Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Minois dryas (Scopoli, 1763) - okáč ovsový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Lepidoptera - Motýli
  • Čeleď: Nymphalidae - Babočkovití

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Trend vývoje rozšíření a početnosti na Vysočině: mírně klesající
Mapa výskytu - okáč ovsový - Minois dryas

Lokality

Jan Šumpich, Národní muzeum Praha

Doporučená citace

Šumpich J., 2017: Minois dryas (Scopoli, 1763) - okáč ovsový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (2. 3. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Národním muzeem Praha.