Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vážky Vysočiny

Václav Křivan (2017)

ZO ČSOP Kněžice

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření vzácných, ohrožených a regionálně významných druhů vážek (Odonata) v Kraji Vysočina. Výstupem je komentovaný seznam všech druhů vážek zjištěných v Kraji Vysočina. Součástí výstupu je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se jejich výskytu na vymezeném území. Pro vzácné, ohrožené a regionálně významné taxony byly zpracovány mapky současného a historického rozšíření a byl sestaven přehled nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina, přičemž dosud nechráněné lokality budou navrženy k ochraně. Součástí projektu bylo doplnění druhového přehledu a aktuálního rozšíření terénním průzkumem, excerpcí dostupné historické i současné literatury a spolupráce s dalšími specialisty. Výsledky projektu budou postupně prezentovány na tomto webu.

Odborný garant: Ing. Václav Křivan (realizováno v rámci partnerství projektu s ČSOP Kněžice a ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč: Mgr. Pavlína Peřinková).

 

Seznam vážek (Odonata) Kraje Vysočina

Z Kraje Vysočina je znám výskyt 59 druhů vážek.

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 

Vážky (Odonata)

Klínatkovití (Gomphidae)
Lesklicovití (Corduliidae)
Motýlicovití (Calopterygidae)
Páskovcovití (Cordulegasteridae)
Šidélkovití (Coenagrionidae)
Šídlatkovití (Lestidae)
Šídlovití (Aeshnidae)
Vážkovití (Libellulidae)