Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

1) Kolik druhů vážek žije na Vysočině?

Z Kraje Vysočina je znám výskyt 59 druhů vážek.

 

2) Seznam vážek (Odonata) Vysočiny

2.1) Systematický přehled vážek Vysočiny

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Šestinozí = šestinožci (Hexapoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Vážky (Odonata)
Podřád: Motýlice = stejnokřídlice (Zygoptera)
Čeleď: Motýlicovití (Calopterygidae)
Čeleď: Šidélkovití (Coenagrionidae)
Čeleď: Šídlatkovití (Lestidae)
Podřád: Šídla = různokřídlice (Anisoptera)
Čeleď: Šídlovití (Aeshnidae)
Čeleď: Páskovcovití (Cordulegasteridae)
Čeleď: Lesklicovití (Corduliidae)
Čeleď: Klínatkovití (Gomphidae)
Čeleď: Vážkovití (Libellulidae)

 

2.2) Abecední seznam vážek Vysočiny podle českých jmen

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. Klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus)
 2. Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
 3. Klínatka vidlitá (Onychogomphus forcipatus)
 4. Lesklice měděná (Cordulia aenea)
 5. Lesklice severská (Somatochlora arctica)
 6. Lesklice zelenavá (Somatochlora metallica)
 7. Motýlice lesklá (Calopteryx splendens)
 8. Motýlice obecná (Calopteryx virgo)
 9. Páskovec dvojzubý (Cordulegaster bidentata)
 10. Páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltoni)
 11. Šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes)
 12. Šidélko huňaté (Coenagrion scitulum)
 13. Šidélko jarní (Coenagrion lunulatum)
 14. Šidélko kopovité (Coenagrion hastulatum)
 15. Šidélko kroužkované (Enallagma cyathigerum)
 16. Šidélko menší (Ischnura pumilio)
 17. Šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum)
 18. Šidélko páskované (Coenagrion puella)
 19. Šidélko rudoočko (Erythromma najas)
 20. Šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula)
 21. Šidélko širokoskvrnné (Coenagrion pulchellum)
 22. Šidélko větší (Ischnura elegans)
 23. Šidélko znamenané (Erythromma viridulum)
 24. Šídlatka brvnatá (Lestes barbarus)
 25. Šídlatka hnědá (Sympecma fusca)
 26. Šídlatka páskovaná (Lestes sponsa)
 27. Šídlatka tmavá (Lestes dryas)
 28. Šídlatka velká (Chalcolestes viridis)
 29. Šídlatka velkoskvrnná (Lestes macrostigma)
 30. Šídlatka zelená (Lestes virens)
 31. Šídlo červené (Anaciaeschna isosceles)
 32. Šídlo královské (Anax imperator)
 33. Šídlo luční (Brachytron pratense)
 34. Šídlo modré (Aeshna cyanea)
 35. Šídlo pestré (Aeshna mixta)
 36. Šídlo rákosní (Aeshna affinis)
 37. Šídlo sítinové (Aeshna juncea)
 38. Šídlo tmavé (Anax parthenope)
 39. Šídlo velké (Aeshna grandis)
 40. Vážka bělořitná (Orthetrum albistylum)
 41. Vážka běloústá (Leucorrhinia albifrons)
 42. Vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia)
 43. Vážka černořitná (Orthetrum cancellatum)
 44. Vážka červená (Crocothemis erythraea)
 45. Vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata)
 46. Vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum)
 47. Vážka jarní (Sympetrum fonscolombii)
 48. Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
 49. Vážka jižní (Sympetrum meridionalie)
 50. Vážka obecná (Sympetrum vulgatum)
 51. Vážka plavá (Libellula fulva)
 52. Vážka ploská (Libellula depressa)
 53. Vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum)
 54. Vážka rudá (Sympetrum sanguineum)
 55. Vážka rumělková (Sympetrum depresiusculum)
 56. Vážka tmavá (Sympetrum danae)
 57. Vážka tmavoskvrnná (Leucorrhinia rubicunda)
 58. Vážka žíhaná (Sympetrum striolatum)
 59. Vážka žlutavá (Sympetrum flaveolum)
 60. Vážka žlutoskvrnná (Orthetrum coerulescens)

 

2.3) Abecední seznam vážek Vysočiny podle latinských jmen

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. Aeshna affinis - Šídlo rákosní
 2. Aeshna cyanea - Šídlo modré
 3. Aeshna grandis - Šídlo velké
 4. Aeshna juncea - Šídlo sítinové
 5. Aeshna mixta - Šídlo pestré
 6. Anaciaeschna isosceles - Šídlo červené
 7. Anax imperator - Šídlo královské
 8. Anax parthenope - Šídlo tmavé
 9. Brachytron pratense - Šídlo luční
 10. Calopteryx splendens - Motýlice lesklá
 11. Calopteryx virgo - Motýlice obecná
 12. Coenagrion hastulatum - Šidélko kopovité
 13. Coenagrion lunulatum - Šidélko jarní
 14. Coenagrion ornatum - Šidélko ozdobné
 15. Coenagrion puella - Šidélko páskované
 16. Coenagrion pulchellum - Šidélko širokoskvrnné
 17. Coenagrion scitulum - Šidélko huňaté
 18. Cordulegaster bidentata - Páskovec dvojzubý
 19. Cordulegaster boltoni - Páskovec kroužkovaný
 20. Cordulia aenea - Lesklice měděná
 21. Crocothemis erythraea - Vážka červená
 22. Enallagma cyathigerum - Šidélko kroužkované
 23. Erythromma najas - Šidélko rudoočko
 24. Erythromma viridulum - Šidélko znamenané
 25. Gomphus vulgatissimus - Klínatka obecná
 26. Chalcolestes viridis - Šídlatka velká
 27. Ischnura elegans - Šidélko větší
 28. Ischnura pumilio - Šidélko menší
 29. Lestes barbarus - Šídlatka brvnatá
 30. Lestes dryas - Šídlatka tmavá
 31. Lestes macrostigma - Šídlatka velkoskvrnná
 32. Lestes sponsa - Šídlatka páskovaná
 33. Lestes virens - Šídlatka zelená
 34. Leucorrhinia albifrons - Vážka běloústá
 35. Leucorrhinia dubia - Vážka čárkovaná
 36. Leucorrhinia pectoralis - Vážka jasnoskvrnná
 37. Leucorrhinia rubicunda - Vážka tmavoskvrnná
 38. Libellula depressa - Vážka ploská
 39. Libellula fulva - Vážka plavá
 40. Libellula quadrimaculata - Vážka čtyřskvrnná
 41. Onychogomphus forcipatus - Klínatka vidlitá
 42. Ophiogomphus cecilia - Klínatka rohatá
 43. Orthetrum albistylum - Vážka bělořitná
 44. Orthetrum brunneum - Vážka hnědoskvrnná
 45. Orthetrum cancellatum - Vážka černořitná
 46. Orthetrum coerulescens - Vážka žlutoskvrnná
 47. Platycnemis pennipes - Šidélko brvonohé
 48. Pyrrhosoma nymphula - Šidélko ruměnné
 49. Somatochlora arctica - Lesklice severská
 50. Somatochlora metallica - Lesklice zelenavá
 51. Sympecma fusca - Šídlatka hnědá
 52. Sympetrum danae - Vážka tmavá
 53. Sympetrum depresiusculum - Vážka rumělková
 54. Sympetrum flaveolum - Vážka žlutavá
 55. Sympetrum fonscolombii - Vážka jarní
 56. Sympetrum meridionalie - Vážka jižní
 57. Sympetrum pedemontanum - Vážka podhorní
 58. Sympetrum sanguineum - Vážka rudá
 59. Sympetrum striolatum - Vážka žíhaná
 60. Sympetrum vulgatum - Vážka obecná

 

3) Odonatologicky nejvýznamnější lokality Kraje Vysočina

 • Dářská rašeliniště
 • Parný Mlýn
 • Ptáčovské rybníky
 • Křižní rybník
 • Olešský rybník
 • Horní Mrzatec
 • Opatovské zákopy
 • Bukovské rybníčky
 • Starý Přísecký rybník
 • řeka Jihlava
 • řeka Oslava
 • řeka Rokytná
 • řeka Sázava
 • řeka Želivka

 

4) Bibliografie vážek Vysočiny

.

5) Metodika

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření vzácných, ohrožených a regionálně významných druhů vážek (Odonata) v Kraji Vysočina. Výstupem je komentovaný seznam všech druhů vážek zjištěných v Kraji Vysočina. Součástí výstupu je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se jejich výskytu na vymezeném území. Pro vzácné, ohrožené a regionálně významné taxony byly zpracovány mapky současného a historického rozšíření a byl sestaven přehled nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Součástí projektu bylo doplnění druhového přehledu a aktuálního rozšíření terénním průzkumem, excerpcí dostupné historické i současné literatury a spolupráce s dalšími specialisty. Výsledky projektu budou postupně prezentovány na tomto webu.

Odborný garant: Ing. Václav Křivan (realizováno v rámci partnerství projektu s ČSOP Kněžice a ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč: Mgr. Pavlína Peřinková).