Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Brachytron pratense Müller, 1764 - šídlo luční v Kraji Vysočina

Šídlo luční (Brachytron pratense), foto Václav Křivan
Šídlo luční (Brachytron pratense), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Aeshnidae - Šídlovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Jedná se o stagnikolní stenotopní druh preferující bohatě zarostlé, stojaté mezotrofní a eutrofní vody. Tyto stojaté vody mají převážně charakter velkých rybníků, jezer, slepých ramen řek s bohatými litorálními porosty. Druh je typický pro nižší nadmořské výšky.
 • ČR: Obývá především nížinné a pahorkatinové oblasti: Polabí, Českolipsko, jihomoravské úvaly po Olomouc, Ostravskou pánev, Pobečví, Javornický výběžek.
 • Vysočina: Šídlo luční patří na Vysočině mezi velmi vzácné druhy. Jedinou lokalitou, kde byl zjištěn opakovaný výskyt je rybník Radkovec u Třeště. Jedná se o poměrně netypickou lokalitu, kde byl výskyt zjištěn v letech 2002 a 2014
Mapa výskytu - šídlo luční - Brachytron pratense

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Brachytron pratense Müller, 1764 - šídlo luční v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.