Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mnohonožky Vysočiny

Karel Tajovský (2017)

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie - tajov(zavinac)upb.cas.cz

 

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření mnohonožek (Diplopoda) v Kraji Vysočina. Výstupem je komentovaný seznam všech druhů mnohonožek zjištěných v Kraji Vysočina. Součástí výstupu je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se jejich výskytu na vymezeném území. Pro všechny zjištěné taxony byly zpracovány mapky současného a historického výskytu a byl sestaven přehled nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Součástí projektu bylo doplnění druhového přehledu a aktuálního rozšíření terénním průzkumem a excerpcí dostupné historické i současné literatury. Výsledky projektu budou postupně prezentovány na tomto webu.

Odborný garant: RNDr. Karel Tajovský, CSc., realizováno ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.

 

Seznam mnohonožek (Diplopoda) Kraje Vysočina

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 

Chlupule (Polyxenida)

Chlupulovití (Polyxenidae)

chobotule (Polyzoniida)

chobotulovití (Polyzoniidae)

hrbule (Chordeumatida)

hrbulkovití (Chordeumatidae)
hrbulovití (Haaseidae)
skvrněnkovití (Craspedosomatidae)
štětenkovití (Mastigophorophyllidae)
zeměnkovití (Brachychaeteumatidae)

julidi (Julida)

dlouženkovití (Blaniulidae)
mnohonožkovití (Julidae)
šňůrovkovití (Nemasomatidae)

plochule (Polydesmida)

plochulovití (Polydesmidae)
stíněnkovití (Paradoxosomatidae)

svinule (Glomerida)

svinulovití (Glomeridae)