Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stonožky Vysočiny

Karel Tajovský (2017)

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie - tajov(zavinac)upb.cas.cz

 

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření stonožek (Chilopoda) v Kraji Vysočina. Výstupem je komentovaný seznam všech druhů stonožek zjištěných v Kraji Vysočina. Součástí výstupu je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se jejich výskytu na vymezeném území. Pro všechny zjištěné taxony byly zpracovány mapky současného a historického výskytu a byl sestaven přehled nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Součástí projektu bylo doplnění druhového přehledu a aktuálního rozšíření terénním průzkumem a excerpcí dostupné historické i současné literatury. Výsledky projektu budou postupně prezentovány také na tomto webu.

Odborný garant: RNDr. Karel Tajovský, CSc., realizováno ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.

 

Seznam stonožek (Chilopoda) Kraje Vysočina

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 

A) Systematický přehled (v přípravě)

B) Abecední seznam podle českých jmen

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 

A) Systematický přehled

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Řád: Různočlenky (Lithobiomorpha)
Čeleď: Stonožkovití (Lithobiidae)
Řád: Stejnočlenky (stonohy) (Scolopendrpomorpha)
Čeleď: Stonohovití (Cryptopidae)
Řád: Zemivky (Geophilomorpha)
Čeleď: Dignathodontidae (Dignathodontidae)
Čeleď: Geophilidae (Geophilidae)
Čeleď: Linotaeniidae (Linotaeniidae)
Čeleď: Schendylidae (Schendylidae)

 

B) Abecední seznam podle českých jmen

 1. Stonoha (Cryptops hortensis)
 2. Stonoha (Cryptops parisi)
 3. Stonožka (Lithobius aeruginosus)
 4. Stonožka (Lithobius agilis)
 5. Stonožka (Lithobius austriacus)
 6. Stonožka (Lithobius borealis)
 7. Stonožka (Lithobius crassipes)
 8. Stonožka (Lithobius cyrtopus)
 9. Stonožka (Lithobius dentatus)
 10. Stonožka (Lithobius erythrocephalus)
 11. Stonožka (Lithobius lapadensis)
 12. Stonožka (Lithobius lapidicola)
 13. Stonožka (Lithobius latro)
 14. Stonožka (Lithobius lucifugus)
 15. Stonožka (Lithobius macilentus)
 16. Stonožka (Lithobius microps)
 17. Stonožka (Lithobius mutabilis)
 18. Stonožka (Lithobius muticus)
 19. Stonožka (Lithobius nodulipes)
 20. Stonožka (Lithobius pelidnus)
 21. Stonožka (Lithobius piceus)
 22. Stonožka (Lithobius salicis)
 23. Stonožka (Lithobius tenebrosus)
 24. Stonožka škvorová (Lithobius forficatus)
 25. Stonožka tenkonohá (Eupolybothrus tridentinus)
 26. Zemivka (Clinopodes flavidus)
 27. Zemivka (Dignathodon microcephalus)
 28. Zemivka (Geophilus alpinus)
 29. Zemivka (Geophilus electricus)
 30. Zemivka (Geophilus flavus)
 31. Zemivka (Geophilus oligopus)
 32. Zemivka (Geophilus truncorum)
 33. Zemivka (Henia illyrica)
 34. Zemivka (Pachymerium ferrugineum)
 35. Zemivka (Schendyla nemorensis)
 36. Zemivka (Strigamia acuminata)
 37. Zemivka (Strigamia crassipes)
 38. Zemivka (Strigamia transsilvanica)

 

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 1. Clinopodes flavidus - Zemivka
 2. Cryptops hortensis - Stonoha
 3. Cryptops parisi - Stonoha
 4. Dignathodon microcephalus - Zemivka
 5. Eupolybothrus tridentinus - Stonožka tenkonohá
 6. Geophilus alpinus - Zemivka
 7. Geophilus electricus - Zemivka
 8. Geophilus flavus - Zemivka
 9. Geophilus oligopus - Zemivka
 10. Geophilus truncorum - Zemivka
 11. Henia illyrica - Zemivka
 12. Lithobius aeruginosus - Stonožka
 13. Lithobius agilis - Stonožka
 14. Lithobius austriacus - Stonožka
 15. Lithobius borealis - Stonožka
 16. Lithobius crassipes - Stonožka
 17. Lithobius cyrtopus - Stonožka
 18. Lithobius dentatus - Stonožka
 19. Lithobius erythrocephalus - Stonožka
 20. Lithobius forficatus - Stonožka škvorová
 21. Lithobius lapadensis - Stonožka
 22. Lithobius lapidicola - Stonožka
 23. Lithobius latro - Stonožka
 24. Lithobius lucifugus - Stonožka
 25. Lithobius macilentus - Stonožka
 26. Lithobius microps - Stonožka
 27. Lithobius mutabilis - Stonožka
 28. Lithobius muticus - Stonožka
 29. Lithobius nodulipes - Stonožka
 30. Lithobius pelidnus - Stonožka
 31. Lithobius piceus - Stonožka
 32. Lithobius salicis - Stonožka
 33. Lithobius tenebrosus - Stonožka
 34. Pachymerium ferrugineum - Zemivka
 35. Schendyla nemorensis - Zemivka
 36. Strigamia acuminata - Zemivka
 37. Strigamia crassipes - Zemivka
 38. Strigamia transsilvanica - Zemivka