkový (Lopinga achine)
 79. Okáč kluběnkový (Erebia aethiops)
 80. Okáč kostřavový (Arethusana arethusa)
 81. Okáč medyňkový (Hipparchia fagi)
 82. Okáč metlicový (Hipparchia semele)
 83. Okáč ovsový (Minois dryas)
 84. Okáč písečný (Hipparchia statilinus)
 85. Okáč skalní (Chazara briseis)
 86. Okáč stříbrooký (Coenonympha tullia)
 87. Okáč šedohnědý (Hyponephele lycaon)
 88. Okáč voňavkový (Brintesia circe)
 89. Osenice horská (Xestia rhaetica)
 90. Osenice paprsčitá (Actinotia radiosa)
 91. Osenice starčková (Xestia ashworthii)
 92. Osenice šedonachová (Protolampra sobrina)
 93. Ostruháček česvinový (Satyrium ilicis)
 94. Ostruháček jilmový (Satyrium w-album)
 95. Ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae)
 96. Ostruháček trnkový (Satyrium spini)
 97. Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 98. Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 99. Pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi)
 100. Pabourovec pampeliškový (Lemonia taraxaci)
 101. Perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne)
 102. Perleťovec maceškový (Argynnis niobe)
 103. Perleťovec prostřední (Argynnis adippe)
 104. Perleťovec severní (Boloria aquilonaris)
 105. Pernatuška tůznožravá (Amblyptilia acanthadactyla)
 106. Pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina)
 107. Pestroskvrnka čekanková (Polymixis flavicincta)
 108. Píďalka bezbarvá (Nebula achromaria)
 109. Píďalka kručinková (Chesias rufata)
 110. Píďalka prameništní (Lampropteryx otregiata)
 111. Píďalka vachtová (Orthonama vittata)
 112. Přástevník angreštový (Rhyparia purpurata)
 113. Přástevník černoskvrnný (Diaphora luctuosa)
 114. Přástevník jestřábníkový (Coscinia striata)
 115. Přástevník kopřivový (Spilosoma urticae)
 116. Přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria)
 117. Přástevník mařinkový (Watsonarctia casta)
 118. Přástevník pryšcový (Arctia festiva)
 119. Přástevník smuteční (Phragmatobia luctifera)
 120. Přástevník starčkový (Tyria jacobaeae)
 121. Přástevník svízelový (Chelis maculosa)
 122. Přástevník užankový (Hyphoraia aulica)
 123. Různorožec borůvkový (Arichanna melanaria)
 124. Různorožec černopásný (Fagivorina arenaria)
 125. Skvrnopásník angreštový (Abraxas grossulariata)
 126. Soumračník bělopásný (Pyrgus alveus)
 127. Soumračník čárkovaný (Hesperia comma)
 128. Soumračník mochnový (Pyrgus serratulae)
 129. Soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami)
 130. Soumračník skořicový (Spialia sertorius)
 131. Soumračník slézový (Carcharodus alceae)
 132. Stepníček běloskvrnný (Brachodes appendiculata)
 133. Stužkonoska vrbová (Catocala electa)
 134. Světlopáska ruměnicová (Odice arcuinna)
 135. Světlopáska slézová (Acontia lucida)
 136. Šerokřídlec jilmový (Venusia blomeri)
 137. Šípověnka vachtová (Acronicta menyanthidis)
 138. Štětconoš smrkový (Calliteara abietis)
 139. Travařka okrová (Eremobia ochroleuca)
 140. Vlnopásník lužní (Scopula nemoraria)
 141. Vřetenuška čtverotečná (Zygaena punctum)
 142. Vřetenuška chrastavcová (Zygaena osterodensis)
 143. Vřetenuška mokřadní (Zygaena trifolii)
 144. Vřetenuška pozdní (Zygaena laeta)
 145. Vřetenuška smldníková (Zygaena cynarae)
 146. Vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae)
 147. Zavíječ (Nascia cilialis)
 148. Zavíječ bahenní (Ostrinia palustralis)
 149. Zejkovec plaménkový (Crocallis tusciaria)
 150. Zelenáček devaterníkový (Adscita geryon)
 151. Zelenáček chrpový (Jordanita chloros)
 152. Žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone)
 153. Žluťásek borůvkový (Colias palaeno)
 154. Žlutokřídlec skalní (Idaea contiguaria)

 

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 1. Abraxas grossulariata - Skvrnopásník angreštový
 2. Acleris lorquiniana - Obaleč
 3. Acontia lucida - Světlopáska slézová
 4. Acronicta menyanthidis - Šípověnka vachtová
 5. Actinotia radiosa - Osenice paprsčitá
 6. Adscita geryon - Zelenáček devaterníkový
 7. Amblyptilia acanthadactyla - Pernatuška tůznožravá
 8. Amphipyra livida - Blýskavka černá
 9. Anchinia daphnella - Krásněnka lýkovcová
 10. Apatura ilia - Batolec červený
 11. Apatura iris - Batolec duhový
 12. Aporia crataegi - Bělásek ovocný
 13. Arctia festiva - Přástevník pryšcový
 14. Arethusana arethusa - Okáč kostřavový
 15. Argynnis adippe - Perleťovec prostřední
 16. Argynnis niobe - Perleťovec maceškový
 17. Aricia eumedon - Modrásek bělopásný
 18. Arichanna melanaria - Různorožec borůvkový
 19. Boloria aquilonaris - Perleťovec severní
 20. Boloria euphrosyne - Perleťovec fialkový
 21. Brachodes appendiculata - Stepníček běloskvrnný
 22. Brintesia circe - Okáč voňavkový
 23. Calliteara abietis - Štětconoš smrkový
 24. Callopistria juventina - Blýskavka hasivková
 25. Carcharodus alceae - Soumračník slézový
 26. Catocala electa - Stužkonoska vrbová
 27. Coenonympha tullia - Okáč stříbrooký
 28. Colias myrmidone - Žluťásek barvoměnný
 29. Colias palaeno - Žluťásek borůvkový
 30. Coranarta cordigera - Můra vlochyňová
 31. Coscinia striata - Přástevník jestřábníkový
 32. Crocallis tusciaria - Zejkovec plaménkový
 33. Cucullia asteris - Kukléřka hvězdnicová
 34. Cupido decoloratus - Modrásek tolicový
 35. Cyaniris semiargus - Modrásek lesní
 36. Diachrysia zosimi - Kovolesklec totenový
 37. Diaphora luctuosa - Přástevník černoskvrnný
 38. Drymonia obliterata - Hřbetozubec tmavoúhlý
 39. Erebia aethiops - Okáč kluběnkový
 40. Eremobia ochroleuca - Travařka okrová
 41. Euchalcia consona - Kovolesklec piplový
 42. Euphydryas aurinia - Hnědásek chrastavcový
 43. Euphydryas maturna - Hnědásek osikový
 44. Euplagia quadripunctaria - Přástevník kostivalový
 45. Eupoecilia sanguisorbana - Obalečík
 46. Fagivorina arenaria - Různorožec černopásný
 47. Gastropacha quercifolia - Bourovec ovocný
 48. Glaucopsyche alexis - Modrásek kozincový
 49. Gynnidomorpha alismana - Obalečík
 50. Hadena irregularis - Můra ušnicová
 51. Hamearis lucina - Pestrobarvec petrklíčový
 52. Hemaris fuciformis - Dlouhozobka zimolézová
 53. Hemaris tityus - Dlouhozobka chrastavcová
 54. Hesperia comma - Soumračník čárkovaný
 55. Hipparchia fagi - Okáč medyňkový
 56. Hipparchia hermione - Okáč bělopásný
 57. Hipparchia semele - Okáč metlicový
 58. Hipparchia statilinus - Okáč písečný
 59. Hyles euphorbiae - Lišaj pryšcový
 60. Hyles gallii - Lišaj svízelový
 61. Hyphoraia aulica - Přástevník užankový
 62. Hyponephele lycaon - Okáč šedohnědý
 63. Chazara briseis - Okáč skalní
 64. Chelis maculosa - Přástevník svízelový
 65. Chesias rufata - Píďalka kručinková
 66. Idaea contiguaria - Žlutokřídlec skalní
 67. Iphiclides podalirius - Otakárek ovocný
 68. Jordanita chloros - Zelenáček chrpový
 69. Lampropteryx otregiata - Píďalka prameništní
 70. Lemonia dumi - Pabourovec jestřábníkový
 71. Lemonia taraxaci - Pabourovec pampeliškový
 72. Leptidea sinapis - Bělásek hrachorový
 73. Limenitis camilla - Bělopásek dvouřadý
 74. Limenitis populi - Bělopásek topolový
 75. Limenitis reducta - Bělopásek jednořadý
 76. Lithophane lamda - Dřevobarvec vlochyňový
 77. Lithosia quadra - Lišejníkovec čtveroskvrnný
 78. Lopinga achine - Okáč jílkový
 79. Lycaena alciphron - Ohniváček modrolesklý
 80. Lycaena dispar - Ohniváček černočárný
 81. Lycaena thersamon - Ohniváček janovcový
 82. Marumba quercus - Lišaj dubový
 83. Melitaea britomartis - Hnědásek podunajský
 84. Melitaea cinxia - Hnědásek kostkovaný
 85. Melitaea diamina - Hnědásek rozrazilový
 86. Melitaea didyma - Hnědásek květelový
 87. Melitaea phoebe - Hnědásek diviznový
 88. Melitaea trivia - Hnědásek jižní
 89. Minois dryas - Okáč ovsový
 90. Mormo maura - Blýskavka černopásá
 91. Narraga fasciolaria - Kropenatec pelyňkový
 92. Nascia cilialis - Zavíječ
 93. Nebula achromaria - Píďalka bezbarvá
 94. Neptis rivularis - Bělopásek tavolníkový
 95. Neptis sappho - Bělopásek hrachorový
 96. Niditinea truncicolella - Mol
 97. Nymphalis vaualbum - Babočka bílé L
 98. Nymphalis xanthomelas - Babočka vrbová
 99. Ocneria rubea - Bekyně narudlá
 100. Odice arcuinna - Světlopáska ruměnicová
 101. Omphalophana antirrhinii - Jasnobarvec hledíkový
 102. Orthonama vittata - Píďalka vachtová
 103. Ostrinia palustralis - Zavíječ bahenní
 104. Papilio machaon - Otakárek fenyklový
 105. Parnassius apollo - Jasoň červenooký
 106. Parnassius mnemosyne - Jasoň dymnivkový
 107. Parocneria detrita - Bekyně dubová
 108. Phengaris alcon - Modrásek hořcový
 109. Phengaris arion - Modrásek černoskvrnný
 110. Phengaris nausithous - Modrásek bahenní
 111. Phengaris teleius - Modrásek očkovaný
 112. Phragmatobia luctifera - Přástevník smuteční
 113. Phyllodesma ilicifolia - Bourovec borůvkový
 114. Plebejus idas - Modrásek obecný
 115. Plebejus optilete - Modrásek stříbroskvrnný
 116. Polychrysia moneta - Kovolesklec omějový
 117. Polymixis flavicincta - Pestroskvrnka čekanková
 118. Polyommatus bellargus - Modrásek jetelový
 119. Polyommatus damon - Modrásek ligrusový
 120. Polyommatus daphnis - Modrásek hnědoskvrnný
 121. Polyommatus dorylas - Modrásek komonicový
 122. Polyommatus thersites - Modrásek vičencový
 123. Proserpinus proserpina - Lišaj pupalkový
 124. Protolampra sobrina - Osenice šedonachová
 125. Pseudophilotes vicrama - Modrásek východní
 126. Pyrgus alveus - Soumračník bělopásný
 127. Pyrgus carthami - Soumračník proskurníkový
 128. Pyrgus serratulae - Soumračník mochnový
 129. Rhyparia purpurata - Přástevník angreštový
 130. Saturnia pyri - Martináč hrušňový
 131. Saturnia spini - Martináč trnkový
 132. Satyrium acaciae - Ostruháček kapinicový
 133. Satyrium ilicis - Ostruháček česvinový
 134. Satyrium spini - Ostruháček trnkový
 135. Satyrium w-album - Ostruháček jilmový
 136. Scolitantides orion - Modrásek rozchodníkový
 137. Scopula nemoraria - Vlnopásník lužní
 138. Setina roscida - Lišejníkovec malý
 139. Spialia sertorius - Soumračník skořicový
 140. Spilosoma urticae - Přástevník kopřivový
 141. Stictea mygindiana - Obaleč brusnicový
 142. Synanthedon cephiformis - Nesytka jedlová
 143. Syngrapha interrogationis - Kovolesklec kopřivový
 144. Tyria jacobaeae - Přástevník starčkový
 145. Venusia blomeri - Šerokřídlec jilmový
 146. Watsonarctia casta - Přástevník mařinkový
 147. Xestia ashworthii - Osenice starčková
 148. Xestia rhaetica - Osenice horská
 149. Zygaena brizae - Vřetenuška třeslicová
 150. Zygaena cynarae - Vřetenuška smldníková
 151. Zygaena laeta - Vřetenuška pozdní
 152. Zygaena osterodensis - Vřetenuška chrastavcová
 153. Zygaena punctum - Vřetenuška čtverotečná
 154. Zygaena trifolii - Vřetenuška mokřadní