Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Haasea germanica Verhoeff, 1901 - hrbule pohorská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Chordeumatida - hrbule
 • Čeleď: Haaseidae - hrbulovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obyvatel opadových vrstev
 • Vlhkomilný druh
 • Lesní druh
 • Obyvatel vlhkých suťových lesů

Výskyt a rozšíření

 • Druh pahorkatin a vyšších poloh, kde obývá opadové vrstvy.
Mapa výskytu - hrbule pohorská - Haasea germanica

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Haasea germanica Verhoeff, 1901 - hrbule pohorská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.