Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Haasea germanica Verhoeff, 1901 - hrbule pohorská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky
  • Řád: Chordeumatida - hrbule
  • Čeleď: Haaseidae - hrbulovití

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Obyvatel opadových vrstev
  • Vlhkomilný druh
  • Lesní druh
  • Obyvatel vlhkých suťových lesů

Výskyt a rozšíření

  • Druh pahorkatin a vyšších poloh, kde obývá opadové vrstvy.
Mapa výskytu - hrbule pohorská - Haasea germanica

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Haasea germanica Verhoeff, 1901 - hrbule pohorská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 10. 2018).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.