Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Houby Vysočiny

Marek Brom [ed] (2017)

Při průzkumech v rámci projektu bylo na vybraných územích Vysočiny zjištěno přes 1000 druhů makromycetů. Pro některé obtížně určitelné taxony byl proveden molekulární rozbor vybraných herbářových položek. Během posledních dvou let v době trvání projektu patří mezi nejzásadnější objevy na Českomoravské vrchovině nález minimálně jednoho nového druhu pro Českou republiku a řada druhů zařazených mezi kriticky ohrožené a ohrožené v Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky a několik druhů náleží mezi zvláště chráněné dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění.

 

Obsah

1) Mykologické průzkumy vybraných lokalit
2) Seznam hub vybraných nelesních biotopů vyšších poloh centrální části Českomoravské vrchoviny
3) Seznam hub vybraných lesních biotopů vyšších poloh centrální části Českomoravské vrchoviny
4) Abecední seznam hub (makromycetů) Vysočiny podle českých jmen
5) Abecední seznam hub (makromycetů) Vysočiny podle vědeckých jmen
6) Mykologická bibliografie Vysočiny
7) Metodika
8) Ke stažení
8.1) Metodické podklady:
 • Hodnocení a kategorizace ochranářského managementu nelesních stanovišť na Vysočině z hlediska vlivu na jejich mykobiotu (Marek Brom, PDF ke stažení)
 • Charakteristika "mrtvého" dřeva (Marek Brom, PDF ke stažení)
 • Mykologická bibliografie Vysočiny (Marek Brom, PDF ke stažení)
8.2) Popularizační letáčky:
 • Houby jedlobučin, bučin a suťových lesů Vysočiny (Marek Brom, PDF ke stažení)

2) Seznam hub vybraných nelesních biotopů vyšších poloh centrální části Českomoravské vrchoviny

Makromycety nelesních stanovišť se zaměřením na rašeliniště, rašelinné a vlhké louky, krátkostébelné (smilkové) podhorské trávníky, včetně na těchto stanovištích rostoucích soliterních dřevin, sekundárně vzniklých křovitých vrbin, mokřadních olšin, březin, vrbin a lesních okrajů

Marek Brom (2017)

Použité zkratky a barevné zvýraznění viz metodika.

 1. EN Adelphella babingtonii (Sacc.) Pfister, Matočec & I. Kušan - Bochníček potoční (SLG)
 2. LC Agaricus campestris Scop. - Pečárka polní (STR)
 3. LC/V Agaricus comtulus Fr. - Pečárka růžovolupenná (STR)
 4. LC Agaricus semotus Fr. - Pečárka odlišná (STR)
 5. EN Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner & Romagn. ex Bon - Polnička bažinná (STR)
 6. LC Agrocybe pediades (Fr.) Fayod - Polnička polokulovitá (STR)
 7. LC Agrocybe praecox (Pers.) Fayod - Polnička raná (SLG)
 8. LC/V Alboleptonia sericella (Fr.) Largent & R.G. Benedict - Závojenka uhlazená (STR)
 9. LC Amanita fulva Fr. - Muchomůrka hnědožlutá (MYK)
 10. LC Amanita muscaria (L.) Lam. - Muchomůrka červená (MYK)
 11. LC Amanita rubescens Pers. - Muchomůrka červená (MYK)
 12. LC Amanita spissa (Fr.) Bertill. - Muchomůrka šedivka (MYK)
 13. LC Amanita vaginata (Bull.) Lam. - Muchomůrka růžovka (MYK)
 14. LC Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh - Dřevomor mnohotvarý (SLG)
 15. LC/V Armillaria cepistipes Velen. - Václavka cibulkotřenná (SPLG)
 16. CR Armillaria ectypa (Fr.) Lamoure - Václavka bažinná (STR)
 17. LC Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink - Václavka smrková (SPLG)
 18. LC/V Arrhenia lobata (Pers.) Kühner & Lamoure ex Redhead - Mecháček laločnatý (PMC)
 19. DD Arrhenia philonotis (Lasch) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - Kalichovka vodní (SMC)
 20. EN Arrhenia sphagnicola (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - Kalichovka rašeliníková (SSF)
 21. LC Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson - Čihovitka masová (SLG)
 22. LC Athelia epiphylla Pers. - Kornatečka listomilná (SLG)
 23. LC Atheniella flavoalba (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry - Helmovka žlutobílá (STR)
 24. LC Baeospora myosura (Fr.) Singer - Penízečka drobnovýtrusá (SST)
 25. LC Basidioradulum radula (Fr.) Nobles - Kornatec okrouhlý (SLG)
 26. LC Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp. - Voskovička citronová (SPLG)
 27. LC Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. - Šedopórka osmahlá (SLG)
 28. LC Bolbitius titubans (Bull.) Fr. - Slzečník žloutkový (STR-SKP)
 29. LC Boletus edulis Bull. - Hřib smrkový (MYK)
 30. EN Bovista paludosa Lév. - Prášivka bažinná (STR)
 31. LC Bovista plumbea Pers. - Prášivka šedivá (STR)
 32. LC Calocera viscosa (Pers.) Fr. - Krásnorůžek lepkavý (SLG)
 33. LC Ciboria amentacea (Balb.) Fuckel - Jehnědka olšová (SAM)
 34. LC Ciboria coryli (Schellenb.) N.F. Buchw. - Jehnědka lísková (SAM)
 35. LC Clathrus archeri (Berk.) Dring - Květnatec Archerův (STR)
 36. LC/V Clavaria fragilis Holmsk. - Kyjanka křehká (STR)
 37. LC/V Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner - Kyjovečka ostnovýtrusá (STR)
 38. LC Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm. - Strmělka středobarvá (STR)
 39. LC Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. - Strmělka mlženka (STR)
 40. LC Clitocybe cf. rivulosa (Pers.) P. Kumm. - Strmělka odbarvená (STR)
 41. LC Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. - Strmělka žlábkovitá (STR)
 42. LC Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. - Mechovka obecná (MYK)
 43. LC Collybia cirrhata (Schumach.) Quél. - Penízovka řasnatá (SFG)
 44. LC Collybia cookei (Bres.) J.D. Arnold - Penízovka Cookeova (SFG)
 45. LC Collybia tuberosa (Bull.) P. Kumm. - Penízovka hlíznatá (SFG)
 46. LC Coniophora arida (Fr.) P. Karst. - Popraška tenká (SLG)
 47. LC Conocybe apala (Fr.) Arnolds - Sametovka krémová (STR)
 48. LC Conocybe subxerophytica Singer & Hauskn. - Sametovka (STR)
 49. LC Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník spáleništní (SAN)
 50. LC/V Coprinellus pusillulus (Svrček) Házi, L. Nagy, T. Papp & Vágvölgyi - Hnojník (SKP)
 51. LC/V Coprinus macrocephalus (Berk.) Berk. - Hnojník (SKP)
 52. LC Coprinus micaceus (Bull.) Fr. - Hnojník třpytivý (SLG)
 53. LC Cortinarius alnetorum (Velen.) M.M. Moser - Pavučinec olšový (MYK)
 54. LC Cortinarius americanus A.H. Sm. - Pavučinec americký (MYK)
 55. LC Cortinarius anomalus (Fr.) Fr. - Pavučinec odchylný (MYK)
 56. LC Cortinarius armillatus (Fr.) Fr. - Pavučinec náramkovitý (MYK)
 57. LC Cortinarius bataillei (J. Favre ex M.M. Moser) Høil. - Pavučinec Batailleův (MYK)
 58. LC Cortinarius caninus (Fr.) Fr. - Pavučinec psí (MYK)
 59. NT Cortinarius chrysolitus Kauffman - Pavučinec rašeliníkový (MYK)
 60. LC Cortinarius collinitus (Pers.) Fr. - Pavučinec plavooranžový (MYK)
 61. LC Cortinarius croceus (Schaeff.) Gray - Pavučinec šafránový (MYK)
 62. LC Cortinarius decipiens (Pers.) Fr. - Pavučinec zaniklý (MYK)
 63. LC Cortinarius delibutus Fr. - Pavučinec natřený (MYK)
 64. LC Cortinarius diasemospermus Lamoure - Pavučinec meduňkový (MYK)
 65. LC Cortinarius flexipes var. flabellus (Pers.) Fr. - Pavučinec pelargoniový (MYK)
 66. LC Cortinarius flexipes var. flexipes (Pers.) Fr. - Pavučinec pelargoniový (MYK)
 67. EN Cortinarius helvelloides (Bull.) Fr - Pavučinec chřapáčovitý (MYK)
 68. LC Cortinarius obtusus (Fr.) Fr. - Pavučinec tupý (MYK)
 69. LC Cortinarius parvannulatus Kühner - Pavučinec cedrový (MYK)
 70. DD Cortinarius porphyropus (Alb. & Schwein.) Fr. - Pavučinec porfyronohý (MYK)
 71. DD Cortinarius spilomeus (Fr.) Fr. - Pavučinec skvrnitý (MYK)
 72. VU Cortinarius uliginosus Berk. - Pavučinec bažinný (MYK)
 73. LC Cortinarius pholideus (Lilj.) Fr. - Pavučinec šupinatý (MYK)
 74. LC Cortinarius sommerfeltii Høil. - Pavučinec Sommerfeltův (MYK)
 75. LC Corticium roseum Pers. - Kornatec růžový (SLG)
 76. LC Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. - Trepkovitka Cesatiho (SLG)
 77. LC Crepidotus luteolus Sacc. - Trepkovitka žlutavá (SHR-SLG)
 78. LC Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm. - Trepkovitka měnlivá (SLG)
 79. NT Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.) Dennis - Vodnička potoční (SLG-SHR)
 80. LC/V Cudoniella junciseda (Velen.) Dennis - Vodnička sítinová (SGR)
 81. NT Cuphophyllus pratensis (Fr.) Bon - Voskovka luční (STR)
 82. LC/V Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko - Voskovka panenská (STR)
 83. LC Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod - Zrnivka osinková (STR)
 84. LC Cystodermella granulosa (Batsch) Harmaja - Zrnivka obecná (STR)
 85. LC Dacrymyces lacrymalis (Pers.) Sommerf. - Kropilka slzovitá (SLG)
 86. LC Dacrymyces stillatus Nees - Kropilka rosolovitá (SLG)
 87. LC Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. - Síťkovec načervenalý (SPLG)
 88. LC/V Deconica magica (Svrček) Noordel. - Lysohlávka magická (STR)
 89. LC Delicatula integrella (Pers.) Fayod - Žebernatka maličká (SLG)
 90. LC Diatrype bullata (Hoffm.) Fr. - Korovitka vakovitá (SLG)
 91. LC Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not. - Polštářnatka březová (SLG)
 92. LC/V Entoloma bisporigerum (P.D. Orton) Noordel. - Závojenka dvouvýtrusá (STR)
 93. LC/V Entoloma caesiocinctum (Kühner) Noordel. - Závojenka namodralá (STR)
 94. LC/V Entoloma cetratum (Fr.) M.M. Moser - Závojenka štítovitá (STR)
 95. LC/V Entoloma chalybeum (Pers.) Noordel. - Závojenka ocelová (STR)
 96. LC Entoloma clandestinum (Fr.) Noordel. - Závojenka tajná (STR)
 97. LC Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel. - Závojenka křížovýtrusá (STR)
 98. LC/V Entoloma cuspidiferum (Kühner & Romagn.) Noordel. - Závojenka kuželovitá (SMC)
 99. LC/V Entoloma formosum (Fr.) Noordel. - Závojenka sličná (STR)
 100. LC/V Entoloma infula (Fr.) Noordel. - Závojenka růžovolupenná (STR)
 101. LC/V Entoloma jubatum (Fr.) P. Karst. - Závojenka sazolupenná (STR)
 102. LC/V Entoloma lividocyanulum (Kühner) M.M. Moser - Závojenka olovově modrá (STR)
 103. LC/V Entoloma longistriatum (Peck) Noordel. - Závojenka rýhovaná (STR)
 104. CR Entoloma mougeotii (Fr.) Hesler - Závojenka Mougeotova (STR)
 105. LC/V Entoloma neglectum (Lasch) Arnolds - Závojenka zanedbaná (STR)
 106. NT Entoloma porphyrophaeum (Fr.) P. Karst. - Závojenka šedohnědá (STR)
 107. LC/V Entoloma prunuloides (Fr.) Quél. - Závojenka mechovkovitá (STR)
 108. LC/V Entoloma solstitiale (Fr.) Noordel. - Závojenka letní (STR)
 109. LC Entoloma sericatum (Britzelm.) Sacc. - Závojenka hladká (STR)
 110. LC Entoloma sericeum Quél. - Závojenka hedvábná (STR)
 111. LC/V Entoloma sphagnorum (Romagn. & J. Favre) Bon & Courtec. - Závojenka rašeliníková (SSF)
 112. LC Exidia pithya Fr. - Černorosol smrkový (SLG)
 113. LC Exidia plana (F.H. Wigg.) Donk - Černorosol bukový (SLG)
 114. LC Exidia recisa (Ditmar) Fr. - Černorosol terčovitý (SLG)
 115. LC Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin - Plíška brusinková (PLG)
 116. LC Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx - Troudnatec kopytovitý (SPLG)
 117. LC Fomitiporia punctata (Pilát) Murrill - Ohňovec tečkovaný (SPLG)
 118. LC Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. - Troudnatec pásovaný (SPLG)
 119. LC Galerina atkinsoniana A.H. Sm. - Čepičatka Atkinsonova (STR)
 120. LC Galerina clavata (Velen.) Kühner - Čepičatka řídkolupenná (STR)
 121. LC/V Galerina hybrida Kühner - Čepičatka smíšená (SSF)
 122. DD Galerina jaapii A.H. Sm. & Singer - Čepičatka mokřadní (STR)
 123. LC/V Galerina lacustris A.H. Sm. - Čepičatka vlhkomilná (STR)
 124. LC Galerina marginata (Batsch) Kühner - Čepičatka jehličnanová (SLG)
 125. LC Galerina mairei Boutev. & P.A. Moreau - Čepičatka holeňová (SSF)
 126. LC Galerina paludosa (Fr.) Kühner - Čepičatka močálová (SSF)
 127. LC Galerina pumila (Pers.) M. Lange - Čepičatka helmovkovitá (SMC)
 128. LC Galerina vittiformis (Fr.) Singer - Čepičatka pruhovaná (STR)
 129. LC Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. - Lesklokorka ploská (SPLG)
 130. LC/V Gliophorus psittacinus (Schaeff.) Herink - Voskovka papouščí (STR)
 131. LC Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. - Trámovka plotní (SLG)
 132. LC/V Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. & Ryvarden - Pórnovitka borová (SLG)
 133. LC Gymnopus aquosus (Bull.) Antonín & Noordel. - Penízovka vodnatá (STR)
 134. LC Gymnopus confluens (Pers.: Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka splývavá (STR)
 135. LC Hebeloma fusisporum Gröger & Zschiesch. - Slzivka vřetenovýtrusá (MYK)
 136. LC Hebeloma helodes J. Favre - Slzivka bažinná (MYK)
 137. LC Hebeloma incarnatulum A.H. Sm. - Slzivka dlouhotřenná (MYK)
 138. LC Hebeloma leucosarx P.D. Orton - Slzivka bělomasá (MYK)
 139. LC Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. - Slzivka opásaná (MYK)
 140. LC Hemimycena candida (Bres.) Singer - Helmovka bělostná (STR)
 141. DD Hygrocybe cantharellus (Schwein.) Murrill - Voskovka lišková (SMC)
 142. EN Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. - Voskovka šarlatová (STR)
 143. EN Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) M.M. Moser - Voskovka vroubkovaná (SSF)
 144. LC Hygrocybe conica var. conica (Schaeff.) P. Kumm. - Voskovka kuželovitá (STR)
 145. LC/V Hygrocybe conica var. conicopalustris R. Haller Aar. ex Heinem. - Voskovka kuželovitá rašelinná (SMC)
 146. NT Hygrocybe chlorophana (Fr.) Wünsche - Voskovka citrónová (STR)
 147. EN Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon - Voskovka bažinná (STR)
 148. DD Hygrocybe insipida (J.E. Lange) M.M. Moser - Voskovka mírná (STR)
 149. LC Hygrocybe miniata (Fr.) P. Kumm. - Voskovka krvavá (STR)
 150. CR Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche - Voskovka ledková (STR)
 151. LC/V Hygrocybe phaeococcinea (Arnolds) Bon - Voskovka jeřabinová (STR-SMC)
 152. EN Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm. - Voskovka granátová (STR)
 153. CR Hygrocybe russocoriacea (Berk. & T.K. Mill.) P.D. Orton & Watling - Voskovka juchtová (STR)
 154. LC Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire - Lištička pomerančová (SLG-STR)
 155. LC/V Hygrophoropsis fuscosquamula P.D. Orton - Lištička hnědošupinná (STR)
 156. LC Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. - Šťavnatka vonná (MYK)
 157. LC Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. - Šťavnatka pomrazka (MYK)
 158. LC Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr. - Šťavnatka tečkovaná (MYK)
 159. LC Hymenoscyphus calyculus (Fr.) W. Phillips - Voskovička číškovitá (SLG)
 160. LC/V Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken - Třepenitka prodloužená (SMC)
 161. VU Hypholoma myosotis (Fr.) M. Lange - Třepenitka pomněnková (SMC-SSF)
 162. LC Hypholoma polytrichi (Fr.) Ricken - Třepenitka ploníková (SMC)
 163. EN Hypholoma subericaeum (Fr.) Kühner - Třepenitka vlhkožijná (STR)
 164. LC Hypocrea pulvinata Fuckel - Masenka poduškovitá (SFG)
 165. LC Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr. - Dřevomor hnědý (SLG)
 166. §/CR Inocybe cf. acuta Boud. - Vláknice mokřadní (MYK)
 167. LC Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm. - Vláknice zemní (MYK)
 168. LC Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm. - Vláknice plsťovitá (MYK)
 169. LC Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc. - Vláknice pomíchaná (MYK)
 170. LC Inocybe soluta Velen. - Vláknice hladká (MYK)
 171. LC Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. - Rezavec lesknavý (SPLG)
 172. LC Laccaria laccata (Scop.) Cooke - Lakovka laková (MYK)
 173. LC Laccaria proxima (Boud.) Pat.) - Lakovka statná (MYK)
 174. LC Lachnum elongatisporum Baral - Chlupáček (SGR)
 175. LC Lachnum imbecille P. Karst. - Chlupáček (SGR)
 176. EN Lactarius aspideus (Fr.) Fr. - Ryzec lemovaný (MYK)
 177. LC Lactarius deterrimus Gröger - Ryzec smrkový (MYK)
 178. DD Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr. - Ryzec sazový (MYK)
 179. LC Lactarius glyciosmus (Fr.) Fr. - Ryzec vonný (MYK)
 180. LC Lactarius helvus (Fr.) Fr. - Ryze hnědý (MYK)
 181. EN Lactarius lilacinus (Lasch) Fr. - Ryzec lilákový (MYK)
 182. LC Lactarius obscuratus (Lasch) Fr. - Ryzec olšový (MYK)
 183. DD Lactarius omphaliiformis Romagn. - Ryzec nálevkovitý (MYK)
 184. LC Lactarius picinus Fr. - Ryzec datlí (MYK)
 185. LC Lactarius pubescens Fr. - Ryzec pýřitý (MYK)
 186. LC Lactarius tabidus Fr. - Ryzec liškový (MYK)
 187. LC Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray - Ryzec kravský (MYK)
 188. LC/V Lactarius trivialis (Fr.) Fr - Ryzec severský (MYK)
 189. LC Lactarius turpis Fr. - Ryzec šeredný (MYK)
 190. LC Lactarius vietus (Fr.) Fr. - Ryzec scvrklý (MYK)
 191. LC Leccinum cyaneobasileucum Lannoy & Estadès - Kozák šedohnědý (MYK)
 192. NT Leccinum holopus (Rostk.) Watling - Kozák bílý (MYK)
 193. NT Leccinum holopus var. aerugineum (Fr.) Šutara - Kozák bílý nazelenalý (MYK)
 194. LC Leccinum scabrum (Bull.) Gray - Kozák březový (MYK)
 195. NT Leccinum variicolor Watling - Kozák barvoměnný (MYK)
 196. VU Lentinus suavissimus Fr. - Houžovec vonný (SPLG)
 197. LC Lepista gilva (Pers.) Pat. - Strmělka plavá (STR)
 198. LC Lepista nuda (Bull.) Cooke - Čirůvka fialová (STR)
 199. LC Lepista sordida (Schumach.) Singer - Čirůvka špinavá (STR)
 200. EN Lycoperdon caudatum J. Schröt. - Pýchavka ocasatá (STR)
 201. LC Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers. - Pýchavka palicovitá (STR)
 202. LC Lycoperdon lividum Pers. - Pýchavka hnědá (STR)
 203. LC/V Lycoperdon molle Pers. - Pýchavka čokoládová (STR)
 204. LC Lycoperdon perlatum Pers. - Pýchavka obecná (STR)
 205. LC Lycoperdon pratense Pers. - Pýchavka stlačená (STR)
 206. LC/V Marasmius curreyi Berk. & Broome - Špička Curreyova (SGR)
 207. LC Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. - Špička listová (STR)
 208. LC Marasmius limosus Quél. - Špička močálová (SGR)
 209. LC Marasmius wettsteinii Sacc. & P. Syd. - Špička Wettsteinova (STR)
 210. LC Marasmius oreades (Bolton) Fr. - Špička obecná (STR)
 211. LC/V Melanoleuca strictipes (P. Karst.) Jul. Schäff. - Tmavobělka světle medová (STR)
 212. LC/V Mitrula paludosa Fr. - Čapulka bahenní (STR)
 213. LC Mollisia benesuada (Tul.) W. Phillips - Terčenka (SLG)
 214. LC Mollisia cf. cinerea (Batsch) P. Karst. - Terčenka popelavá (SLG)
 215. LC Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. - Helmovka jehličkovitá (STR)
 216. LC Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél. - Helmovka zlatobřitá (STR)
 217. LC Mycena epipterygia (Scop.) Gray - Helmovka slizká (STR-SLG)
 218. LC Mycena filopes (Bull.) P. Kumm. - Helmovka niťonohá (STR)
 219. LC Mycena galericulata (Scop.) Gray - Helmovka tuhonohá (SLG)
 220. LC Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. - Helmovka mléčná (STR)
 221. LC/V Mycena latifolia (Peck) A.H. Sm. - Helmovka širokolupenná (STR)
 222. LC Mycena leptocephala (Pers.) Gillet - Helmovka ojíněná (STR-SLG)
 223. LC Mycena olivaceomarginata (Massee) Massee - Helmovka hnědobřitá (STR)
 224. LC Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. - Helmovka krvavá (STR-SLG)
 225. LC/V Mycena pterigena (Fr.) P. Kumm. - Helmovka kapradinová (SFC)
 226. LC Mycena speirea (Fr.) Gillet - Helmovka tenkonohá (SLG-STR)
 227. LC Mycena zephirus (Fr.) P. Kumm. - Helmovka zefírová (STR)
 228. LC Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin - Špička česneková (STR)
 229. LC/V Myriosclerotinia sulcatula T. Schumach. & L.M. Kohn - Hlízenka ostřicová (SGR)
 230. LC Myriosclerotinia scirpicola (Rehm) N.F. Buchw. - Hlízenka skřípinová (SGR+D246)
 231. LC Naucoria alnetorum (Maire) Kühner & Romagn. - Kržatka olšinová (STR)
 232. LC Naucoria escharioides (Fr.) P. Kumm. - Kržatka oděná (STR)
 233. LC Naucoria salicis P.D. Orton - Kržatka vrbová (STR)
 234. LC Naucoria scolecina (Fr.) Quél. - Kržatka bažinná (STR)
 235. LC/V Naucoria sphagneti P.D. Orton - Kržatka rašeliníková (STR)
 236. LC Nectria cinnabarina (Tode) Fr. - Rážovka rumělková (SPLG)
 237. LC Nemania serpens (Pers.) Gray - Dřevomor plazivý (SLG)
 238. LC Orbilia cf. xanthostigma (Fr.) Fr. - Kruhovka olšová (SLG)
 239. LC Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire - Kropenatec otavní (STR)
 240. LC Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Quél. - Kropenatec zahrocený (STR)
 241. LC Panaeolus fimicola (Pers.) Gillet - Kropenatec tmavý (STR)
 242. LC Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. - Kropenatec motýlovitý (SKP)
 243. LC/V Panellus serotinus (Schrad.) Kühner - Pařezník pozdní (SLG)
 244. LC Paxillus involutus (Batsch) Fr. - Čechratka podvinutá (MYK-SLG)
 245. LC Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. - Kornatka masová (SLG)
 246. LC Pezicula ocellata (Pers.) Seaver - Vyklenutka věnčená (SLG)
 247. LC/V Peziza limnaea Maas Geest. - Řasnatka mokřadní (STR)
 248. EN Phaeogalera stagnina (Fr.) Pegler & T.W.K. Young - Čepičatka bažinná (SPSF-SPMC)
 249. LC Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat - Hnědák Schweinitzův (SPLG)
 250. LC Phaeomarasmius erinaceus (Pers.) Scherff. ex Romagn. - Kržatka ježatá (SLG)
 251. LC Phellinus igniarius (L.) Quél. - Ohňovec obecný (SPLG)
 252. LC Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. - Dřevokaz rosolovitý (SLG)
 253. LC Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm. - Šupinovka slizká (SPLG)
 254. LC/V Pholiota alnicola (Fr.) Singer - Šupinovka olšová (SPLG)
 255. LC Phyllachora junci (Alb. & Schwein.) Fuckel - Puchýřka sítinová (SGR)
 256. NT Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer - Hlíva hnízdovitá (SLG)
 257. LC Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko - Hřib hnědý (MYK-SLG)
 258. LC Pilobolus crystallinus (F. H. Wigg.) Tode - Měchomršť krystalický (SKP)
 259. LC Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. - Březovník obecný (SPLG)
 260. LC Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. - Hlíva ústřičná (SPLG)
 261. LC Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid - Měkkouš kadeřavý (SLG)
 262. LC Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. - Štítovka jelení (SLG)
 263. LC/V Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. - Štítovka žlutá (SLG)
 264. LC Polyporus brumalis (Pers.) Fr. - Choroš poloplástvový (SLG)
 265. LC Polyporus ciliatus Fr. - Choroš brvitý (SLG)
 266. LC Postia alni Niemelä & Vampola - Bělochoroš drobný (SLG)
 267. LC Postia caesia (Schrad.) P. Karst. - Bělochoroš modravý (SLG)
 268. LC Postia fragilis (Fr.) Jülich - Bělochoroš křehký (SLG)
 269. LC Postia tephroleuca (Fr.) Jülich - Bělochoroš mírný (SLG)
 270. LC Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch. - Kožovka tabáková (SLG)
 271. LC Protostropharia semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys - Límcovka polokulovitá (SKP)
 272. LC Psathyrella candolleana (Fr.) Maire - Křehutka Candolleova (STR-SLG)
 273. LC Psathyrella tephrophylla (Romagn.) M.M. Moser - Křehutka špinavolupenná (SLG)
 274. EN Psathyrella typhae (Kalchbr.) - Křehutka orobincová (SGR)
 275. LC/V Pseudoomphalina kalchbrenneri (Bres.) Singer - Kalichovka Kachlbrennerova (STR)
 276. LC Psilocybe crobula (Fr.) Singer - Lysohlávka plevnatá (SLG-STR)
 277. LC Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm. - Lysohlávka kopinatá (STR)
 278. LC Psilocybe serbica M.M. Moser & E. Horak - Lysohlávka srbská (STR)
 279. LC Puccinia cf. phragmitis (Schumach.) Körn. - Rez rákosová (SGR)
 280. LC Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. - Outkovka rumělková (SPLG)
 281. LC Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ. - Struhák blanitý (SLG)
 282. CR Resinomycena saccharifera (Berk. & Broome) Redhead - Helmovka mizivá (SGR)
 283. LC Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.: Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka kuželovitá (STR)
 284. LC Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. - Kalichovka oranžová (SPMC)
 285. LC/V Rickenella swartzii (Fr.) Kuyper - Kalichovka Swartzova (SPMC)
 286. LC Russula aeruginea Lindblad ex Fr. - Holubinka trávozelená (MYK)
 287. LC Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm. - Holubinka černonachová (MYK)
 288. LC Russula atrorubens Quél. - Holubinka tmavočervená (MYK)
 289. LC/V Russula aquosa Leclair - Holubinka vodnatá (MYK)
 290. LC Russula betularum Hora - Holubinka březová (MYK)
 291. LC Russula claroflava Grove - Holubinka chromová (MYK)
 292. LC Russula exalbicans (Krapf) Melzer - Holubinka parková (MYK)
 293. LC Russula foetens Pers. - Holubinka smrdutá (MYK)
 294. LC/V Russula intermedia P. Karst. - Holubinka Lundelova (MYK)
 295. LC/V Russula laccata Huijsman - Holubinka norská (MYK)
 296. LC Russula nauseosa (Pers.) Fr. - Holubinka raná (MYK)
 297. LC Russula ochroleuca Fr. - Holubinka hlínožlutá (MYK)
 298. LC Russula paludosa Britzelm. - Holubinka jahodová (MYK)
 299. LC Russula queletii Fr. - Holubinka Queletova (MYK)
 300. LC Russula sardonia Fr. - Holubinka jízlivá (MYK)
 301. VU Russula sphagnicola Socha - Holubinka rašeliníková (MYK)
 302. DD Russula subrubens (J.E. Lange) Bon - Holubinka mokřadní (MYK)
 303. LC Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. - Holubinka révová (MYK)
 304. LC Scutellinia cf. scutellata (L.) Lambotte - Kosmatka štítovitá (SLG)
 305. LC Schizophyllum commune Fr. - Klanolístka obecná (SLG)
 306. LC Schizopora radula (Pers.) Hallenb. - Pórnovitka obecná (SLG)
 307. LC Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar - Kostrovka beztvará (SLG)
 308. LC Skeletocutis carneogrisea A. David - Kostrovka šedavá (SLG)
 309. LC Scutellinia cf. scutellata (L.) Lambotte - Kosmatka štítovitá (SLG)
 310. LC Scutellinia subhirtella Svrček - Kosmatka chloupkatá (SLG)
 311. LC/V Scutellinia umbrarum (Fr.) Lambotte - Kosmatka (STR)
 312. LC Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst. - Kržatka hnědoolivová (SLG)
 313. LC Sirococcus conigenus (DC.) P.F. Cannon & Minter - (SST)
 314. LC Sphagnurus paluster (Peck) Redhead & V. Hofstetter - Penízovka rašeliníková (SSF)
 315. LC Stereum hirsutum (Willd.) Pers. - Pevník chlupatý (SLG)
 316. LC Stereum rugosum Pers. - Pevník korkovitý (SPLG)
 317. LC Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer - Penízovka smrková (SST)
 318. EN Stropharia albonitens (Fr.) Quél. - Límcovka bílá (STR)
 319. LC Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze - Hřib strakoš (MYK)
 320. LC/V Tephrocybe baeosperma (Romagn.) M.M. Moser - Penízovka (STR)
 321. LC Thelephora terrestris Ehrh. - Plesňák zemní (MYK)
 322. LC Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát - Outkovka chlupatá (SPLG)
 323. LC Trametes suaveolens (L.) Fr. - Outkovka vonná (SPLG)
 324. LC Trametes versicolor (L.) Lloyd - Outkovka pestrá (SPLG)
 325. LC Tremella foliacea Pers. - Rosolovka listovitá (SLG [SPFG?])
 326. LC Tremella mesenterica Retz. - Rosolovka mozkovitá (SLG [SPFG?])
 327. LC Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden - Bránovitec jedlový (SLG)
 328. LC Trichobelonium kneiffii (Wallr.) J. Schröt. - Plstnatka rákosová (SGR)
 329. EN Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. - Jazourek srstnatý (SMC-STR)
 330. LC Tricholoma fulvum (Fr.) Bigeard & H. Guill. - Čirůvka žlutohnědá (MYK)
 331. LC Tubaria conspersa (Pers.) Fayod - Kržatka poprášená (STR-SLG)
 332. LC Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet - Kržatka otrubičnatá (STR-SLG)
 333. NT Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.) Fr. - Míhavka vodní (SLG)
 334. LC Xylaria hypoxylon (L.) Grev. - Dřevnatka parohatá (SLG)
 335. LC Vuilleminia alni Boidin, Lanq. & Gilles - Větvovka olšová (SLG)

 

3) Seznam hub vybraných lesních biotopů vyšších poloh centrální části Českomoravské vrchoviny

Makromycety lesních stanovišť se zaměřením na jedlobučiny, bučiny, suťové lesy, mokřadní olšiny a smrčiny

Marek Brom (2017)

Použité zkratky a barevné zvýraznění viz metodika.

 1. EN Adelphella babingtonii (Sacc.) Pfister, Matočec & I. Kušan - Bochníček potoční (SLG)
 2. LC/V Agaricus essettei Bon - Pečárka hlíznatá (STR)
 3. LC Agaricus impudicus (Rea) Pilát - Pečárka necudná (STR)
 4. LC Agaricus semotus Fr. - Pečárka odlišná (STR)
 5. LC Agrocybe praecox (Pers.) Fayod - Polnička raná (SLG)
 6. LC/V Aleurodiscus amorphus Rabenh. - Škrobnatec jedlový (SLG)
 7. LC/V Alutaceodontia alutacea (Fr.) Hjortstam & Ryvarden - Kornatec tenkovýtrusý (SLG)
 8. LC Amanita battarrae (Boud.) Bon - Muchomůrka žlutoolivová (MYK)
 9. LC Amanita citrina (Schaeff.) Pers. - Muchomůrka citronová (MYK)
 10. LC Amanita crocea (Quél.) Singer - Muchomůrka šafránová (MYK)
 11. LC/V Amanita magnivolvata Aalto - Muchomůrka velkopochvá (MYK)
 12. LC Amanita muscaria (L.) Lam. - Muchomůrka červená (MYK)
 13. LC/V Amanita pachyvolvata (Bon) Krieglst. - Muchomůrka tlustopochvá (MYK)
 14. LC/V Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link - Muchomůrka zelená (MYK)
 15. LC Amanita regalis (Fr.) Michael - Muchomůrka královská (MYK)
 16. LC Amanita rubescens Pers. - Muchomůrka růžovka (MYK)
 17. LC Amanita spissa (Fr.) P. Kumm. - Muchomůrka šedivka (MYK)
 18. DD Amanita submembranacea (Bon) Gröger - Muchomůrka šedoblanitá (MYK)
 19. LC Amanita vaginata (Bull.) Lam. - Muchomůrka obecná (MYK)
 20. LC/V Amanita virosa (Fr.) Bertill. - Muchomůrka jízlivá (MYK)
 21. LC Amphinema byssoides (Pers.) J. Erikss. - Pavučiník třásnitý (MYK)
 22. LC Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - Strmělka kyjonohá (MYK)
 23. LC Amylostereum areolatum (Chaillet) Boidin - Pevníkovec ztlustlý (SLG)
 24. LC/V Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin - Pevníkovec tenký (SLG)
 25. LC Annulohypoxylon cohaerens (Pers.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh - Dřevomor ranový (SLG)
 26. LC Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh - Dřevomor mnohotvarý (SLG)
 27. VU Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden - Pórnatka tlustá (SLG)
 28. LC/V Antrodia gossypium (Speg.) Ryvarden - Pórnatka rozlitá (SLG)
 29. LC Antrodia serialis (Fr.) Donk - Outkovka řadová (SLG)
 30. LC/V Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst. - Outkovka zprohýbaná (SLG)
 31. LC Antrodiella faginea Vampola & Pouzar - Outkovečka buková (SLG)
 32. NT Antrodiella mentschulensis (Pilát ex Pilát) Ryvarden - Outkovečka naoranžovělá (SLG)
 33. LC/V Antrodiella onychoides (Egeland) Niemelä - Outkovečka bezpřezkatá (SLG)
 34. LC/V Antrodiella pallescens (Pilát) Niemelä & Miettinen - Outkovečka bledá (SLG)
 35. LC Antrodiella parasitica Vampola - Outkovečka cizopasná (SLG)
 36. LC Antrodiella serpula (P. Karst.) Spirin & Niemelä - Outkovečka Höhnelova (SLG)
 37. LC/V Armillaria cepistipes Velen. - Václavka cibulkotřenná (SPLG)
 38. LC Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink - Václavka smrková (SPLG)
 39. LC Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf - Čihovitka masová (SLG)
 40. LC/V Ascocoryne sarcoides (Jacq.) W. J. Groves & Wilson - Čihovitka větší (SLG)
 41. LC Ascodichaena rugosa Butin - (PLG)
 42. §§/VU Ascotremella faginea (Peck) Seaver - Mozkovka rosolovitá (SLG)
 43. LC Athelia decipiens (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. - Kornatečka bělavá (SLG)
 44. LC Athelia epiphylla Pers. - Kornatečka listomilná (SLG)
 45. LC/V Athelia pyriformis (M.P. Christ.) Jülich - Kornatečka hruškovýtrusá (SLG)
 46. LC Aurantiporus fissilis (Berk. & M. A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden - Bělochoroš jabloňový (SPL)
 47. LC Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. - Bolcovitka ucho Jidášovo (SLG)
 48. LC/V Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. - Bolcovitka mozkovitá (SLG)
 49. LC Basidioradulum radula (Fr.) Nobles - Kornatec okrouhlý (SLG)
 50. LC Belonidium cf. sulphureum (Pers.) Raitv. - Kustřebička sírová (SLG)
 51. LC Bertia moriformis (Tode) De Not. - Morušovka bradavčitá (SLG)
 52. LC Biscogniauxia nummularia (Bull.) Kuntze - Káčovka penízková (SLG)
 53. LC Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp. - Voskovička citronová (SLG)
 54. LC Bisporella pallescens (Pers.) S. E. Carp. & Korf - Voskovička bledavá (SLG)
 55. LC Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. - Šedopórka osmahlá (SPLG)
 56. LC Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst. - Šedopórka zakouřená (SPLG)
 57. LC/V Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken - Slzečník síťnatý (SLG)
 58. LC Boletus edulis Bull. - Hřib smrkový (MYK)
 59. LC Boletus ferrugineus Schaeff. - Hřib osmahlý (MYK)
 60. LC Boletus reticulatus Schaeff. - Hřib dubový (MYK)
 61. LC/V Bondarzewia montana (Quél.) Singer - Bondarcevka horská (SPLG)
 62. LC Botryobasidium aureum Parmasto - Pavučiník zlatý (SLG)
 63. LC Botryobasidium conspersum J. Erikss. - Pavučiník vločkatý (SLG)
 64. LC Botryobasidium subcoronatum (Höhn. & Litsch.) Donk - Pavučiník obecný (SLG)
 65. LC Botryobasidium vagum (Berk. & M. A. Curtis) D.P. Rogers - Pavučiník člunkovýtrusý (SLG)
 66. LC Botryohypochnus isabellinus (Fr.) J. Erikss. - Pavučiník izabelový (SLG)
 67. LC/V Bovista nigrescens Pers. - Prášivka černající (STR)
 68. LC Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. - Klihatka černá (SLG)
 69. LC/V Bulgariella pulla (Fr.) P. Karst. - Klihatečka pochmurná (SLG)
 70. LC/V Byssocorticium efibulatum Hjortstam & Ryvarden - Pavučiník bezpřezkatý (SLG)
 71. LC Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto - Dřevokaz papírovitý (SLG)
 72. LC/V Callistosporium pinicola Arnolds - Penízovka troudní (SLG)
 73. LC Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini - Hřib kříšť (MYK)
 74. LC Calocera cornea (Batsch) Fr. - Krásnorůžek rohovitý (SLG)
 75. LC Calocera viscosa (Pers.) Fr. - Krásnorůžek lepkavý (SLG)
 76. LC Camarops polysperma (Mont.) J. H. Miller - Bolinka mnohovýtrusá (SLG)
 77. §§§/NT Camarops tubulina (Alb. & Schwein.) Shear - Bolinka černohnědá (SLG)
 78. LC Cantharellus amethysteus (Quél.) Sacc. - Liška amethystová (MYK)
 79. LC Cantharellus cibarius Fr. - Liška obecná (MYK)
 80. VU Cantharellus friesii Quél. - Liška Friesova (MYK)
 81. LC Cantharellus tubaeformis Fr. - Liška nálevkovitá (MYK)
 82. LC Ceraceomyces serpens (Tode) Ginns - Voskovec hnědnoucí (SLG)
 83. LC/V Ceraceomyces violascens (Fr.) Jülich - Voskovec cystidový (SLG)
 84. LC Cerrena unicolor (Bull.) Murrill - Outkovka jednobarvá (SPLG)
 85. LC Ceriporia excelsa S. Lundell ex Parmasto - Pórnatka nádherná (SLG)
 86. LC/V Ceriporia purpurea (Fr.) Donk - Pórnatka purpurová (SLG)
 87. LC Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domański - Pórnatka síťkovitá (SLG)
 88. LC Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk - Pórnatka zelenající (SLG)
 89. LC/V Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Dománski - Pórnatka bledoplavá (SLG)
 90. LC/V Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. & Ryvarden - Pórnatka Donkova (SLG)
 91. LC Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich - Pórnatka popelavá (SLG)
 92. LC/V Clavicorona pyxidata (Pers.) Doty - Korunokyjka svícnovitá (SLG)
 93. LC Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt. - Kuřátečko popelavé (STR)
 94. LC Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. - Kuřátečko hřebenité (STR)
 95. LC Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar - Plstnateček severský (SPLG)
 96. LC/V Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. - Šindelovník severský (SPLG)
 97. LC Clitocybe costata Kühner & Romagn. - Strmělka kosťovitá (MYK)
 98. LC Clitocybe nebularis (Batsch) Quél. - Strmělka mlženka (MYK)
 99. LC Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. - Strmělka anýzová (MYK)
 100. LC Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper - Strmělka vodopisná (MYK)
 101. LC Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm. - Strmělka listomilná (MYK)
 102. LC/V Clitocybe subbulbipes Murrill - Strmělka cibulkatá (SLG)
 103. LC/V Clitocybe truncicola (Peck) Sacc. - Strmělka kmenová (SPLG)
 104. LC Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. - Strmělka žlábkovitá (MYK)
 105. LC Clitopilus daamsii Noordel. - Mechovka Daamsova (SLG)
 106. LC Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. - Mechovka obecná (MYK)
 107. LC Collybia cirrhata (Schumach.) P. Kumm. - Penízovka řásnatá (SFG)
 108. LC Collybia cookei (Bres.) J. D. Arnold - Penízovka Cookeova (SFG)
 109. LC/V Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb. - Konferticium hladkovýtrusé (SLG)
 110. LC Coniophora arida (Fr.) P. Karst. - Popraška tenká (SLG)
 111. LC Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst. - Popraška sklepní (SLG)
 112. LC Conocybe aporos Kits van Wav. - Čepičatka bezpórá (STR)
 113. LC Conocybe semiglobata Kühner & Watling - Sametovka polokulovitá (STR)
 114. CR Conocybe subpubescens P.D. Orton - Sametovka prstovitá (SLG-STR)
 115. LC Coprinellus callinus (M. Lange & A. H. Sm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník netrpělivý (STR)
 116. LC Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange - Hnojník nasetý (SPLG)
 117. LC Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník domácí (SLG-STR)
 118. LC Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník třpytivý (SLG)
 119. LC Coprinellus radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník paprskový (SLG)
 120. DD Coprinellus silvaticus (Peck) Gminder - Hnojník lesní (SLG)
 121. LC Coprinellus sp. - Hnojník (SLG)
 122. LC/V Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník kmenový (SLG)
 123. LC Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník žlutochlupý (STR-SLG)
 124. LC Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník inkoustový (STR-SLG)
 125. LC Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník zaječí (SLG-STR)
 126. DD Coprinopsis spelaiophila (Bas & Uljé) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník trvanlivý (SLG)
 127. LC/V Coprinus leiocephalus P.D. Orton - Hnojník žlutohlavý (SLG)
 128. LC Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden - Outkovka francouzská (SLG)
 129. LC Cortinarius anomalus (Fr.) Fr. - Pavučinec odchylný (MYK)
 130. DD Cortinarius balteatus (Fr.) Fr. - Pavučinec fialovolilákový (MYK)
 131. LC Cortinarius bolaris (Pers.) Fr. - Pavučinec červenošupinatý (MYK)
 132. LC/V Cortinarius lignicola Bidaud - Pavučinec dřevožijný (MYK)
 133. LC Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr. - Pavučinec krvavý (MYK)
 134. LC Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - Pavučinec (MYK)
 135. LC Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - Pavučinec (MYK)
 136. LC Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - Pavučinec (MYK)
 137. LC Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - Pavučinec (MYK)
 138. LC Cortinarius violaceus (L.) Gray - Pavučinec fialový (MYK)
 139. LC Craterellus cornucopioides (L.) Pers. - Stroček trubkovitý (MYK)
 140. LC/V Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm. - Trepkovitka zploštělá (SLG)
 141. LC/V Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst. - Trepkovitka šupinkatá (SLG)
 142. LC/V Crepidotus carpaticus Pilát - Trepkovitka karpatská (SLG)
 143. LC Crepidotus epibryus (Fr.) Quél. - Trepkovitka běloučká (STR)
 144. LC Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude - Trepkovitka měkká (SLG)
 145. LC/V Crepidotus subverrucisporus Pilát - Trepkovitka tečkovaná (SLG)
 146. LC Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm. - Trepkovitka měnlivá (SLG)
 147. LC/V Crustoderma dryinum (Berk. & M. A. Curtis) Parmasto - Kornatec skořicový (SLG)
 148. EN Crustomyces subabruptus (Bourdot & Galzin) Jülich - Zubatka tvrdá (SLG)
 149. LC Cryptocoryneum condensatum (Wallr.) E. W. Mason & S. Hughes ex S. Hughes - (SLG)
 150. NT Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.) Dennis - Vodnička potoční (SLG-STR)
 151. LC/V Cyanoboletus pulverulentus (Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini - Hřib modračka (MYK)
 152. LC Cyathus striatus (Huds.) Willd. - Číšenka rýhovaná (SLG)
 153. LC Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich - Kornatec rozvitý (SLG)
 154. LC Cyphellopsis anomala (Pers.) Donk - Číšovec nahloučený (SLG)
 155. LC Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod - Zrnivka osinková (STR)
 156. LC Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod - Zrnivka žraločí (STR-SLG)
 157. LC/V Cystoderma subvinaceum A.H. Sm. - Zrnivka (SLG)
 158. LC Cystodermella granulosa (Batsch) Harmaja - Zrnivka obecná (STR-SLG)
 159. EN Cystolepiota bucknallii (Berk. & Broome) Singer & Clémençon - Bedla Bucknallova (STR)
 160. LC Cystolepiota seminuda (Lasch) Bon - Bedla polonahá (STR)
 161. LC/V Dacrymyces enatus (Berk. & M. A. Curtis) Massee - Kropilka hnědá (SLG)
 162. LC Dacrymyces lacrymalis (Pers.) Nees - Kropilka slzovitá (SLG)
 163. LC Dacrymyces minor Peck - Kropilka menší (SLG)
 164. LC Dacrymyces stillatus Nees - Kropilka rosolovitá (SLG)
 165. LC Dacrymyces variisporus McNabb - Kropilka terčovitá (SLG)
 166. LC/V Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto - Kornatec Karstenův (SLG)
 167. LC Daedalea quercina (L.) Pers. - Síťkovec dubový (SPLG)
 168. LC Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. - Síťkovec načervenalý (SPLG)
 169. LC Datronia mollis (Sommerf.) Donk - Outkovka měkká (SPLG)
 170. LC Delicatula integrella (Pers.) Fayod - Žebernatka maličká (SLG)
 171. LC Dendrothele acerina (Pers.) P. A. Lemke - Kornatec javorový (SLG)
 172. LC Dendrothele alliacea (Quél.) P. A. Lemke - Kornatec pórkový (SLG)
 173. CR Dendrothele wojewodae Pouzar - Kornatec Wojewodův (SLG)
 174. LC/V Dentipellis fragilis (Pers.) Donk - Ostnateček křehký (SLG)
 175. LC Diatrype decorticata (Pers.) Rappaz - Korovitka popraskaná (buková) (SLG)
 176. LC Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. - Korovitka terčovitá (SLG)
 177. LC Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not. - Polštářnatka březová (SLG)
 178. LC Dumontinia tuberosa (Bull.) L. M. Kohn - Hlízenka sasanková (PHR)
 179. LC/V Durandiella gallica M. Morelet - (SLG)
 180. LC Elaphomyces granulatus Fr. - Jelenka obecná (STR)
 181. LC Endoxyla rostrata (Tode) Munk - (SFG)
 182. LC Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel. - Závojenka křížovýtrusá (STR)
 183. EN Entoloma euchroum (Pers.) Donk - Závojenka modrá (STR-SLG)
 184. LC/V Entoloma formosum (Fr.) Noordel. - Závojenka sličná (STR)
 185. LC Entoloma hirtipes (Schumach.) M.M. Moser - Závojenka slanečková (STR)
 186. NT Entoloma nitidum Quél. - Závojenka lesklá (STR)
 187. DD Entoloma placidum (Fr.) Zerova - Závojenka buková (STR-SLG)
 188. LC Entoloma pleopodium (Bull.) Noordel. - Závojenka játrová (STR)
 189. LC Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. - Závojenka vmáčklá (STR)
 190. LC Entoloma sericatum (Britzelm.) Sacc. - Závojenka hedvábná (STR)
 191. LC Entoloma undatum (Fr.) M. M. Moser - Závojenka zvlněná (STR)
 192. LC Entoloma vernum S. Lundell - Závojenka jarní (STR)
 193. LC Eutypa maura (Fr.) Sacc. - Bradavkatka javorová (SLG)
 194. LC Eutypa spinosa (Pers.) Tul. & C. Tul. - Bradavkatka ostnitá (SLG)
 195. LC Eutypella quaternata (Pers.) Rappaz - Bradavkatka čtyřčetná (SLG)
 196. NT Exidia cartilaginea S. Lundell & Neuhoff - Černorosol chrupavčitý (SLG)
 197. LC Exidia pithya Fr. - Černorosol smrkový (SLG)
 198. LC Exidia plana (F.H. Wigg.) Donk - Černorosol bukový (SLG)
 199. LC Exidia saccharina Fr. - Černorosol borový (SLG)
 200. LC Exidia truncata Fr. - Černorosol uťatý (SLG)
 201. LC Fibulomyces mutabilis (Bres.) Jülich - Kornatečka proměnlivá (SLG)
 202. LC Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle - Kržatka plodomilná (STR-SCP)
 203. EN Flammulaster limulatus (Fr. ex Weinm.) Watling - Kržatka šikmá (SLG)
 204. EN Flammulaster muricatus (Fr.) Watling - Kržatka ostnitá (SLG)
 205. LC Flammulina velutipes (Curtis) Singer - Penízovka sametonohá (SLG)
 206. EN Flaviporus citrinellus (Niemelä & Ryvarden) Ginns - Outkovečka citrónová (SLG)
 207. LC Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx - Troudnatec kopytovitý (SPLG)
 208. LC Fomitiporia punctata (Pilát) Murrill - Ohňovec tečkovaný (SPLG)
 209. LC Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. - Troudnatec pásovaný (SPLG)
 210. NT Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst. - Troudnatec růžový (SPLG)
 211. LC Fuscoporia contigua (Pers.) G. Cunn. - Ohňovec dotýkavý (SLG)
 212. LC Fuscoporia ferruginosa (Schrad.) Murrill - Ohňovec rezavý (SLG)
 213. LC Galerina cf. hypnorum (Schrank) Kühner - Čepičatka mechová (SPMC)
 214. LC Galerina marginata (Batsch) Kühner - Čepičatka jehličnanová (SLG)
 215. LC/V Galerina triscopa (Fr.) Kühner - Čepičatka pařezová (SLG)
 216. LC Galzinia incrustans (Höhn. & Litsch.) Parmasto - (SLG)
 217. LC Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. - Lesklokorka ploská (SPLG)
 218. LC/V Ganoderma carnosum Pat. - Lesklokorka jehličnanová (SLG)
 219. CR Globulicium hiemale (Laurila) Hjortstam - Kornatec zimní (SLG)
 220. LC Gloeocystidiellum porosum (Berk. & M. A. Curtis) Donk - Kornateček okrovějící (SLG)
 221. EN Gloeohypochnicium analogum (Bourdot & Galzin) Hjortstam - Kornatec zápašný (SLG)
 222. LC Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. - Trámovka jedlová (SLG)
 223. LC Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki - Anýzovník vonný (SLG)
 224. LC Gloeophyllum sepiarium (Wulf.) P. Karsten - Trámovka plotní (SLG)
 225. LC/V Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss. - Slizopórka nazelenalá (SLG)
 226. LC Gloiothele lactescens (Berk.) Hjortstam - Kornatec slzící (SLG)
 227. EN Granulobasidium vellereum (Ellis & Cragin) Jülich - Kornatec kůžičkovitý (SLG)
 228. LC Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill - Plaménka nevonná (SLG)
 229. LC Gymnopus androsaceus (L.) Della Maggiora & Trassinelli - Špička žíněná (STR-SLG)
 230. LC Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka splývavá (STR)
 231. LC Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill - Penízovka dubová (STR)
 232. LC Gymnopus hariolorum (Bull.) Antonín, Halling & Noordel - Penízovka věštecká (STR)
 233. LC Gymnopus perforans (Hoffm.) Antonín & Noordel. - Špička provrtaná (STR)
 234. LC Gymnopus peronatus (Bolton) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka hřebílkatá (STR)
 235. LC/V Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke - Ucháč obrovský (STR-SLG)
 236. NT Gyrophanopsis polonensis (Bres.) Stalpers & P.K. Buchanan - Kornatka polská (SLG)
 237. LC Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. - Hlinák červenající (SLG)
 238. LC Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken - Slzivka kořenující (SLG)
 239. LC Helminthosphaeria clavariarum (Desm.) Fuckel - Červovka kyjanková (PFG)
 240. LC/V Helvella acetabulum (L.) Quél. - Kališník obecný (STR)
 241. VU Helvella macropus (Pers.) P. Karst. - Chřapáč pýřitý (STR-SLG)
 242. EN Hemistropharia albocrenulata (Peck) Jacobsson & E. Larss. - Límcovka vroubkovaná (SLG)
 243. LC/V Henningsomyces candidus (Pers.) Kuntze - Číšovec trubkovitý (SLG)
 244. LC/V Henningsomyces puber (Romell ex W.B. Cooke) D.A. Reid - Číšovec pýřitý (SLG)
 245. LC/V Hericium coralloides (Scop.) Pers. - Korálovec bukový (SPLG)
 246. VU Hericium erinaceus (Bull.) Pers. - Korálovec ježatý (SPLG)
 247. NT Hericium flagellum (Scop.) Pers. - Korálovec jedlový (SPLG)
 248. LC/V Heterobasidion abietinum Niemelä & Korhonen - Kořenovník jedlový (SPLG)
 249. LC Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen - Kořenovník smrkový (SPLG)
 250. §§§/DD Hohenbuehelia abietina Singer & Kuthan - Hlívička jedlová (SLG)
 251. EN Hohenbuehelia auriscalpium (Maire) Singer - Hlívička stopkatá (SLG)
 252. LC/V Hohenbuehelia grisea (Peck) Singer - Hlívička šedá (SLG)
 253. EN Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi - Voskovička černavá (SLG)
 254. LC/V Homophron cernuum (Vahl) Örstadius & E. Larss. - Křehutka nící (SPLG)
 255. LC/V Hydnocristella himantia (Schwein.) R. H. Petersen - Kavinovka lošákovitá (SLG)
 256. LC Hydnum repandum L. - LIšák zprohýbaný (MYK)
 257. LC Hydnum rufescens Pers. - LIšák ryšavý (MYK)
 258. LC/V Hydropus marginellus (Pers.) Singer - Ronivka troudní (SLG)
 259. LC/V Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer - Ronivka podhorská (SLG-STR)
 260. LC Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. - Voskovka kuželovitá (STR)
 261. LC Hygrocybe miniata (Fr.) P. Kumm. - Voskovka krvavá (STR)
 262. DD Hygrocybe substrangulata (Peck) P.D. Orton & Watling - Voskovka (STR)
 263. LC Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire - Lištička pomerančová (SLG-STR)
 264. LC/V Hygrophoropsis rufa (D.A. Reid) Knudsen - Lištička černošupinatá (SLG-STR)
 265. LC Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr. - Šťavnatka slonovinová (MYK)
 266. LC/V Hygrophorus penarius Fr. - Šťavnatka buková (MYK)
 267. LC Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr. - Šťavnatka tečkovaná (MYK)
 268. LC/V Hymenochaete carpatica Pilát - Kožovka klenová (SLG)
 269. LC Hymenochaete rubiginosa (Fr.) Lév. - Kožovka rezavá (SLG)
 270. LC/V Hymenochaete ulmicola Corfixen & Parmasto - Kožovka jilmová (SLG)
 271. LC Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen - Penízovka kořenující (SLG)
 272. LC Hymenoscyphus calyculus (Sowerby) W. Phillips - Voskovička číškovitá (SLG)
 273. LC Hymenoscyphus caudatus (P. Karst.) Dennis - Voskovička listová (STR)
 274. LC Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya - Voskovička jasanová (STR)
 275. LC Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) Gray - Voskovička plodová (SCP)
 276. LC Hymenoscyphus serotinus (Pers.) W. Philips - Voskovička pozdní (SLG)
 277. LC Hyphoderma occidentale (D.P. Rogers) Boidin & Gilles - Kornatec (SLG)
 278. LC/V Hyphoderma roseocremeum (Bres.) Donk - Kornatec skvrnitý (SLG)
 279. LC Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk - Kornatka septocystidová (SLG)
 280. LC/V Hyphodontia alutaria (Burt) J. Erikss. - Kornatec kožově žlutý (SLG)
 281. LC/V Hyphodontia curvispora J. Erikss. & Hjortstam - Kornatec (SLG)
 282. LC Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam - Kornatec Nešporův (SLG)
 283. LC Hyphodontia pallidula (Bres.) J. Erikss. - Kornatec bledavý (SLG)
 284. LC Hyphodontia quercina (Pers.) J. Erikss. - Kornatec dubový (SLG)
 285. LC Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. - Kornatec bezový (SLG)
 286. LC/V Hyphodontia spathulata (Schrad.) Parmasto - Kornatec lopatkovitý (SLG)
 287. LC Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. - Třepenitka maková (SLG)
 288. LC Hypholoma fasciculare (Fr.) P. Kumm. - Třepenitka svazčitá (SLG)
 289. LC Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm - Třepenitka cihlová (SLG)
 290. LC/V Hypholoma subviride (Berk. & M.A. Curtis) Dennis - Třepenitka drobná (SLG)
 291. LC Hypocrea citrina (Pers.) Fr. - Masenka citrónová (SLG-STR)
 292. LC Hypocrea pulvinata Fuckel - Masenka poduškovitá (SFG)
 293. LC Hypocrea rufa (Pers.) Fr. - Masenka rezavá (SLG)
 294. LC Hypocrea strictipilosa P. Chaverri & Samuels - Masenka (SLG)
 295. LC Hypochnicium bombycinum (Sommerf.) J. Erikss. - Kornatec hedvábný (SLG)
 296. LC Hypochnicium wakefieldiae (Bres.) J. Erikss. - Kornatec Wakefieldův (SLG)
 297. LC Hypomyces aurantius (Pers.) Fuckel - Nedohub oranžový (SFG)
 298. LC Hypomyces chrysospermus Tul. & C. Tul. - Nedohub zlatovýtrusý (PFG)
 299. LC Hypomyces luteovirens (Fr.) Tul. & C. Tul. - Nedohub zelený (PFG)
 300. LC/V Hypomyces rosellus (Alb. & Schwein.) Tul. & C. Tul. - Nedohub růžový (SPFG-SLG)
 301. LC Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f. - Dřevomor červený (SLG)
 302. LC Hypoxylon howeanum Peck - Dřevomor Howeův (SLG)
 303. LC Hypoxylon macrocarpum Pouzar - Dřevomor velký (SLG)
 304. LC Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr. - Dřevomor rezavý (SLG)
 305. LC/V Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead - Líha jilmová (SPLG)
 306. LC Hysterographium cf. fraxini (Pers.) De Not. - Skulinatník jasanový (SLG)
 307. LC Chaetosphaeria ovoidea (Fr.) Constant., K. Holm & L. Holm - Chlupoplodka vejčitá (SLG)
 308. LC Chaetosphaeria pulviscula (Curr.) C. Booth - Chlupoplodka poduškovitá (SLG)
 309. LC Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille - Hřib peprný (MYK)
 310. LC Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L. R. Batra - Zelenitka měděnková (SLG)
 311. LC Chlorophyllum rachodes (Vittad.) Vellinga - Bedla červenající (STR)
 312. LC Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar - Pevník nachový (SLG)
 313. EN Chrysomphalina grossula (Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati - Kalichovka matná (SLG)
 314. LC Inocybe assimilata Britzelm - Vláknice hnědá (MYK)
 315. LC Inocybe asterospora Quél. - Vláknice hvězdovýtrusá (MYK)
 316. LC/V Inocybe fuscidula Velen. - Vláknice hnědoučká (MYK)
 317. LC Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm. - Vláknice zemní (MYK)
 318. LC Inocybe mixtilis Britzelm. - Vláknice pomíchaná (MYK)
 319. LC Inocybe napipes J.E. Lange - Vláknice tuřínonohá (MYK)
 320. LC/V Inocybe petiginosa (Fr.) Gillet - Vláknice pavučinková (MYK)
 321. LC Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. - Vláknice rozpraskaná (MYK)
 322. EN Inocybe whitei (Berk. & Broome) Sacc. - Vláknice zardělá (MYK)
 323. LC/V Inonotus cuticularis (Bull.) P. Karst. - Rezavec pokožkový (SPLG)
 324. LC/V Inonotus hastifer Pouzar - Rezavec horský (SLG)
 325. LC Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. - Rezavec štětinatý (SPLG)
 326. LC/V Inonotus leporinus (Fr.) Gilb. & Ryvarden - Ďubkatec smrkový (SPLG)
 327. LC Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst. - Rezavec uzlinatý (SPLG)
 328. LC Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát - Rezavec šikmý (PLG)
 329. LC Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. - Rezavec lesknavý (SPLG)
 330. EN Irpex lacteus (Fr.) Fr. - Bránovitka mléčná (SLG)
 331. LC/V Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. - Smolokorka pryskyřičnatá (SLG)
 332. LC/V Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst. - Smolokorka buková (SLG)
 333. NT Junghuhnia lacera (P. Karst.) Niemelä & Kinnunen - Pórnatka třásnitá (SLG)
 334. LC Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden - Pórnatka krásnoporá (SLG)
 335. LC Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A. H. Sm. - Opěnka měnlivá (SLG)
 336. LC Laccaria amethystina Cooke - Lakovka amethystová (MYK)
 337. LC Laccaria laccata (Scop.) Cooke - Lakovka laková (MYK)
 338. LC/V Lachnellula calyciformis (Wild.) Dharne - Brvenka číškovitá (SLG)
 339. LC Lachnellula occidentalis (Hahn et Ayers) Dharne - Brvenka Hahnova (SLG)
 340. LC Lachnum brevipilosum Baral - Chlupáček krátkochlupý (SLG)
 341. LC Lachnum sp. - Chlupáček (SLG)
 342. LC Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst. - Chlupáček bělostný (SCP-SLG)
 343. LC Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. - Křehutka sametová (STR)
 344. LC Lactarius blennius (Fr.) Fr. - Ryzec zelený (MYK)
 345. LC Lactarius camphoratus (Bull.) Fr. - Ryzec kafrový (MYK)
 346. LC Lactarius cf. obscuratus (Lasch) Fr. - Ryzec olšový (MYK)
 347. LC Lactarius deterrimus Gröger. - Ryzec smrkový (MYK)
 348. LC Lactarius glaucescens Crossl. - Ryzec zelenající (MYK)
 349. LC Lactarius lignyotus Fr. - Ryzec černohlávek (MYK)
 350. LC/V Lactarius pallidus Pers. - Ryzec bledý (MYK)
 351. LC/V Lactarius picinus Fr. - Ryzec smoločerný (MYK)
 352. LC Lactarius piperatus (L.) Pers. - Ryzec peprný (MYK)
 353. EN Lactarius pterosporus Romagn. - Ryzec křídlovýtrusý (MYK)
 354. LC Lactarius quietus (Fr.) Fr. - Ryzec dubový (MYK)
 355. LC Lactarius rufus (Scop.) Fr. - Ryzec ryšavý (MYK)
 356. EN Lactarius ruginosus Romagn. - Ryzec řídkolupenný (MYK)
 357. LC Lactarius subdulcis (Bull.) Gray - Ryzec nasládlý (MYK)
 358. LC Lactarius turpis Fr. - Ryzec šeredný (MYK)
 359. LC Lactarius vellereus (Fr.) Fr. - Ryzec plstnatý (MYK)
 360. LC Lactarius volemus (Fr.) Fr. - Ryzec syrovinka (MYK)
 361. LC Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill - Sírovec žlutooranžový (SPLG)
 362. LC Lasiosphaeria strigosa (Alb. & Schwein.) Sacc. - Chlupatka ježatá (SLG)
 363. LC/V Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz - Pevník dvoubarvý (SLG)
 364. DD Lentinellus bissus (Quél.) Kühner & Maire - Houžovec drobný (SLG)
 365. VU Lentinellus castoreus (Fr.) Kühner & Maire - Houžovec bobří (SLG)
 366. LC Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. - Houžovec hlemýžďovitý (SLG)
 367. LC Lenzites betulina (L.) Fr. - Lupeník březový (SLG)
 368. LC Leotia lubrica (Scop.) Pers. - Patyčka rosolovitá (STR)
 369. LC Lepiota castanea Quél. - Bedla kaštanová (STR)
 370. LC Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. - Bedla vlnatá (STR)
 371. LC Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. - Bedla hřebenitá (STR)
 372. LC Lepiota echinella Quél. & G. E. Bernard - Bedla štětinkatá (STR)
 373. LC/V Lepiota magnispora Murrill - Bedla nažloutlá (STR-SLG)
 374. LC Lepiota tomentella J. E. Lange - Bedla plstnatá (STR)
 375. LC Lepista flaccida (Sowerby) Pat. - Strmělka přehrnutá (MYK)
 376. LC Lepista nuda (Bull.) Cooke - Čirůvka fialová (MYK)
 377. LC Leptosporomyces fuscostratus (Burt) Hjortstam - Kornateček olivovobílý (SLG)
 378. LC/V Leptosporomyces roseus Jülich - Kornatečka narůžovělá (SLG)
 379. VU Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl. - Běločechratka hořká (STR)
 380. LC Lirula macrospora (R. Hartig) Darker - Štěrbinatka smrková (STR)
 381. LC/V Lopadostoma pouzarii Granmo & L. E. Petrini - Širokoústka Pouzarova (SLG)
 382. LC/V Lycoperdon echinatum Pers. - Pýchavka ježatá (STR-SLG)
 383. LC Lycoperdon nigrescens Wahlenb. - Pýchavka horská (STR)
 384. LC Lycoperdon perlatum Pers. - Pýchavka obecná (STR)
 385. LC Lycoperdon pyriforme Schaeff. - Pýchavka hruškovitá (SLG)
 386. LC Lycoperdon umbrinum Pers. - Pýchavka huňatá (STR)
 387. LC Macrolepiota procera (Scop.) Singer - Bedla vysoká (STR)
 388. LC Macrotyphula fistulosa (Holmsk.) R.H. Petersen - Kyj rourkovitý (STR)
 389. LC Macrotyphula juncea (Alb. & Schwein.) Berthier - Kyj niťovitý (STR)
 390. LC/V Marasmiellus pseudoramealis (Hauskn. & Noordel.) Hauskn. & Noordel. - Špička (SLG)
 391. LC Marasmius bulliardii Quél. - Špička Bulliardova (STR)
 392. LC/V Marasmius cohaerens (Alb. & Schwein.) Cooke & Quél. - Špička rohonohá (STR)
 393. LC Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. - Špička listová (STR)
 394. LC Marasmius rotula (Scop.) Fr. - Špička kolovitá (STR-SLG)
 395. LC Marasmius torquescens Quél. - Špička kožová (STR)
 396. LC Marasmius wynnei Berk. & Broome - Špička Wynneova (STR)
 397. LC Megacollybia platyphylla agg. (Pers.) Kotl. & Pouzar - Penízovka širokolupenná (SLG)
 398. DD Melanophyllum echinatum (Roth) Singer - Bedla krvavá (STR)
 399. LC Melogramma spiniferum (Wallr.) De Not. - Protrhlík trnatý (SLG)
 400. LC Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. - Vějířovec obrovský (SPLG)
 401. LC Mollisia cf. cinerea (Batsch) P. Karst. - Terčenka popelavá (SLG)
 402. LC Mollisia lividofusca (Fr.) Gillet - Terčenka černožlutá (SLG)
 403. LC Mollisia ventosa P. Karst. - Terčenka buková (SLG)
 404. LC/V Mucidula mucida (Schrad.) Pat. - Slizečka porcelánová (SPLG)
 405. LC/V Mucronella bresadolae (Quél.) Corner - Ostenatka Bresadolova (SLG-SFG)
 406. LC/V Mutatoderma mutatum (Peck) C. E. Gómez - Kornatec proměnlivý (SLG)
 407. NT Mutinus caninus (Huds.) Fr. - Psivka obecná (STR-SLG)
 408. LC Mycena abramsii (Murrill) Murrill - Helmovka raná (SLG)
 409. LC/V Mycena amicta (Fr.) Quél. - Helmovka modravá (SLG)
 410. LC Mycena arcangeliana Bres. - Helmovka Oortova (SLG)
 411. LC Mycena capillaris (Schumach.) P. Kumm. - Helmovka vlasová (STR)
 412. LC Mycena cinerella (P. Karst.) P. Karst - Helmovka šedá (STR)
 413. LC/V Mycena crocata (Schrad.) P. Karst - Helmovka šafránová (STR-SLG)
 414. LC Mycena epipterygia (Scop.) Gray - Helmovka slizká (SLG-STR)
 415. LC Mycena erubescens Höhn. - Helmovka hořkomléčná (SLG)
 416. LC/V Mycena fagetorum (Fr.) Gillet - Helmovka buková (STR)
 417. LC Mycena filopes (Bull.) P. Kumm. - Helmovka niťonohá (STR)
 418. LC/V Mycena flavescens Velen. - Helmovka nažloutlá (STR)
 419. LC Mycena galericulata (Scop.) Gray - Helmovka tuhonohá (SLG)
 420. LC Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. - Helmovka mléčná (STR)
 421. LC Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. - Helmovka krvonohá (SLG)
 422. LC Mycena inclinata (Fr.) Quél. - Helmovka leponohá (SLG)
 423. LC/V Mycena maculata P. Karst. - Helmovka skvrnitá (SLG)
 424. LC Mycena metata (Secr. ex Fr.) P. Kumm. - Helmovka kuželovitá (STR)
 425. LC Mycena pelianthina (Fr.) Quél. - Helmovka zoubkatá (STR)
 426. LC Mycena polygramma (Bull.) Gray - Helmovka rýhonohá (SLG)
 427. EN Mycena pseudocorticola Kühner - Helmovka koromilná (SLG)
 428. LC Mycena pura (Pers.) P. Kumm. - Helmovka ředkvičková (STR)
 429. LC/V Mycena purpureofusca (Peck) Sacc. - Helmovka hnědopurpurová (SLG)
 430. LC Mycena renati Quél. - Helmovka medonohá (SLG)
 431. LC Mycena rosea (Schumach.) Gramberg - Helmovka narůžovělá (STR)
 432. LC Mycena rubromarginata (Fr.) P. Kumm. - Helmovka červenobřitá (SLG)
 433. LC Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. - Helmovka krvavá (STR-SLG)
 434. LC/V Mycena silvae-nigrae Maas Geest. & Schwöbel - Helmovka smrková (SLG)
 435. LC Mycena sp. - Helmovka (SLG)
 436. LC Mycena speirea (Fr.) Gillet - Helmovka tenkonohá (SLG)
 437. LC Mycena stipata Maas Geest. & Schwöbel - Helmovka louhová (SLG)
 438. LC Mycena strobilicola J. Favre & Kühner - Helmovka šiškomilná (SST)
 439. LC Mycena stylobates (Pers.) P. Kumm. - Helmovka deskovitá (STR)
 440. LC Mycena tintinnabulum (Batsch) Quél. - Helmovka pařezová (SLG)
 441. LC Mycena viridimarginata P. Karst. - Helmovka zelenobřitá (SLG)
 442. LC Mycena vitilis (Fr.) Quél. - Helmovka měnlivá (STR)
 443. LC Mycena zephirus (Weinm.) P. Kumm. - Helmovka zefírová (STR)
 444. LC Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin - Špička cibulová (SLG-STR)
 445. LC Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin - Špička česneková (STR)
 446. LC/V Mycoacia nothofagi (G. Cunn.) Ryvarden - Hrotnatečka sladkovonná (SLG)
 447. LC/V Mycopan scabripes (Murrill) Redhead, Moncalvo & Vilgalys - (STR)
 448. LC Naucoria escharioides (Fr.) P. Kumm. - Kržatka oděná (STR)
 449. LC Nectria cinnabarina (Tode) Fr. - Rážovka rumělková (SPLG)
 450. LC Nectria coccinea (Pers.) Fr. - Rážovka šarlatová (SPLG)
 451. LC Nectria episphaeria (Tode) Fr. - Rážovka houbomilná (SFG)
 452. VU Nemania atropurpurea (Fr.) Pouzar - Dřevomor černý (SLG)
 453. LC Nemania serpens (Pers.) Gray - Dřevomor plazivý (SLG)
 454. LC Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini - Hřib kovář (MYK)
 455. NT Neobulgaria pura (Pers.) Petr. - Rosoloklihatka čirá (SLG)
 456. LC/V Neolentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Redhead & Ginns - Houževnatec přivázlý (SLG)
 457. LC Neonectria fuckeliana (C. Booth) Castl. & Rossman - Rážovka granátová (SPLG)
 458. LC Neonectria galligena (Bres.) Rossman & Samuels - Rážovka buková (SPLG)
 459. LC Neonectria punicea (J.C. Schmidt) Castl. & Rossman - Rážovka granátová (SPLG)
 460. LC Neottiella janthina (Fr.) Ryman - Plátenice šišková (SST)
 461. CR Odonticium septocystidia (Burt) Zmitr. & Spirin - Kornatec praskající (SLG)
 462. LC Ombrophila fagiseda Baral - Plátenice (SCP)
 463. LC Orbilia cf. delicatula (P. Karst.) P. Karst. - Kruhovka borová (SLG)
 464. LC/V Ossicaulis lachnopus (Fr.) Contu - Strmělka drobnovýtrusá (SPLG)
 465. LC/V Otidea alutacea (Pers.) Massee - Ouško kožové (STR)
 466. LC/V Oxyporus obducens (Pers.) Donk - Ostropórka rozlitá (SLG)
 467. LC Oxyporus populinus (Schumach.) Donk - Ostropórka topolová (SPLG)
 468. LC Panellus mitis (Pers.) Singer - Pařezník jemný (SLG)
 469. LC/V Panellus serotinus (Schrad.) Kühner - Pařezník pozdní (SLG)
 470. LC Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. - Pařezník obecný (SLG)
 471. LC Parasola conopilus (Fr.) Örstadius & E. Larss. - Křehutka kuželovitá (STR)
 472. LC Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple - Hnojník řasnatý (STR)
 473. LC Paxillus involutus (Batsch) Fr. - Čechratka podvinutá (MYK-SLG)
 474. LC Peniophora cinerea (Pers.) Cooke - Kornatka popelavá (SLG)
 475. LC Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. - Kornatka masová (SLG)
 476. LC Peniophora limitata (Chaillet ex Fr.) Cooke - Kornatka jasanová (SLG)
 477. LC Peniophora pithya (Pers.) J. Erikss. - Kornatka smrková (SLG)
 478. LC Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K. H. Larss. - Kornatec smetanový (SLG)
 479. LC Peniophorella pubera (Fr.) P. Karst. - Kornatka pýřitá (SLG)
 480. EN Perenniporia fraxinea (Bull.) Ryvarden - Troudnatec jasanový (SPLG)
 481. LC Peziza arvernensis Boud. - Řasnatka lesní (SLG)
 482. LC/V Peziza micropus Pers. - Řasnatka krátkonohá (SLG)
 483. LC Pezizella languida (P. Karst.) Svrček & Kubička - Miskovička plochá (SLG)
 484. LC/V Phaeohelotium fagineum (Pers.) Hengstm. - Voskovička buková (SCP)
 485. LC/V Phaeohelotium geogenum (Cooke) Svrček & Matheis - Voskovička (SLG)
 486. LC Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. - Hnědák Schweinitzův (SPLG)
 487. LC Phallus impudicus L. - Hadovka smrdutá (STR)
 488. LC Phanerochaete affinis (Burt) Parmasto - Kůrovka příbuzná (SLG)
 489. LC Phanerochaete laevis (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden - Kůrovka hladká (SLG)
 490. LC Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden - Kůrovka smetanová (SLG)
 491. LC Phanerochaete tuberculata (P. Karst.) Parmasto - Kůrovka hrbolatá (SLG)
 492. LC Phanerochaete velutina (DC.) Parmasto - Kůrovka sametová (SLG)
 493. LC Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto - Ohňovec olšový (SPLG)
 494. LC Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat. - Ohňovec Hartigův (SPLG)
 495. LC/V Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk - Ohňovec smrkový (SPLG)
 496. LC Phellinus igniarius (L.) Quél. - Ohňovec obecný (SPLG)
 497. NT Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin - Ohňovec ohraničený (SPLG)
 498. EN Phlebia centrifuga P. Karst. - Žilnatka bledá (SLG)
 499. LC/V Phlebia livida (Pers.) Bres. - Žilnatka olovová (SLG)
 500. LC Phlebia radiata Fr. - Žilnatka oranžová (SLG)
 501. LC Phlebia rufa (Pers.) M. P. Christ. - Žilnatka proměnlivá (SLG)
 502. LC Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. - Dřevokaz rosolovitý (SLG)
 503. LC/V Phlebia unica (H.S. Jacks. & Dearden) Ginns - Žilnatka jedinečná (SLG)
 504. LC Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich - Kornatec obrovský (SLG)
 505. EN Phleogena faginea (Fr.) Link - Prachovečník bukový (SLG)
 506. LC Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm. - Šupinovka slizká (SPLG)
 507. LC/V Pholiota alnicola (Fr.) Singer - Šupinovka olšová (SPLG)
 508. LC Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. - Šupinovka ohnivá (SLG)
 509. LC Pholiota lenta (Pers.) Singer - Šupinovka šedohlínová (SLG)
 510. LC Pholiota squarrosa (Batsch) P. Kumm. - Šupinovka kostrbatá (SPLG)
 511. EN Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. - Šupinovka ježatá (SLG)
 512. LC/V Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél - Lupenopórka červenožlutá (MYK)
 513. NT Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer - Hlíva hnízdovitá (SLG)
 514. LC/V Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst. - Pórnatice skleněná (SLG)
 515. LC Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko - Hřib hnědý (MYK-SLG)
 516. LC Pilobolus crystallinus (F.H. Wigg.) Tode - Měchomršť krystalický (SKP)
 517. LC Piloderma byssinum (P. Karst.) Jülich - Kornatečka proměnlivá (SLG)
 518. LC Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. - Březovník obecný (SPLG)
 519. LC Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. - Hlíva dubová (SPLG)
 520. LC Pleurotus ostreatus (Jacq.) Quél. - Hlíva ústřičná (SPLG)
 521. LC Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. - Hlíva plicní (SPLG)
 522. LC Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid - Měkkouš kadeřavý (SLG)
 523. LC Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner - Štítovka černolemá (SLG)
 524. LC Pluteus cervinus P. Kumm. - Štítovka jelení (SLG)
 525. LC/V Pluteus depauperatus Romagn. - Štítovka chudobná (SLG)
 526. LC/V Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet - Štítovka jinošská (SLG)
 527. VU Pluteus hispidulus (Fr.) Gillet - Štítovka huňatá (SLG)
 528. EN Pluteus luctuosus Boud. - Štítovka lemovaná (SLG)
 529. LC Pluteus petasatus (Fr.) Gilletové - Štítovka žíhaná (SLG)
 530. EN Pluteus phlebophorus Cooke - Štítovka síťnatá (SLG)
 531. LC/V Pluteus plautus (Weinm.) Gill. - Štítovka sametonohá (SLG)
 532. EN Pluteus podospileus Sacc. & Cub. - Štítovka vločkatá (SLG)
 533. LC Pluteus pouzarianus Singer - Štítovka Pouzarova (SLG)
 534. LC Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. - Štítovka vrbová (SLG)
 535. LC Pluteus semibulbosus (Lasch) Quél. - Štítovka hlízkatá (SLG)
 536. EN Pluteus thomsonii (Berk. & Broome) Dennis. - Štítovka Thomsonova (SLG)
 537. VU Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. - Štítovka stinná (SLG)
 538. LC Polydesmia pruinosa (Gerd. ex Berk. & Broome) Boud. - Ojíněnka houbomilná (SFG)
 539. LC/V Polyporus arcularius (Batsch) Fr. - Choroš plástvový (SLG)
 540. LC/V Polyporus badius (Pers.) Schwein. - Choroš smolonohý (SLG)
 541. LC Polyporus brumalis (Pers.) Fr. - Choroš poloplástvový (SLG)
 542. LC Polyporus ciliatus Fr. - Choroš brvitý (SLG)
 543. LC Polyporus squamosus (Huds.) Fr. - Choroš šupinatý (SPLG)
 544. LC Polyporus varius (Pers.) Fr. - Choroš měnlivý (SLG)
 545. LC Postia alni Niemelä & Vampola - Bělochoroš drobný (SLG)
 546. LC/V Postia balsamea (Peck) Jülich - Bělochoroš cystidonosný (SLG)
 547. LC Postia caesia (Schrad.) P. Karst. - Bělochoroš modravý (SLG)
 548. LC Postia fragilis (Fr.) Jülich - Bělochoroš křehký (SLG)
 549. LC Postia guttulata (Peck) Jülich - Bělochoroš slzící (SLG)
 550. LC Postia lactea (Fr.) P. Karst. - Bělochoroš mléčný (SLG)
 551. LC/V Postia leucomallella (Murrill) Jülich - Bělochoroš nahořklý (SLG)
 552. LC Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh. - Bělochoroš pýchavkovitý (SLG)
 553. LC Postia rennyi (Berk. & Broome) Rajchenb. - Bělochoroš prašnatý (SLG)
 554. LC/V Postia sericeomollis (Romell) Jülich - Bělochoroš hedvábitý (SLG)
 555. LC Postia stiptica (Pers.) Jülich - Bělochoroš hořký (SPLG)
 556. LC Postia tephroleuca (Fr.) Jülich - Bělochoroš mírný (SLG)
 557. LC Proliferodiscus pulveraceus (Alb. & Schwein.) Baral - (SLG)
 558. LC/V Protomerulius caryae (Schwein.) Ryvarden - Pórovka šedá (SLG)
 559. LC Psathyrela fagetophila Örstadius & Enderle - Křehutka bučinná (STR)
 560. LC Psathyrella candolleana (Fr.) Maire - Křehutka Candolleova (SLG-STR)
 561. LC Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl. - Křehutka útlá (STR)
 562. CR Psathyrella cotonea (Quél.) Konrad & Maubl. - Křehutka vlnitá (SLG)
 563. LC Psathyrella piluliformis (Bull.) P. D. Orton - Křehutka vodomilná (SLG)
 564. LC/V Psathyrella sacchariolens Enderle - Křehutka sladkovonná (SLG)
 565. LC Psathyrella senex (Peck) A.H. Sm. - Křehutka Friesova (SLG-STR)
 566. LC Psathyrella spadicea (P. Kumm.) Singer - Křehutka čokoládová (SLG)
 567. LC Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire - Křehutka hnědošedá (SLG)
 568. DD Psathyrella spintrigeroides P.D. Orton - Křehutka bělovláknitá (SLG)
 569. LC Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer - Strmělka číškovitá (SLG)
 570. LC Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. - Rosolozub huspenitý (SLG)
 571. LC Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch. - Kožovka tabáková (SLG)
 572. LC/V Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich - Dřevomorka zlatá (SLG)
 573. LC Psilocybe arcana Borovička & Hlaváček - Lysohlávka tajemná (STR-SLG)
 574. NT Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk - Oranžovec vláknitý (SLG)
 575. LC Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. - Outkovka rumělková (SPLG)
 576. LC Radulomyces confluens (Fr.) M. P. Christ. - Struhák splývavý (SLG)
 577. LC Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M. P. Christ. - Struhák blanitý (SLG)
 578. LC/V Ramaria rubella (Schaeff.) R. H. Petersen - Kuřátka červená (SLG)
 579. LC Ramaria stricta (Pers.) Quél. - Kuřátka přímá (SLG)
 580. LC Resinicium bicolor (Alb. & Schwein.) Parmasto - Ostnáček dvoubarvý (SLG)
 581. LC/V Resinicium furfuraceum (Bres.) Parmasto - Ostnáček otrubičnatý (SLG)
 582. LC Resupinatus applicatus (Batsch) Gray - Hlívečník připjatý (SLG)
 583. LC/V Resupinatus trichotis (Pers.) Singer - Hlívečník štětinatý (SLG)
 584. LC Rhizodiscina cf. lignyota (Fr.) Hafellner - Miskovka dřevní (SLG)
 585. LC/V Rhizochaete radicata (Henn.) Gresl., Nakasone & Rajchenb. - Kůrovka vláknitá (SLG)
 586. LC Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka kuželovitá (STR)
 587. LC Rhodocollybia filamentosa (Velen.) Antonín - Penízovka vláknitá (STR)
 588. LC Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer - Penízovka skvrnitá (STR)
 589. EN Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. & Schigel - Pórnatka placentová (SLG)
 590. LC Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. - Svraštělka javorová (PLG-STR)
 591. LC Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. - Kalichovka oranžová (SPMC)
 592. EN Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden - Ostropórka černající (SLG)
 593. LC Rigidoporus sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Donk - Pórnatice krvavějící (SLG-STR)
 594. LC/V Ripartites tricholoma (Alb. & Schwein.) P. Karst. - Čechratička čirůvková (STR)
 595. LC Rosellinia aquila (Fr.) Ces. & De Not. - Prsnatka orličí (SLG)
 596. EN Russula albonigra (Krombh.) Fr. - Holubinka černobílá (MYK)
 597. §/VU Russula alnetorum Romagn. - Holubinka olšinná (MYK)
 598. LC/V Russula aurora Bres. - Holubinka jitřenková (MYK)
 599. LC Russula badia Quél. - Holubinka brunátná (MYK)
 600. LC Russula chloroides (Krombh.) Bres. - Holubinka akvamarínová (MYK)
 601. LC Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. - Holubinka namodralá (MYK)
 602. LC Russula densifolia Secr. ex Gillet - Holubinka hustolistá (MYK)
 603. LC Russula emetica (Schaeff.) Pers. - Holubinka vrhavka (MYK)
 604. LC Russula fellea (Fr.) Fr. - Holubinka žlučová (MYK)
 605. LC Russula fragilis Fr. - Holubinka křehká (MYK)
 606. LC/V Russula fragrantissima Romagn. - Holubinka nejvonnější (MYK)
 607. LC Russula grata Britzelm. - Holubinka hořkomandlová (MYK)
 608. LC Russula grisea (Batsch) Fr. - Holubinka sivá (MYK)
 609. LC/V Russula heterophylla (Fr.) Fr. - Holubinka bukovka (MYK)
 610. LC Russula integra (L.) Fr. - Holubinka celokrajná (MYK)
 611. LC/V Russula ionochlora Romagn. - Holubinka fialovozelená (MYK)
 612. LC Russula mustelina Fr. - Holubinka kolčaví (MYK)
 613. LC Russula nigricans (Bull.) Fr. - Holubinka černající (MYK)
 614. LC Russula nobilis Velen. - Holubinka nádherná (MYK)
 615. LC Russula ochroleuca (Pers.) Fr. - Holubinka hlínožlutá (MYK)
 616. LC Russula puellaris Fr. - Holubinka dívčí (MYK)
 617. LC/V Russula romellii Maire - Holubinka Romellova (MYK)
 618. LC Russula rosea Pers - Holubinka sličná (MYK)
 619. VU Russula solaris Ferd. & Winge - Holubinka sluneční (MYK)
 620. LC Russula vesca Fr. - Holubinka mandlová (MYK)
 621. LC/V Russula violeipes Quél. - Holubinka fialovonohá (MYK)
 622. LC Russula virescens (Schaeff.) Fr. - Holubinka nazelenalá (MYK)
 623. LC Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. - Holubinka révová (MYK)
 624. LC Ruzenia spermoides (Hoffm.) O. Hilber - Chlupatka lysá (SLG)
 625. EN Sarcodontia delectans (Peck) Spirin - Plstnatec bukový (SPLG)
 626. CR Sarcodontia pachyodon (Pers.) Spirin - Plstnatec tlustoostný (SPLG)
 627. LC/V Sarcodontia spumea (Sowerby) Spirin - Plstnatec pěnový (SPLG)
 628. LC Scleroderma citrinum Pers. - Pestřec obecný (STR)
 629. LC Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryvarden - Kornatka osténkatá (SLG)
 630. LC Scutellinia cf. crinita (Bull.) Lambotte - Kosmatka jelení (SLG)
 631. LC Scutellinia cf. scutellata (L.) Lambotte - Kosmatka štítovitá (SLG)
 632. LC/V Scutellinia nigrohirtula (Svrček) Le Gal - Kosmatka černoplstnatá (SLG)
 633. LC/V Scytinostroma portentosum (Berk. & M.A. Curtis) Donk - Tlustěnka kafrová (SLG)
 634. LC Sebacina cf. grisea (Pers.) Bres. - Pokrytka nadzemní (SLG)
 635. LC Sebacina incrustans (Pers.) Tul. & C. Tul. - Pokrytka nažloutlá (MYK)
 636. LC Serpula himantioides (Fr.) P. Karst. - Dřevomorka lesní (SLG)
 637. LC Serpula lacrymans (Wulfen) J. Schröt. - Dřevomorka domácí (SPLG)
 638. LC Schizophyllum commune Fr. - Klanolístka obecná (SLG)
 639. LC Schizopora flavipora (Berk. & M. A. Curtis ex Cooke) Ryvarden - Pórnovitka drobnoporá (SLG)
 640. LC/V Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk - Pórnovitka různoporá (SLG)
 641. LC Schizopora radula (Pers.) Hallenb. - Pórnovitka obecná (SLG)
 642. LC Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst. - Kržatka hnědoolivová (SLG)
 643. LC/V Simocybe sumptuosa (P.D. Orton) Singer - Kržatka honosná (SLG)
 644. LC Sirococcus conigenus (DC.) P.F. Cannon & Minter - (SST)
 645. LC Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. - Rozděrka Brinkmannova (SLG)
 646. LC Sistotrema coroniferum (Höhn. & Litsch.) Donk - Rozděrka korunkatá (SLG)
 647. LC Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar - Kostrovka beztvará (SLG)
 648. LC Skeletocutis carneogrisea A. David - Kostrovka šedavá (SLG)
 649. LC Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller - Bělochoroš polokloboukatý (SLG)
 650. EN Sparassis nemecii Pil. & Ves. - Kotrč Němcův (SPLG)
 651. LC Steccherinum bourdotii Saliba & A. David - Ostnateček Bourdotův (SLG)
 652. LC Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. - Ostnateček brvitý (SLG)
 653. LC Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray - Ostnateček okrový (SLG)
 654. LC/V Steccherinum subcrinale (Peck) Ryvarden - Ostnateček Kavinův (SLG)
 655. LC Stereum hirsutum (Willd.) Pers. - Pevník chlupatý (SLG)
 656. LC Stereum rugosum Pers. - Pevník korkovitý (SPLG)
 657. LC Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. - Pevník krvavějící (SPLG)
 658. LC Stereum subtomentosum Pouzar - Pevník plstnatý (SLG)
 659. LC Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. - Šiškovec černý (MYK)
 660. LC Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer - Penízovka smrková (SST)
 661. LC Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. - Límcovka měděnková (STR)
 662. LC Stropharia caerulea Kreisel - Límcovka modrá (STR)
 663. LC Stropharia squamosa (Pers.) Quél. - Límcovka šupinkatá (STR)
 664. LC Strossmayeria basitricha (Sacc.) Dennis - (SLG)
 665. LC Stypella vermiformis (Berk. & Broome) D.A. Reid - Štětinovka červovitá (SLG)
 666. LC Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - Klouzek modřínový (MYK)
 667. LC Tapesia cf. fusca (Pers.) Fuckel - Plstnatka hnědá (SLG)
 668. LC Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara - Čechratka černohuňatá (SLG)
 669. LC Tapinella panuoides (Batsch) E. J. Gilbert - Čechratka sklepní (SLG)
 670. LC/V Tatraea dumbirensis (Velen.) Svrček - Jehnědka ďumbierská (SLG)
 671. LC Thelephora palmata (Scop.) Fr. - Plesňák zápašný (MYK)
 672. LC/V Thelephora penicillata (Pers.) Fr. - Plesňák čekankový (MYK)
 673. LC Thelephora terrestris Ehrh. - Plesňák zemní (MYK)
 674. LC Tomentella cf. ferruginea (Pers.) Pat. - Vatička rezavá (MYK)
 675. LC Tomentella cf. terrestris (Berk. & Broome) M.J. Larsen. - Vatička hnědovínová (MYK)
 676. LC Tomentella sp. - Vatička sp. (MYK)
 677. LC Tomentella sp. - Vatička sp. (MYK)
 678. LC Trametes gibbosa (Pers.) Fr. - Outkovka hrbatá (SPLG)
 679. LC Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát - Outkovka chlupatá (SPLG)
 680. LC Trametes versicolor (L.) Lloyd - Outkovka pestrá (SPLG)
 681. LC/V Trechispora araneosa (Höhn. & Litsch.) K. H. Larss. - Trechispora sp. (SLG)
 682. LC Trechispora cohaerens (Schwein.) Jülich & Stalpers - Trechispora tmavnoucí (SLG)
 683. LC Trechispora farinacea (Pers.) Liberta - Trechispora moučnatá (SLG)
 684. LC Trechispora hymenocystis (Berk. & Broome) K. H. Larss. - Pórnatka měchýřkatá (SLG)
 685. LC Tremella foliacea Pers. - Rosolovka listovitá (SLG [SPFG?])
 686. LC Tremella mesenterica Retz. - Rosolovka mozkovitá (SLG [SPFG?])
 687. LC Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden - Bránovitec jedlový (SLG)
 688. EN Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden - Bránovitec dvoutvarý (SLG)
 689. LC Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden - Bránovitec hnědofialový (SLG)
 690. LC/V Trichocybe puberula (Kuyper) Vizzini - Strmělka opýřená (SLG)
 691. LC Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm. - Čirůvka holubičí (MYK)
 692. LC/V Tricholoma lascivum (Fr.) Gillet - Čirůvka smrdutá (MYK)
 693. LC Tricholoma portentosum (Fr.) Quél. - Čirůvka havelka (MYK)
 694. LC Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. - Čirůvka mýdlová (MYK)
 695. LC Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martín - Čirůvka buková (MYK)
 696. LC Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm. - Čirůvka osmahlá (MYK)
 697. LC/V Tricholomopsis decora (Fr.) Singer - Šafránka ozdobná (SLG)
 698. LC Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer - Šafránka červenožlutá (SLG)
 699. LC Tubaria conspersa (Pers.) Fayod - Kržatka poprášená (SLG-STR)
 700. LC Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet - Kržatka otrubičnatá (SLG-STR)
 701. LC Tulasnella cf. violea (Quél.) Bourdot & Galzin - Tulasneovka liláková (SLG)
 702. LC Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst. - Hřib žlučník (MYK)
 703. LC Tylopilus porphyrosporus (Fr. & Hök) A.H. Sm. & Thiers - Hřib nachovýtrusý (MYK)
 704. LC Typhula phacorrhiza (Reichardt) Fr. - Paluška sítinovitá (STR)
 705. LC Ustulina deusta (Hoffm.) Lind - Spálenka skořepatá (SPLG)
 706. LC Valsa abietis Fr. - Bradavkatka jedlová (PLG)
 707. LC Valsa ambiens (Pers.) Fr. - Bradavkatka obecná (PLG)
 708. CR Vararia investiens (Schwein.) P. Karst. - Vidlenka nažloutlá (SLG)
 709. LC Vararia ochroleuca (Bourdot & Galzin) Donk - Vidlenka drobnovýtrusá (SLG)
 710. LC/V Veluticeps abietina (Pers.) Hjortstam & Tellería - Pevník smrkový (SLG)
 711. LC Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr. - Koroveček citrónový (SLG)
 712. LC/V Vibrissea leptospora (Berk. & Broome) W. Philips - Míhavka přisedlá (SLG)
 713. LC/V Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer - Kukmák bělovlný (SPLG)
 714. §§/VU Volvariella caesiotincta P. D. Orton - Kukmák dřevní (SLG)
 715. EN Volvariella pusilla (Pers.) Singer - Kukmák maličký (SLG)
 716. LC Vuilleminia comedens (Nees) Maire - Větvovka obecná (SLG)
 717. LC Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers - Kornatec sírožlutý (SLG)
 718. LC Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara - Hřib žlutomasý (MYK)
 719. LC Xerocomellus pruinatus (Fr. & Hök) Šutara - Hřib sametový (MYK)
 720. LC Xeromphalina campanella (Batsch) Maire - Kalichovka zvonečková (SLG)
 721. LC Xylaria carpophila (Pers.) Fr. - Dřevnatka číškomilná (SCP)
 722. LC Xylaria hypoxylon (L.) Grev. - Dřevnatka parohatá (SLG)
 723. LC Xylaria longipes Nitschke - Dřevnatka dlouhonohá (SLG)
 724. LC Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. - Dřevnatka mnohotvará (SLG)

 

4) Abecední seznam hub (makromycetů) Vysočiny podle českých jmen

Nejedná se o kompletní seznam, zatím jsou zde uvedeny pouze druhy, které byly zjištěny v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny.

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině (pouze v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny):
= současný výskyt (od r. 2001)

 1. anýzovník vonný (Gloeophyllum odoratum)
 2. bedla Bucknallova (Cystolepiota bucknallii)
 3. bedla červenající (Chlorophyllum rachodes)
 4. bedla hřebenitá (Lepiota cristata)
 5. bedla kaštanová (Lepiota castanea)
 6. bedla krvavá (Melanophyllum echinatum)
 7. bedla nažloutlá (Lepiota magnispora)
 8. bedla plstnatá (Lepiota tomentella)
 9. bedla polonahá (Cystolepiota seminuda)
 10. bedla štětinkatá (Lepiota echinella)
 11. bedla vlnatá (Lepiota clypeolaria)
 12. bedla vysoká (Macrolepiota procera)
 13. běločechratka hořká (Leucopaxillus gentianeus)
 14. bělochoroš cystidonosný (Postia balsamea)
 15. bělochoroš drobný (Postia alni)
 16. bělochoroš hedvábitý (Postia sericeomollis)
 17. bělochoroš hořký (Postia stiptica)
 18. bělochoroš jabloňový (Aurantiporus fissilis)
 19. bělochoroš křehký (Postia fragilis)
 20. bělochoroš mírný (Postia tephroleuca)
 21. bělochoroš mléčný (Postia lactea)
 22. bělochoroš modravý (Postia caesia)
 23. bělochoroš nahořklý (Postia leucomallella)
 24. bělochoroš polokloboukatý (Skeletocutis nivea)
 25. bělochoroš prašnatý (Postia rennyi)
 26. bělochoroš pýchavkovitý (Postia ptychogaster)
 27. bělochoroš slzící (Postia guttulata)
 28. bochníček potoční (Adelphella babingtonii)
 29. bolcovitka mozkovitá (Auricularia mesenterica)
 30. bolcovitka ucho Jidášovo (Auricularia auricula-judae)
 31. bolinka černohnědá (Camarops tubulina)
 32. bolinka mnohovýtrusá (Camarops polysperma)
 33. bondarcevka horská (Bondarzewia montana)
 34. bradavkatka čtyřčetná (Eutypella quaternata)
 35. bradavkatka javorová (Eutypa maura)
 36. bradavkatka jedlová (Valsa abietis)
 37. bradavkatka obecná (Valsa ambiens)
 38. bradavkatka ostnitá (Eutypa spinosa)
 39. bránovitec dvoutvarý (Trichaptum biforme)
 40. bránovitec hnědofialový (Trichaptum fuscoviolaceum)
 41. bránovitec jedlový (Trichaptum abietinum)
 42. bránovitka mléčná (Irpex lacteus)
 43. březovník obecný (Piptoporus betulinus)
 44. brvenka číškovitá (Lachnellula calyciformis)
 45. brvenka Hahnova (Lachnellula occidentalis)
 46. čapulka bahenní (Mitrula paludosa)
 47. čechratička čirůvková (Ripartites tricholoma)
 48. čechratka černohuňatá (Tapinella atrotomentosa)
 49. čechratka podvinutá (Paxillus involutus complex)
 50. čechratka sklepní (Tapinella panuoides)
 51. čepičatka Atkinsonova (Galerina atkinsoniana)
 52. čepičatka bažinná (Phaeogalera stagnina)
 53. čepičatka bezpórá (Conocybe aporos)
 54. čepičatka helmovkovitá (Galerina pumila)
 55. čepičatka holeňová (Galerina mairei)
 56. čepičatka jehličnanová (Galerina marginata complex)
 57. čepičatka mechová (Galerina cf. hypnorum)
 58. čepičatka močálová (Galerina paludosa)
 59. čepičatka mokřadní (Galerina jaapii)
 60. čepičatka pařezová (Galerina triscopa)
 61. čepičatka pruhovaná (Galerina vittiformis)
 62. čepičatka řídkolupenná (Galerina clavata)
 63. čepičatka smíšená (Galerina hybrida)
 64. čepičatka vlhkomilná (Galerina lacustris)
 65. černorosol borový (Exidia saccharina)
 66. černorosol bukový (Exidia plana)
 67. černorosol chrupavčitý (Exidia cartilaginea)
 68. černorosol rozlitý (Exidiopsis effusa)
 69. černorosol smrkový (Exidia pithya)
 70. černorosol terčovitý (Exidia recisa)
 71. černorosol uťatý (Exidia truncata)
 72. červovka kyjanková (Helminthosphaeria clavariarum)
 73. chlupáček bělostný (Lachnum virgineum)
 74. chlupáček dlouhovýtrusý (Lachnum elongatisporum)
 75. chlupáček krátkochlupý (Lachnum brevipilosum)
 76. chlupáček ostrovlasý (Albotricha acutipila)
 77. chlupáček suchopýrový (Lachnum imbecille)
 78. chlupáček (Lachnum sp.)
 79. chlupatka ježatá (Lasiosphaeria strigosa)
 80. chlupatka lysá (Ruzenia spermoides)
 81. chlupoplodka poduškovitá (Chaetosphaeria pulviscula)
 82. chlupoplodka vejčitá (Chaetosphaeria ovoidea)
 83. choroš brvitý (Polyporus ciliatus)
 84. choroš měnlivý (Polyporus varius)
 85. choroš plástvový (Polyporus arcularius)
 86. choroš poloplástvový (Polyporus brumalis)
 87. choroš smolonohý (Polyporus badius)
 88. choroš šupinatý (Polyporus squamosus)
 89. chřapáč pýřitý (Helvella macropus)
 90. čihovitka masová (Ascocoryne cylichnium)
 91. čihovitka větší (Ascocoryne sarcoides)
 92. čirůvka buková (Tricholoma sciodes)
 93. čirůvka fialová (Lepista nuda)
 94. čirůvka havelka (Tricholoma portentosum)
 95. čirůvka holubičí (Tricholoma columbetta)
 96. čirůvka mýdlová (Tricholoma saponaceum)
 97. čirůvka osmahlá (Tricholoma ustale)
 98. čirůvka smrdutá (Tricholoma lascivum)
 99. čirůvka špinavá (Lepista sordida)
 100. čirůvka žlutohnědá (Tricholoma fulvum)
 101. číšenka rýhovaná (Cyathus striatus)
 102. číšovec nahloučený (Cyphellopsis anomala)
 103. číšovec pýřitý (Henningsomyces puber)
 104. číšovec trubkovitý (Henningsomyces candidus)
 105. dřevnatka číškomilná (Xylaria carpophila)
 106. dřevnatka dlouhonohá (Xylaria longipes)
 107. dřevnatka mnohotvará (Xylaria polymorpha)
 108. dřevnatka parohatá (Xylaria hypoxylon)
 109. dřevokaz papírovitý (Byssomerulius corium)
 110. dřevokaz rosolovitý (Phlebia tremellosa)
 111. dřevomor černý (Nemania atropurpurea)
 112. dřevomor červený (Hypoxylon fragiforme)
 113. dřevomor hnědý (Hypoxylon fuscum)
 114. dřevomor Howeův (Hypoxylon howeanum)
 115. dřevomor mnohotvarý (Annulohypoxylon multiforme)
 116. dřevomor plazivý (Nemania serpens complex)
 117. dřevomor ranový (Annulohypoxylon cohaerens)
 118. dřevomor rezavý (Hypoxylon rubiginosum)
 119. dřevomor velký (Hypoxylon macrocarpum)
 120. dřevomorka domácí (Serpula lacrymans)
 121. dřevomorka lesní (Serpula himantioides)
 122. dřevomorka zlatá (Pseudomerulius aureus)
 123. dřevožijka zobánkatá (Endoxyla rostrata)
 124. drsnospora moučnatá (Trechispora farinacea)
 125. drsnospora pavoučí (Trechispora araneosa)
 126. drsnospora tmavnoucí (Trechispora cohaerens)
 127. ďubkatec smrkový (Inonotus leporinus)
 128. durandia francouzská (Durandiella gallica)
 129. dvoutvarka vrásčitá (Ascodichaena rugosa)
 130. galzinia narůžovělá (Galzinia incrustans)
 131. hadovka smrdutá (Phallus impudicus)
 132. helmovka bělostná (Hemimycena candida)
 133. helmovka buková (Mycena fagetorum)
 134. helmovka červenobřitá (Mycena rubromarginata)
 135. helmovka deskovitá (Mycena stylobates)
 136. helmovka hnědobřitá (Mycena olivaceomarginata)
 137. helmovka hnědopurpurová (Mycena purpureofusca)
 138. helmovka hořkomléčná (Mycena erubescens)
 139. helmovka jehličkovitá (Mycena acicula)
 140. helmovka kapradinová (Mycena pterigena)
 141. helmovka koromilná (Mycena pseudocorticola)
 142. helmovka krvavá (Mycena sanguinolenta)
 143. helmovka krvonohá (Mycena haematopus)
 144. helmovka kuželovitá (Mycena metata)
 145. helmovka leponohá (Mycena inclinata)
 146. helmovka louhová (Mycena stipata)
 147. helmovka medonohá (Mycena renati)
 148. helmovka měnlivá (Mycena vitilis)
 149. helmovka mizivá (Resinomycena saccharifera)
 150. helmovka mléčná (Mycena galopus)
 151. helmovka modravá (Mycena amicta)
 152. helmovka narůžovělá (Mycena rosea)
 153. helmovka nažloutlá (Mycena flavescens)
 154. helmovka niťonohá (Mycena filopes)
 155. helmovka ojíněná (Mycena leptocephala)
 156. helmovka Oortova (Mycena arcangeliana)
 157. helmovka pařezová (Mycena tintinnabulum)
 158. helmovka raná (Mycena abramsii)
 159. helmovka ředkvičková f. multicolor (Mycena pura f. multicolor)
 160. helmovka ředkvičková f. pura (Mycena pura f. pura)
 161. helmovka ředkvičková (Mycena pura)
 162. helmovka rýhonohá (Mycena polygramma)
 163. helmovka šafránová (Mycena crocata)
 164. helmovka šedá (Mycena cinerella)
 165. helmovka širokolupenná (Mycena latifolia)
 166. helmovka šiškomilná (Mycena strobilicola)
 167. helmovka skvrnitá (Mycena maculata)
 168. helmovka slizká (Mycena epipterygia)
 169. helmovka smrková (Mycena silvae-nigrae)
 170. helmovka tenkonohá (Mycena speirea)
 171. helmovka tuhonohá (Mycena galericulata)
 172. helmovka vlasová (Mycena capillaris)
 173. helmovka zefírová (Mycena zephirus)
 174. helmovka zelenobřitá (Mycena viridimarginata)
 175. helmovka zlatobřitá (Mycena aurantiomarginata)
 176. helmovka žlutobílá (Atheniella flavoalba)
 177. helmovka zoubkatá (Mycena pelianthina)
 178. helmovka (Mycena sp.)
 179. hlinák červenající (Hapalopilus nidulans)
 180. hlíva dubová (Pleurotus dryinus)
 181. hlíva hnízdovitá (Phyllotopsis nidulans)
 182. hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius)
 183. hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
 184. hlívečník připjatý (Resupinatus applicatus)
 185. hlívečník štětinatý (Resupinatus trichotis)
 186. hlívička jedlová (Hohenbuehelia abietina)
 187. hlívička šedá (Hohenbuehelia grisea)
 188. hlívička stopkatá (Hohenbuehelia auriscalpium)
 189. hlízenka ostřicová (Myriosclerotinia sulcatula)
 190. hlízenka sasanková (Dumontinia tuberosa)
 191. hlízenka skřípinová (Myriosclerotinia scirpicola)
 192. hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii)
 193. hnojník domácí (Coprinellus domesticus)
 194. hnojník inkoustový (Coprinopsis atramentaria)
 195. hnojník kmenový (Coprinellus truncorum)
 196. hnojník lesní (Coprinellus silvaticus)
 197. hnojník maličký (Coprinellus pusillulus)
 198. hnojník nasetý (Coprinellus disseminatus)
 199. hnojník netrpělivý (Coprinellus callinus)
 200. hnojník paprskový (Coprinellus radians)
 201. hnojník řasnatý (Parasola plicatilis)
 202. hnojník spáleništní (Coprinellus angulatus)
 203. hnojník třpytivý (Coprinus micaceus)
 204. hnojník trvanlivý (Coprinopsis spelaiophila)
 205. hnojník velkohlavý (Coprinus macrocephalus)
 206. hnojník zaječí (Coprinopsis lagopus)
 207. hnojník žlutochlupý (Coprinellus xanthothrix)
 208. hnojník žlutohlavý (Coprinus leiocephalus)
 209. hnojník (Coprinellus sp.)
 210. holubinka akvamarínová (Russula chloroides)
 211. holubinka březová (Russula betularum)
 212. holubinka brunátná (Russula badia)
 213. holubinka bukovka (Russula heterophylla)
 214. holubinka celokrajná (Russula integra)
 215. holubinka černající f. nitida (Russula nitida f. nitida)
 216. holubinka černající f. olivaceoalba (Russula nitida f. olivaceoalba)
 217. holubinka černající (Russula nigricans)
 218. holubinka černobílá (Russula albonigra)
 219. holubinka černonachová (Russula atropurpurea)
 220. holubinka chromová (Russula claroflava)
 221. holubinka dívčí (Russula puellaris)
 222. holubinka fialovonohá var. citrina (Russula violeipes var. citrina)
 223. holubinka fialovonohá var. violeipes (Russula violeipes var. violeipes)
 224. holubinka fialovonohá (Russula violeipes)
 225. holubinka fialovozelená (Russula ionochlora)
 226. holubinka hlínožlutá (Russula ochroleuca)
 227. holubinka hořkomandlová (Russula grata)
 228. holubinka hustolistá (Russula densifolia)
 229. holubinka jahodová (Russula paludosa)
 230. holubinka jitřenková (Russula aurora)
 231. holubinka jízlivá var. citrina (Russula sardonia var. citrina)
 232. holubinka jízlivá var. sardonia (Russula sardonia var. sardonia)
 233. holubinka jízlivá (Russula sardonia)
 234. holubinka kolčaví (Russula mustelina)
 235. holubinka křehká (Russula fragilis)
 236. holubinka Lundelova (Russula intermedia)
 237. holubinka mandlová (Russula vesca)
 238. holubinka mokřadní (Russula subrubens)
 239. holubinka nádherná (Russula nobilis)
 240. holubinka namodralá f. cyanoxantha (Russula cyanoxantha f. cyanoxantha)
 241. holubinka namodralá f. peltereaui (Russula cyanoxantha f. peltereaui)
 242. holubinka namodralá (Russula cyanoxantha)
 243. holubinka nazelenalá (Russula virescens)
 244. holubinka nejvonnější (Russula fragrantissima)
 245. holubinka norská (Russula laccata)
 246. holubinka olšinná (Russula alnetorum)
 247. holubinka parková (Russula exalbicans)
 248. holubinka Queletova (Russula queletii)
 249. holubinka raná (Russula nauseosa)
 250. holubinka rašeliníková (Russula sphagnicola)
 251. holubinka révová (Russula xerampelina)
 252. holubinka Romellova (Russula romellii)
 253. holubinka sivá (Russula grisea)
 254. holubinka sličná (Russula rosea)
 255. holubinka sluneční (Russula solaris)
 256. holubinka smrdutá (Russula foetens)
 257. holubinka tmavočervená (Russula atrorubens)
 258. holubinka trávozelená (Russula aeruginea)
 259. holubinka vodnatá (Russula aquosa)
 260. holubinka vrhavka (Russula emetica)
 261. holubinka žlučová (Russula fellea)
 262. housenice cizopasná (Elaphocordyceps ophioglossoides)
 263. houževnatec přivázlý (Neolentinus adhaerens)
 264. houžovec bobří (Lentinellus castoreus)
 265. houžovec drobný (Lentinellus bissus)
 266. houžovec hlemýžďovitý var. cochleatus (Lentinellus cochleatus var. cochleatus)
 267. houžovec hlemýžďovitý var. inolens (Lentinellus cochleatus var. inolens)
 268. houžovec hlemýžďovitý (Lentinellus cochleatus)
 269. houžovec vonný (Lentinus suavissimus)
 270. hřib dubový (Boletus reticulatus)
 271. hřib hnědý (Picipes badius)
 272. hřib kaštanový (Gyroporus castaneus)
 273. hřib kovář (Neoboletus luridiformis)
 274. hřib kříšť (Caloboletus calopus)
 275. hřib modračka (Cyanoboletus pulverulentus)
 276. hřib nachovýtrusý (Tylopilus porphyrosporus)
 277. hřib osmahlý (Boletus ferrugineus)
 278. hřib peprný (Chalciporus piperatus)
 279. hřib sametový (Xerocomellus pruinatus)
 280. hřib smrkový (Boletus edulis)
 281. hřib strakoš (Suillus variegatus)
 282. hřib žlučník (Tylopilus felleus)
 283. hřib žlutomasý (Xerocomellus chrysenteron)
 284. hrotnatečka sladkovonná (Mycoacia nothofagi)
 285. jazourek srstnatý (Trichoglossum hirsutum)
 286. jehnědka ďumbierská (Tatraea dumbirensis)
 287. jehnědka lísková (Ciboria coryli)
 288. jehnědka olšová (Ciboria amentacea)
 289. jelenka obecná (Elaphomyces granulatus)
 290. kačenka náprstkovitá (Verpa conica)
 291. káčovka penízková (Biscogniauxia nummularia)
 292. kalichovka Kachlbrennerova (Pseudoomphalina kalchbrenneri)
 293. kalichovka matná (Chrysomphalina grossula)
 294. kalichovka okoličnatá (Lichenomphalia cf. umbelifera)
 295. kalichovka oranžová (Rickenella fibula)
 296. kalichovka rašeliníková (Arrhenia sphagnicola)
 297. kalichovka Swartzova (Rickenella swartzii)
 298. kalichovka vodní (Arrhenia philonotis)
 299. kalichovka zvonečková (Xeromphalina campanella)
 300. kališník obecný (Helvella acetabulum)
 301. kavinovka lošákovitá (Hydnocristella himantia)
 302. klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
 303. klihatečka pochmurná (Bulgariella pulla)
 304. klihatka černá (Bulgaria inquinans)
 305. kloubnatka smrková (Sirococcus conigenus)
 306. klouzek modřínový (Suillus grevillei)
 307. konferticium hladkovýtrusé (Conferticium ochraceum)
 308. korálovec bukový (Hericium coralloides)
 309. korálovec jedlový (Hericium flagellum)
 310. korálovec ježatý (Hericium erinaceus)
 311. kořenitka nadmutá (Rhizina undulata)
 312. kořenovník jedlový (Heterobasidion abietinum)
 313. kořenovník smrkový (Heterobasidion parviporum)
 314. kornatec bezový (Hyphodontia sambuci)
 315. kornatec bledavý (Hyphodontia pallidula)
 316. kornatec dubový (Hyphodontia quercina)
 317. kornatec hedvábný (Hypochnicium bombycinum)
 318. kornatec javorový (Dendrothele acerina)
 319. kornatec Karstenův (Dacryobolus karstenii)
 320. kornatec kožově žlutý (Hyphodontia alutaria)
 321. kornatec křivovýtrusý (Hyphodontia curvispora)
 322. kornatec kůžičkovitý (Granulobasidium vellereum)
 323. kornatec lopatkovitý (Hyphodontia spathulata)
 324. kornatec Nešporův (Hyphodontia nespori)
 325. kornatec obrovský (Phlebiopsis gigantea)
 326. kornatec okrouhlý (Basidioradulum radula)
 327. kornatec pórkový (Dendrothele alliacea)
 328. kornatec praskající (Odonticium septocystidia)
 329. kornatec proměnlivý (Mutatoderma mutatum)
 330. kornatec rozvitý (Cylindrobasidium evolvens)
 331. kornatec růžový (Corticium roseum)
 332. kornatec sírožlutý (Xenasmatella vaga)
 333. kornatec skořicový (Crustoderma dryinum)
 334. kornatec skvrnitý (Hyphoderma roseocremeum)
 335. kornatec slzící (Gloiothele lactescens)
 336. kornatec smetanový (Peniophorella praetermissa)
 337. kornatec tenkovýtrusý (Alutaceodontia alutacea)
 338. kornatec Wakefieldův (Hypochnicium wakefieldiae)
 339. kornatec Wojewodův (Dendrothele wojewodae)
 340. kornatec západní (Hyphoderma occidentale)
 341. kornatec zápašný (Gloeohypochnicium analogum)
 342. kornatec zimní (Globulicium hiemale)
 343. kornateček okrovějící (Gloeocystidiellum porosum)
 344. kornateček olivovobílý (Leptosporomyces fuscostratus)
 345. kornatečka bělavá (Athelia decipiens)
 346. kornatečka hruškovýtrusá (Athelia pyriformis)
 347. kornatečka listomilná (Athelia epiphylla)
 348. kornatečka narůžovělá (Leptosporomyces roseus)
 349. kornatečka proměnlivá (Piloderma byssinum)
 350. kornatka jasanová (Peniophora limitata)
 351. kornatka masová (Peniophora incarnata)
 352. kornatka osténkatá (Scopuloides hydnoides)
 353. kornatka polská (Gyrophanopsis polonensis)
 354. kornatka popelavá (Peniophora cinerea)
 355. kornatka pýřitá (Peniophorella pubera)
 356. kornatka septocystidová (Hyphoderma setigerum)
 357. kornatka smrková (Peniophora pithya)
 358. koroveček citrónový (Gloiothele citrina)
 359. korovitka popraskaná (buková) (Diatrype decorticata)
 360. korovitka terčovitá (Diatrype disciformis)
 361. korovitka vakovitá (Diatrype bullata)
 362. korunokyjka svícnovitá (Clavicorona pyxidata)
 363. kosmatka černoplstnatá (Scutellinia nigrohirtula)
 364. kosmatka chloupkatá (Scutellinia subhirtella)
 365. kosmatka jelení (Scutellinia cf. crinita)
 366. kosmatka štítovitá (Scutellinia cf. scutellata)
 367. kosmatka (Scutellinia umbrarum)
 368. kostrovka beztvará (Skeletocutis amorpha)
 369. kostrovka šedavá (Skeletocutis carneogrisea)
 370. kotrč němcův (Sparassis nemecii)
 371. kozák barvoměnný (Leccinum variicolor)
 372. kozák bílý f. holopus (Leccinum holopus f. holopus)
 373. kozák bílý f. nazelenalý (Leccinum holopus f. aerugineum)
 374. kozák bílý nazelenalý (Leccinum holopus var. aerugineum)
 375. kozák bílý (Leccinum holopus)
 376. kozák březový (Leccinum scabrum)
 377. kozák šedohnědý (Leccinum cyaneobasileucum)
 378. kožovka jilmová (Hymenochaete ulmicola)
 379. kožovka klenová (Hymenochaete carpatica)
 380. kožovka rezavá (Hymenochaete rubiginosa)
 381. kožovka tabáková (Pseudochaete tabacina)
 382. krásnorůžek lepkavý (Calocera viscosa)
 383. krásnorůžek rohovitý (Calocera cornea)
 384. křehutka bělovláknitá (Psathyrella spintrigeroides)
 385. křehutka bučinná (Psathyrela fagetophila)
 386. křehutka Candolleova (Psathyrella candolleana)
 387. křehutka čokoládová (Psathyrella spadicea)
 388. křehutka Friesova (Psathyrella senex)
 389. křehutka hnědošedá (Psathyrella spadiceogrisea)
 390. křehutka kuželovitá (Parasola conopilus)
 391. křehutka nící (Homophron cernuum)
 392. křehutka orobincová (Psathyrella typhae)
 393. křehutka sametová (Lacrymaria lacrymabunda)
 394. křehutka sladkovonná (Psathyrella sacchariolens)
 395. křehutka špinavolupenná (Psathyrella tephrophylla)
 396. křehutka útlá (Psathyrella corrugis)
 397. křehutka vlnitá (Psathyrella cotonea)
 398. křehutka vodomilná (Psathyrella piluliformis)
 399. kristinie zrnitá (Cristinia helvetica)
 400. kropenatec motýlovitý (Panaeolus papilionaceus)
 401. kropenatec otavní (Panaeolina foenisecii)
 402. kropenatec tmavý (Panaeolus fimicola)
 403. kropenatec zahrocený (Panaeolus acuminatus)
 404. kropilka hnědá (Dacrymyces enatus)
 405. kropilka menší (Dacrymyces minor)
 406. kropilka rosolovitá (Dacrymyces stillatus)
 407. kropilka slzovitá (Dacrymyces lacrymalis)
 408. kropilka terčovitá (Dacrymyces variisporus)
 409. kruhovka borová (Orbilia cf. delicatula)
 410. kruhovka olšová (Orbilia cf. xanthostigma)
 411. kržatka bažinná (Naucoria scolecina)
 412. kržatka hnědoolivová (Simocybe centunculus)
 413. kržatka honosná (Simocybe sumptuosa)
 414. kržatka ježatá (Phaeomarasmius erinaceus)
 415. kržatka oděná (Naucoria escharioides)
 416. kržatka olšinová (Naucoria alnetorum)
 417. kržatka ostnitá (Flammulaster muricatus)
 418. kržatka otrubičnatá (Tubaria furfuracea)
 419. kržatka plodomilná (Flammulaster carpophilus)
 420. kržatka poprášená (Tubaria conspersa)
 421. kržatka rašeliníková (Naucoria sphagneti)
 422. kržatka šikmá (Flammulaster limulatus)
 423. kržatka vrbová (Naucoria salicis)
 424. kukmák bělovlný (Volvariella bombycina)
 425. kukmák dřevní (Volvariella caesiotincta)
 426. kukmák maličký (Volvariella pusilla)
 427. kuřátečko hřebenité (Clavulina coralloides)
 428. kuřátečko popelavé (Clavulina cinerea)
 429. kuřátka červená (Ramaria rubella)
 430. kuřátka přímá (Ramaria stricta)
 431. kůrovka hladká (Phanerochaete laevis)
 432. kůrovka hrbolatá (Phanerochaete tuberculata)
 433. kůrovka příbuzná (Phanerochaete affinis)
 434. kůrovka sametová (Phanerochaete velutina)
 435. kůrovka smetanová (Phanerochaete sordida)
 436. kůrovka vláknitá (Rhizochaete radicata)
 437. kustřebička sírová (Belonidium cf. sulphureum)
 438. květnatec Archerův (Clathrus archeri)
 439. kyj niťovitý (Macrotyphula juncea)
 440. kyj rourkovitý (Macrotyphula fistulosa)
 441. kyjanka křehká (Clavaria fragilis)
 442. kyjovečka ostnovýtrusá (Clavulinopsis helvola)
 443. kyjovečka útlá (Ramariopsis subtilis)
 444. lakovka amethystová (Laccaria amethystina)
 445. lakovka laková (Laccaria laccata)
 446. lakovka statná (Laccaria proxima)
 447. lesklokorka jehličnanová (Ganoderma carnosum)
 448. lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum)
 449. líha jilmová (Hypsizygus ulmarius)
 450. líha nahloučená (Lyophyllum decastes)
 451. límcovka bílá (Stropharia albonitens)
 452. límcovka měděnková (Stropharia aeruginosa)
 453. límcovka modrá (Stropharia caerulea)
 454. límcovka polokulovitá (Protostropharia semiglobata)
 455. límcovka šupinkatá (Stropharia squamosa)
 456. límcovka vroubkovaná (Hemistropharia albocrenulata)
 457. lišák ryšavý (Hydnum rufescens)
 458. lišák zprohýbaný (Hydnum repandum)
 459. liška amethystová (Cantharellus amethysteus)
 460. liška Friesova (Cantharellus friesii)
 461. liška nálevkovitá (Cantharellus tubaeformis)
 462. liška obecná (Cantharellus cibarius)
 463. lištička černošupinatá (Hygrophoropsis rufa)
 464. lištička hnědošupinná (Hygrophoropsis fuscosquamula)
 465. lištička pomerančová var. aurantiaca (Hygrophoropsis aurantiaca var. aurantiaca)
 466. lištička pomerančová var. lactea (Hygrophoropsis aurantiaca var. lactea)
 467. lištička pomerančová (Hygrophoropsis aurantiaca)
 468. lupeník březový (Lenzites betulina)
 469. lupenopórka červenožlutá (Phylloporus pelletieri)
 470. lysohlávka kopinatá (Psilocybe semilanceata)
 471. lysohlávka magická (Deconica magica)
 472. lysohlávka plevnatá (Psilocybe crobula)
 473. lysohlávka srbská (Psilocybe serbica)
 474. lysohlávka tajemná (Psilocybe arcana)
 475. masenka citrónová (Hypocrea citrina)
 476. masenka poduškovitá (Hypocrea pulvinata)
 477. masenka rezavá (Hypocrea rufa complex)
 478. masenka rosolovitá (Hypocrea strictipilosa)
 479. mecháček laločnatý (Arrhenia lobata)
 480. měchomršť krystalický (Pilobolus crystallinus)
 481. mechovka Daamsova (Clitopilus daamsii)
 482. mechovka obecná (Clitopilus prunulus)
 483. měkkouš kadeřavý (Plicaturopsis crispa)
 484. míhavka přisedlá (Vibrissea leptospora)
 485. míhavka vodní (Vibrissea truncorum)
 486. miskovička plochá (Pezizella languida)
 487. miskovka dřevní (Rhizodiscina cf. lignyota)
 488. množilka poprášená (Proliferodiscus pulveraceus)
 489. morušovka bradavčitá (Bertia moriformis)
 490. mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea)
 491. muchomůrka červená (Amanita muscaria)
 492. muchomůrka citronová (Amanita citrina)
 493. muchomůrka hnědožlutá (Amanita fulva)
 494. muchomůrka jízlivá (Amanita virosa)
 495. muchomůrka královská (Amanita regalis)
 496. muchomůrka obecná (Amanita vaginata)
 497. muchomůrka růžovka (Amanita rubescens)
 498. muchomůrka šafránová (Amanita crocea)
 499. muchomůrka šedivka (Amanita spissa)
 500. muchomůrka šedoblanitá (Amanita submembranacea)
 501. muchomůrka tlustopochvá (Amanita pachyvolvata)
 502. muchomůrka velkopochvá (Amanita magnivolvata)
 503. muchomůrka zelená (Amanita phalloides)
 504. muchomůrka žlutoolivová (Amanita battarrae)
 505. nedohub oranžový (Hypomyces aurantius)
 506. nedohub růžový (Hypomyces rosellus complex)
 507. nedohub zelený (Hypomyces luteovirens)
 508. nedohub zlatovýtrusý (Hypomyces chrysospermus)
 509. ohňovec dotýkavý (Fuscoporia contigua)
 510. ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii)
 511. ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
 512. ohňovec ohraničený (Phellinus nigrolimitatus)
 513. ohňovec olšový (Phellinus alni)
 514. ohňovec rezavý (Fuscoporia ferruginosa)
 515. ohňovec smrkový (Phellinus chrysoloma)
 516. ohňovec tečkovaný (Fomitiporia punctata)
 517. ojíněnka houbomilná (Polydesmia pruinosa)
 518. opěnka měnlivá (Kuehneromyces mutabilis)
 519. oranžovec vláknitý (Pycnoporellus fulgens)
 520. ostenatka Bresadolova (Mucronella bresadolae)
 521. ostnáček dvoubarvý (Resinicium bicolor)
 522. ostnáček otrubičnatý (Resinicium furfuraceum)
 523. ostnateček Bourdotův (Steccherinum bourdotii)
 524. ostnateček brvitý (Steccherinum fimbriatum)
 525. ostnateček Kavinův (Steccherinum subcrinale)
 526. ostnateček křehký (Dentipellis fragilis)
 527. ostnateček okrový (Steccherinum ochraceum)
 528. ostropórka černající (Rigidoporus crocatus)
 529. ostropórka rozlitá (Oxyporus obducens)
 530. ostropórka topolová (Oxyporus populinus)
 531. ouško kožové (Otidea alutacea)
 532. outkovečka bezpřezkatá (Antrodiella onychoides)
 533. outkovečka bledá (Antrodiella pallescens)
 534. outkovečka buková (Antrodiella faginea)
 535. outkovečka citrónová (Flaviporus citrinellus)
 536. outkovečka cizopasná (Antrodiella parasitica)
 537. outkovečka Höhnelova (Antrodiella serpula)
 538. outkovečka naoranžovělá (Antrodiella mentschulensis)
 539. outkovka chlupatá (Trametes hirsuta)
 540. outkovka francouzská (Coriolopsis gallica)
 541. outkovka hrbatá (Trametes gibbosa)
 542. outkovka jednobarvá (Cerrena unicolor)
 543. outkovka měkká (Datronia mollis)
 544. outkovka pestrá (Trametes versicolor)
 545. outkovka řadová (Antrodia serialis)
 546. outkovka rumělková (Pycnoporus cinnabarinus)
 547. outkovka vonná (Trametes suaveolens)
 548. outkovka zprohýbaná (Antrodia sinuosa)
 549. paluška sítinovitá (Typhula phacorrhiza)
 550. pařezník jemný (Panellus mitis)
 551. pařezník obecný (Panellus stipticus)
 552. pařezník pozdní (Panellus serotinus)
 553. patyčka rosolovitá (Leotia lubrica)
 554. pavučinec americký (Cortinarius americanus)
 555. pavučinec Batailleův (Cortinarius bataillei)
 556. pavučinec bažinný (Cortinarius uliginosus)
 557. pavučinec cedrový (Cortinarius parvannulatus)
 558. pavučinec červenošupinatý (Cortinarius bolaris)
 559. pavučinec chřapáčovitý (Cortinarius helvelloides)
 560. pavučinec dřevožijný (Cortinarius lignicola)
 561. pavučinec fialovolilákový (Cortinarius balteatus)
 562. pavučinec fialový (Cortinarius violaceus)
 563. pavučinec krvavý (Cortinarius sanguineus)
 564. pavučinec meduňkový (Cortinarius diasemospermus)
 565. pavučinec náramkovitý (Cortinarius armillatus)
 566. pavučinec natřený (Cortinarius delibutus)
 567. pavučinec odchylný (Cortinarius anomalus)
 568. pavučinec olšový (Cortinarius alnetorum)
 569. pavučinec pelargoniový var. flabellus (Cortinarius flexipes var. flabellus)
 570. pavučinec pelargoniový var. flexipes (Cortinarius flexipes var. flexipes)
 571. pavučinec pelargoniový (Cortinarius flexipes)
 572. pavučinec plavooranžový (Cortinarius collinitus)
 573. pavučinec porfyronohý (Cortinarius porphyropus)
 574. pavučinec psí (Cortinarius caninus)
 575. pavučinec rašeliníkový (Cortinarius chrysolitus)
 576. pavučinec šafránový (Cortinarius croceus)
 577. pavučinec skvrnitý (Cortinarius spilomeus)
 578. pavučinec Sommerfeltův (Cortinarius sommerfeltii)
 579. pavučinec šupinatý (Cortinarius pholideus)
 580. pavučinec tupý (Cortinarius obtusus)
 581. pavučinec zaniklý (Cortinarius decipiens)
 582. pavučinec (Cortinarius sp. - podrod Telamonia)
 583. pavučiník bezpřezkatý (Byssocorticium efibulatum)
 584. pavučiník člunkovýtrusý (Botryobasidium vagum)
 585. pavučiník izabelový (Botryohypochnus isabellinus)
 586. pavučiník obecný (Botryobasidium subcoronatum)
 587. pavučiník třásnitý (Amphinema byssoides)
 588. pavučiník vločkatý (Botryobasidium conspersum)
 589. pavučiník zlatý (Botryobasidium aureum)
 590. pečárka hlíznatá (Agaricus essettei)
 591. pečárka necudná (Agaricus impudicus)
 592. pečárka odlišná (Agaricus semotus)
 593. pečárka polní (Agaricus campestris)
 594. pečárka růžovolupenná (Agaricus comtulus)
 595. penízečka drobnovýtrusá (Baeospora myosura)
 596. penízovka Cookeova (Collybia cookei)
 597. penízovka drobnovýtrusá (Tephrocybe baeosperma)
 598. penízovka dubová (Gymnopus dryophilus)
 599. penízovka hlíznatá (Collybia tuberosa)
 600. penízovka hřebílkatá (Gymnopus peronatus)
 601. penízovka kořenující (Hymenopellis radicata)
 602. penízovka kuželovitá (Rhodocollybia butyracea f. asema)
 603. penízovka rašeliníková (Sphagnurus paluster)
 604. penízovka řásnatá (Collybia cirrhata)
 605. penízovka sametonohá (Flammulina velutipes)
 606. penízovka širokolupenná (Megacollybia platyphylla complex)
 607. penízovka skvrnitá (Rhodocollybia maculata)
 608. penízovka smrková (Strobilurus esculentus)
 609. penízovka splývavá (Gymnopus confluens)
 610. penízovka troudní (Callistosporium pinicola)
 611. penízovka věštecká (Gymnopus hariolorum)
 612. penízovka vláknitá (Rhodocollybia filamentosa)
 613. penízovka vodnatá (Gymnopus aquosus)
 614. pestřec bradavčitý (Scleroderma verrucosum)
 615. pestřec obecný (Scleroderma citrinum)
 616. pevník chlupatý (Stereum hirsutum)
 617. pevník dvoubarvý (Laxitextum bicolor)
 618. pevník korkovitý (Stereum rugosum)
 619. pevník krvavějící (Stereum sanguinolentum)
 620. pevník nachový (Chondrostereum purpureum)
 621. pevník plstnatý (Stereum subtomentosum)
 622. pevník smrkový (Veluticeps abietina)
 623. pevníkovec tenký (Amylostereum chailletii)
 624. pevníkovec ztlustlý (Amylostereum areolatum)
 625. plaménka nevonná (Gymnopilus penetrans)
 626. plátenice buková (Ombrophila fagiseda)
 627. plátenice šišková (Neottiella janthina)
 628. plesňák čekankový (Thelephora penicillata)
 629. plesňák zápašný (Thelephora palmata)
 630. plesňák zemní (Thelephora terrestris)
 631. plíška brusinková (Exobasidium vaccinii)
 632. plstnatec bukový (Spongipellis delectans)
 633. plstnatec pěnový (Spongipellis spumeus)
 634. plstnatec tlustoostný (Spongipellis pachyodon)
 635. plstnateček severský (Climacocystis borealis)
 636. plstnatka hnědá (Tapesia cf. fusca)
 637. plstnatka rákosová (Trichobelonium kneiffii)
 638. pokrytka nadzemní (Sebacina cf. grisea)
 639. pokrytka nažloutlá (Sebacina incrustans)
 640. polnička bažinná (Agrocybe paludosa)
 641. polnička polokulovitá (Agrocybe pediades)
 642. polnička raná (Agrocybe praecox)
 643. polštářnatka březová (Diatrypella favacea)
 644. popraška sklepní (Coniophora puteana)
 645. popraška tenká (Coniophora arida)
 646. pórnatice krvavějící (Rigidoporus sanguinolentus)
 647. pórnatice skleněná (Physisporinus vitreus)
 648. pórnatka bledoplavá (Ceriporiopsis gilvescens)
 649. pórnatka Donkova (Ceriporiopsis mucida)
 650. pórnatka krásnoporá (Junghuhnia nitida)
 651. pórnatka měchýřkatá (Trechispora hymenocystis)
 652. pórnatka nádherná (Ceriporia excelsa)
 653. pórnatka placentová (Rhodonia placenta)
 654. pórnatka popelavá (Cinereomyces lindbladii)
 655. pórnatka purpurová (Ceriporia purpurea)
 656. pórnatka rozlitá (Antrodia gossypium)
 657. pórnatka síťkovitá (Ceriporia reticulata)
 658. pórnatka tlustá (Antrodia crassa)
 659. pórnatka třásnitá (Junghuhnia lacera)
 660. pórnatka zelenající (Ceriporia viridans)
 661. pórnovitka borová (Gloeoporus taxicola)
 662. pórnovitka drobnoporá (Schizopora flavipora)
 663. pórnovitka obecná (Schizopora radula)
 664. pórnovitka různoporá (Schizopora paradoxa)
 665. pórovka šedá (Elmerina caryae)
 666. prachovečník bukový (Phleogena faginea)
 667. prášivka bažinná (Bovista paludosa)
 668. prášivka černající (Bovista nigrescens)
 669. prášivka šedivá (Bovista plumbea)
 670. protrhlík trnatý (Melogramma spiniferum)
 671. prsnatka orličí (Rosellinia aquila)
 672. psivka obecná (Mutinus caninus)
 673. puchýřka sítinová (Phyllachora junci)
 674. pýchavka čokoládová (Lycoperdon molle)
 675. pýchavka hnědá (Lycoperdon lividum)
 676. pýchavka horská (Lycoperdon nigrescens)
 677. pýchavka hruškovitá (Lycoperdon pyriforme)
 678. pýchavka huňatá (Lycoperdon umbrinum)
 679. pýchavka ježatá (Lycoperdon echinatum)
 680. pýchavka obecná (Lycoperdon perlatum)
 681. pýchavka ocasatá (Lycoperdon caudatum)
 682. pýchavka palicovitá (Lycoperdon excipuliforme)
 683. pýchavka stlačená (Lycoperdon pratense)
 684. řasnatka krátkonohá (Peziza micropus)
 685. řasnatka lesní (Peziza arvernensis)
 686. řasnatka mokřadní (Peziza limnaea)
 687. rážovka buková (Neonectria galligena)
 688. rážovka granátová (Neonectria punicea)
 689. rážovka houbomilná (Nectria episphaeria)
 690. rážovka rumělková (Nectria cinnabarina)
 691. rážovka šarlatová (Nectria coccinea)
 692. rez rákosová (Puccinia cf. phragmitis)
 693. rezavec horský (Inonotus hastifer)
 694. rezavec lesknavý (Inonotus radiatus)
 695. rezavec pokožkový (Inonotus cuticularis)
 696. rezavec šikmý (Inonotus obliquus)
 697. rezavec štětinatý (Inonotus hispidus)
 698. rezavec uzlinatý (Inonotus nodulosus)
 699. ronivka drsnonohá (Mycopan scabripes)
 700. ronivka podhorská (Hydropus subalpinus)
 701. ronivka troudní (Hydropus marginellus)
 702. rosoloklihatka čirá (Neobulgaria pura)
 703. rosolovka listovitá (Tremella foliacea)
 704. rosolovka mozkovitá (Tremella mesenterica)
 705. rosolozub huspenitý (Pseudohydnum gelatinosum)
 706. rozděrka Brinkmannova (Sistotrema brinkmannii)
 707. rozděrka korunkatá (Sistotrema coroniferum)
 708. ryzec bledý (Lactarius pallidus)
 709. ryzec černohlávek (Lactarius lignyotus)
 710. ryzec dubový (Lactarius quietus)
 711. ryzec hnědý (Lactarius helvus)
 712. ryzec kafrový (Lactarius camphoratus)
 713. ryzec kravský (Lactarius torminosus)
 714. ryzec křídlovýtrusý (Lactarius pterosporus)
 715. ryzec lemovaný (Lactarius aspideus)
 716. ryzec lilákový (Lactarius lilacinus)
 717. ryzec liškový (Lactarius tabidus)
 718. ryzec nálevkovitý (Lactarius omphaliiformis)
 719. ryzec nasládlý (Lactarius subdulcis)
 720. ryzec olšový (Lactarius obscuratus)
 721. ryzec peprný (Lactarius piperatus)
 722. ryzec plstnatý (Lactarius vellereus)
 723. ryzec pýřitý (Lactarius pubescens)
 724. ryzec řídkolupenný (Lactarius ruginosus)
 725. ryzec ryšavý (Lactarius rufus)
 726. ryzec sazový (Lactarius fuliginosus)
 727. ryzec scvrklý (Lactarius vietus)
 728. ryzec šeredný (Lactarius turpis)
 729. ryzec severský (Lactarius trivialis)
 730. ryzec smoločerný (Lactarius picinus)
 731. ryzec smrkový (Lactarius deterrimus)
 732. ryzec syrovinka (Lactarius volemus)
 733. ryzec vonný (Lactarius glyciosmus)
 734. ryzec zelenající (Lactarius glaucescens)
 735. ryzec zelený (Lactarius blennius)
 736. šafránka červenožlutá (Tricholomopsis rutilans)
 737. šafránka ozdobná (Tricholomopsis decora)
 738. sametovka krémová (Conocybe apala)
 739. sametovka polokulovitá (Conocybe semiglobata)
 740. sametovka prstovitá (Conocybe subpubescens)
 741. sametovka subxerofytní (Conocybe subxerophytica)
 742. šedopórka osmahlá (Bjerkandera adusta)
 743. šedopórka zakouřená (Bjerkandera fumosa)
 744. šindelovník severský (Climacodon septentrionalis)
 745. širokoústka Pouzarova (Lopadostoma pouzarii)
 746. sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus)
 747. šiškovec černý (Strobilomyces strobilaceus)
 748. síťkovec dubový (Daedalea quercina)
 749. síťkovec načervenalý (Daedaleopsis confragosa)
 750. škrobnatec jedlový (Aleurodiscus amorphus)
 751. skulinatník jasanový (Hysterographium cf. fraxini)
 752. slizečka porcelánová (Mucidula mucida)
 753. slizopórka nazelenalá (Gloeoporus pannocinctus)
 754. slzečník síťnatý (Bolbitius reticulatus)
 755. slzečník žloutkový (Bolbitius titubans)
 756. slzivka bažinná (Hebeloma helodes)
 757. slzivka bělomasá (Hebeloma leucosarx)
 758. slzivka dlouhotřenná (Hebeloma incarnatulum)
 759. slzivka kořenující (Hebeloma radicosum)
 760. slzivka opásaná (Hebeloma mesophaeum)
 761. slzivka vřetenovýtrusá (Hebeloma fusisporum)
 762. smolokorka buková (Ischnoderma resinosum)
 763. smolokorka pryskyřičnatá (Ischnoderma benzoinum)
 764. spálenka skořepatá (Ustulina deusta)
 765. špička Bulliardova (Marasmius bulliardii)
 766. špička česneková (Mycetinis scorodonius)
 767. špička cibulová (Mycetinis alliaceus)
 768. špička Curreyova (Marasmius curreyi)
 769. špička kolovitá (Marasmius rotula)
 770. špička kožová (Marasmius torquescens)
 771. špička listová (Marasmius epiphyllus)
 772. špička močálová (Marasmius limosus)
 773. špička obecná (Marasmius oreades)
 774. špička provrtaná (Gymnopus perforans)
 775. špička rohonohá (Marasmius cohaerens)
 776. špička Wettsteinova (Marasmius wettsteinii)
 777. špička Wynneova (Marasmius wynnei)
 778. špička žíněná (Gymnopus androsaceus)
 779. špička (Marasmiellus pseudoramealis)
 780. šťavnatka buková (Hygrophorus penarius)
 781. šťavnatka pomrazka (Hygrophorus hypothejus)
 782. šťavnatka slonovinová (Hygrophorus eburneus)
 783. šťavnatka smrková (Hygrophorus piceae)
 784. šťavnatka tečkovaná (Hygrophorus pustulatus)
 785. šťavnatka vonná (Hygrophorus agathosmus)
 786. štěrbinatka smrková (Lirula macrospora)
 787. štětinovka červovitá (Stypella vermiformis)
 788. štítovka černolemá (Pluteus atromarginatus)
 789. štítovka chudobná (Pluteus depauperatus)
 790. štítovka hlízkatá (Pluteus semibulbosus)
 791. štítovka huňatá (Pluteus hispidulus)
 792. štítovka jelení (Pluteus cervinus)
 793. štítovka jinošská (Pluteus ephebeus)
 794. štítovka lemovaná (Pluteus luctuosus)
 795. štítovka Pouzarova var. albus (Pluteus pouzarianus var. albus)
 796. štítovka Pouzarova var. pouzarianus (Pluteus pouzarianus var. pouzarianus)
 797. štítovka Pouzarova (Pluteus pouzarianus)
 798. štítovka sametonohá (Pluteus plautus)
 799. štítovka síťnatá (Pluteus phlebophorus)
 800. štítovka stinná (Pluteus umbrosus)
 801. štítovka Thomsonova f. evenosus (Pluteus thomsonii f. evenosus)
 802. štítovka Thomsonova f. thomsonii (Pluteus thomsonii f. thomsonii)
 803. štítovka Thomsonova (Pluteus thomsonii)
 804. štítovka vločkatá f. minutissimus (Pluteus podospileus f. minutissimus)
 805. štítovka vločkatá f. podospileus (Pluteus podospileus f. podospileus)
 806. štítovka vločkatá (Pluteus podospileus)
 807. štítovka vrbová (Pluteus salicinus)
 808. štítovka žíhaná (Pluteus petasatus)
 809. štítovka žlutá (Pluteus leoninus)
 810. strmělka anýzová (Clitocybe odora)
 811. strmělka cibulkatá (Clitocybe subbulbipes)
 812. strmělka číškovitá (Pseudoclitocybe cyathiformis)
 813. strmělka drobnovýtrusá (Ossicaulis lachnopus)
 814. strmělka kmenová (Clitocybe truncicola)
 815. strmělka kosťovitá (Clitocybe costata)
 816. strmělka kyjonohá (Ampulloclitocybe clavipes)
 817. strmělka listomilná (Clitocybe phyllophila)
 818. strmělka mlženka (Clitocybe nebularis)
 819. strmělka odbarvená (Clitocybe cf. rivulosa)
 820. strmělka opýřená (Trichocybe puberula)
 821. strmělka plavá (Lepista gilva)
 822. strmělka přehrnutá (Lepista flaccida)
 823. strmělka středobarvá (Clitocybe metachroa)
 824. strmělka vodopisná (Clitocybe phaeophthalma)
 825. strmělka žlábkovitá (Clitocybe vibecina)
 826. stroček kadeřavý (Pseudocraterellus sinuosus)
 827. stroček trubkovitý (Craterellus cornucopioides)
 828. štrosmajerka brvitá (Strossmayeria basitricha)
 829. struhák blanitý (Radulomyces molaris)
 830. struhák splývavý (Radulomyces confluens)
 831. šupinovka ježatá (Pholiota squarrosoides)
 832. šupinovka kostrbatá (Pholiota squarrosa)
 833. šupinovka ohnivá (Pholiota flammans)
 834. šupinovka olšová (Pholiota alnicola)
 835. šupinovka šedohlínová (Pholiota lenta)
 836. šupinovka slizká (Pholiota adiposa)
 837. svraštělka javorová (Rhytisma acerinum)
 838. terčenka buková (Mollisia ventosa)
 839. terčenka černožlutá (Mollisia lividofusca)
 840. terčenka popelavá (Mollisia cf. cinerea)
 841. terčenka (Mollisia benesuada)
 842. tlustěnka kafrová (Scytinostroma portentosum)
 843. tmavobělka světle medová (Melanoleuca strictipes)
 844. trámovka jedlová (Gloeophyllum abietinum)
 845. trámovka plotní (Gloeophyllum sepiarium)
 846. třepenitka cihlová (Hypholoma lateritium)
 847. třepenitka drobná (Hypholoma subviride)
 848. třepenitka maková (Hypholoma capnoides)
 849. třepenitka ploníková (Hypholoma polytrichi)
 850. třepenitka pomněnková (Hypholoma myosotis)
 851. třepenitka prodloužená (Hypholoma elongatum)
 852. třepenitka svazčitá (Hypholoma fasciculare)
 853. třepenitka vlhkomilná (Bogbodia uda)
 854. třepenitka vlhkožijná (Hypholoma subericaeum)
 855. trepkovitka běloučká (Crepidotus epibryus)
 856. trepkovitka Cesatiho (Crepidotus cesatii)
 857. trepkovitka karpatská (Crepidotus carpaticus)
 858. trepkovitka maličká (Crepidotus malachioides)
 859. trepkovitka měkká (Crepidotus mollis)
 860. trepkovitka měnlivá (Crepidotus variabilis)
 861. trepkovitka šupinkatá (Crepidotus calolepis)
 862. trepkovitka tečkovaná (Crepidotus subverrucisporus)
 863. trepkovitka žlutavá (Crepidotus luteolus)
 864. trepkovitka zploštělá (Crepidotus applanatus)
 865. troudnatec jasanový (Perenniporia fraxinea)
 866. troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius)
 867. troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)
 868. troudnatec růžový (Fomitopsis rosea)
 869. tulasneovka liláková (Tulasnella cf. violea)
 870. ucháč obrovský (Gyromitra gigas)
 871. václavka bažinná (Armillaria ectypa)
 872. václavka cibulkotřenná (Armillaria cepistipes)
 873. václavka smrková (Armillaria ostoyae)
 874. vatička hnědovínová (Tomentella cf. terrestris)
 875. vatička rezavá (Tomentella cf. ferruginea)
 876. Vatička (Tomentella sp.)
 877. vějířovec obrovský (Meripilus giganteus)
 878. větvovka obecná (Vuilleminia comedens)
 879. větvovka olšová (Vuilleminia alni)
 880. vidlenka drobnovýtrusá (Vararia ochroleuca)
 881. vidlenka nažloutlá (Vararia investiens)
 882. vláknice hladká (Inocybe soluta)
 883. vláknice hnědá (Inocybe assimilata)
 884. vláknice hnědoučká (Inocybe fuscidula)
 885. vláknice hvězdovýtrusá (Inocybe asterospora)
 886. vláknice mokřadní (Inocybe cf. acuta)
 887. vláknice pavučinková (Inocybe petiginosa)
 888. vláknice plsťovitá (Inocybe lacera)
 889. vláknice pomíchaná (Inocybe mixtilis)
 890. vláknice rozpraskaná (Inocybe rimosa)
 891. vláknice tuřínonohá (Inocybe napipes)
 892. vláknice zardělá (Inocybe whitei)
 893. vláknice zemní (Inocybe geophylla)
 894. vodnička potoční (Cudoniella clavus)
 895. vodnička sítinová (Cudoniella junciseda)
 896. voskovec cystidový (Ceraceomyces violascens)
 897. voskovec hnědnoucí (Ceraceomyces serpens)
 898. voskovička bledavá (Bisporella pallescens)
 899. voskovička buková (Phaeohelotium fagineum)
 900. voskovička černavá (Holwaya mucida)
 901. voskovička číškovitá (Hymenoscyphus calyculus)
 902. voskovička citronová (Bisporella citrina)
 903. voskovička dlouhovýtrusá (Phaeohelotium geogenum)
 904. voskovička jasanová (Hymenoscyphus fraxineus)
 905. voskovička listová (Hymenoscyphus caudatus)
 906. voskovička plodová (Hymenoscyphus fructigenus)
 907. voskovička pozdní (Hymenoscyphus serotinus)
 908. voskovka dlouhovýtrusá (Hygrocybe substrangulata)
 909. voskovka bažinná (Hygrocybe helobia)
 910. voskovka citrónová (Hygrocybe chlorophana)
 911. voskovka granátová (Hygrocybe punicea)
 912. voskovka jeřabinová (Hygrocybe phaeococcinea)
 913. voskovka juchtová (Hygrocybe russocoriacea)
 914. voskovka krvavá (Hygrocybe miniata)
 915. voskovka kuželovitá var. pravá (Hygrocybe conica var. conica)
 916. voskovka kuželovitá var. rašelinná (Hygrocybe conica var. conicopalustris)
 917. voskovka kuželovitá (Hygrocybe conica)
 918. voskovka ledková (Hygrocybe nitrata)
 919. voskovka lišková (Hygrocybe cantharellus)
 920. voskovka luční var. pallidus (Cuphophyllus pratensis var. pallidus)
 921. voskovka luční var. pratensis (Cuphophyllus pratensis var. pratensis)
 922. voskovka luční (Cuphophyllus pratensis)
 923. voskovka mírná (Hygrocybe insipida)
 924. voskovka panenská (Cuphophyllus virgineus)
 925. voskovka papouščí (Gliophorus psittacinus)
 926. voskovka šarlatová (Hygrocybe coccinea)
 927. voskovka vroubkovaná (Hygrocybe coccineocrenata)
 928. vyklenutka věnčená (Pezicula ocellata)
 929. závojenka buková (Entoloma placidum)
 930. závojenka dvouvýtrusá (Entoloma bisporigerum)
 931. závojenka hedvábná (Entoloma sericeum)
 932. závojenka hladká (Entoloma sericatum)
 933. závojenka jarní (Entoloma vernum)
 934. závojenka játrová (Entoloma pleopodium)
 935. závojenka křížovýtrusá (Entoloma conferendum)
 936. závojenka kuželovitá (Entoloma cuspidiferum)
 937. závojenka lesklá (Entoloma nitidum)
 938. závojenka letní (Entoloma solstitiale)
 939. závojenka mechovkovitá (Entoloma prunuloides)
 940. závojenka modrá (Entoloma euchroum)
 941. závojenka Mougeotova (Entoloma mougeotii)
 942. závojenka namodralá (Entoloma caesiocinctum)
 943. závojenka ocelová (Entoloma chalybeum)
 944. závojenka olovově modrá (Entoloma lividocyanulum)
 945. závojenka rašeliníková (Entoloma sphagnorum)
 946. závojenka růžovolupenná (Entoloma infula)
 947. závojenka rýhovaná (Entoloma longistriatum)
 948. závojenka sazolupenná (Entoloma jubatum)
 949. závojenka šedohnědá (Entoloma porphyrophaeum)
 950. závojenka slanečková (Entoloma hirtipes)
 951. závojenka sličná (Entoloma formosum)
 952. závojenka štítovitá (Entoloma cetratum)
 953. závojenka tajná (Entoloma clandestinum)
 954. závojenka uhlazená (Alboleptonia sericella)
 955. závojenka vmáčklá (Entoloma rhodopolium)
 956. závojenka zanedbaná (Entoloma neglectum)
 957. závojenka zvlněná (Entoloma undatum)
 958. žebernatka maličká (Delicatula integrella)
 959. zelenitka měděnková (Chlorociboria aeruginascens)
 960. žilnatka bledá (Phlebia centrifuga)
 961. žilnatka jedinečná (Phlebia unica)
 962. žilnatka olovová (Phlebia livida)
 963. žilnatka oranžová (Phlebia radiata)
 964. žilnatka proměnlivá (Phlebia rufa)
 965. zrnivka dřevomilná (Cystoderma subvinaceum)
 966. zrnivka obecná (Cystodermella granulosa)
 967. zrnivka osinková (Cystoderma amianthinum)
 968. zrnivka žraločí (Cystoderma carcharias)
 969. zubatka tvrdá (Crustomyces subabruptus)
 970. Alnicola inculta
 971. Antrodia cretacea
 972. Antrodia pulvinascens
 973. Antrodiella cf. ichnusana
 974. Armillaria borealis
 975. Athelia acrospora
 976. Cantharellus cinereus
 977. Clavulinopsis laeticolor
 978. Clitocybe ditopa
 979. Clitocybe gibba
 980. Clitopilus hobsonii
 981. Coprinellus cf. congregatus
 982. Cortinarius cavipes
 983. Cortinarius cf. scutulatus
 984. Cortinarius cinnabarinus
 985. Cortinarius cinnamomeoluteus
 986. Cortinarius lepidopus
 987. Cortinarius obtusus complex
 988. Cryptocoryneum condensatum
 989. Cystodermella cinnabarina
 990. Deconica crobula
 991. Diatrypella quercina
 992. Entoloma cf. solstitiale
 993. Entoloma cinereo-opacum
 994. Entoloma lividoalbum
 995. Eutypella sorbi
 996. Fomitiporia robusta
 997. Hebeloma velutipes
 998. Hypoxylon fuscoides
 999. Lachnum apalum
 1000. Lachnum controversum
 1001. Lactarius aurantiacus
 1002. Lactarius cf. uvidus
 1003. Lactarius chrysorrheus
 1004. Lactarius flexuosus
 1005. Lactarius porninsis
 1006. Leccinum aurantiacum
 1007. Leccinum rufum
 1008. Leccinum versipelle
 1009. Melanoleuca cognata
 1010. Mollisia cf. hydrophila
 1011. Orbilia cf. leucostigma
 1012. Otidea tuomikoskii
 1013. Peziza echinospora
 1014. Phragmotrichum chailletii
 1015. Psathyrella tenuicula
 1016. Psilocybe mairei
 1017. Ramaria flavescens
 1018. Russula cf. aquosa
 1019. Russula farinipes
 1020. Russula illota
 1021. Russula rhodopus
 1022. Russula versicolor
 1023. Stereum rameale
 1024. Stropharia pseudocyanea
 1025. Trametes ochracea
 1026. Trametes pubescens
 1027. Tricholoma imbricatum
 1028. Tricholoma vaccinum

 

5) Abecední seznam hub (makromycetů) Vysočiny podle vědeckých jmen

Nejedná se o kompletní seznam, zatím jsou zde uvedeny pouze druhy, které byly zjištěny v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny.

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině (pouze v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny):
= současný výskyt (od r. 2001)

 1. Adelphella babingtonii - bochníček potoční
 2. Agaricus campestris - pečárka polní
 3. Agaricus comtulus - pečárka růžovolupenná
 4. Agaricus essettei - pečárka hlíznatá
 5. Agaricus impudicus - pečárka necudná
 6. Agaricus semotus - pečárka odlišná
 7. Agrocybe paludosa - polnička bažinná
 8. Agrocybe pediades - polnička polokulovitá
 9. Agrocybe praecox - polnička raná
 10. Alboleptonia sericella - závojenka uhlazená
 11. Albotricha acutipila - chlupáček ostrovlasý
 12. Aleurodiscus amorphus - škrobnatec jedlový
 13. Alnicola inculta
 14. Alutaceodontia alutacea - kornatec tenkovýtrusý
 15. Amanita battarrae - muchomůrka žlutoolivová
 16. Amanita citrina - muchomůrka citronová
 17. Amanita crocea - muchomůrka šafránová
 18. Amanita fulva - muchomůrka hnědožlutá
 19. Amanita magnivolvata - muchomůrka velkopochvá
 20. Amanita muscaria - muchomůrka červená
 21. Amanita pachyvolvata - muchomůrka tlustopochvá
 22. Amanita phalloides - muchomůrka zelená
 23. Amanita regalis - muchomůrka královská
 24. Amanita rubescens - muchomůrka růžovka
 25. Amanita spissa - muchomůrka šedivka
 26. Amanita submembranacea - muchomůrka šedoblanitá
 27. Amanita vaginata - muchomůrka obecná
 28. Amanita virosa - muchomůrka jízlivá
 29. Amphinema byssoides - pavučiník třásnitý
 30. Ampulloclitocybe clavipes - strmělka kyjonohá
 31. Amylostereum areolatum - pevníkovec ztlustlý
 32. Amylostereum chailletii - pevníkovec tenký
 33. Annulohypoxylon cohaerens - dřevomor ranový
 34. Annulohypoxylon multiforme - dřevomor mnohotvarý
 35. Antrodia crassa - pórnatka tlustá
 36. Antrodia cretacea
 37. Antrodia gossypium - pórnatka rozlitá
 38. Antrodia pulvinascens
 39. Antrodia serialis - outkovka řadová
 40. Antrodia sinuosa - outkovka zprohýbaná
 41. Antrodiella cf. ichnusana - outkovečka
 42. Antrodiella faginea - outkovečka buková
 43. Antrodiella mentschulensis - outkovečka naoranžovělá
 44. Antrodiella onychoides - outkovečka bezpřezkatá
 45. Antrodiella pallescens - outkovečka bledá
 46. Antrodiella parasitica - outkovečka cizopasná
 47. Antrodiella serpula - outkovečka Höhnelova
 48. Armillaria borealis - václavka
 49. Armillaria cepistipes - václavka cibulkotřenná
 50. Armillaria ectypa - václavka bažinná
 51. Armillaria ostoyae - václavka smrková
 52. Arrhenia lobata - mecháček laločnatý
 53. Arrhenia philonotis - kalichovka vodní
 54. Arrhenia sphagnicola - kalichovka rašeliníková
 55. Ascocoryne cylichnium - čihovitka masová
 56. Ascocoryne sarcoides - čihovitka větší
 57. Ascodichaena rugosa - dvoutvarka vrásčitá
 58. Ascotremella faginea - mozkovka rosolovitá
 59. Athelia acrospora - kornatečka
 60. Athelia decipiens - kornatečka bělavá
 61. Athelia epiphylla - kornatečka listomilná
 62. Athelia pyriformis - kornatečka hruškovýtrusá
 63. Atheniella flavoalba - helmovka žlutobílá
 64. Aurantiporus fissilis - bělochoroš jabloňový
 65. Auricularia auricula-judae - bolcovitka ucho Jidášovo
 66. Auricularia mesenterica - bolcovitka mozkovitá
 67. Baeospora myosura - penízečka drobnovýtrusá
 68. Basidioradulum radula - kornatec okrouhlý
 69. Belonidium cf. sulphureum - kustřebička sírová
 70. Bertia moriformis - morušovka bradavčitá
 71. Biscogniauxia nummularia - káčovka penízková
 72. Bisporella citrina - voskovička citronová
 73. Bisporella pallescens - voskovička bledavá
 74. Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá
 75. Bjerkandera fumosa - šedopórka zakouřená
 76. Bogbodia uda - třepenitka vlhkomilná
 77. Bolbitius reticulatus - slzečník síťnatý
 78. Bolbitius titubans - slzečník žloutkový
 79. Boletus edulis - hřib smrkový
 80. Boletus ferrugineus - hřib osmahlý
 81. Boletus reticulatus - hřib dubový
 82. Bondarzewia montana - bondarcevka horská
 83. Botryobasidium aureum - pavučiník zlatý
 84. Botryobasidium conspersum - pavučiník vločkatý
 85. Botryobasidium subcoronatum - pavučiník obecný
 86. Botryobasidium vagum - pavučiník člunkovýtrusý
 87. Botryohypochnus isabellinus - pavučiník izabelový
 88. Bovista nigrescens - prášivka černající
 89. Bovista paludosa - prášivka bažinná
 90. Bovista plumbea - prášivka šedivá
 91. Bulgaria inquinans - klihatka černá
 92. Bulgariella pulla - klihatečka pochmurná
 93. Byssocorticium efibulatum - pavučiník bezpřezkatý
 94. Byssomerulius corium - dřevokaz papírovitý
 95. Callistosporium pinicola - penízovka troudní
 96. Caloboletus calopus - hřib kříšť
 97. Calocera cornea - krásnorůžek rohovitý
 98. Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý
 99. Camarops polysperma - bolinka mnohovýtrusá
 100. Camarops tubulina - bolinka černohnědá
 101. Cantharellus amethysteus - liška amethystová
 102. Cantharellus cibarius - liška obecná
 103. Cantharellus cinereus - liška
 104. Cantharellus friesii - liška Friesova
 105. Cantharellus tubaeformis - liška nálevkovitá
 106. Ceraceomyces serpens - voskovec hnědnoucí
 107. Ceraceomyces violascens - voskovec cystidový
 108. Ceriporia excelsa - pórnatka nádherná
 109. Ceriporia purpurea - pórnatka purpurová
 110. Ceriporia reticulata - pórnatka síťkovitá
 111. Ceriporia viridans - pórnatka zelenající
 112. Ceriporiopsis gilvescens - pórnatka bledoplavá
 113. Ceriporiopsis mucida - pórnatka Donkova
 114. Cerrena unicolor - outkovka jednobarvá
 115. Chaetosphaeria ovoidea - chlupoplodka vejčitá
 116. Chaetosphaeria pulviscula - chlupoplodka poduškovitá
 117. Chalciporus piperatus - hřib peprný
 118. Chlorociboria aeruginascens - zelenitka měděnková
 119. Chlorophyllum rachodes - bedla červenající
 120. Chondrostereum purpureum - pevník nachový
 121. Chrysomphalina grossula - kalichovka matná
 122. Ciboria amentacea - jehnědka olšová
 123. Ciboria coryli - jehnědka lísková
 124. Cinereomyces lindbladii - pórnatka popelavá
 125. Clathrus archeri - květnatec Archerův
 126. Clavaria fragilis - kyjanka křehká
 127. Clavicorona pyxidata - korunokyjka svícnovitá
 128. Clavulina cinerea - kuřátečko popelavé
 129. Clavulina coralloides - kuřátečko hřebenité
 130. Clavulinopsis helvola - kyjovečka ostnovýtrusá
 131. Clavulinopsis laeticolor - kyjovečka
 132. Climacocystis borealis - plstnateček severský
 133. Climacodon septentrionalis - šindelovník severský
 134. Clitocybe cf. rivulosa - strmělka odbarvená
 135. Clitocybe costata - strmělka kosťovitá
 136. Clitocybe ditopa - strmělka
 137. Clitocybe gibba - strmělka
 138. Clitocybe metachroa - strmělka středobarvá
 139. Clitocybe nebularis - strmělka mlženka
 140. Clitocybe odora - strmělka anýzová
 141. Clitocybe phaeophthalma - strmělka vodopisná
 142. Clitocybe phyllophila - strmělka listomilná
 143. Clitocybe subbulbipes - strmělka cibulkatá
 144. Clitocybe truncicola - strmělka kmenová
 145. Clitocybe vibecina - strmělka žlábkovitá
 146. Clitopilus daamsii - mechovka Daamsova
 147. Clitopilus hobsonii - mechovka
 148. Clitopilus prunulus - mechovka obecná
 149. Collybia cirrhata - penízovka řásnatá
 150. Collybia cookei - penízovka Cookeova
 151. Collybia tuberosa - penízovka hlíznatá
 152. Conferticium ochraceum - konferticium hladkovýtrusé
 153. Coniophora arida - popraška tenká
 154. Coniophora puteana - popraška sklepní
 155. Conocybe apala - sametovka krémová
 156. Conocybe aporos - čepičatka bezpórá
 157. Conocybe semiglobata - sametovka polokulovitá
 158. Conocybe subpubescens - sametovka prstovitá
 159. Conocybe subxerophytica - sametovka subxerofytní
 160. Coprinellus angulatus - hnojník spáleništní
 161. Coprinellus callinus - hnojník netrpělivý
 162. Coprinellus cf. congregatus - hnojník
 163. Coprinellus disseminatus - hnojník nasetý
 164. Coprinellus domesticus - hnojník domácí
 165. Coprinellus pusillulus - hnojník maličký
 166. Coprinellus radians - hnojník paprskový
 167. Coprinellus silvaticus - hnojník lesní
 168. Coprinellus sp. - hnojník
 169. Coprinellus truncorum - hnojník kmenový
 170. Coprinellus xanthothrix - hnojník žlutochlupý
 171. Coprinopsis atramentaria - hnojník inkoustový
 172. Coprinopsis lagopus - hnojník zaječí
 173. Coprinopsis spelaiophila - hnojník trvanlivý
 174. Coprinus leiocephalus - hnojník žlutohlavý
 175. Coprinus macrocephalus - hnojník velkohlavý
 176. Coprinus micaceus - hnojník třpytivý
 177. Coriolopsis gallica - outkovka francouzská
 178. Corticium roseum - kornatec růžový
 179. Cortinarius alnetorum - pavučinec olšový
 180. Cortinarius americanus - pavučinec americký
 181. Cortinarius anomalus - pavučinec odchylný
 182. Cortinarius armillatus - pavučinec náramkovitý
 183. Cortinarius balteatus - pavučinec fialovolilákový
 184. Cortinarius bataillei - pavučinec Batailleův
 185. Cortinarius bolaris - pavučinec červenošupinatý
 186. Cortinarius caninus - pavučinec psí
 187. Cortinarius cavipes - pavučinec
 188. Cortinarius cf. scutulatus - pavučinec
 189. Cortinarius chrysolitus - pavučinec rašeliníkový
 190. Cortinarius cinnabarinus - pavučinec
 191. Cortinarius cinnamomeoluteus - pavučinec
 192. Cortinarius collinitus - pavučinec plavooranžový
 193. Cortinarius croceus - pavučinec šafránový
 194. Cortinarius decipiens - pavučinec zaniklý
 195. Cortinarius delibutus - pavučinec natřený
 196. Cortinarius diasemospermus - pavučinec meduňkový
 197. Cortinarius flexipes - pavučinec pelargoniový
 198. Cortinarius flexipes var. flabellus - pavučinec pelargoniový var. flabellus
 199. Cortinarius flexipes var. flexipes - pavučinec pelargoniový var. flexipes
 200. Cortinarius helvelloides - pavučinec chřapáčovitý
 201. Cortinarius lepidopus - pavučinec
 202. Cortinarius lignicola - pavučinec dřevožijný
 203. Cortinarius obtusus - pavučinec tupý
 204. Cortinarius obtusus complex - pavučinec
 205. Cortinarius parvannulatus - pavučinec cedrový
 206. Cortinarius pholideus - pavučinec šupinatý
 207. Cortinarius porphyropus - pavučinec porfyronohý
 208. Cortinarius sanguineus - pavučinec krvavý
 209. Cortinarius sommerfeltii - pavučinec Sommerfeltův
 210. Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - pavučinec
 211. Cortinarius spilomeus - pavučinec skvrnitý
 212. Cortinarius uliginosus - pavučinec bažinný
 213. Cortinarius violaceus - pavučinec fialový
 214. Craterellus cornucopioides - stroček trubkovitý
 215. Crepidotus applanatus - trepkovitka zploštělá
 216. Crepidotus calolepis - trepkovitka šupinkatá
 217. Crepidotus carpaticus - trepkovitka karpatská
 218. Crepidotus cesatii - trepkovitka Cesatiho
 219. Crepidotus epibryus - trepkovitka běloučká
 220. Crepidotus luteolus - trepkovitka žlutavá
 221. Crepidotus malachioides - trepkovitka maličká
 222. Crepidotus mollis - trepkovitka měkká
 223. Crepidotus subverrucisporus - trepkovitka tečkovaná
 224. Crepidotus variabilis - trepkovitka měnlivá
 225. Cristinia helvetica - kristinie zrnitá
 226. Crustoderma dryinum - kornatec skořicový
 227. Crustomyces subabruptus - zubatka tvrdá
 228. Cryptocoryneum condensatum
 229. Cudoniella clavus - vodnička potoční
 230. Cudoniella junciseda - vodnička sítinová
 231. Cuphophyllus pratensis - voskovka luční
 232. Cuphophyllus pratensis var. pallidus - voskovka luční var. pallidus
 233. Cuphophyllus pratensis var. pratensis - voskovka luční var. pratensis
 234. Cuphophyllus virgineus - voskovka panenská
 235. Cyanoboletus pulverulentus - hřib modračka
 236. Cyathus striatus - číšenka rýhovaná
 237. Cylindrobasidium evolvens - kornatec rozvitý
 238. Cyphellopsis anomala - číšovec nahloučený
 239. Cystoderma amianthinum - zrnivka osinková
 240. Cystoderma carcharias - zrnivka žraločí
 241. Cystoderma subvinaceum - zrnivka dřevomilná
 242. Cystodermella cinnabarina - zrnivka
 243. Cystodermella granulosa - zrnivka obecná
 244. Cystolepiota bucknallii - bedla Bucknallova
 245. Cystolepiota seminuda - bedla polonahá
 246. Dacrymyces enatus - kropilka hnědá
 247. Dacrymyces lacrymalis - kropilka slzovitá
 248. Dacrymyces minor - kropilka menší
 249. Dacrymyces stillatus - kropilka rosolovitá
 250. Dacrymyces variisporus - kropilka terčovitá
 251. Dacryobolus karstenii - kornatec Karstenův
 252. Daedalea quercina - síťkovec dubový
 253. Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý
 254. Datronia mollis - outkovka měkká
 255. Deconica crobula - lysohlávka
 256. Deconica magica - lysohlávka magická
 257. Delicatula integrella - žebernatka maličká
 258. Dendrothele acerina - kornatec javorový
 259. Dendrothele alliacea - kornatec pórkový
 260. Dendrothele wojewodae - kornatec Wojewodův
 261. Dentipellis fragilis - ostnateček křehký
 262. Diatrype bullata - korovitka vakovitá
 263. Diatrype decorticata - korovitka popraskaná (buková)
 264. Diatrype disciformis - korovitka terčovitá
 265. Diatrypella favacea - polštářnatka březová
 266. Diatrypella quercina - polštářnatka
 267. Dumontinia tuberosa - hlízenka sasanková
 268. Durandiella gallica - durandia francouzská
 269. Elaphocordyceps ophioglossoides - housenice cizopasná
 270. Elaphomyces granulatus - jelenka obecná
 271. Elmerina caryae - pórovka šedá
 272. Endoxyla rostrata - dřevožijka zobánkatá
 273. Entoloma bisporigerum - závojenka dvouvýtrusá
 274. Entoloma caesiocinctum - závojenka namodralá
 275. Entoloma cetratum - závojenka štítovitá
 276. Entoloma cf. solstitiale - závojenka
 277. Entoloma chalybeum - závojenka ocelová
 278. Entoloma cinereo-opacum - závojenka
 279. Entoloma clandestinum - závojenka tajná
 280. Entoloma conferendum - závojenka křížovýtrusá
 281. Entoloma cuspidiferum - závojenka kuželovitá
 282. Entoloma euchroum - závojenka modrá
 283. Entoloma formosum - závojenka sličná
 284. Entoloma hirtipes - závojenka slanečková
 285. Entoloma infula - závojenka růžovolupenná
 286. Entoloma jubatum - závojenka sazolupenná
 287. Entoloma lividoalbum - závojenka
 288. Entoloma lividocyanulum - závojenka olovově modrá
 289. Entoloma longistriatum - závojenka rýhovaná
 290. Entoloma mougeotii - závojenka Mougeotova
 291. Entoloma neglectum - závojenka zanedbaná
 292. Entoloma nitidum - závojenka lesklá
 293. Entoloma placidum - závojenka buková
 294. Entoloma pleopodium - závojenka játrová
 295. Entoloma porphyrophaeum - závojenka šedohnědá
 296. Entoloma prunuloides - závojenka mechovkovitá
 297. Entoloma rhodopolium - závojenka vmáčklá
 298. Entoloma sericatum - závojenka hladká
 299. Entoloma sericeum - závojenka hedvábná
 300. Entoloma solstitiale - závojenka letní
 301. Entoloma sphagnorum - závojenka rašeliníková
 302. Entoloma undatum - závojenka zvlněná
 303. Entoloma vernum - závojenka jarní
 304. Eutypa maura - bradavkatka javorová
 305. Eutypa spinosa - bradavkatka ostnitá
 306. Eutypella quaternata - bradavkatka čtyřčetná
 307. Eutypella sorbi - bradavkatka
 308. Exidia cartilaginea - černorosol chrupavčitý
 309. Exidia pithya - černorosol smrkový
 310. Exidia plana - černorosol bukový
 311. Exidia recisa - černorosol terčovitý
 312. Exidia saccharina - černorosol borový
 313. Exidia truncata - černorosol uťatý
 314. Exidiopsis effusa - černorosol rozlitý
 315. Exobasidium vaccinii - plíška brusinková
 316. Flammulaster carpophilus - kržatka plodomilná
 317. Flammulaster limulatus - kržatka šikmá
 318. Flammulaster muricatus - kržatka ostnitá
 319. Flammulina velutipes - penízovka sametonohá
 320. Flaviporus citrinellus - outkovečka citrónová
 321. Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý
 322. Fomitiporia punctata - ohňovec tečkovaný
 323. Fomitiporia robusta - ohňovec
 324. Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný
 325. Fomitopsis rosea - troudnatec růžový
 326. Fuscoporia contigua - ohňovec dotýkavý
 327. Fuscoporia ferruginosa - ohňovec rezavý
 328. Galerina atkinsoniana - čepičatka Atkinsonova
 329. Galerina cf. hypnorum - čepičatka mechová
 330. Galerina clavata - čepičatka řídkolupenná
 331. Galerina hybrida - čepičatka smíšená
 332. Galerina jaapii - čepičatka mokřadní
 333. Galerina lacustris - čepičatka vlhkomilná
 334. Galerina mairei - čepičatka holeňová
 335. Galerina marginata complex - čepičatka jehličnanová
 336. Galerina paludosa - čepičatka močálová
 337. Galerina pumila - čepičatka helmovkovitá
 338. Galerina triscopa - čepičatka pařezová
 339. Galerina vittiformis - čepičatka pruhovaná
 340. Galzinia incrustans - galzinia narůžovělá
 341. Ganoderma applanatum - lesklokorka ploská
 342. Ganoderma carnosum - lesklokorka jehličnanová
 343. Gliophorus psittacinus - voskovka papouščí
 344. Globulicium hiemale - kornatec zimní
 345. Gloeocystidiellum porosum - kornateček okrovějící
 346. Gloeohypochnicium analogum - kornatec zápašný
 347. Gloeophyllum abietinum - trámovka jedlová
 348. Gloeophyllum odoratum - anýzovník vonný
 349. Gloeophyllum sepiarium - trámovka plotní
 350. Gloeoporus pannocinctus - slizopórka nazelenalá
 351. Gloeoporus taxicola - pórnovitka borová
 352. Gloiothele citrina - koroveček citrónový
 353. Gloiothele lactescens - kornatec slzící
 354. Granulobasidium vellereum - kornatec kůžičkovitý
 355. Gymnopilus penetrans - plaménka nevonná
 356. Gymnopus androsaceus - špička žíněná
 357. Gymnopus aquosus - penízovka vodnatá
 358. Gymnopus confluens - penízovka splývavá
 359. Gymnopus dryophilus - penízovka dubová
 360. Gymnopus hariolorum - penízovka věštecká
 361. Gymnopus perforans - špička provrtaná
 362. Gymnopus peronatus - penízovka hřebílkatá
 363. Gyromitra gigas - ucháč obrovský
 364. Gyrophanopsis polonensis - kornatka polská
 365. Gyroporus castaneus - hřib kaštanový
 366. Hapalopilus nidulans - hlinák červenající
 367. Hebeloma fusisporum - slzivka vřetenovýtrusá
 368. Hebeloma helodes - slzivka bažinná
 369. Hebeloma incarnatulum - slzivka dlouhotřenná
 370. Hebeloma leucosarx - slzivka bělomasá
 371. Hebeloma mesophaeum - slzivka opásaná
 372. Hebeloma radicosum - slzivka kořenující
 373. Hebeloma velutipes - slzivka
 374. Helminthosphaeria clavariarum - červovka kyjanková
 375. Helvella acetabulum - kališník obecný
 376. Helvella macropus - chřapáč pýřitý
 377. Hemimycena candida - helmovka bělostná
 378. Hemistropharia albocrenulata - límcovka vroubkovaná
 379. Henningsomyces candidus - číšovec trubkovitý
 380. Henningsomyces puber - číšovec pýřitý
 381. Hericium coralloides - korálovec bukový
 382. Hericium erinaceus - korálovec ježatý
 383. Hericium flagellum - korálovec jedlový
 384. Heterobasidion abietinum - kořenovník jedlový
 385. Heterobasidion parviporum - kořenovník smrkový
 386. Hohenbuehelia abietina - hlívička jedlová
 387. Hohenbuehelia auriscalpium - hlívička stopkatá
 388. Hohenbuehelia grisea - hlívička šedá
 389. Holwaya mucida - voskovička černavá
 390. Homophron cernuum - křehutka nící
 391. Hydnocristella himantia - kavinovka lošákovitá
 392. Hydnum repandum - lišák zprohýbaný
 393. Hydnum rufescens - lišák ryšavý
 394. Hydropus marginellus - ronivka troudní
 395. Hydropus subalpinus - ronivka podhorská
 396. Hygrocybe cantharellus - voskovka lišková
 397. Hygrocybe chlorophana - voskovka citrónová
 398. Hygrocybe coccinea - voskovka šarlatová
 399. Hygrocybe coccineocrenata - voskovka vroubkovaná
 400. Hygrocybe conica - voskovka kuželovitá
 401. Hygrocybe conica var. conica - voskovka kuželovitá var. pravá
 402. Hygrocybe conica var. conicopalustris - voskovka kuželovitá var. rašelinná
 403. Hygrocybe helobia - voskovka bažinná
 404. Hygrocybe insipida - voskovka mírná
 405. Hygrocybe miniata - voskovka krvavá
 406. Hygrocybe nitrata - voskovka ledková
 407. Hygrocybe phaeococcinea - voskovka jeřabinová
 408. Hygrocybe punicea - voskovka granátová
 409. Hygrocybe russocoriacea - voskovka juchtová
 410. Hygrocybe substrangulata - voskovka dlouhovýtrusá
 411. Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová
 412. Hygrophoropsis aurantiaca var. aurantiaca - lištička pomerančová var. aurantiaca
 413. Hygrophoropsis aurantiaca var. lactea - lištička pomerančová var. lactea
 414. Hygrophoropsis fuscosquamula - lištička hnědošupinná
 415. Hygrophoropsis rufa - lištička černošupinatá
 416. Hygrophorus agathosmus - šťavnatka vonná
 417. Hygrophorus eburneus - šťavnatka slonovinová
 418. Hygrophorus hypothejus - šťavnatka pomrazka
 419. Hygrophorus penarius - šťavnatka buková
 420. Hygrophorus piceae - šťavnatka smrková
 421. Hygrophorus pustulatus - šťavnatka tečkovaná
 422. Hymenochaete carpatica - kožovka klenová
 423. Hymenochaete rubiginosa - kožovka rezavá
 424. Hymenochaete ulmicola - kožovka jilmová
 425. Hymenopellis radicata - penízovka kořenující
 426. Hymenoscyphus calyculus - voskovička číškovitá
 427. Hymenoscyphus caudatus - voskovička listová
 428. Hymenoscyphus fraxineus - voskovička jasanová
 429. Hymenoscyphus fructigenus - voskovička plodová
 430. Hymenoscyphus serotinus - voskovička pozdní
 431. Hyphoderma occidentale - kornatec západní
 432. Hyphoderma roseocremeum - kornatec skvrnitý
 433. Hyphoderma setigerum - kornatka septocystidová
 434. Hyphodontia alutaria - kornatec kožově žlutý
 435. Hyphodontia curvispora - kornatec křivovýtrusý
 436. Hyphodontia nespori - kornatec Nešporův
 437. Hyphodontia pallidula - kornatec bledavý
 438. Hyphodontia quercina - kornatec dubový
 439. Hyphodontia sambuci - kornatec bezový
 440. Hyphodontia spathulata - kornatec lopatkovitý
 441. Hypholoma capnoides - třepenitka maková
 442. Hypholoma elongatum - třepenitka prodloužená
 443. Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá
 444. Hypholoma lateritium - třepenitka cihlová
 445. Hypholoma myosotis - třepenitka pomněnková
 446. Hypholoma polytrichi - třepenitka ploníková
 447. Hypholoma subericaeum - třepenitka vlhkožijná
 448. Hypholoma subviride - třepenitka drobná
 449. Hypochnicium bombycinum - kornatec hedvábný
 450. Hypochnicium wakefieldiae - kornatec Wakefieldův
 451. Hypocrea citrina - masenka citrónová
 452. Hypocrea pulvinata - masenka poduškovitá
 453. Hypocrea rufa complex - masenka rezavá
 454. Hypocrea strictipilosa - masenka rosolovitá
 455. Hypomyces aurantius - nedohub oranžový
 456. Hypomyces chrysospermus - nedohub zlatovýtrusý
 457. Hypomyces luteovirens - nedohub zelený
 458. Hypomyces rosellus complex - nedohub růžový
 459. Hypoxylon fragiforme - dřevomor červený
 460. Hypoxylon fuscoides - dřevomor
 461. Hypoxylon fuscum - dřevomor hnědý
 462. Hypoxylon howeanum - dřevomor Howeův
 463. Hypoxylon macrocarpum - dřevomor velký
 464. Hypoxylon rubiginosum - dřevomor rezavý
 465. Hypsizygus ulmarius - líha jilmová
 466. Hysterographium cf. fraxini - skulinatník jasanový
 467. Inocybe assimilata - vláknice hnědá
 468. Inocybe asterospora - vláknice hvězdovýtrusá
 469. Inocybe cf. acuta - vláknice mokřadní
 470. Inocybe fuscidula - vláknice hnědoučká
 471. Inocybe geophylla - vláknice zemní
 472. Inocybe lacera - vláknice plsťovitá
 473. Inocybe mixtilis - vláknice pomíchaná
 474. Inocybe napipes - vláknice tuřínonohá
 475. Inocybe petiginosa - vláknice pavučinková
 476. Inocybe rimosa - vláknice rozpraskaná
 477. Inocybe soluta - vláknice hladká
 478. Inocybe whitei - vláknice zardělá
 479. Inonotus cuticularis - rezavec pokožkový
 480. Inonotus hastifer - rezavec horský
 481. Inonotus hispidus - rezavec štětinatý
 482. Inonotus leporinus - ďubkatec smrkový
 483. Inonotus nodulosus - rezavec uzlinatý
 484. Inonotus obliquus - rezavec šikmý
 485. Inonotus radiatus - rezavec lesknavý
 486. Irpex lacteus - bránovitka mléčná
 487. Ischnoderma benzoinum - smolokorka pryskyřičnatá
 488. Ischnoderma resinosum - smolokorka buková
 489. Junghuhnia lacera - pórnatka třásnitá
 490. Junghuhnia nitida - pórnatka krásnoporá
 491. Kuehneromyces mutabilis - opěnka měnlivá
 492. Laccaria amethystina - lakovka amethystová
 493. Laccaria laccata - lakovka laková
 494. Laccaria proxima - lakovka statná
 495. Lachnellula calyciformis - brvenka číškovitá
 496. Lachnellula occidentalis - brvenka Hahnova
 497. Lachnum apalum - chlupáček
 498. Lachnum brevipilosum - chlupáček krátkochlupý
 499. Lachnum controversum - chlupáček
 500. Lachnum elongatisporum - chlupáček dlouhovýtrusý
 501. Lachnum imbecille - chlupáček suchopýrový
 502. Lachnum sp. - chlupáček
 503. Lachnum virgineum - chlupáček bělostný
 504. Lacrymaria lacrymabunda - křehutka sametová
 505. Lactarius aspideus - ryzec lemovaný
 506. Lactarius aurantiacus - ryzec
 507. Lactarius blennius - ryzec zelený
 508. Lactarius camphoratus - ryzec kafrový
 509. Lactarius cf. uvidus - ryzec
 510. Lactarius chrysorrheus - ryzec
 511. Lactarius deterrimus - ryzec smrkový
 512. Lactarius flexuosus - ryzec
 513. Lactarius fuliginosus - ryzec sazový
 514. Lactarius glaucescens - ryzec zelenající
 515. Lactarius glyciosmus - ryzec vonný
 516. Lactarius helvus - ryzec hnědý
 517. Lactarius lignyotus - ryzec černohlávek
 518. Lactarius lilacinus - ryzec lilákový
 519. Lactarius obscuratus - ryzec olšový
 520. Lactarius omphaliiformis - ryzec nálevkovitý
 521. Lactarius pallidus - ryzec bledý
 522. Lactarius picinus - ryzec smoločerný
 523. Lactarius piperatus - ryzec peprný
 524. Lactarius porninsis - ryzec
 525. Lactarius pterosporus - ryzec křídlovýtrusý
 526. Lactarius pubescens - ryzec pýřitý
 527. Lactarius quietus - ryzec dubový
 528. Lactarius rufus - ryzec ryšavý
 529. Lactarius ruginosus - ryzec řídkolupenný
 530. Lactarius subdulcis - ryzec nasládlý
 531. Lactarius tabidus - ryzec liškový
 532. Lactarius torminosus - ryzec kravský
 533. Lactarius trivialis - ryzec severský
 534. Lactarius turpis - ryzec šeredný
 535. Lactarius vellereus - ryzec plstnatý
 536. Lactarius vietus - ryzec scvrklý
 537. Lactarius volemus - ryzec syrovinka
 538. Laetiporus sulphureus - sírovec žlutooranžový
 539. Lasiosphaeria strigosa - chlupatka ježatá
 540. Laxitextum bicolor - pevník dvoubarvý
 541. Leccinum aurantiacum - kozák
 542. Leccinum cyaneobasileucum - kozák šedohnědý
 543. Leccinum holopus - kozák bílý
 544. Leccinum holopus f. aerugineum - kozák bílý f. nazelenalý
 545. Leccinum holopus f. holopus - kozák bílý f. holopus
 546. Leccinum holopus var. aerugineum - kozák bílý nazelenalý
 547. Leccinum rufum - kozák
 548. Leccinum scabrum - kozák březový
 549. Leccinum variicolor - kozák barvoměnný
 550. Leccinum versipelle - kozák
 551. Lentinellus bissus - houžovec drobný
 552. Lentinellus castoreus - houžovec bobří
 553. Lentinellus cochleatus - houžovec hlemýžďovitý
 554. Lentinellus cochleatus var. cochleatus - houžovec hlemýžďovitý var. cochleatus
 555. Lentinellus cochleatus var. inolens - houžovec hlemýžďovitý var. inolens
 556. Lentinus suavissimus - houžovec vonný
 557. Lenzites betulina - lupeník březový
 558. Leotia lubrica - patyčka rosolovitá
 559. Lepiota castanea - bedla kaštanová
 560. Lepiota clypeolaria - bedla vlnatá
 561. Lepiota cristata - bedla hřebenitá
 562. Lepiota echinella - bedla štětinkatá
 563. Lepiota magnispora - bedla nažloutlá
 564. Lepiota tomentella - bedla plstnatá
 565. Lepista flaccida - strmělka přehrnutá
 566. Lepista gilva - strmělka plavá
 567. Lepista nuda - čirůvka fialová
 568. Lepista sordida - čirůvka špinavá
 569. Leptosporomyces fuscostratus - kornateček olivovobílý
 570. Leptosporomyces roseus - kornatečka narůžovělá
 571. Leucopaxillus gentianeus - běločechratka hořká
 572. Lichenomphalia cf. umbelifera - kalichovka okoličnatá
 573. Lirula macrospora - štěrbinatka smrková
 574. Lopadostoma pouzarii - širokoústka Pouzarova
 575. Lycoperdon caudatum - pýchavka ocasatá
 576. Lycoperdon echinatum - pýchavka ježatá
 577. Lycoperdon excipuliforme - pýchavka palicovitá
 578. Lycoperdon lividum - pýchavka hnědá
 579. Lycoperdon molle - pýchavka čokoládová
 580. Lycoperdon nigrescens - pýchavka horská
 581. Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná
 582. Lycoperdon pratense - pýchavka stlačená
 583. Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá
 584. Lycoperdon umbrinum - pýchavka huňatá
 585. Lyophyllum decastes - líha nahloučená
 586. Macrolepiota procera - bedla vysoká
 587. Macrotyphula fistulosa - kyj rourkovitý
 588. Macrotyphula juncea - kyj niťovitý
 589. Marasmiellus pseudoramealis - špička
 590. Marasmius bulliardii - špička Bulliardova
 591. Marasmius cohaerens - špička rohonohá
 592. Marasmius curreyi - špička Curreyova
 593. Marasmius epiphyllus - špička listová
 594. Marasmius limosus - špička močálová
 595. Marasmius oreades - špička obecná
 596. Marasmius rotula - špička kolovitá
 597. Marasmius torquescens - špička kožová
 598. Marasmius wettsteinii - špička Wettsteinova
 599. Marasmius wynnei - špička Wynneova
 600. Megacollybia platyphylla complex - penízovka širokolupenná
 601. Melanoleuca cognata - tmavobělka
 602. Melanoleuca strictipes - tmavobělka světle medová
 603. Melanophyllum echinatum - bedla krvavá
 604. Melogramma spiniferum - protrhlík trnatý
 605. Meripilus giganteus - vějířovec obrovský
 606. Mitrula paludosa - čapulka bahenní
 607. Mollisia benesuada - terčenka
 608. Mollisia cf. cinerea - terčenka popelavá
 609. Mollisia cf. hydrophila - terčenka
 610. Mollisia lividofusca - terčenka černožlutá
 611. Mollisia ventosa - terčenka buková
 612. Mucidula mucida - slizečka porcelánová
 613. Mucronella bresadolae - ostenatka Bresadolova
 614. Mutatoderma mutatum - kornatec proměnlivý
 615. Mutinus caninus - psivka obecná
 616. Mycena abramsii - helmovka raná
 617. Mycena acicula - helmovka jehličkovitá
 618. Mycena amicta - helmovka modravá
 619. Mycena arcangeliana - helmovka Oortova
 620. Mycena aurantiomarginata - helmovka zlatobřitá
 621. Mycena capillaris - helmovka vlasová
 622. Mycena cinerella - helmovka šedá
 623. Mycena crocata - helmovka šafránová
 624. Mycena epipterygia - helmovka slizká
 625. Mycena erubescens - helmovka hořkomléčná
 626. Mycena fagetorum - helmovka buková
 627. Mycena filopes - helmovka niťonohá
 628. Mycena flavescens - helmovka nažloutlá
 629. Mycena galericulata - helmovka tuhonohá
 630. Mycena galopus - helmovka mléčná
 631. Mycena haematopus - helmovka krvonohá
 632. Mycena inclinata - helmovka leponohá
 633. Mycena latifolia - helmovka širokolupenná
 634. Mycena leptocephala - helmovka ojíněná
 635. Mycena maculata - helmovka skvrnitá
 636. Mycena metata - helmovka kuželovitá
 637. Mycena olivaceomarginata - helmovka hnědobřitá
 638. Mycena pelianthina - helmovka zoubkatá
 639. Mycena polygramma - helmovka rýhonohá
 640. Mycena pseudocorticola - helmovka koromilná
 641. Mycena pterigena - helmovka kapradinová
 642. Mycena pura - helmovka ředkvičková
 643. Mycena pura f. multicolor - helmovka ředkvičková f. multicolor
 644. Mycena pura f. pura - helmovka ředkvičková f. pura
 645. Mycena purpureofusca - helmovka hnědopurpurová
 646. Mycena renati - helmovka medonohá
 647. Mycena rosea - helmovka narůžovělá
 648. Mycena rubromarginata - helmovka červenobřitá
 649. Mycena sanguinolenta - helmovka krvavá
 650. Mycena silvae-nigrae - helmovka smrková
 651. Mycena sp. - helmovka
 652. Mycena speirea - helmovka tenkonohá
 653. Mycena stipata - helmovka louhová
 654. Mycena strobilicola - helmovka šiškomilná
 655. Mycena stylobates - helmovka deskovitá
 656. Mycena tintinnabulum - helmovka pařezová
 657. Mycena viridimarginata - helmovka zelenobřitá
 658. Mycena vitilis - helmovka měnlivá
 659. Mycena zephirus - helmovka zefírová
 660. Mycetinis alliaceus - špička cibulová
 661. Mycetinis scorodonius - špička česneková
 662. Mycoacia nothofagi - hrotnatečka sladkovonná
 663. Mycopan scabripes - ronivka drsnonohá
 664. Myriosclerotinia scirpicola - hlízenka skřípinová
 665. Myriosclerotinia sulcatula - hlízenka ostřicová
 666. Naucoria alnetorum - kržatka olšinová
 667. Naucoria escharioides - kržatka oděná
 668. Naucoria salicis - kržatka vrbová
 669. Naucoria scolecina - kržatka bažinná
 670. Naucoria sphagneti - kržatka rašeliníková
 671. Nectria cinnabarina - rážovka rumělková
 672. Nectria coccinea - rážovka šarlatová
 673. Nectria episphaeria - rážovka houbomilná
 674. Nemania atropurpurea - dřevomor černý
 675. Nemania serpens complex - dřevomor plazivý
 676. Neoboletus luridiformis - hřib kovář
 677. Neobulgaria pura - rosoloklihatka čirá
 678. Neolentinus adhaerens - houževnatec přivázlý
 679. Neonectria galligena - rážovka buková
 680. Neonectria punicea - rážovka granátová
 681. Neottiella janthina - plátenice šišková
 682. Odonticium septocystidia - kornatec praskající
 683. Ombrophila fagiseda - plátenice buková
 684. Orbilia cf. delicatula - kruhovka borová
 685. Orbilia cf. leucostigma - kruhovka
 686. Orbilia cf. xanthostigma - kruhovka olšová
 687. Ossicaulis lachnopus - strmělka drobnovýtrusá
 688. Otidea alutacea - ouško kožové
 689. Otidea tuomikoskii - ouško
 690. Oxyporus obducens - ostropórka rozlitá
 691. Oxyporus populinus - ostropórka topolová
 692. Panaeolina foenisecii - kropenatec otavní
 693. Panaeolus acuminatus - kropenatec zahrocený
 694. Panaeolus fimicola - kropenatec tmavý
 695. Panaeolus papilionaceus - kropenatec motýlovitý
 696. Panellus mitis - pařezník jemný
 697. Panellus serotinus - pařezník pozdní
 698. Panellus stipticus - pařezník obecný
 699. Parasola conopilus - křehutka kuželovitá
 700. Parasola plicatilis - hnojník řasnatý
 701. Paxillus involutus complex - čechratka podvinutá
 702. Peniophora cinerea - kornatka popelavá
 703. Peniophora incarnata - kornatka masová
 704. Peniophora limitata - kornatka jasanová
 705. Peniophora pithya - kornatka smrková
 706. Peniophorella praetermissa - kornatec smetanový
 707. Peniophorella pubera - kornatka pýřitá
 708. Perenniporia fraxinea - troudnatec jasanový
 709. Pezicula ocellata - vyklenutka věnčená
 710. Peziza arvernensis - řasnatka lesní
 711. Peziza echinospora - řasnatka
 712. Peziza limnaea - řasnatka mokřadní
 713. Peziza micropus - řasnatka krátkonohá
 714. Pezizella languida - miskovička plochá
 715. Phaeogalera stagnina - čepičatka bažinná
 716. Phaeohelotium fagineum - voskovička buková
 717. Phaeohelotium geogenum - voskovička dlouhovýtrusá
 718. Phaeolus schweinitzii - hnědák Schweinitzův
 719. Phaeomarasmius erinaceus - kržatka ježatá
 720. Phallus impudicus - hadovka smrdutá
 721. Phanerochaete affinis - kůrovka příbuzná
 722. Phanerochaete laevis - kůrovka hladká
 723. Phanerochaete sordida - kůrovka smetanová
 724. Phanerochaete tuberculata - kůrovka hrbolatá
 725. Phanerochaete velutina - kůrovka sametová
 726. Phellinus alni - ohňovec olšový
 727. Phellinus chrysoloma - ohňovec smrkový
 728. Phellinus hartigii - ohňovec Hartigův
 729. Phellinus igniarius - ohňovec obecný
 730. Phellinus nigrolimitatus - ohňovec ohraničený
 731. Phlebia centrifuga - žilnatka bledá
 732. Phlebia livida - žilnatka olovová
 733. Phlebia radiata - žilnatka oranžová
 734. Phlebia rufa - žilnatka proměnlivá
 735. Phlebia tremellosa - dřevokaz rosolovitý
 736. Phlebia unica - žilnatka jedinečná
 737. Phlebiopsis gigantea - kornatec obrovský
 738. Phleogena faginea - prachovečník bukový
 739. Pholiota adiposa - šupinovka slizká
 740. Pholiota alnicola - šupinovka olšová
 741. Pholiota flammans - šupinovka ohnivá
 742. Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová
 743. Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá
 744. Pholiota squarrosoides - šupinovka ježatá
 745. Phragmotrichum chailletii
 746. Phyllachora junci - puchýřka sítinová
 747. Phylloporus pelletieri - lupenopórka červenožlutá
 748. Phyllotopsis nidulans - hlíva hnízdovitá
 749. Physisporinus vitreus - pórnatice skleněná
 750. Picipes badius - hřib hnědý
 751. Pilobolus crystallinus - měchomršť krystalický
 752. Piloderma byssinum - kornatečka proměnlivá
 753. Piptoporus betulinus - březovník obecný
 754. Pleurotus dryinus - hlíva dubová
 755. Pleurotus ostreatus - hlíva ústřičná
 756. Pleurotus pulmonarius - hlíva plicní
 757. Plicaturopsis crispa - měkkouš kadeřavý
 758. Pluteus atromarginatus - štítovka černolemá
 759. Pluteus cervinus - štítovka jelení
 760. Pluteus depauperatus - štítovka chudobná
 761. Pluteus ephebeus - štítovka jinošská
 762. Pluteus hispidulus - štítovka huňatá
 763. Pluteus leoninus - štítovka žlutá
 764. Pluteus luctuosus - štítovka lemovaná
 765. Pluteus petasatus - štítovka žíhaná
 766. Pluteus phlebophorus - štítovka síťnatá
 767. Pluteus plautus - štítovka sametonohá
 768. Pluteus podospileus - štítovka vločkatá
 769. Pluteus podospileus f. minutissimus - štítovka vločkatá f. minutissimus
 770. Pluteus podospileus f. podospileus - štítovka vločkatá f. podospileus
 771. Pluteus pouzarianus - štítovka Pouzarova
 772. Pluteus pouzarianus var. albus - štítovka Pouzarova var. albus
 773. Pluteus pouzarianus var. pouzarianus - štítovka Pouzarova var. pouzarianus
 774. Pluteus salicinus - štítovka vrbová
 775. Pluteus semibulbosus - štítovka hlízkatá
 776. Pluteus thomsonii - štítovka Thomsonova
 777. Pluteus thomsonii f. evenosus - štítovka Thomsonova f. evenosus
 778. Pluteus thomsonii f. thomsonii - štítovka Thomsonova f. thomsonii
 779. Pluteus umbrosus - štítovka stinná
 780. Polydesmia pruinosa - ojíněnka houbomilná
 781. Polyporus arcularius - choroš plástvový
 782. Polyporus badius - choroš smolonohý
 783. Polyporus brumalis - choroš poloplástvový
 784. Polyporus ciliatus - choroš brvitý
 785. Polyporus squamosus - choroš šupinatý
 786. Polyporus varius - choroš měnlivý
 787. Postia alni - bělochoroš drobný
 788. Postia balsamea - bělochoroš cystidonosný
 789. Postia caesia - bělochoroš modravý
 790. Postia fragilis - bělochoroš křehký
 791. Postia guttulata - bělochoroš slzící
 792. Postia lactea - bělochoroš mléčný
 793. Postia leucomallella - bělochoroš nahořklý
 794. Postia ptychogaster - bělochoroš pýchavkovitý
 795. Postia rennyi - bělochoroš prašnatý
 796. Postia sericeomollis - bělochoroš hedvábitý
 797. Postia stiptica - bělochoroš hořký
 798. Postia tephroleuca - bělochoroš mírný
 799. Proliferodiscus pulveraceus - množilka poprášená
 800. Protostropharia semiglobata - límcovka polokulovitá
 801. Psathyrela fagetophila - křehutka bučinná
 802. Psathyrella candolleana - křehutka Candolleova
 803. Psathyrella corrugis - křehutka útlá
 804. Psathyrella cotonea - křehutka vlnitá
 805. Psathyrella piluliformis - křehutka vodomilná
 806. Psathyrella sacchariolens - křehutka sladkovonná
 807. Psathyrella senex - křehutka Friesova
 808. Psathyrella spadicea - křehutka čokoládová
 809. Psathyrella spadiceogrisea - křehutka hnědošedá
 810. Psathyrella spintrigeroides - křehutka bělovláknitá
 811. Psathyrella tenuicula - křehutka
 812. Psathyrella tephrophylla - křehutka špinavolupenná
 813. Psathyrella typhae - křehutka orobincová
 814. Pseudochaete tabacina - kožovka tabáková
 815. Pseudoclitocybe cyathiformis - strmělka číškovitá
 816. Pseudocraterellus sinuosus - stroček kadeřavý
 817. Pseudohydnum gelatinosum - rosolozub huspenitý
 818. Pseudomerulius aureus - dřevomorka zlatá
 819. Pseudoomphalina kalchbrenneri - kalichovka Kachlbrennerova
 820. Psilocybe arcana - lysohlávka tajemná
 821. Psilocybe crobula - lysohlávka plevnatá
 822. Psilocybe mairei - lysohlávka
 823. Psilocybe semilanceata - lysohlávka kopinatá
 824. Psilocybe serbica - lysohlávka srbská
 825. Puccinia cf. phragmitis - rez rákosová
 826. Pycnoporellus fulgens - oranžovec vláknitý
 827. Pycnoporus cinnabarinus - outkovka rumělková
 828. Radulomyces confluens - struhák splývavý
 829. Radulomyces molaris - struhák blanitý
 830. Ramaria flavescens - kuřátka
 831. Ramaria rubella - kuřátka červená
 832. Ramaria stricta - kuřátka přímá
 833. Ramariopsis subtilis - kyjovečka útlá
 834. Resinicium bicolor - ostnáček dvoubarvý
 835. Resinicium furfuraceum - ostnáček otrubičnatý
 836. Resinomycena saccharifera - helmovka mizivá
 837. Resupinatus applicatus - hlívečník připjatý
 838. Resupinatus trichotis - hlívečník štětinatý
 839. Rhizina undulata - kořenitka nadmutá
 840. Rhizochaete radicata - kůrovka vláknitá
 841. Rhizodiscina cf. lignyota - miskovka dřevní
 842. Rhodocollybia butyracea f. asema - penízovka kuželovitá
 843. Rhodocollybia filamentosa - penízovka vláknitá
 844. Rhodocollybia maculata - penízovka skvrnitá
 845. Rhodonia placenta - pórnatka placentová
 846. Rhytisma acerinum - svraštělka javorová
 847. Rickenella fibula - kalichovka oranžová
 848. Rickenella swartzii - kalichovka Swartzova
 849. Rigidoporus crocatus - ostropórka černající
 850. Rigidoporus sanguinolentus - pórnatice krvavějící
 851. Ripartites tricholoma - čechratička čirůvková
 852. Rosellinia aquila - prsnatka orličí
 853. Russula aeruginea - holubinka trávozelená
 854. Russula albonigra - holubinka černobílá
 855. Russula alnetorum - holubinka olšinná
 856. Russula aquosa - holubinka vodnatá
 857. Russula atropurpurea - holubinka černonachová
 858. Russula atrorubens - holubinka tmavočervená
 859. Russula aurora - holubinka jitřenková
 860. Russula badia - holubinka brunátná
 861. Russula betularum - holubinka březová
 862. Russula cf. aquosa - holubinka
 863. Russula chloroides - holubinka akvamarínová
 864. Russula claroflava - holubinka chromová
 865. Russula cyanoxantha - holubinka namodralá
 866. Russula cyanoxantha f. cyanoxantha - holubinka namodralá f. cyanoxantha
 867. Russula cyanoxantha f. peltereaui - holubinka namodralá f. peltereaui
 868. Russula densifolia - holubinka hustolistá
 869. Russula emetica - holubinka vrhavka
 870. Russula exalbicans - holubinka parková
 871. Russula farinipes - holubinka
 872. Russula fellea - holubinka žlučová
 873. Russula foetens - holubinka smrdutá
 874. Russula fragilis - holubinka křehká
 875. Russula fragrantissima - holubinka nejvonnější
 876. Russula grata - holubinka hořkomandlová
 877. Russula grisea - holubinka sivá
 878. Russula heterophylla - holubinka bukovka
 879. Russula illota - holubinka
 880. Russula integra - holubinka celokrajná
 881. Russula intermedia - holubinka Lundelova
 882. Russula ionochlora - holubinka fialovozelená
 883. Russula laccata - holubinka norská
 884. Russula mustelina - holubinka kolčaví
 885. Russula nauseosa - holubinka raná
 886. Russula nigricans - holubinka černající
 887. Russula nitida f. nitida - holubinka černající f. nitida
 888. Russula nitida f. olivaceoalba - holubinka černající f. olivaceoalba
 889. Russula nobilis - holubinka nádherná
 890. Russula ochroleuca - holubinka hlínožlutá
 891. Russula paludosa - holubinka jahodová
 892. Russula puellaris - holubinka dívčí
 893. Russula queletii - holubinka Queletova
 894. Russula rhodopus - holubinka
 895. Russula romellii - holubinka Romellova
 896. Russula rosea - holubinka sličná
 897. Russula sardonia - holubinka jízlivá
 898. Russula sardonia var. citrina - holubinka jízlivá var. citrina
 899. Russula sardonia var. sardonia - holubinka jízlivá var. sardonia
 900. Russula solaris - holubinka sluneční
 901. Russula sphagnicola - holubinka rašeliníková
 902. Russula subrubens - holubinka mokřadní
 903. Russula versicolor - holubinka
 904. Russula vesca - holubinka mandlová
 905. Russula violeipes - holubinka fialovonohá
 906. Russula violeipes var. citrina - holubinka fialovonohá var. citrina
 907. Russula violeipes var. violeipes - holubinka fialovonohá var. violeipes
 908. Russula virescens - holubinka nazelenalá
 909. Russula xerampelina - holubinka révová
 910. Ruzenia spermoides - chlupatka lysá
 911. Schizophyllum commune - klanolístka obecná
 912. Schizopora flavipora - pórnovitka drobnoporá
 913. Schizopora paradoxa - pórnovitka různoporá
 914. Schizopora radula - pórnovitka obecná
 915. Scleroderma citrinum - pestřec obecný
 916. Scleroderma verrucosum - pestřec bradavčitý
 917. Scopuloides hydnoides - kornatka osténkatá
 918. Scutellinia cf. crinita - kosmatka jelení
 919. Scutellinia cf. scutellata - kosmatka štítovitá
 920. Scutellinia nigrohirtula - kosmatka černoplstnatá
 921. Scutellinia subhirtella - kosmatka chloupkatá
 922. Scutellinia umbrarum - kosmatka
 923. Scytinostroma portentosum - tlustěnka kafrová
 924. Sebacina cf. grisea - pokrytka nadzemní
 925. Sebacina incrustans - pokrytka nažloutlá
 926. Serpula himantioides - dřevomorka lesní
 927. Serpula lacrymans - dřevomorka domácí
 928. Simocybe centunculus - kržatka hnědoolivová
 929. Simocybe sumptuosa - kržatka honosná
 930. Sirococcus conigenus - kloubnatka smrková
 931. Sistotrema brinkmannii - rozděrka Brinkmannova
 932. Sistotrema coroniferum - rozděrka korunkatá
 933. Skeletocutis amorpha - kostrovka beztvará
 934. Skeletocutis carneogrisea - kostrovka šedavá
 935. Skeletocutis nivea - bělochoroš polokloboukatý
 936. Sparassis nemecii - kotrč němcův
 937. Sphagnurus paluster - penízovka rašeliníková
 938. Spongipellis delectans - plstnatec bukový
 939. Spongipellis pachyodon - plstnatec tlustoostný
 940. Spongipellis spumeus - plstnatec pěnový
 941. Steccherinum bourdotii - ostnateček Bourdotův
 942. Steccherinum fimbriatum - ostnateček brvitý
 943. Steccherinum ochraceum - ostnateček okrový
 944. Steccherinum subcrinale - ostnateček Kavinův
 945. Stereum hirsutum - pevník chlupatý
 946. Stereum rameale - pevník
 947. Stereum rugosum - pevník korkovitý
 948. Stereum sanguinolentum - pevník krvavějící
 949. Stereum subtomentosum - pevník plstnatý
 950. Strobilomyces strobilaceus - šiškovec černý
 951. Strobilurus esculentus - penízovka smrková
 952. Stropharia aeruginosa - límcovka měděnková
 953. Stropharia albonitens - límcovka bílá
 954. Stropharia caerulea - límcovka modrá
 955. Stropharia pseudocyanea
 956. Stropharia squamosa - límcovka šupinkatá
 957. Strossmayeria basitricha - štrosmajerka brvitá
 958. Stypella vermiformis - štětinovka červovitá
 959. Suillus grevillei - klouzek modřínový
 960. Suillus variegatus - hřib strakoš
 961. Tapesia cf. fusca - plstnatka hnědá
 962. Tapinella atrotomentosa - čechratka černohuňatá
 963. Tapinella panuoides - čechratka sklepní
 964. Tatraea dumbirensis - jehnědka ďumbierská
 965. Tephrocybe baeosperma - penízovka drobnovýtrusá
 966. Thelephora palmata - plesňák zápašný
 967. Thelephora penicillata - plesňák čekankový
 968. Thelephora terrestris - plesňák zemní
 969. Tomentella cf. ferruginea - vatička rezavá
 970. Tomentella cf. terrestris - vatička hnědovínová
 971. Tomentella sp. - vatička
 972. Trametes gibbosa - outkovka hrbatá
 973. Trametes hirsuta - outkovka chlupatá
 974. Trametes ochracea
 975. Trametes pubescens
 976. Trametes suaveolens - outkovka vonná
 977. Trametes versicolor - outkovka pestrá
 978. Trechispora araneosa - drsnospora pavoučí
 979. Trechispora cohaerens - drsnospora tmavnoucí
 980. Trechispora farinacea - drsnospora moučnatá
 981. Trechispora hymenocystis - pórnatka měchýřkatá
 982. Tremella foliacea - rosolovka listovitá
 983. Tremella mesenterica - rosolovka mozkovitá
 984. Trichaptum abietinum - bránovitec jedlový
 985. Trichaptum biforme - bránovitec dvoutvarý
 986. Trichaptum fuscoviolaceum - bránovitec hnědofialový
 987. Trichobelonium kneiffii - plstnatka rákosová
 988. Trichocybe puberula - strmělka opýřená
 989. Trichoglossum hirsutum - jazourek srstnatý
 990. Tricholoma columbetta - čirůvka holubičí
 991. Tricholoma fulvum - čirůvka žlutohnědá
 992. Tricholoma imbricatum
 993. Tricholoma lascivum - čirůvka smrdutá
 994. Tricholoma portentosum - čirůvka havelka
 995. Tricholoma saponaceum - čirůvka mýdlová
 996. Tricholoma sciodes - čirůvka buková
 997. Tricholoma ustale - čirůvka osmahlá
 998. Tricholoma vaccinum
 999. Tricholomopsis decora - šafránka ozdobná
 1000. Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá
 1001. Tubaria conspersa - kržatka poprášená
 1002. Tubaria furfuracea - kržatka otrubičnatá
 1003. Tulasnella cf. violea - tulasneovka liláková
 1004. Tylopilus felleus - hřib žlučník
 1005. Tylopilus porphyrosporus - hřib nachovýtrusý
 1006. Typhula phacorrhiza - paluška sítinovitá
 1007. Ustulina deusta - spálenka skořepatá
 1008. Valsa abietis - bradavkatka jedlová
 1009. Valsa ambiens - bradavkatka obecná
 1010. Vararia investiens - vidlenka nažloutlá
 1011. Vararia ochroleuca - vidlenka drobnovýtrusá
 1012. Veluticeps abietina - pevník smrkový
 1013. Verpa conica - kačenka náprstkovitá
 1014. Vibrissea leptospora - míhavka přisedlá
 1015. Vibrissea truncorum - míhavka vodní
 1016. Volvariella bombycina - kukmák bělovlný
 1017. Volvariella caesiotincta - kukmák dřevní
 1018. Volvariella pusilla - kukmák maličký
 1019. Vuilleminia alni - větvovka olšová
 1020. Vuilleminia comedens - větvovka obecná
 1021. Xenasmatella vaga - kornatec sírožlutý
 1022. Xerocomellus chrysenteron - hřib žlutomasý
 1023. Xerocomellus pruinatus - hřib sametový
 1024. Xeromphalina campanella - kalichovka zvonečková
 1025. Xylaria carpophila - dřevnatka číškomilná
 1026. Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá
 1027. Xylaria longipes - dřevnatka dlouhonohá
 1028. Xylaria polymorpha - dřevnatka mnohotvará

 

6) Mykologická bibliografie Vysočiny

Marek Brom [ed] (2019)

Orientační seznam mykologické literatury ke dni 31. 12. 2018 týkající se části Českomoravské vrchoviny z území Kraje Vysočina, které zahrnuje okresy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

 • ANTONÍN V. (1988): Type-specimens of Macromycetes described by Rudolf Dvořák. – Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, № 73: str. 225–226.
 • ANTONÍN V., ČERNÝ A., MANN J. et WALTER J. (1989): Albatrellus hirtus (Cooke) Donk found  in Czechoslovakia. – Česká mykologie, Praha, № 43: str. 61–64.
 • ANTONÍN V., VAMPOLA P. et VLASÁK J. (1995): Nové nálezy vzácné outkovky neladné Dichomitus squalens na Moravě a Slovensku. – Mykologické listy, Praha, № 54: str. 4–7.
 • ANTONÍN V., VÁGNER A. et LÁZNIČKA O. (1997): Makromycety (velké houby) širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. – Přírodovědný sborník. Západomoravské muzeum v Třebíči, № 26: str. 43–110.
 • ANTONÍN V. et VÁGNER A. (2004): Makromycety NPR Žákova hora. 31 str. – Mscr. [Depon. in: Moravské zemské muzeum, Brno].
 • ANTONÍN V. et VÁGNER A. (2005a): Makromycety NPR Velké Dářko. 38 str. – Mscr. [Depon. in: Moravské zemské muzeum, Brno].
 • ANTONÍN V. et VÁGNER A. (2005b): Makromycety NPR Radostínské rašeliniště. 26 str. – Mscr. [Depon. in:  Moravské zemské muzeum, Brno].
 • ANTONÍN V. et VÁGNER A. (2005c): Makromycety NPR Ransko. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Moravské zemské muzeum, Brno].
 • ANTONÍN V., BĚŤÁK J., DVOŘÁK D. et ŠEVČÍKOVÁ H. (2017): Makromycety přírodní rezervace a evropsky významné lokality Údolí Oslavy a Chvojnice. 84 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR): Nálezová databáze ochrany přírody [online databáze]. Dostupné na: <https://portal.nature.cz/nd/>.
 • BERNICCHIA A., GORJÓN S. P., VAMPOLA P.,  RYVARDEN L. et PRODI A. (2012): A phylogenetic analysis of Antrodia s. l. based on rDNA ITS sequences, with emphasis on rhizomorphic European species. – Mycological Progress, Berlin, № 11: str. 93–100.
 • BĚŤÁK J. (2017): Makromycety PR Hošťanka. 30 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BĚŤÁK J. (2017): Makromycety PR Habrová seč. 35 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BIEBEROVÁ Z. (1997): Seznam druhů makromycet nalezených na NPR Mohelenská hadcová step v letech 1993–1995. Excerpováno z práce ANTONÍN V., VÁGNER A. et LÁZNIČKA O. (1997): Makromycety (velké houby) širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. – Přírodovědný sborník. Západomoravské muzeum v Třebíči, № 26: str. 43–110.
 • BROM M. (2009a): Mykologický inventarizační průzkum NPR Velký Špičák. – Acta rerum naturalium, Přírodovědný časopis Vysočiny, № 6–7: str. 1–11.
 • BROM M. (2009b): Mykologický inventarizační průzkum PR V Klučí. – Acta rerum naturalium, Přírodovědný časopis Vysočiny, № 6–7: str. 63–73.
 • BROM M. (2012): Chorošovité a kornatcovité houby na Českomoravské vrchovině. – Ochrana přírody a krajiny v Kraji Vysočina, Zpravodaj, № 5(1): str. 12–16.
 • BROM M. (2014): Mykologický inventarizační průzkum NPP Hojkovské rašeliniště. 42 str. – Mscr. [Depon. in:  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Havlíčkův Brod].
 • BROM M. (2015): Makromycety PR Chvojnov. 86 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2015): Makromycety vybraných rašelinných a lučních stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. 131 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2017): Houby Vysočiny. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava. Dostupné na: <http://www.prirodavysociny.cz/cs/31/houby>.
 • BROM M. (2018): Makromycety „EVL V Lisovech“. 100 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „NPP Zhejral“. 100 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety NPR Velký Špičák. 270 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PP Horní Nekolov“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PP Ještěnice“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PP Jezdovické rašeliniště“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR Mrhatina“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR Na Oklice“. 100 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR Na Podlesích“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR Rašeliniště Kaliště“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR Roštejnská obora“. 100 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR Štamberk a kamenná moře“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR U Římské studénky“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR U Trojáku“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety PR V Klučí. 270 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2019): Makromycety NPP Hojkovské rašeliniště. 170 str. – Mscr. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Havlíčkův Brod a Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava]. (in press).
 • BROM M. et BERAN M. (2018): Mykodny "Makromycety rašelinišť Českomoravské vrchoviny 2017" (08. 09. 2017–11. 09. 2017). 20 str. – Mscr. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Havlíčkův Brod, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava a Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava]. (in press).
 • BUREL J. (2010): Zpráva o provedeném mykologickém inventarizačním průzkumu lokality „Chmelná“ v Kraji Vysočina. 33 str., 4 přílohy. – Mscr. [Depon. in:  Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • BUREL J. (2015): Závěrečná zpráva mykologického průzkumu v PR Ranská jezírka. 56 str. – Mscr. [Depon. in:  Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou].
 • BUREL J. (2015): Závěrečná zpráva mykologického průzkumu v PP Suché kopce. 48 str. – Mscr. [Depon. in:  Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou].
 • BUREL J. (2015): Biodiverzita makromycetů na lokalitě "Šemíkovice-Výrova skála". 46 str. – Mscr. [Depon. in:  Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • BUREL J. (2015): Biodiverzita makromycetů na lokalitě "Svépravice-modřínový semenný sad". 47 str. – Mscr. [Depon. in:  Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • BUREL J. (2016): Biodiverzita makromycetů na lokalitě "Šindelářka". 50 str. – Mscr. [Depon. in: Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • BUREL J. (2017): Biodiverzita makromycetů na lokalitě "Údolí Loveckého potoka". 55 str. – Mscr. [Depon. in:  Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • BUREL J. (2017): Biodiverzita makromycetů na lokalitě "U Křížku". 43 str. – Mscr. [Depon. in: Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • BUREL J. (2018): Biodiverzita makromycetů na lokalitě "U Tomanova lesa". 37 str. – Mscr. [Depon. in:  Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • BUREL J. (2018): Biodiverzita makromycetů na lokalitě "Vřesoviště u Suché". 39 str. – Mscr. [Depon. in:  Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • CANON H. et PLOTT H. (1939): Die höheren Pilze (Basidiomycetes) des Iglauer Berglandes. – Annales Mycologici, Berlin, № 37: s. 1–57.­
 • ČÁBERA A. (1960): Příspěvek k mykoflóře Humpolecka. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek IV: 37–40 str. Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • ČÁP J. (2010): Houby serpetinových lokalit u Mohelna. In: VESELÝ P. et PŘIDAL A. [eds.]. – Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step III.
 • Vyd. 1. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2010. str. 11–17. ISBN: 978-80-7375-421-1.
 • ČÁP J. (2013): Vybrané askomycety z nálezů v roce 2012 ze severního Horácka (Morava). – Mykologické listy, Praha, № 124: str. 7‒14.
 • ČÁP J. (2016): Finds of selected ascomycetes in western Moravia (Czech Republic) in 2013. ‒ Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno, № 101(2): str. 85‒92.
 • ČÁP J. et ČÁPOVÁ J. (2018): Přehled mykologických nálezů z oblasti Pernštejnskobystřicka. Zpráva za období 1982‒2017. 16 str. + tabulka. ‒ Mscr. [Depon. in:  Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno a Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem].
 • ČECH L., ŠUMPICH J., ZABLOUDIL V. et al. (2002): Chráněná území ČR. Okres Žďár nad Sázavou. Jihlavsko. – In: Mackovčin P. et Sedláček M. (eds.), Chráněná území ČR, svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, str. 528.
 • DŘEVOJAN P., DVOŘÁK D. et SALAŠ J. (2016): Nové poznatky o rozšíření a ekologii nelupenaté houby zubatečku zavěšeného (Irpicodon pendulus) na Moravě. – Mykologické listy, Praha, № 133: str. 37–43.
 • DVOŘÁK D. et BĚŤÁK J. (2017): Interesting collections of polypores in the Czech Republic, particularly in Moravia–I. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno, № 102(1): str. 49–87.
 • DVOŘÁK D.,  VAŠUTOVÁ M.,  HOFMEISTER J.,  BERAN M.,  HOŠEK J.,  BĚŤÁK J., BUREL J., DECKEROVÁ H. (2017): Macrofungal diversity patterns in central European forests affirm the key importance of old-growth forests. Fungal Ecology № 27: str. 145–154.
 • DVOŘÁK R. (1928): Houby na hadcové stepi u Mohelna. – Časopis Československých houbařů. № 8: str. 53–54.
 • DVOŘÁK R. (1929): Podzimní a zimní houby hadcové stepi u Mohelna. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně, № 12: str. 80–83.
 • DVOŘÁK R. (1930a): Dva druhy žaludice (Disciseda) na hadcové stepi u Mohelna na Moravě. – Mykologia, № 7: str. 79.
 • DVOŘÁK R. (1930b): O výskytu Discidea circumcissa u Mohelna. – Příroda, № 23:
 • DVOŘÁK R. (1930c): Novinky z hadcové stepi u Mohelna. – Příroda, № 23: str. 207–230.
 • DVOŘÁK R. (1930d): Vyšší houby na hadcové stepi u Mohelna. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně, № 13: str. 1–14.
 • DVOŘÁK R. (1930e): Zimní houby hadcové stepi u Mohelna. Mohelno. 6. str. Vlastním nákladem.
 • DVOŘÁK R. (1930f): Příspěvky k poznání hadcové stepi u Mohelna. –  od Horácka k Podyjí № 7: str. 95–101.
 • DVOŘÁK R. (1930g): Stepní houby u Mohelna na Moravě. – Časopis Československých houbařů. № 10: str. 122–124.
 • DVOŘÁK R. (1931a): Výzkum hub na hadcové stepi u Mohelna. – Od Horácka k Podyjí, № 8: str. 160–163.
 • DVOŘÁK R. (1931b): Nová houba obyvatel stepních plání mohelenských na Moravě. – Příroda. № 24: str. 161–163.
 • DVOŘÁK R. (1935): Dodatky k výzkumu hub na hadcové stepi u Mohelna Mohelno. 4. str. Vlastním nákladem.
 • DVOŘÁK R. (1943): Nižší houby na Hadcové stepi u Mohelna. – Příroda, № 36: str. 37–38.
 • HOLEC J. (2005): Distribution and ecology of Camarops tubulina (Ascomycetes, Boliniaceae) in the Czech Republic and remarks on its European distribution. – Czech Mycology, Praha, № 57(1–2): str. 97–115.
 • HOLEC J. (2008): Ecology of the rare fungus Hydropus atramentosus (Basidiomycota, Agaricales) in the Czech Republic and its potential value as a bioindicator of old-growth forests. – Czech Mycology, Praha, № 60(1): str. 125–136.
 • HOLEC J. (2009): Unusual occurrence of Phellinus nigrolimitatus in man-influenced habitats at low altitudes in the České Švýcarsko National Park, Czech Republic. – Czech Mycology, Praha, № 61(1): str. 13–26.
 • HOLEC J. et BERAN M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – Příroda, Praha, № 24: 282 str.
 • HOLEC J. et KŘÍŽ M. (2012): Tricholoma borgsjoeënse found in the Czech Republic and Tricholoma luridum documented in Slovakia. – Czech Mycology, Praha, № 64(2): str. 223–232.
 • HOLEC J. et al. (2016): Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) opět roste v České republice. – Mykologické listy, Praha, № 133: str. 19–30.
 • HOLEC J., KUČERA T., KOLAŘÍK M. (2017): Vzácný lošák Sarcodon lundellii (Basidiomycota, Bankeraceae) poprvé doložen z České republiky. – Mykologické listy, № 136: str. 42–48.
 • HOLEC J., BERAN M. et BROM M. (2018): Durandiella gallica-vzácná nebo přehlížená houba čerstvě padlých jedlí? – Mykologické listy, Praha, № 141. (in press).
 • HOLEC J., BĚŤÁK J., POUSKA V., DVOŘÁK D., ZÍBAROVÁ L., KOUT J. et ADAM D. (2018): Old-growth forest fungus Antrodiella citrinella-distribution and ecology in the Czech Republic. – Czech Mycology, № 70(2): str. 127–143.
 • JINDŘICH O. (2018): Ramaria testaceoflava-kuřátka rýhovaná. Několik poznámek k novému druhu pro mykobiotu České republiky. – Mykol. listy, Praha, № 105: str. 43–47.
 • KOLÉNYOVÁ M. (2017): Diverzita lignikolních hub na buku v NPR Žákova Hora. Brno. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Daniel Dvořák. 85 str. – Mscr. [Depon. in:  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno].
 • KOTLABA F. (1984): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Polyporales s. l.) v Československu. – Academia, Praha, 194 str.
 • KOTLABA F. et POUZAR Z. (2016): Plstnatec tlustoostný (Spongipellis pachyodon)-velmi vzácný choroš s ostnitým hymenoforem. – Mykologické listy, Praha, № 134: str. 55–63.
 • KOTLABA F. et VAMPOLA P. (1993): Oligoporus folliculocystidiatus, a new polypore species allied to Oligoporus cerifluus. – Czech Mycology, Praha, № 47(1): str. 59–64.
 • KŘÍŽ K., LAZEBNÍČEK J. et ŠMARDA F. (1968): Ještě několik pozoruhodných sběrů hub na Moravě v roce 1967. – Mykologický zpravodaj, Brno, № 12: str. 33–34.
 • KŘÍŽ K., LAZEBNÍČEK J. et ŠMARDA F. (1969): Nálezy vzácnějších druhů hub na Moravě v roce 1968. – Mykologický zpravodaj, Brno, № 13: str. 61–63.
 • LAZEBNÍČEK J. et ŠMARDA F. (1969): Pozoruhodné sběry hub na Moravě v roce 1967. – Mykologický zpravodaj, Brno, № 11: str. 47–49.
 • LÁZNIČKA O. (sine dato): Mykofloristický průzkum Českomoravské vrchoviny, žďárska. 1945–1968. 23 str. – Mscr. [Depon. in:  Západomoravské muzeum, Třebíč].
 • LÁZNIČKA O. (sine dato): Mykofloristický průzkum Českomoravské vrchoviny, třebíčska. 1948–1969. 18 str. – Mscr. [Depon. in:  Západomoravské muzeum, Třebíč].
 • LÁZNIČKA O. (sine dato): Mykofloristický průzkum jihozápadní Moravy. Mizení některých vzácnějších makromycetů. 16 str. – Mscr. [Depon. in:  Západomoravské muzeum, Třebíč].
 • LÁZNIČKA O. (sine dato): Mykofloristický průzkum  jihozápadní Moravy-okresů Žďár nad Sázavou, Třebíč a Znojmo. Hygrophoraceae-nálezy z let 1945–1988. 5 str. – Mscr. [Depon. in: Západomoravské muzeum, Třebíč].
 • LÁZNIČKA O. (sine dato): Podzimní mykoflóra teplejší části jihozápadní Moravy v roce 1986. 7–9 str. – Mscr. [Depon. in:  Západomoravské muzeum, Třebíč].
 • LÁZNIČKA O. (sine dato): Registrované nálezy toxických druhů hub na některých sledovaných lokalitách jihozápadní Moravy 1945–1968. 10 str. – Mscr. [Depon. in: Západomoravské muzeum, Třebíč].
 • LÁZNIČKA O. (1985): Vzácnější makromycety na jihozápadní Moravě v roce 1984. – Mykologické listy, Praha, № 18: str. 10–11.
 • LÁZNIČKA O. (1986a): Vzácnější dřevní druhy hub na jihozápadní Moravě. – Mykologické listy, Praha, № 23: str. 10–11.
 • LÁZNIČKA O. (1986b): Vzácnější makromycety na jihozápadní Moravě v roce 1985. – Mykologické listy, Praha, № 25: str. 11–13.
 • LÁZNIČKA O. (1987): Zmizelé makromycety na jihozápadní Moravě. – Mykologické listy, Praha, № 26: str. 11–16.
 • LÁZNIČKA O. (1989a): Některé zajímavé a vzácnější druhy mykoflóry jihozápadní Moravy v letech 1986–1988. – Mykologické listy, Praha, № 34: str. 11–12.
 • LÁZNIČKA O. (1989b): Další vzácnější dřevní druhy hub na jihozápadní Moravě. – Mykologické listy, Praha, № 35: str. 3–5.
 • LÁZNIČKA O. (1994): Další zajímavé a vzácnější druhy mykoflóry na jihozápadní Moravě v letech 1989–1993. – Mykologické listy, Praha, № 51: str. 4–5.
 • LÁZNIČKA O. (sine dato): Mykofloristický průzkum jihozápadní Moravy. Seznam sbíraných vybraných dřevních Aphyllophorales a primitivních Agaricales. 7 str. – Mscr. [Depon. in: Západomoravské muzeum, Třebíč].
 • LIŠKA J. (1997): Seznam lišejníků nalezených na Jihlavsku během 9. bryo-lichenologických dnů. – Bryonora, Praha, №  20: str. 19–21.
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v EVL Údolí Jihlavy (na území PR Dukovanský mlýn, PR Mohelnička, PR Pod Havranem a PR Velká skála). 34 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP Habrová seč. 8 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP Havranka. 5 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP Horní Mrzatec. 10 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP Maršovec a Čepička. 4 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP Roštýnská obora. 7 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP U Hamrů. 7 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP Kozének. 5 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP Zaječí skok. 5 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2018): Mykologický orientační průzkum PR Opatovské zákopy. 20 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • MACKŮ J. ml. (1973): Poznámky k výskytu hub pod Javořicí. – Mykologický zpravodaj, Brno, № 17: str. 91–92.
 • MLÍCHOVÁ K. (2016): Ekologie voskovek (r. Hygrocybe) a jejich diverzita v ČR. Brno. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Daniel Dvořák. 66 str. – Mscr. [Depon. in:  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno].
 • MORAVEC Z. (1960): The Mohelno serpentine steppe. – Česká mykologie, № 14: str. 101–108.
 • SOBOTKA J. (1957): Vzácné houby na Moravskobudějovicku. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek I: str. 97–109. Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • ŠEVČÍKOVÁ H. (2017): Nepřehlédnutelná vzácná muchomůrka tlustopochvá (Amanita pachyvolvata). – Mykologické listy, Praha, № 136: str. 12–22.
 • ŠEVČÍKOVÁ H. et ANTONÍN V. (2017): Makromycety PP Dobrá Voda. 35 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava a Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno].
 • ŠEVČÍKOVÁ H. et ANTONÍN V. (2017): Makromycety PR Baba-V bukách. 30 str. – Mscr. [Depon. in:  Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava a Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno].
 • ŠEVČÍKOVÁ H. et ANTONÍN V. (2017): Makromycety PP Šebeň. 30 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava a Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno].
 • ŠEVČÍKOVÁ H. et ANTONÍN V. (2017): Makromycety PP Rasuveň. 38 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava a Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno].
 • ŠEVČÍKOVÁ H. et ANTONÍN V. (2017): Makromycety PP Mrázkova louka. 29 str. – Mscr. [Depon. in:  Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava a Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno].
 • ŠEVČÍKOVÁ H. et ANTONÍN V. (2017): Makromycety PP Belfrídský potok. 30 str. – Mscr. [Depon. in:  Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava a Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno].
 • ŠMARDA F. (1942): Výsledky mykologického výzkumu Moravy. Část I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti, № 14(7): str. 1–41.
 • ŠMARDA F. (1944): Výsledky mykologického výzkumu Moravy. Část II. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti, № 16(13): str. 1–28.
 • ŠMARDA F. (1968): Další pozoruhodné sběry hub na Moravě v roce 1967. – Mykologický zpravodaj, Brno, № 12: str. 7–8.
 • ŠMARDA F. (1971): Houby vrchoviště Padrtiny a smrčin podmáčených půd v okolí Ra­čína. – Mykologický zpravodaj, Brno, № 15: 7–9.
 • ŠMARDA F. et KŘÍŽ K. (1960): Českomoravská vrchovina (Böhmisch-Mährische Höhe) - mykofloristische Charakteristik der submontanen Fichtenwälder und der naheliegenden wärmeliebenden Eichenwälder am Flusslauf der Svratka (Schwarzach). – Česká mykologie, № 14: s. 121–126.
 • TEJKLOVÁ T. et KRAMOLIŠ J. (2016): Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius odorifer-pavučinec anýzový. – Mykologické listy, Praha, № 132: str. 13–21.
 • TEJKLOVÁ T. et KRAMOLIŠ J. (2017): Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius percomis-pavučinec zlatohnědý. – Mykologické listy, Praha, № 136: str. 1–11.
 • TEJKLOVÁ T. et ZÍBAROVÁ L. (2017): Dvě rážovky se zajímavou ekologií. Mykologický sborník, № 94(2): str. 39–50.
 • VAMPOLA P. (1980a): Psilocybe mairei Sing. na Jihlavsku. – Časopis československých houbařů. № 57(2–3): str. 47.
 • VAMPOLA P. (1980b): Zajímavý nález kukmáka bělovlnného v Jihlavě. – Časopis československých houbařů. № 57(4): str. 91–92.
 • VAMPOLA P. (1982): Slizobedla slzivá, vzácná houba jehličnatých lesů. – Živa, Praha, № 30: str. 171.
 • VAMPOLA P. (1987a): Rozšíření jedovatých druhů hub v jihlavském okrese. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek VIII: str. 93–109, Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VAMPOLA P. (1987b): Další nálezy květnatce Archerova Clathrus archeri (Berk.) Dring na Jihlavsku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek VIII: str. 241–243, Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VAMPOLA P. (1989a): Canon-Plottovy mykologické lokality. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek VIV: str. 93–100, Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VAMPOLA P. (1989b): Ostropórka lužní (Oxyporus late-marginatus) na Vysočině. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek VIV: str. 203–205, Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VAMPOLA P. (1989c): Housenice červená (Cordyceps militaris L.) na Jihlavsku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek VIV: str. 206–208, Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VAMPOLA P. (1989d): Pórnatka klamná (Ceriporiopsis aneirina) vzácný druh naší mykoflóry. – Mykologické listy, Praha, № 36: str. 5–7.
 • VAMPOLA P. (1989e): Pórnatka  polštářkovitá (Antrodia pulvinascens) nalezena na Českomoravské vrchovině. – Mykologické listy, Praha, № 36: str. 7–10.
 • VAMPOLA P. (1990a): Poznámky k rozlišení pórnatky zelenající-Ceriporia viridans a pórnatky odlišné-Ceriporia excelsa. – Mykologické listy, Praha, № 38: str. 3–5.
 • VAMPOLA P. (1990b): Poznámky k rozlišení pórnovitky různoporé-Schizopora paradoxa a pórnovitka obecné-Schizopora radula. – Mykologické listy, Praha, № 39: str. 1–3.
 • VAMPOLA P. (1990c): Poznámky k rozlišení kostrovky beztvaré-Skeletocutis amorpha a kostrovky šedavé-Skeletocutis carneogrisea. – Mykologické listy, Praha, № 41: str. 1–3.
 • VAMPOLA P. (1991a): Antrodiella parasitica, nový druh chorošů. – Česká mykologie, Praha, № 45: str. 10–14.
 • VAMPOLA P. (1991b): Antrodiella onychoides, nový choroš československé mykoflóry. – Česká mykologie, Praha, № 45: str. 81–84.
 • VAMPOLA P. (1991c): Chorošovité houby (Polyporales s. l.) státních přírodních rezervací jihlavského okresu. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek X: str. 3–15, Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VAMPOLA P. (1991d): Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans) parasitem? Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek X: str. 245–247, Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VAMPOLA P. (1993): Severoamerický choroš Fibroporia radiculosa (pórnatka sírožlutá) nalezen v Československu. – Česká mykologie, Praha, № 46(3–4): str. 223–227.
 • VAMPOLA P. (1996b): Inventarizace dřevokazných hub (xylomykofytů) Národní přírodní rezervace Velký Špičák. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 17 str.
 • VAMPOLA P. (2008): Dřevokazné houby v budovách. – Mykologické listy, Praha, № 104: str. 21–25.
 • VAMPOLA P. (2008): Příspěvek k poznání outkovečky olšové (Antrodiella ichnusana). – Mykol. listy, Praha, № 105: str. 10–14.
 • VONEŠ K. (1957): Vyšší houby Jihlavska I. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek I: str. 65–74. Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VONEŠ K. (1959): Vyšší houby Jihlavska II. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek III: str. 71–82. Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VONEŠ K. (1961): Mykoflóra Jamenského lesa u Řehořova. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek V: str. 33–43. Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VONEŠ K. (1970): Mykoflóra polesí Čeřínek. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek VI: str. 93–109. Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • ZEMAN J. (1975): Město Jihlava, naleziště celé palety hub. – Časopis československých houbařů. № 52(3–4): str. 95–96.
 • ZEMAN J. (1978): Muchomůrky zelené, jak je neznáme. – Časopis československých houbařů. № 55(3): str. 109–111.
 • ZEMAN J. (1979): Moje mykologická zahrada v Jihlavě. – Časopis československých houbařů. № 56(1–2):: str. 44.
 • ZÍBAROVÁ L. et LEPŠOVÁ A. (2018): Mykologický orientační průzkum EVL Niva Doubravy. 23 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].

7) Metodika

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny probíhal sběr základních dat o biodiverzitě hub komplexním průzkumem vybraných potenciálně mykologicky významných lokalit. Výstupem je přehled všech zjištěných druhů hub na jednotlivých lokalitách a komentovaný přehled vzácných, chráněných a regionálně významných druhů. Součástí výstupu je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se studovaných lokalit a excerpce dostupné historické i současné literatury. Dílčím výstupem je seznam hub vyšších poloh centrální části Českomoravské vrchoviny vázaných na vybrané nelesní biotopy (rašeliniště, rašelinné, vlhké a krátkostébelné podhorské trávníky) a vybrané lesní biotopy (jedlobučiny, bučiny, suťové lesy, olšiny, smrčiny). Vzhledem k dosud nedostatečné prozkoumanosti zájmového území nelze vytvořit kompletní seznam druhů Kraje Vysočina, natož reprezentativní mapky rozšíření alespoň chráněných a ohrožených druhů v rámci krátkodobého projektu. Sběr základních dat však bude jedním z podkladů pro vytvoření takovýchto přehledů v budoucnu. Výsledky projektu budou postupně prezentovány také na tomto webu.

Vědecká jména s autorskými zkratkami jsou sjednocena dle internetového serveru Index Fungorum-Species Fungorum <www.indexfungorum.org>, jiných pramenů bylo použito jen výjimečně.

Česká jména byla použita ze souborných prací, monografických studiích nebo odborných článků, a to přednostně z publikací:

 • ANTONÍN V., HAGARA L., BAIER J. (2002)
 • HAGARA L. (2014)
 • HOLEC J., BIELICH A., BERAN M. (2012)
 • HOLEC J., BERAN M. [eds.] (2006)
 • SOCHA R., HÁLEK V., BAIER J., HÁK J. (2011)
 • ŠUTARA J., MIKŠÍK M., JANDA V. (2009)

Přehled kategorií ochrany a ohrožení jednotlivých taxonů v České republice uvedené před názvem taxonu a jejich barevné zvýraznění:

 • Taxony zvláště chráněné podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění
  • §§§ = kriticky ohrožený
  • §§ = silně ohrožený
  • § = ohrožený
 • Taxony Červeného seznamu hub (makromycetů) ČR (HOLEC et BERAN 2006)
  • CR = kriticky ohrožený
  • EN = ohrožený
  • VU = zranitelný
  • NT = téměř ohrožený
  • DD = chybí dostatečné údaje
  • LC = nejméně dotčený (nebo nehodnocený)
 • Taxony regionálně významné
  • V = regionálně významný v Kraji Vysočina, neuvedený ve vyhlášce ani v národním červeném seznamu

Přehled trofie jednotlivých taxonů uvedené za názvem taxonu:

 • MYK = Mykorhizní symbiont: tvoří ektomykorhizu s dřevinami.
 • PHR = Parazit herbikolní: roste na živých bylinách.
 • PLG = Parazit lignikolní: roste na živých dřevinách.
 • PMC = Parazit muscikolní: roste na živých rostlinách mechů (Bryophyta), vyjma rašeliníků (Sphagnum).
 • PSF = Parazit sfagnikolní: roste na odumírajících rašelinících (Sphagnum).
 • SPGR = Saproparazit graminikolní: není jasným parazitem, roste spíše na odumírajících a) travách (Poaceae) jako např. zástupcích rodu třtina (Calamagrostis), chrastice (Phalaris), rákos (Phragmites), b) na orobincovitých (Typhaceae) jako např. zástupcích rodu orobinec (Typha), c) na sítinovitých (Juncaceae) jako např. zástupcích rodu sítina (Juncus) a d) na šáchorovitých (Cyperaceae) jako např. zástupcích rodu ostřice (Carex), suchopýr (Eriophorum), skřípina (Scirpus).
 • SPLG = Saproparazit lignikolní: není jasným parazitem, roste spíše na odumírajících částech dřevin, např. na koncích prosychajících větví v korunách stromů.
 • SPMC = Saproparazit muscikolní: není jasným parazitem, roste spíše na odumírajících rostlinách mechů (Bryophyta), vyjma rašeliníků (Sphagnum).
 • SAM = Saprotrof amentakolní: roste na květenstvích (jehnědách) listnatých dřevin, např. břízovitých (Betulaceae), po jejich opadnutí na zem.
 • SAN = Saprotrof antrakofilní: vázaný na ohniště a spáleniště tzn. stanoviště s dostatkem uhlíku v spáleném či polospáleném dřevě.
 • SCP = Saprotrof cupulekolní: roste na zdřevnatělých květních lůžkách tzv. číškách, např. bukovitých (Fagaceae), po jejich opadnutí na zem.
 • SFC = Saprotrof feliceskolní: vázaný na odumřelé anebo tlející zbytky kapradin jako např. zástupce rodu papratka (Athyriaceae), kapraď (Dryopteridaceae) a kapradiník (Thelypteridaceae).
 • SFG = Saprotrof fungikolní: roste na odumřelých anebo tlejících plodnicích jiných hub.
 • SGR = Saprotrof graminikolní: vázaný na odumřelé anebo tlející zbytky a) trav (Poaceae) jako např. zástupce rodu třtina (Calamagrostis), chrastice (Phalaris), rákos (Phragmites), b) orobincovitých (Typhaceae) jako např. zástupce rodu orobinec (Typha), c) sítinovitých (Juncaceae) jako např. zástupce rodu sítina (Juncus) nebo d) šáchorovitých (Cyperaceae) jako např. zástupce rodu ostřice (Carex), suchopýr (Eriophorum) a skřípina (Scirpus).
 • SHR = Saprotrof herbikolní: vázaný na odumřelé anebo tlející byliny jako např. miříkovité (Apiaceae) a z nich např. zástupce rodu děhel (Angelica) a kerblík (Anthriscus).
 • SKP = Saprotrof koprofilní: roste na exkrementech (trusu) živočichů.
 • SLG = Saprotrof lignikolní: roste na mrtvém dřevu.
 • SMC = Saprotrof muscikolní: roste na odumřelých a tlejících rostlinkách mechů (Bryophyta), vyjma rašeliníků (Sphagnum).
 • SSF = Saprotrof sfagnikolní: roste na odumřelých a tlejících rašelinících (Sphagnum).
 • SST = Saprotrof strobilikolní: roste na zdřevnatělých šišticích ("šiškách") jehličnanů, např. borovicovitých (Pinaceae), po jejich opadnutí na zem.
 • STR = Saprotrof terestrický: tj. pozemní, bez rozlišení, zda roste v detritu, nadložním humusu, v půdě nebo v rašelině.
 • Pokud jsou uvedeny dva způsoby trofické výživy sloučené spojovníkem, znamená to, že houba může během svého života střídat způsob výživy anebo typ substrátu. Pro účely resumé anebo grafického vyjádření zastoupení jednotlivých trofických skupin hub na lokalitě je rozhodující převládající způsob trofie, který je v předmětném slovním spojení uveden vždy na prvním místě a současně zvýrazněn tučným písmem.

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)

 

Autorský kolektiv: Odborným garantem je Ing. Marek Brom, realizováno ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně: RNDr. Vladimír Antonín, CSc., Mgr. Hana Ševčíková a dalšími odborníky: Mgr. Daniel Dvořák, Mgr. Jan Běťák.

 

----------------------

Seznam hub (Fungi) Vysočiny

[Lich.] = lichenizovaná houba, která tvoří lišejník, což je symbiotické společenství houby (většinou vřeckovýtrusné = askolišejníky, vzácně i stopkovýtrusné = bazidiolišejníky) a řasy či sinice. Lišejníky mají své vědecké i české taxonomické názvy, přičemž jméno lišejníku je zároveň jménem houby. Řasy či sinice mají svá zvláštní jména. Samostatný seznam lišejníků Vysočiny naleznete ZDE.

 

 1. Absconditella delutula – zahalenka klamavá [Lich.]
 2. Absconditella lignicola – zahalenka dřevní [Lich.]
 3. Acarospora fuscata – drobnovýtruska hnědavá [Lich.]
 4. Acarospora gallica – drobnovýtruska francouzská [Lich.]
 5. Acarospora macrospora – drobnovýtruska velkovýtrusá [Lich.]
 6. Acarospora nitrophila – drobnovýtruska rumištní [Lich.]
 7. Acarospora rufescens (= Myriospora rufescens)drobnovýtruska naryšavělá [Lich.]
 8. Acarospora rugulosa – drobnovýtruska vrásčitá [Lich.]
 9. Acarospora sinopica – drobnovýtruska rezavá [Lich.]
 10. Acarospora smaragdula (= Myriospora smaragdula)drobnovýtruska smaragdová [Lich.]
 11. Acarospora suzai – drobnovýtruska Suzova [Lich.]
 12. Acrocordia gemmata – nenápadka pupenovitá [Lich.]
 13. Actinospora megalospora
 14. Adelphella babingtonii (= Pachyella babingtonii) - bochníček potoční
 15. Agaricus arvensis – pečárka ovčí (= žampión ovčí)
 16. Agaricus augustus – pečárka císařská (= žampión císařský)
 17. Agaricus brunneolus – pečárka (= žampión)
 18. Agaricus campestris - pečárka polní (= žampión polní)
 19. Agaricus chionodermus – pečárka sněhobílá (= žampión sněhobílý)
 20. Agaricus comtulus - pečárka růžovolupenná (= žampión růžovolupenný)
 21. Agaricus crocodilinus – pečárka honosná (= žampión honosný)
 22. Agaricus dulcidulus – pečárka purpurová (= žampión purpurový)
 23. Agaricus essettei - pečárka hlíznatá (= žampión hlíznatý)
 24. Agaricus impudicus - pečárka necudná (= žampión necudný)
 25. Agaricus langei – pečárka Langeova (= žampión Langeův)
 26. Agaricus macrocarpus – pečárka statná (= žampión statný)
 27. Agaricus minimus – pečárka malá (= žampión malý)
 28. Agaricus sagatus – pečárka (= žampión)
 29. Agaricus semotus - pečárka odlišná (= žampión odlišný)
 30. Agaricus silvicola – pečárka lesomilná (= žampión lesomilný)
 31. Agaricus sylvaticus – pečárka lesní (= žampión lesní)
 32. Agaricus xanthodermus – pečárka zápašná (= žampión zápašný)
 33. Agrocybe arvalis – polnička hlízkatá
 34. Agrocybe elatella – polnička bažinná
 35. Agrocybe paludosa - polnička bahenní
 36. Agrocybe pediades - polnička polokulovitá
 37. Agrocybe praecox - polnička raná
 38. Agrocybe tabacina – polnička tabáková (= kržatka tabáková)
 39. Agonimia allobata – agonimie nelaločnatá [Lich.]
 40. Agonimia flabelliformis – agonimie vějířovitá [Lich.]
 41. Agonimia globulifera – agonimie klubkatá [Lich.]
 42. Agonimia opuntiella – agonimie opuncová [Lich.]
 43. Agonimia repleta – agonimie naplněná [Lich.]
 44. Agonimia tristicula – agonimie smutná [Lich.]
 45. Alatospora acuminata
 46. Alatospora pulchella
 47. Albatrellus confluens – krásnopórka žemlička
 48. Albatrellus cristatus – krásnopórka hřebenitá
 49. Albatrellus ovinus – krásnopórka mlynářka
 50. Albatrellus subrubescens – krásnopórka borová
 51. Alboleptonia sericella - závojenka uhlazená
 52. Albotricha acutipila - chlupáček ostrovlasý
 53. Alectoria sarmentosa – vousatec prodloužený [Lich.]
 54. Aleuria aurantia – mísenka oranžová
 55. Aleurocystidiellum disciforme – škrobnatec terčovitý
 56. Aleurodiscus amorphus - škrobnatec jedlový
 57. Alnicola inculta
 58. Alutaceodontia alutacea (= Hyphodontia alutacea) - kornatec tenkovýtrusý
 59. Amandinea punctata – buelie tečkovaná [Lich.]
 60. Amanita battarrae - muchomůrka žlutoolivová (= muchomůrka hnědožlutá)
 61. Amanita citrina - muchomůrka citronová
  • Amanita citrina var. alba – muchomůrka citrónová bílá
 62. Amanita crocea - muchomůrka šafránová
 63. Amanita excelsa (= Amanita spissa) - muchomůrka šedivka
 64. Amanita friabilis – muchomůrka olšová
 65. Amanita fulva - muchomůrka hnědožlutá (= muchomůrka ryšavá)
 66. Amanita gemmata – muchomůrka slámožlutá
 67. Amanita lividopallescens – muchomůrka šedožlutavá
 68. Amanita magnivolvata - muchomůrka velkopochvá
 69. Amanita muscaria - muchomůrka červená
 70. Amanita pachyvolvata - muchomůrka tlustopochvá
 71. Amanita pantherina – muchomůrka tygrovaná
 72. Amanita phalloides - muchomůrka zelená
 73. Amanita porphyria – muchomůrka porfýrová
 74. Amanita regalis - muchomůrka královská
 75. Amanita rubescens - muchomůrka růžovka
 76. Amanita spadicea – muchomůrka kaštanová
 77. Amanita submembranacea - muchomůrka šedoblanitá
 78. Amanita vaginata - muchomůrka obecná (= muchomůrka pošvatá)
 79. Amanita virosa - muchomůrka jízlivá
 80. Amphinema byssoides - pavučiník třásnitý
 81. Ampulloclitocybe clavipes - strmělka kyjonohá
 82. Amylostereum areolatum - pevníkovec ztlustlý
 83. Amylostereum chailletii - pevníkovec tenký
 84. Anaptychia ciliaris – jasanovka brvitá [Lich.]
 85. Anguillospora crassa
 86. Anguillospora longissima
 87. Anguillospora rosea
 88. Anisomeridium macrocarpum – nenápadka velkoplodá
 89. Anisomeridium polypori – nenápadka nyssaegská [Lich.]
 90. Annulohypoxylon cohaerens - dřevomor ranový
 91. Annulohypoxylon multiforme - dřevomor mnohotvarý
 92. Antrodia crassa - pórnatka tlustá
 93. Antrodia cretacea - pórnatka křídová
 94. Antrodia gossypium - pórnatka rozlitá (= bělochoroš rozlitý)
 95. Antrodia heteromorpha – outkovka různotvará
 96. Antrodia macra – outkovka vrbová
 97. Antrodia malicola – outkovka jabloňová
 98. Antrodia pulvinascens - outkovka polštářkovitá
 99. Antrodia serialis - outkovka řadová (= choroš řadový)
 100. Antrodia sinuosa - outkovka zprohýbaná
 101. Antrodiella faginea - outkovečka buková
 102. Antrodiella fissiliformis (= Frantisekia fissiliformis)outkovečka
 103. Antrodiella cf. ichnusana - outkovečka olšová
 104. Antrodiella mentschulensis (= Frantisekia mentschulensis) - outkovečka naoranžovělá
 105. Antrodiella onychoides - outkovečka bezpřezkatá
 106. Antrodiella pallescens - outkovečka bledá
 107. Antrodiella parasitica - outkovečka cizopasná
 108. Antrodiella semisupina – outkovečka polorozlitá
 109. Antrodiella serpula - outkovečka Höhnelova
 110. Aphanobasidium pseudotsugae – voskovec položelatinózní
 111. Arbusculina moliniformis
 112. Arctoparmelia incurva – terčovka zakřivená [Lich.]
 113. Armillaria borealis - václavka severská
 114. Armillaria cepistipes - václavka cibulkotřenná
 115. Armillaria ectypa - václavka bažinná
 116. Armillaria gallica – václavka hlízovitá
 117. Armillaria mellea – václavka obecná
 118. Armillaria ostoyae - václavka smrková
 119. Arrhenia acerosa – mecháček pozemní
 120. Arrhenia baeospora – kalichovka drobnovýtrusá
 121. Arrhenia epichysium – kalichovka leptoniová
 122. Arrhenia fusconigra – kalichovka hnědočerná
 123. Arrhenia gerardiana – kalichovka Gerardova
 124. Arrhenia glauca – kalichovka sivá
 125. Arrhenia griseopallida – kalichovka šedobledá
 126. Arrhenia lobata - mecháček laločnatý
 127. Arrhenia philonotis - kalichovka vodní
 128. Arrhenia retiruga – mecháček síťnatý
 129. Arrhenia rustica – kalichovka selská
 130. Arrhenia spathulata – mecháček lopatkovitý
 131. Arrhenia sphagnicola - kalichovka rašeliníková
 132. Arthonia atra – artonie tmavá [Lich.]
 133. Arthonia byssacea – artonie hedvábnitá [Lich.]
 134. Arthonia didyma – artonie zdvojená [Lich.]
 135. Arthonia digitatae – artonie prstitá [Lich.]
 136. Arthonia dispersa – artonie roztroušená [Lich.]
 137. Arthonia helvola – artonie medožlutá [Lich.]
 138. Arthonia mediella – artonie prostřední [Lich.]
 139. Arthonia muscigena (= Bryostigma muscigenum)artonie mechová [Lich.]
 140. Arthonia radiata – artonie paprsčitá [Lich.]
 141. Arthonia ruana – artonie ruanská [Lich.]
 142. Arthonia spadicea – artonie kaštanová [Lich.]
 143. Arthonia vinosa – artonie vínová [Lich.]
 144. Arthopyrenia analepta – nenápadka laponská [Lich.]
 145. Arthopyrenia salicis – nenápadka vrbová [Lich.]
 146. Arthrorhaphis aeruginosa – článečka měděnková
 147. Arthrorhaphis citrinella – článečka citrónová [Lich.]
 148. Articulospora tetracladia
 149. Artomyces pyxidatus (= Clavicorona pyxidata) - korunokyjka svícnovitá
 150. Ascobolus crenulatus – hovník žlutozelený
 151. Ascobolus sacchariferus – hovník javorový
 152. Ascobolus stercorarius – hovník otrubičnatý
 153. Ascocoryne cylichnium - čihovitka masová
 154. Ascocoryne sarcoides - čihovitka větší
 155. Ascodichaena rugosa - dvoutvarka vrásčitá
 156. Ascotremella faginea - mozkovka rosolovitá
 157. Aspicilia caesiocinerea (= Circinaria caesiocinerea)misnička modrošedá [Lich.]
 158. Aspicilia contorta (= Circinaria contorta)misnička uvitá [Lich.]
 159. Aspicilia laevata – misnička hladká [Lich.]
 160. Aspicilia serpentinicola – misnička hadcová [Lich.]
 161. Asterophora lycoperdoides – rovetka pýchavkovitá
 162. Asterophora parasitica – rovetka cizopasná
 163. Astraeus hygrometricus – hvězdák vlhkoměrný
 164. Athelia acrospora - kornatečka ostrovýtrusá
 165. Athelia arachnoidea – kornatečka pavučinovitá
 166. Athelia bombacina – kornatečka válcovýtrusá
 167. Athelia decipiens - kornatečka bělavá
 168. Athelia epiphylla - kornatečka listomilná
 169. Athelia fibulata – kornatečka přezkatá
 170. Athelia pyriformis - kornatečka hruškovýtrusá
 171. Atheniella flavoalba (= Mycena flavoalba) - helmovka žlutobílá
 172. Aurantiporus fissilis - bělochoroš jabloňový
 173. Auricularia auricula-judae - ucho Jidášovo (= bolcovitka ucho Jidášovo)
 174. Auricularia mesenterica - bolcovitka mozkovitá
 175. Auriculariopsis ampla – mušlovka plstnatá
 176. Auriscalpium vulgare – lžičkovec šiškový
 177. Bacidia auerswaldii – hůlkovka Auerswaldova [Lich.]
 178. Bacidia bagliettoana – hůlkovka Bagliettova [Lich.]
 179. Bacidia circumspecta – hůlkovka okrouhlá [Lich.]
 180. Bacidia fraxinea – hůlkovka jasanová [Lich.]
 181. Bacidia incompta – hůlkovka nezdobná [Lich.]
 182. Bacidia laurocerasi – hůlkovka myrobalánová [Lich.]
 183. Bacidia pycnidiata – hůlkovka hustá [Lich.]
 184. Bacidia rosella – hůlkovka růžová [Lich.]
 185. Bacidia rubella – hůlkovka červená [Lich.]
 186. Bacidia subincompta – hůlkovka nevzhledná [Lich.]
 187. Bacidia trachona – hůlkovka popraskaná [Lich.]
 188. Bacidia viridifarinosa – hůlkovka zelenoprašná [Lich.]
 189. Bacidina arnoldiana – hůlkovka Arnoldova [Lich.]
 190. Bacidina egenula – hůlkovka nuzná [Lich.]
 191. Bacidina chloroticula – hůlkovka blednoucí [Lich.]
 192. Bacidina inundata – hůlkovka zaplavená [Lich.]
 193. Bacidina phacodes – hůlkovka čočkovitá [Lich.]
 194. Bacidina sulphurella – hůlkovka sírová [Lich.]
 195. Baeomyces rufus – malohubka plšivková [Lich.]
 196. Baeospora myosura - penízečka drobnovýtrusá
 197. Basidiodendron caesiocinereum – dřevovník našedlý
 198. Basidiodendron eyrei dřevovník Eyreův
 199. Basidioradulum radula - kornatec okrouhlý
 200. Batrachochytrium dendrobatidis – chytridiomykóza obojživelníků
 201. Beauveria bassiana
 202. Belonidium mollissimum (= Trichopeziza leucophaea)chlupáček žlutošedý
 203. Belonidium cf. sulphureum - kustřebička sírová (= chlupáček sírožlutý)
 204. Bertia moriformis - morušovka bradavčitá
 205. Biatora efflorescens – biatora květovitá [Lich.]
 206. Biatora globulosa – biatora odchylná [Lich.]
 207. Biatora chrysantha – biatora zlatá [Lich.]
 208. Biatora pontica – biatora pontická [Lich.]
 209. Biatora veteranorum – biatora bílá [Lich.]
 210. Biatoridium monasteriense – biatorela klášterní [Lich.]
 211. Bilimbia fuscoviridis (= Bacidia fuscoviridis)šálečka tmavozelená (= hůlkovka tmavozelená) [Lich.]
 212. Bilimbia sabuletorum – šálečka pískomilná [Lich.]
 213. Biscogniauxia marginata – káčovka lemovaná
 214. Biscogniauxia nummularia - káčovka penízková
 215. Bisporella pallescens - voskovička bledavá
 216. Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá
 217. Bjerkandera fumosa - šedopórka zakouřená
 218. Bogbodia uda (= Hypholoma udum) - třepenitka vlhkomilná
 219. Bolbitius reticulatus - slzečník síťnatý
 220. Bolbitius titubans (= Bolbitius vitellinus) - slzečník žloutkový (= slzečník žluťoučký)
 221. Boletinus cavipes – hřib dutonohý
  • Boletinus cavipes f. aureus – hřib dutonohý zlatožlutý
 222. Boletus aereus – hřib bronzový
 223. Boletus edulis - hřib smrkový
  • Boletus edulis f. citrinus – hřib smrkový citrónový
 224. Boletus luridus – hřib koloděj
 225. Boletus pinophilus – hřib borový
 226. Boletus regius – hřib královský
 227. Boletus reticulatus - hřib dubový
 228. Boletus satanas – hřib satan
 229. Bondarzewia mesenterica (= Bondarzewia montana) - bondarcevka horská
 230. Botryobasidium aureum - pavučiník zlatý
 231. Botryobasidium candicans – pavučiník bělavý
 232. Botryobasidium conspersum - pavučiník vločkatý
 233. Botryobasidium intertextum – pavučiník úzkovýtrusý
 234. Botryobasidium pruinatum – pavučiník ojíněný
 235. Botryobasidium subcoronatum - pavučiník obecný
 236. Botryobasidium vagum (= Botryobasidium botryosum) - pavučiník člunkovýtrusý
 237. Botryohypochnus isabellinus - pavučiník izabelový
 238. Bovista aestivalis – prášivka letní
 239. Bovista nigrescens - prášivka černající
 240. Bovista paludosa - prášivka bažinná
 241. Bovista plumbea - prášivka šedivá
 242. Bovista pusilla – prášivka maličká
 243. Bovista tomentosa – prášivka žaludicová
 244. Brodoa intestiniformis – terčovka osmahlá [Lich.]
 245. Brunnipila clandestina – hnědochlupka maliníková
 246. Brunnipila fuscescens – chlupáček nahnědlý
 247. Bryoria bicolor – vousatec dvoubarevný [Lich.]
 248. Bryoria capillaris – vousatec niťovitý [Lich.]
 249. Bryoria fuscescens – vousatec hnědavý [Lich.]
 250. Buchwaldoboletus lignicola – hřib dřevožiný
 251. Buellia aethalea – buelie stélková [Lich.]
 252. Buellia griseovirens – buelie šedozelená [Lich.]
 253. Buellia violaceofusca – buelie fialovohnědá [Lich.]
 254. Bulbillomyces farinosus – voskovec zrníčkový
 255. Bulgaria inquinans - klihatka černá
 256. Bulgariella pulla - klihatečka pochmurná
 257. Byssocorticium efibulatum - pavučiník bezpřezkatý
 258. Byssomerulius corium – dřevokaz kožový
 259. Byssomerulius corium - dřevokaz papírovitý
 260. Calicium adspersum – kališenka roztroušená [Lich.]
 261. Calicium glaucellum – kališenka modravá [Lich.]
 262. Calicium salicinum – kališenka vrbová [Lich.]
 263. Calicium viride – kališenka zelená [Lich.]
 264. Callistosporium pinicola - penízovka troudní
 265. Calloria neglecta (= Callorina fusarioides)kalorka kopřivová
 266. Caloboletus calopus (= Boletus calopus) - hřib kříšť
 267. Calocera cornea - krásnorůžek rohovitý
 268. Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý
 269. Calocybe gambosa – čirůvka májovka
 270. Caloplaca arenaria (= Caloplaca subpallida)krásnice písková [Lich.]
 271. Caloplaca arnoldii – krásnice Arnoldova [Lich.]
 272. Caloplaca biatorina – krásnice biatorová [Lich.]
 273. Caloplaca citrina – krásnice citronová [Lich.]
 274. Caloplaca conversa – krásnice převrácená [Lich.]
 275. Caloplaca crenularia – krásnice zubatá [Lich.]
 276. Caloplaca crenulatella – krásnice zoubkatá [Lich.]
 277. Caloplaca decipiens – krásnice klamná [Lich.]
 278. Caloplaca demissa – krásnice přilíplá [Lich.]
 279. Caloplaca flavovirescens – krásnice žlutozelená [Lich.]
 280. Caloplaca grimmiae – krásnice děrkavková [Lich.]
 281. Caloplaca holocarpa – krásnice oranžová [Lich.]
 282. Caloplaca chlorina – krásnice zelená [Lich.]
 283. Caloplaca chrysodeta – krásnice zlatavá [Lich.]
 284. Caloplaca lucifuga – krásnice jasná [Lich.]
 285. Caloplaca monacensis – krásnice monacká [Lich.]
 286. Caloplaca obscurella – krásnice tmavá [Lich.]
 287. Caloplaca pyracea – krásnice ohnivá [Lich.]
 288. Caloplaca subsoluta – krásnice hnědožlutá [Lich.]
 289. Caloplaca substerilis – krásnice jalová [Lich.]
 290. Caloplaca viridirufa – krásnice políčkatá [Lich.]
 291. Caloplaca xerica – krásnice veverčí [Lich.]
 292. Calvatia candida – plešivka bělostná
 293. Calvatia cyathiformis – plešivka fialová
 294. Calvatia utriformis – pýchavka dlabaná
 295. Calycina citrina (= Bisporella citrina) - voskovička citrónová
 296. Calyptella capula – číšoveček kápovitý
 297. Camarophyllopsis schulzeri – voskovečka Schulzerova
 298. Camarops microspora – bolinka drobnovýtrusá
 299. Camarops polysperma - bolinka mnohovýtrusá
 300. Camarops tubulina - bolinka černohnědá
 301. Camposporium pellucidum
 302. Campylospora parvula
 303. Candelaria concolor – svícník jednobarevný [Lich.]
 304. Candelaria pacifica – svícník tichomořský [Lich.]
 305. Candelariella aurella – svícníček vápnomilný [Lich.]
 306. Candelariella coralliza – svícníček korálovitý [Lich.]
 307. Candelariella efflorescens – svícníček květovitý [Lich.]
 308. Candelariella reflexa – svícníček ohrnutý [Lich.]
 309. Candelariella vitellina – svícníček žloutkový [Lich.]
 310. Candelariella xanthostigma – svícníček žlutoskvrnný [Lich.]
 311. Candelariella xanthostigmoides – svícníček žlutoskvrnitý [Lich.]
 312. Cantharellula umbonata – strmělka mechová
 313. Cantharellus amethysteus - liška ametystová
 314. Cantharellus cibarius - liška obecná
 315. Cantharellus cinereus - liška šedá
 316. Cantharellus friesii - liška Friesova
 317. Cantharellus subpruinosus – liška bledá
 318. Cantharellus tubaeformis - liška nálevkovitá
 319. Capitotricha bicolor – chlupáček dvoubarvý
 320. Capitotricha fagiseda – dlouhochlupka buková
 321. Capitotricha rubi – dlouhochlupka maliníková
 322. Catillaria argillacea – terčovitka jílovitá [Lich.]
 323. Catillaria atomarioides – terčovitka maličká [Lich.]
 324. Catillaria chalybeia – terčovitka ocelová [Lich.]
 325. Catillaria lenticularis – terčovitka čočkovitá [Lich.]
 326. Catillaria nigroclavata – terčovitka černovýtrusá [Lich.]
 327. Catinella olivacea – ploskovička olivová
 328. Ceraceomyces cystidiatus – kornatec cystidový
 329. Ceraceomyces serpens - voskovec hnědnoucí
 330. Ceraceomyces violascens - voskovec cystidový
 331. Ceratobasidium cornigerum – stopečník růžkatý
 332. Ceriporia aurantiocarnescens – pórnatka oranžová
 333. Ceriporia excelsa - pórnatka nádherná (= pórnatka odlišná)
 334. Ceriporia purpurea - pórnatka purpurová
 335. Ceriporia reticulata - pórnatka síťkovitá
 336. Ceriporia viridans - pórnatka zelenající
 337. Ceriporiopsis gilvescens - pórnatka bledoplavá
 338. Ceriporiopsis mucida (= Porpomyces mucidus) - pórnatka Donkova
 339. Ceriporiopsis resinascens – pórnatka pryskyřičnatá
 340. Cerrena unicolor - outkovka jednobarvá
 341. Cetraria aculeata – pukléřka ostnatá [Lich.]
 342. Cetraria ericetorum – pukléřka vřesovištní [Lich.]
 343. Cetraria islandica – pukléřka islandská [Lich.]
 344. Cetraria sepincola – pukléřka plotní [Lich.]
 345. Cetrelia monachorum – terčovka šedohnědá [Lich.]
 346. Cetrelia olivetorum – terčovka růžovějící [Lich.]
 347. Chaenotheca brachypoda – prachouleček krátkonohý [Lich.]
 348. Chaenotheca brunneola – prachouleček hnědavý [Lich.]
 349. Chaenotheca ferruginea – prachouleček rezavý [Lich.]
 350. Chaenotheca furfuracea – prachouleček plevnatý [Lich.]
 351. Chaenotheca hispidula – prachouleček chloupkatý [Lich.]
 352. Chaenotheca chlorella – prachouleček zelenavý [Lich.]
 353. Chaenotheca chrysocephala – prachouleček žlutý [Lich.]
 354. Chaenotheca phaeocephala – prachouleček plavohlavý [Lich.]
 355. Chaenotheca stemonea – prachouleček pazderkovitý [Lich.]
 356. Chaenotheca trichialis – prachouleček vlasatkový [Lich.]
 357. Chaenotheca xyloxena – prachouleček dřevomilný [Lich.]
 358. Chaetosphaeria ovoidea - chlupoplodka vejčitá
 359. Chaetosphaeria pulviscula - chlupoplodka poduškovitá
 360. Chalciporus piperatus - hřib peprný
 361. Chamaemyces fracidus – bedla orosená
 362. Chlorociboria aeruginascens - zelenitka měděnková
 363. Chlorociboria aeruginosa – zelenitka buková
 364. Chlorophyllum olivieri bedla šedohnědá
 365. Chlorophyllum rhacodes - bedla červenající
 366. Choiromyces meandriformis – bělolanýž obecný
 367. Chondrostereum purpureum - pevník nachový
 368. Chromelosporium carneum
 369. Chroogomphus rutilus – slizák lepkavý
 370. Chrysomphalina grossula - kalichovka matná
 371. Chrysothrix candelaris – prášenka ryzí [Lich.]
 372. Chrysothrix chlorina – prášenka žlutá [Lich.]
 373. Ciboria amentacea - jehnědka olšová
 374. Ciboria coryli - jehnědka lísková
 375. Cinereomyces lindbladii - pórnatka popelavá
 376. Cladonia acuminata – dutohlávka zašpičatělá [Lich.]
 377. Cladonia arbuscula – dutohlávka lesní [Lich.]
 378. Cladonia arbuscula subsp. squarrosa – dutohlávka lesní kostrbatá [Lich.]
 379. Cladonia borealis – dutohlávka severní [Lich.]
 380. Cladonia caespiticia – dutohlávka pažitová [Lich.]
 381. Cladonia cenotea – dutohlávka dutonohá [Lich.]
 382. Cladonia cervicornis – dutohlávka rohovitá [Lich.]
 383. Cladonia coccifera – dutohlávka červcová [Lich.]
 384. Cladonia coniocraea – dutohlávka jehlicovitá [Lich.]
 385. Cladonia cornuta – dutohlávka rohatá [Lich.]
 386. Cladonia crispata – dutohlávka kadeřavá [Lich.]
 387. Cladonia decorticata – dutohlávka odkorněná [Lich.]
 388. Cladonia deformis – dutohlávka znetvořená [Lich.]
 389. Cladonia digitata – dutohlávka prstitá [Lich.]
 390. Cladonia diversa – dutohlávka odchylná [Lich.]
 391. Cladonia fimbriata – dutohlávka třásnitá [Lich.]
 392. Cladonia floerkeana – dutohlávka Floerkeova [Lich.]
 393. Cladonia foliacea – dutohlávka listovitá [Lich.]
 394. Cladonia furcata – dutohlávka rozsochatá [Lich.]
 395. Cladonia glauca – dutohlávka sivá [Lich.]
 396. Cladonia gracilis – dutohlávka štíhlá [Lich.]
 397. Cladonia humilis – dutohlávka nízká [Lich.]
 398. Cladonia chlorophaea – dutohlávka hnědozelená [Lich.]
 399. Cladonia macilenta – dutohlávka vyzáblá [Lich.]
 400. Cladonia macrophylla – dutohlávka velkolupenná [Lich.]
 401. Cladonia merochlorophaea – dutohlávka nazelenalá [Lich.]
 402. Cladonia mitis – dutohlávka měkká [Lich.]
 403. Cladonia ochrochlora – dutohlávka okrozelená [Lich.]
 404. Cladonia parasitica – dutohlávka jemná [Lich.]
 405. Cladonia peziziformis – dutohlávka kustřebkotvará [Lich.]
 406. Cladonia phyllophora – dutohlávka zvrhlá [Lich.]
 407. Cladonia pleurota – dutohlávka křídlovitá [Lich.]
 408. Cladonia pocillum – dutohlávka mističkovitá [Lich.]
 409. Cladonia polydactyla (= Cladonia flabelliformis)dutohlávka mnohoprstá [Lich.]
 410. Cladonia portentosa – dutohlávka ježatá [Lich.]
 411. Cladonia pyxidata – dutohlávka pohárkatá [Lich.]
 412. Cladonia pyxigata var. neglecta – dutohlávka pohárkatá přehlížená [Lich.]
 413. Cladonia ramulosa – dutohlávka větvená [Lich.]
 414. Cladonia rangiferina – dutohlávka sobí [Lich.]
 415. Cladonia rangiformis – dutohlávka bodavá [Lich.]
 416. Cladonia rei – dutohlávka královská [Lich.]
 417. Cladonia squamosa – dutohlávka šupinatá [Lich.]
 418. Cladonia stygia – dutohlávka temná [Lich.]
 419. Cladonia subulata – dutohlávka šídlovitá [Lich.]
 420. Cladonia sulphurina – dutohlávka sírová [Lich.]
 421. Cladonia symphycarpia – dutohlávka srostloplodá [Lich.]
 422. Cladonia uncialis – dutohlávka hvězdovitá [Lich.]
 423. Cladonia uncialis subsp. biuncialis – dutohlávka hvězdovitá dvojčlenná [Lich.]
 424. Cladonia verticillata – dutohlávka přeslenitá [Lich.]
 425. Clathrus archeri - květnatec Archerův
 426. Clavaria acuta – kyjanka špičatá
 427. Clavaria fragilis - kyjanka křehká (= kyjanka červíková)
 428. Clavariopsis aquatica
 429. Clavatospora longibrachiata
 430. Clavulina cinerea - kuřátečko popelavé
 431. Clavulina coralloides - kuřátečko hřebenité
  • Clavulina coralloides f. bicolor – kuřátečko hřebenité dvoubarvé
 432. Clavulina rugosa – kuřátečko svraskalé
 433. Clavulinopsis corniculata – kyjovečka svazčitá
 434. Clavulinopsis fusiformis – kyjovečka vřetenitá
 435. Clavulinopsis helvola - kyjovečka ostnovýtrusá (= kyjovečka hnědavá)
 436. Clavulinopsis laeticolor - kyjovečka krásná
 437. Clavulinopsis luteoalba – kyjovečka žlutobílá
 438. Climacocystis borealis – bělochoroš severský
 439. Climacocystis borealis - plstnateček severský
 440. Climacodon septentrionalis - šindelovník severský
 441. Clitocybe agrestis – strmělka úzkolupenná
 442. Clitocybe amarescens – strmělka rumištní
 443. Clitocybe brumalis – strmělka říjnová
 444. Clitocybe candicans – strmělka bělostná
 445. Clitocybe collina – strmělka pahorečná
 446. Clitocybe concava – strmělka konkávní
 447. Clitocybe connata – strmělka srostlá
 448. Clitocybe costata - strmělka kosťovitá
 449. Clitocybe diatreta – strmělka masová
 450. Clitocybe ditopa - strmělka aromatická
 451. Clitocybe ericetorum – strmělka pastvinná
 452. Clitocybe fragrans – strmělka vonná
 453. Clitocybe houghtonii – strmělka Houghtonova
 454. Clitocybe incilis – strmělka vyhloubená
 455. Clitocybe inornata – strmělka nezdobná
 456. Clitocybe metachroa - strmělka středobarvá
 457. Clitocybe nebularis - strmělka mlženka
 458. Clitocybe odora - strmělka anýzová (= strmělka anýzka)
 459. Clitocybe phaeophthalma - strmělka vodopisná
 460. Clitocybe phyllophila - strmělka listomilná
 461. Clitocybe pruinosa – strmělka ojíněná
 462. Clitocybe cf. rivulosa - strmělka odbarvená
 463. Clitocybe sinopica – strmělka štěničná
 464. Clitocybe subbulbipes - strmělka cibulkatá
 465. Clitocybe truncicola - strmělka kmenová
 466. Clitocybe vibecina - strmělka žlábkovitá
 467. Clitopilus cystidiatus – mechovka šedá
 468. Clitopilus daamsii - mechovka Daamsova
 469. Clitopilus hobsonii - mechovka Hobsonova
 470. Clitopilus prunulus - mechovka obecná
 471. Clitopilus scyphoides – mechovka běloučká
 472. Coenogonium pineti – kryptovka borová [Lich.]
 473. Collema auriforme – huspeník zrnatý [Lich.]
 474. Collema crispum – huspeník kadeřavý [Lich.]
 475. Collema cristatum – huspeník hřebenitý [Lich.]
 476. Collema flaccidum – huspeník chabý [Lich.]
 477. Collema fuscovirens – huspeník zelenohnědý [Lich.]
 478. Collema polycarpon – huspeník mnohoplodý [Lich.]
 479. Collema undulatum – huspeník zvlněný [Lich.]
 480. Collybia cirrhata - penízovka řásnatá
 481. Collybia cookei - penízovka Cookeova
 482. Collybia tuberosa - penízovka hlíznatá
 483. Colpoma quercinum – štěrbinatka dubová
 484. Coltricia perennis – ďubkatec pohárkovitý
 485. Conferticium ochraceum - konferticium hladkovýtrusé
 486. Coniochaeta ligniaria
 487. Coniophora arida - popraška tenká
  • Coniophora arida f. hyphis-incrustatis popraška tenká inkrustovaná
 488. Coniophora puteana - popraška sklepní
 489. Conocybe apala - sametovka krémová (= čepičatka krémová)
 490. Conocybe aporos - čepičatka bezpórá
 491. Conocybe echinata – čepičatka špinavá
 492. Conocybe juniana – čepičatka hlavatá
  • Conocybe juniana var. subsejuncta – čepičatka hlavatá odlišná
 493. Conocybe moseri – čepičatka Moserova
 494. Conocybe pulchella – čepičatka hezoučká
 495. Conocybe rickeniana – čepičatka pestrá
 496. Conocybe semiglobata - sametovka polokulovitá
 497. Conocybe siliginea – čepičatka šedavá
 498. Conocybe subovalis – čepičatka oválná
 499. Conocybe subpubescens - sametovka prstovitá (= čepičatka prstovitá)
 500. Conocybe subxerophytica - sametovka subxerofytní
 501. Conocybe tenera – čepičatka útlá
 502. Coprinellus angulatus - hnojník spáleništní
 503. Coprinellus callinus - hnojník netrpělivý
 504. Coprinellus cf. congregatus - hnojník
 505. Coprinellus disseminatus - hnojník nasetý
 506. Coprinellus domesticus - hnojník domácí
 507. Coprinellus ephemerus hnojník krátkodobý
 508. Coprinellus micaceus (= Coprinus micaceus) - hnojník třpytivý
 509. Coprinellus pusillulus - hnojník maličký
 510. Coprinellus radians - hnojník paprskový
 511. Coprinellus silvaticus - hnojník lesní
 512. Coprinellus truncorum - hnojník kmenový
 513. Coprinellus xanthothrix - hnojník žlutochlupý
 514. Coprinellus sp. - hnojník
 515. Coprinopsis acuminata – hnojník hrotitý
 516. Coprinopsis atramentaria - hnojník inkoustový
 517. Coprinopsis friesii – hnojník Friesův
 518. Coprinopsis jonesii – hnojník zajícový
 519. Coprinopsis laanii – hnojník Laanův
 520. Coprinopsis lagopus - hnojník zaječí
 521. Coprinopsis radiata – hnojník rýhovaný
 522. Coprinopsis spelaiophila - hnojník trvanlivý
 523. Coprinopsis stercorea – hnojník výkalový
 524. Coprinopsis tigrinella – hnojník tygrovaný
 525. Coprinus comatus – hnojník obecný
 526. Coprinus leiocephalus - hnojník žlutohlavý
 527. Coprinus macrocephalus - hnojník velkohlavý
 528. Coriolopsis gallica - outkovka francouzská
 529. Corticium roseum - kornatec růžový
 530. Cortinarius acutus – pavučinec hrotitý
 531. Cortinarius albovariegatus – pavučinec strakatý
 532. Cortinarius alboviolaceus – pavučinec bělofialový
 533. Cortinarius alnetorum - pavučinec olšový
 534. Cortinarius americanus - pavučinec americký
 535. Cortinarius anomalus (= Cortinarius azureovelatus = Cortinarius lepidopus) - pavučinec odchylný
 536. Cortinarius armeniacus – pavučinec meruňkový
 537. Cortinarius armillatus - pavučinec náramkovitý
 538. Cortinarius balaustinus – pavučinec ohnivolupenný
 539. Cortinarius balteatus - pavučinec fialovolilákový
 540. Cortinarius barbatus – pavučinec křišťálový
 541. Cortinarius bataillei - pavučinec Batailleův
 542. Cortinarius bibulus – pavučinec hezoučký
 543. Cortinarius bivelus – pavučinec dvojzávojný
 544. Cortinarius bolaris - pavučinec červenošupinatý (= pavučinec červenošupinný)
 545. Cortinarius brunneus – pavučinec hnědý
 546. Cortinarius callisteus – pavučinec žlutooranžový
 547. Cortinarius camphoratus – pavučinec odporný
 548. Cortinarius caninus - pavučinec psí
 549. Cortinarius caperatus – sluka svraskalá
 550. Cortinarius cavipes - pavučinec dutonohý
 551. Cortinarius cedretorum – pavučinec cedrový
 552. Cortinarius chrysolitus - pavučinec rašeliníkový
 553. Cortinarius cinnabarinus - pavučinec rumělkový
 554. Cortinarius cinnamomeoluteus - pavučinec skořicovožlutý (= pavučinec skořicově žlutý)
 555. Cortinarius cinnamomeus – pavučinec skořicový
 556. Cortinarius collinitus - pavučinec plavooranžový
 557. Cortinarius croceus - pavučinec šafránový
 558. Cortinarius cyanites – pavučinec modravý
 559. Cortinarius decipiens - pavučinec zaniklý
 560. Cortinarius delibutus - pavučinec natřený
 561. Cortinarius diasemospermus - pavučinec meduňkový
 562. Cortinarius dionysae – pavučinec šedomodravý
 563. Cortinarius elatior – pavučinec veliký
 564. Cortinarius erythrinus – pavučinec
 565. Cortinarius evernius – pavučinec blankytný
 566. Cortinarius fasciatus – pavučinec zašpičatělý
 567. Cortinarius flexipes - pavučinec pelargoniový
 568. Cortinarius glandicolor – pavučinec žaludový
 569. Cortinarius glaucopus – pavučinec sivonohý
  • Cortinarius glaucopus var. acyaneus – pavučinec sivonohý nešedý
 570. Cortinarius helvelloides - pavučinec chřapáčovitý (= pavučinec chřápáčový)
 571. Cortinarius hercynicus – pavučinec hercynský
 572. Cortinarius herpeticus – pavučinec postříkaný
 573. Cortinarius hinnuleus – pavučinec kolouší
 574. Cortinarius impennis – pavučinec špinavohnědý (= pavučinec špinavě hnědý)
 575. Cortinarius lignicola - pavučinec dřevožijný (= pavučinec dřevní)
 576. Cortinarius malachius – pavučinec malachitový
 577. Cortinarius mucosus – pavučinec slizký
 578. Cortinarius obtusus - pavučinec tupý
 579. Cortinarius obtusus complex - pavučinec tupý
 580. Cortinarius ochrophyllus – pavučinec okrovolupenný
 581. Cortinarius paleaceus – pavučinec plevnatý
 582. Cortinarius palleiferus – pavučinec
 583. Cortinarius papulosus – pavučinec mokvavoslizský (= pavučinec mokvavě slizký)
 584. Cortinarius parvannulatus - pavučinec cedrovovonný (= pavučinec cedrově vonný)
 585. Cortinarius phoeniceus – pavučinec hnědočervený
 586. Cortinarius pholideus - pavučinec šupinatý (= pavučinec šupinonohý)
 587. Cortinarius porphyropus - pavučinec porfyronohý
 588. Cortinarius purpurascens – pavučinec načervenalý
 589. Cortinarius riederi – pavučinec skvrnatý
 590. Cortinarius rufoolivaceus – pavučinec hnědoolivový
 591. Cortinarius saginus – pavučinec podsaditý
 592. Cortinarius sanguineus - pavučinec krvavý
 593. Cortinarius scaurus – pavučinec datlový
 594. Cortinarius cf. scutulatus - pavučinec štítkovitý
 595. Cortinarius semisanguineus – pavučinec polokrvavý
 596. Cortinarius sommerfeltii - pavučinec Sommerfeltův
 597. Cortinarius spilomeus - pavučinec skvrnitý
 598. Cortinarius stillatitius – pavučinec modroslizký
 599. Cortinarius subbalaustinus – pavučinec blizoučký
 600. Cortinarius subpurpurascens – pavučinec nevroubený
 601. Cortinarius traganus – pavučinec kozlí
 602. Cortinarius triformis – pavučinec trojtvárný
 603. Cortinarius trivialis – pavučinec osikový
 604. Cortinarius tubarius – pavučinec mokřadní
 605. Cortinarius turmalis – pavučinec podzimní
 606. Cortinarius uliginosus - pavučinec bažinný
 607. Cortinarius varius – pavučinec různý
 608. Cortinarius vernus – pavučinec červenokaštanový
 609. Cortinarius vibratilis – pavučinec míhavý
 610. Cortinarius violaceus - pavučinec fialový
 611. Cortinarius vitiosus – pavučinec dřevomilný
 612. Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - pavučinec
 613. Craterellus cornucopioides - stroček trubkovitý
 614. Crepidotus applanatus - trepkovitka zploštělá
 615. Crepidotus calolepis - trepkovitka šupinkatá
 616. Crepidotus carpaticus - trepkovitka karpatská
 617. Crepidotus caspari – trepkovitka hlínolupenná
 618. Crepidotus cesatii - trepkovitka Cesatiho
 619. Crepidotus epibryus - trepkovitka běloučká
 620. Crepidotus luteolus - trepkovitka žlutavá (= trepkovitka lodyhová)
 621. Crepidotus malachioides - trepkovitka maličká
 622. Crepidotus mollis - trepkovitka měkká
 623. Crepidotus stenocystis – trepkovitka smrková
 624. Crepidotus subverrucisporus - trepkovitka tečkovaná
 625. Crepidotus variabilis - trepkovitka měnlivá
 626. Crinipellis scabella – špička drsná
 627. Cristinia helvetica - kristinie zrnitá
 628. Crocicreas culmicola zoubkovka stéblová
 629. Crucibulum laeve – pohárovka obecná
 630. Crustoderma dryinum - kornatec skořicový
 631. Crustomyces subabruptus - zubatka tvrdá (= zubatka kostrbatá)
 632. Cryptocoryneum condensatum
 633. Cudoniella clavus - vodnička potoční
 634. Cudoniella junciseda - vodnička sítinová
 635. Culicidospora aquatica
 636. Culicidospora gravida
 637. Cuphophyllus pratensis (= Hygrocybe pratensis) - voskovka luční
 638. Cuphophyllus virgineus (= Hygrocybe virginea) - voskovka panenská
 639. Cyanoboletus pulverulentus (= Boletus pulverulentus) - hřib modračka
 640. Cyathus olla – číšenka hrnečková
 641. Cyathus striatus - číšenka rýhovaná
 642. Cylindrobasidium evolvens (= Cylindrobasidium laeve) - kornatec rozvitý
 643. Cyphellostereum laeve – ploníkovec měkký
 644. Cystoderma amianthinum - zrnivka osinková
 645. Cystoderma carcharias - zrnivka žraločí
 646. Cystoderma jasonis – zrnivka dlouhovýtrusá
 647. Cystoderma subvinaceum - zrnivka dřevomilná
 648. Cystodermella adnatifolia zrnivka hnědooranžová
 649. Cystodermella cinnabarina zrnivka rumělková
 650. Cystodermella granulosa - zrnivka obecná
 651. Cystolepiota bucknallii - bedla Bucknallova
 652. Cystolepiota seminuda - bedla polonahá
 653. Cystostereum pini-canadense – zubatka kanadská
 654. Dacrymyces enatus - kropilka hnědá
 655. Dacrymyces lacrymalis - kropilka slzovitá
 656. Dacrymyces minor - kropilka menší
 657. Dacrymyces stillatus - kropilka rosolovitá
 658. Dacrymyces variisporus - kropilka terčovitá
 659. Dacryobolus karstenii - kornatec Karstenův
 660. Daedalea quercina - síťkovec dubový
 661. Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý
 662. Datronia mollis - outkovka měkká
 663. Deconica crobula (= Psilocybe crobula) - lysohlávka plevnatá
 664. Deconica inquilina – lysohlávka domácí
 665. Deconica magica - lysohlávka magická
 666. Deconica merdaria – lysohlávka hnojní
 667. Deconica montana (= Psilocybe physaloides)lysohlávka horská
 668. Delicatula integrella - žebernatka maličká
 669. Dendrographa decolorans (= Schismatomma decolorans)papršlice odbarvená [Lich.]
 670. Dendrothele acerina - kornatec javorový (= kornatec babykový)
 671. Dendrothele alliacea - kornatec pórkový
 672. Dendrothele wojewodae - kornatec Wojewodův
 673. Dentipellis fragilis - ostnateček křehký (= ostnatec křehký)
 674. Dermatocarpon luridum – nitroplodka vodní [Lich.]
 675. Dermatocarpon miniatum – nitroplodka miniová [Lich.]
 676. Dialonectria episphaeria (= Nectria episphaeria) - rážovka houbomilná
 677. Diaporthe impulsa
 678. Diatrype bullata - korovitka vakovitá
 679. Diatrype decorticata - korovitka popraskaná (= korovitka buková)
 680. Diatrype disciformis - korovitka terčovitá
 681. Diatrype stigma – korovitka tečkovaná
 682. Diatrypella favacea - polštářnatka březová
 683. Diatrypella quercina - polštářnatka dubová
 684. Dibaeis baeomyces (= Dibaeis roseus)malohubka růžová [Lich.]
 685. Dichomitus squalens – outkovka neladná
 686. Diplocladiella scalaroides
 687. Diplomitoporus flavescens – outkovka žlutavá
 688. Diploschistes muscorum – džbánovka mechová [Lich.]
 689. Diploschistes scruposus – džbánovka drsná [Lich.]
 690. Diplotomma chlorophaeum (= Diplotomma porphyricum)buelie zelenohnědá [Lich.]
 691. Discina ancilis – destice chřapáčová
 692. Disciseda bovista – žaludice tuhá
 693. Disciseda candida – žaludice bělostná
 694. Dumontinia tuberosa - hlízenka sasanková
 695. Durandiella gallica - durandia francouzská
 696. Dwayaangam cornuta
 697. Elaphocordyceps ophioglossoides - housenice cizopasná
 698. Elaphomyces granulatus - jelenka obecná
 699. Elaphomyces muricatus – jelenka pestrá
 700. Elmerina caryae (= Aporpium canescens = Aporpium caryae) - pórovka šedá
 701. Encoelia ferruginosa (= Cenangium ferruginosum) kornice borová
 702. Endocarpon pallidum – nitroplodka bledá [Lich.]
 703. Endocarpon psorodeum – nitroplodka psorová [Lich.]
 704. Endocarpon pusillum – nitroplodka zakrslá [Lich.]
 705. Endoxyla rostrata - dřevožijka zobánkatá
 706. Enterographa hutchinsiae – kreskovec Hutchinsové [Lich.]
 707. Enterographa zonata – kreskovec zónový [Lich.]
 708. Entoleuca mammata dřevomor prsnatý
 709. Entoloma atrocoeruleum – závojenka modročerná
 710. Entoloma bisporigerum - závojenka dvouvýtrusá
 711. Entoloma caesiocinctum - závojenka namodralá
 712. Entoloma cetratum - závojenka štítovitá
 713. Entoloma chalybeum - závojenka ocelová
 714. Entoloma cinereo-opacum - závojenka šedá
 715. Entoloma clandestinum - závojenka tajná
 716. Entoloma conferendum - závojenka křížovýtrusá
 717. Entoloma corvinum – závojenka krkavčí
 718. Entoloma cuspidiferum - závojenka kuželovitá
 719. Entoloma euchroum - závojenka modrá
 720. Entoloma formosum - závojenka sličná
 721. Entoloma hirtipes - závojenka slanečková
 722. Entoloma incanum – závojenka plavozelenavá
 723. Entoloma infula - závojenka růžovolupenná
 724. Entoloma jubatum - závojenka sazolupenná
 725. Entoloma juncinum – závojenka sítinová
 726. Entoloma lividoalbum závojenka hnědošedavá
 727. Entoloma lividocyanulum - závojenka olovomodrá (závojenka olovově modrá)
 728. Entoloma longistriatum - závojenka rýhovaná
 729. Entoloma mougeotii - závojenka Mougeotova
 730. Entoloma neglectum - závojenka zanedbaná
 731. Entoloma nitidum - závojenka lesklá
 732. Entoloma ortonii – závojenka Ortonova
 733. Entoloma palustre – závojenka bahenní
 734. Entoloma placidum - závojenka buková
 735. Entoloma pleopodium - závojenka játrová
 736. Entoloma poliopus – závojenka vyleštěná
 737. Entoloma porphyrophaeum - závojenka šedohnědá
 738. Entoloma prunuloides - závojenka mechovkovitá
 739. Entoloma rhodopolium - závojenka vmáčklá
  • Entoloma rhodopolium f. nidorosum – závojenka vmáčklá páchnoucí
 740. Entoloma rusticoides – závojenka ladní
 741. Entoloma sericatum - závojenka hladká
 742. Entoloma sericellum – závojenka hedvábitá
 743. Entoloma sericeum - závojenka hedvábná
 744. Entoloma serrulatum – závojenka pilovitá
 745. Entoloma sinuatum – závojenka olovová
 746. Entoloma sodale – závojenka brunátná
 747. Entoloma solstitiale - závojenka letní
 748. Entoloma cf. solstitiale - závojenka letní
 749. Entoloma sphagnorum - závojenka rašeliníková
 750. Entoloma triste – závojenka smutná
 751. Entoloma turbidum – závojenka buřičská
 752. Entoloma undatum - závojenka zvlněná
 753. Entoloma vernum - závojenka jarní
 754. Epichloë typhina – obalka stéblová
 755. Euepixylon udum – dřevomor vlhkomilný
 756. Eutypa flavovirens – bradavkatka žlutozelená
 757. Eutypa maura - bradavkatka javorová
 758. Eutypa spinosa - bradavkatka ostnitá
 759. Eutypella alnifraga – bradavkatka olšová
 760. Eutypella quaternata - bradavkatka čtyřčetná
 761. Eutypella sorbi - bradavkatka jeřábová
 762. Evernia divaricata – větvičník článkovaný [Lich.]
 763. Evernia mesomorpha – větvičník měnlivý [Lich.]
 764. Evernia prunastri – větvičník slívový [Lich.]
 765. Exidia cartilaginea - černorosol chrupavčitý
 766. Exidia glandulosa (= Exidia truncata) - černorosol uťatý
 767. Exidia pithya - černorosol smrkový
 768. Exidia plana (= Exidia nigricans) - černorosol bukový
 769. Exidia recisa - černorosol terčovitý
 770. Exidia saccharina - černorosol borový
 771. Exidiopsis effusa - černorosol rozlitý
 772. Exobasidium vaccinii - plíška brusinková
 773. Faerberia carbonaria – liškovec spáleništní
 774. Fellhanera bouteillei – třpytka Bouteilleova [Lich.]
 775. Filosporella annelidica
 776. Fistulina hepatica – pstřeň dubový
 777. Flagellospora curvula
 778. Flammula alnicola (= Pholiota alnicola) - šupinovka olšová
 779. Flammulaster carpophilus - kržatka plodomilná
  • Flammulaster carpophilus var. subincarnatus – čechratička plodomilná masovohnědá
 780. Flammulaster limulatus - kržatka šikmá
 781. Flammulaster muricatus - kržatka ostnitá
 782. Flammulina velutipes - penízovka sametonohá
 783. Flaviporus citrinellus (= Antrodiella citrinella) - outkovečka citrónová
 784. Flavoparmelia caperata – terčovka svraštělá [Lich.]
 785. Flavoplaca flavocitrina (= Caloplaca flavocitrina)krásnice žlutocitronová [Lich.]
 786. Flavoplaca granulosa (= Caloplaca granulosa)krásnice zrnitá [Lich.]
 787. Flavoplaca oasis (= Caloplaca oasis)krásnice oázová [Lich.]
 788. Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý
 789. Fomitiporia punctata (= Phellinus punctatus) - ohňovec tečkovaný
 790. Fomitiporia robusta (= Phellinus robustus) - ohňovec statný
 791. Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný
 792. Fomitopsis rosea - troudnatec růžový
 793. Frutidella furfuracea (= Frutidella pullata)šálečka tmavobarvá [Lich.]
 794. Fuscidea cyathoides – hnědenka pohárková [Lich.]
 795. Fuscidea kochiana – hnědenka Kochova [Lich.]
 796. Fuscoporia contigua (= Phellinus contiguus) - ohňovec dotýkavý
 797. Fuscoporia ferruginosa (= Phellinus ferruginosus) - ohňovec rezavý
 798. Galerina atkinsoniana - čepičatka Atkinsonova
 799. Galerina calyptrata – čepičatka čepičatá
 800. Galerina clavata - čepičatka řídkolupenná
 801. Galerina graminea – čepičatka travní
 802. Galerina hybrida - čepičatka smíšená
 803. Galerina cf. hypnorum - čepičatka mechová
 804. Galerina jaapii - čepičatka mokřadní
 805. Galerina lacustris - čepičatka vlhkomilná
 806. Galerina mairei - čepičatka holeňová
 807. Galerina marginata complex - čepičatka jehličnanová (= čepičatka jednobarvá)
 808. Galerina mniophila – čepičatka měříková
 809. Galerina paludosa - čepičatka močálová
 810. Galerina pumila - čepičatka helmovkovitá
 811. Galerina sphagnorum – čepičatka rašelinná
 812. Galerina triscopa - čepičatka pařezová
 813. Galerina vittiformis - čepičatka pruhovaná
 814. Galeropsis desertorum – špičatička stepní
 815. Galzinia incrustans - galzinia narůžovělá (= kornatec horský)
 816. Ganoderma applanatum - lesklokorka ploská
 817. Ganoderma carnosum - lesklokorka jehličnanová
 818. Ganoderma lucidum – lesklokorka lesklá
 819. Geastrum campestre – hvězdovka drsná
 820. Geastrum fimbriatum – hvězdovka brvitá
 821. Geastrum minimum – hvězdovka maličká
 822. Geastrum quadrifidum – hvězdovka smrková
 823. Geastrum rufescens – hvězdovka červenavá
 824. Geastrum schmidelii – hvězdovka pastvinná
 825. Geastrum striatum – hvězdovka límečková
 826. Geastrum triplex – hvězdovka trojitá
 827. Geoglossum glabrum – jazourek rašeliníkový
 828. Geopyxis carbonaria – zvoneček uhelný
 829. Gliophorus psittacinus (= Hygrocybe psittacina) - voskovka papouščí
 830. Glitocybe obolus – strmělka penízková
 831. Globulicium hiemale - kornatec zimní
 832. Gloeocystidiellum porosum - kornateček okrovějící
 833. Gloeohypochnicium analogum - kornatec zápašný
 834. Gloeophyllum abietinum - trámovka jedlová
 835. Gloeophyllum odoratum - anýzovník vonný
 836. Gloeophyllum sepiarium - trámovka plotní
 837. Gloeoporus dichrous – slizoporka dvoubarvá
 838. Gloeoporus pannocinctus - slizopórka nazelenalá
 839. Gloeoporus taxicola - pórnovitka borová (= dřevokaz borový)
 840. Gloiothele citrina - koroveček citrónový
 841. Gloiothele lactescens - kornatec slzící (= voskovec mléčící)
 842. Glutinoglossum glutinosum – pazoubek mazlavý
 843. Gomphidius glutinosus – slizák mazlavý
 844. Gomphidius maculatus – slizák skvrnitý
 845. Gomphidius roseus – slizák růžový
 846. Goniophila monticola
 847. Granulobasidium vellereum - kornatec kůžičkovitý (= kornatec pozdní)
 848. Graphis scripta – čárnička psaná [Lich.]
 849. Gyalecta flotowii – kryptovka Flotowova [Lich.]
 850. Gyalecta jenensis – kryptovka koflíkovitá [Lich.]
 851. Gyalecta russula – kryptovka červenavá [Lich.]
 852. Gyalecta truncigena – kryptovka stromová [Lich.]
 853. Gymnopilus penetrans - plaménka nevonná
 854. Gymnopilus picreus – plaménka poprášená
 855. Gymnopilus sapineus – plaménka jedlová
 856. Gymnopus androsaceus - špička žíněná
 857. Gymnopus aquosus - penízovka vodnatá
 858. Gymnopus confluens - penízovka splývavá
 859. Gymnopus dryophilus - penízovka dubová
 860. Gymnopus erythropus – penízovka červenonohá
 861. Gymnopus foetidus – penízovka odporná
 862. Gymnopus fusipes – penízovka vřetenonohá
 863. Gymnopus hariolorum - penízovka věštecká
 864. Gymnopus impudicus – penízovka nestoudná
 865. Gymnopus ocior – penízovka hnědá
 866. Gymnopus perforans - špička provrtaná (= penízovka provrtaná)
 867. Gymnopus peronatus - penízovka hřebílkatá
 868. Gymnopus putillus – penízovka masová
 869. Gymnopus quercophilus – špička dubomilná
 870. Gymnopus terginus – penízovka čistá
 871. Gyrodon lividus – podloubník siný
 872. Gyromitra esculenta – ucháč obecný
 873. Gyromitra gigas - ucháč obrovský
 874. Gyromitra infula – ucháč čepcovitý
 875. Gyrophanopsis polonensis - kornatka polská (= kornatec polský)
 876. Gyroporus castaneus - hřib kaštanový
 877. Halecania viridescens [Lich.]
 878. Hapalopilus rutilans (= Hapalopilus nidulans) - hlinák červenající
 879. Haploporus tuberculosus – dubovnice střevovitá
 880. Harpidium rutilans [Lich.]
 881. Hebeloma clavulipes – slzivka bělonohá
 882. Hebeloma crustuliniforme – slzivka oprahlá
 883. Hebeloma fusisporum - slzivka vřetenovýtrusá
 884. Hebeloma helodes - slzivka bažinná
 885. Hebeloma hiemale – slzivka zimní
 886. Hebeloma incarnatulum - slzivka dlouhotřenná (= slzivka dlouhotřeňová)
 887. Hebeloma ischnostylum – slzivka štíhlonohá
 888. Hebeloma laterinum – slzivka zatvrdlá
 889. Hebeloma leucosarx - slzivka bělomasá
 890. Hebeloma mesophaeum - slzivka opásaná
 891. Hebeloma nauseosum – slzivka vřetenonohá
 892. Hebeloma radicosum - slzivka kořenující
 893. Hebeloma sacchariolens – slzivka sladkovonná
 894. Hebeloma sinapizans – slzivka ředkvičková
 895. Hebeloma sordescens – slzivka zašpiněná
 896. Hebeloma submelinoides – kržatka olšová
 897. Hebeloma theobrominum – slzivka kakaová
 898. Hebeloma velutipes slzivka plsťonohá
 899. Heliscus lugdunensis
 900. Helminthosphaeria clavariarum - červovka kyjanková
 901. Helvella acetabulum - kališník obecný
 902. Helvella crispa – chřapáč kadeřavý
 903. Helvella elastica – chřapáč pružný
 904. Helvella lacunosa – chřapáč jamkatý
 905. Helvella macropus - chřapáč pýřitý
 906. Hemileccinum depilatum – hřib skvrnitý
 907. Hemimycena candida - helmovka bělostná
 908. Hemimycena crispata – helmovka zkadeřená
 909. Hemimycena cucullata – helmovka sádrová
 910. Hemimycena gracilis – helmovka něžná
 911. Hemimycena lactea – helmovka smetanová
 912. Hemipholiota populnea – šupinovka zhoubná
 913. Hemistropharia albocrenulata - límcovka vroubkovaná
 914. Henningsomyces candidus - číšovec trubkovitý
 915. Henningsomyces puber - číšovec pýřitý
 916. Hericium coralloides - korálovec bukový
 917. Hericium erinaceus - korálovec ježatý
 918. Hericium flagellum - korálovec jedlový
 919. Heterobasidion abietinum - kořenovník jedlový
 920. Heterobasidion annosus – kořenovník vrstevnatý
 921. Heterobasidion araucariae – kořenovník blahočetový
 922. Heterobasidion parviporum - kořenovník smrkový
 923. Hohenbuehelia abietina - hlívička jedlová
 924. Hohenbuehelia atrocoerulea – hlívička siná
 925. Hohenbuehelia auriscalpium - hlívička stopkatá
 926. Hohenbuehelia fluxilis – hlívička dvouvýtrusá
 927. Hohenbuehelia grisea - hlívička šedá
 928. Holwaya mucida - voskovička černavá
 929. Homophron cernuum - křehutka nící (= křehutka slonovinová)
 930. Humaria hemisphaerica – bělokosmatka polokulovitá
 931. Hyaloscypha aureliella kustřebička nažloutlá
 932. Hydnellum concrescens – lošákovec pásovaný
 933. Hydnellum ferrugineum – lošákovec rezavý
 934. Hydnellum floriforme – lošákovec oranžový
 935. Hydnellum peckii – lošákovec palčivý
 936. Hydnellum scrobiculatum – lošákovec ďubkatý
 937. Hydnocristella himantia (= Kavinia himantia) - kavinovka lošákovitá
 938. Hydnoporia tabacina (= Hymenochaete tabacina = Pseudochaete tabacina) - kožovka tabáková
 939. Hydnum repandum - lišák zprohýbaný
 940. Hydnum rufescens - lišák ryšavý
 941. Hydropus atramentosus – ronivka sazová
 942. Hydropus marginellus - ronivka troudní
 943. Hydropus subalpinus - ronivka podhorská
 944. Hygrocybe cantharellus - voskovka lišková
 945. Hygrocybe ceracea – voskovka vosková
 946. Hygrocybe chlorophana - voskovka citrónová
 947. Hygrocybe coccinea - voskovka šarlatová
 948. Hygrocybe coccineocrenata - voskovka vroubkovaná
 949. Hygrocybe conica - voskovka kuželovitá
 950. Hygrocybe flavipes – voskovka žlutonohá
 951. Hygrocybe glutinipes – voskovka kluzkonohá
 952. Hygrocybe helobia - voskovka bažinná
 953. Hygrocybe insipida - voskovka mírná
 954. Hygrocybe intermedia – voskovka prostřední
 955. Hygrocybe laeta – voskovka veselá
 956. Hygrocybe miniata - voskovka krvavá
 957. Hygrocybe mucronella – voskovka hořká
 958. Hygrocybe nitrata - voskovka ledková
 959. Hygrocybe ovina – voskovka ovčí
 960. Hygrocybe phaeococcinea - voskovka jeřabinová
 961. Hygrocybe punicea - voskovka granátová
 962. Hygrocybe reidii – voskovka Reidova
 963. Hygrocybe russocoriacea - voskovka juchtová
 964. Hygrocybe substrangulata - voskovka dlouhovýtrusá
 965. Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová
 966. Hygrophoropsis fuscosquamula - lištička hnědošupinná
 967. Hygrophoropsis macrospora – lištička velkovýtrusá
 968. Hygrophoropsis rufa - lištička černošupinatá
 969. Hygrophorus agathosmus - šťavnatka vonná
 970. Hygrophorus chrysodon – šťavnatka žlutolupenná
 971. Hygrophorus discoideus – šťavnatka terčovitá
 972. Hygrophorus eburneus - šťavnatka slonovinová
 973. Hygrophorus hypothejus - šťavnatka pomrazka
 974. Hygrophorus ligatus – šťavnatka slizoprstenná
 975. Hygrophorus lucorum – šťavnatka modřínová
 976. Hygrophorus olivaceoalbus – šťavnatka olivobílá (= sťavnatka olivově bílá)
 977. Hygrophorus penarius - šťavnatka buková
 978. Hygrophorus persoonii – šťavnatka dvoubarvá
 979. Hygrophorus piceae - šťavnatka smrková
 980. Hygrophorus pudorinus – šťavnatka oranžová
 981. Hygrophorus pustulatus - šťavnatka tečkovaná
 982. Hygrophorus queletii – šťavnatka Quéletova
 983. Hygrophorus unicolor – šťavnatka narudlá
 984. Hymenochaete carpatica - kožovka klenová
 985. Hymenochaete cinnamomea – kožovka skořicová
 986. Hymenochaete rubiginosa - kožovka rezavá
 987. Hymenochaete ulmicola - kožovka jilmová
 988. Hymenopellis radicata - penízovka kořenující
 989. Hymenoscyphus albidus – voskovička bělavá
 990. Hymenoscyphus calyculus - voskovička číškovitá
 991. Hymenoscyphus caudatus - voskovička listová
 992. Hymenoscyphus epiphyllus – voskovička listomilná
 993. Hymenoscyphus fagineus (= Phaeohelotium fagineum) - voskovička buková
 994. Hymenoscyphus fraxineus (= Hymenoscyphus pseudoalbidus) - voskovička jasanová
 995. Hymenoscyphus fructigenus - voskovička plodová (= voskovička žaludová)
 996. Hymenoscyphus herbarum – voskovička bylinná
 997. Hymenoscyphus menthae – voskovička mátová
 998. Hymenoscyphus scutula – voskovička štítovitá
 999. Hymenoscyphus serotinus - voskovička pozdní
 1000. Hyphoderma argillaceum – kornatec bělošedavý
 1001. Hyphoderma cremeoalbum – kornatec krémovobílý (= kornatec krémově bílý)
 1002. Hyphoderma cryptocallimon – kornatec omítkový
 1003. Hyphoderma guttuliferum – kornatec kapkatý
 1004. Hyphoderma medioburiense – kornatec pleťový
 1005. Hyphoderma occidentale - kornatec západní
 1006. Hyphoderma puberum – kornatec pýřitý
 1007. Hyphoderma roseocremeum - kornatec skvrnitý
 1008. Hyphoderma setigerum - kornatka septocystidová (= kornatec štětinkatý)
 1009. Hyphoderma transiens – kornatec zoubkatý
 1010. Hyphodontia abieticola – kornatec jedlový
 1011. Hyphodontia alutaria - kornatec kožovožlutý (= kornatec kožově žlutý)
 1012. Hyphodontia aspera – kornatec drsný
 1013. Hyphodontia barba-jovis – kornatec dlouhoostný
 1014. Hyphodontia breviseta – kornatec krátkoostný
 1015. Hyphodontia crustosa – kornatec rozpraskaný
 1016. Hyphodontia curvispora - kornatec křivovýtrusý
 1017. Hyphodontia latitans – pórnatka široká
 1018. Hyphodontia nespori - kornatec Nešporův
 1019. Hyphodontia pallidula - kornatec bledavý
 1020. Hyphodontia pilaecystidiata – zubatka dlouhozubá
 1021. Hyphodontia quercina - kornatec dubový
 1022. Hyphodontia sambuci - kornatec bezový
 1023. Hyphodontia spathulata - kornatec lopatkovitý (= kornatec jazýčkovitý)
 1024. Hyphodontia subalutacea – kornatec naokrovělý
 1025. Hypholoma capnoides - třepenitka maková
 1026. Hypholoma elongatum - třepenitka prodloužená
 1027. Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá
  • Hypholoma fasciculare var. subviride – třepenitka svazčitá drobná
 1028. Hypholoma lateritium - třepenitka cihlová
 1029. Hypholoma marginatum – třepenitka roztroušená
 1030. Hypholoma myosotis (= Phaeonematoloma myosotis) - třepenitka pomněnková
 1031. Hypholoma polytrichi - třepenitka ploníková
 1032. Hypholoma radicosum – třepenitka kořenující
 1033. Hypholoma subericaeum - třepenitka vlhkožijná (= třepenitka dvoubarvá)
 1034. Hypholoma subviride - třepenitka drobná
 1035. Hypocenomyce scalaris – strupka lasturnatá [Lich.]
 1036. Hypocrea citrina - masenka citrónová
 1037. Hypocrea gelatinosa – masenka rosolovitá
 1038. Hypocrea pulvinata - masenka poduškovitá
 1039. Hypocrea rufa complex - masenka rezavá
 1040. Hypogymnia farinacea – terčovka pomoučená [Lich.]
 1041. Hypogymnia physodes – terčovka bublinatá [Lich.]
 1042. Hypogymnia tubulosa – terčovka rourkatá [Lich.]
 1043. Hypochnicium bombycinum - kornatec hedvábný (= kornatec plsťový)
 1044. Hypochnicium eichleri – kornatec Eichlerův
 1045. Hypochnicium geogenium – kornatec slonovinový
 1046. Hypochnicium lundellii – kornatec Lundellův
 1047. Hypochnicium punctulatum – kornatec tečkovýtrusý
 1048. Hypochnicium wakefieldiae - kornatec Wakefieldův
 1049. Hypomyces aurantius - nedohub oranžový
 1050. Hypomyces chrysospermus - nedohub zlatovýtrusý
 1051. Hypomyces luteovirens - nedohub žlutozelený
 1052. Hypomyces rosellus complex - nedohub růžový
 1053. Hypomyces viridis – nedohub zelený
 1054. Hypotrachyna revoluta – terčovka kápovitá [Lich.]
 1055. Hypoxylon cercidicola – dřevomor moravský
 1056. Hypoxylon fragiforme - dřevomor červený
 1057. Hypoxylon fuscoides - dřevomor nahnědlý
 1058. Hypoxylon fuscum - dřevomor hnědý
 1059. Hypoxylon howeanum - dřevomor Howeův
 1060. Hypoxylon macrocarpum - dřevomor velký
 1061. Hypoxylon rubiginosum - dřevomor rezavý
 1062. Hypsizygus ulmarius - líha jilmová
 1063. Hysterangium crassum – loupavka tlustá
 1064. Hysterographium cf. fraxini - skulinatník jasanový
 1065. Icmadophila ericetorum – vláhomilka měděnková [Lich.]
 1066. Imleria badia (= Boletus badius)hřib hnědý
 1067. Imshaugia aleurites – terčovka moučnatá [Lich.]
 1068. Infundibulicybe costata – strmělka žebernatá
 1069. Infundibulicybe geotropa – strmělka veliká
 1070. Infundibulicybe gibba (= Clitocybe gibba) - strmělka nálevkovitá
 1071. Inocybe cf. acuta - vláknice mokřadní (= vláknice zašpičatělá)
 1072. Inocybe adaequata – vláknice jurská
 1073. Inocybe assimilata - vláknice hnědá
 1074. Inocybe asterospora - vláknice hvězdovýtrusá
 1075. Inocybe bongardii – vláknice Bongardova
 1076. Inocybe curvipes – vláknice křivonohá
 1077. Inocybe dulcamara – vláknice potměchuťová
 1078. Inocybe fraudans – vláknice jablečná
 1079. Inocybe fuscidula - vláknice hnědoučká
 1080. Inocybe geophylla - vláknice zemní
 1081. Inocybe glabrescens – vláknice olysalá
 1082. Inocybe godeyi – vláknice Goodeyova
 1083. Inocybe lacera - vláknice plsťovitá
  • Inocybe lacera var. helobia – vláknice plsťovitá bažinná
 1084. Inocybe margaritispora – vláknice perlovýtrusná
 1085. Inocybe mixtilis - vláknice pomíchaná
 1086. Inocybe muricellata – vláknice měkoučká
 1087. Inocybe napipes - vláknice tuřínonohá
 1088. Inocybe nitidiuscula – vláknice lesknavá
 1089. Inocybe obscurobadia – vláknice šedohnědá
 1090. Inocybe petiginosa - vláknice pavučinková (= vláknice pavučinatá)
 1091. Inocybe putila – vláknice drobná
 1092. Inocybe rimosa - vláknice rozpraskaná
 1093. Inocybe sindonia – vláknice sindonská
 1094. Inocybe soluta - vláknice hladká
 1095. Inocybe squamata – vláknice šupinkatá
 1096. Inocybe striata – vláknice žíhaná
 1097. Inocybe subcarpta – vláknice vlnatá
 1098. Inocybe tigrina – vláknice tygrovaná
 1099. Inocybe whitei - vláknice zardělá
 1100. Inonotus cuticularis - rezavec pokožkový
 1101. Inonotus dryadeus – rezavec dubový
 1102. Inonotus hastifer - rezavec horský
 1103. Inonotus hispidus - rezavec štětinatý
 1104. Inonotus leporinus (= Onnia leporina) - ďubkatec smrkový
 1105. Inonotus nodulosus - rezavec uzlinatý
 1106. Inonotus obliquus - rezavec šikmý
 1107. Inonotus radiatus - rezavec lesknavý
 1108. Inonotus rheades – rezavec skořicový
 1109. Ionaspis lacustris – misničkovka jezerní [Lich.]
 1110. Irpex lacteus - bránovitka mléčná
 1111. Ischnoderma benzoinum (= Lasiochlaena benzoina) - smolokorka pryskyřičnatá
 1112. Ischnoderma resinosum - smolokorka buková
 1113. Isthmolongispora lanceata
 1114. Junghuhnia lacera - pórnatka třásnitá
 1115. Junghuhnia nitida - pórnatka krásnopórá
 1116. Karschia cezannei
 1117. Kavinia alboviridis – kavinovka bělozelená
 1118. Kuehneromyces mutabilis - opěnka měnlivá
 1119. Laccaria amethystina - lakovka ametystová
 1120. Laccaria fraterna lakovka cihlová
 1121. Laccaria laccata - lakovka laková (= lakovka obecná)
 1122. Laccaria proxima - lakovka statná
 1123. Laccaria tortilis – lakovka zakroucená
 1124. Lachnellula calyciformis - brvenka číškovitá
 1125. Lachnellula occidentalis - brvenka Hahnova
 1126. Lachnellula subtilissima – brvenka jemná
 1127. Lachnellula willkommii (= Dasyscyphus willkommii)brvenka modřínová
 1128. Lachnum apalum - chlupáček měkký
 1129. Lachnum brevipilosum (= Dasyscyphus brevipilus) - chlupáček krátkochlupý
 1130. Lachnum brevipilum chlupáček
 1131. Lachnum carneolum (= Dasyscyphus carneolus) chlupáček masový
 1132. Lachnum controversum - chlupáček červenající
 1133. Lachnum elongatisporum - chlupáček dlouhovýtrusý
 1134. Lachnum imbecille - chlupáček suchopýrový
 1135. Lachnum nudipes – chlupáček holonohý
 1136. Lachnum tenuissimum – chlupáček tenoučký
 1137. Lachnum virgineum (= Dasyscyphus virgineus) - chlupáček bělostný
 1138. Lachnum sp. - chlupáček
 1139. Lacrymaria lacrymabunda - křehutka sametová
 1140. Lactarius acerrimus – ryzec krátkonohý
 1141. Lactarius albocarneus – ryzec bledoslizký
 1142. Lactarius aspideus - ryzec lemovaný
 1143. Lactarius aurantiacus ryzec oranžový
 1144. Lactarius blennius - ryzec zelený
 1145. Lactarius camphoratus - ryzec kafrový
 1146. Lactarius chrysorrheus ryzec zlatomléčný
 1147. Lactarius circellatus – ryzec kroužkatý
 1148. Lactarius controversus – ryzec osikový
 1149. Lactarius decipiens – ryzec klamný
 1150. Lactarius deliciosus – ryzec pravý
 1151. Lactarius deterrimus - ryzec smrkový
 1152. Lactarius evosmus – ryzec jablečný
 1153. Lactarius flavidus – ryzec žlutavý
 1154. Lactarius flexuosus ryzec zprohýbaný
 1155. Lactarius fuliginosus - ryzec sazový
 1156. Lactarius fulvissimus – ryzec oranžovohnědý
 1157. Lactarius glaucescens - ryzec zelenající
 1158. Lactarius glyciosmus - ryzec vonný
 1159. Lactarius helvus - ryzec hnědý
 1160. Lactarius hysginus – ryzec odporný
 1161. Lactarius lignyotus - ryzec černohlávek
 1162. Lactarius lilacinus - ryzec lilákový
 1163. Lactarius mammosus – ryzec bradavkovitý
 1164. Lactarius mitissimus – ryzec přejemný
 1165. Lactarius obscuratus - ryzec olšový
 1166. Lactarius omphaliiformis - ryzec nálevkovitý (= ryzec kalichovkovitý)
 1167. Lactarius pallidus - ryzec bledý
 1168. Lactarius picinus - ryzec smoločerný
 1169. Lactarius piperatus - ryzec peprný
 1170. Lactarius porninsis ryzec modřínový
 1171. Lactarius pterosporus - ryzec křídlovýtrusý
 1172. Lactarius pubescens - ryzec pýřitý (= ryzec chlupatý)
 1173. Lactarius pyrogalus – ryzec palčivý
 1174. Lactarius quieticolor – ryzec osmahlý
 1175. Lactarius quietus - ryzec dubový
 1176. Lactarius romagnesii – ryzec Romagnesiho
 1177. Lactarius rufus - ryzec ryšavý
 1178. Lactarius ruginosus - ryzec řídkolupenný
 1179. Lactarius serifluus – ryzec syrovátkový
 1180. Lactarius subdulcis - ryzec nasládlý
 1181. Lactarius tabidus - ryzec liškový
 1182. Lactarius torminosus - ryzec kravský
 1183. Lactarius trivialis - ryzec severský
 1184. Lactarius turpis - ryzec šeredný
 1185. Lactarius cf. uvidus ryzec vodnatý
 1186. Lactarius vellereus - ryzec plstnatý
 1187. Lactarius vietus - ryzec scvrklý
 1188. Lactarius violascens – ryzec fialovějící
 1189. Lactarius volemus - ryzec syrovinka
 1190. Lactarius zonarius – ryzec pásovitý
 1191. Laetiporus sulphureus - sírovec žlutooranžový
 1192. Laetisaria fuciformis – kornatka travní
 1193. Langermannia gigantea – pýchavka obrovská
 1194. Lasallia pustulata – pupkovka puchýřkatá [Lich.]
 1195. Lasiobolus intermedius – brvník prostřední
 1196. Lasiobolus macrotrichus – brvník zaječí
 1197. Lasiobolus papillatus – brvník štětinkatý
 1198. Lasiochlaena anisea – smolokorka anýzová
 1199. Lasiosphaeria hirsuta – chlupatka chlupatá
 1200. Lasiosphaeria ovina – chlupatka ovčí
 1201. Lasiosphaeria strigosa - chlupatka ježatá
 1202. Lateriramulosa uniinflata
 1203. Laxitextum bicolor - pevník dvoubarvý
 1204. Lecanactis latebrarum – papršlice stinná [Lich.]
 1205. Lecania croatica – hůlkovka chorvatská [Lich.]
 1206. Lecania cyrtella – hůlkovka korová [Lich.]
 1207. Lecania cyrtellina – hůlkovka [Lich.]
 1208. Lecania inundata – hůlkovka zaplavovaná [Lich.]
 1209. Lecania naegelii – hůlkovka hnědavá [Lich.]
 1210. Lecania suavis – hůlkovka líbezná [Lich.]
 1211. Lecanora albella – misnička bledá [Lich.]
 1212. Lecanora allophana – misnička různotvará [Lich.]
 1213. Lecanora argentata – misnička stříbřitá [Lich.]
 1214. Lecanora campestris – misnička polní [Lich.]
 1215. Lecanora carpinea – misnička habrová [Lich.]
 1216. Lecanora cenisia – misnička cenisská [Lich.]
 1217. Lecanora cinereofusca – misnička šedohnědá [Lich.]
 1218. Lecanora conizaeoides – misnička práškovitá [Lich.]
 1219. Lecanora dispersa – misnička roztroušená [Lich.]
 1220. Lecanora expallens – misnička vybledající [Lich.]
 1221. Lecanora glabrata – misnička olysalá [Lich.]
 1222. Lecanora horiza – misnička rozprostřená [Lich.]
 1223. Lecanora chlarotera – misnička světlejší [Lich.]
 1224. Lecanora intricata – misnička klamavá [Lich.]
 1225. Lecanora intumescens – misnička nadmutá [Lich.]
 1226. Lecanora laatokkaënsis – misnička ladožská [Lich.]
 1227. Lecanora leptyrodes – misnička listnáčová [Lich.]
 1228. Lecanora orosthea – misnička kamenná [Lich.]
 1229. Lecanora persimilis – misnička přepodobná [Lich.]
 1230. Lecanora phaeostigma – misnička hnědoskvrnná [Lich.]
 1231. Lecanora polytropa – misnička zelenavá [Lich.]
 1232. Lecanora pulicaris – misnička korová [Lich.]
 1233. Lecanora rupicola – misnička skalní [Lich.]
 1234. Lecanora rupicola subsp. subplanata – misnička skalní zploštělá [Lich.]
 1235. Lecanora saligna – misnička vrbová [Lich.]
 1236. Lecanora sambuci – misnička bezová [Lich.]
 1237. Lecanora sarcopidoides – misnička baňkovcovitá [Lich.]
 1238. Lecanora semipallida – misnička bledavá [Lich.]
 1239. Lecanora soralifera – misnička sorálonosná [Lich.]
 1240. Lecanora subaurea – misnička nazlátlá [Lich.]
 1241. Lecanora swartzii – misnička Swartzova [Lich.]
 1242. Lecanora symmicta – misnička nažloutlá [Lich.]
 1243. Lecanora varia – misnička proměnlivá [Lich.]
 1244. Leccinum aurantiacum křemenáč dubový
 1245. Leccinum cyaneobasileucum (= Leccinum brunneogriseolum) - kozák šedohnědý
 1246. Leccinum holopus - kozák bílý
 1247. Leccinum piceinum – křemenáč smrkový
 1248. Leccinum pseudoscabrum kozák habrový
 1249. Leccinum rufum - křemenáč osikový
 1250. Leccinum scabrum - kozák březový
 1251. Leccinum variicolor - kozák barvoměnný
 1252. Leccinum versipelle - křemenáč březový
 1253. Lecidea ahlesii (= Bryobilimbia ahlesii)šálečka Ahlesova [Lich.]
 1254. Lecidea fulvella – šálečka hnědožlutá [Lich.]
 1255. Lecidea fuscoatra – šálečka hnědočerná [Lich.]
 1256. Lecidea lapicida – šálečka oblázková [Lich.]
 1257. Lecidea lithophila – šálečka kamenomilná [Lich.]
 1258. Lecidea plana – šálečka plochá [Lich.]
 1259. Lecidea promixta – šálečka smíšená [Lich.]
 1260. Lecidea sarcogynoides – šálečka sarkogynová [Lich.]
 1261. Lecidea silacea – šálečka rezavá [Lich.]
 1262. Lecidea strasseri – šálečka smutná [Lich.]
 1263. Lecidella albida – šálečka bělavá [Lich.]
 1264. Lecidella carpathica – šálečka karpatská [Lich.]
 1265. Lecidella elaeochroma – šálečka zelenavá [Lich.]
 1266. Lecidella stigmatea – šálečka tečkovaná [Lich.]
 1267. Leimonis erratica – třpytka divoká [Lich.]
 1268. Lemmopsis arnoldiana [Lich.]
 1269. Lemonniera aquatica
 1270. Lemonniera pseudofloscula
 1271. Lemonniera terrestris
 1272. Lempholemma chalazanum – lišejka zrnkatá [Lich.]
 1273. Lentinellus bissus - houžovec drobný
 1274. Lentinellus castoreus - houžovec bobří
 1275. Lentinellus cochleatus - houžovec hlemýžďovitý
 1276. Lentinellus flabelliformis – houžovec vějířovitý
 1277. Lentinus suavissimus - houžovec vonný
 1278. Lentinus tigrinus – houževnatec tygrovaný
 1279. Lenzites betulina - lupeník březový
 1280. Leotia lubrica - patyčka rosolovitá
 1281. Lepiota aspera – bedla ostrošupinná
 1282. Lepiota boudieri – bedla Boudierova
 1283. Lepiota brunneoincarnata – bedla hnědočervenavá
 1284. Lepiota castanea - bedla kaštanová
 1285. Lepiota clypeolaria – bedla hávnatá
 1286. Lepiota clypeolaria - bedla vlnatá
 1287. Lepiota cristata - bedla hřebenitá
 1288. Lepiota echinacea – bedla oježená
 1289. Lepiota echinella - bedla štětinkatá
  • Lepiota echinella var. rhodorhiza bedla štětinkatá červenokořenná
 1290. Lepiota erminea – bedla hranostajová
 1291. Lepiota magnispora - bedla nažloutlá
 1292. Lepiota oreadiformis – bedla špičkovitá
 1293. Lepiota perplexa – bedla podobná
 1294. Lepiota pseudolilacea – bedla klamavá
 1295. Lepiota tomentella - bedla plstnatá
 1296. Lepista flaccida - strmělka přehrnutá
 1297. Lepista gilva - strmělka plavá
 1298. Lepista luscina – čirůvka zamlžená (?)
 1299. Lepista nuda - čirůvka fialová
 1300. Lepista panaeolus – čirůvka zamlžená (?)
 1301. Lepista ricekii – čirůvka Ricekova
 1302. Lepista sordida - čirůvka špinavá
 1303. Lepraria borealis – prášenka severní [Lich.]
 1304. Lepraria caesioalba – prášenka modrobílá [Lich.]
 1305. Lepraria elobata – prášenka bezlaločná [Lich.]
 1306. Lepraria incana – prášenka bělošedá [Lich.]
 1307. Lepraria jackii – prášenka Jackova [Lich.]
 1308. Lepraria lobificans (= Lepraria finkii)prášenka laločnatá [Lich.]
 1309. Lepraria membranacea – prášenka blanitá [Lich.]
 1310. Lepraria neglecta – prášenka zanedbaná [Lich.]
 1311. Lepraria rigidula – prášenka ztuhlá [Lich.]
 1312. Lepraria vouauxii – prášenka Vouauxova [Lich.]
 1313. Leprocaulon microscopicum – prachotřenka maličká [Lich.]
 1314. Leptogium cyanescens – tenkomázdřík modravý [Lich.]
 1315. Leptogium lichenoides – tenkomázdřík lišejníkový [Lich.]
 1316. Leptogium magnussonii – tenkomázdřík Magnussonův [Lich.]
 1317. Leptogium plicatile – tenkomázdřík řasnatý [Lich.]
 1318. Leptogium pulvinatum – tenkomázdřík poprášený [Lich.]
 1319. Leptogium tenuissimum – tenkomázdřík nejtenčí [Lich.]
 1320. Leptosphaeria acuta – drobnička hrotitá
 1321. Leptosporomyces fuscostratus - kornateček olivobílý
 1322. Leptosporomyces roseus - kornatečka narůžovělá
 1323. Leratiomyces squamosus (= Stropharia squamosa)límcovka šupinatá
  • Leratiomyces squamosus var. thraustus – límcovka šupinatá plavá
 1324. Letharia vulpina – větvičník žlutý [Lich.]
 1325. Leucoagaricus leucothites – bedla zardělá
 1326. Leucoagaricus nympharum – bedla dívčí
 1327. Leucocortinarius bulbiger – bělopavučinec hlíznatý
 1328. Leucogyrophana pinastri – dřevomorka borová
 1329. Leucopaxillus gentianeus - běločechratka hořká
 1330. Leucopaxillus giganteus – běločechratka obrovská
 1331. Leucopaxillus lepistoides – běločechratka stepní
 1332. Leucoscypha semiimersa
 1333. Lichenoconium erodens
 1334. Lichenoconium lecanorae
 1335. Lichenomphalia cf. umbelifera - kalichovka okoličnatá
 1336. Lichinella stipatula – lišejka třeníkovitá [Lich.]
 1337. Limacella delicata – slizobedla něžná
 1338. Limacella illinita – slizobedla lesklá
 1339. Lirula macrospora - štěrbinatka smrková
 1340. Lobaria pulmonaria – důlkatec plicní [Lich.]
 1341. Lobarina scrobiculata (= Lobaria scrobiculata)důlkatec jamkatý [Lich.]
 1342. Lobothallia alphoplaca – misnička porkyvná [Lich.]
 1343. Lobothallia radiosa – misnička paprsčitá [Lich.]
 1344. Lopadostoma pouzarii - širokoústka Pouzarova (= širokoterčka Pouzarova)
 1345. Lopadostoma turgidum – širokoterčka nadmutá
 1346. Lopharia spadicea – pevník kaštanový
 1347. Lophodermium abietis – skulinatec smrkový
 1348. Lunulospora curvula
 1349. Lycoperdon atropurpureum – pýchavka hnědopurpurová
 1350. Lycoperdon caudatum - pýchavka ocasatá
 1351. Lycoperdon echinatum - pýchavka ježatá
 1352. Lycoperdon excipuliforme (= Calvatia excipuliformis) - pýchavka palicovitá
 1353. Lycoperdon lividum - pýchavka hnědá
 1354. Lycoperdon mammiforme – pýchavka závojová
 1355. Lycoperdon marginatum – pýchavka loupavá
 1356. Lycoperdon molle - pýchavka čokoládová
 1357. Lycoperdon nigrescens - pýchavka horská
 1358. Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná
 1359. Lycoperdon pratense (= Vascellum pratense) - pýchavka stlačená
 1360. Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá
 1361. Lycoperdon umbrinum - pýchavka huňatá
 1362. Lyophyllum anthracophilum – penízovka spáleništní
 1363. Lyophyllum atratum – penízovka tmavá
 1364. Lyophyllum cinerascens – líha klubčitá
 1365. Lyophyllum decastes (= Lyophyllum cinerescens = Lyophyllum fumosum) - líha nahloučená (= líha klubčitá)
  • Lyophyllum decastes var. loricatum – líha nahloučená chrupavčitá
 1366. Lyophyllum leucophaeatum – líha šedookrová
 1367. Lyophyllum rancidum – líha páchnoucí
 1368. Macentina abscondita – bradavnice zahalená [Lich.]
 1369. Macentina dictyospora – bradavnice síťovýtrusá [Lich.]
 1370. Macrocystidia cucumis – cystidovka rybovonná
 1371. Macrolepiota excoriata – bedla odřená
 1372. Macrolepiota konradii – bedla Konradova
 1373. Macrolepiota mastoidea – bedla štíhlá
 1374. Macrolepiota procera - bedla vysoká
 1375. Marasmiellus pseudoramealis - špička pavětevná
 1376. Marasmiellus ramealis – špička větevná
 1377. Marasmiellus tricolor – špička trojbarevná
  • Marasmiellus tricolor var. graminis – špička trojbarevná travní
 1378. Marasmiellus vaillantii – špička Vaillantova
 1379. Marasmius bulliardii - špička Bulliardova
 1380. Marasmius cohaerens - špička rohonohá
 1381. Marasmius curreyi - špička Curreyova
 1382. Marasmius epiphyllus - špička listová
 1383. Marasmius limosus - špička močálová (= špička rybničná)
 1384. Marasmius oreades - špička obecná
 1385. Marasmius rotula - špička kolovitá
 1386. Marasmius torquescens - špička kožová
 1387. Marasmius wettsteinii - špička Wettsteinova
 1388. Marasmius wynneae - špička Wynneové
 1389. Margaritispora aquatica
 1390. Megacollybia platyphylla complex - penízovka širokolupenná
 1391. Melanelia stygia – terčovka smoločerná [Lich.]
 1392. Melanelixia fuliginosa – terčovka lesklá [Lich.]
 1393. Melanelixia glabra – terčovka lysá [Lich.]
 1394. Melanelixia glabratula – terčovka olivozelená (= terčovka olivově zelená) [Lich.]
 1395. Melanelixia subargentifera – terčovka bradavčitá [Lich.]
 1396. Melanelixia subaurifera – terčovka hrbolkatá [Lich.]
 1397. Melanohalea elegantula – terčovka vzhledná [Lich.]
 1398. Melanohalea exasperata – terčovka bradavkatá [Lich.]
 1399. Melanohalea exasperatula – terčovka hnědavá [Lich.]
 1400. Melanoleuca cognata tmavobělka žlutavá
 1401. Melanoleuca graminicola – tmavobělka trávní
 1402. Melanoleuca grammopodia – tmavobělka rýhonohá
 1403. Melanoleuca humilis – tmavobělka nízká
 1404. Melanoleuca melaleuca – tmavobělka obecná
 1405. Melanoleuca microcephala – tmavobělka drobnohlavá
 1406. Melanoleuca rasilis – tmavobělka špinavolupenná
 1407. Melanoleuca strictipes - tmavobělka světlemedová (= tmavobělka světle medová)
 1408. Melanoleuca subpulverulenta – tmavobělka poprášená
 1409. Melanophyllum echinatum - bedla krvavá
 1410. Melaspilea gibberulosa – kloboučenka hrbolkatá [Lich.]
 1411. Melogramma spiniferum - protrhlík trnatý
 1412. Menegazzia terebrata – terčovka dírkovaná [Lich.]
 1413. Meripilus giganteus - vějířovec obrovský
 1414. Merismodes anomala (= Cyphellopsis anomala) - číšovec nahloučený
 1415. Micarea bauschiana (= Brianaria bauschiana)třpytka Bauschova [Lich.]
 1416. Micarea botryoides – třpytka květáková [Lich.]
 1417. Micarea byssacea – třpytka plášťová [Lich.]
 1418. Micarea denigrata – třpytka odbarvená [Lich.]
 1419. Micarea lignaria – třpytka dřevní [Lich.]
 1420. Micarea lithinella – třpytka kamenná [Lich.]
 1421. Micarea lutulata (= Brianaria lutulata)třpytka blátivá [Lich.]
 1422. Micarea melaena – třpytka černá [Lich.]
 1423. Micarea micrococca – třpytka maloplodá [Lich.]
 1424. Micarea misella – třpytka ubohá [Lich.]
 1425. Micarea nitschkeana – třpytka Nitschkeova [Lich.]
 1426. Micarea peliocarpa – třpytka černomodrá [Lich.]
 1427. Micarea prasina – třpytka trávozelená [Lich.]
 1428. Micarea soralifera – třpytka sorálonosná [Lich.]
 1429. Micarea sylvicola (= Brianaria sylvicola)třpytka lesní [Lich.]
 1430. Micarea viridileprosa – třpytka zelenoprašná [Lich.]
 1431. Microcalicium arenarium – kališenkovka písková
 1432. Microcalicium disseminatum – kališenkovka roztroušená
 1433. Milospium lacoizquetae
 1434. Miriquidica nigroleprosa – misnička černoprachá [Lich.]
 1435. Mitrula paludosa - čapulka bahenní
 1436. Moelleropsis nebulosa – panarie mlhavá [Lich.]
 1437. Mollisia benesuada - terčenka poradní
 1438. Mollisia cf. cinerea - terčenka popelavá
 1439. Mollisia cf. hydrophila - terčenka vodomilná
 1440. Mollisia lividofusca - terčenka černožlutá
 1441. Mollisia ventosa - terčenka buková
 1442. Montanelia disjuncta – terčovka drobkovitá [Lich.]
 1443. Montanelia sorediata – terčovka sorediózní [Lich.]
 1444. Mucidula mucida (= Oudemansiella mucida) - slizečka porcelánová
 1445. Mucronella bresadolae - ostenatka Bresadolova
 1446. Mutatoderma mutatum (= Hyphoderma mutatum) - kornatec proměnlivý
 1447. Mutinus caninus - psivka obecná
 1448. Mycena abramsii - helmovka raná
 1449. Mycena acicula - helmovka jehličkovitá (= helmovka jehličková)
 1450. Mycena aetites – helmovka šedolupenná
 1451. Mycena alba – helmovka bílá
 1452. Mycena amicta - helmovka modravá
 1453. Mycena arcangeliana - helmovka Oortova
 1454. Mycena aurantiomarginata - helmovka zlatobřitá
 1455. Mycena capillaripes – helmovka nitkovitá
 1456. Mycena capillaris - helmovka vlasová
 1457. Mycena cinerella - helmovka šedá
 1458. Mycena citrinomarginata – helmovka žlutolemá
 1459. Mycena crocata - helmovka šafránová
 1460. Mycena epipterygia - helmovka slizká
 1461. Mycena erubescens - helmovka hořkomléčná
 1462. Mycena fagetorum - helmovka buková
 1463. Mycena filopes - helmovka niťonohá
 1464. Mycena flavescens - helmovka nažloutlá
 1465. Mycena floridula – helmovka květnatá
 1466. Mycena galericulata - helmovka tuhonohá
 1467. Mycena galopus - helmovka mléčná
  • Mycena galopus var. nigra – helmovka mléčná černá
 1468. Mycena haematopus - helmovka krvonohá
 1469. Mycena inclinata - helmovka leponohá
 1470. Mycena latifolia - helmovka širokolupenná
 1471. Mycena leptocephala – helmovka chlorová
 1472. Mycena leptocephala - helmovka ojíněná
 1473. Mycena maculata - helmovka skvrnitá
 1474. Mycena metata - helmovka kuželovitá
 1475. Mycena mirata – helmovka obdivuhodná
 1476. Mycena olivaceomarginata - helmovka hnědobřitá
 1477. Mycena pearsoniana – helmovka Pearsonova
 1478. Mycena pelianthina - helmovka zoubkatá
 1479. Mycena polyadelpha – helmovka mnohobratrá
 1480. Mycena polygramma - helmovka rýhonohá
 1481. Mycena pseudocorticola - helmovka koromilná
 1482. Mycena pseudopicta – helmovka malovaná
 1483. Mycena pterigena - helmovka kapradinová
 1484. Mycena pura - helmovka ředkvičková
 1485. Mycena purpureofusca - helmovka hnědopurpurová
 1486. Mycena renati - helmovka medonohá
 1487. Mycena rosea - helmovka narůžovělá
 1488. Mycena rosella – helmovka růžová
 1489. Mycena rubromarginata - helmovka červenobřitá
 1490. Mycena sanguinolenta - helmovka krvavá
 1491. Mycena silvae-nigrae - helmovka smrková
 1492. Mycena speirea - helmovka tenkonohá
  • Mycena speirea f. candida – helmovka tenkonohá bělostná
 1493. Mycena stipata - helmovka louhová
 1494. Mycena strobilicola - helmovka šiškomilná
 1495. Mycena stylobates - helmovka deskovitá
 1496. Mycena tintinnabulum - helmovka pařezová
 1497. Mycena viridimarginata - helmovka zelenobřitá
 1498. Mycena vitilis - helmovka měnlivá
 1499. Mycena vulgaris – helmovka obecná
 1500. Mycena zephirus - helmovka zefírová
 1501. Mycena sp. - helmovka
 1502. Mycetinis alliaceus - špička cibulová
 1503. Mycetinis querceus – špička česnekovonná
 1504. Mycetinis scorodonius - špička česneková
 1505. Mycoacia aurea – hrotnatečka zlatavá
 1506. Mycoacia nothofagi - hrotnatečka sladkovonná
 1507. Mycobilimbia epixanthoides – biatora nažloutlá [Lich.]
 1508. Mycocalicium subtile – kalíška drobná
 1509. Mycocentrospora acerina
 1510. Mycopan scabripes - ronivka drsnonohá
 1511. Myriosclerotinia scirpicola - hlízenka skřípinová
 1512. Myriosclerotinia sulcatula - hlízenka ostřicová
 1513. Naemacyclus fimbriatus
 1514. Naetrocymbe punctiformis
 1515. Naiadella fluitans
 1516. Naucoria alnetorum - kržatka olšinová (= olšovička olšinná)
 1517. Naucoria escharioides - kržatka oděná
 1518. Naucoria macrospora kržatka velkovýtrusá
 1519. Naucoria salicis - kržatka vrbová
 1520. Naucoria scolecina - kržatka bažinná
 1521. Naucoria sphagneti - kržatka rašeliníková
 1522. Nectria cinnabarina - rážovka rumělková
 1523. Nectria peziza – rážovka kustřebkovitá
 1524. Nemania atropurpurea - dřevomor černý
 1525. Nemania chestersii – dřevomor Chestersův
 1526. Nemania serpens complex - dřevomor plazivý
  • Nemania serpens var. colliculosa – dřevomor plazivý hrbolkatý
 1527. Neoboletus luridiformis (= Boletus luridiformis) - hřib kovář
 1528. Neobulgaria pura - rosoloklihatka čirá (= rosoloklihatka růžová)
 1529. Neolentinus adhaerens - houževnatec přivázlý
 1530. Neolentinus lepideus – houževnatec šupinatý
 1531. Neonectria coccinea (= Nectria coccinea) - rážovka šarlatová
 1532. Neonectria fuckeliana – rážovka Fuckelova
 1533. Neonectria galligena - rážovka buková
 1534. Neonectria punicea - rážovka granátová
 1535. Neottiella janthina - plátenice šišková
 1536. Nephroma bellum – ledviník pěkný [Lich.]
 1537. Nephroma parile – ledviník sorediózní [Lich.]
 1538. Nephroma resupinatum – ledviník obecný [Lich.]
 1539. Normandina acroglypta (= Lauderlindsaya acroglypta)normandina [Lich.]
 1540. Ochrolechia androgyna – blednice obojetná [Lich.]
 1541. Ochrolechia arborea – blednice stromová [Lich.]
 1542. Ochrolechia subviridis (= Ochrolechia bahusiensis)blednice zelenavá [Lich.]
 1543. Ochrolechia turneri – blednice Turnerova [Lich.]
 1544. Odonticium septocystidia - kornatec praskající
 1545. Olla millepunctata hrnéčkovka tužebníková
 1546. Ombrophila fagiseda - plátenice buková
 1547. Ombrophila ianthina – plátenice fialová
 1548. Ombrophila violacea – plátenice olšová
 1549. Onnia tomentosa – ďubkatec plstnatý
 1550. Onnia triquetra – ďubkatec borový
 1551. Onygena corvina – kaziroh havraní
 1552. Opegrapha gyrocarpa – kreskovec zákrutovitý [Lich.]
 1553. Opegrapha niveoatra – kreskovec černoplodý [Lich.]
 1554. Opegrapha rufescens – kreskovec červenavý [Lich.]
 1555. Opegrapha varia (= Alyxoria varia)kreskovec měnlivý [Lich.]
 1556. Opegrapha vermicellifera – kreskovec stopečkatý [Lich.]
 1557. Opegrapha vulgata – kreskovec obecný [Lich.]
 1558. Orbilia coccinella – kruhovka slunéčková
 1559. Orbilia cf. delicatula - kruhovka borová
 1560. Orbilia cf. leucostigma kruhovka nažloutlá
 1561. Orbilia cf. xanthostigma - kruhovka olšová
 1562. Ossicaulis lachnopus - strmělka drobnovýtrusá
 1563. Ossicaulis lignatilis – strmělka dřevní
 1564. Osteina obducta – trsnateček kosťový
 1565. Otidea alutacea - ouško kožové
 1566. Otidea bufonia – ouško velké
 1567. Otidea cochleata – ouško škeblovité
 1568. Otidea onotica – ouško kornoutovité
 1569. Otidea tuomikoskii - ouško Tuomikoskiho
 1570. Oxyporus obducens - ostropórka rozlitá
 1571. Oxyporus populinus - ostropórka topolová
 1572. Pachyphiale fagicola (= Gyalecta fagicola)kryptovka buková [Lich.]
 1573. Panaeolina foenisecii - kropenatec otavní
 1574. Panaeolus acuminatus - kropenatec zahrocený
 1575. Panaeolus fimicola - kropenatec tmavý (= kropenatec hnojný)
 1576. Panaeolus guttulatus – kropenatec kapénka
 1577. Panaeolus papilionaceus - kropenatec motýlovitý
 1578. Panellus mitis - pařezník jemný
 1579. Panellus stipticus - pařezník obecný
 1580. Panus conchatus – hlíva fialová
 1581. Panus neostrigosus – hlíva chlupatá
 1582. Parasola conopilus - křehutka kuželovitá
 1583. Parasola hemerobia – křehutka denivková
 1584. Parasola misera – hnojník ubohý
 1585. Parasola plicatilis - hnojník řasnatý
 1586. Parmelia barrenoae – terčovka planá [Lich.]
 1587. Parmelia ernstiae – terčovka Ernstova [Lich.]
 1588. Parmelia omphalodes – terčovka střechovitá [Lich.]
 1589. Parmelia saxatilis – terčovka skalní [Lich.]
 1590. Parmelia submontana – terčovka podhorská [Lich.]
 1591. Parmelia sulcata – terčovka brázditá [Lich.]
 1592. Parmelina tiliacea – terčovka lipová [Lich.]
 1593. Parmeliopsis ambigua – terčovka rozestřená [Lich.]
 1594. Parmeliopsis hyperopta – terčovka nepovšimnutá [Lich.]
 1595. Paxillus involutus complex - čechratka podvinutá
 1596. Paxillus ionipus – čechratka sklepní fialovonohá
 1597. Paxillus rubicundulus – čechratka olšová
 1598. Peccania cernohorskyi – lišejka Černohorského [Lich.]
 1599. Peltigera aphthosa – hávnatka bradavičnatá [Lich.]
 1600. Peltigera canina – hávnatka psí [Lich.]
 1601. Peltigera collina – hávnatka chlumní [Lich.]
 1602. Peltigera didactyla – hávnatka drobná [Lich.]
 1603. Peltigera horizontalis – hávnatka rovnovážná [Lich.]
 1604. Peltigera leucophlebia – hávnatka běložilná [Lich.]
 1605. Peltigera malacea – hávnatka měkká [Lich.]
 1606. Peltigera polydactylon – hávnatka mnohoprstá [Lich.]
 1607. Peltigera praetextata – hávnatka obetkaná [Lich.]
 1608. Peltigera rufescens – hávnatka naryšavělá [Lich.]
 1609. Peltigera venosa – hávnatka křivožebrá [Lich.]
 1610. Peltula euploca – štítnatka šupinovitá [Lich.]
 1611. Peniophora cinerea - kornatka popelavá
 1612. Peniophora incarnata - kornatka masová
 1613. Peniophora laeta – kornatka lošákovitá
 1614. Peniophora limitata - kornatka jasanová
 1615. Peniophora lycii – kornatka stříbrošedá
 1616. Peniophora pithya - kornatka smrková (= kornatka šedomodrá)
 1617. Peniophora polygonia – kornatka osiková
 1618. Peniophora quercina – kornatka dubová
 1619. Peniophora rufomarginata – kornatka lipová
 1620. Peniophorella praetermissa (= Hyphoderma praetermissum) - kornatec smetanový
 1621. Peniophorella pubera - kornatka pýřitá
 1622. Perenniporia fraxinea - troudnatec jasanový
 1623. Peroneutypa heteracantha – bradavkatka různoostná
 1624. Pertusaria albescens – děratka bělavá [Lich.]
 1625. Pertusaria amara – děratka hořká [Lich.]
 1626. Pertusaria coccodes – děratka kulovitá [Lich.]
 1627. Pertusaria corallina – děratka korálová [Lich.]
 1628. Pertusaria coronata – děratka korunovitá [Lich.]
 1629. Pertusaria hemisphaerica – děratka polokulovitá [Lich.]
 1630. Pertusaria leioplaca – děratka hladkokorá [Lich.]
 1631. Pertusaria pertusa – děratka hladká [Lich.]
 1632. Pertusaria pupillaris – děratka zornicová [Lich.]
 1633. Pezicula carpinea – vyklenutka habrová
 1634. Pezicula ocellata - vyklenutka věnčená
 1635. Peziza arvernensis - řasnatka lesní
 1636. Peziza badia – řasnatka hnědá
 1637. Peziza echinospora řasnatka uhelná
 1638. Peziza limnaea - řasnatka mokřadní
 1639. Peziza micropus - řasnatka krátkonohá
 1640. Peziza phyllogena – řasnatka olivohnědá (= řasnatka olivově hnědá)
 1641. Peziza repanda – řasnatka zprohýbaná
 1642. Peziza varia – řasnatka měnlivá
 1643. Peziza vesiculosa – řasnatka vosková
 1644. Pezizella languida - miskovička plochá
 1645. Phaeocollybia jennyae – kořenatka Jennyina
 1646. Phaeocollybia lugubris – kořenatka špičatá
 1647. Phaeogalera stagnina - čepičatka bažinná
 1648. Phaeohelotium geogenum - voskovička dlouhovýtrusá
 1649. Phaeolus schweinitzii - hnědák Schweinitzův
 1650. Phaeomarasmius erinaceus - kržatka ježatá
 1651. Phaeophyscia endophoenicea – terčovník červenavý [Lich.]
 1652. Phaeophyscia chloantha – terčovník zelenavý [Lich.]
 1653. Phaeophyscia nigricans – terčovník černající [Lich.]
 1654. Phaeophyscia orbicularis – terčovník kruhovitý [Lich.]
 1655. Phaeophyscia pusilloides – terčovník maličký [Lich.]
 1656. Phaeophyscia sciastra – terčovník stínomilný [Lich.]
 1657. Phallus impudicus - hadovka smrdutá
 1658. Phanerochaete affinis - kůrovka příbuzná
 1659. Phanerochaete laevis - kůrovka hladká (= kornatec hladký)
 1660. Phanerochaete sanguinea – kůrovka krvavá
 1661. Phanerochaete sordida - kůrovka smetanová
 1662. Phanerochaete tuberculata - kůrovka hrbolatá
 1663. Phanerochaete velutina - kůrovka sametová
 1664. Phellinus alni - ohňovec olšový
 1665. Phellinus chrysoloma - ohňovec smrkový
 1666. Phellinus conchatus – ohňovec škeblovitý
 1667. Phellinus hartigii - ohňovec Hartigův
 1668. Phellinus igniarius - ohňovec obecný
 1669. Phellinus nigricans – ohňovec černající
 1670. Phellinus nigrolimitatus - ohňovec ohraničený
 1671. Phellinus pini – ohňovec borový
 1672. Phellinus pomaceus – ohňovec ovocný
 1673. Phellinus ribis – ohňovec rybízový
 1674. Phellinus torulosus – ohňovec hrbolatý
 1675. Phellinus viticola – ohňovec izabelový
 1676. Phellodon connatus – lošáček tmavý
 1677. Phellodon niger – lošáček černý
 1678. Phellodon tomentosus – lošáček číškovitý
 1679. Phlebia centrifuga - žilnatka bledá
 1680. Phlebia livida - žilnatka olovová
 1681. Phlebia radiata - žilnatka oranžová
 1682. Phlebia rufa - žilnatka proměnlivá
 1683. Phlebia tremellosa - dřevokaz rosolovitý
 1684. Phlebia unica - žilnatka jedinečná
 1685. Phlebiella filicina – voskovec kapraďovitý
 1686. Phlebiopsis gigantea - kornatec obrovský
 1687. Phleogena faginea - prachovečník bukový
 1688. Phlyctis argena – měchýřkovka stříbřitá [Lich.]
 1689. Pholiota adiposa - šupinovka slizká
 1690. Pholiota cerifera – šupinovka zlatozávojná
 1691. Pholiota conissans – šupinovka ověšená
 1692. Pholiota flammans - šupinovka ohnivá
 1693. Pholiota gummosa – šupinovka gumovitá
 1694. Pholiota highlandensis – šupinovka spáleništní
 1695. Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová
 1696. Pholiota limonella – šupinovka zlatožlutá
 1697. Pholiota lubrica – šupinovka hnědočervená
 1698. Pholiota mixta – šupinovka bledookrová
 1699. Pholiota scamba – šupinovka drobná
 1700. Pholiota spumosa – šupinovka borová
 1701. Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá
 1702. Pholiota squarrosoides - šupinovka ježatá
 1703. Pholiota subochracea – šupinovka třepenitkovitá
 1704. Pholiota tuberculosa – šupinovka hlízkovitá
 1705. Pholiotina vestita – čepičatka ošacená
 1706. Phragmotrichum chailletii
 1707. Phyllachora junci - puchýřka sítinová
 1708. Phylloporus pelletieri - lupenopórka červenožlutá
 1709. Phyllotopsis nidulans - hlíva hnízdovitá
 1710. Physcia adscendens – terčovník odstávavý [Lich.]
 1711. Physcia aipolia – terčovník lysý [Lich.]
 1712. Physcia caesia – terčovník šedý [Lich.]
 1713. Physcia dimidiata – terčovník poloviční [Lich.]
 1714. Physcia dubia – terčovník růžicovitý [Lich.]
 1715. Physcia stellaris – terčovník hvězdovitý [Lich.]
 1716. Physcia tenella – terčovník tenounký [Lich.]
 1717. Physcia wainioi – terčovník Vainiův [Lich.]
 1718. Physconia enteroxantha – terčovník nažloutlý [Lich.]
 1719. Physconia grisea – terčovník našedlý [Lich.]
 1720. Physconia perisidiosa – terčovník zrnitý [Lich.]
 1721. Physisporinus vitreus - pórnatice skleněná
 1722. Piccolia ochrophora – biatorela bledá [Lich.]
 1723. Picipes badius - choroš smolonohý
 1724. Pilobolus crystallinus - měchomršť krystalický
 1725. Piloderma byssinum - kornatečka proměnlivá (= kornatečka vláknitá)
 1726. Piptoporus betulinus - březovník obecný
 1727. Placocarpus schaereri [Lich.]
 1728. Placopyrenium fuscellum – bradavnice hnědavá [Lich.]
 1729. Placynthiella dasaea – změnověnka Dášina [Lich.]
 1730. Placynthiella icmalea – změnověnka Ismaelina [Lich.]
 1731. Placynthiella oligotropha – změnověnka oligotrofní [Lich.]
 1732. Placynthiella uliginosa – změnověnka bažinná [Lich.]
 1733. Placynthium nigrum – placynthium černé [Lich.]
 1734. Platismatia glauca – pukléřka sivá [Lich.]
 1735. Pleopsidium chlorophanum – drobnovýtruska žlutolesklá [Lich.]
 1736. Pleurosticta acetabulum – terčovka pohárkatá [Lich.]
 1737. Pleurotus dryinus - hlíva dubová
 1738. Pleurotus ostreatus - hlíva ústřičná
 1739. Pleurotus pulmonarius - hlíva plicní
 1740. Plicaturopsis crispa - měkkouš kadeřavý
 1741. Pluteus atromarginatus - štítovka černolemá
 1742. Pluteus brunneoradiatus – štítovka hnědožíhaná
 1743. Pluteus cervinus - štítovka jelení
 1744. Pluteus chrysophaeus – štítovka žlutozelenavá
 1745. Pluteus depauperatus - štítovka chudobná
 1746. Pluteus ephebeus - štítovka jinošská
 1747. Pluteus hispidulus - štítovka huňatá
 1748. Pluteus leoninus - štítovka žlutá
 1749. Pluteus luctuosus - štítovka lemovaná
 1750. Pluteus nanus – štítovka nízká
 1751. Pluteus pellitus – štítovka bílá
 1752. Pluteus petasatus - štítovka žíhaná
 1753. Pluteus phlebophorus - štítovka síťnatá
 1754. Pluteus plautus - štítovka sametonohá
 1755. Pluteus podospileus - štítovka vločkatá
 1756. Pluteus pouzarianus - štítovka Pouzarova
 1757. Pluteus pseudoroberti – štítovka bělavá
 1758. Pluteus romellii – štítovka Romellova
 1759. Pluteus salicinus - štítovka vrbová
 1760. Pluteus semibulbosus - štítovka hlízečkatá
 1761. Pluteus thomsonii - štítovka Thomsonova
 1762. Pluteus umbrosus - štítovka stinná
 1763. Podophacidium xanthomelum – žlutěnka černožlutá
 1764. Polychidium muscicola – mnohoklanek mechový [Lich.]
 1765. Polydesmia pruinosa - ojíněnka houbomilná
 1766. Polyporus arcularius - choroš plástvový
 1767. Polyporus badius - choroš smolonohý
 1768. Polyporus brumalis - choroš poloplástvový
 1769. Polyporus ciliatus - choroš brvitý (= choroš zimní)
 1770. Polyporus melanopus – choroš černonohý
 1771. Polyporus squamosus - choroš šupinatý
 1772. Polyporus varius - choroš měnlivý
 1773. Polysporina simplex – drobnovýtruska jednoduchá [Lich.]
 1774. Porina aenea – hrbolovka bronzová [Lich.]
 1775. Porina chlorotica – hrbolovka blednoucí [Lich.]
 1776. Porina lectissima – hrbolovka puklatá [Lich.]
 1777. Porphyrellus porphyrosporus (= Tylopilus porphyrosporus) - hřib nachovýtrusý
 1778. Porpidia crustulata – porpidie roztroušená [Lich.]
 1779. Porpidia macrocarpa – porpidie velkoplodá [Lich.]
 1780. Porpidia nadvornikiana – porpidie Nádvorníkova [Lich.]
 1781. Porpidia rugosa – porpidie modravá [Lich.]
 1782. Porpidia soredizodes – porpidie sorediová [Lich.]
 1783. Porpidia tuberculosa – porpidie hrbolatá [Lich.]
 1784. Porpoloma pes-caprae – čirůvka kozí noha
 1785. Postia alni - bělochoroš drobný
 1786. Postia balsamea - bělochoroš cystidonosný
 1787. Postia caesia - bělochoroš modravý
 1788. Postia fragilis - bělochoroš křehký
 1789. Postia guttulata - bělochoroš slzící
 1790. Postia lactea - bělochoroš mléčný
 1791. Postia leucomallella - bělochoroš nahořklý
 1792. Postia ptychogaster - bělochoroš pýchavkovitý
 1793. Postia rennyi - bělochoroš prašnatý
 1794. Postia sericeomollis - bělochoroš hedvábitý
 1795. Postia stiptica - bělochoroš hořký
 1796. Postia tephroleuca - bělochoroš mírný (= bělochoroš našedlý)
 1797. Proliferodiscus pulveraceus - množilka poprášená
 1798. Propolis farinosa (= Propolis versicolor)vnořenka obecná
 1799. Protoblastenia rupestris – psora skalní [Lich.]
 1800. Protoparmelia atriseda – misnička černobázá [Lich.]
 1801. Protoparmelia badia – misnička hnědá [Lich.]
 1802. Protoparmeliopsis muralis (= Lecanora muralis = Lecanora saxicola) misnička zední [Lich.]
 1803. Protostropharia semiglobata (= Stropharia semiglobata) - límcovka polokulovitá
 1804. Protothelenella corrosa – přibitkovka vykousaná [Lich.]
 1805. Psathyrella candolleana - křehutka Candolleova
 1806. Psathyrella corrugis - křehutka útlá
 1807. Psathyrella cotonea - křehutka vlnitá (= křehutka vlnatá)
 1808. Psathyrella fagetophila - křehutka bučinná
 1809. Psathyrella fibrillosa – křehutka pelyňková
 1810. Psathyrella fusca – křehutka tmavohnědá
 1811. Psathyrella impexa – křehutka nečesaná
 1812. Psathyrella leucotephra – křehutka běločerná
 1813. Psathyrella microrrhiza – křehutka tenkokořenná
 1814. Psathyrella obtusata – křehutka otupělá
 1815. Psathyrella opaca – křehutka neprůhledná
 1816. Psathyrella panaeoloides – křehutka kropenatcová
 1817. Psathyrella pennata – křehutka opýřená
 1818. Psathyrella piluliformis - křehutka vodomilná
 1819. Psathyrella prona – křehutka maličká
 1820. Psathyrella pseudocorrugis – křehutka svraštělá
 1821. Psathyrella pseudogracilis – křehutka štíhlá
 1822. Psathyrella sacchariolens - křehutka sladkovonná
 1823. Psathyrella senex - křehutka Friesova
 1824. Psathyrella spadicea - křehutka čokoládová
 1825. Psathyrella spadiceogrisea - křehutka hnědošedá
  • Psathyrella spadiceogrisea f. mammifera křehutka hnědošedá bradavkatá
 1826. Psathyrella spintrigeroides - křehutka bělovláknitá
 1827. Psathyrella tenuiculakřehutka výkalová
 1828. Psathyrella tephrophylla - křehutka špinavolupenná
 1829. Psathyrella typhae - křehutka orobincová
 1830. Pseudevernia furfuracea – terčovka otrubčitá [Lich.]
 1831. Pseudoclitocybe cyathiformis - strmělka číškovitá
 1832. Pseudoclitocybe expallens – strmělka vybledající
 1833. Pseudocraterellus undulatus (= Pseudocraterellus sinuosus) - stroček kadeřavý
 1834. Pseudohydnum gelatinosum - rosolozub huspenitý
 1835. Pseudombrophila cervaria – mrvovka jelení
 1836. Pseudomerulius aureus - dřevomorka zlatá
 1837. Pseudoomphalina kalchbrenneri - kalichovka Kachlbrennerova
 1838. Pseudoplectania nigrella – ušíčko černé
 1839. Psilocybe arcana (= Psilocybe serbica var. arcana) - lysohlávka tajemná
 1840. Psilocybe bohemica (= Psilocybe serbica var. bohemica) lysohlávka česká
 1841. Psilocybe bullacea – lysohlávka kulovitá
 1842. Psilocybe cyanescens – lysohlávka modrající
 1843. Psilocybe mairei - lysohlávka Maireova
 1844. Psilocybe semilanceata - lysohlávka kopinatá
 1845. Psilocybe serbica - lysohlávka srbská
 1846. Psilolechia clavulifera – šálečka kyjonosná [Lich.]
 1847. Psilolechia lucida – šálečka žlutá [Lich.]
 1848. Psorotichia moravica – prachovečka moravská [Lich.]
 1849. Puccinia coronata rez korunkatá
 1850. Puccinia graminis – rez travní
 1851. Puccinia cf. phragmitis - rez rákosová
 1852. Puccinia pygmaea – rez trpasličí
 1853. Pycnoporellus fulgens - oranžovec vláknitý
 1854. Pycnoporus cinnabarinus - outkovka rumělková
 1855. Pycnora sorophora – strupka soronosná [Lich.]
 1856. Pyrenopeziza pulveracea – průtržka zaprášená
 1857. Pyrenula nitida – jadernička lesklá [Lich.]
 1858. Pyrenula nitidella – jadernička blýskavá [Lich.]
 1859. Radulomyces confluens - struhák splývavý
 1860. Radulomyces molaris - struhák blanitý
 1861. Radulomyces orbiculare struhák okrouhlý
 1862. Ramalina calicaris – stužkovec vidličnatý [Lich.]
 1863. Ramalina capitata – stužkovec nízký [Lich.]
 1864. Ramalina europaea – stužkovec evropský [Lich.]
 1865. Ramalina farinacea – stužkovec pomoučený [Lich.]
 1866. Ramalina fastigiata – stužkovec topolový [Lich.]
 1867. Ramalina fraxinea – stužkovec jasanový [Lich.]
 1868. Ramalina pollinaria – stužkovec prašný [Lich.]
 1869. Ramalina thrausta – stužkovec plavý [Lich.]
 1870. Ramaria abietina – kuřátka zelenající
 1871. Ramaria apiculata – kuřátka nazelenalá
 1872. Ramaria eumorpha – kuřátka Invalova
 1873. Ramaria flaccida – kuřátka plihá
 1874. Ramaria flavescenskuřátka nažloutlá (= kuřátka žlutavá)
 1875. Ramaria flavoides – kuřátka žluťoučká
 1876. Ramaria lutea – kuřátka bledoslizká
 1877. Ramaria myceliosa – kuřátka kořínkatá
 1878. Ramaria pallidosaponaria – kuřátka zrosolovatělá
 1879. Ramaria rubella - kuřátka červená
 1880. Ramaria rubripermanens – kuřátka načervenalá
 1881. Ramaria stricta - kuřátka přímá
 1882. Ramariopsis subtilis - kyjovečka útlá (= kuřinec útlý)
 1883. Ramicola coniophora – kržatka štěničná
 1884. Reichlingia leopoldii [Lich.]
 1885. Resinicium bicolor - ostnáček dvoubarvý
 1886. Resinicium furfuraceum - ostnáček otrubičnatý
 1887. Resinomycena saccharifera - helmovka mizivá
 1888. Resupinatus applicatus - hlívečník připjatý
 1889. Resupinatus poriaeformis džbánovka pórnatkovitá
 1890. Resupinatus trichotis - hlívečník štětinatý
 1891. Rhizina undulata - kořenitka nadmutá
 1892. Rhizocarpon badioatrum – mapovník hnědočerný [Lich.]
 1893. Rhizocarpon cinereovirens – mapovník šedozelený [Lich.]
 1894. Rhizocarpon disporum – mapovník jednovýtrusý [Lich.]
 1895. Rhizocarpon distinctum – mapovník zřetelný [Lich.]
 1896. Rhizocarpon geographicum – mapovník zeměpisný [Lich.]
 1897. Rhizocarpon lavatum – mapovník stolový [Lich.]
 1898. Rhizocarpon lecanorinum – mapovník misničkovitý [Lich.]
 1899. Rhizocarpon polycarpum – mapovník mnohoplodý [Lich.]
 1900. Rhizocarpon reductum – mapovník tmavý [Lich.]
 1901. Rhizocarpon subgeminatum – mapovník podvojný [Lich.]
 1902. Rhizocarpon umbilicatum – mapovník vápnomilný [Lich.]
 1903. Rhizocarpon viridiatrum – mapovník zelenočerný [Lich.]
 1904. Rhizodiscina cf. lignyota - miskovka dřevní
 1905. Rhizochaete radicata - kůrovka vláknitá
 1906. Rhizomarasmius setosus – špička listožijná
 1907. Rhizopogon roseolus – kořenovec načervenalý
 1908. Rhodocollybia butyracea – penízovka máslová
 1909. Rhodocollybia filamentosa - penízovka vláknitá
 1910. Rhodocollybia maculata - penízovka skvrnitá
 1911. Rhodocollybia prolixa – penízovka prodloužená
  • Rhodocollybia prolixa var. distorta – penízovka prodloužená kroucená
 1912. Rhodocybe caelata – rudoušek reliefový
 1913. Rhodocybe gemina – rudoušek uťatý
 1914. Rhodocybe mundula – rudoušek hořký
 1915. Rhodocybe parilis – rudoušek vločkatý
 1916. Rhodocybe popinalis – rudoušek rozpraskaný
 1917. Rhodonia placenta - pórnatka placentová
 1918. Rhytisma acerinum - svraštělka javorová
 1919. Rickenella fibula - kalichovka oranžová
 1920. Rickenella swartzii - kalichovka Swartzova
 1921. Rigidoporus crocatus - ostropórka černající
 1922. Rigidoporus sanguinolentus (= Physisporinus sanguinolentus) - pórnatice krvavějící
 1923. Rimularia furvella – políčkovka tmavá [Lich.]
 1924. Rimularia insularis – políčkovka osluněná [Lich.]
 1925. Rinodina aspersa – rohovka nahloučená [Lich.]
 1926. Rinodina bischoffii – rohovka Bischoffova [Lich.]
 1927. Rinodina efflorescens – rohovka květovitá [Lich.]
 1928. Rinodina excrescens – rohovka výrůstková [Lich.]
 1929. Rinodina pityrea – rohovka holubí [Lich.]
 1930. Rinodina pyrina – rohovka hruškovitá [Lich.]
 1931. Rinodina rinodinoides – rohovka rohovkovitá [Lich.]
 1932. Rinodina subpariata (= Rinodina degeliana)rohovka podobná [Lich.]
 1933. Ripartites tricholoma - čechratička čirůvková
 1934. Ropalospora viridis – hnědenka zelená [Lich.]
 1935. Roridomyces roridus – helmovka lepkavá
 1936. Rosellinia aquila - prsnatka orličí
 1937. Rosellinia corticium – prsnatka vlnatá
 1938. Roselliniella cladoniae
 1939. Rugosomyces carneus – čirůvka masová
 1940. Rugosomyces persicolor – čirůvka broskvová
 1941. Russula acetolens – holubinka žlutá
 1942. Russula adusta – holubinka osmahlá
 1943. Russula aeruginea - holubinka trávozelená
 1944. Russula albonigra - holubinka černobílá
 1945. Russula alnetorum - holubinka olšinná
 1946. Russula alutacea – holubinka podrusá
 1947. Russula amethystina – holubinka ametystová
 1948. Russula amoena – holubinka půvabná
 1949. Russula amoenolens – holubinka hřebílkatá
 1950. Russula aquosa - holubinka vodnatá
 1951. Russula cf. aquosa - holubinka vodnatá
 1952. Russula atropurpurea (= Russula undulata) - holubinka černonachová
 1953. Russula atrorubens - holubinka tmavočervená
 1954. Russula aurea – holubinka zlatá
 1955. Russula aurora (= Russula velutipes) - holubinka jitřenková (= holubinka azurová)
 1956. Russula badia - holubinka brunátná
 1957. Russula betularum - holubinka březová
 1958. Russula cessans – holubinka cihlová
 1959. Russula chloroides - holubinka akvamarínová
 1960. Russula claroflava - holubinka chromová
 1961. Russula coerulea – holubinka hořká
 1962. Russula curtipes – holubinka krátkonohá
 1963. Russula cyanoxantha - holubinka namodralá
 1964. Russula decolorans – holubinka odbarvená
 1965. Russula delica – holubinka bílá
 1966. Russula densifolia - holubinka hustolistá
 1967. Russula emetica - holubinka vrhavka
 1968. Russula exalbicans - holubinka parková
 1969. Russula faginea – holubinka buková
 1970. Russula farinipes holubinka pružná
 1971. Russula favrei – holubinka Favreho
 1972. Russula fellea - holubinka žlučová
 1973. Russula firmula – holubinka tmavofialová
 1974. Russula foetens - holubinka smrdutá
 1975. Russula fragilis - holubinka křehká
  • Russula fragilis var. salicina – holubinka křehká vrbová
 1976. Russula fragrantissima - holubinka nejvonnější
 1977. Russula grata (= Russula laurocerasi) - holubinka hořkomandlová
 1978. Russula graveolens – holubinka slanečková
 1979. Russula grisea – holubinka doupňáková
 1980. Russula grisea - holubinka sivá
 1981. Russula heterophylla - holubinka bukovka
 1982. Russula hydrophila – holubinka šednoucí
 1983. Russula illota holubinka tmavolemá
 1984. Russula insignis – holubinka pruhovaná
 1985. Russula integra - holubinka celokrajná
 1986. Russula intermedia - holubinka Lundelova
 1987. Russula ionochlora - holubinka fialovozelená
 1988. Russula laccata - holubinka norská
 1989. Russula laricina – holubinka modřínová
 1990. Russula luteotacta – holubinka citlivá
 1991. Russula maculata – holubinka skvrnitá
 1992. Russula mustelina - holubinka kolčaví
 1993. Russula nausea – holubinka
 1994. Russula nauseosa - holubinka raná
 1995. Russula nigricans - holubinka černající
 1996. Russula nitida – holubinka lesklá
 1997. Russula nobilis (= Russula fageticola = Russula mairei) - holubinka nádherná
 1998. Russula ochroleuca - holubinka hlínožlutá
 1999. Russula olivacea – holubinka olivová
 2000. Russula paludosa - holubinka jahodová
 2001. Russula pectinata – holubinka hřebenitá
 2002. Russula persicina – holubinka broskvová
 2003. Russula praetervisa – holubinka hřebínkatá
 2004. Russula puellaris - holubinka dívčí
 2005. Russula queletii - holubinka Quéletova
 2006. Russula rhodopus  – holubinka rudonohá
 2007. Russula risigallina – holubinka měnlivá
 2008. Russula romellii - holubinka Romellova
 2009. Russula rosea (= Russula lepida) - holubinka sličná
 2010. Russula sanguinaria – holubinka krvavá
 2011. Russula sardonia - holubinka jízlivá
 2012. Russula silvestris – holubinka lesní
 2013. Russula solaris - holubinka sluneční
 2014. Russula sphagnicola - holubinka rašeliníková
 2015. Russula subfoetens – holubinka páchnoucí
 2016. Russula subrubens - holubinka mokřadní
 2017. Russula turci – holubinka turecká
 2018. Russula velenovskyi – holubinka Velenovského
 2019. Russula versicolor - holubinka unylá
 2020. Russula vesca - holubinka mandlová
 2021. Russula vinosa – holubinka tečkovaná
 2022. Russula violeipes - holubinka fialovonohá
 2023. Russula virescens - holubinka nazelenalá
 2024. Russula viscida – holubinka lepkavá
 2025. Russula xerampelina - holubinka révová
 2026. Russula zvarae – holubinka Zvárova
 2027. Rutstroemia elatina terčka jedlová
 2028. Ruzenia spermoides - chlupatka lysá
 2029. Saccobolus minimus
 2030. Sagaranella gibberosa – líha spáleništní
 2031. Sarcodon imbricatus – lošák jelení
 2032. Sarcogyne clavus – drobnovýtruska kyjovitá [Lich.]
 2033. Sarcogyne regularis – drobnovýtruska pravidelná [Lich.]
 2034. Sarcomyxa serotina (= Panellus serotinus) - pařezník pozdní
 2035. Sarcosagium campestre – biatorela ladní [Lich.]
 2036. Sarcoscypha austriaca – ohnivec rakouský
 2037. Sarcoscypha coccinea – ohnivec šarlatový
 2038. Sarcosphaera coronaria – baňka velkokališná
 2039. Sarea difformis
 2040. Schismatomma pericleum – rozeklanka zkoušená [Lich.]
 2041. Schizophyllum commune - klanolístka obecná
 2042. Schizopora flavipora - pórnovitka drobnoporá
 2043. Schizopora paradoxa - pórnovitka různoporá
 2044. Schizopora radula - pórnovitka obecná
 2045. Scleroderma areolatum – pestřec jamkatý
 2046. Scleroderma bovista – pestřec prášivkovitý
 2047. Scleroderma citrinum - pestřec obecný
 2048. Scleroderma verrucosum - pestřec bradavčitý
 2049. Scoliciosporum curvatum – červovýtruska zakroucená [Lich.]
 2050. Scoliciosporum chlorococcum – červovýtruska řasová [Lich.]
 2051. Scoliciosporum sarothamni – červovýtruska janovcová [Lich.]
 2052. Scoliciosporum umbrinum – červovýtruska hnědá [Lich.]
 2053. Scopuloides hydnoides - kornatka osténkatá (= kornatka hrotnatá)
 2054. Scopuloides rimosa – kornatka rozpraskaná
 2055. Scutellinia cejpii – kosmatka Cejpova
 2056. Scutellinia cf. crinita - kosmatka jelení
 2057. Scutellinia crucipila – kosmatka křížochlupá
 2058. Scutellinia nigrohirtula - kosmatka černoplstnatá
 2059. Scutellinia olivascens kosmatka lahvovitá
 2060. Scutellinia cf. scutellata - kosmatka štítovitá
 2061. Scutellinia subhirtella - kosmatka chloupkatá
 2062. Scutellinia umbrorum - kosmatka stínomilná
 2063. Scutiger pes-caprae – krásnopórka kozí noha
 2064. Scytinostroma hemidichophyticum – tlustěnka
 2065. Scytinostroma portentosum - tlustěnka kafrová
 2066. Scytinostromella heterogena kornateček proměnlivý
 2067. Sebacina cf. grisea - pokrytka nadzemní
 2068. Sebacina incrustans - pokrytka nažloutlá
 2069. Serpula himantioides - dřevomorka lesní
 2070. Serpula lacrymans - dřevomorka domácí
 2071. Sigmoidea praelonga
 2072. Simocybe centunculus - kržatka hnědoolivová
 2073. Simocybe haustellaris – kržatka jazykovitá
 2074. Simocybe sumptuosa - kržatka honosná
 2075. Sirococcus conigenus - kloubnatka smrková
 2076. Sistotrema brinkmannii - rozděrka Brinkmannova
 2077. Sistotrema coroniferum - rozděrka korunkatá
 2078. Sistotrema oblongisporum – rozděrka stříbřitá
 2079. Sistotrema sernanderi – rozděrka Sernanderova
 2080. Sistotremastrum niveocremeum – rozděrka bělokrémová
 2081. Skeletocutis amorpha - kostrovka beztvará
 2082. Skeletocutis carneogrisea - kostrovka šedavá
 2083. Skeletocutis nivea - bělochoroš polokloboukatý
 2084. Skeletocutis subincarnata – pórnatka krémová
 2085. Solorina saccata – terčoplodek vakovitý [Lich.]
 2086. Sowerbyella brevispora – oušenka krátkovýtrusá
 2087. Sparassis brevipes – kotrč štěrbákový
 2088. Sparassis crispa – kotrč kadeřavý
 2089. Sparassis nemecii - kotrč Němcův
 2090. Sparria endlicheri (= Arthonia endlicheri)artonie Endlicherova [Lich.]
 2091. Spathularia flavida – lopatička kyjovitá
 2092. Sphaerobolus stellatus – hrachovec hvězdovitý
 2093. Sphagnurus paluster - penízovka rašeliníková
 2094. Spilonema paradoxum – vláknovka podivná [Lich.]
 2095. Spongipellis delectans - plstnatec bukový
 2096. Spongipellis litschaueri – plstnatec jižní
 2097. Spongipellis pachyodon - plstnatec tlustoostný
 2098. Spongipellis spumeus - plstnatec pěnový
 2099. Staurothele fissa – bradavnice rozpukaná [Lich.]
 2100. Staurothele hymenogonia – bradavnice pláštěnková [Lich.]
 2101. Steccherinum bourdotii - ostnateček Bourdotův
 2102. Steccherinum fimbriatum - ostnateček brvitý
 2103. Steccherinum ochraceum - ostnateček okrový
 2104. Steccherinum oreophilum – bránovitka přezkatá
 2105. Steccherinum subcrinale - ostnateček Kavinův
 2106. Steinia geophana – šálečka zeměmilná [Lich.]
 2107. Stenocladiella neglecta
 2108. Stereum gausapatum – pevník dubový
 2109. Stereum hirsutum - pevník chlupatý
 2110. Stereum rameale pevník bledookrový
 2111. Stereum rugosum - pevník korkovitý
 2112. Stereum sanguinolentum - pevník krvavějící
 2113. Stereum subtomentosum - pevník plstnatý
 2114. Sticta fuliginosa – laločník sazový [Lich.]
 2115. Strangospora moriformis – biatorela morušovitá [Lich.]
 2116. Strangospora pinicola – biatorela borová [Lich.]
 2117. Strobilomyces strobilaceus - šiškovec černý
 2118. Strobilurus esculentus - penízovka smrková
 2119. Strobilurus stephanocystis – penízovka provázková
 2120. Strobilurus tenacellus – penízovka nahořklá
 2121. Stropharia aeruginosa - límcovka měděnková
 2122. Stropharia albonitens - límcovka bílá
 2123. Stropharia caerulea - límcovka modrá
 2124. Stropharia coronilla – límcovka věnčená
 2125. Stropharia inuncta límcovka natřená
 2126. Stropharia pseudocyanea límcovka bílomodrá
 2127. Strossmayeria basitricha - štrosmajerka brvitá
 2128. Stypella subhyalina – slizovník kulatovýtrusý
 2129. Stypella vermiformis - štětinovka červovitá
 2130. Subulicystidium longisporum – kornatec dlouhovýtrusý
 2131. Suillus aeruginascens – klouzek slizký
 2132. Suillus bovinus – klouzek kravský
 2133. Suillus granulatus – klouzek zrnitý
 2134. Suillus grevillei - klouzek modřínový (= klouzek sličný)
 2135. Suillus luteus – klouzek obecný
 2136. Suillus variegatus - hřib strakoš
 2137. Synalissa ramulosa – lišejka souplodá [Lich.]
 2138. Taeniolella beschiana
 2139. Taeniolella trapeliopseos
 2140. Tapesia cf. fusca - plstnatka hnědá
 2141. Tapinella atrotomentosa - čechratka černohuňatá
 2142. Tapinella panuoides - čechratka sklepní
 2143. Tarzetta catinus – zvonkovka žlutavá
 2144. Tarzetta cupularis – zvonkovka číškovitá
 2145. Tarzetta velata – zvonkovka závojová
 2146. Tatraea dumbirensis (= Ciboria dumbirensis) - jehnědka ďumbierská
 2147. Tephrocybe baeosperma - penízovka drobnovýtrusá
 2148. Tephromela atra – misnička černá [Lich.]
 2149. Tephromela grumosa – misnička okruščitá [Lich.]
 2150. Tetrachaetum elegans
 2151. Thanatephorus brevisporus – stopečník krátkovýtrusý
 2152. Thelenella muscorum – mechovnice mechová [Lich.]
 2153. Thelenella vezdae – mechovnice Vězdova [Lich.]
 2154. Thelephora caryophyllea – plesňák karafiátový
 2155. Thelephora palmata - plesňák zápašný
 2156. Thelephora penicillata - plesňák čekankový
 2157. Thelephora terrestris - plesňák zemní
 2158. Thelidium minutulum – bradavkovička drobná [Lich.]
 2159. Thelocarpon epibolum – drobnovýtruska povrchová [Lich.]
 2160. Thelocarpon intermediellum – drobnovýtruska prostřední [Lich.]
 2161. Thelocarpon laureri – drobnovýtruska Laurerova [Lich.]
 2162. Thelocarpon lichenicola – drobnovýtruska lišejníková [Lich.]
 2163. Thelocarpon olivaceum – drobnovýtruska olivová [Lich.]
 2164. Thelopsis rubella [Lich.]
 2165. Thelotrema lepadinum – cecatka chřástnatá [Lich.]
 2166. Thyrea confusa – lišejka podivná [Lich.]
 2167. Tomentella botryoides – vatička šerá
 2168. Tomentella cf. ferruginea - vatička rezavá
 2169. Tomentella cf. terrestris - vatička hnědovínová
 2170. Tomentella sp. - vatička
 2171. Tomentellopsis pusilla – vatovečka drobnovýtrusá
 2172. Toninia candida – toninie bělostná [Lich.]
 2173. Toninia cinereovirens – toninie šedozelená [Lich.]
 2174. Toninia sedifolia – toninie bublinatá [Lich.]
 2175. Trametes gibbosa - outkovka hrbatá
 2176. Trametes hirsuta - outkovka chlupatá
 2177. Trametes ochracea outkovka pásovaná
 2178. Trametes pubescens outkovka pýřitá
 2179. Trametes suaveolens - outkovka vonná
 2180. Trametes versicolor - outkovka pestrá
 2181. Trapelia coarctata – změnověnka šedavá [Lich.]
 2182. Trapelia corticola – změnověnka koromilná [Lich.]
 2183. Trapelia glebulosa – změnověnka podvinutá [Lich.]
 2184. Trapelia involuta – změnověnka temná [Lich.]
 2185. Trapelia obtegens – změnověnka zakrytá [Lich.]
 2186. Trapelia placodioides – změnověnka lemovaná [Lich.]
 2187. Trapeliopsis flexuosa – změnověnka pokřivená [Lich.]
 2188. Trapeliopsis gelatinosa – změnověnka rosolovitá [Lich.]
 2189. Trapeliopsis glaucolepidea – změnověnka modrozelená [Lich.]
 2190. Trapeliopsis granulosa – změnověnka zrnitá [Lich.]
 2191. Trapeliopsis pseudogranulosa – změnověnka zrnkatá [Lich.]
 2192. Trapeliopsis viridescens – změnověnka zelenavá [Lich.]
 2193. Trechispora araneosa - drsnospora pavoučí
 2194. Trechispora cohaerens - drsnospora tmavnoucí
 2195. Trechispora farinacea - drsnospora moučnatá (= kornatec pomoučený)
 2196. Trechispora hymenocystis - pórnatka měchýřkatá
 2197. Trechispora microspora – kornatec jehličkatý
 2198. Trechispora mollusca – pórnovitka sněhobílá
 2199. Tremella foliacea - rosolovka listovitá
 2200. Tremella globispora – rosolovka kulatovýtrusá
 2201. Tremella mesenterica - rosolovka mozkovitá
 2202. Tremiscus helvelloides – rosolovec červený
 2203. Tricellula aquatica
 2204. Tricellula aurantiaca
 2205. Tricellula curvata
 2206. Trichoderma strictipile (= Hypocrea strictipilosa) - masenka
 2207. Tricladium angulatum
 2208. Tricladium castaneicola
 2209. Tricladium chaetocladium
 2210. Tricladium giganteum
 2211. Tricladium splendens
 2212. Tridentaria subuliphora
 2213. Trichaptum abietinum - bránovitec jedlový
 2214. Trichaptum biforme - bránovitec dvoutvarý
 2215. Trichaptum fuscoviolaceum - bránovitec hnědofialový
 2216. Trichobelonium kneiffii - plstnatka rákosová
 2217. Trichocybe puberula - strmělka opýřená
 2218. Trichoglossum hirsutum - jazourek srstnatý
 2219. Tricholoma album – čirůvka bílá
 2220. Tricholoma arvensense – čirůvka příbuzná
 2221. Tricholoma columbetta - čirůvka holubičí
 2222. Tricholoma flavovirens – čirůvka zelánka
 2223. Tricholoma frondosae – čirůvka osiková
 2224. Tricholoma fucatum – čirůvka peřestá
 2225. Tricholoma fulvum - čirůvka žlutohnědá
 2226. Tricholoma imbricatum čirůvka střechovitá
 2227. Tricholoma lascivum - čirůvka smrdutá
 2228. Tricholoma orirubens – čirůvka růžovolupenná
 2229. Tricholoma pessundatum – čirůvka masitá
 2230. Tricholoma populinum – čirůvka topolová
 2231. Tricholoma portentosum - čirůvka havelka
 2232. Tricholoma pseudonictitans – čirůvka lesklá
 2233. Tricholoma saponaceum - čirůvka mýdlová
  • Tricholoma saponaceum var. lavedanum – čirůvka mýdlová lavedanská
 2234. Tricholoma scalpturatum – čirůvka šedožemlová
 2235. Tricholoma sciodes - čirůvka buková
 2236. Tricholoma sejunctum – čirůvka odlišná
 2237. Tricholoma sudum – čirůvka světlá
 2238. Tricholoma sulphureum – čirůvka sírožlutá
 2239. Tricholoma terreum – čirůvka zemní
 2240. Tricholoma ustale - čirůvka osmahlá
 2241. Tricholoma vaccinum čirůvka kravská
 2242. Tricholoma virgatum – čirůvka žíhaná
 2243. Tricholomopsis decora - šafránka ozdobná
 2244. Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá
 2245. Trichonectria hirta – rážovka chlupatá
 2246. Tripospermum myrti
 2247. Triscelophorus monosporus
 2248. Tubaria conspersa - kržatka poprášená (= kržatička poprášená)
 2249. Tubaria furfuracea - kržatka otrubičnatá
 2250. Tubaria romagnesiana – kržatka Romagnesiho
 2251. Tuckermannopsis chlorophylla – pukléřka zelenavá [Lich.]
 2252. Tulasnella albida tulasneovka bělavá
 2253. Tulasnella cf. violea - tulasneovka liláková
 2254. Tumularia aquatica
 2255. Tumularia tuberculata
 2256. Tylopilus felleus - hřib žlučník
 2257. Tylospora fibrillosa – kornatečka bradavkovýtrusá
 2258. Tympanis alnea – tympánovka olšová
 2259. Typhula contorta (= Macrotyphula contorta)kyj zhroucený
 2260. Typhula erythropus – paluška červenonohá
 2261. Typhula fistulosa (= Macrotyphula fistulosa) - kyj rourkovitý
 2262. Typhula juncea (= Macrotyphula juncea) - kyj niťovitý
 2263. Typhula phacorrhiza - paluška sítinovitá (= paluška štíhlá)
 2264. Typhula setipes – paluška štětinonohá
 2265. Umbilicaria cylindrica – pupkovka válcovitá [Lich.]
 2266. Umbilicaria deusta – pupkovka osmahlá [Lich.]
 2267. Umbilicaria hirsuta – pupkovka srstnatá [Lich.]
 2268. Umbilicaria polyphylla – pupkovka mnoholistá [Lich.]
 2269. Usnea barbata – provazovka vousatá [Lich.]
 2270. Usnea dasypoga – provazovka tlustovousá [Lich.]
 2271. Usnea glabrata – provazovka olysalá [Lich.]
 2272. Usnea glabrescens – provazovka olysávající [Lich.]
 2273. Usnea hirta – provazovka srstnatá [Lich.]
 2274. Usnea intermedia – provazovka buková [Lich.]
 2275. Usnea wasmuthii – provazovka Wasmuthova [Lich.]
 2276. Ustulina deusta (= Kretzschmaria deusta) - spálenka skořepatá (= dřevomor kořenový)
 2277. Vahliella leucophaea – panarie malolistá [Lich.]
 2278. Valsa abietis - bradavkatka jedlová
 2279. Valsa ambiens - bradavkatka obecná
 2280. Valsa nivea – běloterčka topolová
 2281. Valsa sordida – běloterčka špinavá
 2282. Vararia investiens - vidlenka nažloutlá
 2283. Vararia ochroleuca - vidlenka drobnovýtrusá
 2284. Vargamyces aquaticus
 2285. Varicellaria lactea – děratka mléčná [Lich.]
 2286. Varicosporium delicatum
 2287. Varicosporium elodeae
 2288. Varicosporium tricladiiforme
 2289. Veluticeps abietina - pevník smrkový
 2290. Verpa conica - kačenka náprstkovitá
 2291. Verrucaria aethiobola – bradavnice hladká [Lich.]
 2292. Verrucaria aquatilis – bradavnice vodní [Lich.]
 2293. Verrucaria dolosa – bradavnice klamná [Lich.]
 2294. Verrucaria funckii – bradavnice Funckova [Lich.]
 2295. Verrucaria hochstetteri – bradavnice Hochstetterova [Lich.]
 2296. Verrucaria macrostoma – bradavnice velká [Lich.]
 2297. Verrucaria muralis – bradavnice zední [Lich.]
 2298. Verrucaria nigrescens – bradavnice černavá [Lich.]
 2299. Verrucaria ochrostoma – bradavnice bledá [Lich.]
 2300. Verrucaria polysticta – bradavnice kajčí [Lich.]
 2301. Verrucaria praetermissa – bradavnice přehlédnutá [Lich.]
 2302. Verrucaria procopii – bradavnice Procopova [Lich.]
 2303. Verrucaria sphaerospora – bradavnice okrouhlovýtrusá [Lich.]
 2304. Vezdaea aestivalis – mizenka letní [Lich.]
 2305. Vibrissea filisporia – míhavka košíčková
 2306. Vibrissea flavovirens míhavka žlutozelená
 2307. Vibrissea leptospora - míhavka přisedlá (= míhavka tenkovýtrusá)
 2308. Vibrissea truncorum - míhavka vodní
 2309. Violella fucata – houboplodka nalíčená [Lich.]
 2310. Volucrispora graminea
 2311. Volvariella bombycina - kukmák bělovlný
 2312. Volvariella caesiotincta - kukmák dřevní
 2313. Volvariella gloiocephala – kukmák okázalý
 2314. Volvariella murinella – kukmák myší
 2315. Volvariella pusilla - kukmák maličký
 2316. Volvariella taylori – kukmák Taylorův
 2317. Vuilleminia alni - větvovka olšová
 2318. Vuilleminia comedens - větvovka obecná
 2319. Vuilleminia coryli – větvovka lísková
 2320. Vulpicida pinastri – pukléřka sosnová [Lich.]
 2321. Xanthoparmelia conspersa – terčovka posypaná [Lich.]
 2322. Xanthoparmelia loxodes – terčovka růžicovitá [Lich.]
 2323. Xanthoparmelia protomatrae – terčovka prastará [Lich.]
 2324. Xanthoparmelia pulla – terčovka tmavá [Lich.]
 2325. Xanthoparmelia stenophylla – terčovka úzkolistá [Lich.]
 2326. Xanthoparmelia verruculifera – terčovka nahloučená [Lich.]
 2327. Xanthoria candelaria – terčník lesklý [Lich.]
 2328. Xanthoria elegans – terčník pohledný [Lich.]
 2329. Xanthoria fallax – terčník klamný [Lich.]
 2330. Xanthoria parietina – terčník zední [Lich.]
 2331. Xanthoria polycarpa – terčník mnohoplodý [Lich.]
 2332. Xenasmatella vaga (= Phlebiella sulphurea) - kornatec sírožlutý
 2333. Xerocomellus chrysenteron - hřib žlutomasý
 2334. Xerocomellus porosporus – hřib uťatovýtrusý
 2335. Xerocomellus pruinatus - hřib sametový
 2336. Xerocomellus rubellus – hřib červený
 2337. Xerocomus bubalinus – hřib parkový
 2338. Xerocomus ferrugineus (= Boletus ferrugineus) - hřib osmahlý
 2339. Xerocomus subtomentosus – hřib plstnatý
 2340. Xeromphalia picta
 2341. Xeromphalina campanella - kalichovka zvonečková
 2342. Xerula pudens – slizečka dlouhonohá
 2343. Xerula radicata – slizečka ocasatá
 2344. Xylaria carpophila - dřevnatka číškomilná
 2345. Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá
 2346. Xylaria longipes - dřevnatka dlouhonohá
 2347. Xylaria polymorpha - dřevnatka mnohotvará (= dřevnatka kyjovitá)
 2348. Xylobolus frustulatus – pevník rozpraskaný
 2349. Xylographa parallela – dřevopiska rovnoběžná [Lich.]
 2350. Xylopsora caradocensis (= Hypocenomyce caradocensis)strupka nafouklá [Lich.]
 2351. Xylopsora friesii (= Hypocenomyce friesii)strupka Friesova [Lich.]
 2352. Zwackhia viridis (= Opegrapha viridis)kreskovec zelený [Lich.]

 

Literatura ke stažení

Průzkumy z Vysočiny:

 

Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.