Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ruduchy Vysočiny

Seznam ruduch (Rhodophyceae) Kraje Vysočina

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Diaphoretickes – diaforetika

    V) Archaeplastida – rostliny

     VI) Rhodophyceae – ruduchy

  1. Audouinella hermannii (Roth) Duby 1830 = Audouinella violacea (Kützing) Hamel 1925 – ruducha Hermannova
  2. Audouinella pygmaea (Kützing) Weber Bosse 1921 – ruducha zakrslá
  3. Lemanea fluviatilis (Linnaeus) Agardh 1811 – vodník říční
  4. Paludicola turfosa (Bory) M.L.Vis & Necchi 2020 – bažinka rašelinná

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.