Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lithobius lucifugus L. Koch, 1862 - stonožka v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Chilopoda - stonožky
  • Řád: Lithobiomorpha - různočlenky
  • Čeleď: Lithobiidae - stonožkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Obyvatel opadových vrstev
  • Obyvatel vlhkých suťových lesů
  • Obyvatel subteránních habitatů, jeskyní a sutí
  • Částečně synantropní / se sklonem k synantropnímu výskytu

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - stonožka - Lithobius lucifugus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Lithobius lucifugus L. Koch, 1862 - stonožka v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.