Nature of Vysočina Region

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Butterflies and moths of the Vysočina Region

As a part of the Vysočina Region Biodiversity project, we process the occurrence and spread of rare, endangered and regionally important species of the butterflies and moths (Lepidoptera) in the Vysočina Region. The required result is a list of all species of butterflies and moths in the Vysočina Region with a commentary to the species whose occurrence in the Czech Republic is unique or questionable, whose taxonomic state is still unclear and also to species whose occurrence in the Vysočina Region is unique. Part of the outcome will be, for the rare and endangered species, a commentary on their historical and current occurrence in the Vysočina Region together with maps of their current and historical occurrence. A list of lepideptorologically most important localities of the Vysočina Region will be made. The project will include complementation of the species overview and current spread by a complex field survey in chosen localities, complementation of the overview on the bases of published data, available collection data and other available non-published findings. The activity will be realised in cooperation with other experts. Two narrative scientific-popular publications will be issued about butterfies and moths in Střední Pojihlaví (around the middle of the river Jihlava) and in national nature monument Švařec as well as a popularising handout informing about the butterflies and moths of the Vysočina Region. The results of the project will be presented at this web page, where they will be available for anyone interested.

Guarantee: Ing. Jan Šumpich (realised in cooperation with the National Museum in Prague and other experts: Ing. Marek Dvořák, Ivo Dvořák).

 

Important butterfly and moth species (Lepidoptera) of the Vysočina Region

Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Čeleď: Molovití (Tineidae)
Čeleď: Plochuškovití (Depressariidae)
Čeleď: Pernatuškovití (Pterophoridae)
Čeleď: Obalečovití (Tortricidae)
Čeleď: Stepníčkovití (Brachodidae)
Čeleď: Nesytkovití (Sesiidae)
Čeleď: Vřetenuškovití (Zygaenidae)
Čeleď: Soumračníkovití (Hesperiidae)
Čeleď: Otakárkovití (Papilionidae)
Čeleď: Běláskovití (Pieridae)
Čeleď: Pestrobarvcovití (Riodinidae)
Čeleď: Modráskovití (Lycaenidae)
Čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)
Čeleď: Zavíječovití (Crambidae)
Čeleď: Bourovcovití (Lasiocampidae)
Čeleď: Pabourovcovití (Brahmaeidae)
Čeleď: Martináčovití (Saturniidae)
Čeleď: Lišajovití (Sphingidae)
Čeleď: Píďalkovití (Geometridae)
Čeleď: Hřbetozubcovití (Notodontidae)
Čeleď: Erebidae (Erebidae)
Čeleď: Můrovití (Noctuidae)

1) Kolik druhů motýlů žije na Vysočině?

Ze sumarizace publikovaných dat, dostupných sbírkových dat a ostatních dostupných nepublikovaných nálezů jsou po jejich kritickém zhodnocení k dispozici údaje o výskytu 2 278 druhů motýlů dosud zjištěných na území Kraje Vysočina. Z tohoto výčtu je však 59 druhů na Vysočině vyhubených či vymizelých, případně nezvěstných. Celkem 169 druhů zaznamenaných na území Kraje Vysočina je v ČR legislativně chráněno nebo je zaneseno v některém z významnějších červených seznamů. Kompletní druhový přehled je uveden níže.

Počty druhů v jednotlivých kategoriích ochrany či ohrožení zjištěné na Vysočině zahrnuté v některém z ochranářských dokumentů:

A) Červený seznam bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005)

 • RE      regionálně vymizelý (13 druhů)
 • CR      kriticky ohrožený (23 druhů)
 • EN      ohrožený (37 druhů)
 • VU      zranitelný (59 druhů)
 • NT      téměř ohrožený (27 druhů)

B) Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., v platném znění

 • KO      kriticky ohrožený (5 druhů)
 • SO      silně ohrožený (8 druhů)
 • O        ohrožený (8 druhů)

C) Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 166/2005 Sb., v platném znění

 • A         druhy živočichů a rostlin vyžadující zvláštní územní ochranu (9 druhů)
 • B         druhy živočichů a rostlin vyžadující přísnou ochranu (13 druhů)
 • *          prioritní druhy (2 druhy)

D) Red list of Rhopalocera (Sway & Warren 1999)

 • CR      kriticky ohrožený (0 druhů)
 • EN      ohrožený (2 druhy)
 • VU      zranitelný (17 druhů)
 • NT      téměř ohrožený (8 druhů)

E) Bernská konvence (12 druhů)

F) The IUCN Red List of Threatened Species (www.iucnredlist.org)

 • EX      vyhynulý (0 druhů)
 • EW     vyhynulý v přírodě (0 druhů)
 • CR      kriticky ohrožený (0 druhů)
 • EN      ohrožený (0 druhů)
 • VU      zranitelný (2 druhy)
 • LR/nt  téměř ohrožený (5 druhů)
 • LR      taxon vyžadující vyšší pozornost (0 druhů)
 • DD      taxon, o němž jsou nedostatečné údaje (3 druhy)
 • LC      taxon málo dotčený (2 druhy)

 

2) Systematický přehled motýlů (Lepidoptera) Vysočiny

Micropterigidae

 • Micropterix calthella (Linnaeus, 1761) chrostíkovník blatouchový
 • Micropterix aruncella (Scopoli, 1763) chrostíkovník nejmenší
 • Micropterix aureatella (Scopoli, 1763) chrostíkovník lesní
 • Micropterix schaefferi Heath, 1975 chrostíkovník
 • Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787) chrostíkovník lískový

Eriocraniidae

 • Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828) drobnokřídlík lesní
 • Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839) drobnokřídlík březový
 • Eriocrania sangii (Wood, 1891) drobnokřídlík
 • Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835) drobnokřídlík jarní

Hepialidae

 • Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) hrotnokřídlec salátový
 • Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758) hrotnokřídlec zahradní
 • Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758) hrotnokřídlec lesní
 • Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) hrotnokřídlec chmelový

Nepticulidae

 • Stigmella naturnella (Klimesch, 1936) drobníček
 • Stigmella lapponica (Wocke, 1862) drobníček
 • Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894) drobníček
 • Stigmella luteella (Stainton, 1857) drobníček
 • Stigmella glutinosae (Stainton, 1858) drobníček
 • Stigmella microtheriella (Stainton, 1854) drobníček
 • Stigmella prunetorum (Stainton, 1855) drobníček švestkový
 • Stigmella aceris (Frey, 1857) drobníček
 • Stigmella centifoliella (Zeller, 1848) drobníček zahradní
 • Stigmella anomalella (Goeze, 1783) drobníček šípkový
 • Stigmella paradoxa (Frey, 1858) drobníček
 • Stigmella crataegella (Klimesch, 1936) drobníček
 • Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950) drobníček
 • Stigmella nylandriella (Tengström, 1848) drobníček
 • Stigmella floslactella (Haworth, 1828) drobníček
 • Stigmella carpinella (Heinemann, 1862) drobníček
 • Stigmella tityrella (Stainton, 1854) drobníček
 • Stigmella salicis (Stainton, 1854) drobníček
 • Stigmella myrtillella (Stainton, 1857) drobníček
 • Stigmella sorbi (Stainton, 1861) drobníček
 • Stigmella plagicolella (Stainton, 1854) drobníček trnkový
 • Stigmella continuella (Stainton, 1856) drobníček
 • Stigmella aurella (Fabricius, 1775) drobníček jahodový
 • Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855) drobníček
 • Stigmella poterii (Stainton, 1857) drobníček
 • Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832) drobníček
 • Stigmella dorsiguttella (Johansson, 1971) drobníček
 • Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828) drobníček
 • Stigmella samiatella (Zeller, 1839) drobníček
 • Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843) drobníček
 • Trifurcula josefklimeschi van Nieukerken, 1990 drobníček
 • Bohemannia quadrimaculella (Boheman, 1853) drobníček
 • Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839) drobníček javorový
 • Ectoedemia decentella (Herrich-Schäffer, 1855) drobníček
 • Ectoedemia weaveri (Stainton, 1855) drobníček
 • Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849) drobníček
 • Ectoedemia atrifrontella (Stainton, 1851) drobníček
 • Ectoedemia liebwerdella Zimmermann, 1940 drobníček
 • Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953 drobníček
 • Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848) drobníček
 • Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839) drobníček
 • Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871) drobníček
 • Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828) drobníček
 • Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849) drobníček růžový
 • Ectoedemia mahalebella (Klimesch, 1936) drobníček
 • Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767) drobníček
 • Ectoedemia minimella (Zetterstedt, 1839) drobníček

Opostegidae

 • Opostega salaciella (Treitschke, 1833) třásníček bílý
 • Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839) třásníček tmavoskvrnný
 • Pseudopostega auritella (Hübner, 1813) třásníček
 • Antispila treitschkiella (Fischer v. Röslerstamm, 1843) bronzovníček dřínový

Adelidae

 • Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758) adéla pestrá
 • Nemophora ochsenheimerella (Hübner, 1813) adéla jedlová
 • Nemophora metallica (Poda, 1761) adéla chrastavcová
 • Nemophora minimella (Denis & Schiffermüller, 1775) adéla
 • Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839) adéla
 • Adela croesella (Scopoli, 1763) adéla zdobená
 • Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) adéla zelená
 • Adela mazzolella (Hübner, 1796) adéla ohnicová
 • Cauchas fibulella (Denis & Schiffermüller, 1775) adéla rozrazilová
 • Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839 adéla
 • Nematopogon metaxella (Hübner, 1813) adéla
 • Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758) adéla dubová
 • Nematopogon robertella (Clerck, 1759) adéla borůvková

Incurvariidae

 • Incurvaria pectinea Haworth, 1828 kovovníček hojný
 • Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775) kovovníček lesní
 • Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796) kovovníček borůvkový
 • Incurvaria praelatella (Denis & Schiffermüller, 1775) kovovníček jahodníkový

Prodoxidae

 • Lampronia flavimitrella (Hübner, 1817) kovovníček
 • Lampronia corticella (Linnaeus, 1758) kovovníček maliníkový

Tischeriidae

 • Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) minovníček dubový
 • Tischeria dodonaea Stainton, 1858 minovníček
 • Tischeria decidua Wocke, 1876 minovníček
 • Coptotriche marginea (Haworth, 1828) minovníček
 • Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843) minovníček

Psychidae

 • Diplodoma laichartingella (Goeze, 1783) vakonoš
 • Narycia astrella (Herrich-Schäffer, 1851) vakonoš
 • Dahlica triquetrella (Hübner, 1813) vakonoš trojhranný
 • Dahlica nickerlii (Heinemann, 1870) vakonoš
 • Siederia listerella (Linnaeus, 1758) vakonoš
 • Taleporia tubulosa (Retzius, 1783) vakonoš trubicový
 • Bacotia claustrella (Bruand, 1845) vakonoš
 • Proutia betulina (Zeller, 1839) vakonoš
 • Psyche casta (Pallas, 1767) vakonoš stromový
 • Bijugis pectinella (Denis & Schiffermüller, 1775) vakonoš
 • Rebelia herrichiella Strand, 1912 vakonoš šedavý
 • Acentra subvestalis (Wehrli, 1933) vakonoš
 • Epichnopterix plumella (Denis & Schiffermüller, 1775) vakonoš tmavý
 • Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767) vakonoš brusnicový
 • Canephora hirsuta (Poda, 1761) vakonoš trávový
 • Ptilocephala muscella (Denis & Schiffermüller, 1775) vakonoš
 • Ptilocephala plumifera (Ochsenheimer, 1810) vakonoš
 • Megalophanes viciella (Denis & Schiffermüller, 1775) vakonoš všežravý
 • Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852) vakonoš pavučinatý
 • Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809) vakonoš keřový

Tineidae

 • Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851) mol
 • Infurcitinea ignicomella (Heydenreich, 1851) mol
 • Infurcitinea finalis Gozmány, 1959 mol
 • Stenoptinea cyaneimarmorella (Millière, 1854) mol
 • Montescardia tessulatellus (Zeller, 1846) mol
 • Morophaga choragella (Denis & Schiffermüller, 1775) mol horský
 • Triaxomera parasitella (Hübner, 1796) mol
 • Archinemapogon yildizae Koçak, 1981 mol
 • Nemaxera betulinella (Paykull, 1785) mol
 • Nemapogon granella (Linnaeus, 1758) mol obilní
 • Nemapogon cloacella (Haworth, 1828) mol
 • Nemapogon inconditella (Lucas, 1956) mol
 • Nemapogon variatella (Clemens, 1859) mol
 • Nemapogon clematella (Fabricius, 1781) mol houbomilný
 • Nemapogon picarella (Clerck, 1759) mol
 • Nemapogon nigralbella (Zeller, 1839) mol
 • Cephimallota crassiflavella Bruand, 1851 mol
 • Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851) mol
 • Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867) mol
 • Reisserita relicinella (Herrich-Schäffer, 1853) mol
 • Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758) mol čalounový
 • Elatobia fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846) mol
 • Tineola bisselliella (Hummel, 1823) mol šatní
 • Tinea pellionella Linnaeus, 1758 mol kožišinový
 • Tinea steueri Petersen, 1966 mol
 • Tinea columbariella Wocke, 1877 mol
 • Tinea semifulvella Haworth, 1828 mol žlutavý
 • Tinea trinotella Thunberg, 1794 mol trojtečný
 • Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758) mol
 • Niditinea striolella (Matsumura, 1931) mol
 • Niditinea truncicolella (Tengström, 1848) mol
 • Monopis laevigella (Denis & Schiffermüller, 1775) mol
 • Monopis weaverella (Scott, 1858) mol
 • Monopis neglecta Šumpich & Liška, 2011mol
 • Monopis obviella (Denis & Schiffermüller, 1775) mol
 • Monopis imella (Hübner, 1813) mol
 • Monopis monachella (Hübner, 1796) mol hnízdový
 • Monopis fenestratella (Heyden, 1863) mol
 • Ateliotum hungaricellum Zeller, 1839 mol
 • Haplotinea insectella (Fabricius, 1794) mol
 • Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763) mol ozdobný

Roeslerstammiidae

 • Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787) mosazníček lipový
 • Roeslerstammia pronubella (Denis & Schiffermüller, 1775) mosazníček

Bucculatricidae

 • Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839) chobotníček
 • Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861 chobotníček
 • Bucculatrix noltei Petry, 1912 chobotníček
 • Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840) chobotníček
 • Bucculatrix bechsteinella (Scharfenberg, 1805) chobotníček hlohový
 • Bucculatrix ulmella Zeller, 1848 chobotníček jilmový
 • Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839) chobotníček
 • Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794) chobotníček lipový
 • Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783) chobotníček

Gracillariidae

 • Caloptilia populetorum (Zeller, 1839) vzpřímenka
 • Caloptilia roscipennella (Hübner, 1796) vzpřímenka ořešáková
 • Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813) vzpřímenka
 • Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781) vzpřímenka
 • Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796) vzpřímenka
 • Caloptilia azaleella (Brants, 1913) vzpřímenka azalková
 • Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761) vzpřímenka
 • Caloptilia hemidactylella (Den. & Schiff.,1775) vzpřímenka
 • Caloptilia betulicola (Hering, 1928) vzpřímenka
 • Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763) vzpřímenka dobová
 • Caloptilia robustella Jäckh, 1972 vzpřímenka
 • Caloptilia honoratella (Rebel, 1914) vzpřímenka
 • Caloptilia semifascia (Haworth, 1828) vzpřímenka
 • Caloptilia syringella (Fabricius, 1794) vzpřímenka šeříková
 • Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835 vzpřímenka
 • Calybites phasianipennella (Hübner, 1813) vzpřímenka
 • Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839) vzpřímenka
 • Aspilapteryx limosella (Duponchel, 1843) vzpřímenka
 • Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798) vzpřímenka
 • Dialectica imperialella (Zeller, 1847) vzpřímenka
 • Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848) vzpřímenka
 • Callisto denticulella (Thunberg, 1794) vzpřímenka pětitečná
 • Parornix fagivora (Frey, 1861) vzpřímenka
 • Parornix scoticella (Stainton, 1850) vzpřímenka
 • Parornix devoniella (Stainton, 1850) vzpřímenka lísková
 • Parornix carpinella (Frey, 1863) vzpřímenka
 • Parornix betulae (Stainton, 1854) vzpřímenka
 • Parornix anglicella (Stainton, 1850) vzpřímenka
 • Parornix petiolella (Frey, 1863) vzpřímenka řapíková
 • Parornix finitimella (Zeller, 1850) vzpřímenka
 • Parornix torquillella (Zeller, 1850) vzpřímenka
 • Parornix anguliferella (Zeller, 1847) vzpřímenka
 • Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986 klíněnka
 • Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) klíněnka
 • Phyllonorycter maestingella (Müller, 1764) klíněnka buková
 • Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846) klíněnka
 • Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846) klíněnka
 • Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839) klíněnka
 • Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855) klíněnka třešňová
 • Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846) klíněnka
 • Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839) klíněnka
 • Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781) klíněnka olšová
 • Phyllonorycter tenerella (Joannis, 1915) klíněnka
 • Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783) klíněnka
 • Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) klíněnka
 • Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1805) klíněnka
 • Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856) klíněnka
 • Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855) klíněnka
 • Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781) klíněnka jabloňová
 • Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846) klíněnka
 • Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839) klíněnka dubová
 • Phyllonorycter strigulatella (Lienig & Zeller, 1846) klíněnka
 • Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846) klíněnka
 • Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839) klíněnka
 • Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851) klíněnka lesní
 • Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852) klíněnka
 • Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758) klíněnka
 • Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817) klíněnka
 • Phyllonorycter acerifoliella (Zeller, 1839) klíněnka javorová
 • Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936) klíněnka
 • Phyllonorycter geniculella (Ragonot, 1874) klíněnka
 • Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schäffer, 1855) klíněnka
 • Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839) klíněnka
 • Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848) klíněnka
 • Phyllonorycter medicaginella (Gerasimov, 1930) klíněnka
 • Phyllonorycter fraxinella (Zeller, 1846) klíněnka
 • Phyllonorycter staintoniella (Nicelli, 1853) klíněnka
 • Phyllonorycter nigrescentella (Logan, 1851) klíněnka hrachorová
 • Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761) klíněnka
 • Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846) klíněnka
 • Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790) klíněnka
 • Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781) klíněnka
 • Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828) klíněnka
 • Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834) listovníček

Yponomeutidae

 • Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767) zápředníček trnkový
 • Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758) předivka zhoubná
 • Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758) předivka ovocná
 • Yponomeuta malinellus Zeller, 1838 předivka jabloňová
 • Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813) předivka brslenová
 • Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796) předivka švestková
 • Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796) předivka vrbová
 • Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775) předivka menší
 • Yponomeuta sedella Treitschke, 1832 předivka šedá
 • Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786) předivka
 • Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796) předivka
 • Swammerdamia pyrella (Villers, 1789) předivka hrušňová
 • Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1855 předivka
 • Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805) předivka
 • Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783) předivka
 • Cedestis gysseleniella Zeller, 1839 předivka
 • Cedestis subfasciella (Stephens, 1834) předivka
 • Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847 předivka borová
 • Ocnerostoma friesei Svensson, 1966 předivka
 • Niphonympha dealbatella (Zeller, 1847) předivka

Argyresthiidae

 • Argyresthia laevigatellus (Heydenreich, 1851) molovka modřínová
 • Argyresthia glabratella (Zeller, 1847) molovka smrková
 • Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840) molovka
 • Argyresthia praecocella Zeller, 1839 molovka
 • Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871 molovka
 • Argyresthia dilectella Zeller, 1847 molovka
 • Argyresthia abdominalis Zeller, 1839 molovka
 • Argyresthia brockeella (Hübner, 1813) molovka březová
 • Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758) molovka olšová
 • Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermüller, 1775) molovka
 • Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833) molovka jeřábová
 • Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761) molovka jabloňová
 • Argyresthia retinella Zeller, 1839 molovka
 • Argyresthia glaucinella Zeller, 1839 molovka
 • Argyresthia spinosella Stainton, 1849 molovka
 • Argyresthia conjugella Zeller, 1839 molovka jablečná
 • Argyresthia pruniella (Clerck, 1759) molovka pupenová
 • Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758) molovka
 • Argyresthia albistria (Haworth, 1828) molovka trnková
 • Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833) molovka

Plutellidae

 • Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) zápředníček polní
 • Plutella porrectella (Linnaeus, 1758) zápředníček
 • Rhigognostis hufnagelii (Zeller, 1839) zápředníček
 • Eidophasia messingiella (Fischer v. Röslerstamm, 1840) zápředníček luční

Glyphipterigidae

 • Digitivalva perlepidella (Stainton, 1849) molík
 • Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763) klínovníček sítinový
 • Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763) klínovníček rozchodníkový
 • Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834) klínovníček suchopýrový
 • Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834) klínovníček

Ypsolophidae

 • Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763) člunkovec
 • Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758) člunkovec hajní
 • Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775) člunkovec srpokřídlý
 • Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermüller, 1775) člunkovec zimolézový
 • Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761) člunkovec bělavý
 • Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761) člunkovec dřevobarvý
 • Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835) člunkovec hnědý
 • Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775) člunkovec prosvětlený
 • Ypsolopha alpella (Denis & Schiffermüller, 1775) člunkovec doubravní
 • Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767) člunkovec dubový
 • Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761) člunkovec habrový
 • Ypsolopha ustella (Clerck, 1759) člunkovec
 • Ypsolopha sequella (Clerck, 1759) člunkovec lesní
 • Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758) člunkovec
 • Ochsenheimeria urella Fischer v. Röslerstamm, 1842 stébelnatka

Praydidae

 • Prays fraxinella (Bjerkander, 1784) zápředníček jasanový
 • Prays ruficeps (Heinemann, 1854) zápředníček

Bedelliidae

 • Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Lyonetiidae

 • Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758) podkopníček ovocný

Douglasiidae

 • Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850) chvějivka
 • Tinagma balteolella (Fischer v. Röslerstamm, 1841) chvějivka hadincová

Autostichidae

 • Oegoconia uralskella Popescu-Gorj & Capuse, 1965 drsnohřbetka žlutoskvrnná
 • Oegoconia deauratella (Herrich-Schäffer, 1854) drsnohřbetka
 • Apatema whalleyi (Popescu-Gorj & Capuse, 1965) drsnohřbetka

Lecithoceridae

 • Lecithocera nigrana (Duponchel, 1836)

Blastobasidae

 • Blastobasis phycidella (Zeller, 1839) drsnohřbetka stínovaná
 • Blastobasis glandulella (Riley, 1871)drsnohřbetka
 • Blastobasis pannonica Šumpich & Liška, 2011drsnohřbetka
 • Hypatopa binotella (Thunberg, 1794) drsnohřbetka
 • Hypatopa segnella (Zeller, 1873) drsnohřbetka

Oecophoridae

 • Bisigna procerella (Denis & Schiffermüller, 1775) krásněnka
 • Fabiola pokornyi (Nickerl, 1864) krásněnka
 • Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758) krásněnka podkorní
 • Denisia similella (Hübner, 1796) krásněnka
 • Denisia nubilosella (Herrich-Schäffer, 1854) krásněnka
 • Denisia stipella (Linnaeus, 1758) krásněnka
 • Decantha borkhausenii (Zeller, 1839) krásněnka
 • Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839) krásněnka
 • Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758) krásněnka skvrnitá
 • Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849) krásněnka skladištní
 • Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828) krásněnka
 • Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758) krásněnka
 • Crassa tinctella (Hübner, 1796) krásněnka
 • Crassa unitella (Hübner, 1796) krásněnka
 • Batia lambdella (Donovan, 1793) krásněnka
 • Batia internella Jäckh, 1972 krásněnka
 • Epicallima formosella (Denis & Schiffermüller, 1775) krásněnka skořicová
 • Oecophora bractella (Linnaeus, 1758) krásněnka skvostná
 • Alabonia staintoniella (Zeller, 1850) krásněnka jarní
 • Harpella forficella (Scopoli, 1763) krásněnka pařezová
 • Pleurota marginella (Denis & Schiffermüller, 1775) krásněnka
 • Pleurota pyropella (Denis & Schiffermüller, 1775) krásněnka
 • Pleurota malatya Back, 1973 krásněnka
 • Pleurota bicostella (Clerck, 1759) krásněnka dvoulemá
 • Holoscolia huebneri Koçak, 1980 krásněnka
 • Aplota palpella (Haworth, 1828) krásněnka

Lypusidae

 • Pseudatemelia latipennella (Jäckh, 1959) krásněnka
 • Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956) krásněnka
 • Pseudatemelia elsae Svensson, 1982
 • Pseudatemelia flavifrontella (Den. & Schiff.,1775) krásněnka
 • Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859) krásněnka

Chimabachidae

 • Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1775) šedivěnka jarní
 • Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermüller, 1775) šedivěnka podzimní

Peleopodidae

 • Carcina quercana (Fabricius, 1775) krásněnka dlouhorohá

Elachistidae

 • Elachista freyerella (Hübner, 1825) trávníček dvoupruhý
 • Elachista exactella (Herrich-Schäffer, 1855) trávníček
 • Elachista gleichenella (Fabricius, 1781) trávníček
 • Elachista quadripunctella (Hübner, 1825) trávníček
 • Elachista martinii Hofmann, 1898 trávníček
 • Elachista juliensis Frey, 1870 trávníček
 • Elachista serricornis Stainton, 1854 trávníček
 • Elachista utonella Frey, 1856 trávníček
 • Elachista albidella Nylander, 1848 trávníček
 • Elachista alpinella Stainton, 1854 trávníček
 • Elachista compsa Traugott-Olsen, 1974 trávníček
 • Elachista elegans Frey, 1859 trávníček
 • Elachista albifrontella (Hübner, 1817) trávníček
 • Elachista apicipunctella Stainton, 1849 trávníček
 • Elachista herrichii Frey, 1859 trávníček
 • Elachista orstadii Palm, 1943 trávníček
 • Elachista pomerana Frey, 1870 trávníček
 • Elachista humilis Zeller, 1850 trávníček
 • Elachista canapennella (Hübner, 1813) trávníček
 • Elachista maculicerusella (Bruand, 1859) trávníček
 • Elachista argentella (Clerck, 1759) trávníček stříbrný
 • Elachista pollutella Duponchel, 1843 trávníček
 • Elachista pollinariella Zeller, 1839 trávníček
 • Elachista gormella Nielsen & Traugott-Olsen, 1987 trávníček
 • Elachista heringi Rebel, 1899 trávníček
 • Elachista nolckeni Šulcs, 1992 trávníček
 • Elachista collitella (Duponchel, 1843) trávníček
 • Elachista subocellea (Stephens, 1834) trávníček
 • Elachista klimeschiella Parenti, 2002 trávníček
 • Elachista spumella Caradja, 1920 trávníček
 • Elachista distigmatella Frey, 1859 trávníček
 • Elachista manni Traugott-Olsen, 1990 trávníček
 • Elachista gregori Traugott-Olsen, 1988 trávníček
 • Elachista dispunctella (Duponchel, 1843) trávníček
 • Elachista squamosella (Duponchel, 1843) trávníček
 • Elachista bedellella (Sircom, 1848) trávníček
 • Elachista pullicomella Zeller, 1839 trávníček
 • Elachista obliquella Stainton, 1854 trávníček
 • Elachista gangabella Zeller, 1850 trávníček
 • Elachista subalbidella Schläger, 1847 trávníček
 • Elachista adscitella Stainton, 1851 trávníček
 • Elachista bisulcella (Duponchel, 1843) trávníček
 • Semioscopis avellanella (Hübner, 1793) plochuška lísková
 • Semioscopis oculella (Thunberg, 1794) plochuška
 • Semioscopis steinkellneriana (Den. & Schiff.,1775) plochuška
 • Luquetia lobella (Denis & Schiffermüller, 1775) plochuška
 • Exaeretia allisella Stainton, 1849 plochuška šedá
 • Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775) plochuška
 • Agonopterix adspersella (Kollar, 1832) plochuška
 • Agonopterix conterminella (Zeller, 1839) plochuška
 • Agonopterix liturosa (Haworth, 1811) plochuška
 • Agonopterix hypericella (Hübner, 1817) plochuška
 • Agonopterix oinochroa (Turati, 1879) plochuška
 • Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759) plochuška pestrá
 • Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758) plochuška bolševníková
 • Agonopterix hippomarathri (Nickerl, 1864) plochuška
 • Agonopterix parilella (Treitschke, 1835) plochuška
 • Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811) plochuška
 • Agonopterix capreolella (Zeller, 1839) plochuška
 • Agonopterix purpurea (Haworth, 1811) plochuška purpurová
 • Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864) plochuška
 • Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775) plochuška lopuchová
 • Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835) plochuška bodláková
 • Agonopterix petasitis (Standfuss, 1851) plochuška devětsilová
 • Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870) plochuška
 • Agonopterix atomella (Denis & Schiffermüller, 1775) plochuška
 • Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832) plochuška
 • Agonopterix nervosa (Haworth, 1811) plochuška janovcová
 • Depressaria emeritella Stainton, 1849 plochuška
 • Depressaria olerella Zeller, 1854 plochuška
 • Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermüller, 1775) plochuška
 • Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849 plochuška
 • Depressaria sordidatella Tengström, 1848 plochuška
 • Depressaria badiella (Hübner, 1796) plochuška
 • Depressaria pimpinellae Zeller, 1839 plochuška bedrníková
 • Depressaria cervicella Herrich-Schäffer, 1854 plochuška
 • Depressaria daucella (Denis & Schiffermüller, 1775) plochuška kmínová
 • Depressaria chaerophylli Zeller, 1839 plochuška krabilicová
 • Depressaria depressana (Fabricius, 1775) plochuška
 • Depressaria absynthiella Herrich-Schäffer, 1865 plochuška
 • Depressaria silesiaca Heinemann, 1870 plochuška
 • Orophia ferrugella (Denis & Schiffermüller, 1775) krásněnka
 • Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828) krásněnka
 • Anchinia daphnella (Denis & Schiffermüller, 1775) krásněnka lýkovcová
 • Anchinia cristalis (Scopoli, 1763) krásněnka lesní
 • Ethmia quadrillella (Goeze, 1783) skvrnuška lesní
 • Ethmia terminella Fletcher, 1938 skvrnuška hadincová
 • Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775) skvrnuška stepní
 • Blastodacna atra (Haworth, 1828) pupenovka jabloňová
 • Dystebenna stephensi (Stainton, 1849) pupenovka
 • Haplochrois ochraceella (Rebel, 1903) pupenovka
 • Chrysoclista linneella (Clerck, 1759) pupenovka
 • Chrysoclista lathamella (Fletcher, 1936) pupenovka

Stathmopodidae

 • Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761) krásněnka olšová

Batrachedridae

 • Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)
 • Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)

Coleophoridae

 • Augasma aeratella (Zeller, 1839) pouzdrovníček
 • Coleophora albella (Thunberg, 1788) pouzdrovníček silenkový
 • Coleophora lutipennella (Zeller, 1838) pouzdrovníček
 • Coleophora ochripennella Zeller, 1849 pouzdrovníček čistkový
 • Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796) pouzdrovníček
 • Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843) pouzdrovníček
 • Coleophora milvipennis Zeller, 1839 pouzdrovníček
 • Coleophora alnifoliae Barasch, 1934 pouzdrovníček
 • Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843) pouzdrovníček
 • Coleophora siccifolia Stainton, 1856 pouzdrovníček
 • Coleophora coracipennella (Hübner, 1796) pouzdrovníček švestkový
 • Coleophora serratella (Linnaeus, 1761) pouzdrovníček stromový
 • Coleophora spinella (Schrank, 1802) pouzdrovníček
 • Coleophora prunifoliae Doets, 1944 pouzdrovníček trnkový
 • Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833) pouzdrovníček
 • Coleophora idaeella Hofmann, 1869 pouzdrovníček
 • Coleophora vacciniella Herrich-Schäffer, 1861 pouzdrovníček
 • Coleophora vitisella Gregson, 1856 pouzdrovníček
 • Coleophora binderella (Kollar, 1832) pouzdrovníček
 • Coleophora ahenella Heinemann, 1876 pouzdrovníček
 • Coleophora albitarsella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora trifolii (Curtis, 1832) pouzdrovníček
 • Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832) pouzdrovníček chrpový
 • Coleophora ptarmicia Walsingham, 1910 pouzdrovníček
 • Coleophora lineolea (Haworth, 1828) pouzdrovníček
 • Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763) pouzdrovníček pupenový
 • Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora onobrychiella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora medelichensis Krone, 1908 pouzdrovníček
 • Coleophora colutella (Fabricius, 1794) pouzdrovníček
 • Coleophora genistae Stainton, 1857 pouzdrovníček
 • Coleophora saturatella Stainton, 1850 pouzdrovníček
 • Coleophora niveicostella Zeller, 1839 pouzdrovníček
 • Coleophora albicostella (Duponchel, 1842) pouzdrovníček
 • Coleophora sergiella Falkovitsh, 1979 pouzdrovníček
 • Coleophora acrisella Millière, 1872 pouzdrovníček
 • Coleophora bilineatella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora congeriella Staudinger, 1859 pouzdrovníček
 • Coleophora mayrella (Hübner, 1813) pouzdrovníček
 • Coleophora ballotella (Fischer v. Röslerstamm, 1839) pouzdrovníček měrnicový
 • Coleophora anatipennella (Hübner, 1796) pouzdrovníček
 • Coleophora albidella (Denis & Schiffermüller, 1775) pouzdrovníček
 • Coleophora kuehnella (Goeze, 1783) pouzdrovníček
 • Coleophora ibipennella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora betulella Heinemann, 1876 pouzdrovníček
 • Coleophora zelleriella Heinemann, 1854 pouzdrovníček
 • Coleophora currucipennella Zeller, 1839 pouzdrovníček
 • Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839 pouzdrovníček
 • Coleophora chamaedriella Bruand, 1852 pouzdrovníček
 • Coleophora serpylletorum Hering, 1889 pouzdrovníček
 • Coleophora gallipennella (Hübner, 1796) pouzdrovníček
 • Coleophora coronillae Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora vibicigerella Zeller, 1839 pouzdrovníček
 • Coleophora conspicuella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora partitella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora ditella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora pseudoditella Baldizzone & Patzak, 1983 pouzdrovníček
 • Coleophora lixella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796) pouzdrovníček šalvějový
 • Coleophora oriolella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora pennella (Denis & Schiffermüller, 1775) pouzdrovníček hadincový
 • Coleophora laricella (Hübner, 1817) pouzdrovníček modřínový
 • Coleophora caespititiella Zeller, 1839 pouzdrovníček
 • Coleophora glaucicolella Wood, 1892 pouzdrovníček
 • Coleophora otidipennella (Hübner, 1817) pouzdrovníček
 • Coleophora alticolella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855 pouzdrovníček
 • Coleophora sylvaticella Wood, 1892 pouzdrovníček
 • Coleophora therinella Tengström, 1848 pouzdrovníček
 • Coleophora pratella Zeller, 1871 pouzdrovníček
 • Coleophora motacillella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839) pouzdrovníček
 • Coleophora versurella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758) pouzdrovníček
 • Coleophora adelogrammella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora succursella Herrich-Schäffer, 1855 pouzdrovníček
 • Coleophora galbulipennella Zeller, 1838 pouzdrovníček
 • Coleophora millefolii Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora peribenanderi Toll, 1943 pouzdrovníček
 • Coleophora thymi Hering, 1942 pouzdrovníček
 • Coleophora trochilella (Duponchel, 1843) pouzdrovníček
 • Coleophora autumnella (Duponchel, 1843) pouzdrovníček
 • Coleophora directella Zeller, 1849 pouzdrovníček pelyňkový
 • Coleophora striatipennella Nylander, 1848 pouzdrovníček
 • Coleophora tanaceti Mühlig, 1865 pouzdrovníček
 • Coleophora albicans Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora argentula (Stephens, 1834) pouzdrovníček
 • Coleophora granulatella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora albilineella Toll, 1960 pouzdrovníček
 • Coleophora silenella Herrich-Schäffer, 1855 pouzdrovníček
 • Coleophora nutantella Mühlig & Frey, 1857 pouzdrovníček
 • Coleophora graminicolella Heinemann, 1876 pouzdrovníček
 • Coleophora clypeiferella Hofmann, 1871 pouzdrovníček
 • Coleophora squalorella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora unipunctella Zeller, 1849 pouzdrovníček
 • Coleophora scabrida Toll, 1959pouzdrovníček

Momphidae

 • Mompha miscella (Denis & Schiffermüller, 1775) vrbkovníček
 • Mompha idaei (Zeller, 1839) vrbkovníček pestrý
 • Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845) vrbkovníček
 • Mompha raschkiella (Zeller, 1839) vrbkovníček
 • Mompha locupletella (Denis & Schiffermüller, 1775) vrbkovníček
 • Mompha conturbatella (Hübner, 1819) vrbkovníček větší
 • Mompha propinquella (Stainton, 1851) vrbkovníček
 • Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833) vrbkovníček
 • Mompha subbistrigella (Haworth, 1828) vrbkovníček
 • Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775) vrbkovníček vrcholový

Scythrididae

 • Scythris cuspidella (Denis & Schiffermüller, 1775) smutníček skvrnitý
 • Scythris limbella (Fabricius, 1775) smutníček
 • Scythris flavidella Preissecker, 1911 smutníček
 • Scythris paullella (Herrich-Schäffer, 1855) smutníček
 • Scythris seliniella (Zeller, 1839) smutníček
 • Scythris productella (Zeller, 1839) smutníček
 • Scythris picaepennis (Haworth, 1828) smutníček
 • Scythris braschiella (Hofmann, 1898) smutníček

Cosmopterigidae

 • Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761) zdobníček stříbroskvrnný
 • Limnaecia phragmitella Stainton, 1851 zdobníček rákosní
 • Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861 zdobníček
 • Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846 zdobníček
 • Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847) zdobníček síťkovaný
 • Eteobalea anonymella (Riedl, 1965) zdobníček
 • Eteobalea intermediella (Riedl, 1966) zdobníček
 • Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870) zdobníček
 • Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839) zdobníček řešetlákový
 • Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846) zdobníček

Gelechiidae

 • Megacraspedus separatellus (Fischer v. Röslerstamm, 1843) makadlovka
 • Aristotelia decurtella (Hübner, 1813) makadlovka
 • Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775) makadlovka ozdobná
 • Chrysoesthia verrucosa Tokár, 1999 makadlovka
 • Xystophora pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854) makadlovka
 • Isophrictis striatella (Denis & Schiffermüller, 1775) makadlovka
 • Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871) makadlovka
 • Metzneria paucipunctella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Metzneria neuropterella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Metzneria lappella (Linnaeus, 1758) makadlovka lopuchová
 • Metzneria metzneriella (Stainton, 1851) makadlovka
 • Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854) makadlovka
 • Argolamprotes micella (Denis & Schiffermüller, 1775) makadlovka
 • Monochroa cytisella (Curtis, 1837) makadlovka
 • Monochroa tenebrella (Hübner, 1817) makadlovka
 • Monochroa conspersella (Herrich-Schäffer, 1854) makadlovka
 • Monochroa lutulentella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Monochroa nomadella (Zeller, 1868) makadlovka
 • Monochroa hornigi (Staudinger, 1883) makadlovka
 • Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758) makadlovka
 • Eulamprotes ochricapilla (Rebel, 1903) makadlovka
 • Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843) makadlovka
 • Eulamprotes atrella (Denis & Schiffermüller, 1775) makadlovka
 • Bryotropha terrella (Denis & Schiffermüller, 1775) makadlovka
 • Bryotropha desertella (Douglas, 1850) makadlovka
 • Bryotropha galbanella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Bryotropha domestica (Haworth, 1828) makadlovka
 • Bryotropha senectella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Bryotropha patockai Elsner & Karsholt, 2003 makadlovka
 • Bryotropha similis (Stainton, 1854) makadlovka
 • Bryotropha affinis (Haworth, 1828) makadlovka
 • Bryotropha basaltinella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller, 1775) makadlovka ovocná
 • Recurvaria leucatella (Clerck, 1759) makadlovka sadová
 • Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758) makadlovka borová
 • Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758) makadlovka
 • Stenolechiodes pseudogemmellus Elsner, 1995 makadlovka
 • Parachronistis albiceps (Zeller, 1839) makadlovka běloskvrnná
 • Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermüller, 1775) makadlovka
 • Teleiodes wagae (Nowicki, 1860) makadlovka
 • Teleiodes luculella (Hübner, 1813) makadlovka měsíčitá
 • Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854) makadlovka
 • Teleiodes saltuum (Zeller, 1878) makadlovka
 • Neotelphusa sequax (Haworth, 1828) makadlovka
 • Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828) makadlovka
 • Carpatolechia decorella (Haworth, 1812) makadlovka
 • Carpatolechia aenigma (Sattler, 1983) makadlovka
 • Carpatolechia fugacella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Carpatolechia notatella (Hübner, 1813) makadlovka
 • Carpatolechia proximella (Hübner, 1796) makadlovka
 • Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763) makadlovka
 • Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794) makadlovka
 • Pseudotelphusa tessella (Linnaeus, 1758) makadlovka
 • Altenia scriptella (Hübner, 1796) makadlovka
 • Gelechia rhombella (Denis & Schiffermüller, 1775) makadlovka jabloňová
 • Gelechia scotinella Herrich-Schäffer, 1854 makadlovka
 • Gelechia sabinellus (Zeller, 1839) makadlovka
 • Gelechia sororculella (Hübner, 1817) makadlovka
 • Gelechia muscosella Zeller, 1839 makadlovka
 • Gelechia nigra (Haworth, 1828) makadlovka
 • Gelechia sestertiella Herrich-Schäffer, 1854 makadlovka
 • Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Mirificarma maculatella (Hübner, 1796) makadlovka
 • Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Mirificarma cytisella (Treitschke, 1833) makadlovka
 • Mirificarma interrupta (Curtis, 1827) makadlovka
 • Sophronia consanguinella Herrich-Schäffer, 1854 makadlovka
 • Sophronia illustrella (Hübner, 1796) makadlovka
 • Sophronia ascalis Gozmány, 1951 makadlovka
 • Sophronia sicariellus (Zeller, 1839) makadlovka
 • Chionodes tragicella (Heyden, 1865) makadlovka
 • Chionodes luctuella (Hübner, 1793) makadlovka
 • Chionodes distinctella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Chionodes electella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Chionodes fumatella (Douglas, 1850) makadlovka
 • Aroga velocella (Duponchel, 1838) makadlovka
 • Aroga flavicomella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Filatima spurcella (Duponchel, 1843) makadlovka
 • Neofriseria peliella (Treitschke, 1835) makadlovka
 • Neofriseria singula (Staudinger, 1876) makadlovka
 • Prolita solutella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Athrips pruinosella (Lienig & Zeller, 1846) makadlovka
 • Athrips rancidella (Herrich-Schäffer, 1854) makadlovka
 • Athrips nigricostella (Duponchel, 1842) makadlovka
 • Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850) makadlovka
 • Scrobipalpa obsoletella (Fischer v. Röslerstamm, 1841) makadlovka
 • Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870) makadlovka
 • Scrobipalpa atriplicella (Fischer v. Röslerstamm, 1841) makadlovka lebedová
 • Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833) makadlovka
 • Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858) makadlovka řepná
 • Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer, 1854) makadlovka
 • Scrobipalpula tussilaginis (Frey, 1867) makadlovka
 • Ephysteris diminutella (Zeller, 1847)makadlovka
 • Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835) makadlovka
 • Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843) makadlovka
 • Caryocolum fischerella (Treitschke, 1833) makadlovka
 • Caryocolum tischeriella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Caryocolum alsinella (Zeller, 1868) makadlovka
 • Caryocolum vicinella (Douglas, 1851) makadlovka
 • Caryocolum amaurella (Hering, 1924) makadlovka
 • Caryocolum leucomelanella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Caryocolum marmoreum (Haworth, 1828) makadlovka
 • Caryocolum blandella (Douglas, 1852) makadlovka
 • Caryocolum proximum (Haworth, 1828) makadlovka
 • Caryocolum blandulella (Tutt, 1887) makadlovka
 • Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812) makadlovka
 • Caryocolum junctella (Douglas, 1851) makadlovka
 • Caryocolum cassella (Walker, 1864) makadlovka
 • Caryocolum huebneri (Haworth, 1828) makadlovka
 • Caryocolum kroesmanniella (Herrich-Schäffer, 1854) makadlovka
 • Caryocolum pullatella (Tengström, 1848)makadlovka
 • Stomopteryx remissella (Zeller, 1847) makadlovka
 • Syncopacma coronillella (Treitschke, 1833) makadlovka
 • Syncopacma sangiella (Stainton, 1863) makadlovka
 • Syncopacma wormiella (Wolff, 1958) makadlovka
 • Syncopacma azosterella (Herrich-Schäffer, 1854) makadlovka
 • Syncopacma ochrofasciella (Toll, 1936) makadlovka
 • Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Syncopacma albifrontella (Heinemann, 1870) makadlovka
 • Syncopacma vinella (Bankes, 1898) makadlovka
 • Syncopacma suecicella (Wolff, 1958) makadlovka
 • Syncopacma captivella (Herrich-Schäffer, 1854) makadlovka
 • Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813) makadlovka
 • Iwaruna klimeschi Wolff, 1958 makadlovka
 • Anacampsis populella (Clerck, 1759) makadlovka
 • Anacampsis blattariella (Hübner, 1796) makadlovka
 • Anacampsis timidella (Wocke, 1887) makadlovka
 • Crossobela trinotella (Herrich-Schäffer, 1856) makadlovka
 • Anarsia lineatella Zeller, 1839 makadlovka broskvoňová
 • Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758) makadlovka
 • Nothris verbascella (Denis & Schiffermüller, 1775) makadlovka diviznová
 • Nothris lemniscellus (Zeller, 1839) makadlovka
 • Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854) makadlovka
 • Neofaculta ericetella (Geyer, 1832) makadlovka
 • Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761) makadlovka
 • Dichomeris marginella (Fabricius, 1781) makadlovka
 • Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794) makadlovka
 • Dichomeris derasella (Denis & Schiffermüller, 1775) makadlovka
 • Dichomeris limosellus (Schläger, 1849) makadlovka
 • Dichomeris alacella (Zeller, 1839) makadlovka
 • Dichomeris latipennella (Rebel, 1937) makadlovka
 • Brachmia dimidiella (Denis & Schiffermüller, 1775) makadlovka
 • Brachmia blandella (Fabricius, 1798) makadlovka
 • Brachmia inornatella (Douglas, 1850) makadlovka
 • Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854) makadlovka
 • Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854) makadlovka
 • Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828) makadlovka
 • Acompsia cinerella (Clerck, 1759) makadlovka popelavá
 • Acompsia schmidtiellus (Heyden, 1848) makadlovka
 • Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) makadlovka obilná
 • Thiotricha subocellea (Stephens, 1834) makadlovka

Alucitidae

 • Alucita huebneri Wallengren, 1859 pernatěnka Hübnerova

Pterophoridae

 • Agdistis adactyla (Hübner, 1819) pernatuška nedělená
 • Platyptilia farfarellus Zeller, 1867 pernatuška
 • Platyptilia nemoralis Zeller, 1841 pernatuška starčková
 • Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) pernatuška podbělová
 • Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) pernatuška horská
 • Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811) pernatuška řebříčková
 • Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) pernatuška vratičová
 • Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813) pernatuška tůznožravá
 • Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761) pernatuška rezekvítková
 • Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763) pernatuška tečkovaná
 • Stenoptilia annadactyla Sutter, 1988 pernatuška
 • Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837) pernatuška lomikamenová
 • Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) pernatuška šípková
 • Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841) pernatuška chlupáčková
 • Oxyptilus chrysodactyla (Den. & Schiff.,1775) pernatuška jestřábníková
 • Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811) pernatuška drobnokřídlá
 • Crombrugghia distans (Zeller, 1847) pernatuška škardová
 • Crombrugghia tristis (Zeller, 1841) pernatuška smutná
 • Capperia celeusi (Frey, 1886) pernatuška Celeova
 • Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) pernatuška srdečníková
 • Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758) pernatuška trnková
 • Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758) pernatuška mateřídoušková
 • Merrifieldia leucodactyla (Den. & Schiff.,1775) pernatuška smilová
 • Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841) pernatuška dobromyslová
 • Pselnophorus heterodactyla (Müller, 1764) pernatuška lociková
 • Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833) pernatuška blešníková
 • Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841) pernatuška zlatobýlová
 • Hellinsia carphodactyla (Hübner, 1813) pernatuška hnidáková
 • Hellinsia didactylites (Ström, 1783) pernatuška
 • Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852) pernatuška černobýlová
 • Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) pernatuška svlačcová

Schreckensteiniidae

 • Schreckensteinia festaliella (Hübner, 1819) malinovníček lesklý

Epermeniidae

 • Ochromolopis ictella (Hübner, 1813) zoubkovníček pestrý
 • Epermenia illigerella (Hübner, 1813) zoubkovníček bršlicový
 • Epermenia falciformis (Haworth, 1828) zoubkovníček
 • Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783) zoubkovníček

Choreutidae

 • Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767) molovenka kopřivová
 • Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794) molovenka
 • Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776) molovenka
 • Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784) molovenka pupavová

Tortricidae

 • Phtheochroa schreibersiana (Frölich, 1828) obalečík
 • Phtheochroa annae Huemer, 1990 obalečík
 • Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811) obalečík suchomilný
 • Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834) obalečík
 • Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847) obalečík
 • Phalonidia manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839) obalečík
 • Phalonidia contractana (Zeller, 1847) obalečík
 • Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883) obalečík
 • Agapeta hamana (Linnaeus, 1758) obalečík žlutý
 • Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767) obalečík kroužkovaný
 • Eupoecilia angustana (Hübner, 1799) obalečík pestrý
 • Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796) obalečík jednopásý
 • Eupoecilia sanguisorbana (Herrich-Schäffer, 1856) obalečík
 • Aethes hartmanniana (Clerck, 1759) obalečík hlaváčový
 • Aethes williana (Brahm, 1791) obalečík
 • Aethes margarotana (Duponchel, 1836) obalečík
 • Aethes margaritana (Haworth, 1811) obalečík řebříčkový
 • Aethes rutilana (Hübner, 1817) obalečík
 • Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781) obalečík
 • Aethes tesserana (Denis & Schiffermüller, 1775) obalečík jestřábníkový
 • Aethes flagellana (Duponchel, 1836) obalečík
 • Aethes francillana (Fabricius, 1794) obalečík
 • Aethes bilbaensis (Rössler, 1877) obalečík
 • Aethes cnicana (Westwood, 1854) obalečík
 • Aethes rubigana (Treitschke, 1830) obalečík osetový
 • Cochylidia rupicola (Curtis, 1834) obalečík
 • Cochylidia heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851) obalečík
 • Cochylidia implicitana (Wocke, 1856) obalečík
 • Cochylis nana (Haworth, 1811) obalečík
 • Cochylis epilinana Duponchel, 1842 obalečík lnový
 • Cochylis hybridella (Hübner, 1813) obalečík
 • Cochylis dubitana (Hübner, 1799) obalečík
 • Cochylis posterana Zeller, 1847 obalečík chrpový
 • Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811) obalečík
 • Tortrix viridana (Linnaeus, 1758) obaleč dubový
 • Spatalistis bifasciana (Hübner, 1787) obaleč
 • Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758) obaleč dubinový
 • Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758) obaleč lemovaný
 • Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758) obaleč javorový
 • Acleris holmiana (Linnaeus, 1758) obaleč hrušňový
 • Acleris laterana (Fabricius, 1794) obaleč azalkový
 • Acleris abietana (Hübner, 1822) obaleč
 • Acleris maccana (Treitschke, 1835) obaleč
 • Acleris sparsana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Acleris rhombana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Acleris shepherdana (Stephens, 1852) obaleč
 • Acleris aspersana (Hübner, 1817) obaleč
 • Acleris ferrugana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč březový
 • Acleris notana (Donovan, 1806) obaleč
 • Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč borůvkový
 • Acleris logiana (Clerck, 1759) obaleč bělavý
 • Acleris hastiana (Linnaeus, 1758) obaleč
 • Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Acleris lipsiana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Acleris rufana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Acleris lorquiniana (Duponchel, 1835) obaleč
 • Acleris emargana (Fabricius, 1775) obaleč vykrojený
 • Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799) obaleč výhonkový
 • Doloploca punctulana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Exapate congelatella (Clerck, 1759) obaleč podzimní
 • Tortricodes alternella (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč předjarní
 • Eana argentana (Clerck, 1759) obaleč stříbřitý
 • Eana canescana (Guenée, 1845) obaleč
 • Eana incanana (Stephens, 1852) obaleč
 • Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851) obaleč
 • Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849) obaleč jitrocelový
 • Cnephasia pumicana (Zeller, 1847) obaleč obilní
 • Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799) obaleč
 • Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851) obaleč
 • Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč polní
 • Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922 obaleč
 • Cnephasia incertana (Treitschke, 1835) obaleč bylinný
 • Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) obaleč stínovaný
 • Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775) obaleč
 • Epagoge grotiana (Fabricius, 1781) obaleč
 • Paramesia gnomana (Clerck, 1759) obaleč zanamenaný
 • Periclepsis cinctana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč kručinkový
 • Philedone gerningana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Capua vulgana (Frölich, 1828) obaleč
 • Archips oporana (Linnaeus, 1758) obaleč jehličinový
 • Archips podana (Scopoli, 1763) obaleč zahradní
 • Archips crataegana (Hübner, 1799) obaleč hlohový
 • Archips xylosteana (Linnaeus, 1758) obaleč třešňový
 • Archips rosana (Linnaeus, 1758) obaleč růžový
 • Choristoneura diversana (Hübner, 1817) obaleč keřový
 • Choristoneura hebenstreitella (Müller, 1764) obaleč jeřábový
 • Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797) obaleč semenáčkový
 • Ptycholomoides aeriferana (Herrich-Schäffer, 1851) obaleč žlutopásný
 • Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758) obaleč stříbročarý
 • Pandemis corylana (Fabricius, 1794) obaleč lískový
 • Pandemis cerasana (Hübner, 1786) obaleč rybízový
 • Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830) obaleč lesní
 • Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč ovocný
 • Pandemis dumetana (Treitschke, 1835) obaleč kopřivový
 • Syndemis musculana (Hübner, 1799) obaleč
 • Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781) obaleč
 • Aphelia paleana (Hübner, 1793) obaleč bojínkový
 • Aphelia unitana (Hübner,1799) obaleč
 • Dichelia histrionana (Frölich, 1828) obaleč skvrnitý
 • Clepsis senecionana (Hübner, 1819) obaleč
 • Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758) obaleč
 • Clepsis spectrana (Treitschke, 1830) obaleč pryšcový
 • Clepsis consimilana (Hübner, 1817) obaleč
 • Clepsis pallidana (Fabricius, 1776) obaleč pelyňkový
 • Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834) obaleč zimolézový
 • Olindia schumacherana (Fabricius, 1787) obaleč
 • Isotrias hybridana (Hübner, 1817) obaleč
 • Isotrias rectifasciana (Haworth, 1811) obaleč hnědopásný
 • Bactra lancealana (Hübner, 1799) obaleč sítinový
 • Bactra furfurana (Haworth, 1811) obaleč
 • Bactra lacteana Caradja, 1916 obaleč
 • Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799) obaleč
 • Endothenia oblongana (Haworth, 1811) obaleč
 • Endothenia marginana (Haworth, 1811) obaleč
 • Endothenia ustulana (Haworth, 1811) obaleč
 • Endothenia lapideana (Herrich-Schäffer, 1851) obaleč
 • Endothenia nigricostana (Haworth, 1811) obaleč
 • Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1845) obaleč
 • Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811) obaleč čtveroskvrnný
 • Eudemis profundana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Selenodes karelica (Tengström, 1875) obaleč
 • Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758) obaleč
 • Apotomis infida (Heinrich, 1926) obaleč
 • Apotomis lineana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Apotomis inundana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč osikový
 • Apotomis turbidana Hübner, 1825 obaleč
 • Apotomis betuletana (Haworth, 1811) obaleč březinový
 • Apotomis capreana (Hübner, 1817) obaleč
 • Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839) obaleč
 • Apotomis sauciana (Frölich, 1828) obaleč
 • Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Hedya salicella (Linnaeus, 1758) obaleč vrbový
 • Hedya nubiferana (Haworth, 1811) obaleč jabloňový
 • Hedya pruniana (Hübner, 1799) obaleč střemchový
 • Hedya dimidiana (Clerck, 1759) obaleč
 • Hedya ochroleucana (Frölich, 1828) obaleč
 • Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839) obaleč
 • Celypha rufana (Scopoli, 1763) obaleč
 • Celypha rosaceana (Schläger, 1848) obaleč
 • Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč pampeliškový
 • Celypha cespitana (Hübner, 1817) obaleč
 • Celypha woodiana (Barrett, 1882) obaleč
 • Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč jahodníkový
 • Celypha siderana (Treitschke, 1835) obaleč tavolníkový
 • Celypha rivulana (Scopoli, 1763) obaleč luční
 • Phiaris umbrosana (Freyer, 1842) obaleč
 • Phiaris schulziana (Fabricius, 1776) obaleč
 • Phiaris micana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846) obaleč
 • Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794) obaleč dvoutečný
 • Pristerognatha penthinana (Guenée, 1845) obaleč
 • Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840) obaleč
 • Stictea mygindiana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč brusnicový
 • Olethreutes arcuella (Clerck, 1759) obaleč zdobený
 • Piniphila bifasciana (Haworth, 1811) obaleč
 • Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787) obaleč
 • Lobesia abscisana (Doubleday, 1849) obaleč
 • Lobesia virulenta Bae & Komai, 1991 obaleč
 • Lobesia reliquana (Hübner, 1825) obaleč
 • Eucosmomorpha albersana (Hübner, 1813) obaleč
 • Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) obaleč meruňkový
 • Ancylis laetana (Fabricius, 1775) obaleč
 • Ancylis comptana (Frölich, 1828) obaleč
 • Ancylis unculana (Haworth, 1811) obaleč
 • Ancylis uncella (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč hnědoskvrnný
 • Ancylis upupana (Treitschke, 1835) obaleč
 • Ancylis geminana (Donovan, 1806) obaleč
 • Ancylis diminutana (Haworth, 1811) obaleč
 • Ancylis obtusana (Haworth, 1811) obaleč
 • Ancylis achatana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Ancylis badiana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč vikvový
 • Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830) obaleč
 • Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Thiodia torridana (Lederer, 1859) obaleč
 • Thiodia citrana (Hübner, 1799) obaleč
 • Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831) obaleč
 • Rhopobota naevana (Hübner, 1817) obaleč menší
 • Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845) obaleč
 • Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč pupenový
 • Spilonota laricana (Heinemann, 1863) obaleč
 • Gibberifera simplana (Fischer v. Röslerstamm, 1836) obaleč
 • Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758) obaleč
 • Epinotia sordidana (Hübner, 1824) obaleč
 • Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758) obaleč měsíčitý
 • Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767) obaleč
 • Epinotia maculana (Fabricius, 1775) obaleč
 • Epinotia caprana (Fabricius, 1798) obaleč
 • Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794) obaleč
 • Epinotia subocellana (Donovan, 1806) obaleč
 • Epinotia bilunana (Haworth, 1811) obaleč
 • Epinotia ramella (Linnaeus, 1758) obaleč
 • Epinotia demarniana (Fischer v. Röslerstamm, 1840) obaleč
 • Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811) obaleč
 • Epinotia nisella (Clerck, 1759) obaleč
 • Epinotia tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Epinotia nigricana (Herrich-Schäffer, 1851) obaleč korunový
 • Epinotia pusillana (Peyerimhoff, 1863) obaleč
 • Epinotia tedella (Clerck, 1759) obaleč smrkový
 • Epinotia fraternana (Haworth, 1811) obaleč
 • Epinotia granitana (Herrich-Schäffer, 1851) obaleč
 • Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851) obaleč
 • Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761) obaleč
 • Epinotia festivana (Hübner, 1799) obaleč
 • Epinotia nanana (Treitschke, 1835) obaleč
 • Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840) obaleč
 • Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794) obaleč žlabatkový
 • Zeiraphera griseana (Hübner, 1799) obaleč modřínový
 • Phaneta pauperana (Duponchel, 1843) obaleč
 • Pelochrista infidana (Hübner, 1824) obaleč
 • Pelochrista hepatariana (Herrich-Schäffer, 1851) obaleč
 • Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Eucosma parvulana (Wilkinson, 1859) obaleč
 • Eucosma balatonana (Osthelder, 1937) obaleč
 • Eucosma cana (Haworth, 1811) obaleč bodlákový
 • Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846) obaleč
 • Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851) obaleč
 • Eucosma fervidana (Zeller, 1847) obaleč
 • Eucosma pupillana (Clerck, 1759) obaleč
 • Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830) obaleč
 • Eucosma tundrana (Kennel, 1900) obaleč
 • Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817) obaleč
 • Eucosma conterminana (Guenée, 1845) obaleč locikový
 • Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Gypsonoma dealbana (Frölich, 1828) obaleč
 • Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843) obaleč
 • Gypsonoma minutana (Hübner, 1799) obaleč
 • Gypsonoma sociana (Haworth, 1811) obaleč topolový
 • Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835) obaleč
 • Epiblema turbidana (Treitschke, 1835) obaleč
 • Epiblema foenella (Linnaeus, 1758) obaleč skobovitý
 • Epiblema sticticana (Fabricius, 1794) obaleč
 • Epiblema scutulana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Epiblema graphana (Treitschke, 1835) obaleč
 • Epiblema inulivora (Meyrick, 1932) obaleč
 • Epiblema similana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835) obaleč
 • Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758) obaleč trojtečný
 • Notocelia tetragonana (Stephens, 1834) obaleč
 • Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758) obaleč ostružníkový
 • Notocelia roborana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč stromový
 • Notocelia incarnatana (Hübner, 1800) obaleč
 • Notocelia trimaculana (Haworth, 1811) obaleč
 • Pseudococcyx posticana (Zetterstedt, 1839) obaleč
 • Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758) obaleč borový
 • Retinia resinella (Linnaeus, 1758) obaleč pryskyřičný
 • Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč prýtový
 • Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849) obaleč
 • Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846) obaleč sosnový
 • Rhyacionia piniana (Herrich-Schäffer, 1851) obaleč
 • Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758) obaleč kopretinový
 • Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830) obaleč
 • Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830) obaleč
 • Dichrorampha obscuratana (Wolff, 1955) obaleč
 • Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843) obaleč
 • Dichrorampha sequana (Hübner, 1799) obaleč
 • Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811) obaleč
 • Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935 obaleč
 • Dichrorampha agilana (Tengström, 1848) obaleč
 • Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schäffer, 1851) obaleč
 • Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763) obaleč
 • Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915) obaleč
 • Cydia succedana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč
 • Cydia ilipulana (Walsingham, 1903) obaleč
 • Cydia intexta (Kuznetsov, 1962) obaleč
 • Cydia medicaginis (Kuznetsov, 1962) obaleč vojtěškový
 • Cydia pactolana (Zeller, 1840) obaleč přeslenový
 • Cydia cognatana (Barrett, 1874) obaleč
 • Cydia splendana (Hübner, 1799) obaleč ořechový
 • Cydia fagiglandana (Zeller, 1841) obaleč bukvicový
 • Cydia amplana (Hübner, 1799) obaleč ořešákový
 • Cydia inquinatana (Hübner, 1799) obaleč
 • Cydia nigricana (Fabricius, 1794) obaleč hrachový
 • Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835) obaleč
 • Cydia indivisa (Danilevsky, 1963) obaleč
 • Cydia coniferana (Saxesen, 1840) obaleč
 • Cydia illutana (Herrich-Schäffer, 1851) obaleč
 • Cydia pomonella (Linnaeus, 1758) obaleč jablečný
 • Cydia zebeana (Ratzeburg, 1840) obaleč
 • Cydia strobilella (Linnaeus, 1758) obaleč šiškový
 • Cydia microgrammana (Guenée, 1845) obaleč
 • Lathronympha strigana (Fabricius, 1775) obaleč třezalkový
 • Grapholita gemmiferana Treitschke, 1835 obaleč
 • Grapholita jungiella (Clerck, 1759) obaleč
 • Grapholita compositella (Fabricius, 1775) obaleč jetelový
 • Grapholita coronillana Lienig & Zeller, 1846 obaleč
 • Grapholita funebrana Treitschke, 1835 obaleč švestkový
 • Grapholita janthinana (Duponchel, 1835) obaleč trnkový
 • Pammene aurana (Fabricius, 1775) obaleč
 • Pammene gallicana (Guenée, 1845) obaleč
 • Pammene splendidulana (Guenée, 1845) obaleč
 • Pammene obscurana (Stephens, 1834) obaleč
 • Pammene amygdalana (Duponchel, 1842) obaleč
 • Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863) obaleč
 • Pammene argyrana (Hübner, 1799) obaleč
 • Pammene insulana (Guenée, 1845) obaleč
 • Pammene gallicolana (Lienig & Zeller, 1846) obaleč
 • Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846) obaleč
 • Pammene aurita Razowski, 1991 obaleč
 • Pammene regiana (Zeller, 1849) obaleč
 • Pammene fasciana (Linnaeus, 1761) obaleč
 • Pammene germmana (Hübner, 1799) obaleč
 • Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller,1846) obaleč
 • Pammene rhediella (Clerck, 1759) obaleč malvicový
 • Strophedra weirana (Douglas, 1850) obaleč
 • Strophedra nitidana (Fabricius, 1794) obaleč

Brachodidae

 • Brachodes appendiculata (Esper, 1783) stepníček běloskvrnný

Cossidae

 • Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) drvopleň hrušňový
 • Cossus cossus (Linnaeus, 1758) drvopleň obecný
 • Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790) drvopleň cibulový

Sesiidae

 • Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801) nesytka maliníková
 • Sesia apiformis (Clerck, 1759) nesytka apiformis
 • Sesia melanocephala Dalman, 1816 nesytka černohlavá
 • Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789) nesytka březová
 • Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermüller, 1775) nesytka olšová
 • Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790) nesytka bodalková
 • Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758) nesytka komáří
 • Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783) nesytka mravencová
 • Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883) nesytka žlutobřichá
 • Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761) nesytka roupcová
 • Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789) nesytka jabloňová
 • Synanthedon conopiformis (Esper, 1782) nesytka dubová
 • Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759) nesytka rybízová
 • Synanthedon cephiformis (Ochsenheimer, 1808) nesytka jedlová
 • Synanthedon loranthi (Králíček, 1966) nesytka ochmetová
 • Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermüller, 1775) nesytka lumčí
 • Bembecia albanensis (Rebel, 1918) nesytka jehlicová
 • Bembecia scopigera (Scopoli, 1763) nesytka vičencová
 • Pyropteron triannuliforme (Freyer, 1845) nesytka štírovníková
 • Pyropteron muscaeforme (Esper, 1783) nesytka trávníčková
 • Chamaesphecia masariformis (Ochsenheimer, 1808) nesytka diviznová
 • Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783) nesytka pryšcová
 • Chamaesphecia tenthrediniformis (Denis & Schiffermüller, 1775) nesytka jarní

Limacodidae

 • Apoda limacodes (Hufnagel, 1766) slimákovec dubový
 • Heterogenea asella (Denis & Schiffermüller, 1775) slimákovec malý

Zygaenidae

 • Rhagades pruni (Denis & Schiffermüller, 1775) zelenáček trnkový
 • Jordanita chloros (Hübner, 1813) zelenáček chrpový
 • Jordanita subsolana (Staudinger, 1862) zelenáček průsvitný
 • Adscita geryon (Hübner, 1813) zelenáček devaterníkový
 • Adscita statices (Linnaeus, 1758) zelenáček šťovíkový
 • Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) vřetenuška ligrusová
 • Zygaena osterodensis Reiss, 1921 vřetenuška chrastavcová
 • Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775) vřetenuška kozincová
 • Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller, 1775) vřetenuška komonicová
 • Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) vřetenuška čičorková
 • Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808 vřetenuška štírovníková
 • Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) vřetenuška obecná
 • Zygaena trifolii (Esper, 1783) vřetenuška mokřadní
 • Zygaena lonicerae (Scheven, 1777) vřetenuška pětitečná
 • Zygaena cynarae (Esper, 1789) vřetenuška smldníková
 • Zygaena laeta (Hübner, 1790) vřetenuška pozdní
 • Zygaena brizae (Esper, 1800) vřetenuška třeslicová
 • Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808 vřetenuška čtverotečná
 • Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775) vřetenuška přehlížená
 • Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763) vřetenuška mateřídoušková

Thyrididae

 • Thyris fenestrella (Scopoli, 1763) okenáč plaménkový

Hesperiidae

 • Erynnis tages (Linnaeus, 1758) soumračník máčkový
 • Carcharodus alceae (Esper, 1780) soumračník slézový
 • Carcharodus floccifera (Zeller, 1847) soumračník měsíčkový
 • Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) soumračník skořicový
 • Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) soumračník jahodníkový
 • Pyrgus alveus (Hübner, 1803) soumračník bělopásný
 • Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) soumračník mochnový
 • Pyrgus carthami (Hübner, 1813) soumračník proskurníkový
 • Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) soumračník černohnědý
 • Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) soumračník jitrocelový
 • Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) soumračník metlicový
 • Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) soumračník čárečkovaný
 • Hesperia comma (Linnaeus, 1758) soumračník čárkovaný
 • Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) soumračník rezavý

Papilionidae

 • Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) pestrokřídlec podražcový
 • Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký
 • Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň dymnivkový
 • Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) otakárek ovocný
 • Papilio machaon Linnaeus, 1758 otakárek fenyklový

Pieridae

 • Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) bělásek hrachorový
 • Leptidea juvernica Williams, 1946 - bělásekbělásek
 • Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) bělásek řeřichový
 • Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) bělásek ovocný
 • Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) bělásek zelný
 • Pieris rapae (Linnaeus, 1758) bělásek řepový
 • Pieris napi (Linnaeus, 1758) bělásek řepkový
 • Pontia edusa (Fabricius, 1777) bělásek rezedkový
 • Colias palaeno (Linnaeus, 1761) žluťásek borůvkový
 • Colias hyale (Linnaeus, 1758) žluťásek čičorečkový
 • Colias alfacariensis Ribbe, 1905 žluťásek jižní
 • Colias chrysotheme (Esper, 1781) žluťásek úzkolemý
 • Colias myrmidone (Esper, 1781) žluťásek barvoměnný
 • Colias crocea (Fourcroy, 1785) žluťásek čilimníkový
 • Colias erate (Esper, 1805) žluťásek tolicový
 • Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) žluťásek řešetlákový

Riodinidae

 • Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) pestrobarvec petrklíčový

Lycaenidae

 • Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) ohniváček černokřídlý
 • Lycaena dispar (Haworth, 1802) ohniváček černočárný
 • Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) ohniváček celíkový
 • Lycaena tityrus (Poda, 1761) ohniváček černoskvrnný
 • Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) ohniváček modrolesklý
 • Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) ohniváček modrolemý
 • Lycaena thersamon (Esper, 1784) ohniváček janovcový
 • Thecla betulae (Linnaeus, 1758) ostruháček březový
 • Favonius quercus (Linnaeus, 1758) ostruháček dubový
 • Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) ostruháček švestkový
 • Satyrium w-album (Knoch, 1782) ostruháček jilmový
 • Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) ostruháček trnkový
 • Satyrium ilicis (Esper, 1779) ostruháček česvinový
 • Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) ostruháček kapinicový
 • Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) ostruháček ostružníkový
 • Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) modrásek cizokrajný
 • Cupido minimus (Fuessly, 1775) modrásek nejmenší
 • Cupido argiades (Pallas, 1771) modrásek štírovníkový
 • Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) modrásek tolicový
 • Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) modrásek krušinový
 • Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) modrásek východní
 • Scolitantides orion (Pallas, 1771) modrásek rozchodníkový
 • Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) modrásek kozincový
 • Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) modrásek hořcový
 • Phengaris arion (Linnaeus, 1758) modrásek černoskvrnný
 • Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) modrásek očkovaný
 • Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) modrásek bahenní
 • Plebejus argus (Linnaeus, 1758) modrásek černolemý
 • Plebejus idas (Linnaeus, 1761) modrásek obecný
 • Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) modrásek podobný
 • Plebejus optilete (Knoch, 1781) modrásek stříbroskvrnný
 • Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) modrásek tmavohnědý
 • Aricia eumedon (Esper, 1780) modrásek bělopásný
 • Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) modrásek lesní
 • Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775) modrásek ligrusový
 • Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775) modrásek komonicový
 • Polyommatus amandus (Schneider, 1792) modrásek ušlechtilý
 • Polyommatus thersites (Cantener, 1834) modrásek vičencový
 • Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) modrásek jehlicový
 • Polyommatus coridon (Poda, 1761) modrásek vikvicový
 • Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) modrásek jetelový
 • Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775) modrásek hnědoskvrnný

Nymphalidae

 • Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) perleťovec stříbroskvrnný
 • Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775) perleťovec červený
 • Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) perleťovec větší
 • Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) perleťovec prostřední
 • Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) perleťovec maceškový
 • Argynnis laodice (Pallas, 1771) perleťovec východní
 • Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) perleťovec menší
 • Brenthis ino (Rottemburg, 1775) perleťovec kopřivový
 • Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775) perleťovec dvanáctitečný
 • Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) perleťovec fialkový
 • Boloria dia (Linnaeus, 1767) perleťovec nejmenší
 • Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) perleťovec severní
 • Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) babočka jilmová
 • Nymphalis xanthomelas (Denis & Schiffermüller, 1775) babočka vrbová
 • Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775) babočka bílé L
 • Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) babočka osoková
 • Inachis io (Linnaeus, 1758) babočka paví oko
 • Aglais urticae (Linnaeus, 1758) babočka kopřivová
 • Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) babočka admirál
 • Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) babočka bodláková
 • Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) babočka bílé c
 • Araschnia levana (Linnaeus, 1758) babočka síťkovaná
 • Apatura iris (Linnaeus, 1758) batolec duhový
 • Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) batolec červený
 • Limenitis populi (Linnaeus, 1758) bělopásek topolový
 • Limenitis reducta Staudinger, 1901 bělopásek jednořadý
 • Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) bělopásek dvouřadý
 • Neptis sappho (Pallas, 1771) bělopásek hrachorový
 • Neptis rivularis (Scopoli, 1763) bělopásek tavolníkový
 • Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) hnědásek kostkovaný
 • Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) hnědásek diviznový
 • Melitaea didyma (Esper, 1778) hnědásek květelový
 • Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775) hnědásek jižní
 • Melitaea diamina (Lang, 1789) hnědásek rozrazilový
 • Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) hnědásek jitrocelový
 • Melitaea britomartis Assmann, 1847 hnědásek podunajský
 • Melitaea aurelia Nickerl, 1850 hnědásek černýšový
 • Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) hnědásek osikový
 • Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) hnědásek chrastavcový
 • Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) okáč pýrový
 • Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) okáč zední
 • Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) okáč ječmínkový
 • Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) okáč stínovaný
 • Lopinga achine (Scopoli, 1763) okáč jílkový
 • Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) okáč poháňkový
 • Coenonympha tullia (Müller, 1764) okáč stříbrooký
 • Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) okáč strdivkový
 • Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) okáč třeslicový
 • Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) okáč prosíčkový
 • Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) okáč luční
 • Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) okáč šedohnědý
 • Erebia ligea (Linnaeus, 1758) okáč černohnědý
 • Erebia euryale (Esper, 1805) okáč rudopásný
 • Erebia aethiops (Esper, 1777) okáč kluběnkový
 • Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775) okáč rosičkový
 • Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) okáč bojínkový
 • Minois dryas (Scopoli, 1763) okáč ovsový
 • Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) okáč medyňkový
 • Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764) okáč bělopásný
 • Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) okáč metlicový
 • Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) okáč písečný
 • Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) okáč kostřavový
 • Brintesia circe (Fabricius, 1775) okáč voňavkový
 • Chazara briseis (Linnaeus, 1764) okáč skalní

Pyralidae

 • Aphomia sociella (Linnaeus, 1758) zavíječ
 • Aphomia zelleri (Joannis, 1932) zavíječ
 • Achroia grisella (Fabricius, 1794) zavíječ malý
 • Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) zavíječ voskový
 • Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) zavíječ
 • Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758) zavíječ domácí
 • Pyralis regalis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ nádherný
 • Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758) zavíječ tukomilný
 • Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) zavíječ senomilný
 • Hypsopygia rubidalis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758) zavíječ žlutočárný
 • Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ červenavý
 • Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811) zavíječ
 • Trachonitis cristella (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849) zavíječ
 • Elegia similella (Zincken, 1818) zavíječ
 • Ortholepis betulae (Goeze, 1778) zavíječ
 • Matilella fusca (Haworth, 1811) zavíječ dvoutečný
 • Pempeliella ornatella (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Delplanqueia inscriptella (Duponchel, 1836)zavíječ
 • Sciota fumella (Eversmann, 1844) zavíječ
 • Sciota rhenella (Zincken, 1818) zavíječ
 • Sciota adelphella (Fischer v. Röslerstamm, 1836) zavíječ
 • Selagia argyrella (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Selagia spadicella (Hübner, 1796) zavíječ
 • Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) zavíječ sojový
 • Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) zavíječ červenožlutý
 • Laodamia faecella (Zeller, 1839) zavíječ
 • Pempelia palumbella (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ vřesový
 • Moitrelia obductella Zeller, 1839 zavíječ
 • Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ smrkový
 • Dioryctria simplicella Heinemann, 1863 zavíječ
 • Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899 zavíječ
 • Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840) zavíječ pryskyřníkový
 • Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Hypochalcia lignella (Hübner, 1796) zavíječ
 • Epischnia prodromella (Hübner, 1799) zavíječ
 • Nephopterix angustella (Hübner, 1796) zavíječ úzký
 • Acrobasis repandana (Fabricius, 1798) zavíječ dubový
 • Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Acrobasis marmorea (Haworth, 1811) zavíječ
 • Acrobasis advenella (Zincken, 1818) zavíječ
 • Acrobasis suavella (Zincken, 1818) zavíječ
 • Acrobasis sodalella Zeller, 1848 zavíječ
 • Acrobasis consociella (Hübner, 1813) zavíječ
 • Acrobasis obtusella (Hübner, 1796) zavíječ švestkový
 • Acrobasis fallouella (Ragonot, 1871)zavíječ
 • Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848 zavíječ
 • Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818) zavíječ
 • Gymnancyla hornigii (Lederer, 1853) zavíječ pleťový
 • Zophodia grossulariella (Hübner, 1809) zavíječ angreštový
 • Eccopisa effractella Zeller, 1848 zavíječ
 • Assara terebrella (Zincken, 1818) zavíječ šiškový
 • Euzophera pinguis (Haworth, 1811) zavíječ
 • Euzophera bigella (Zeller, 1848) zavíječ
 • Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865) zavíječ
 • Euzopherodes charlottae (Rebel, 1914) zavíječ
 • Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786) zavíječ
 • Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901 zavíječ
 • Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836) zavíječ
 • Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794) zavíječ
 • Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ slunečnicový
 • Phycitodes albatella (Ragonot, 1887) zavíječ
 • Vitula biviella (Zeller, 1848) zavíječ
 • Plodia interpunctella (Hübner, 1813) zavíječ paprikový
 • Ephestia kuehniella Zeller, 1879 zavíječ moučný
 • Ephestia elutella (Hübner, 1796) zavíječ skladištní
 • Ephestia unicolorella Staudinger, 1881 zavíječ
 • Cadra furcatella (Herrich-Schäffer, 1849) zavíječ
 • Anerastia lotella (Hübner, 1813) zavíječ štírovníkový

Crambidae

 • Scoparia subfusca Haworth, 1811 šedovníček
 • Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866 šedovníček
 • Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829) šedovníček rašelinný
 • Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855) šedovníček
 • Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775) šedovníček luční
 • Scoparia ingratella (Zeller, 1846) šedovníček
 • Eudonia lacustrata (Panzer, 1804) šedovníček
 • Eudonia pallida (Curtis, 1827) šedovníček
 • Eudonia murana (Curtis, 1827) šedovníček
 • Eudonia truncicolella (Stainton, 1849) šedovníček hojný
 • Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758) šedovníček
 • Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763) šedovníček
 • Chilo phragmitella (Hübner, 1810) travařík rákosový
 • Calamotropha paludella (Hübner, 1824) travařík bělavý
 • Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) travařík zahradní
 • Crambus pascuella (Linnaeus, 1758) travařík
 • Crambus silvella (Hübner, 1813) travařík
 • Crambus uliginosellus Zeller, 1850 travařík
 • Crambus ericella (Hübner, 1813) travařík vřesovištní
 • Crambus pratella (Linnaeus, 1758) travařík luční
 • Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) travařík obecný
 • Crambus perlella (Scopoli, 1763) travařík perleťový
 • Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775) travařík travní
 • Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775) travařík
 • Agriphila selasella (Hübner, 1813) travařík
 • Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775) travařík pastvinový
 • Agriphila tolli (Bleszyňski, 1952) travařík
 • Agriphila geniculea (Haworth, 1811) travařík
 • Catoptria permutatellus (Herrich-Schäffer, 1848) travařík stříbroskvrnný
 • Catoptria osthelderi (Lattin, 1950) travařík
 • Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) travařík metlicový
 • Catoptria margaritella (Denis & Schiffermüller, 1775) travařík bělopruhý
 • Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775) travařík
 • Catoptria confusellus (Staudinger, 1882) travařík
 • Catoptria verellus (Zincken, 1817) travařík
 • Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796) travařík
 • Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821) travařík
 • Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763) travařík stepní
 • Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763) travařík kostřavový
 • Pediasia luteella (Denis & Schiffermüller, 1775) travařík
 • Pediasia contaminella (Hübner, 1796) travařík
 • Platytes cerussella (Denis & Schiffermüller, 1775) travařík lipnicový
 • Platytes alpinella (Hübner, 1813) travařík zdobený
 • Talis quercella (Denis & Schiffermüller, 1775) travařík
 • Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermüller, 1775) travařík velký
 • Donacaula forficella (Thunberg, 1794) travařík hnědavý
 • Donacaula mucronella (Denis & Schiffermüller, 1775) travařík lemovaný
 • Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758) vílenka leknínová
 • Elophila difflualis (Snellen, 1882) zavíječ
 • Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775) vílenka bílá
 • Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758) vílenka okřehková
 • Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758) vílenka řezanová
 • Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767) vílenka zevarová
 • Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ hadincový
 • Epascestria pustulalis (Hübner, 1823) zavíječ
 • Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ skvrnitý
 • Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761) zavíječ zdobený
 • Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758) zavíječ zelný
 • Evergestis extimalis (Scopoli, 1763) zavíječ šešulový
 • Evergestis limbata (Linnaeus, 1767) zavíječ hnědopásný
 • Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767) zavíječ
 • Evergestis aenealis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Paracorsia repandalis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761) zavíječ řepný
 • Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829) zavíječ
 • Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) zavíječ
 • Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758) zavíječ běločárný
 • Pyrausta rectefascialis Toll, 1936 zavíječ
 • Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767) zavíječ krvavý
 • Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) zavíječ
 • Pyrausta porphyralis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Pyrausta aurata (Scopoli, 1763) zavíječ zlatoskvrnný
 • Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758) zavíječ purpurový
 • Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796) zavíječ
 • Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763) zavíječ černavý
 • Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794) zavíječ
 • Nascia cilialis (Hübner, 1796) zavíječ
 • Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ zelenavý
 • Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) zavíječ slámový
 • Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Anania fuscalis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Anania lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ úzkokřídlý
 • Anania coronata (Hufnagel, 1767) zavíječ bezový
 • Anania perlucidalis (Hübner, 1809) zavíječ
 • Anania terrealis (Treitschke, 1829) zavíječ
 • Anania crocealis (Hübner, 1796) zavíječ
 • Anania hortulata (Linnaeus, 1758) zavíječ zahradní
 • Psammotis pulveralis (Hübner, 1796) zavíječ
 • Ostrinia palustralis (Hübner, 1796) zavíječ bahenní
 • Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) zavíječ kukuřičný
 • Paratalanta pandalis (Hübner, 1825) zavíječ
 • Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796) zavíječ
 • Udea ferrugalis (Hübner, 1796) zavíječ přelétavý
 • Udea fulvalis (Hübner, 1809) zavíječ
 • Udea lutealis (Hübner, 1809) zavíječ žlutavý
 • Udea prunalis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ trnkový
 • Udea accolalis (Zeller, 1867) zavíječ
 • Udea olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ běloskvrnný
 • Udea hamalis (Thunberg, 1788) zavíječ
 • Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) zavíječ kopřivový
 • Mecyna flavalis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Mecyna trinalis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ trojtečný
 • Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763) zavíječ hajní
 • Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) zavíječ okrasný
 • Palpita vitrealis (Rossi, 1794) zavíječ průsvitný
 • Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ
 • Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ stěhovavý

Drepanidae

 • Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) srpokřídlec březový
 • Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) srpokřídlec dobový
 • Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775) srpokřídlec bukový
 • Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) srpokřídlec vrbový
 • Sabra harpagula (Esper, 1786) srpokřídlec lipový
 • Cilix glaucata (Scopoli, 1763) srpokřídlec trnkový
 • Thyatira batis (Linnaeus, 1758) můřice očkovaná
 • Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) můřice bělopásná
 • Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) můřice trojtečná
 • Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775) můřice obecná
 • Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803) můřice březová
 • Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) můřice dvojtečná
 • Polyploca ridens (Fabricius, 1787) můřice dubová
 • Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758) můřice jarní

Lasiocampidae

 • Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) bourovec prsténčivý
 • Malacosoma castrense (Linnaeus, 1758) bourovec pryšcový
 • Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) bourovec březový
 • Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) bourovec trnkový
 • Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775) bourovec cerový
 • Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775) bourovec jetelový
 • Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) bourovec dubový
 • Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) bourovec ostružníkový
 • Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) bourovec topolový
 • Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) bourovec hlohový
 • Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) bourovec borový
 • Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) bourovec trávový
 • Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermüller, 1775) bourovec měsíčitý
 • Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) bourovec borůvkový
 • Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810) bourovec zejkovaný
 • Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) bourovec ovocný
 • Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) bourovec švestkový

Brahmaeidae

 • Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermüller, 1775) pabourovec pampeliškový
 • Lemonia dumi (Linnaeus, 1761) pabourovec jestřábníkový

Endromidae

 • Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) strakáč březový

Saturniidae

 • Aglia tau (Linnaeus, 1758) martináč bukový
 • Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) martináč hrušňový
 • Saturnia spini (Denis & Schiffermüller, 1775) martináč trnkový
 • Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) martináč habrový
 • Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763) martináč
 • Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775) lišaj dubový
 • Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) lišaj lipový
 • Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) lišaj paví oko
 • Laothoe populi (Linnaeus, 1758) lišaj topolový
 • Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) lišaj svlačcový
 • Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) lišaj smrtihlav
 • Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 lišaj šeříkový
 • Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 lišaj borový
 • Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) dlouhozobka chrastavcová
 • Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) dlouhozobka zimolézová
 • Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) dlouhozobka svízelová
 • Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) lišaj oleandrový
 • Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) lišaj pupalkový
 • Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) lišaj pryšcový
 • Hyles gallii (Rottemburg, 1775) lišaj svízelový
 • Hyles livornica (Esper, 1780) lišaj vinný
 • Hyles vespertilio (Esper, 1780) lišaj netopýří
 • Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) lišaj vrbkový
 • Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) lišaj kyprejový

Geometridae

 • Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775) hedvábnice jarní
 • Alsophila aceraria (Denis & Schiffermüller, 1775) hedvábnice podzimní
 • Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761) černopružka březová
 • Boudinotiana notha (Hübner, 1803) černopružka osiková
 • Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) skvrnopásník angreštový
 • Abraxas sylvata (Scopoli, 1763) skvrnopásník jilmový
 • Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) skvrnopásník brslenový
 • Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) zejkovec trnkový
 • Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermüller, 1775) světlokřídlec stepní
 • Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) tmavoskvrnáč dvouskvrnný
 • Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) tmavoskvrnáč zahradní
 • Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) drsnokřídlec dubový
 • Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) drsnokřídlec hrušňový
 • Lycia hirtaria (Clerck, 1759) drsnokřídlec třešňový
 • Lycia zonaria (Denis & Schiffermüller, 1775) drsnokřídlec bělopásný
 • Lycia isabellae (Harrison, 1914) drsnokřídlec modřínový
 • Lycia pomonaria (Hübner, 1790) drsnokřídlec ovocný
 • Biston strataria (Hufnagel, 1767) drsnokřídlec lipový
 • Biston betularia (Linnaeus, 1758) drsnokřídlec březový
 • Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775) tmavoskvrnáč dubový
 • Agriopis bajaria (Denis & Schiffermüller, 1775) tmavoskvrnáč třešňový
 • Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799) tmavoskvrnáč zlatavý
 • Agriopis marginaria (Fabricius, 1776) tmavoskvrnáč tečkovaný
 • Erannis defoliaria (Clerck, 1759) tmavoskvrnáč zhoubný
 • Synopsia sociaria (Hübner, 1799) různorožec janovcový
 • Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) různorožec trnkový
 • Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermüller, 1775) různorožec jalovcový
 • Selidosema plumaria (Denis & Schiffermüller, 1775) tmavoskvrnáč čilimníkový
 • Cleora cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775) různorožec vřesový
 • Deileptenia ribeata (Clerck, 1759) různorožec jedlový
 • Alcis repandata (Linnaeus, 1758) různorožec vrbový
 • Alcis bastelbergeri (Hirschke, 1908) různorožec černopásý
 • Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758) různorožec borůvkový
 • Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775) různorožec dubový
 • Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) různorožec ovocný
 • Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767) různorožec černopásný
 • Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller, 1775) různorožec pelyňkový
 • Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) různorožec orlíčkový
 • Paradarisa consonaria (Hübner, 1799) různorožec lipový
 • Parectropis similaria (Hufnagel, 1767) různorožec lískový
 • Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775) různorožec olšový
 • Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) tmavoskvrnáč vřesový
 • Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758) tmavoskvrnáč borový
 • Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) světlokřídlec obecný
 • Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) světlokřídlec osikový
 • Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761) běločárník habrový
 • Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) běločárník smrkový
 • Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermüller, 1775) tmavoskvrnáč jedlový
 • Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) skvrnopásník lískový
 • Stegania cararia (Hübner, 1790) kropenatec zdobený
 • Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) zejkovec pozdní
 • Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) zejkovec šeříkový
 • Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859) zejkovec podzimní
 • Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767) zejkovec dubový
 • Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758) zejkovec olšový
 • Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) zejkovec lipový
 • Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809) zejkovec jasanový
 • Selenia dentaria (Fabricius, 1775) zejkovec řešetlákový
 • Selenia lunularia (Hübner, 1788) zejkovec maliníkový
 • Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) zejkovec čtyřměsíčný
 • Artiora evonymaria (Denis & Schiffermüller, 1775) zejkovec brslenový
 • Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) zejkovec hlohový
 • Epione repandaria (Hufnagel, 1767) zejkovec topolový
 • Epione vespertaria (Linnaeus, 1767) zejkovec březový
 • Therapis flavicaria (Denis & Schiffermüller, 1775) zejkovec žlutý
 • Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) zejkovec hluchavkový
 • Gnophos furvata (Denis & Schiffermüller, 1775) šerokřídlec jitrocelový
 • Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) šerokřídlec tmavý
 • Charissa ambiguata (Duponchel, 1830) šerokřídlec rozchodníkový
 • Charissa pullata (Denis & Schiffermüller, 1775) šerokřídlec tymiánový
 • Siona lineata (Scopoli, 1763) bělokřídlec luční
 • Odontopera bidentata (Clerck, 1759) zejkovec dvouzubý
 • Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793) zejkovec plaménkový
 • Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) zejkovec lesní
 • Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) kropenatec vrbový
 • Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) kropenatec žíhaný
 • Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799) kropenatec vřesový
 • Cepphis advenaria (Hübner, 1790) kropenatec borůvkový
 • Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) kropenatec hasivkový
 • Heliomata glarearia (Denis & Schiffermüller, 1775) kropenatec žlutavý
 • Macaria notata (Linnaeus, 1758) kropenatec březový
 • Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775) kropenatec dubový
 • Macaria signaria (Hübner, 1809) kropenatec jedlový
 • Macaria liturata (Clerck, 1759) kropenatec sosnový
 • Macaria brunneata (Thunberg, 1784) kropenatec brusnicový
 • Macaria wauaria (Linnaeus, 1758) kropenatec rybízový
 • Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) kropenatec jetelový
 • Isturgia murinaria (Denis & Schiffermüller, 1775) kropenatec vičencový
 • Isturgia arenacearia (Denis & Schiffermüller, 1775) kropenatec čičorkový
 • Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767) kropenatec pelyňkový
 • Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) zejkovec bezový
 • Theria rupicapraria (Denis & Schiffermüller, 1775) tmavoskvrnáč březnový
 • Comibaena bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775) zelenopláštník dubový
 • Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787) zelenopláštník řebříčkový
 • Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) zelenopláštník březový
 • Hemithea aestivaria (Hübner, 1789) zelenopláštník trnkový
 • Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) zelenopláštník hlohový
 • Chlorissa cloraria (Hübner, 1813) zelenopláštník lískový
 • Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849) zelenopláštník smldníkový
 • Jodis lactearia (Linnaeus, 1758) zelenopláštník osikový
 • Jodis putata (Linnaeus, 1758) zelenopláštník borůvkový
 • Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767) zelenopláštník janovcový
 • Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763) zelenopláštník mateřídouškový
 • Venusia cambrica Curtis, 1839 šerokřídlec jeřábový
 • Venusia blomeri (Curtis, 1832) šerokřídlec jilmový
 • Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763) šerokřídlec olšový
 • Asthena albulata (Hufnagel, 1767) píďalka trnková
 • Asthena anseraria (Herrich-Schäffer, 1855) píďalka dřínová
 • Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767) píďalka ohnivá
 • Minoa murinata (Scopoli, 1763) šerokřídlec pryšcový
 • Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767) vlnočárník šerokřídlý
 • Chesias legatella (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka janovcová
 • Chesias rufata (Fabricius, 1775) píďalka kručinková
 • Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) píďalka úhorová
 • Aplocera praeformata (Hübner, 1826) píďalka třezalková
 • Odezia atrata (Linnaeus, 1758) černokřídlec smuteční
 • Lithostege griseata (Denis & Schiffermüller, 1775) šerokřídlec kropenatý
 • Lithostege farinata (Hufnagel, 1767) šerokřídlec moučnatý
 • Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka zakouřená
 • Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917) píďalka prameništní
 • Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) píďalka očkovaná
 • Nebula achromaria (La Harpe, 1853) píďalka bezbarvá
 • Coenotephria salicata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka siřišťová
 • Eulithis prunata (Linnaeus, 1758) píďalka švestková
 • Eulithis testata (Linnaeus, 1761) píďalka mokřadní
 • Eulithis populata (Linnaeus, 1758) píďalka osiková
 • Eulithis mellinata (Fabricius, 1787) píďalka rybízová
 • Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka mařinková
 • Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka hnědohlavá
 • Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839) píďalka žlutohlavá
 • Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) píďalka lipová
 • Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758) píďalka zimující
 • Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761) píďalka jahodníková
 • Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767) píďalka borůvková
 • Cidaria fulvata (Forster, 1771) píďalka žlutá
 • Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka dvoubarvá
 • Thera obeliscata (Hübner, 1787) píďalka sosnová
 • Thera variata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka proměnlivá
 • Thera britannica (Turner, 1925) píďalka černobílá
 • Thera vetustata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka jedlová
 • Thera juniperata (Linnaeus, 1758) píďalka jalovcová
 • Pennithera firmata (Hübner, 1822) píďalka borovicová
 • Eustroma reticulatum (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka síťkovaná
 • Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) píďalka lísková
 • Colostygia olivata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka olivová
 • Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) píďalka zelená
 • Euphyia biangulata (Haworth, 1809) píďalka zelenokrajná
 • Euphyia unangulata (Haworth, 1809) píďalka jednozubá
 • Euphyia frustata (Treitschke, 1828) píďalka žlutozelená
 • Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856 píďalička plaménková
 • Eupithecia abietaria (Goeze, 1781) píďalička šišková
 • Eupithecia analoga Diakonoff, 1926 píďalička hálková
 • Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalička květelová
 • Eupithecia pyreneata Mabille, 1871 píďalička náprstníková
 • Eupithecia laquaearia Herrich-Schäffer, 1848 píďalička světlíková
 • Eupithecia venosata (Fabricius, 1787) píďalička knotovková
 • Eupithecia alliaria Staudinger, 1870 píďalička česneková
 • Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813) píďalička jívová
 • Eupithecia inturbata (Hübner, 1817) píďalička javorová
 • Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalička čárkovaná
 • Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 píďalička jarní
 • Eupithecia dodoneata Guenée, 1858 píďalička dubová
 • Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 píďalička zlatobýlová
 • Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852 píďalička běloskvrnná
 • Eupithecia lariciata (Freyer, 1842) píďalička modřínová
 • Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 píďalička borová
 • Eupithecia lanceata (Hübner, 1825) píďalička smrčinová
 • Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848) píďalička východní
 • Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861 píďalička děhelová
 • Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848 píďalička lipová
 • Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869 píďalička samorostlíková
 • Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813) píďalička bedrníková
 • Eupithecia denotata (Hübner, 1813) píďalička zvonková
 • Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809) píďalička černýšová
 • Eupithecia nanata (Hübner, 1813) píďalička vřesová
 • Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767) píďalička úzkokřídlá
 • Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848 píďalička mateřídoušková
 • Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809) píďalička merlíková
 • Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalička srpková
 • Eupithecia extraversaria Herrich-Schäffer, 1852 píďalička smldníková
 • Eupithecia insigniata (Hübner, 1790) píďalička ovocná
 • Eupithecia vulgata (Haworth, 1809) píďalička obecná
 • Eupithecia assimilata Doubleday, 1856 píďalička chmelová
 • Eupithecia immundata (Lienig, 1846) píďalička bobulová
 • Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) píďalička hořcová
 • Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839) píďalička jalovcová
 • Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) píďalička pelyňková
 • Eupithecia expallidata Doubleday, 1856 píďalička velká
 • Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848 píďalička bolševníková
 • Eupithecia indigata (Hübner, 1813) píďalička jedlová
 • Eupithecia semigraphata Bruand, 1851 píďalička pamětníková
 • Eupithecia impurata (Hübner, 1813) píďalička šedá
 • Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalička hlaváčová
 • Eupithecia orphnata Petersen, 1909 píďalička vrbinová
 • Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) píďalička hojná
 • Eupithecia exiguata (Hübner, 1813) píďalička dřišťálová
 • Eupithecia millefoliata Rössler, 1866 píďalička řebříčková
 • Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758) píďalička diviznová
 • Eupithecia icterata (Villers, 1789) píďalička vratičová
 • Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) píďalička zarudlá
 • Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) píďalička zelená
 • Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758) píďalička jabloňová
 • Pasiphila chloerata (Mabille, 1870) píďalička trnková
 • Pasiphila debiliata (Hübner, 1817) píďalička borůvková
 • Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) píďalka jívová
 • Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka olšová
 • Hydriomena ruberata (Freyer, 1831) píďalka rudokřídlá
 • Entephria caesiata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka horská
 • Larentia clavaria (Haworth, 1809) píďalka slézová
 • Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka černopruhá
 • Earophila badiata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka šípková
 • Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) píďalka maliníková
 • Pelurga comitata (Linnaeus, 1758) píďalka mochnová
 • Spargania luctuata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka vrbovková
 • Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) rudopásník šťovíkový
 • Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767) rudopásník menší
 • Horisme vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka zdobená
 • Horisme tersata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka plaménková
 • Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka doubravní
 • Anticollix sparsata (Treitschke, 1828) píďalička zejkovaná
 • Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775) šerokřídlec lískový
 • Epirrita christyi (Allen, 1906) šerokřídlec říjnový
 • Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794) šerokřídlec vrbový
 • Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) píďalka podzimní
 • Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805) píďalka lesní
 • Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) píďalka konopicová
 • Perizoma hydratum (Treitschke, 1829) píďalka silenková
 • Perizoma bifaciatum (Haworth, 1809) píďalka zahořanková
 • Perizoma minorata (Treitschke, 1828) píďalka menší
 • Perizoma blandiata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka světlíková
 • Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka kokrhelová
 • Perizoma flavofasciatum (Thunberg, 1792) píďalka žlutopásná
 • Perizoma lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1855) – píďalka nadmuticová
 • Mesotype didymata (Linnaeus, 1758) píďalka dvouskvrnná
 • Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783) píďalka pampelišková
 • Philereme vetulata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka řešetláková
 • Philereme transversata (Hufnagel, 1767) píďalka krušinová
 • Pareulype berberata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka dřišťálová
 • Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758) píďalka březová
 • Hydria cervinalis (Scopoli, 1763) píďalka jarní
 • Hydria undulata (Linnaeus, 1758) píďalka vlnkovaná
 • Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) píďalka jeskynní
 • Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) šerokřídlec osikový
 • Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermüller, 1775) šerokřídlec zimolézový
 • Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794) šerokřídlec habrový
 • Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783) šerokřídlec vrbový
 • Nothocasis sertata (Hübner, 1817) šerokřídlec javorový
 • Acasis viretata (Hübner, 1799) šerokřídlec zelenavý
 • Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763) vlnočárník janovcový
 • Scotopteryx bipunctaria (Denis & Schiffermüller, 1775) vlnočárník ožankový
 • Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) vlnočárník sveřepový
 • Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763) vlnočárník podobný
 • Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) vlnočárník vřesový
 • Orthonama vittata (Borkhausen, 1794) píďalka vachtová
 • Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794) píďalka zažná
 • Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794) píďalka netýkavková
 • Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) píďalka dvouzubá
 • Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka jitrocelová
 • Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) píďalka hojná
 • Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759) píďalka prvosenková
 • Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka šťovíková
 • Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) píďalka křenová
 • Xanthorhoe incursata (Hübner, 1813) píďalka vlochyňová
 • Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka rudohnědá
 • Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) píďalka hnědoskvrnná
 • Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) píďalka povázková
 • Epirrhoe alternata (Müller, 1764) píďalka obecná
 • Epirrhoe rivata (Hübner, 1813) píďalka širokopruhá
 • Epirrhoe molluginata (Hübner, 1813) píďalka svízelová
 • Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775) píďalka úzkopruhá
 • Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794) píďalka pruhovaná
 • Camptogramma bilineatum (Linnaeus, 1758) píďalka kopřivová
 • Cyclophora annularia (Fabricius, 1775) očkovec javorový
 • Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767) očkovec olšový
 • Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897) očkovec rudopásný
 • Cyclophora porata (Linnaeus, 1767) očkovec březový
 • Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) očkovec dubový
 • Cyclophora linearia (Hübner, 1799) očkovec bukový
 • Idaea muricata (Hufnagel, 1767) žlutokřídlec rudoskvrnný
 • Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) žlutokřídlec měsíčkový
 • Idaea aureolaria (Denis & Schiffermüller, 1775) žlutokřídlec zlatožlutý
 • Idaea contiguaria (Hübner, 1799) žlutokřídlec skalní
 • Idaea serpentata (Hufnagel, 1767) žlutokřídlec hlínožlutý
 • Idaea rufaria (Hübner, 1799) žlutokřídlec hnědočárný
 • Idaea ochrata (Scopoli, 1763) žlutokřídlec okrový
 • Idaea dilutaria (Hübner, 1799) žlutokřídlec mechový
 • Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) žlutokřídlec lesklý
 • Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) žlutokřídlec červenočárný
 • Idaea inquinata (Scopoli, 1763) žlutokřídlec senomilný
 • Idaea seriata (Schrank, 1802) žlutokřídlec střemchový
 • Idaea sylvestraria (Hübner, 1799) žlutokřídlec mateřídouškový
 • Idaea subsericeata (Haworth, 1809) žlutokřídlec bledý
 • Idaea biselata (Hufnagel, 1767) žlutokřídlec čtverotečný
 • Idaea rusticata (Denis & Schiffermüller, 1775) žlutokřídlec polní
 • Idaea emarginata (Linnaeus, 1758) žlutokřídlec zejkovaný
 • Idaea pallidata (Denis & Schiffermüller, 1775) žlutokřídlec běložlutý
 • Idaea degeneraria (Hübner, 1799) žlutokřídlec proměnlivý
 • Idaea aversata (Linnaeus, 1758) žlutokřídlec kručinkový
 • Idaea straminata (Borkhausen, 1794) žlutokřídlec hedvábitý
 • Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847) žlutokřídlec lesní
 • Idaea moniliata (Denis & Schiffermüller, 1775) žlutokřídlec běloskvrnný
 • Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) žlutokřídlec janovcový
 • Scopula immorata (Linnaeus, 1758) vlnopásník kostkovaný
 • Scopula nemoraria (Hübner, 1799) vlnopásník lužní
 • Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767) vlnopásník jitrocelový
 • Scopula virgulata (Denis & Schiffermüller, 1775) vlnopásník pruhovaný
 • Scopula ornata (Scopoli, 1763) vlnopásník okrášlený
 • Scopula decorata (Denis & Schiffermüller, 1775) vlnopásník ozdobný
 • Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) vlnopásník hnědonachový
 • Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) vlnopásník tečkovaný
 • Scopula incanata (Linnaeus, 1758) vlnopásník bělavý
 • Scopula immutata (Linnaeus, 1758) vlnopásník pětipásný
 • Scopula ternata Schrank, 1802 vlnopásník borůvkový
 • Scopula floslactata (Haworth, 1809) vlnopásník vikvový
 • Timandra comae Schmidt, 1931 žlutokřídlec šťovíkový

Notodontidae

 • Clostera curtula (Linnaeus, 1758) vztyčnořitka rudoskvrnná
 • Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775) vztyčnořitka vrbová
 • Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758) vztyčnořitka topolová
 • Clostera pigra (Hufnagel, 1766) vztyčnořitka osiková
 • Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) hřbetozubec březový
 • Notodonta tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775) hřbetozubec topolový
 • Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) hřbetozubec vrbový
 • Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775) hřbetozubec hnědý
 • Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) hřbetozubec dubový
 • Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775) hřbetozubec drnákový
 • Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766) hřbetozubec jižní
 • Drymonia obliterata (Esper, 1785) hřbetozubec tmavoúhlý
 • Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) hřbetozubec běloskvrnný
 • Pheosia tremula (Clerck, 1759) hřbetozubec osikový
 • Pterostoma palpina (Clerck, 1759) hřbetozubec dvouzubý
 • Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775) hřbetozubec javorový
 • Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775) hřbetozubec dvoubarvý
 • Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) hřbetozubec olšový
 • Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775) hřbetozubec břekový
 • Odontosia carmelita (Esper, 1799) hřbetozubec mniší
 • Gluphisia crenata (Esper, 1785) hřbetozubec nepravý
 • Cerura vinula (Linnaeus, 1758) hranostajník vrbový
 • Cerura erminea (Esper, 1783) hranostajník bílý
 • Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790) hranostajník březový
 • Furcula furcula (Clerck, 1759) hranostajník jívový
 • Furcula bifida (Brahm, 1787) hranostajník osikový
 • Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) vztyčnořitka lipová
 • Peridea anceps (Goeze, 1781) hřbetozubec plachý
 • Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) hranostajník bukový
 • Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) hřbetozubec Milhauserův
 • Spatalia argentina (Denis & Schiffermüller, 1775) hřbetozubec stříbroskvrnný

Erebidae

 • Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) bekyně mniška
 • Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) bekyně velkohlavá
 • Ocneria rubea (Den. & Schiff, 1775) bekyně narudlá
 • Parocneria detrita (Esper, 1785) bekyně dubová
 • Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758) štětconoš jetelový
 • Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) štětconoš ořechový
 • Calliteara abietis (Denis & Schiffermüller, 1775) štětconoš smrkový
 • Orgyia recens (Hübner, 1819) štětconoš borůvkový
 • Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) štětconoš trnkový
 • Penthophera morio (Linnaeus, 1767) smutník jílkový
 • Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) bekyně černé L
 • Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) bekyně vrbová
 • Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) bekyně zlatořitná
 • Euproctis similis (Fuessly, 1775) bekyně pižmová
 • Nudaria mundana (Linnaeus, 1761) lišejníkovec průsvitný
 • Thumatha senex (Hübner, 1808) lišejníkovec mokřadní
 • Miltochrista miniata (Forster, 1771) lišejníkovec půvabný
 • Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) lišejníkovec bělavý
 • Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) lišejníkovec popelavý
 • Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) lišejníkovec černý
 • Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) lišejníkovec čtveroskvrnný
 • Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) lišejníkovec žlutý
 • Eilema lutarella (Linnaeus, 1758) lišejníkovec hlínožlutý
 • Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847) lišejníkovec běločelný
 • Eilema palliatella (Scopoli, 1763) lišejníkovec okrový
 • Eilema pseudocomplana (Daniel, 1939) lišejníkovec bledý
 • Eilema complana (Linnaeus, 1758) lišejníkovec vroubený
 • Eilema lurideola (Zincken, 1817) lišejníkovec obecný
 • Eilema depressum (Esper, 1787) lišejníkovec žlutokrajný
 • Setina irrorella (Linnaeus, 1758) lišejníkovec tečkovaný
 • Setina roscida (Denis & Schiffermüller, 1775) lišejníkovec malý
 • Amata phegea (Linnaeus, 1758) běloskvrnáč pampeliškový
 • Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767) běloskvrnáč lišejníkový
 • Chelis maculosa (Denis & Schiffermüller, 1775) přástevník svízelový
 • Watsonarctia casta (Esper, 1785) přástevník mařinkový
 • Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) přástevník šťovíkový
 • Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775) přástevník smuteční
 • Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758) přástevník jitrocelový
 • Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) přástevník mátový
 • Spilosoma luteum (Hufnagel, 1766) přástevník bezový
 • Spilosoma urticae (Esper, 1789) přástevník kopřivový
 • Hyphantria cunea (Drury, 1773) přástevník americký
 • Diaphora mendica (Clerck, 1759) přástevník vratičový
 • Diaphora luctuosa (Geyer, 1831) přástevník černoskvrnný
 • Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) přástevník angreštový
 • Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) přástevník chrastavcový
 • Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758) přástevník užankový
 • Arctia caja (Linnaeus, 1758) přástevník medvědí
 • Arctia villica (Linnaeus, 1758) přástevník špenátový
 • Arctia festiva (Hufnagel, 1766) přástevník pryšcový
 • Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) přástevník hluchavkový
 • Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) přástevník kostivalový
 • Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) přástevník starčkový
 • Coscinia striata (Linnaeus, 1758) přástevník jestřábníkový
 • Idia calvaria (Denis & Schiffermüller, 1775) můřička žlutoskvrnná
 • Simplicia rectalis (Eversmann, 1842) žlutavka jižní
 • Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) žlutavka hnědočárná
 • Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793) žlutavka bahenní
 • Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) žlutavka vějířová
 • Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775) žlutavka šedavá
 • Herminia tarsipennalis Treitschke, 1835 žlutavka hnědožlutá
 • Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758) žlutavka dlouhonosá
 • Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758) žlutavka dubová
 • Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) žlutavka hnědavá
 • Zanclognatha zelleralis (Wocke, 1850) žlutavka Zellerova
 • Hypena crassalis (Fabricius, 1787) zobonosec borůvkový
 • Hypena rostralis (Linnaeus, 1758) zobonosec chmelový
 • Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) zobonosec kopřivový
 • Rivula sericealis (Scopoli, 1763) hnědavka drobná
 • Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) sklepnice obecná
 • Schrankia taenialis (Hübner, 1809) můřička večerní
 • Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834) můřička mateřídoušková
 • Hypenodes humidalis Doubleday, 1850 můřička rašelinná
 • Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761) hnědavka tmavá
 • Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775) hnědopáska lišejníková
 • Odice arcuinna (Hübner, 1790) světlopáska ruměnicová
 • Eublemma minutata (Fabricius, 1794) světlopáska maličká
 • Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775) světlopáska pcháčová
 • Phytometra viridaria (Clerck, 1759) zobonosec zelenavý
 • Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermüller, 1775) hnědavka jívová
 • Trisateles emortualis (Denis & Schiffermüller, 1775) žlutavka běločárná
 • Lygephila pastinum (Treitschke, 1826) hnědopáska obecná
 • Lygephila viciae (Hübner, 1822) hnědopáska polní
 • Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775) hnědopáska vikvicová
 • Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) jetelovka hnědá
 • Euclidia mi (Clerck, 1759) jetelovka menší
 • Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775) hnědopáska dubová
 • Eutelia adulatrix (Hübner, 1813) modroskvrnka rujová
 • Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) stužkonoska modrá
 • Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) stužkonoska dubová
 • Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775) stužkonoska úzkopásá
 • Catocala nupta (Linnaeus, 1767) stužkonoska olšová
 • Catocala elocata (Esper, 1787) stužkonoska topolová
 • Catocala electa (Vieweg, 1790) stužkonoska vrbová
 • Catocala puerpera (Giorna, 1791) stužkonoska vzácná
 • Catocala conversa (Esper, 1787) stužkonoska tmavokřídlá
 • Catocala fulminea (Scopoli, 1763) stužkonoska švestková

Nolidae

 • Meganola albula (Denis & Schiffermüller, 1775) drobnuška ostružníková
 • Meganola strigula (Denis & Schiffermüller, 1775) drobnuška buková
 • Nola cucullatella (Linnaeus, 1758) drobnuška trnková
 • Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847) drobnuška brusnicová
 • Nola cicatricalis (Treitschke, 1835) drobnuška lišejníková
 • Nola aerugula (Hübner, 1793) drobnuška bělavá
 • Nola cristatula (Hübner, 1793) drobnuška mátová
 • Bena bicolorana (Fuessly, 1775) zeleněnka dubová
 • Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) zeleněnka buková
 • Nycteola revayana (Scopoli, 1772) můrka listová
 • Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904) můrka topolová
 • Earias clorana (Linnaeus, 1761) zeleněnka vrbová

Noctuidae

 • Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) kovolesklec žahavkový
 • Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775) kovolesklec tolitový
 • Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) kovolesklec černočárný
 • Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) kovolesklec řebříčkový
 • Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) kovolesklec šedivkový
 • Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913) kovolesklec
 • Diachrysia zosimi (Hübner, 1822) kovolesklec totenový
 • Diachrysia chryson (Esper, 1789) kovolesklec půvabný
 • Euchalcia consona (Fabricius, 1787) kovolesklec piplový
 • Polychrysia moneta (Fabricius, 1787) kovolesklec omějový
 • Autographa gamma (Linnaeus, 1758) kovolesklec gama
 • Autographa pulchrina (Haworth, 1809) kovolesklec brusnicový
 • Autographa jota (Linnaeus, 1758) kovolesklec hluchavkový
 • Autographa bractea (Denis & Schiffermüller, 1775) kovolesklec jestřábníkový
 • Syngrapha ain (Hochenwarth, 1785) kovolesklec modřínový
 • Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758) kovolesklec kopřivový
 • Plusia festucae (Linnaeus, 1758) kovolesklec kostřavový
 • Plusia putnami (Grote, 1873) kovolesklec západní
 • Phyllophila obliterata (Rambur, 1833) světlopáska pelyňková
 • Deltote bankiana (Fabricius, 1775) světlopáska stříbřitá
 • Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) světlopáska ostřicová
 • Deltote uncula (Clerck, 1759) světlopáska bahenní
 • Deltote pygarga (Hufnagel, 1766) světlopáska ostružníková
 • Acontia lucida (Hufnagel, 1766) světlopáska slézová
 • Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) světlopáska svlačcová
 • Aedia funesta (Esper, 1786) hnědopáska opletníková
 • Panthea coenobita (Esper, 1785) běloskvrnka smrková
 • Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) běloskvrnka lísková
 • Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) modrohlávek ovocný
 • Moma alpium (Osbeck, 1778) šípověnka dubová
 • Acronicta alni (Linnaeus, 1767) šípověnka olšová
 • Acronicta psi (Linnaeus, 1758) šípověnka trnková
 • Acronicta aceris (Linnaeus, 1758) šípověnka maďalová
 • Acronicta leporina (Linnaeus, 1758) šípověnka vrbová
 • Acronicta menyanthidis (Esper, 1789) šípověnka vachtová
 • Acronicta auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775) šípověnka jívová
 • Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermüller, 1775) šípověnka pryšcová
 • Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) šípověnka hojná
 • Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) šípověnka velkohlavá
 • Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775) šípověnka jasanová
 • Simyra albovenosa (Goeze, 1781) šípověnka bahenní
 • Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775) tmavoskvrnka svlačcová
 • Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) blýskavka rožcová
 • Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837 kukléřka mramorovaná
 • Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761) kukléřka pelyňková
 • Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766) kukléřka černobýlová
 • Cucullia lactucae (Denis & Schiffermüller, 1775) kukléřka lociková
 • Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775) kukléřka mrkvová
 • Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) kukléřka mléčová
 • Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermüller, 1775) kukléřka heřmánková
 • Cucullia asteris (Denis & Schiffermüller, 1775) kukléřka hvězdnicová
 • Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermüller, 1775) kukléřka krtičníková
 • Cucullia lychnitis (Rambur, 1833) kukléřka tečkovaná
 • Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758) kukléřka diviznová
 • Cucullia prenanthis (Boisduval, 1840) kukléřka věsenková
 • Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) blýskavka ořešáková
 • Amphipyra berbera Rungs, 1949 blýskavka doubravní
 • Amphipyra livida (Denis & Schiffermüller, 1775) blýskavka černá
 • Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759) blýskavka obecná
 • Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766) dřevobarvec pozdní
 • Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785) dřevobarvec jarní
 • Valeria oleagina (Denis & Schiffermüller, 1775) pestroskvrnka březnová
 • Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) pestroskvrnka hlohová
 • Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) jasnobarvec květelový
 • Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803) jasnobarvec hledíkový
 • Calliergis ramosa (Esper, 1786) dřevobarvec zimolézový
 • Eucarta virgo (Treitschke, 1835) blýskavka panenská
 • Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermüller, 1775) černopáska černobýlová
 • Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) černopáska štětková
 • Heliothis adaucta Butler, 1878 černopáska polní
 • Heliothis ononis (Denis & Schiffermüller, 1775) černopáska jehlicová
 • Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775) černopáska stěhovavá
 • Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) černopáska bavlníková
 • Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) černopáska kakostová
 • Callopistria juventina (Stoll, 1782) blýskavka hasivková
 • Cryphia algae (Fabricius, 1775) šípověnka lipová
 • Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803) šípověnka černá
 • Bryophila ereptricula (Treitschke, 1825) šípověnka skalní
 • Bryophila felina (Eversmann, 1852) můra šípověnka
 • Bryophila raptricula (Denis & Schiffermüller, 1775) šípověnka hnědá
 • Bryophila domestica (Hufnagel, 1766) šípověnka perlová
 • Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermüller, 1775) světlopáska bělavá
 • Elaphria venustula (Hübner, 1790) blýskavka narůžovělá
 • Spodoptera exigua (Hübner, 1808) blýskavka červivcová
 • Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) blýskavka kopřivová
 • Caradrina kadenii Freyer, 1836 blýskavka hnědoskvrnná
 • Caradrina selini Boisduval, 1840 blýskavka vřesovištní
 • Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) blýskavka čtyřtečná
 • Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) blýskavka ptačincová
 • Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775) blýskavka pampelišková
 • Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816) blýskavka svízelová
 • Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermüller, 1775) blýskavka kropenatá
 • Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775) blýskavka jitrocelová
 • Chilodes maritimus (Tauscher, 1806) rákosnice proměnlivá
 • Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) šedavka trojčárná
 • Charanyca ferruginea (Esper, 1785) blýskavka opencová
 • Athetis pallustris (Hübner, 1808) blýskavka bahenní
 • Athetis lepigone (Möschler, 1860) blýskavka lesklá
 • Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) blýskavka šťovíková
 • Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) blýskavka lebedová
 • Mormo maura (Linnaeus, 1758) blýskavka černopásá
 • Thalpophila matura (Hufnagel, 1766) blýskavka travní
 • Hyppa rectilinea (Esper, 1788) šedavka horská
 • Actinotia polyodon (Clerck, 1759) osenice půvabná
 • Actinotia radiosa (Esper, 1804) osenice paprsčitá
 • Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice třezalková
 • Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) blýskavka mramorovaná
 • Phlogophora scita (Hübner, 1790) blýskavka kapradinová
 • Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) blýskavka ostružníková
 • Auchmis detersa (Esper, 1787) šedavka dřišťálová
 • Calamia tridens (Hufnagel, 1766) travařka zelená
 • Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825) pestroskvrnka ozdobná
 • Helotropha leucostigma (Hübner, 1808) šedavka pobřežní
 • Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775) travařka okrová
 • Gortyna flavago (Denis & Schiffermüller, 1775) šedavka diviznová
 • Hydraecia micacea (Esper, 1789) šedavka luční
 • Hydraecia ultima Holst, 1965 šedavka severní
 • Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761) travařka polní
 • Amphipoea fucosa (Freyer, 1830) travařka luční
 • Amphipoea lucens (Freyer, 1845) travařka rašeliništní
 • Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775) travařka hlínožlutá
 • Fabula zollikoferi (Freyer, 1836) travařka sibiřská
 • Rhizedra lutosa (Hübner, 1803) rákosnice velká
 • Nonagria typhae (Thunberg, 1784) rákosnice orobincová
 • Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803) rákosnice rákosní
 • Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809) rákosnice dvoutečná
 • Globia sparganii (Esper, 1790) rákosnice zevarová
 • Denticucullus pygmina (Haworth, 1809) travařka bažinná
 • Photedes fluxa (Hübner, 1809) travařka třtinová
 • Photedes minima (Haworth, 1809) travařka nejmenší
 • Photedes morrisii (Dale, 1837) travařka bělavá
 • Photedes extrema (Hübner, 1809) travařka žlutavá
 • Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791) šedavka drobná
 • Apamea remissa (Hübner, 1809) šedavka mnohotvárná
 • Apamea epomidion (Haworth, 1809) šedavka rezavá
 • Apamea crenata (Hufnagel, 1766) šedavka lemovaná
 • Apamea anceps (Denis & Schiffermüller, 1775) šedavka polní
 • Apamea sordens (Hufnagel, 1766) šedavka obilná
 • Apamea illyria Freyer, 1846 šedavka bučinová
 • Apamea unanimis (Hübner, 1813) šedavka bahenní
 • Apamea scolopacina (Esper, 1788) šedavka třeslicová
 • Apamea oblonga (Haworth, 1809) šedavka větší
 • Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) šedavka trávová
 • Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775) šedavka žlutavá
 • Apamea sublustris (Esper, 1788) šedavka žlutá
 • Apamea furva (Denis & Schiffermüller, 1775) šedavka temná
 • Apamea lateritia (Hufnagel, 1766) šedavka rudá
 • Apamea rubrirena (Treitschke, 1825) šedavka rudoskvrnná
 • Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794) šedavka hnědoskvrnná
 • Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) šedavka žitná
 • Mesapamea secalella Remm, 1983 šedavka přehlížená
 • Litoligia literosa (Haworth, 1809) šedavka znamenaná
 • Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775) šedavka dvoubarvá
 • Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) šedavka kroužkovaná
 • Oligia versicolor (Borkhausen, 1792) šedavka pestrá
 • Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775) šedavka menší
 • Oligia fasciuncula (Haworth, 1809) šedavka západní
 • Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776) jasnobarvec vrbový
 • Parastichtis suspecta (Hübner, 1817) blýskavka nivní
 • Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775) blýskavka lužní
 • Atypha pulmonaris (Esper, 1790) blýskavka plicníková
 • Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758) zlatokřídlec lipový
 • Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775) zlatokřídlec bukový
 • Xanthia togata (Esper, 1788) zlatokřídlec jívový
 • Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766) zlatokřídlec vrbový
 • Xanthia gilvago (Denis & Schiffermüller, 1775) zlatokřídlec jilmový
 • Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792) zlatokřídlec topolový
 • Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775) polnice střemchová
 • Agrochola nitida (Denis & Schiffermüller, 1775) polnice rozrazilová
 • Agrochola litura (Linnaeus, 1761) polnice vrbková
 • Agrochola helvola (Linnaeus, 1758) polnice hnědá
 • Agrochola lota (Clerck, 1759) polnice vrbová
 • Agrochola macilenta (Hübner, 1809) polnice buková
 • Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766) polnice jívová
 • Agrochola laevis (Hübner, 1803) polnice šťovíková
 • Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) zimovnice brusnicová
 • Conistra ligula (Esper, 1791) zimovnice hlohová
 • Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763) zimovnice hojná
 • Conistra rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775) zimovnice rezavá
 • Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775) zimovnice rudohlavá
 • Lithophane socia (Hufnagel, 1766) dřevobarvec stromový
 • Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) dřevobarvec lesní
 • Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766) dřevobarvec březový
 • Lithophane lamda (Fabricius, 1787) dřevobarvec vlochyňový
 • Lithomoia solidaginis (Hübner, 1803) dřevobarvec brusnicový
 • Xylena vetusta (Hübner, 1813) dřevobarvec luční
 • Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758) dřevobarvec bodlákový
 • Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) zimovnice dravá
 • Enargia paleacea (Esper, 1788) blýskavka žlutá
 • Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761) blýskavka vrbová
 • Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775) blýskavka topolová
 • Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767) blýskavka jilmová
 • Cosmia affinis (Linnaeus, 1767) blýskavka dubová
 • Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) blýskavka dravá
 • Cosmia pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775) blýskavka hrušňová
 • Dicycla oo (Linnaeus, 1758) blýskavka dvouoká
 • Atethmia ambusta (Denis & Schiffermüller, 1775) – zlatokřídlec hrušňový
 • Atethmia centrago (Haworth, 1809) zlatokřídlec jasanový
 • Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice trnková
 • Griposia aprilina (Linnaeus, 1758) pestroskvrnka zelenavá
 • Dichonia convergens (Denis & Schiffermüller, 1775) pestroskvrnka hnědošedá
 • Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) pestroskvrnka dubová
 • Antitype chi (Linnaeus, 1758) pestroskvrnka orlíčková
 • Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775) polnice šedá
 • Aporophyla lutulenta (Denis & Schiffermüller, 1775) dřevobarvec ptačincový
 • Dasypolia templi (Thunberg, 1792) dřevobarvec bolševníkový
 • Polymixis polymita (Linnaeus, 1761) pestroskvrnka hnědoskvrnná
 • Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) pestroskvrnka podzimní
 • Polymixis flavicincta (Denis & Schiffermüller, 1775) pestroskvrnka čekanková
 • Mniotype adusta (Esper, 1790) pestroskvrnka tmavá
 • Mniotype satura (Denis & Schiffermüller, 1775) pestroskvrnka zimolézová
 • Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775) sosnokaz borový
 • Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) jarnice březnová
 • Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775) jarnice zardělá
 • Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) jarnice lipová
 • Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775) jarnice menší
 • Orthosia populeti (Fabricius, 1781) jarnice topolová
 • Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775) jarnice hladká
 • Orthosia opima (Hübner, 1809) jarnice šedá
 • Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) jarnice ovocná
 • Anorthoa munda (Denis & Schiffermüller, 1775) jarnice černoskvrnná
 • Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) můra trávová
 • Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758) můra luční
 • Tholera decimalis (Poda, 1761) můra jílková
 • Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775) můra metlicová
 • Calocestra trifolii (Hufnagel, 1766) můra jetelová
 • Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761) můra vřesová
 • Coranarta cordigera (Thunberg, 1788) můra vlochyňová
 • Polia bombycina (Hufnagel, 1766) můra jehlicová
 • Polia hepatica (Clerck, 1759) můra borůvková
 • Polia nebulosa (Hufnagel, 1766) můra jitrocelová
 • Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766) můra řebříčková
 • Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) můra kručinková
 • Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) můra březová
 • Lacanobia contigua (Denis & Schiffermüller, 1775) můra pestrá
 • Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775) můra zahradní
 • Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) můra kapustová
 • Lacanobia aliena (Hübner, 1809) můra stepní
 • Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761) můra černá
 • Ceramica pisi (Linnaeus, 1758) můra hrachová
 • Papestra biren (Goeze, 1781) můra sivá
 • Hada plebeja (Linnaeus, 1761) můra pampelišková
 • Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842) můra východní
 • Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) můra zelná
 • Sideridis turbida (Esper, 1790) můra bělotečná
 • Sideridis rivularis (Fabricius, 1775) můra silenková
 • Sideridis reticulatus (Goeze, 1781) můra mydlicová
 • Conisania luteago (Denis & Schiffermüller, 1775) můra žlutavá
 • Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766) můra jestřábníková
 • Hecatera dysodea (Denis & Schiffermüller, 1775) můra lociková
 • Hadena capsincola (Denis & Schiffermüller, 1775) můra knotovková
 • Hadena compta (Denis & Schiffermüller, 1775) můra kartouzková
 • Hadena confusa (Hufnagel, 1766) můra malá
 • Hadena filograna (Esper, 1788) můra zdobená
 • Hadena irregularis (Hufnagel, 1766) můra ušnicová
 • Hadena perplexa (Denis & Schiffermüller, 1775) můra tobolková
 • Mythimna turca (Linnaeus, 1761) plavokřídlec mokřadní
 • Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775) plavokřídlec ostřicový
 • Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775) plavokřídlec skořicový
 • Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) plavokřídlec stepní
 • Mythimna impura (Hübner, 1808) plavokřídlec luční
 • Mythimna straminea (Treitschke, 1825) plavokřídlec šedožlutý
 • Mythimna vitellina (Hübner, 1808) plavokřídlec žloutkový
 • Mythimna sicula (Treitschke, 1835) plavokřídlec západní
 • Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) plavokřídlec bělotečný
 • Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) plavokřídlec bledoskvrnný
 • Mythimna l-album (Linnaeus, 1767) plavokřídlec bílé L
 • Leucania obsoleta (Hübner, 1803) plavokřídlec pobřežní
 • Leucania comma (Linnaeus, 1761) plavokřídlec čárkovaný
 • Lasionycta proxima (Hübner, 1809) můra horská
 • Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794) můra podivná
 • Peridroma saucium (Hübner, 1808) osenice cizokrajná
 • Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice stepní
 • Euxoa nigrofusca (Esper, 1788) osenice pšeničná
 • Euxoa tritici (Linnaeus, 1761) osenice
 • Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761) osenice černavá
 • Euxoa aquilina (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice obilná
 • Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice popelavá
 • Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) osenice písečná
 • Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice polní
 • Agrotis clavis (Hufnagel, 1766) osenice korobarvá
 • Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) osenice vykřičníková
 • Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) osenice ypsilonová
 • Agrotis bigramma (Esper, 1790) osenice širokřídlá
 • Axylia putris (Linnaeus, 1761) osenice žlutavá
 • Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) osenice čekanková
 • Diarsia mendica (Fabricius, 1775) osenice lesní
 • Diarsia dahlii (Hübner, 1813) osenice Dahlova
 • Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice hnědá
 • Diarsia rubi (Vieweg, 1790) osenice luční
 • Diarsia florida (Schmidt, 1859) osenice žlutohnědá
 • Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice jarní
 • Cerastis leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice jívová
 • Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice pruhovaná
 • Lycophotia molothina (Esper, 1789) – osenice vřesová
 • Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766) osenice jetelová
 • Chersotis rectangula (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice komonicová
 • Chersotis multangula (Hübner, 1803) osenice mnohoskvrnná
 • Chersotis cuprea (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice pampelišková
 • Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) osenice šťovíková
 • Noctua orbona (Hufnagel, 1766) osenice černoskvrnná
 • Noctua interposita (Hübner, 1790) osenice přehlížená
 • Noctua comes Hübner, 1813 osenice prvosenková
 • Noctua fimbriata (Schreber, 1759) osenice zemáková
 • Noctua janthina Den. & Schiff., 1775 osenice černolemá
 • Noctua interjecta Hübner, 1803 osenice zápaní
 • Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice žlutošedá
 • Spaelotis ravida (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice ptačincová
 • Opigena polygona (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice jižní
 • Eurois occulta (Linnaeus, 1758) osenice velká
 • Graphiphora augur (Fabricius, 1775) osenice ptačí
 • Anaplectoides prasinus (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice travní
 • Xestia rhaetica (Staudinger, 1871) osenice horská
 • Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) osenice černé C
 • Xestia ditrapezium (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice obecná
 • Xestia triangulum (Hufnagel, 1766) osenice trojúhlá
 • Xestia ashworthii (Doubleday, 1855) osenice starčková
 • Xestia baja (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice rulíková
 • Xestia stigmatica (Hübner, 1813) osenice hluchavková
 • Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) osenice stínovaná
 • Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice žlutoskvrnná
 • Eugraphe sigma (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice znamenaná
 • Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761) osenice tečkovaná
 • Eugnorisma glareosa (Esper, 1788) osenice skvrnkatá
 • Protolampra sobrina (Duponchel, 1843) osenice šedonachová
 • Naenia typica (Linnaeus, 1758) osenice kopřivová

 

3) Ochranářsky nejvýznamnější motýli (Lepidoptera) Vysočiny

3.1) Systematický přehled ochranářsky nejvýznamnějších motýlů Vysočiny

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Čeleď: Molovití (Tineidae)
Čeleď: Plochuškovití (Depressariidae)
Čeleď: Pernatuškovití (Pterophoridae)
Čeleď: Obalečovití (Tortricidae)
Čeleď: Stepníčkovití (Brachodidae)
Čeleď: Nesytkovití (Sesiidae)
Čeleď: Vřetenuškovití (Zygaenidae)
Čeleď: Soumračníkovití (Hesperiidae)
Čeleď: Otakárkovití (Papilionidae)
Čeleď: Běláskovití (Pieridae)
Čeleď: Pestrobarvcovití (Riodinidae)
Čeleď: Modráskovití (Lycaenidae)
Čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)
Čeleď: Zavíječovití (Crambidae)
Čeleď: Bourovcovití (Lasiocampidae)
Čeleď: Pabourovcovití (Brahmaeidae)
Čeleď: Martináčovití (Saturniidae)
Čeleď: Lišajovití (Sphingidae)
Čeleď: Píďalkovití (Geometridae)
Čeleď: Hřbetozubcovití (Notodontidae)
Čeleď: Erebidae (Erebidae)
Čeleď: Můrovití (Noctuidae)

 

3.2) Abecední seznam ochranářsky nejvýznamnějších motýlů Vysočiny podle českých jmen

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. Babočka bílé L (Nymphalis vaualbum)
 2. Babočka vrbová (Nymphalis xanthomelas)
 3. Batolec červený (Apatura ilia)
 4. Batolec duhový (Apatura iris)
 5. Bekyně dubová (Parocneria detrita)
 6. Bekyně narudlá (Ocneria rubea)
 7. Bělásek hrachorový (Leptidea sinapis)
 8. Bělásek ovocný (Aporia crataegi)
 9. Bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla)
 10. Bělopásek hrachorový (Neptis sappho)
 11. Bělopásek jednořadý (Limenitis reducta)
 12. Bělopásek tavolníkový (Neptis rivularis)
 13. Bělopásek topolový (Limenitis populi)
 14. Blýskavka černá (Amphipyra livida)
 15. Blýskavka černopásá (Mormo maura)
 16. Blýskavka hasivková (Callopistria juventina)
 17. Bourovec borůvkový (Phyllodesma ilicifolia)
 18. Bourovec ovocný (Gastropacha quercifolia)
 19. Dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tityus)
 20. Dlouhozobka zimolézová (Hemaris fuciformis)
 21. Dřevobarvec vlochyňový (Lithophane lamda)
 22. Hnědásek diviznový (Melitaea phoebe)
 23. Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)
 24. Hnědásek jižní (Melitaea trivia)
 25. Hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia)
 26. Hnědásek květelový (Melitaea didyma)
 27. Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)
 28. Hnědásek podunajský (Melitaea britomartis)
 29. Hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina)
 30. Hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata)
 31. Jasnobarvec hledíkový (Omphalophana antirrhinii)
 32. Jasoň červenooký (Parnassius apollo)
 33. Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)
 34. Kovolesklec kopřivový (Syngrapha interrogationis)
 35. Kovolesklec omějový (Polychrysia moneta)
 36. Kovolesklec piplový (Euchalcia consona)
 37. Kovolesklec totenový (Diachrysia zosimi)
 38. Krásněnka lýkovcová (Anchinia daphnella)
 39. Kropenatec pelyňkový (Narraga fasciolaria)
 40. Kukléřka hvězdnicová (Cucullia asteris)
 41. Lišaj dubový (Marumba quercus)
 42. Lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae)
 43. Lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina)
 44. Lišaj svízelový (Hyles gallii)
 45. Lišejníkovec čtveroskvrnný (Lithosia quadra)
 46. Lišejníkovec malý (Setina roscida)
 47. Martináč hrušňový (Saturnia pyri)
 48. Martináč trnkový (Saturnia spini)
 49. Modrásek bahenní (Phengaris nausithous)
 50. Modrásek bělopásný (Aricia eumedon)
 51. Modrásek černoskvrnný (Phengaris arion)
 52. Modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis)
 53. Modrásek hořcový (Phengaris alcon)
 54. Modrásek jetelový (Polyommatus bellargus)
 55. Modrásek komonicový (Polyommatus dorylas)
 56. Modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis)
 57. Modrásek lesní (Cyaniris semiargus)
 58. Modrásek ligrusový (Polyommatus damon)
 59. Modrásek obecný (Plebejus idas)
 60. Modrásek očkovaný (Phengaris teleius)
 61. Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion)
 62. Modrásek stříbroskvrnný (Plebejus optilete)
 63. Modrásek tolicový (Cupido decoloratus)
 64. Modrásek vičencový (Polyommatus thersites)
 65. Modrásek východní (Pseudophilotes vicrama)
 66. Mol (Niditinea truncicolella)
 67. Můra ušnicová (Hadena irregularis)
 68. Můra vlochyňová (Coranarta cordigera)
 69. Nesytka jedlová (Synanthedon cephiformis)
 70. Obaleč (Acleris lorquiniana)
 71. Obaleč brusnicový (Stictea mygindiana)
 72. Obalečík (Eupoecilia sanguisorbana)
 73. Obalečík (Gynnidomorpha alismana)
 74. Ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
 75. Ohniváček janovcový (Lycaena thersamon)
 76. Ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron)
 77. Okáč bělopásný (Hipparchia hermione)
 78. Okáč jílkový (Lopinga achine)
 79. Okáč kluběnkový (Erebia aethiops)
 80. Okáč kostřavový (Arethusana arethusa)
 81. Okáč medyňkový (Hipparchia fagi)
 82. Okáč metlicový (Hipparchia semele)
 83. Okáč ovsový (Minois dryas)
 84. Okáč písečný (Hipparchia statilinus)
 85. Okáč skalní (Chazara briseis)
 86. Okáč stříbrooký (Coenonympha tullia)
 87. Okáč šedohnědý (Hyponephele lycaon)
 88. Okáč voňavkový (Brintesia circe)
 89. Osenice horská (Xestia rhaetica)
 90. Osenice paprsčitá (Actinotia radiosa)
 91. Osenice starčková (Xestia ashworthii)
 92. Osenice šedonachová (Protolampra sobrina)
 93. Ostruháček česvinový (Satyrium ilicis)
 94. Ostruháček jilmový (Satyrium w-album)
 95. Ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae)
 96. Ostruháček trnkový (Satyrium spini)
 97. Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 98. Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 99. Pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi)
 100. Pabourovec pampeliškový (Lemonia taraxaci)
 101. Perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne)
 102. Perleťovec maceškový (Argynnis niobe)
 103. Perleťovec prostřední (Argynnis adippe)
 104. Perleťovec severní (Boloria aquilonaris)
 105. Pernatuška tůznožravá (Amblyptilia acanthadactyla)
 106. Pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina)
 107. Pestroskvrnka čekanková (Polymixis flavicincta)
 108. Píďalka bezbarvá (Nebula achromaria)
 109. Píďalka kručinková (Chesias rufata)
 110. Píďalka prameništní (Lampropteryx otregiata)
 111. Píďalka vachtová (Orthonama vittata)
 112. Přástevník angreštový (Rhyparia purpurata)
 113. Přástevník černoskvrnný (Diaphora luctuosa)
 114. Přástevník jestřábníkový (Coscinia striata)
 115. Přástevník kopřivový (Spilosoma urticae)
 116. Přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria)
 117. Přástevník mařinkový (Watsonarctia casta)
 118. Přástevník pryšcový (Arctia festiva)
 119. Přástevník smuteční (Phragmatobia luctifera)
 120. Přástevník starčkový (Tyria jacobaeae)
 121. Přástevník svízelový (Chelis maculosa)
 122. Přástevník užankový (Hyphoraia aulica)
 123. Různorožec borůvkový (Arichanna melanaria)
 124. Různorožec černopásný (Fagivorina arenaria)
 125. Skvrnopásník angreštový (Abraxas grossulariata)
 126. Soumračník bělopásný (Pyrgus alveus)
 127. Soumračník čárkovaný (Hesperia comma)
 128. Soumračník mochnový (Pyrgus serratulae)
 129. Soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami)
 130. Soumračník skořicový (Spialia sertorius)
 131. Soumračník slézový (Carcharodus alceae)
 132. Stepníček běloskvrnný (Brachodes appendiculata)
 133. Stužkonoska vrbová (Catocala electa)
 134. Světlopáska ruměnicová (Odice arcuinna)
 135. Světlopáska slézová (Acontia lucida)
 136. Šerokřídlec jilmový (Venusia blomeri)
 137. Šípověnka vachtová (Acronicta menyanthidis)
 138. Štětconoš smrkový (Calliteara abietis)
 139. Travařka okrová (Eremobia ochroleuca)
 140. Vlnopásník lužní (Scopula nemoraria)
 141. Vřetenuška čtverotečná (Zygaena punctum)
 142. Vřetenuška chrastavcová (Zygaena osterodensis)
 143. Vřetenuška mokřadní (Zygaena trifolii)
 144. Vřetenuška pozdní (Zygaena laeta)
 145. Vřetenuška smldníková (Zygaena cynarae)
 146. Vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae)
 147. Zavíječ (Nascia cilialis)
 148. Zavíječ bahenní (Ostrinia palustralis)
 149. Zejkovec plaménkový (Crocallis tusciaria)
 150. Zelenáček devaterníkový (Adscita geryon)
 151. Zelenáček chrpový (Jordanita chloros)
 152. Žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone)
 153. Žluťásek borůvkový (Colias palaeno)
 154. Žlutokřídlec skalní (Idaea contiguaria)

 

3.3) Abecední seznam ochranářsky nejvýznamnějších motýlů Vysočiny podle latinských jmen

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. Abraxas grossulariata - Skvrnopásník angreštový
 2. Acleris lorquiniana - Obaleč
 3. Acontia lucida - Světlopáska slézová
 4. Acronicta menyanthidis - Šípověnka vachtová
 5. Actinotia radiosa - Osenice paprsčitá
 6. Adscita geryon - Zelenáček devaterníkový
 7. Amblyptilia acanthadactyla - Pernatuška tůznožravá
 8. Amphipyra livida - Blýskavka černá
 9. Anchinia daphnella - Krásněnka lýkovcová
 10. Apatura ilia - Batolec červený
 11. Apatura iris - Batolec duhový
 12. Aporia crataegi - Bělásek ovocný
 13. Arctia festiva - Přástevník pryšcový
 14. Arethusana arethusa - Okáč kostřavový
 15. Argynnis adippe - Perleťovec prostřední
 16. Argynnis niobe - Perleťovec maceškový
 17. Aricia eumedon - Modrásek bělopásný
 18. Arichanna melanaria - Různorožec borůvkový
 19. Boloria aquilonaris - Perleťovec severní
 20. Boloria euphrosyne - Perleťovec fialkový
 21. Brachodes appendiculata - Stepníček běloskvrnný
 22. Brintesia circe - Okáč voňavkový
 23. Calliteara abietis - Štětconoš smrkový
 24. Callopistria juventina - Blýskavka hasivková
 25. Carcharodus alceae - Soumračník slézový
 26. Catocala electa - Stužkonoska vrbová
 27. Coenonympha tullia - Okáč stříbrooký
 28. Colias myrmidone - Žluťásek barvoměnný
 29. Colias palaeno - Žluťásek borůvkový
 30. Coranarta cordigera - Můra vlochyňová
 31. Coscinia striata - Přástevník jestřábníkový
 32. Crocallis tusciaria - Zejkovec plaménkový
 33. Cucullia asteris - Kukléřka hvězdnicová
 34. Cupido decoloratus - Modrásek tolicový
 35. Cyaniris semiargus - Modrásek lesní
 36. Diachrysia zosimi - Kovolesklec totenový
 37. Diaphora luctuosa - Přástevník černoskvrnný
 38. Drymonia obliterata - Hřbetozubec tmavoúhlý
 39. Erebia aethiops - Okáč kluběnkový
 40. Eremobia ochroleuca - Travařka okrová
 41. Euchalcia consona - Kovolesklec piplový
 42. Euphydryas aurinia - Hnědásek chrastavcový
 43. Euphydryas maturna - Hnědásek osikový
 44. Euplagia quadripunctaria - Přástevník kostivalový
 45. Eupoecilia sanguisorbana - Obalečík
 46. Fagivorina arenaria - Různorožec černopásný
 47. Gastropacha quercifolia - Bourovec ovocný
 48. Glaucopsyche alexis - Modrásek kozincový
 49. Gynnidomorpha alismana - Obalečík
 50. Hadena irregularis - Můra ušnicová
 51. Hamearis lucina - Pestrobarvec petrklíčový
 52. Hemaris fuciformis - Dlouhozobka zimolézová
 53. Hemaris tityus - Dlouhozobka chrastavcová
 54. Hesperia comma - Soumračník čárkovaný
 55. Hipparchia fagi - Okáč medyňkový
 56. Hipparchia hermione - Okáč bělopásný
 57. Hipparchia semele - Okáč metlicový
 58. Hipparchia statilinus - Okáč písečný
 59. Hyles euphorbiae - Lišaj pryšcový
 60. Hyles gallii - Lišaj svízelový
 61. Hyphoraia aulica - Přástevník užankový
 62. Hyponephele lycaon - Okáč šedohnědý
 63. Chazara briseis - Okáč skalní
 64. Chelis maculosa - Přástevník svízelový
 65. Chesias rufata - Píďalka kručinková
 66. Idaea contiguaria - Žlutokřídlec skalní
 67. Iphiclides podalirius - Otakárek ovocný
 68. Jordanita chloros - Zelenáček chrpový
 69. Lampropteryx otregiata - Píďalka prameništní
 70. Lemonia dumi - Pabourovec jestřábníkový
 71. Lemonia taraxaci - Pabourovec pampeliškový
 72. Leptidea sinapis - Bělásek hrachorový
 73. Limenitis camilla - Bělopásek dvouřadý
 74. Limenitis populi - Bělopásek topolový
 75. Limenitis reducta - Bělopásek jednořadý
 76. Lithophane lamda - Dřevobarvec vlochyňový
 77. Lithosia quadra - Lišejníkovec čtveroskvrnný
 78. Lopinga achine - Okáč jílkový
 79. Lycaena alciphron - Ohniváček modrolesklý
 80. Lycaena dispar - Ohniváček černočárný
 81. Lycaena thersamon - Ohniváček janovcový
 82. Marumba quercus - Lišaj dubový
 83. Melitaea britomartis - Hnědásek podunajský
 84. Melitaea cinxia - Hnědásek kostkovaný
 85. Melitaea diamina - Hnědásek rozrazilový
 86. Melitaea didyma - Hnědásek květelový
 87. Melitaea phoebe - Hnědásek diviznový
 88. Melitaea trivia - Hnědásek jižní
 89. Minois dryas - Okáč ovsový
 90. Mormo maura - Blýskavka černopásá
 91. Narraga fasciolaria - Kropenatec pelyňkový
 92. Nascia cilialis - Zavíječ
 93. Nebula achromaria - Píďalka bezbarvá
 94. Neptis rivularis - Bělopásek tavolníkový
 95. Neptis sappho - Bělopásek hrachorový
 96. Niditinea truncicolella - Mol
 97. Nymphalis vaualbum - Babočka bílé L
 98. Nymphalis xanthomelas - Babočka vrbová
 99. Ocneria rubea - Bekyně narudlá
 100. Odice arcuinna - Světlopáska ruměnicová
 101. Omphalophana antirrhinii - Jasnobarvec hledíkový
 102. Orthonama vittata - Píďalka vachtová
 103. Ostrinia palustralis - Zavíječ bahenní
 104. Papilio machaon - Otakárek fenyklový
 105. Parnassius apollo - Jasoň červenooký
 106. Parnassius mnemosyne - Jasoň dymnivkový
 107. Parocneria detrita - Bekyně dubová
 108. Phengaris alcon - Modrásek hořcový
 109. Phengaris arion - Modrásek černoskvrnný
 110. Phengaris nausithous - Modrásek bahenní
 111. Phengaris teleius - Modrásek očkovaný
 112. Phragmatobia luctifera - Přástevník smuteční
 113. Phyllodesma ilicifolia - Bourovec borůvkový
 114. Plebejus idas - Modrásek obecný
 115. Plebejus optilete - Modrásek stříbroskvrnný
 116. Polychrysia moneta - Kovolesklec omějový
 117. Polymixis flavicincta - Pestroskvrnka čekanková
 118. Polyommatus bellargus - Modrásek jetelový
 119. Polyommatus damon - Modrásek ligrusový
 120. Polyommatus daphnis - Modrásek hnědoskvrnný
 121. Polyommatus dorylas - Modrásek komonicový
 122. Polyommatus thersites - Modrásek vičencový
 123. Proserpinus proserpina - Lišaj pupalkový
 124. Protolampra sobrina - Osenice šedonachová
 125. Pseudophilotes vicrama - Modrásek východní
 126. Pyrgus alveus - Soumračník bělopásný
 127. Pyrgus carthami - Soumračník proskurníkový
 128. Pyrgus serratulae - Soumračník mochnový
 129. Rhyparia purpurata - Přástevník angreštový
 130. Saturnia pyri - Martináč hrušňový
 131. Saturnia spini - Martináč trnkový
 132. Satyrium acaciae - Ostruháček kapinicový
 133. Satyrium ilicis - Ostruháček česvinový
 134. Satyrium spini - Ostruháček trnkový
 135. Satyrium w-album - Ostruháček jilmový
 136. Scolitantides orion - Modrásek rozchodníkový
 137. Scopula nemoraria - Vlnopásník lužní
 138. Setina roscida - Lišejníkovec malý
 139. Spialia sertorius - Soumračník skořicový
 140. Spilosoma urticae - Přástevník kopřivový
 141. Stictea mygindiana - Obaleč brusnicový
 142. Synanthedon cephiformis - Nesytka jedlová
 143. Syngrapha interrogationis - Kovolesklec kopřivový
 144. Tyria jacobaeae - Přástevník starčkový
 145. Venusia blomeri - Šerokřídlec jilmový
 146. Watsonarctia casta - Přástevník mařinkový
 147. Xestia ashworthii - Osenice starčková
 148. Xestia rhaetica - Osenice horská
 149. Zygaena brizae - Vřetenuška třeslicová
 150. Zygaena cynarae - Vřetenuška smldníková
 151. Zygaena laeta - Vřetenuška pozdní
 152. Zygaena osterodensis - Vřetenuška chrastavcová
 153. Zygaena punctum - Vřetenuška čtverotečná
 154. Zygaena trifolii - Vřetenuška mokřadní

 

5) Metodika

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření vzácných, ohrožených a regionálně významných druhů denních i nočních motýlů (Lepidoptera) v Kraji Vysočina. Pro tyto druhy byly vyhotoveny mapkami historického a současného výskytu a stručně vyhodnocen trend vývoje rozšíření a početnosti na Vysočině. Dále byl sestaven seznam všech druhů motýlů zjištěných v Kraji Vysočina. Byl sestaven přehled lepideptorologicky nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Součástí projektu bylo doplnění druhového přehledu a aktuálního výskytu komplexním terénním průzkumem vybraných lokalit, doplnění přehledu na základě publikovaných dat, dostupných sbírkových dat a ostatních dostupných nepublikovaných nálezů. V rámci projektu byly vydány publikace "Motýli Středního Pojihlaví" a "Motýli národní přírodní památky Švařec". Výsledky projektu budou postupně prezentovány také na tomto webu.

Odborný garant: : Ing. Jan Šumpich (realizováno ve spolupráci s Národním muzeem v Praze a dalšími odborníky: Ing. Marek Dvořák, Ivo Dvořák).