Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Houby Vysočiny

Marek Brom [ed] (2017)

Při průzkumech v rámci projektu bylo na vybraných územích Vysočiny zjištěno přes 1000 druhů makromycetů. Pro některé obtížně určitelné taxony byl proveden molekulární rozbor vybraných herbářových položek. Během posledních dvou let v době trvání projektu patří mezi nejzásadnější objevy na Českomoravské vrchovině nález minimálně jednoho nového druhu pro Českou republiku a řada druhů zařazených mezi kriticky ohrožené a ohrožené v Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky a několik druhů náleží mezi zvláště chráněné dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění.

 

Obsah

1) Mykologické průzkumy vybraných lokalit
2) Seznam hub vybraných nelesních biotopů vyšších poloh centrální části Českomoravské vrchoviny
3) Seznam hub vybraných lesních biotopů vyšších poloh centrální části Českomoravské vrchoviny
4) Abecední seznam hub (makromycetů) Vysočiny podle českých jmen
5) Abecední seznam hub (makromycetů) Vysočiny podle vědeckých jmen
6) Mykologická bibliografie Vysočiny
7) Metodika
8) Ke stažení
8.1) Metodické podklady:
 • Hodnocení a kategorizace ochranářského managementu nelesních stanovišť na Vysočině z hlediska vlivu na jejich mykobiotu (Marek Brom, PDF ke stažení)
 • Charakteristika "mrtvého" dřeva (Marek Brom, PDF ke stažení)
 • Mykologická bibliografie Vysočiny (Marek Brom, PDF ke stažení)
8.2) Popularizační letáčky:
 • Houby jedlobučin, bučin a suťových lesů Vysočiny (Marek Brom, PDF ke stažení)

2) Seznam hub vybraných nelesních biotopů vyšších poloh centrální části Českomoravské vrchoviny

Makromycety nelesních stanovišť se zaměřením na rašeliniště, rašelinné a vlhké louky, krátkostébelné (smilkové) podhorské trávníky, včetně na těchto stanovištích rostoucích soliterních dřevin, sekundárně vzniklých křovitých vrbin, mokřadních olšin, březin, vrbin a lesních okrajů

Marek Brom (2017)

Použité zkratky a barevné zvýraznění viz metodika.

 1. EN Adelphella babingtonii (Sacc.) Pfister, Matočec & I. Kušan - Bochníček potoční (SLG)
 2. LC Agaricus campestris Scop. - Pečárka polní (STR)
 3. LC/V Agaricus comtulus Fr. - Pečárka růžovolupenná (STR)
 4. LC Agaricus semotus Fr. - Pečárka odlišná (STR)
 5. EN Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner & Romagn. ex Bon - Polnička bažinná (STR)
 6. LC Agrocybe pediades (Fr.) Fayod - Polnička polokulovitá (STR)
 7. LC Agrocybe praecox (Pers.) Fayod - Polnička raná (SLG)
 8. LC/V Alboleptonia sericella (Fr.) Largent & R.G. Benedict - Závojenka uhlazená (STR)
 9. LC Amanita fulva Fr. - Muchomůrka hnědožlutá (MYK)
 10. LC Amanita muscaria (L.) Lam. - Muchomůrka červená (MYK)
 11. LC Amanita rubescens Pers. - Muchomůrka červená (MYK)
 12. LC Amanita spissa (Fr.) Bertill. - Muchomůrka šedivka (MYK)
 13. LC Amanita vaginata (Bull.) Lam. - Muchomůrka růžovka (MYK)
 14. LC Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh - Dřevomor mnohotvarý (SLG)
 15. LC/V Armillaria cepistipes Velen. - Václavka cibulkotřenná (SPLG)
 16. CR Armillaria ectypa (Fr.) Lamoure - Václavka bažinná (STR)
 17. LC Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink - Václavka smrková (SPLG)
 18. LC/V Arrhenia lobata (Pers.) Kühner & Lamoure ex Redhead - Mecháček laločnatý (PMC)
 19. DD Arrhenia philonotis (Lasch) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - Kalichovka vodní (SMC)
 20. EN Arrhenia sphagnicola (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - Kalichovka rašeliníková (SSF)
 21. LC Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson - Čihovitka masová (SLG)
 22. LC Athelia epiphylla Pers. - Kornatečka listomilná (SLG)
 23. LC Atheniella flavoalba (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry - Helmovka žlutobílá (STR)
 24. LC Baeospora myosura (Fr.) Singer - Penízečka drobnovýtrusá (SST)
 25. LC Basidioradulum radula (Fr.) Nobles - Kornatec okrouhlý (SLG)
 26. LC Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp. - Voskovička citronová (SPLG)
 27. LC Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. - Šedopórka osmahlá (SLG)
 28. LC Bolbitius titubans (Bull.) Fr. - Slzečník žloutkový (STR-SKP)
 29. LC Boletus edulis Bull. - Hřib smrkový (MYK)
 30. EN Bovista paludosa Lév. - Prášivka bažinná (STR)
 31. LC Bovista plumbea Pers. - Prášivka šedivá (STR)
 32. LC Calocera viscosa (Pers.) Fr. - Krásnorůžek lepkavý (SLG)
 33. LC Ciboria amentacea (Balb.) Fuckel - Jehnědka olšová (SAM)
 34. LC Ciboria coryli (Schellenb.) N.F. Buchw. - Jehnědka lísková (SAM)
 35. LC Clathrus archeri (Berk.) Dring - Květnatec Archerův (STR)
 36. LC/V Clavaria fragilis Holmsk. - Kyjanka křehká (STR)
 37. LC/V Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner - Kyjovečka ostnovýtrusá (STR)
 38. LC Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm. - Strmělka středobarvá (STR)
 39. LC Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. - Strmělka mlženka (STR)
 40. LC Clitocybe cf. rivulosa (Pers.) P. Kumm. - Strmělka odbarvená (STR)
 41. LC Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. - Strmělka žlábkovitá (STR)
 42. LC Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. - Mechovka obecná (MYK)
 43. LC Collybia cirrhata (Schumach.) Quél. - Penízovka řasnatá (SFG)
 44. LC Collybia cookei (Bres.) J.D. Arnold - Penízovka Cookeova (SFG)
 45. LC Collybia tuberosa (Bull.) P. Kumm. - Penízovka hlíznatá (SFG)
 46. LC Coniophora arida (Fr.) P. Karst. - Popraška tenká (SLG)
 47. LC Conocybe apala (Fr.) Arnolds - Sametovka krémová (STR)
 48. LC Conocybe subxerophytica Singer & Hauskn. - Sametovka (STR)
 49. LC Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník spáleništní (SAN)
 50. LC/V Coprinellus pusillulus (Svrček) Házi, L. Nagy, T. Papp & Vágvölgyi - Hnojník (SKP)
 51. LC/V Coprinus macrocephalus (Berk.) Berk. - Hnojník (SKP)
 52. LC Coprinus micaceus (Bull.) Fr. - Hnojník třpytivý (SLG)
 53. LC Cortinarius alnetorum (Velen.) M.M. Moser - Pavučinec olšový (MYK)
 54. LC Cortinarius americanus A.H. Sm. - Pavučinec americký (MYK)
 55. LC Cortinarius anomalus (Fr.) Fr. - Pavučinec odchylný (MYK)
 56. LC Cortinarius armillatus (Fr.) Fr. - Pavučinec náramkovitý (MYK)
 57. LC Cortinarius bataillei (J. Favre ex M.M. Moser) Høil. - Pavučinec Batailleův (MYK)
 58. LC Cortinarius caninus (Fr.) Fr. - Pavučinec psí (MYK)
 59. NT Cortinarius chrysolitus Kauffman - Pavučinec rašeliníkový (MYK)
 60. LC Cortinarius collinitus (Pers.) Fr. - Pavučinec plavooranžový (MYK)
 61. LC Cortinarius croceus (Schaeff.) Gray - Pavučinec šafránový (MYK)
 62. LC Cortinarius decipiens (Pers.) Fr. - Pavučinec zaniklý (MYK)
 63. LC Cortinarius delibutus Fr. - Pavučinec natřený (MYK)
 64. LC Cortinarius diasemospermus Lamoure - Pavučinec meduňkový (MYK)
 65. LC Cortinarius flexipes var. flabellus (Pers.) Fr. - Pavučinec pelargoniový (MYK)
 66. LC Cortinarius flexipes var. flexipes (Pers.) Fr. - Pavučinec pelargoniový (MYK)
 67. EN Cortinarius helvelloides (Bull.) Fr - Pavučinec chřapáčovitý (MYK)
 68. LC Cortinarius obtusus (Fr.) Fr. - Pavučinec tupý (MYK)
 69. LC Cortinarius parvannulatus Kühner - Pavučinec cedrový (MYK)
 70. DD Cortinarius porphyropus (Alb. & Schwein.) Fr. - Pavučinec porfyronohý (MYK)
 71. DD Cortinarius spilomeus (Fr.) Fr. - Pavučinec skvrnitý (MYK)
 72. VU Cortinarius uliginosus Berk. - Pavučinec bažinný (MYK)
 73. LC Cortinarius pholideus (Lilj.) Fr. - Pavučinec šupinatý (MYK)
 74. LC Cortinarius sommerfeltii Høil. - Pavučinec Sommerfeltův (MYK)
 75. LC Corticium roseum Pers. - Kornatec růžový (SLG)
 76. LC Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. - Trepkovitka Cesatiho (SLG)
 77. LC Crepidotus luteolus Sacc. - Trepkovitka žlutavá (SHR-SLG)
 78. LC Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm. - Trepkovitka měnlivá (SLG)
 79. NT Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.) Dennis - Vodnička potoční (SLG-SHR)
 80. LC/V Cudoniella junciseda (Velen.) Dennis - Vodnička sítinová (SGR)
 81. NT Cuphophyllus pratensis (Fr.) Bon - Voskovka luční (STR)
 82. LC/V Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko - Voskovka panenská (STR)
 83. LC Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod - Zrnivka osinková (STR)
 84. LC Cystodermella granulosa (Batsch) Harmaja - Zrnivka obecná (STR)
 85. LC Dacrymyces lacrymalis (Pers.) Sommerf. - Kropilka slzovitá (SLG)
 86. LC Dacrymyces stillatus Nees - Kropilka rosolovitá (SLG)
 87. LC Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. - Síťkovec načervenalý (SPLG)
 88. LC/V Deconica magica (Svrček) Noordel. - Lysohlávka magická (STR)
 89. LC Delicatula integrella (Pers.) Fayod - Žebernatka maličká (SLG)
 90. LC Diatrype bullata (Hoffm.) Fr. - Korovitka vakovitá (SLG)
 91. LC Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not. - Polštářnatka březová (SLG)
 92. LC/V Entoloma bisporigerum (P.D. Orton) Noordel. - Závojenka dvouvýtrusá (STR)
 93. LC/V Entoloma caesiocinctum (Kühner) Noordel. - Závojenka namodralá (STR)
 94. LC/V Entoloma cetratum (Fr.) M.M. Moser - Závojenka štítovitá (STR)
 95. LC/V Entoloma chalybeum (Pers.) Noordel. - Závojenka ocelová (STR)
 96. LC Entoloma clandestinum (Fr.) Noordel. - Závojenka tajná (STR)
 97. LC Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel. - Závojenka křížovýtrusá (STR)
 98. LC/V Entoloma cuspidiferum (Kühner & Romagn.) Noordel. - Závojenka kuželovitá (SMC)
 99. LC/V Entoloma formosum (Fr.) Noordel. - Závojenka sličná (STR)
 100. LC/V Entoloma infula (Fr.) Noordel. - Závojenka růžovolupenná (STR)
 101. LC/V Entoloma jubatum (Fr.) P. Karst. - Závojenka sazolupenná (STR)
 102. LC/V Entoloma lividocyanulum (Kühner) M.M. Moser - Závojenka olovově modrá (STR)
 103. LC/V Entoloma longistriatum (Peck) Noordel. - Závojenka rýhovaná (STR)
 104. CR Entoloma mougeotii (Fr.) Hesler - Závojenka Mougeotova (STR)
 105. LC/V Entoloma neglectum (Lasch) Arnolds - Závojenka zanedbaná (STR)
 106. NT Entoloma porphyrophaeum (Fr.) P. Karst. - Závojenka šedohnědá (STR)
 107. LC/V Entoloma prunuloides (Fr.) Quél. - Závojenka mechovkovitá (STR)
 108. LC/V Entoloma solstitiale (Fr.) Noordel. - Závojenka letní (STR)
 109. LC Entoloma sericatum (Britzelm.) Sacc. - Závojenka hladká (STR)
 110. LC Entoloma sericeum Quél. - Závojenka hedvábná (STR)
 111. LC/V Entoloma sphagnorum (Romagn. & J. Favre) Bon & Courtec. - Závojenka rašeliníková (SSF)
 112. LC Exidia pithya Fr. - Černorosol smrkový (SLG)
 113. LC Exidia plana (F.H. Wigg.) Donk - Černorosol bukový (SLG)
 114. LC Exidia recisa (Ditmar) Fr. - Černorosol terčovitý (SLG)
 115. LC Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin - Plíška brusinková (PLG)
 116. LC Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx - Troudnatec kopytovitý (SPLG)
 117. LC Fomitiporia punctata (Pilát) Murrill - Ohňovec tečkovaný (SPLG)
 118. LC Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. - Troudnatec pásovaný (SPLG)
 119. LC Galerina atkinsoniana A.H. Sm. - Čepičatka Atkinsonova (STR)
 120. LC Galerina clavata (Velen.) Kühner - Čepičatka řídkolupenná (STR)
 121. LC/V Galerina hybrida Kühner - Čepičatka smíšená (SSF)
 122. DD Galerina jaapii A.H. Sm. & Singer - Čepičatka mokřadní (STR)
 123. LC/V Galerina lacustris A.H. Sm. - Čepičatka vlhkomilná (STR)
 124. LC Galerina marginata (Batsch) Kühner - Čepičatka jehličnanová (SLG)
 125. LC Galerina mairei Boutev. & P.A. Moreau - Čepičatka holeňová (SSF)
 126. LC Galerina paludosa (Fr.) Kühner - Čepičatka močálová (SSF)
 127. LC Galerina pumila (Pers.) M. Lange - Čepičatka helmovkovitá (SMC)
 128. LC Galerina vittiformis (Fr.) Singer - Čepičatka pruhovaná (STR)
 129. LC Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. - Lesklokorka ploská (SPLG)
 130. LC/V Gliophorus psittacinus (Schaeff.) Herink - Voskovka papouščí (STR)
 131. LC Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. - Trámovka plotní (SLG)
 132. LC/V Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. & Ryvarden - Pórnovitka borová (SLG)
 133. LC Gymnopus aquosus (Bull.) Antonín & Noordel. - Penízovka vodnatá (STR)
 134. LC Gymnopus confluens (Pers.: Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka splývavá (STR)
 135. LC Hebeloma fusisporum Gröger & Zschiesch. - Slzivka vřetenovýtrusá (MYK)
 136. LC Hebeloma helodes J. Favre - Slzivka bažinná (MYK)
 137. LC Hebeloma incarnatulum A.H. Sm. - Slzivka dlouhotřenná (MYK)
 138. LC Hebeloma leucosarx P.D. Orton - Slzivka bělomasá (MYK)
 139. LC Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. - Slzivka opásaná (MYK)
 140. LC Hemimycena candida (Bres.) Singer - Helmovka bělostná (STR)
 141. DD Hygrocybe cantharellus (Schwein.) Murrill - Voskovka lišková (SMC)
 142. EN Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. - Voskovka šarlatová (STR)
 143. EN Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) M.M. Moser - Voskovka vroubkovaná (SSF)
 144. LC Hygrocybe conica var. conica (Schaeff.) P. Kumm. - Voskovka kuželovitá (STR)
 145. LC/V Hygrocybe conica var. conicopalustris R. Haller Aar. ex Heinem. - Voskovka kuželovitá rašelinná (SMC)
 146. NT Hygrocybe chlorophana (Fr.) Wünsche - Voskovka citrónová (STR)
 147. EN Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon - Voskovka bažinná (STR)
 148. DD Hygrocybe insipida (J.E. Lange) M.M. Moser - Voskovka mírná (STR)
 149. LC Hygrocybe miniata (Fr.) P. Kumm. - Voskovka krvavá (STR)
 150. CR Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche - Voskovka ledková (STR)
 151. LC/V Hygrocybe phaeococcinea (Arnolds) Bon - Voskovka jeřabinová (STR-SMC)
 152. EN Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm. - Voskovka granátová (STR)
 153. CR Hygrocybe russocoriacea (Berk. & T.K. Mill.) P.D. Orton & Watling - Voskovka juchtová (STR)
 154. LC Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire - Lištička pomerančová (SLG-STR)
 155. LC/V Hygrophoropsis fuscosquamula P.D. Orton - Lištička hnědošupinná (STR)
 156. LC Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. - Šťavnatka vonná (MYK)
 157. LC Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. - Šťavnatka pomrazka (MYK)
 158. LC Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr. - Šťavnatka tečkovaná (MYK)
 159. LC Hymenoscyphus calyculus (Fr.) W. Phillips - Voskovička číškovitá (SLG)
 160. LC/V Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken - Třepenitka prodloužená (SMC)
 161. VU Hypholoma myosotis (Fr.) M. Lange - Třepenitka pomněnková (SMC-SSF)
 162. LC Hypholoma polytrichi (Fr.) Ricken - Třepenitka ploníková (SMC)
 163. EN Hypholoma subericaeum (Fr.) Kühner - Třepenitka vlhkožijná (STR)
 164. LC Hypocrea pulvinata Fuckel - Masenka poduškovitá (SFG)
 165. LC Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr. - Dřevomor hnědý (SLG)
 166. §/CR Inocybe cf. acuta Boud. - Vláknice mokřadní (MYK)
 167. LC Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm. - Vláknice zemní (MYK)
 168. LC Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm. - Vláknice plsťovitá (MYK)
 169. LC Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc. - Vláknice pomíchaná (MYK)
 170. LC Inocybe soluta Velen. - Vláknice hladká (MYK)
 171. LC Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. - Rezavec lesknavý (SPLG)
 172. LC Laccaria laccata (Scop.) Cooke - Lakovka laková (MYK)
 173. LC Laccaria proxima (Boud.) Pat.) - Lakovka statná (MYK)
 174. LC Lachnum elongatisporum Baral - Chlupáček (SGR)
 175. LC Lachnum imbecille P. Karst. - Chlupáček (SGR)
 176. EN Lactarius aspideus (Fr.) Fr. - Ryzec lemovaný (MYK)
 177. LC Lactarius deterrimus Gröger - Ryzec smrkový (MYK)
 178. DD Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr. - Ryzec sazový (MYK)
 179. LC Lactarius glyciosmus (Fr.) Fr. - Ryzec vonný (MYK)
 180. LC Lactarius helvus (Fr.) Fr. - Ryze hnědý (MYK)
 181. EN Lactarius lilacinus (Lasch) Fr. - Ryzec lilákový (MYK)
 182. LC Lactarius obscuratus (Lasch) Fr. - Ryzec olšový (MYK)
 183. DD Lactarius omphaliiformis Romagn. - Ryzec nálevkovitý (MYK)
 184. LC Lactarius picinus Fr. - Ryzec datlí (MYK)
 185. LC Lactarius pubescens Fr. - Ryzec pýřitý (MYK)
 186. LC Lactarius tabidus Fr. - Ryzec liškový (MYK)
 187. LC Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray - Ryzec kravský (MYK)
 188. LC/V Lactarius trivialis (Fr.) Fr - Ryzec severský (MYK)
 189. LC Lactarius turpis Fr. - Ryzec šeredný (MYK)
 190. LC Lactarius vietus (Fr.) Fr. - Ryzec scvrklý (MYK)
 191. LC Leccinum cyaneobasileucum Lannoy & Estadès - Kozák šedohnědý (MYK)
 192. NT Leccinum holopus (Rostk.) Watling - Kozák bílý (MYK)
 193. NT Leccinum holopus var. aerugineum (Fr.) Šutara - Kozák bílý nazelenalý (MYK)
 194. LC Leccinum scabrum (Bull.) Gray - Kozák březový (MYK)
 195. NT Leccinum variicolor Watling - Kozák barvoměnný (MYK)
 196. VU Lentinus suavissimus Fr. - Houžovec vonný (SPLG)
 197. LC Lepista gilva (Pers.) Pat. - Strmělka plavá (STR)
 198. LC Lepista nuda (Bull.) Cooke - Čirůvka fialová (STR)
 199. LC Lepista sordida (Schumach.) Singer - Čirůvka špinavá (STR)
 200. EN Lycoperdon caudatum J. Schröt. - Pýchavka ocasatá (STR)
 201. LC Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers. - Pýchavka palicovitá (STR)
 202. LC Lycoperdon lividum Pers. - Pýchavka hnědá (STR)
 203. LC/V Lycoperdon molle Pers. - Pýchavka čokoládová (STR)
 204. LC Lycoperdon perlatum Pers. - Pýchavka obecná (STR)
 205. LC Lycoperdon pratense Pers. - Pýchavka stlačená (STR)
 206. LC/V Marasmius curreyi Berk. & Broome - Špička Curreyova (SGR)
 207. LC Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. - Špička listová (STR)
 208. LC Marasmius limosus Quél. - Špička močálová (SGR)
 209. LC Marasmius wettsteinii Sacc. & P. Syd. - Špička Wettsteinova (STR)
 210. LC Marasmius oreades (Bolton) Fr. - Špička obecná (STR)
 211. LC/V Melanoleuca strictipes (P. Karst.) Jul. Schäff. - Tmavobělka světle medová (STR)
 212. LC/V Mitrula paludosa Fr. - Čapulka bahenní (STR)
 213. LC Mollisia benesuada (Tul.) W. Phillips - Terčenka (SLG)
 214. LC Mollisia cf. cinerea (Batsch) P. Karst. - Terčenka popelavá (SLG)
 215. LC Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. - Helmovka jehličkovitá (STR)
 216. LC Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél. - Helmovka zlatobřitá (STR)
 217. LC Mycena epipterygia (Scop.) Gray - Helmovka slizká (STR-SLG)
 218. LC Mycena filopes (Bull.) P. Kumm. - Helmovka niťonohá (STR)
 219. LC Mycena galericulata (Scop.) Gray - Helmovka tuhonohá (SLG)
 220. LC Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. - Helmovka mléčná (STR)
 221. LC/V Mycena latifolia (Peck) A.H. Sm. - Helmovka širokolupenná (STR)
 222. LC Mycena leptocephala (Pers.) Gillet - Helmovka ojíněná (STR-SLG)
 223. LC Mycena olivaceomarginata (Massee) Massee - Helmovka hnědobřitá (STR)
 224. LC Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. - Helmovka krvavá (STR-SLG)
 225. LC/V Mycena pterigena (Fr.) P. Kumm. - Helmovka kapradinová (SFC)
 226. LC Mycena speirea (Fr.) Gillet - Helmovka tenkonohá (SLG-STR)
 227. LC Mycena zephirus (Fr.) P. Kumm. - Helmovka zefírová (STR)
 228. LC Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin - Špička česneková (STR)
 229. LC/V Myriosclerotinia sulcatula T. Schumach. & L.M. Kohn - Hlízenka ostřicová (SGR)
 230. LC Myriosclerotinia scirpicola (Rehm) N.F. Buchw. - Hlízenka skřípinová (SGR+D246)
 231. LC Naucoria alnetorum (Maire) Kühner & Romagn. - Kržatka olšinová (STR)
 232. LC Naucoria escharioides (Fr.) P. Kumm. - Kržatka oděná (STR)
 233. LC Naucoria salicis P.D. Orton - Kržatka vrbová (STR)
 234. LC Naucoria scolecina (Fr.) Quél. - Kržatka bažinná (STR)
 235. LC/V Naucoria sphagneti P.D. Orton - Kržatka rašeliníková (STR)
 236. LC Nectria cinnabarina (Tode) Fr. - Rážovka rumělková (SPLG)
 237. LC Nemania serpens (Pers.) Gray - Dřevomor plazivý (SLG)
 238. LC Orbilia cf. xanthostigma (Fr.) Fr. - Kruhovka olšová (SLG)
 239. LC Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire - Kropenatec otavní (STR)
 240. LC Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Quél. - Kropenatec zahrocený (STR)
 241. LC Panaeolus fimicola (Pers.) Gillet - Kropenatec tmavý (STR)
 242. LC Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. - Kropenatec motýlovitý (SKP)
 243. LC/V Panellus serotinus (Schrad.) Kühner - Pařezník pozdní (SLG)
 244. LC Paxillus involutus (Batsch) Fr. - Čechratka podvinutá (MYK-SLG)
 245. LC Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. - Kornatka masová (SLG)
 246. LC Pezicula ocellata (Pers.) Seaver - Vyklenutka věnčená (SLG)
 247. LC/V Peziza limnaea Maas Geest. - Řasnatka mokřadní (STR)
 248. EN Phaeogalera stagnina (Fr.) Pegler & T.W.K. Young - Čepičatka bažinná (SPSF-SPMC)
 249. LC Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat - Hnědák Schweinitzův (SPLG)
 250. LC Phaeomarasmius erinaceus (Pers.) Scherff. ex Romagn. - Kržatka ježatá (SLG)
 251. LC Phellinus igniarius (L.) Quél. - Ohňovec obecný (SPLG)
 252. LC Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. - Dřevokaz rosolovitý (SLG)
 253. LC Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm. - Šupinovka slizká (SPLG)
 254. LC/V Pholiota alnicola (Fr.) Singer - Šupinovka olšová (SPLG)
 255. LC Phyllachora junci (Alb. & Schwein.) Fuckel - Puchýřka sítinová (SGR)
 256. NT Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer - Hlíva hnízdovitá (SLG)
 257. LC Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko - Hřib hnědý (MYK-SLG)
 258. LC Pilobolus crystallinus (F. H. Wigg.) Tode - Měchomršť krystalický (SKP)
 259. LC Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. - Březovník obecný (SPLG)
 260. LC Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. - Hlíva ústřičná (SPLG)
 261. LC Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid - Měkkouš kadeřavý (SLG)
 262. LC Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. - Štítovka jelení (SLG)
 263. LC/V Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. - Štítovka žlutá (SLG)
 264. LC Polyporus brumalis (Pers.) Fr. - Choroš poloplástvový (SLG)
 265. LC Polyporus ciliatus Fr. - Choroš brvitý (SLG)
 266. LC Postia alni Niemelä & Vampola - Bělochoroš drobný (SLG)
 267. LC Postia caesia (Schrad.) P. Karst. - Bělochoroš modravý (SLG)
 268. LC Postia fragilis (Fr.) Jülich - Bělochoroš křehký (SLG)
 269. LC Postia tephroleuca (Fr.) Jülich - Bělochoroš mírný (SLG)
 270. LC Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch. - Kožovka tabáková (SLG)
 271. LC Protostropharia semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys - Límcovka polokulovitá (SKP)
 272. LC Psathyrella candolleana (Fr.) Maire - Křehutka Candolleova (STR-SLG)
 273. LC Psathyrella tephrophylla (Romagn.) M.M. Moser - Křehutka špinavolupenná (SLG)
 274. EN Psathyrella typhae (Kalchbr.) - Křehutka orobincová (SGR)
 275. LC/V Pseudoomphalina kalchbrenneri (Bres.) Singer - Kalichovka Kachlbrennerova (STR)
 276. LC Psilocybe crobula (Fr.) Singer - Lysohlávka plevnatá (SLG-STR)
 277. LC Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm. - Lysohlávka kopinatá (STR)
 278. LC Psilocybe serbica M.M. Moser & E. Horak - Lysohlávka srbská (STR)
 279. LC Puccinia cf. phragmitis (Schumach.) Körn. - Rez rákosová (SGR)
 280. LC Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. - Outkovka rumělková (SPLG)
 281. LC Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ. - Struhák blanitý (SLG)
 282. CR Resinomycena saccharifera (Berk. & Broome) Redhead - Helmovka mizivá (SGR)
 283. LC Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.: Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka kuželovitá (STR)
 284. LC Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. - Kalichovka oranžová (SPMC)
 285. LC/V Rickenella swartzii (Fr.) Kuyper - Kalichovka Swartzova (SPMC)
 286. LC Russula aeruginea Lindblad ex Fr. - Holubinka trávozelená (MYK)
 287. LC Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm. - Holubinka černonachová (MYK)
 288. LC Russula atrorubens Quél. - Holubinka tmavočervená (MYK)
 289. LC/V Russula aquosa Leclair - Holubinka vodnatá (MYK)
 290. LC Russula betularum Hora - Holubinka březová (MYK)
 291. LC Russula claroflava Grove - Holubinka chromová (MYK)
 292. LC Russula exalbicans (Krapf) Melzer - Holubinka parková (MYK)
 293. LC Russula foetens Pers. - Holubinka smrdutá (MYK)
 294. LC/V Russula intermedia P. Karst. - Holubinka Lundelova (MYK)
 295. LC/V Russula laccata Huijsman - Holubinka norská (MYK)
 296. LC Russula nauseosa (Pers.) Fr. - Holubinka raná (MYK)
 297. LC Russula ochroleuca Fr. - Holubinka hlínožlutá (MYK)
 298. LC Russula paludosa Britzelm. - Holubinka jahodová (MYK)
 299. LC Russula queletii Fr. - Holubinka Queletova (MYK)
 300. LC Russula sardonia Fr. - Holubinka jízlivá (MYK)
 301. VU Russula sphagnicola Socha - Holubinka rašeliníková (MYK)
 302. DD Russula subrubens (J.E. Lange) Bon - Holubinka mokřadní (MYK)
 303. LC Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. - Holubinka révová (MYK)
 304. LC Scutellinia cf. scutellata (L.) Lambotte - Kosmatka štítovitá (SLG)
 305. LC Schizophyllum commune Fr. - Klanolístka obecná (SLG)
 306. LC Schizopora radula (Pers.) Hallenb. - Pórnovitka obecná (SLG)
 307. LC Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar - Kostrovka beztvará (SLG)
 308. LC Skeletocutis carneogrisea A. David - Kostrovka šedavá (SLG)
 309. LC Scutellinia cf. scutellata (L.) Lambotte - Kosmatka štítovitá (SLG)
 310. LC Scutellinia subhirtella Svrček - Kosmatka chloupkatá (SLG)
 311. LC/V Scutellinia umbrarum (Fr.) Lambotte - Kosmatka (STR)
 312. LC Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst. - Kržatka hnědoolivová (SLG)
 313. LC Sirococcus conigenus (DC.) P.F. Cannon & Minter - (SST)
 314. LC Sphagnurus paluster (Peck) Redhead & V. Hofstetter - Penízovka rašeliníková (SSF)
 315. LC Stereum hirsutum (Willd.) Pers. - Pevník chlupatý (SLG)
 316. LC Stereum rugosum Pers. - Pevník korkovitý (SPLG)
 317. LC Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer - Penízovka smrková (SST)
 318. EN Stropharia albonitens (Fr.) Quél. - Límcovka bílá (STR)
 319. LC Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze - Hřib strakoš (MYK)
 320. LC/V Tephrocybe baeosperma (Romagn.) M.M. Moser - Penízovka (STR)
 321. LC Thelephora terrestris Ehrh. - Plesňák zemní (MYK)
 322. LC Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát - Outkovka chlupatá (SPLG)
 323. LC Trametes suaveolens (L.) Fr. - Outkovka vonná (SPLG)
 324. LC Trametes versicolor (L.) Lloyd - Outkovka pestrá (SPLG)
 325. LC Tremella foliacea Pers. - Rosolovka listovitá (SLG [SPFG?])
 326. LC Tremella mesenterica Retz. - Rosolovka mozkovitá (SLG [SPFG?])
 327. LC Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden - Bránovitec jedlový (SLG)
 328. LC Trichobelonium kneiffii (Wallr.) J. Schröt. - Plstnatka rákosová (SGR)
 329. EN Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. - Jazourek srstnatý (SMC-STR)
 330. LC Tricholoma fulvum (Fr.) Bigeard & H. Guill. - Čirůvka žlutohnědá (MYK)
 331. LC Tubaria conspersa (Pers.) Fayod - Kržatka poprášená (STR-SLG)
 332. LC Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet - Kržatka otrubičnatá (STR-SLG)
 333. NT Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.) Fr. - Míhavka vodní (SLG)
 334. LC Xylaria hypoxylon (L.) Grev. - Dřevnatka parohatá (SLG)
 335. LC Vuilleminia alni Boidin, Lanq. & Gilles - Větvovka olšová (SLG)

 

3) Seznam hub vybraných lesních biotopů vyšších poloh centrální části Českomoravské vrchoviny

Makromycety lesních stanovišť se zaměřením na jedlobučiny, bučiny, suťové lesy, mokřadní olšiny a smrčiny

Marek Brom (2017)

Použité zkratky a barevné zvýraznění viz metodika.

 1. EN Adelphella babingtonii (Sacc.) Pfister, Matočec & I. Kušan - Bochníček potoční (SLG)
 2. LC/V Agaricus essettei Bon - Pečárka hlíznatá (STR)
 3. LC Agaricus impudicus (Rea) Pilát - Pečárka necudná (STR)
 4. LC Agaricus semotus Fr. - Pečárka odlišná (STR)
 5. LC Agrocybe praecox (Pers.) Fayod - Polnička raná (SLG)
 6. LC/V Aleurodiscus amorphus Rabenh. - Škrobnatec jedlový (SLG)
 7. LC/V Alutaceodontia alutacea (Fr.) Hjortstam & Ryvarden - Kornatec tenkovýtrusý (SLG)
 8. LC Amanita battarrae (Boud.) Bon - Muchomůrka žlutoolivová (MYK)
 9. LC Amanita citrina (Schaeff.) Pers. - Muchomůrka citronová (MYK)
 10. LC Amanita crocea (Quél.) Singer - Muchomůrka šafránová (MYK)
 11. LC/V Amanita magnivolvata Aalto - Muchomůrka velkopochvá (MYK)
 12. LC Amanita muscaria (L.) Lam. - Muchomůrka červená (MYK)
 13. LC/V Amanita pachyvolvata (Bon) Krieglst. - Muchomůrka tlustopochvá (MYK)
 14. LC/V Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link - Muchomůrka zelená (MYK)
 15. LC Amanita regalis (Fr.) Michael - Muchomůrka královská (MYK)
 16. LC Amanita rubescens Pers. - Muchomůrka růžovka (MYK)
 17. LC Amanita spissa (Fr.) P. Kumm. - Muchomůrka šedivka (MYK)
 18. DD Amanita submembranacea (Bon) Gröger - Muchomůrka šedoblanitá (MYK)
 19. LC Amanita vaginata (Bull.) Lam. - Muchomůrka obecná (MYK)
 20. LC/V Amanita virosa (Fr.) Bertill. - Muchomůrka jízlivá (MYK)
 21. LC Amphinema byssoides (Pers.) J. Erikss. - Pavučiník třásnitý (MYK)
 22. LC Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - Strmělka kyjonohá (MYK)
 23. LC Amylostereum areolatum (Chaillet) Boidin - Pevníkovec ztlustlý (SLG)
 24. LC/V Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin - Pevníkovec tenký (SLG)
 25. LC Annulohypoxylon cohaerens (Pers.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh - Dřevomor ranový (SLG)
 26. LC Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh - Dřevomor mnohotvarý (SLG)
 27. VU Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden - Pórnatka tlustá (SLG)
 28. LC/V Antrodia gossypium (Speg.) Ryvarden - Pórnatka rozlitá (SLG)
 29. LC Antrodia serialis (Fr.) Donk - Outkovka řadová (SLG)
 30. LC/V Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst. - Outkovka zprohýbaná (SLG)
 31. LC Antrodiella faginea Vampola & Pouzar - Outkovečka buková (SLG)
 32. NT Antrodiella mentschulensis (Pilát ex Pilát) Ryvarden - Outkovečka naoranžovělá (SLG)
 33. LC/V Antrodiella onychoides (Egeland) Niemelä - Outkovečka bezpřezkatá (SLG)
 34. LC/V Antrodiella pallescens (Pilát) Niemelä & Miettinen - Outkovečka bledá (SLG)
 35. LC Antrodiella parasitica Vampola - Outkovečka cizopasná (SLG)
 36. LC Antrodiella serpula (P. Karst.) Spirin & Niemelä - Outkovečka Höhnelova (SLG)
 37. LC/V Armillaria cepistipes Velen. - Václavka cibulkotřenná (SPLG)
 38. LC Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink - Václavka smrková (SPLG)
 39. LC Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf - Čihovitka masová (SLG)
 40. LC/V Ascocoryne sarcoides (Jacq.) W. J. Groves & Wilson - Čihovitka větší (SLG)
 41. LC Ascodichaena rugosa Butin - (PLG)
 42. §§/VU Ascotremella faginea (Peck) Seaver - Mozkovka rosolovitá (SLG)
 43. LC Athelia decipiens (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. - Kornatečka bělavá (SLG)
 44. LC Athelia epiphylla Pers. - Kornatečka listomilná (SLG)
 45. LC/V Athelia pyriformis (M.P. Christ.) Jülich - Kornatečka hruškovýtrusá (SLG)
 46. LC Aurantiporus fissilis (Berk. & M. A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden - Bělochoroš jabloňový (SPL)
 47. LC Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. - Bolcovitka ucho Jidášovo (SLG)
 48. LC/V Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. - Bolcovitka mozkovitá (SLG)
 49. LC Basidioradulum radula (Fr.) Nobles - Kornatec okrouhlý (SLG)
 50. LC Belonidium cf. sulphureum (Pers.) Raitv. - Kustřebička sírová (SLG)
 51. LC Bertia moriformis (Tode) De Not. - Morušovka bradavčitá (SLG)
 52. LC Biscogniauxia nummularia (Bull.) Kuntze - Káčovka penízková (SLG)
 53. LC Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp. - Voskovička citronová (SLG)
 54. LC Bisporella pallescens (Pers.) S. E. Carp. & Korf - Voskovička bledavá (SLG)
 55. LC Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. - Šedopórka osmahlá (SPLG)
 56. LC Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst. - Šedopórka zakouřená (SPLG)
 57. LC/V Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken - Slzečník síťnatý (SLG)
 58. LC Boletus edulis Bull. - Hřib smrkový (MYK)
 59. LC Boletus ferrugineus Schaeff. - Hřib osmahlý (MYK)
 60. LC Boletus reticulatus Schaeff. - Hřib dubový (MYK)
 61. LC/V Bondarzewia montana (Quél.) Singer - Bondarcevka horská (SPLG)
 62. LC Botryobasidium aureum Parmasto - Pavučiník zlatý (SLG)
 63. LC Botryobasidium conspersum J. Erikss. - Pavučiník vločkatý (SLG)
 64. LC Botryobasidium subcoronatum (Höhn. & Litsch.) Donk - Pavučiník obecný (SLG)
 65. LC Botryobasidium vagum (Berk. & M. A. Curtis) D.P. Rogers - Pavučiník člunkovýtrusý (SLG)
 66. LC Botryohypochnus isabellinus (Fr.) J. Erikss. - Pavučiník izabelový (SLG)
 67. LC/V Bovista nigrescens Pers. - Prášivka černající (STR)
 68. LC Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. - Klihatka černá (SLG)
 69. LC/V Bulgariella pulla (Fr.) P. Karst. - Klihatečka pochmurná (SLG)
 70. LC/V Byssocorticium efibulatum Hjortstam & Ryvarden - Pavučiník bezpřezkatý (SLG)
 71. LC Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto - Dřevokaz papírovitý (SLG)
 72. LC/V Callistosporium pinicola Arnolds - Penízovka troudní (SLG)
 73. LC Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini - Hřib kříšť (MYK)
 74. LC Calocera cornea (Batsch) Fr. - Krásnorůžek rohovitý (SLG)
 75. LC Calocera viscosa (Pers.) Fr. - Krásnorůžek lepkavý (SLG)
 76. LC Camarops polysperma (Mont.) J. H. Miller - Bolinka mnohovýtrusá (SLG)
 77. §§§/NT Camarops tubulina (Alb. & Schwein.) Shear - Bolinka černohnědá (SLG)
 78. LC Cantharellus amethysteus (Quél.) Sacc. - Liška amethystová (MYK)
 79. LC Cantharellus cibarius Fr. - Liška obecná (MYK)
 80. VU Cantharellus friesii Quél. - Liška Friesova (MYK)
 81. LC Cantharellus tubaeformis Fr. - Liška nálevkovitá (MYK)
 82. LC Ceraceomyces serpens (Tode) Ginns - Voskovec hnědnoucí (SLG)
 83. LC/V Ceraceomyces violascens (Fr.) Jülich - Voskovec cystidový (SLG)
 84. LC Cerrena unicolor (Bull.) Murrill - Outkovka jednobarvá (SPLG)
 85. LC Ceriporia excelsa S. Lundell ex Parmasto - Pórnatka nádherná (SLG)
 86. LC/V Ceriporia purpurea (Fr.) Donk - Pórnatka purpurová (SLG)
 87. LC Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domański - Pórnatka síťkovitá (SLG)
 88. LC Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk - Pórnatka zelenající (SLG)
 89. LC/V Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Dománski - Pórnatka bledoplavá (SLG)
 90. LC/V Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. & Ryvarden - Pórnatka Donkova (SLG)
 91. LC Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich - Pórnatka popelavá (SLG)
 92. LC/V Clavicorona pyxidata (Pers.) Doty - Korunokyjka svícnovitá (SLG)
 93. LC Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt. - Kuřátečko popelavé (STR)
 94. LC Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. - Kuřátečko hřebenité (STR)
 95. LC Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar - Plstnateček severský (SPLG)
 96. LC/V Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. - Šindelovník severský (SPLG)
 97. LC Clitocybe costata Kühner & Romagn. - Strmělka kosťovitá (MYK)
 98. LC Clitocybe nebularis (Batsch) Quél. - Strmělka mlženka (MYK)
 99. LC Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. - Strmělka anýzová (MYK)
 100. LC Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper - Strmělka vodopisná (MYK)
 101. LC Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm. - Strmělka listomilná (MYK)
 102. LC/V Clitocybe subbulbipes Murrill - Strmělka cibulkatá (SLG)
 103. LC/V Clitocybe truncicola (Peck) Sacc. - Strmělka kmenová (SPLG)
 104. LC Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. - Strmělka žlábkovitá (MYK)
 105. LC Clitopilus daamsii Noordel. - Mechovka Daamsova (SLG)
 106. LC Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. - Mechovka obecná (MYK)
 107. LC Collybia cirrhata (Schumach.) P. Kumm. - Penízovka řásnatá (SFG)
 108. LC Collybia cookei (Bres.) J. D. Arnold - Penízovka Cookeova (SFG)
 109. LC/V Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb. - Konferticium hladkovýtrusé (SLG)
 110. LC Coniophora arida (Fr.) P. Karst. - Popraška tenká (SLG)
 111. LC Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst. - Popraška sklepní (SLG)
 112. LC Conocybe aporos Kits van Wav. - Čepičatka bezpórá (STR)
 113. LC Conocybe semiglobata Kühner & Watling - Sametovka polokulovitá (STR)
 114. CR Conocybe subpubescens P.D. Orton - Sametovka prstovitá (SLG-STR)
 115. LC Coprinellus callinus (M. Lange & A. H. Sm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník netrpělivý (STR)
 116. LC Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange - Hnojník nasetý (SPLG)
 117. LC Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník domácí (SLG-STR)
 118. LC Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník třpytivý (SLG)
 119. LC Coprinellus radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník paprskový (SLG)
 120. DD Coprinellus silvaticus (Peck) Gminder - Hnojník lesní (SLG)
 121. LC Coprinellus sp. - Hnojník (SLG)
 122. LC/V Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník kmenový (SLG)
 123. LC Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník žlutochlupý (STR-SLG)
 124. LC Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník inkoustový (STR-SLG)
 125. LC Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník zaječí (SLG-STR)
 126. DD Coprinopsis spelaiophila (Bas & Uljé) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník trvanlivý (SLG)
 127. LC/V Coprinus leiocephalus P.D. Orton - Hnojník žlutohlavý (SLG)
 128. LC Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden - Outkovka francouzská (SLG)
 129. LC Cortinarius anomalus (Fr.) Fr. - Pavučinec odchylný (MYK)
 130. DD Cortinarius balteatus (Fr.) Fr. - Pavučinec fialovolilákový (MYK)
 131. LC Cortinarius bolaris (Pers.) Fr. - Pavučinec červenošupinatý (MYK)
 132. LC/V Cortinarius lignicola Bidaud - Pavučinec dřevožijný (MYK)
 133. LC Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr. - Pavučinec krvavý (MYK)
 134. LC Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - Pavučinec (MYK)
 135. LC Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - Pavučinec (MYK)
 136. LC Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - Pavučinec (MYK)
 137. LC Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - Pavučinec (MYK)
 138. LC Cortinarius violaceus (L.) Gray - Pavučinec fialový (MYK)
 139. LC Craterellus cornucopioides (L.) Pers. - Stroček trubkovitý (MYK)
 140. LC/V Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm. - Trepkovitka zploštělá (SLG)
 141. LC/V Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst. - Trepkovitka šupinkatá (SLG)
 142. LC/V Crepidotus carpaticus Pilát - Trepkovitka karpatská (SLG)
 143. LC Crepidotus epibryus (Fr.) Quél. - Trepkovitka běloučká (STR)
 144. LC Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude - Trepkovitka měkká (SLG)
 145. LC/V Crepidotus subverrucisporus Pilát - Trepkovitka tečkovaná (SLG)
 146. LC Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm. - Trepkovitka měnlivá (SLG)
 147. LC/V Crustoderma dryinum (Berk. & M. A. Curtis) Parmasto - Kornatec skořicový (SLG)
 148. EN Crustomyces subabruptus (Bourdot & Galzin) Jülich - Zubatka tvrdá (SLG)
 149. LC Cryptocoryneum condensatum (Wallr.) E. W. Mason & S. Hughes ex S. Hughes - (SLG)
 150. NT Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.) Dennis - Vodnička potoční (SLG-STR)
 151. LC/V Cyanoboletus pulverulentus (Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini - Hřib modračka (MYK)
 152. LC Cyathus striatus (Huds.) Willd. - Číšenka rýhovaná (SLG)
 153. LC Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich - Kornatec rozvitý (SLG)
 154. LC Cyphellopsis anomala (Pers.) Donk - Číšovec nahloučený (SLG)
 155. LC Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod - Zrnivka osinková (STR)
 156. LC Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod - Zrnivka žraločí (STR-SLG)
 157. LC/V Cystoderma subvinaceum A.H. Sm. - Zrnivka (SLG)
 158. LC Cystodermella granulosa (Batsch) Harmaja - Zrnivka obecná (STR-SLG)
 159. EN Cystolepiota bucknallii (Berk. & Broome) Singer & Clémençon - Bedla Bucknallova (STR)
 160. LC Cystolepiota seminuda (Lasch) Bon - Bedla polonahá (STR)
 161. LC/V Dacrymyces enatus (Berk. & M. A. Curtis) Massee - Kropilka hnědá (SLG)
 162. LC Dacrymyces lacrymalis (Pers.) Nees - Kropilka slzovitá (SLG)
 163. LC Dacrymyces minor Peck - Kropilka menší (SLG)
 164. LC Dacrymyces stillatus Nees - Kropilka rosolovitá (SLG)
 165. LC Dacrymyces variisporus McNabb - Kropilka terčovitá (SLG)
 166. LC/V Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto - Kornatec Karstenův (SLG)
 167. LC Daedalea quercina (L.) Pers. - Síťkovec dubový (SPLG)
 168. LC Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. - Síťkovec načervenalý (SPLG)
 169. LC Datronia mollis (Sommerf.) Donk - Outkovka měkká (SPLG)
 170. LC Delicatula integrella (Pers.) Fayod - Žebernatka maličká (SLG)
 171. LC Dendrothele acerina (Pers.) P. A. Lemke - Kornatec javorový (SLG)
 172. LC Dendrothele alliacea (Quél.) P. A. Lemke - Kornatec pórkový (SLG)
 173. CR Dendrothele wojewodae Pouzar - Kornatec Wojewodův (SLG)
 174. LC/V Dentipellis fragilis (Pers.) Donk - Ostnateček křehký (SLG)
 175. LC Diatrype decorticata (Pers.) Rappaz - Korovitka popraskaná (buková) (SLG)
 176. LC Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. - Korovitka terčovitá (SLG)
 177. LC Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not. - Polštářnatka březová (SLG)
 178. LC Dumontinia tuberosa (Bull.) L. M. Kohn - Hlízenka sasanková (PHR)
 179. LC/V Durandiella gallica M. Morelet - (SLG)
 180. LC Elaphomyces granulatus Fr. - Jelenka obecná (STR)
 181. LC Endoxyla rostrata (Tode) Munk - (SFG)
 182. LC Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel. - Závojenka křížovýtrusá (STR)
 183. EN Entoloma euchroum (Pers.) Donk - Závojenka modrá (STR-SLG)
 184. LC/V Entoloma formosum (Fr.) Noordel. - Závojenka sličná (STR)
 185. LC Entoloma hirtipes (Schumach.) M.M. Moser - Závojenka slanečková (STR)
 186. NT Entoloma nitidum Quél. - Závojenka lesklá (STR)
 187. DD Entoloma placidum (Fr.) Zerova - Závojenka buková (STR-SLG)
 188. LC Entoloma pleopodium (Bull.) Noordel. - Závojenka játrová (STR)
 189. LC Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. - Závojenka vmáčklá (STR)
 190. LC Entoloma sericatum (Britzelm.) Sacc. - Závojenka hedvábná (STR)
 191. LC Entoloma undatum (Fr.) M. M. Moser - Závojenka zvlněná (STR)
 192. LC Entoloma vernum S. Lundell - Závojenka jarní (STR)
 193. LC Eutypa maura (Fr.) Sacc. - Bradavkatka javorová (SLG)
 194. LC Eutypa spinosa (Pers.) Tul. & C. Tul. - Bradavkatka ostnitá (SLG)
 195. LC Eutypella quaternata (Pers.) Rappaz - Bradavkatka čtyřčetná (SLG)
 196. NT Exidia cartilaginea S. Lundell & Neuhoff - Černorosol chrupavčitý (SLG)
 197. LC Exidia pithya Fr. - Černorosol smrkový (SLG)
 198. LC Exidia plana (F.H. Wigg.) Donk - Černorosol bukový (SLG)
 199. LC Exidia saccharina Fr. - Černorosol borový (SLG)
 200. LC Exidia truncata Fr. - Černorosol uťatý (SLG)
 201. LC Fibulomyces mutabilis (Bres.) Jülich - Kornatečka proměnlivá (SLG)
 202. LC Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle - Kržatka plodomilná (STR-SCP)
 203. EN Flammulaster limulatus (Fr. ex Weinm.) Watling - Kržatka šikmá (SLG)
 204. EN Flammulaster muricatus (Fr.) Watling - Kržatka ostnitá (SLG)
 205. LC Flammulina velutipes (Curtis) Singer - Penízovka sametonohá (SLG)
 206. EN Flaviporus citrinellus (Niemelä & Ryvarden) Ginns - Outkovečka citrónová (SLG)
 207. LC Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx - Troudnatec kopytovitý (SPLG)
 208. LC Fomitiporia punctata (Pilát) Murrill - Ohňovec tečkovaný (SPLG)
 209. LC Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. - Troudnatec pásovaný (SPLG)
 210. NT Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst. - Troudnatec růžový (SPLG)
 211. LC Fuscoporia contigua (Pers.) G. Cunn. - Ohňovec dotýkavý (SLG)
 212. LC Fuscoporia ferruginosa (Schrad.) Murrill - Ohňovec rezavý (SLG)
 213. LC Galerina cf. hypnorum (Schrank) Kühner - Čepičatka mechová (SPMC)
 214. LC Galerina marginata (Batsch) Kühner - Čepičatka jehličnanová (SLG)
 215. LC/V Galerina triscopa (Fr.) Kühner - Čepičatka pařezová (SLG)
 216. LC Galzinia incrustans (Höhn. & Litsch.) Parmasto - (SLG)
 217. LC Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. - Lesklokorka ploská (SPLG)
 218. LC/V Ganoderma carnosum Pat. - Lesklokorka jehličnanová (SLG)
 219. CR Globulicium hiemale (Laurila) Hjortstam - Kornatec zimní (SLG)
 220. LC Gloeocystidiellum porosum (Berk. & M. A. Curtis) Donk - Kornateček okrovějící (SLG)
 221. EN Gloeohypochnicium analogum (Bourdot & Galzin) Hjortstam - Kornatec zápašný (SLG)
 222. LC Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. - Trámovka jedlová (SLG)
 223. LC Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki - Anýzovník vonný (SLG)
 224. LC Gloeophyllum sepiarium (Wulf.) P. Karsten - Trámovka plotní (SLG)
 225. LC/V Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss. - Slizopórka nazelenalá (SLG)
 226. LC Gloiothele lactescens (Berk.) Hjortstam - Kornatec slzící (SLG)
 227. EN Granulobasidium vellereum (Ellis & Cragin) Jülich - Kornatec kůžičkovitý (SLG)
 228. LC Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill - Plaménka nevonná (SLG)
 229. LC Gymnopus androsaceus (L.) Della Maggiora & Trassinelli - Špička žíněná (STR-SLG)
 230. LC Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka splývavá (STR)
 231. LC Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill - Penízovka dubová (STR)
 232. LC Gymnopus hariolorum (Bull.) Antonín, Halling & Noordel - Penízovka věštecká (STR)
 233. LC Gymnopus perforans (Hoffm.) Antonín & Noordel. - Špička provrtaná (STR)
 234. LC Gymnopus peronatus (Bolton) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka hřebílkatá (STR)
 235. LC/V Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke - Ucháč obrovský (STR-SLG)
 236. NT Gyrophanopsis polonensis (Bres.) Stalpers & P.K. Buchanan - Kornatka polská (SLG)
 237. LC Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. - Hlinák červenající (SLG)
 238. LC Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken - Slzivka kořenující (SLG)
 239. LC Helminthosphaeria clavariarum (Desm.) Fuckel - Červovka kyjanková (PFG)
 240. LC/V Helvella acetabulum (L.) Quél. - Kališník obecný (STR)
 241. VU Helvella macropus (Pers.) P. Karst. - Chřapáč pýřitý (STR-SLG)
 242. EN Hemistropharia albocrenulata (Peck) Jacobsson & E. Larss. - Límcovka vroubkovaná (SLG)
 243. LC/V Henningsomyces candidus (Pers.) Kuntze - Číšovec trubkovitý (SLG)
 244. LC/V Henningsomyces puber (Romell ex W.B. Cooke) D.A. Reid - Číšovec pýřitý (SLG)
 245. LC/V Hericium coralloides (Scop.) Pers. - Korálovec bukový (SPLG)
 246. VU Hericium erinaceus (Bull.) Pers. - Korálovec ježatý (SPLG)
 247. NT Hericium flagellum (Scop.) Pers. - Korálovec jedlový (SPLG)
 248. LC/V Heterobasidion abietinum Niemelä & Korhonen - Kořenovník jedlový (SPLG)
 249. LC Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen - Kořenovník smrkový (SPLG)
 250. §§§/DD Hohenbuehelia abietina Singer & Kuthan - Hlívička jedlová (SLG)
 251. EN Hohenbuehelia auriscalpium (Maire) Singer - Hlívička stopkatá (SLG)
 252. LC/V Hohenbuehelia grisea (Peck) Singer - Hlívička šedá (SLG)
 253. EN Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi - Voskovička černavá (SLG)
 254. LC/V Homophron cernuum (Vahl) Örstadius & E. Larss. - Křehutka nící (SPLG)
 255. LC/V Hydnocristella himantia (Schwein.) R. H. Petersen - Kavinovka lošákovitá (SLG)
 256. LC Hydnum repandum L. - LIšák zprohýbaný (MYK)
 257. LC Hydnum rufescens Pers. - LIšák ryšavý (MYK)
 258. LC/V Hydropus marginellus (Pers.) Singer - Ronivka troudní (SLG)
 259. LC/V Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer - Ronivka podhorská (SLG-STR)
 260. LC Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. - Voskovka kuželovitá (STR)
 261. LC Hygrocybe miniata (Fr.) P. Kumm. - Voskovka krvavá (STR)
 262. DD Hygrocybe substrangulata (Peck) P.D. Orton & Watling - Voskovka (STR)
 263. LC Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire - Lištička pomerančová (SLG-STR)
 264. LC/V Hygrophoropsis rufa (D.A. Reid) Knudsen - Lištička černošupinatá (SLG-STR)
 265. LC Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr. - Šťavnatka slonovinová (MYK)
 266. LC/V Hygrophorus penarius Fr. - Šťavnatka buková (MYK)
 267. LC Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr. - Šťavnatka tečkovaná (MYK)
 268. LC/V Hymenochaete carpatica Pilát - Kožovka klenová (SLG)
 269. LC Hymenochaete rubiginosa (Fr.) Lév. - Kožovka rezavá (SLG)
 270. LC/V Hymenochaete ulmicola Corfixen & Parmasto - Kožovka jilmová (SLG)
 271. LC Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen - Penízovka kořenující (SLG)
 272. LC Hymenoscyphus calyculus (Sowerby) W. Phillips - Voskovička číškovitá (SLG)
 273. LC Hymenoscyphus caudatus (P. Karst.) Dennis - Voskovička listová (STR)
 274. LC Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya - Voskovička jasanová (STR)
 275. LC Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) Gray - Voskovička plodová (SCP)
 276. LC Hymenoscyphus serotinus (Pers.) W. Philips - Voskovička pozdní (SLG)
 277. LC Hyphoderma occidentale (D.P. Rogers) Boidin & Gilles - Kornatec (SLG)
 278. LC/V Hyphoderma roseocremeum (Bres.) Donk - Kornatec skvrnitý (SLG)
 279. LC Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk - Kornatka septocystidová (SLG)
 280. LC/V Hyphodontia alutaria (Burt) J. Erikss. - Kornatec kožově žlutý (SLG)
 281. LC/V Hyphodontia curvispora J. Erikss. & Hjortstam - Kornatec (SLG)
 282. LC Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam - Kornatec Nešporův (SLG)
 283. LC Hyphodontia pallidula (Bres.) J. Erikss. - Kornatec bledavý (SLG)
 284. LC Hyphodontia quercina (Pers.) J. Erikss. - Kornatec dubový (SLG)
 285. LC Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. - Kornatec bezový (SLG)
 286. LC/V Hyphodontia spathulata (Schrad.) Parmasto - Kornatec lopatkovitý (SLG)
 287. LC Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. - Třepenitka maková (SLG)
 288. LC Hypholoma fasciculare (Fr.) P. Kumm. - Třepenitka svazčitá (SLG)
 289. LC Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm - Třepenitka cihlová (SLG)
 290. LC/V Hypholoma subviride (Berk. & M.A. Curtis) Dennis - Třepenitka drobná (SLG)
 291. LC Hypocrea citrina (Pers.) Fr. - Masenka citrónová (SLG-STR)
 292. LC Hypocrea pulvinata Fuckel - Masenka poduškovitá (SFG)
 293. LC Hypocrea rufa (Pers.) Fr. - Masenka rezavá (SLG)
 294. LC Hypocrea strictipilosa P. Chaverri & Samuels - Masenka (SLG)
 295. LC Hypochnicium bombycinum (Sommerf.) J. Erikss. - Kornatec hedvábný (SLG)
 296. LC Hypochnicium wakefieldiae (Bres.) J. Erikss. - Kornatec Wakefieldův (SLG)
 297. LC Hypomyces aurantius (Pers.) Fuckel - Nedohub oranžový (SFG)
 298. LC Hypomyces chrysospermus Tul. & C. Tul. - Nedohub zlatovýtrusý (PFG)
 299. LC Hypomyces luteovirens (Fr.) Tul. & C. Tul. - Nedohub zelený (PFG)
 300. LC/V Hypomyces rosellus (Alb. & Schwein.) Tul. & C. Tul. - Nedohub růžový (SPFG-SLG)
 301. LC Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f. - Dřevomor červený (SLG)
 302. LC Hypoxylon howeanum Peck - Dřevomor Howeův (SLG)
 303. LC Hypoxylon macrocarpum Pouzar - Dřevomor velký (SLG)
 304. LC Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr. - Dřevomor rezavý (SLG)
 305. LC/V Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead - Líha jilmová (SPLG)
 306. LC Hysterographium cf. fraxini (Pers.) De Not. - Skulinatník jasanový (SLG)
 307. LC Chaetosphaeria ovoidea (Fr.) Constant., K. Holm & L. Holm - Chlupoplodka vejčitá (SLG)
 308. LC Chaetosphaeria pulviscula (Curr.) C. Booth - Chlupoplodka poduškovitá (SLG)
 309. LC Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille - Hřib peprný (MYK)
 310. LC Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L. R. Batra - Zelenitka měděnková (SLG)
 311. LC Chlorophyllum rachodes (Vittad.) Vellinga - Bedla červenající (STR)
 312. LC Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar - Pevník nachový (SLG)
 313. EN Chrysomphalina grossula (Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati - Kalichovka matná (SLG)
 314. LC Inocybe assimilata Britzelm - Vláknice hnědá (MYK)
 315. LC Inocybe asterospora Quél. - Vláknice hvězdovýtrusá (MYK)
 316. LC/V Inocybe fuscidula Velen. - Vláknice hnědoučká (MYK)
 317. LC Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm. - Vláknice zemní (MYK)
 318. LC Inocybe mixtilis Britzelm. - Vláknice pomíchaná (MYK)
 319. LC Inocybe napipes J.E. Lange - Vláknice tuřínonohá (MYK)
 320. LC/V Inocybe petiginosa (Fr.) Gillet - Vláknice pavučinková (MYK)
 321. LC Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. - Vláknice rozpraskaná (MYK)
 322. EN Inocybe whitei (Berk. & Broome) Sacc. - Vláknice zardělá (MYK)
 323. LC/V Inonotus cuticularis (Bull.) P. Karst. - Rezavec pokožkový (SPLG)
 324. LC/V Inonotus hastifer Pouzar - Rezavec horský (SLG)
 325. LC Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. - Rezavec štětinatý (SPLG)
 326. LC/V Inonotus leporinus (Fr.) Gilb. & Ryvarden - Ďubkatec smrkový (SPLG)
 327. LC Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst. - Rezavec uzlinatý (SPLG)
 328. LC Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát - Rezavec šikmý (PLG)
 329. LC Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. - Rezavec lesknavý (SPLG)
 330. EN Irpex lacteus (Fr.) Fr. - Bránovitka mléčná (SLG)
 331. LC/V Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. - Smolokorka pryskyřičnatá (SLG)
 332. LC/V Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst. - Smolokorka buková (SLG)
 333. NT Junghuhnia lacera (P. Karst.) Niemelä & Kinnunen - Pórnatka třásnitá (SLG)
 334. LC Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden - Pórnatka krásnoporá (SLG)
 335. LC Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A. H. Sm. - Opěnka měnlivá (SLG)
 336. LC Laccaria amethystina Cooke - Lakovka amethystová (MYK)
 337. LC Laccaria laccata (Scop.) Cooke - Lakovka laková (MYK)
 338. LC/V Lachnellula calyciformis (Wild.) Dharne - Brvenka číškovitá (SLG)
 339. LC Lachnellula occidentalis (Hahn et Ayers) Dharne - Brvenka Hahnova (SLG)
 340. LC Lachnum brevipilosum Baral - Chlupáček krátkochlupý (SLG)
 341. LC Lachnum sp. - Chlupáček (SLG)
 342. LC Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst. - Chlupáček bělostný (SCP-SLG)
 343. LC Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. - Křehutka sametová (STR)
 344. LC Lactarius blennius (Fr.) Fr. - Ryzec zelený (MYK)
 345. LC Lactarius camphoratus (Bull.) Fr. - Ryzec kafrový (MYK)
 346. LC Lactarius cf. obscuratus (Lasch) Fr. - Ryzec olšový (MYK)
 347. LC Lactarius deterrimus Gröger. - Ryzec smrkový (MYK)
 348. LC Lactarius glaucescens Crossl. - Ryzec zelenající (MYK)
 349. LC Lactarius lignyotus Fr. - Ryzec černohlávek (MYK)
 350. LC/V Lactarius pallidus Pers. - Ryzec bledý (MYK)
 351. LC/V Lactarius picinus Fr. - Ryzec smoločerný (MYK)
 352. LC Lactarius piperatus (L.) Pers. - Ryzec peprný (MYK)
 353. EN Lactarius pterosporus Romagn. - Ryzec křídlovýtrusý (MYK)
 354. LC Lactarius quietus (Fr.) Fr. - Ryzec dubový (MYK)
 355. LC Lactarius rufus (Scop.) Fr. - Ryzec ryšavý (MYK)
 356. EN Lactarius ruginosus Romagn. - Ryzec řídkolupenný (MYK)
 357. LC Lactarius subdulcis (Bull.) Gray - Ryzec nasládlý (MYK)
 358. LC Lactarius turpis Fr. - Ryzec šeredný (MYK)
 359. LC Lactarius vellereus (Fr.) Fr. - Ryzec plstnatý (MYK)
 360. LC Lactarius volemus (Fr.) Fr. - Ryzec syrovinka (MYK)
 361. LC Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill - Sírovec žlutooranžový (SPLG)
 362. LC Lasiosphaeria strigosa (Alb. & Schwein.) Sacc. - Chlupatka ježatá (SLG)
 363. LC/V Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz - Pevník dvoubarvý (SLG)
 364. DD Lentinellus bissus (Quél.) Kühner & Maire - Houžovec drobný (SLG)
 365. VU Lentinellus castoreus (Fr.) Kühner & Maire - Houžovec bobří (SLG)
 366. LC Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. - Houžovec hlemýžďovitý (SLG)
 367. LC Lenzites betulina (L.) Fr. - Lupeník březový (SLG)
 368. LC Leotia lubrica (Scop.) Pers. - Patyčka rosolovitá (STR)
 369. LC Lepiota castanea Quél. - Bedla kaštanová (STR)
 370. LC Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. - Bedla vlnatá (STR)
 371. LC Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. - Bedla hřebenitá (STR)
 372. LC Lepiota echinella Quél. & G. E. Bernard - Bedla štětinkatá (STR)
 373. LC/V Lepiota magnispora Murrill - Bedla nažloutlá (STR-SLG)
 374. LC Lepiota tomentella J. E. Lange - Bedla plstnatá (STR)
 375. LC Lepista flaccida (Sowerby) Pat. - Strmělka přehrnutá (MYK)
 376. LC Lepista nuda (Bull.) Cooke - Čirůvka fialová (MYK)
 377. LC Leptosporomyces fuscostratus (Burt) Hjortstam - Kornateček olivovobílý (SLG)
 378. LC/V Leptosporomyces roseus Jülich - Kornatečka narůžovělá (SLG)
 379. VU Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl. - Běločechratka hořká (STR)
 380. LC Lirula macrospora (R. Hartig) Darker - Štěrbinatka smrková (STR)
 381. LC/V Lopadostoma pouzarii Granmo & L. E. Petrini - Širokoústka Pouzarova (SLG)
 382. LC/V Lycoperdon echinatum Pers. - Pýchavka ježatá (STR-SLG)
 383. LC Lycoperdon nigrescens Wahlenb. - Pýchavka horská (STR)
 384. LC Lycoperdon perlatum Pers. - Pýchavka obecná (STR)
 385. LC Lycoperdon pyriforme Schaeff. - Pýchavka hruškovitá (SLG)
 386. LC Lycoperdon umbrinum Pers. - Pýchavka huňatá (STR)
 387. LC Macrolepiota procera (Scop.) Singer - Bedla vysoká (STR)
 388. LC Macrotyphula fistulosa (Holmsk.) R.H. Petersen - Kyj rourkovitý (STR)
 389. LC Macrotyphula juncea (Alb. & Schwein.) Berthier - Kyj niťovitý (STR)
 390. LC/V Marasmiellus pseudoramealis (Hauskn. & Noordel.) Hauskn. & Noordel. - Špička (SLG)
 391. LC Marasmius bulliardii Quél. - Špička Bulliardova (STR)
 392. LC/V Marasmius cohaerens (Alb. & Schwein.) Cooke & Quél. - Špička rohonohá (STR)
 393. LC Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. - Špička listová (STR)
 394. LC Marasmius rotula (Scop.) Fr. - Špička kolovitá (STR-SLG)
 395. LC Marasmius torquescens Quél. - Špička kožová (STR)
 396. LC Marasmius wynnei Berk. & Broome - Špička Wynneova (STR)
 397. LC Megacollybia platyphylla agg. (Pers.) Kotl. & Pouzar - Penízovka širokolupenná (SLG)
 398. DD Melanophyllum echinatum (Roth) Singer - Bedla krvavá (STR)
 399. LC Melogramma spiniferum (Wallr.) De Not. - Protrhlík trnatý (SLG)
 400. LC Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. - Vějířovec obrovský (SPLG)
 401. LC Mollisia cf. cinerea (Batsch) P. Karst. - Terčenka popelavá (SLG)
 402. LC Mollisia lividofusca (Fr.) Gillet - Terčenka černožlutá (SLG)
 403. LC Mollisia ventosa P. Karst. - Terčenka buková (SLG)
 404. LC/V Mucidula mucida (Schrad.) Pat. - Slizečka porcelánová (SPLG)
 405. LC/V Mucronella bresadolae (Quél.) Corner - Ostenatka Bresadolova (SLG-SFG)
 406. LC/V Mutatoderma mutatum (Peck) C. E. Gómez - Kornatec proměnlivý (SLG)
 407. NT Mutinus caninus (Huds.) Fr. - Psivka obecná (STR-SLG)
 408. LC Mycena abramsii (Murrill) Murrill - Helmovka raná (SLG)
 409. LC/V Mycena amicta (Fr.) Quél. - Helmovka modravá (SLG)
 410. LC Mycena arcangeliana Bres. - Helmovka Oortova (SLG)
 411. LC Mycena capillaris (Schumach.) P. Kumm. - Helmovka vlasová (STR)
 412. LC Mycena cinerella (P. Karst.) P. Karst - Helmovka šedá (STR)
 413. LC/V Mycena crocata (Schrad.) P. Karst - Helmovka šafránová (STR-SLG)
 414. LC Mycena epipterygia (Scop.) Gray - Helmovka slizká (SLG-STR)
 415. LC Mycena erubescens Höhn. - Helmovka hořkomléčná (SLG)
 416. LC/V Mycena fagetorum (Fr.) Gillet - Helmovka buková (STR)
 417. LC Mycena filopes (Bull.) P. Kumm. - Helmovka niťonohá (STR)
 418. LC/V Mycena flavescens Velen. - Helmovka nažloutlá (STR)
 419. LC Mycena galericulata (Scop.) Gray - Helmovka tuhonohá (SLG)
 420. LC Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. - Helmovka mléčná (STR)
 421. LC Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. - Helmovka krvonohá (SLG)
 422. LC Mycena inclinata (Fr.) Quél. - Helmovka leponohá (SLG)
 423. LC/V Mycena maculata P. Karst. - Helmovka skvrnitá (SLG)
 424. LC Mycena metata (Secr. ex Fr.) P. Kumm. - Helmovka kuželovitá (STR)
 425. LC Mycena pelianthina (Fr.) Quél. - Helmovka zoubkatá (STR)
 426. LC Mycena polygramma (Bull.) Gray - Helmovka rýhonohá (SLG)
 427. EN Mycena pseudocorticola Kühner - Helmovka koromilná (SLG)
 428. LC Mycena pura (Pers.) P. Kumm. - Helmovka ředkvičková (STR)
 429. LC/V Mycena purpureofusca (Peck) Sacc. - Helmovka hnědopurpurová (SLG)
 430. LC Mycena renati Quél. - Helmovka medonohá (SLG)
 431. LC Mycena rosea (Schumach.) Gramberg - Helmovka narůžovělá (STR)
 432. LC Mycena rubromarginata (Fr.) P. Kumm. - Helmovka červenobřitá (SLG)
 433. LC Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. - Helmovka krvavá (STR-SLG)
 434. LC/V Mycena silvae-nigrae Maas Geest. & Schwöbel - Helmovka smrková (SLG)
 435. LC Mycena sp. - Helmovka (SLG)
 436. LC Mycena speirea (Fr.) Gillet - Helmovka tenkonohá (SLG)
 437. LC Mycena stipata Maas Geest. & Schwöbel - Helmovka louhová (SLG)
 438. LC Mycena strobilicola J. Favre & Kühner - Helmovka šiškomilná (SST)
 439. LC Mycena stylobates (Pers.) P. Kumm. - Helmovka deskovitá (STR)
 440. LC Mycena tintinnabulum (Batsch) Quél. - Helmovka pařezová (SLG)
 441. LC Mycena viridimarginata P. Karst. - Helmovka zelenobřitá (SLG)
 442. LC Mycena vitilis (Fr.) Quél. - Helmovka měnlivá (STR)
 443. LC Mycena zephirus (Weinm.) P. Kumm. - Helmovka zefírová (STR)
 444. LC Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin - Špička cibulová (SLG-STR)
 445. LC Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin - Špička česneková (STR)
 446. LC/V Mycoacia nothofagi (G. Cunn.) Ryvarden - Hrotnatečka sladkovonná (SLG)
 447. LC/V Mycopan scabripes (Murrill) Redhead, Moncalvo & Vilgalys - (STR)
 448. LC Naucoria escharioides (Fr.) P. Kumm. - Kržatka oděná (STR)
 449. LC Nectria cinnabarina (Tode) Fr. - Rážovka rumělková (SPLG)
 450. LC Nectria coccinea (Pers.) Fr. - Rážovka šarlatová (SPLG)
 451. LC Nectria episphaeria (Tode) Fr. - Rážovka houbomilná (SFG)
 452. VU Nemania atropurpurea (Fr.) Pouzar - Dřevomor černý (SLG)
 453. LC Nemania serpens (Pers.) Gray - Dřevomor plazivý (SLG)
 454. LC Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini - Hřib kovář (MYK)
 455. NT Neobulgaria pura (Pers.) Petr. - Rosoloklihatka čirá (SLG)
 456. LC/V Neolentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Redhead & Ginns - Houževnatec přivázlý (SLG)
 457. LC Neonectria fuckeliana (C. Booth) Castl. & Rossman - Rážovka granátová (SPLG)
 458. LC Neonectria galligena (Bres.) Rossman & Samuels - Rážovka buková (SPLG)
 459. LC Neonectria punicea (J.C. Schmidt) Castl. & Rossman - Rážovka granátová (SPLG)
 460. LC Neottiella janthina (Fr.) Ryman - Plátenice šišková (SST)
 461. CR Odonticium septocystidia (Burt) Zmitr. & Spirin - Kornatec praskající (SLG)
 462. LC Ombrophila fagiseda Baral - Plátenice (SCP)
 463. LC Orbilia cf. delicatula (P. Karst.) P. Karst. - Kruhovka borová (SLG)
 464. LC/V Ossicaulis lachnopus (Fr.) Contu - Strmělka drobnovýtrusá (SPLG)
 465. LC/V Otidea alutacea (Pers.) Massee - Ouško kožové (STR)
 466. LC/V Oxyporus obducens (Pers.) Donk - Ostropórka rozlitá (SLG)
 467. LC Oxyporus populinus (Schumach.) Donk - Ostropórka topolová (SPLG)
 468. LC Panellus mitis (Pers.) Singer - Pařezník jemný (SLG)
 469. LC/V Panellus serotinus (Schrad.) Kühner - Pařezník pozdní (SLG)
 470. LC Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. - Pařezník obecný (SLG)
 471. LC Parasola conopilus (Fr.) Örstadius & E. Larss. - Křehutka kuželovitá (STR)
 472. LC Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple - Hnojník řasnatý (STR)
 473. LC Paxillus involutus (Batsch) Fr. - Čechratka podvinutá (MYK-SLG)
 474. LC Peniophora cinerea (Pers.) Cooke - Kornatka popelavá (SLG)
 475. LC Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. - Kornatka masová (SLG)
 476. LC Peniophora limitata (Chaillet ex Fr.) Cooke - Kornatka jasanová (SLG)
 477. LC Peniophora pithya (Pers.) J. Erikss. - Kornatka smrková (SLG)
 478. LC Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K. H. Larss. - Kornatec smetanový (SLG)
 479. LC Peniophorella pubera (Fr.) P. Karst. - Kornatka pýřitá (SLG)
 480. EN Perenniporia fraxinea (Bull.) Ryvarden - Troudnatec jasanový (SPLG)
 481. LC Peziza arvernensis Boud. - Řasnatka lesní (SLG)
 482. LC/V Peziza micropus Pers. - Řasnatka krátkonohá (SLG)
 483. LC Pezizella languida (P. Karst.) Svrček & Kubička - Miskovička plochá (SLG)
 484. LC/V Phaeohelotium fagineum (Pers.) Hengstm. - Voskovička buková (SCP)
 485. LC/V Phaeohelotium geogenum (Cooke) Svrček & Matheis - Voskovička (SLG)
 486. LC Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. - Hnědák Schweinitzův (SPLG)
 487. LC Phallus impudicus L. - Hadovka smrdutá (STR)
 488. LC Phanerochaete affinis (Burt) Parmasto - Kůrovka příbuzná (SLG)
 489. LC Phanerochaete laevis (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden - Kůrovka hladká (SLG)
 490. LC Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden - Kůrovka smetanová (SLG)
 491. LC Phanerochaete tuberculata (P. Karst.) Parmasto - Kůrovka hrbolatá (SLG)
 492. LC Phanerochaete velutina (DC.) Parmasto - Kůrovka sametová (SLG)
 493. LC Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto - Ohňovec olšový (SPLG)
 494. LC Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat. - Ohňovec Hartigův (SPLG)
 495. LC/V Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk - Ohňovec smrkový (SPLG)
 496. LC Phellinus igniarius (L.) Quél. - Ohňovec obecný (SPLG)
 497. NT Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin - Ohňovec ohraničený (SPLG)
 498. EN Phlebia centrifuga P. Karst. - Žilnatka bledá (SLG)
 499. LC/V Phlebia livida (Pers.) Bres. - Žilnatka olovová (SLG)
 500. LC Phlebia radiata Fr. - Žilnatka oranžová (SLG)
 501. LC Phlebia rufa (Pers.) M. P. Christ. - Žilnatka proměnlivá (SLG)
 502. LC Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. - Dřevokaz rosolovitý (SLG)
 503. LC/V Phlebia unica (H.S. Jacks. & Dearden) Ginns - Žilnatka jedinečná (SLG)
 504. LC Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich - Kornatec obrovský (SLG)
 505. EN Phleogena faginea (Fr.) Link - Prachovečník bukový (SLG)
 506. LC Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm. - Šupinovka slizká (SPLG)
 507. LC/V Pholiota alnicola (Fr.) Singer - Šupinovka olšová (SPLG)
 508. LC Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. - Šupinovka ohnivá (SLG)
 509. LC Pholiota lenta (Pers.) Singer - Šupinovka šedohlínová (SLG)
 510. LC Pholiota squarrosa (Batsch) P. Kumm. - Šupinovka kostrbatá (SPLG)
 511. EN Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. - Šupinovka ježatá (SLG)
 512. LC/V Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél - Lupenopórka červenožlutá (MYK)
 513. NT Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer - Hlíva hnízdovitá (SLG)
 514. LC/V Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst. - Pórnatice skleněná (SLG)
 515. LC Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko - Hřib hnědý (MYK-SLG)
 516. LC Pilobolus crystallinus (F.H. Wigg.) Tode - Měchomršť krystalický (SKP)
 517. LC Piloderma byssinum (P. Karst.) Jülich - Kornatečka proměnlivá (SLG)
 518. LC Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. - Březovník obecný (SPLG)
 519. LC Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. - Hlíva dubová (SPLG)
 520. LC Pleurotus ostreatus (Jacq.) Quél. - Hlíva ústřičná (SPLG)
 521. LC Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. - Hlíva plicní (SPLG)
 522. LC Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid - Měkkouš kadeřavý (SLG)
 523. LC Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner - Štítovka černolemá (SLG)
 524. LC Pluteus cervinus P. Kumm. - Štítovka jelení (SLG)
 525. LC/V Pluteus depauperatus Romagn. - Štítovka chudobná (SLG)
 526. LC/V Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet - Štítovka jinošská (SLG)
 527. VU Pluteus hispidulus (Fr.) Gillet - Štítovka huňatá (SLG)
 528. EN Pluteus luctuosus Boud. - Štítovka lemovaná (SLG)
 529. LC Pluteus petasatus (Fr.) Gilletové - Štítovka žíhaná (SLG)
 530. EN Pluteus phlebophorus Cooke - Štítovka síťnatá (SLG)
 531. LC/V Pluteus plautus (Weinm.) Gill. - Štítovka sametonohá (SLG)
 532. EN Pluteus podospileus Sacc. & Cub. - Štítovka vločkatá (SLG)
 533. LC Pluteus pouzarianus Singer - Štítovka Pouzarova (SLG)
 534. LC Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. - Štítovka vrbová (SLG)
 535. LC Pluteus semibulbosus (Lasch) Quél. - Štítovka hlízkatá (SLG)
 536. EN Pluteus thomsonii (Berk. & Broome) Dennis. - Štítovka Thomsonova (SLG)
 537. VU Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. - Štítovka stinná (SLG)
 538. LC Polydesmia pruinosa (Gerd. ex Berk. & Broome) Boud. - Ojíněnka houbomilná (SFG)
 539. LC/V Polyporus arcularius (Batsch) Fr. - Choroš plástvový (SLG)
 540. LC/V Polyporus badius (Pers.) Schwein. - Choroš smolonohý (SLG)
 541. LC Polyporus brumalis (Pers.) Fr. - Choroš poloplástvový (SLG)
 542. LC Polyporus ciliatus Fr. - Choroš brvitý (SLG)
 543. LC Polyporus squamosus (Huds.) Fr. - Choroš šupinatý (SPLG)
 544. LC Polyporus varius (Pers.) Fr. - Choroš měnlivý (SLG)
 545. LC Postia alni Niemelä & Vampola - Bělochoroš drobný (SLG)
 546. LC/V Postia balsamea (Peck) Jülich - Bělochoroš cystidonosný (SLG)
 547. LC Postia caesia (Schrad.) P. Karst. - Bělochoroš modravý (SLG)
 548. LC Postia fragilis (Fr.) Jülich - Bělochoroš křehký (SLG)
 549. LC Postia guttulata (Peck) Jülich - Bělochoroš slzící (SLG)
 550. LC Postia lactea (Fr.) P. Karst. - Bělochoroš mléčný (SLG)
 551. LC/V Postia leucomallella (Murrill) Jülich - Bělochoroš nahořklý (SLG)
 552. LC Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh. - Bělochoroš pýchavkovitý (SLG)
 553. LC Postia rennyi (Berk. & Broome) Rajchenb. - Bělochoroš prašnatý (SLG)
 554. LC/V Postia sericeomollis (Romell) Jülich - Bělochoroš hedvábitý (SLG)
 555. LC Postia stiptica (Pers.) Jülich - Bělochoroš hořký (SPLG)
 556. LC Postia tephroleuca (Fr.) Jülich - Bělochoroš mírný (SLG)
 557. LC Proliferodiscus pulveraceus (Alb. & Schwein.) Baral - (SLG)
 558. LC/V Protomerulius caryae (Schwein.) Ryvarden - Pórovka šedá (SLG)
 559. LC Psathyrela fagetophila Örstadius & Enderle - Křehutka bučinná (STR)
 560. LC Psathyrella candolleana (Fr.) Maire - Křehutka Candolleova (SLG-STR)
 561. LC Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl. - Křehutka útlá (STR)
 562. CR Psathyrella cotonea (Quél.) Konrad & Maubl. - Křehutka vlnitá (SLG)
 563. LC Psathyrella piluliformis (Bull.) P. D. Orton - Křehutka vodomilná (SLG)
 564. LC/V Psathyrella sacchariolens Enderle - Křehutka sladkovonná (SLG)
 565. LC Psathyrella senex (Peck) A.H. Sm. - Křehutka Friesova (SLG-STR)
 566. LC Psathyrella spadicea (P. Kumm.) Singer - Křehutka čokoládová (SLG)
 567. LC Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire - Křehutka hnědošedá (SLG)
 568. DD Psathyrella spintrigeroides P.D. Orton - Křehutka bělovláknitá (SLG)
 569. LC Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer - Strmělka číškovitá (SLG)
 570. LC Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. - Rosolozub huspenitý (SLG)
 571. LC Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch. - Kožovka tabáková (SLG)
 572. LC/V Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich - Dřevomorka zlatá (SLG)
 573. LC Psilocybe arcana Borovička & Hlaváček - Lysohlávka tajemná (STR-SLG)
 574. NT Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk - Oranžovec vláknitý (SLG)
 575. LC Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. - Outkovka rumělková (SPLG)
 576. LC Radulomyces confluens (Fr.) M. P. Christ. - Struhák splývavý (SLG)
 577. LC Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M. P. Christ. - Struhák blanitý (SLG)
 578. LC/V Ramaria rubella (Schaeff.) R. H. Petersen - Kuřátka červená (SLG)
 579. LC Ramaria stricta (Pers.) Quél. - Kuřátka přímá (SLG)
 580. LC Resinicium bicolor (Alb. & Schwein.) Parmasto - Ostnáček dvoubarvý (SLG)
 581. LC/V Resinicium furfuraceum (Bres.) Parmasto - Ostnáček otrubičnatý (SLG)
 582. LC Resupinatus applicatus (Batsch) Gray - Hlívečník připjatý (SLG)
 583. LC/V Resupinatus trichotis (Pers.) Singer - Hlívečník štětinatý (SLG)
 584. LC Rhizodiscina cf. lignyota (Fr.) Hafellner - Miskovka dřevní (SLG)
 585. LC/V Rhizochaete radicata (Henn.) Gresl., Nakasone & Rajchenb. - Kůrovka vláknitá (SLG)
 586. LC Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka kuželovitá (STR)
 587. LC Rhodocollybia filamentosa (Velen.) Antonín - Penízovka vláknitá (STR)
 588. LC Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer - Penízovka skvrnitá (STR)
 589. EN Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. & Schigel - Pórnatka placentová (SLG)
 590. LC Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. - Svraštělka javorová (PLG-STR)
 591. LC Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. - Kalichovka oranžová (SPMC)
 592. EN Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden - Ostropórka černající (SLG)
 593. LC Rigidoporus sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Donk - Pórnatice krvavějící (SLG-STR)
 594. LC/V Ripartites tricholoma (Alb. & Schwein.) P. Karst. - Čechratička čirůvková (STR)
 595. LC Rosellinia aquila (Fr.) Ces. & De Not. - Prsnatka orličí (SLG)
 596. EN Russula albonigra (Krombh.) Fr. - Holubinka černobílá (MYK)
 597. §/VU Russula alnetorum Romagn. - Holubinka olšinná (MYK)
 598. LC/V Russula aurora Bres. - Holubinka jitřenková (MYK)
 599. LC Russula badia Quél. - Holubinka brunátná (MYK)
 600. LC Russula chloroides (Krombh.) Bres. - Holubinka akvamarínová (MYK)
 601. LC Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. - Holubinka namodralá (MYK)
 602. LC Russula densifolia Secr. ex Gillet - Holubinka hustolistá (MYK)
 603. LC Russula emetica (Schaeff.) Pers. - Holubinka vrhavka (MYK)
 604. LC Russula fellea (Fr.) Fr. - Holubinka žlučová (MYK)
 605. LC Russula fragilis Fr. - Holubinka křehká (MYK)
 606. LC/V Russula fragrantissima Romagn. - Holubinka nejvonnější (MYK)
 607. LC Russula grata Britzelm. - Holubinka hořkomandlová (MYK)
 608. LC Russula grisea (Batsch) Fr. - Holubinka sivá (MYK)
 609. LC/V Russula heterophylla (Fr.) Fr. - Holubinka bukovka (MYK)
 610. LC Russula integra (L.) Fr. - Holubinka celokrajná (MYK)
 611. LC/V Russula ionochlora Romagn. - Holubinka fialovozelená (MYK)
 612. LC Russula mustelina Fr. - Holubinka kolčaví (MYK)
 613. LC Russula nigricans (Bull.) Fr. - Holubinka černající (MYK)
 614. LC Russula nobilis Velen. - Holubinka nádherná (MYK)
 615. LC Russula ochroleuca (Pers.) Fr. - Holubinka hlínožlutá (MYK)
 616. LC Russula puellaris Fr. - Holubinka dívčí (MYK)
 617. LC/V Russula romellii Maire - Holubinka Romellova (MYK)
 618. LC Russula rosea Pers - Holubinka sličná (MYK)
 619. VU Russula solaris Ferd. & Winge - Holubinka sluneční (MYK)
 620. LC Russula vesca Fr. - Holubinka mandlová (MYK)
 621. LC/V Russula violeipes Quél. - Holubinka fialovonohá (MYK)
 622. LC Russula virescens (Schaeff.) Fr. - Holubinka nazelenalá (MYK)
 623. LC Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. - Holubinka révová (MYK)
 624. LC Ruzenia spermoides (Hoffm.) O. Hilber - Chlupatka lysá (SLG)
 625. EN Sarcodontia delectans (Peck) Spirin - Plstnatec bukový (SPLG)
 626. CR Sarcodontia pachyodon (Pers.) Spirin - Plstnatec tlustoostný (SPLG)
 627. LC/V Sarcodontia spumea (Sowerby) Spirin - Plstnatec pěnový (SPLG)
 628. LC Scleroderma citrinum Pers. - Pestřec obecný (STR)
 629. LC Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryvarden - Kornatka osténkatá (SLG)
 630. LC Scutellinia cf. crinita (Bull.) Lambotte - Kosmatka jelení (SLG)
 631. LC Scutellinia cf. scutellata (L.) Lambotte - Kosmatka štítovitá (SLG)
 632. LC/V Scutellinia nigrohirtula (Svrček) Le Gal - Kosmatka černoplstnatá (SLG)
 633. LC/V Scytinostroma portentosum (Berk. & M.A. Curtis) Donk - Tlustěnka kafrová (SLG)
 634. LC Sebacina cf. grisea (Pers.) Bres. - Pokrytka nadzemní (SLG)
 635. LC Sebacina incrustans (Pers.) Tul. & C. Tul. - Pokrytka nažloutlá (MYK)
 636. LC Serpula himantioides (Fr.) P. Karst. - Dřevomorka lesní (SLG)
 637. LC Serpula lacrymans (Wulfen) J. Schröt. - Dřevomorka domácí (SPLG)
 638. LC Schizophyllum commune Fr. - Klanolístka obecná (SLG)
 639. LC Schizopora flavipora (Berk. & M. A. Curtis ex Cooke) Ryvarden - Pórnovitka drobnoporá (SLG)
 640. LC/V Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk - Pórnovitka různoporá (SLG)
 641. LC Schizopora radula (Pers.) Hallenb. - Pórnovitka obecná (SLG)
 642. LC Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst. - Kržatka hnědoolivová (SLG)
 643. LC/V Simocybe sumptuosa (P.D. Orton) Singer - Kržatka honosná (SLG)
 644. LC Sirococcus conigenus (DC.) P.F. Cannon & Minter - (SST)
 645. LC Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. - Rozděrka Brinkmannova (SLG)
 646. LC Sistotrema coroniferum (Höhn. & Litsch.) Donk - Rozděrka korunkatá (SLG)
 647. LC Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar - Kostrovka beztvará (SLG)
 648. LC Skeletocutis carneogrisea A. David - Kostrovka šedavá (SLG)
 649. LC Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller - Bělochoroš polokloboukatý (SLG)
 650. EN Sparassis nemecii Pil. & Ves. - Kotrč Němcův (SPLG)
 651. LC Steccherinum bourdotii Saliba & A. David - Ostnateček Bourdotův (SLG)
 652. LC Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. - Ostnateček brvitý (SLG)
 653. LC Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray - Ostnateček okrový (SLG)
 654. LC/V Steccherinum subcrinale (Peck) Ryvarden - Ostnateček Kavinův (SLG)
 655. LC Stereum hirsutum (Willd.) Pers. - Pevník chlupatý (SLG)
 656. LC Stereum rugosum Pers. - Pevník korkovitý (SPLG)
 657. LC Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. - Pevník krvavějící (SPLG)
 658. LC Stereum subtomentosum Pouzar - Pevník plstnatý (SLG)
 659. LC Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. - Šiškovec černý (MYK)
 660. LC Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer - Penízovka smrková (SST)
 661. LC Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. - Límcovka měděnková (STR)
 662. LC Stropharia caerulea Kreisel - Límcovka modrá (STR)
 663. LC Stropharia squamosa (Pers.) Quél. - Límcovka šupinkatá (STR)
 664. LC Strossmayeria basitricha (Sacc.) Dennis - (SLG)
 665. LC Stypella vermiformis (Berk. & Broome) D.A. Reid - Štětinovka červovitá (SLG)
 666. LC Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - Klouzek modřínový (MYK)
 667. LC Tapesia cf. fusca (Pers.) Fuckel - Plstnatka hnědá (SLG)
 668. LC Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara - Čechratka černohuňatá (SLG)
 669. LC Tapinella panuoides (Batsch) E. J. Gilbert - Čechratka sklepní (SLG)
 670. LC/V Tatraea dumbirensis (Velen.) Svrček - Jehnědka ďumbierská (SLG)
 671. LC Thelephora palmata (Scop.) Fr. - Plesňák zápašný (MYK)
 672. LC/V Thelephora penicillata (Pers.) Fr. - Plesňák čekankový (MYK)
 673. LC Thelephora terrestris Ehrh. - Plesňák zemní (MYK)
 674. LC Tomentella cf. ferruginea (Pers.) Pat. - Vatička rezavá (MYK)
 675. LC Tomentella cf. terrestris (Berk. & Broome) M.J. Larsen. - Vatička hnědovínová (MYK)
 676. LC Tomentella sp. - Vatička sp. (MYK)
 677. LC Tomentella sp. - Vatička sp. (MYK)
 678. LC Trametes gibbosa (Pers.) Fr. - Outkovka hrbatá (SPLG)
 679. LC Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát - Outkovka chlupatá (SPLG)
 680. LC Trametes versicolor (L.) Lloyd - Outkovka pestrá (SPLG)
 681. LC/V Trechispora araneosa (Höhn. & Litsch.) K. H. Larss. - Trechispora sp. (SLG)
 682. LC Trechispora cohaerens (Schwein.) Jülich & Stalpers - Trechispora tmavnoucí (SLG)
 683. LC Trechispora farinacea (Pers.) Liberta - Trechispora moučnatá (SLG)
 684. LC Trechispora hymenocystis (Berk. & Broome) K. H. Larss. - Pórnatka měchýřkatá (SLG)
 685. LC Tremella foliacea Pers. - Rosolovka listovitá (SLG [SPFG?])
 686. LC Tremella mesenterica Retz. - Rosolovka mozkovitá (SLG [SPFG?])
 687. LC Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden - Bránovitec jedlový (SLG)
 688. EN Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden - Bránovitec dvoutvarý (SLG)
 689. LC Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden - Bránovitec hnědofialový (SLG)
 690. LC/V Trichocybe puberula (Kuyper) Vizzini - Strmělka opýřená (SLG)
 691. LC Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm. - Čirůvka holubičí (MYK)
 692. LC/V Tricholoma lascivum (Fr.) Gillet - Čirůvka smrdutá (MYK)
 693. LC Tricholoma portentosum (Fr.) Quél. - Čirůvka havelka (MYK)
 694. LC Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. - Čirůvka mýdlová (MYK)
 695. LC Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martín - Čirůvka buková (MYK)
 696. LC Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm. - Čirůvka osmahlá (MYK)
 697. LC/V Tricholomopsis decora (Fr.) Singer - Šafránka ozdobná (SLG)
 698. LC Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer - Šafránka červenožlutá (SLG)
 699. LC Tubaria conspersa (Pers.) Fayod - Kržatka poprášená (SLG-STR)
 700. LC Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet - Kržatka otrubičnatá (SLG-STR)
 701. LC Tulasnella cf. violea (Quél.) Bourdot & Galzin - Tulasneovka liláková (SLG)
 702. LC Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst. - Hřib žlučník (MYK)
 703. LC Tylopilus porphyrosporus (Fr. & Hök) A.H. Sm. & Thiers - Hřib nachovýtrusý (MYK)
 704. LC Typhula phacorrhiza (Reichardt) Fr. - Paluška sítinovitá (STR)
 705. LC Ustulina deusta (Hoffm.) Lind - Spálenka skořepatá (SPLG)
 706. LC Valsa abietis Fr. - Bradavkatka jedlová (PLG)
 707. LC Valsa ambiens (Pers.) Fr. - Bradavkatka obecná (PLG)
 708. CR Vararia investiens (Schwein.) P. Karst. - Vidlenka nažloutlá (SLG)
 709. LC Vararia ochroleuca (Bourdot & Galzin) Donk - Vidlenka drobnovýtrusá (SLG)
 710. LC/V Veluticeps abietina (Pers.) Hjortstam & Tellería - Pevník smrkový (SLG)
 711. LC Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr. - Koroveček citrónový (SLG)
 712. LC/V Vibrissea leptospora (Berk. & Broome) W. Philips - Míhavka přisedlá (SLG)
 713. LC/V Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer - Kukmák bělovlný (SPLG)
 714. §§/VU Volvariella caesiotincta P. D. Orton - Kukmák dřevní (SLG)
 715. EN Volvariella pusilla (Pers.) Singer - Kukmák maličký (SLG)
 716. LC Vuilleminia comedens (Nees) Maire - Větvovka obecná (SLG)
 717. LC Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers - Kornatec sírožlutý (SLG)
 718. LC Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara - Hřib žlutomasý (MYK)
 719. LC Xerocomellus pruinatus (Fr. & Hök) Šutara - Hřib sametový (MYK)
 720. LC Xeromphalina campanella (Batsch) Maire - Kalichovka zvonečková (SLG)
 721. LC Xylaria carpophila (Pers.) Fr. - Dřevnatka číškomilná (SCP)
 722. LC Xylaria hypoxylon (L.) Grev. - Dřevnatka parohatá (SLG)
 723. LC Xylaria longipes Nitschke - Dřevnatka dlouhonohá (SLG)
 724. LC Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. - Dřevnatka mnohotvará (SLG)

 

4) Abecední seznam hub (makromycetů) Vysočiny podle českých jmen

Nejedná se o kompletní seznam, zatím jsou zde uvedeny pouze druhy, které byly zjištěny v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny.

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině (pouze v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny):
= současný výskyt (od r. 2001)

 1. anýzovník vonný (Gloeophyllum odoratum)
 2. bedla Bucknallova (Cystolepiota bucknallii)
 3. bedla červenající (Chlorophyllum rachodes)
 4. bedla hřebenitá (Lepiota cristata)
 5. bedla kaštanová (Lepiota castanea)
 6. bedla krvavá (Melanophyllum echinatum)
 7. bedla nažloutlá (Lepiota magnispora)
 8. bedla plstnatá (Lepiota tomentella)
 9. bedla polonahá (Cystolepiota seminuda)
 10. bedla štětinkatá (Lepiota echinella)
 11. bedla vlnatá (Lepiota clypeolaria)
 12. bedla vysoká (Macrolepiota procera)
 13. běločechratka hořká (Leucopaxillus gentianeus)
 14. bělochoroš cystidonosný (Postia balsamea)
 15. bělochoroš drobný (Postia alni)
 16. bělochoroš hedvábitý (Postia sericeomollis)
 17. bělochoroš hořký (Postia stiptica)
 18. bělochoroš jabloňový (Aurantiporus fissilis)
 19. bělochoroš křehký (Postia fragilis)
 20. bělochoroš mírný (Postia tephroleuca)
 21. bělochoroš mléčný (Postia lactea)
 22. bělochoroš modravý (Postia caesia)
 23. bělochoroš nahořklý (Postia leucomallella)
 24. bělochoroš polokloboukatý (Skeletocutis nivea)
 25. bělochoroš prašnatý (Postia rennyi)
 26. bělochoroš pýchavkovitý (Postia ptychogaster)
 27. bělochoroš slzící (Postia guttulata)
 28. bochníček potoční (Adelphella babingtonii)
 29. bolcovitka mozkovitá (Auricularia mesenterica)
 30. bolcovitka ucho Jidášovo (Auricularia auricula-judae)
 31. bolinka černohnědá (Camarops tubulina)
 32. bolinka mnohovýtrusá (Camarops polysperma)
 33. bondarcevka horská (Bondarzewia montana)
 34. bradavkatka čtyřčetná (Eutypella quaternata)
 35. bradavkatka javorová (Eutypa maura)
 36. bradavkatka jedlová (Valsa abietis)
 37. bradavkatka obecná (Valsa ambiens)
 38. bradavkatka ostnitá (Eutypa spinosa)
 39. bránovitec dvoutvarý (Trichaptum biforme)
 40. bránovitec hnědofialový (Trichaptum fuscoviolaceum)
 41. bránovitec jedlový (Trichaptum abietinum)
 42. bránovitka mléčná (Irpex lacteus)
 43. březovník obecný (Piptoporus betulinus)
 44. brvenka číškovitá (Lachnellula calyciformis)
 45. brvenka Hahnova (Lachnellula occidentalis)
 46. čapulka bahenní (Mitrula paludosa)
 47. čechratička čirůvková (Ripartites tricholoma)
 48. čechratka černohuňatá (Tapinella atrotomentosa)
 49. čechratka podvinutá (Paxillus involutus complex)
 50. čechratka sklepní (Tapinella panuoides)
 51. čepičatka Atkinsonova (Galerina atkinsoniana)
 52. čepičatka bažinná (Phaeogalera stagnina)
 53. čepičatka bezpórá (Conocybe aporos)
 54. čepičatka helmovkovitá (Galerina pumila)
 55. čepičatka holeňová (Galerina mairei)
 56. čepičatka jehličnanová (Galerina marginata complex)
 57. čepičatka mechová (Galerina cf. hypnorum)
 58. čepičatka močálová (Galerina paludosa)
 59. čepičatka mokřadní (Galerina jaapii)
 60. čepičatka pařezová (Galerina triscopa)
 61. čepičatka pruhovaná (Galerina vittiformis)
 62. čepičatka řídkolupenná (Galerina clavata)
 63. čepičatka smíšená (Galerina hybrida)
 64. čepičatka vlhkomilná (Galerina lacustris)
 65. černorosol borový (Exidia saccharina)
 66. černorosol bukový (Exidia plana)
 67. černorosol chrupavčitý (Exidia cartilaginea)
 68. černorosol rozlitý (Exidiopsis effusa)
 69. černorosol smrkový (Exidia pithya)
 70. černorosol terčovitý (Exidia recisa)
 71. černorosol uťatý (Exidia truncata)
 72. červovka kyjanková (Helminthosphaeria clavariarum)
 73. chlupáček bělostný (Lachnum virgineum)
 74. chlupáček dlouhovýtrusý (Lachnum elongatisporum)
 75. chlupáček krátkochlupý (Lachnum brevipilosum)
 76. chlupáček ostrovlasý (Albotricha acutipila)
 77. chlupáček suchopýrový (Lachnum imbecille)
 78. chlupáček (Lachnum sp.)
 79. chlupatka ježatá (Lasiosphaeria strigosa)
 80. chlupatka lysá (Ruzenia spermoides)
 81. chlupoplodka poduškovitá (Chaetosphaeria pulviscula)
 82. chlupoplodka vejčitá (Chaetosphaeria ovoidea)
 83. choroš brvitý (Polyporus ciliatus)
 84. choroš měnlivý (Polyporus varius)
 85. choroš plástvový (Polyporus arcularius)
 86. choroš poloplástvový (Polyporus brumalis)
 87. choroš smolonohý (Polyporus badius)
 88. choroš šupinatý (Polyporus squamosus)
 89. chřapáč pýřitý (Helvella macropus)
 90. čihovitka masová (Ascocoryne cylichnium)
 91. čihovitka větší (Ascocoryne sarcoides)
 92. čirůvka buková (Tricholoma sciodes)
 93. čirůvka fialová (Lepista nuda)
 94. čirůvka havelka (Tricholoma portentosum)
 95. čirůvka holubičí (Tricholoma columbetta)
 96. čirůvka mýdlová (Tricholoma saponaceum)
 97. čirůvka osmahlá (Tricholoma ustale)
 98. čirůvka smrdutá (Tricholoma lascivum)
 99. čirůvka špinavá (Lepista sordida)
 100. čirůvka žlutohnědá (Tricholoma fulvum)
 101. číšenka rýhovaná (Cyathus striatus)
 102. číšovec nahloučený (Cyphellopsis anomala)
 103. číšovec pýřitý (Henningsomyces puber)
 104. číšovec trubkovitý (Henningsomyces candidus)
 105. dřevnatka číškomilná (Xylaria carpophila)
 106. dřevnatka dlouhonohá (Xylaria longipes)
 107. dřevnatka mnohotvará (Xylaria polymorpha)
 108. dřevnatka parohatá (Xylaria hypoxylon)
 109. dřevokaz papírovitý (Byssomerulius corium)
 110. dřevokaz rosolovitý (Phlebia tremellosa)
 111. dřevomor černý (Nemania atropurpurea)
 112. dřevomor červený (Hypoxylon fragiforme)
 113. dřevomor hnědý (Hypoxylon fuscum)
 114. dřevomor Howeův (Hypoxylon howeanum)
 115. dřevomor mnohotvarý (Annulohypoxylon multiforme)
 116. dřevomor plazivý (Nemania serpens complex)
 117. dřevomor ranový (Annulohypoxylon cohaerens)
 118. dřevomor rezavý (Hypoxylon rubiginosum)
 119. dřevomor velký (Hypoxylon macrocarpum)
 120. dřevomorka domácí (Serpula lacrymans)
 121. dřevomorka lesní (Serpula himantioides)
 122. dřevomorka zlatá (Pseudomerulius aureus)
 123. dřevožijka zobánkatá (Endoxyla rostrata)
 124. drsnospora moučnatá (Trechispora farinacea)
 125. drsnospora pavoučí (Trechispora araneosa)
 126. drsnospora tmavnoucí (Trechispora cohaerens)
 127. ďubkatec smrkový (Inonotus leporinus)
 128. durandia francouzská (Durandiella gallica)
 129. dvoutvarka vrásčitá (Ascodichaena rugosa)
 130. galzinia narůžovělá (Galzinia incrustans)
 131. hadovka smrdutá (Phallus impudicus)
 132. helmovka bělostná (Hemimycena candida)
 133. helmovka buková (Mycena fagetorum)
 134. helmovka červenobřitá (Mycena rubromarginata)
 135. helmovka deskovitá (Mycena stylobates)
 136. helmovka hnědobřitá (Mycena olivaceomarginata)
 137. helmovka hnědopurpurová (Mycena purpureofusca)
 138. helmovka hořkomléčná (Mycena erubescens)
 139. helmovka jehličkovitá (Mycena acicula)
 140. helmovka kapradinová (Mycena pterigena)
 141. helmovka koromilná (Mycena pseudocorticola)
 142. helmovka krvavá (Mycena sanguinolenta)
 143. helmovka krvonohá (Mycena haematopus)
 144. helmovka kuželovitá (Mycena metata)
 145. helmovka leponohá (Mycena inclinata)
 146. helmovka louhová (Mycena stipata)
 147. helmovka medonohá (Mycena renati)
 148. helmovka měnlivá (Mycena vitilis)
 149. helmovka mizivá (Resinomycena saccharifera)
 150. helmovka mléčná (Mycena galopus)
 151. helmovka modravá (Mycena amicta)
 152. helmovka narůžovělá (Mycena rosea)
 153. helmovka nažloutlá (Mycena flavescens)
 154. helmovka niťonohá (Mycena filopes)
 155. helmovka ojíněná (Mycena leptocephala)
 156. helmovka Oortova (Mycena arcangeliana)
 157. helmovka pařezová (Mycena tintinnabulum)
 158. helmovka raná (Mycena abramsii)
 159. helmovka ředkvičková f. multicolor (Mycena pura f. multicolor)
 160. helmovka ředkvičková f. pura (Mycena pura f. pura)
 161. helmovka ředkvičková (Mycena pura)
 162. helmovka rýhonohá (Mycena polygramma)
 163. helmovka šafránová (Mycena crocata)
 164. helmovka šedá (Mycena cinerella)
 165. helmovka širokolupenná (Mycena latifolia)
 166. helmovka šiškomilná (Mycena strobilicola)
 167. helmovka skvrnitá (Mycena maculata)
 168. helmovka slizká (Mycena epipterygia)
 169. helmovka smrková (Mycena silvae-nigrae)
 170. helmovka tenkonohá (Mycena speirea)
 171. helmovka tuhonohá (Mycena galericulata)
 172. helmovka vlasová (Mycena capillaris)
 173. helmovka zefírová (Mycena zephirus)
 174. helmovka zelenobřitá (Mycena viridimarginata)
 175. helmovka zlatobřitá (Mycena aurantiomarginata)
 176. helmovka žlutobílá (Atheniella flavoalba)
 177. helmovka zoubkatá (Mycena pelianthina)
 178. helmovka (Mycena sp.)
 179. hlinák červenající (Hapalopilus nidulans)
 180. hlíva dubová (Pleurotus dryinus)
 181. hlíva hnízdovitá (Phyllotopsis nidulans)
 182. hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius)
 183. hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
 184. hlívečník připjatý (Resupinatus applicatus)
 185. hlívečník štětinatý (Resupinatus trichotis)
 186. hlívička jedlová (Hohenbuehelia abietina)
 187. hlívička šedá (Hohenbuehelia grisea)
 188. hlívička stopkatá (Hohenbuehelia auriscalpium)
 189. hlízenka ostřicová (Myriosclerotinia sulcatula)
 190. hlízenka sasanková (Dumontinia tuberosa)
 191. hlízenka skřípinová (Myriosclerotinia scirpicola)
 192. hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii)
 193. hnojník domácí (Coprinellus domesticus)
 194. hnojník inkoustový (Coprinopsis atramentaria)
 195. hnojník kmenový (Coprinellus truncorum)
 196. hnojník lesní (Coprinellus silvaticus)
 197. hnojník maličký (Coprinellus pusillulus)
 198. hnojník nasetý (Coprinellus disseminatus)
 199. hnojník netrpělivý (Coprinellus callinus)
 200. hnojník paprskový (Coprinellus radians)
 201. hnojník řasnatý (Parasola plicatilis)
 202. hnojník spáleništní (Coprinellus angulatus)
 203. hnojník třpytivý (Coprinus micaceus)
 204. hnojník trvanlivý (Coprinopsis spelaiophila)
 205. hnojník velkohlavý (Coprinus macrocephalus)
 206. hnojník zaječí (Coprinopsis lagopus)
 207. hnojník žlutochlupý (Coprinellus xanthothrix)
 208. hnojník žlutohlavý (Coprinus leiocephalus)
 209. hnojník (Coprinellus sp.)
 210. holubinka akvamarínová (Russula chloroides)
 211. holubinka březová (Russula betularum)
 212. holubinka brunátná (Russula badia)
 213. holubinka bukovka (Russula heterophylla)
 214. holubinka celokrajná (Russula integra)
 215. holubinka černající f. nitida (Russula nitida f. nitida)
 216. holubinka černající f. olivaceoalba (Russula nitida f. olivaceoalba)
 217. holubinka černající (Russula nigricans)
 218. holubinka černobílá (Russula albonigra)
 219. holubinka černonachová (Russula atropurpurea)
 220. holubinka chromová (Russula claroflava)
 221. holubinka dívčí (Russula puellaris)
 222. holubinka fialovonohá var. citrina (Russula violeipes var. citrina)
 223. holubinka fialovonohá var. violeipes (Russula violeipes var. violeipes)
 224. holubinka fialovonohá (Russula violeipes)
 225. holubinka fialovozelená (Russula ionochlora)
 226. holubinka hlínožlutá (Russula ochroleuca)
 227. holubinka hořkomandlová (Russula grata)
 228. holubinka hustolistá (Russula densifolia)
 229. holubinka jahodová (Russula paludosa)
 230. holubinka jitřenková (Russula aurora)
 231. holubinka jízlivá var. citrina (Russula sardonia var. citrina)
 232. holubinka jízlivá var. sardonia (Russula sardonia var. sardonia)
 233. holubinka jízlivá (Russula sardonia)
 234. holubinka kolčaví (Russula mustelina)
 235. holubinka křehká (Russula fragilis)
 236. holubinka Lundelova (Russula intermedia)
 237. holubinka mandlová (Russula vesca)
 238. holubinka mokřadní (Russula subrubens)
 239. holubinka nádherná (Russula nobilis)
 240. holubinka namodralá f. cyanoxantha (Russula cyanoxantha f. cyanoxantha)
 241. holubinka namodralá f. peltereaui (Russula cyanoxantha f. peltereaui)
 242. holubinka namodralá (Russula cyanoxantha)
 243. holubinka nazelenalá (Russula virescens)
 244. holubinka nejvonnější (Russula fragrantissima)
 245. holubinka norská (Russula laccata)
 246. holubinka olšinná (Russula alnetorum)
 247. holubinka parková (Russula exalbicans)
 248. holubinka Queletova (Russula queletii)
 249. holubinka raná (Russula nauseosa)
 250. holubinka rašeliníková (Russula sphagnicola)
 251. holubinka révová (Russula xerampelina)
 252. holubinka Romellova (Russula romellii)
 253. holubinka sivá (Russula grisea)
 254. holubinka sličná (Russula rosea)
 255. holubinka sluneční (Russula solaris)
 256. holubinka smrdutá (Russula foetens)
 257. holubinka tmavočervená (Russula atrorubens)
 258. holubinka trávozelená (Russula aeruginea)
 259. holubinka vodnatá (Russula aquosa)
 260. holubinka vrhavka (Russula emetica)
 261. holubinka žlučová (Russula fellea)
 262. housenice cizopasná (Elaphocordyceps ophioglossoides)
 263. houževnatec přivázlý (Neolentinus adhaerens)
 264. houžovec bobří (Lentinellus castoreus)
 265. houžovec drobný (Lentinellus bissus)
 266. houžovec hlemýžďovitý var. cochleatus (Lentinellus cochleatus var. cochleatus)
 267. houžovec hlemýžďovitý var. inolens (Lentinellus cochleatus var. inolens)
 268. houžovec hlemýžďovitý (Lentinellus cochleatus)
 269. houžovec vonný (Lentinus suavissimus)
 270. hřib dubový (Boletus reticulatus)
 271. hřib hnědý (Picipes badius)
 272. hřib kaštanový (Gyroporus castaneus)
 273. hřib kovář (Neoboletus luridiformis)
 274. hřib kříšť (Caloboletus calopus)
 275. hřib modračka (Cyanoboletus pulverulentus)
 276. hřib nachovýtrusý (Tylopilus porphyrosporus)
 277. hřib osmahlý (Boletus ferrugineus)
 278. hřib peprný (Chalciporus piperatus)
 279. hřib sametový (Xerocomellus pruinatus)
 280. hřib smrkový (Boletus edulis)
 281. hřib strakoš (Suillus variegatus)
 282. hřib žlučník (Tylopilus felleus)
 283. hřib žlutomasý (Xerocomellus chrysenteron)
 284. hrotnatečka sladkovonná (Mycoacia nothofagi)
 285. jazourek srstnatý (Trichoglossum hirsutum)
 286. jehnědka ďumbierská (Tatraea dumbirensis)
 287. jehnědka lísková (Ciboria coryli)
 288. jehnědka olšová (Ciboria amentacea)
 289. jelenka obecná (Elaphomyces granulatus)
 290. kačenka náprstkovitá (Verpa conica)
 291. káčovka penízková (Biscogniauxia nummularia)
 292. kalichovka Kachlbrennerova (Pseudoomphalina kalchbrenneri)
 293. kalichovka matná (Chrysomphalina grossula)
 294. kalichovka okoličnatá (Lichenomphalia cf. umbelifera)
 295. kalichovka oranžová (Rickenella fibula)
 296. kalichovka rašeliníková (Arrhenia sphagnicola)
 297. kalichovka Swartzova (Rickenella swartzii)
 298. kalichovka vodní (Arrhenia philonotis)
 299. kalichovka zvonečková (Xeromphalina campanella)
 300. kališník obecný (Helvella acetabulum)
 301. kavinovka lošákovitá (Hydnocristella himantia)
 302. klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
 303. klihatečka pochmurná (Bulgariella pulla)
 304. klihatka černá (Bulgaria inquinans)
 305. kloubnatka smrková (Sirococcus conigenus)
 306. klouzek modřínový (Suillus grevillei)
 307. konferticium hladkovýtrusé (Conferticium ochraceum)
 308. korálovec bukový (Hericium coralloides)
 309. korálovec jedlový (Hericium flagellum)
 310. korálovec ježatý (Hericium erinaceus)
 311. kořenitka nadmutá (Rhizina undulata)
 312. kořenovník jedlový (Heterobasidion abietinum)
 313. kořenovník smrkový (Heterobasidion parviporum)
 314. kornatec bezový (Hyphodontia sambuci)
 315. kornatec bledavý (Hyphodontia pallidula)
 316. kornatec dubový (Hyphodontia quercina)
 317. kornatec hedvábný (Hypochnicium bombycinum)
 318. kornatec javorový (Dendrothele acerina)
 319. kornatec Karstenův (Dacryobolus karstenii)
 320. kornatec kožově žlutý (Hyphodontia alutaria)
 321. kornatec křivovýtrusý (Hyphodontia curvispora)
 322. kornatec kůžičkovitý (Granulobasidium vellereum)
 323. kornatec lopatkovitý (Hyphodontia spathulata)
 324. kornatec Nešporův (Hyphodontia nespori)
 325. kornatec obrovský (Phlebiopsis gigantea)
 326. kornatec okrouhlý (Basidioradulum radula)
 327. kornatec pórkový (Dendrothele alliacea)
 328. kornatec praskající (Odonticium septocystidia)
 329. kornatec proměnlivý (Mutatoderma mutatum)
 330. kornatec rozvitý (Cylindrobasidium evolvens)
 331. kornatec růžový (Corticium roseum)
 332. kornatec sírožlutý (Xenasmatella vaga)
 333. kornatec skořicový (Crustoderma dryinum)
 334. kornatec skvrnitý (Hyphoderma roseocremeum)
 335. kornatec slzící (Gloiothele lactescens)
 336. kornatec smetanový (Peniophorella praetermissa)
 337. kornatec tenkovýtrusý (Alutaceodontia alutacea)
 338. kornatec Wakefieldův (Hypochnicium wakefieldiae)
 339. kornatec Wojewodův (Dendrothele wojewodae)
 340. kornatec západní (Hyphoderma occidentale)
 341. kornatec zápašný (Gloeohypochnicium analogum)
 342. kornatec zimní (Globulicium hiemale)
 343. kornateček okrovějící (Gloeocystidiellum porosum)
 344. kornateček olivovobílý (Leptosporomyces fuscostratus)
 345. kornatečka bělavá (Athelia decipiens)
 346. kornatečka hruškovýtrusá (Athelia pyriformis)
 347. kornatečka listomilná (Athelia epiphylla)
 348. kornatečka narůžovělá (Leptosporomyces roseus)
 349. kornatečka proměnlivá (Piloderma byssinum)
 350. kornatka jasanová (Peniophora limitata)
 351. kornatka masová (Peniophora incarnata)
 352. kornatka osténkatá (Scopuloides hydnoides)
 353. kornatka polská (Gyrophanopsis polonensis)
 354. kornatka popelavá (Peniophora cinerea)
 355. kornatka pýřitá (Peniophorella pubera)
 356. kornatka septocystidová (Hyphoderma setigerum)
 357. kornatka smrková (Peniophora pithya)
 358. koroveček citrónový (Gloiothele citrina)
 359. korovitka popraskaná (buková) (Diatrype decorticata)
 360. korovitka terčovitá (Diatrype disciformis)
 361. korovitka vakovitá (Diatrype bullata)
 362. korunokyjka svícnovitá (Clavicorona pyxidata)
 363. kosmatka černoplstnatá (Scutellinia nigrohirtula)
 364. kosmatka chloupkatá (Scutellinia subhirtella)
 365. kosmatka jelení (Scutellinia cf. crinita)
 366. kosmatka štítovitá (Scutellinia cf. scutellata)
 367. kosmatka (Scutellinia umbrarum)
 368. kostrovka beztvará (Skeletocutis amorpha)
 369. kostrovka šedavá (Skeletocutis carneogrisea)
 370. kotrč němcův (Sparassis nemecii)
 371. kozák barvoměnný (Leccinum variicolor)
 372. kozák bílý f. holopus (Leccinum holopus f. holopus)
 373. kozák bílý f. nazelenalý (Leccinum holopus f. aerugineum)
 374. kozák bílý nazelenalý (Leccinum holopus var. aerugineum)
 375. kozák bílý (Leccinum holopus)
 376. kozák březový (Leccinum scabrum)
 377. kozák šedohnědý (Leccinum cyaneobasileucum)
 378. kožovka jilmová (Hymenochaete ulmicola)
 379. kožovka klenová (Hymenochaete carpatica)
 380. kožovka rezavá (Hymenochaete rubiginosa)
 381. kožovka tabáková (Pseudochaete tabacina)
 382. krásnorůžek lepkavý (Calocera viscosa)
 383. krásnorůžek rohovitý (Calocera cornea)
 384. křehutka bělovláknitá (Psathyrella spintrigeroides)
 385. křehutka bučinná (Psathyrela fagetophila)
 386. křehutka Candolleova (Psathyrella candolleana)
 387. křehutka čokoládová (Psathyrella spadicea)
 388. křehutka Friesova (Psathyrella senex)
 389. křehutka hnědošedá (Psathyrella spadiceogrisea)
 390. křehutka kuželovitá (Parasola conopilus)
 391. křehutka nící (Homophron cernuum)
 392. křehutka orobincová (Psathyrella typhae)
 393. křehutka sametová (Lacrymaria lacrymabunda)
 394. křehutka sladkovonná (Psathyrella sacchariolens)
 395. křehutka špinavolupenná (Psathyrella tephrophylla)
 396. křehutka útlá (Psathyrella corrugis)
 397. křehutka vlnitá (Psathyrella cotonea)
 398. křehutka vodomilná (Psathyrella piluliformis)
 399. kristinie zrnitá (Cristinia helvetica)
 400. kropenatec motýlovitý (Panaeolus papilionaceus)
 401. kropenatec otavní (Panaeolina foenisecii)
 402. kropenatec tmavý (Panaeolus fimicola)
 403. kropenatec zahrocený (Panaeolus acuminatus)
 404. kropilka hnědá (Dacrymyces enatus)
 405. kropilka menší (Dacrymyces minor)
 406. kropilka rosolovitá (Dacrymyces stillatus)
 407. kropilka slzovitá (Dacrymyces lacrymalis)
 408. kropilka terčovitá (Dacrymyces variisporus)
 409. kruhovka borová (Orbilia cf. delicatula)
 410. kruhovka olšová (Orbilia cf. xanthostigma)
 411. kržatka bažinná (Naucoria scolecina)
 412. kržatka hnědoolivová (Simocybe centunculus)
 413. kržatka honosná (Simocybe sumptuosa)
 414. kržatka ježatá (Phaeomarasmius erinaceus)
 415. kržatka oděná (Naucoria escharioides)
 416. kržatka olšinová (Naucoria alnetorum)
 417. kržatka ostnitá (Flammulaster muricatus)
 418. kržatka otrubičnatá (Tubaria furfuracea)
 419. kržatka plodomilná (Flammulaster carpophilus)
 420. kržatka poprášená (Tubaria conspersa)
 421. kržatka rašeliníková (Naucoria sphagneti)
 422. kržatka šikmá (Flammulaster limulatus)
 423. kržatka vrbová (Naucoria salicis)
 424. kukmák bělovlný (Volvariella bombycina)
 425. kukmák dřevní (Volvariella caesiotincta)
 426. kukmák maličký (Volvariella pusilla)
 427. kuřátečko hřebenité (Clavulina coralloides)
 428. kuřátečko popelavé (Clavulina cinerea)
 429. kuřátka červená (Ramaria rubella)
 430. kuřátka přímá (Ramaria stricta)
 431. kůrovka hladká (Phanerochaete laevis)
 432. kůrovka hrbolatá (Phanerochaete tuberculata)
 433. kůrovka příbuzná (Phanerochaete affinis)
 434. kůrovka sametová (Phanerochaete velutina)
 435. kůrovka smetanová (Phanerochaete sordida)
 436. kůrovka vláknitá (Rhizochaete radicata)
 437. kustřebička sírová (Belonidium cf. sulphureum)
 438. květnatec Archerův (Clathrus archeri)
 439. kyj niťovitý (Macrotyphula juncea)
 440. kyj rourkovitý (Macrotyphula fistulosa)
 441. kyjanka křehká (Clavaria fragilis)
 442. kyjovečka ostnovýtrusá (Clavulinopsis helvola)
 443. kyjovečka útlá (Ramariopsis subtilis)
 444. lakovka amethystová (Laccaria amethystina)
 445. lakovka laková (Laccaria laccata)
 446. lakovka statná (Laccaria proxima)
 447. lesklokorka jehličnanová (Ganoderma carnosum)
 448. lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum)
 449. líha jilmová (Hypsizygus ulmarius)
 450. líha nahloučená (Lyophyllum decastes)
 451. límcovka bílá (Stropharia albonitens)
 452. límcovka měděnková (Stropharia aeruginosa)
 453. límcovka modrá (Stropharia caerulea)
 454. límcovka polokulovitá (Protostropharia semiglobata)
 455. límcovka šupinkatá (Stropharia squamosa)
 456. límcovka vroubkovaná (Hemistropharia albocrenulata)
 457. lišák ryšavý (Hydnum rufescens)
 458. lišák zprohýbaný (Hydnum repandum)
 459. liška amethystová (Cantharellus amethysteus)
 460. liška Friesova (Cantharellus friesii)
 461. liška nálevkovitá (Cantharellus tubaeformis)
 462. liška obecná (Cantharellus cibarius)
 463. lištička černošupinatá (Hygrophoropsis rufa)
 464. lištička hnědošupinná (Hygrophoropsis fuscosquamula)
 465. lištička pomerančová var. aurantiaca (Hygrophoropsis aurantiaca var. aurantiaca)
 466. lištička pomerančová var. lactea (Hygrophoropsis aurantiaca var. lactea)
 467. lištička pomerančová (Hygrophoropsis aurantiaca)
 468. lupeník březový (Lenzites betulina)
 469. lupenopórka červenožlutá (Phylloporus pelletieri)
 470. lysohlávka kopinatá (Psilocybe semilanceata)
 471. lysohlávka magická (Deconica magica)
 472. lysohlávka plevnatá (Psilocybe crobula)
 473. lysohlávka srbská (Psilocybe serbica)
 474. lysohlávka tajemná (Psilocybe arcana)
 475. masenka citrónová (Hypocrea citrina)
 476. masenka poduškovitá (Hypocrea pulvinata)
 477. masenka rezavá (Hypocrea rufa complex)
 478. masenka rosolovitá (Hypocrea strictipilosa)
 479. mecháček laločnatý (Arrhenia lobata)
 480. měchomršť krystalický (Pilobolus crystallinus)
 481. mechovka Daamsova (Clitopilus daamsii)
 482. mechovka obecná (Clitopilus prunulus)
 483. měkkouš kadeřavý (Plicaturopsis crispa)
 484. míhavka přisedlá (Vibrissea leptospora)
 485. míhavka vodní (Vibrissea truncorum)
 486. miskovička plochá (Pezizella languida)
 487. miskovka dřevní (Rhizodiscina cf. lignyota)
 488. množilka poprášená (Proliferodiscus pulveraceus)
 489. morušovka bradavčitá (Bertia moriformis)
 490. mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea)
 491. muchomůrka červená (Amanita muscaria)
 492. muchomůrka citronová (Amanita citrina)
 493. muchomůrka hnědožlutá (Amanita fulva)
 494. muchomůrka jízlivá (Amanita virosa)
 495. muchomůrka královská (Amanita regalis)
 496. muchomůrka obecná (Amanita vaginata)
 497. muchomůrka růžovka (Amanita rubescens)
 498. muchomůrka šafránová (Amanita crocea)
 499. muchomůrka šedivka (Amanita spissa)
 500. muchomůrka šedoblanitá (Amanita submembranacea)
 501. muchomůrka tlustopochvá (Amanita pachyvolvata)
 502. muchomůrka velkopochvá (Amanita magnivolvata)
 503. muchomůrka zelená (Amanita phalloides)
 504. muchomůrka žlutoolivová (Amanita battarrae)
 505. nedohub oranžový (Hypomyces aurantius)
 506. nedohub růžový (Hypomyces rosellus complex)
 507. nedohub zelený (Hypomyces luteovirens)
 508. nedohub zlatovýtrusý (Hypomyces chrysospermus)
 509. ohňovec dotýkavý (Fuscoporia contigua)
 510. ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii)
 511. ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
 512. ohňovec ohraničený (Phellinus nigrolimitatus)
 513. ohňovec olšový (Phellinus alni)
 514. ohňovec rezavý (Fuscoporia ferruginosa)
 515. ohňovec smrkový (Phellinus chrysoloma)
 516. ohňovec tečkovaný (Fomitiporia punctata)
 517. ojíněnka houbomilná (Polydesmia pruinosa)
 518. opěnka měnlivá (Kuehneromyces mutabilis)
 519. oranžovec vláknitý (Pycnoporellus fulgens)
 520. ostenatka Bresadolova (Mucronella bresadolae)
 521. ostnáček dvoubarvý (Resinicium bicolor)
 522. ostnáček otrubičnatý (Resinicium furfuraceum)
 523. ostnateček Bourdotův (Steccherinum bourdotii)
 524. ostnateček brvitý (Steccherinum fimbriatum)
 525. ostnateček Kavinův (Steccherinum subcrinale)
 526. ostnateček křehký (Dentipellis fragilis)
 527. ostnateček okrový (Steccherinum ochraceum)
 528. ostropórka černající (Rigidoporus crocatus)
 529. ostropórka rozlitá (Oxyporus obducens)
 530. ostropórka topolová (Oxyporus populinus)
 531. ouško kožové (Otidea alutacea)
 532. outkovečka bezpřezkatá (Antrodiella onychoides)
 533. outkovečka bledá (Antrodiella pallescens)
 534. outkovečka buková (Antrodiella faginea)
 535. outkovečka citrónová (Flaviporus citrinellus)
 536. outkovečka cizopasná (Antrodiella parasitica)
 537. outkovečka Höhnelova (Antrodiella serpula)
 538. outkovečka naoranžovělá (Antrodiella mentschulensis)
 539. outkovka chlupatá (Trametes hirsuta)
 540. outkovka francouzská (Coriolopsis gallica)
 541. outkovka hrbatá (Trametes gibbosa)
 542. outkovka jednobarvá (Cerrena unicolor)
 543. outkovka měkká (Datronia mollis)
 544. outkovka pestrá (Trametes versicolor)
 545. outkovka řadová (Antrodia serialis)
 546. outkovka rumělková (Pycnoporus cinnabarinus)
 547. outkovka vonná (Trametes suaveolens)
 548. outkovka zprohýbaná (Antrodia sinuosa)
 549. paluška sítinovitá (Typhula phacorrhiza)
 550. pařezník jemný (Panellus mitis)
 551. pařezník obecný (Panellus stipticus)
 552. pařezník pozdní (Panellus serotinus)
 553. patyčka rosolovitá (Leotia lubrica)
 554. pavučinec americký (Cortinarius americanus)
 555. pavučinec Batailleův (Cortinarius bataillei)
 556. pavučinec bažinný (Cortinarius uliginosus)
 557. pavučinec cedrový (Cortinarius parvannulatus)
 558. pavučinec červenošupinatý (Cortinarius bolaris)
 559. pavučinec chřapáčovitý (Cortinarius helvelloides)
 560. pavučinec dřevožijný (Cortinarius lignicola)
 561. pavučinec fialovolilákový (Cortinarius balteatus)
 562. pavučinec fialový (Cortinarius violaceus)
 563. pavučinec krvavý (Cortinarius sanguineus)
 564. pavučinec meduňkový (Cortinarius diasemospermus)
 565. pavučinec náramkovitý (Cortinarius armillatus)
 566. pavučinec natřený (Cortinarius delibutus)
 567. pavučinec odchylný (Cortinarius anomalus)
 568. pavučinec olšový (Cortinarius alnetorum)
 569. pavučinec pelargoniový var. flabellus (Cortinarius flexipes var. flabellus)
 570. pavučinec pelargoniový var. flexipes (Cortinarius flexipes var. flexipes)
 571. pavučinec pelargoniový (Cortinarius flexipes)
 572. pavučinec plavooranžový (Cortinarius collinitus)
 573. pavučinec porfyronohý (Cortinarius porphyropus)
 574. pavučinec psí (Cortinarius caninus)
 575. pavučinec rašeliníkový (Cortinarius chrysolitus)
 576. pavučinec šafránový (Cortinarius croceus)
 577. pavučinec skvrnitý (Cortinarius spilomeus)
 578. pavučinec Sommerfeltův (Cortinarius sommerfeltii)
 579. pavučinec šupinatý (Cortinarius pholideus)
 580. pavučinec tupý (Cortinarius obtusus)
 581. pavučinec zaniklý (Cortinarius decipiens)
 582. pavučinec (Cortinarius sp. - podrod Telamonia)
 583. pavučiník bezpřezkatý (Byssocorticium efibulatum)
 584. pavučiník člunkovýtrusý (Botryobasidium vagum)
 585. pavučiník izabelový (Botryohypochnus isabellinus)
 586. pavučiník obecný (Botryobasidium subcoronatum)
 587. pavučiník třásnitý (Amphinema byssoides)
 588. pavučiník vločkatý (Botryobasidium conspersum)
 589. pavučiník zlatý (Botryobasidium aureum)
 590. pečárka hlíznatá (Agaricus essettei)
 591. pečárka necudná (Agaricus impudicus)
 592. pečárka odlišná (Agaricus semotus)
 593. pečárka polní (Agaricus campestris)
 594. pečárka růžovolupenná (Agaricus comtulus)
 595. penízečka drobnovýtrusá (Baeospora myosura)
 596. penízovka Cookeova (Collybia cookei)
 597. penízovka drobnovýtrusá (Tephrocybe baeosperma)
 598. penízovka dubová (Gymnopus dryophilus)
 599. penízovka hlíznatá (Collybia tuberosa)
 600. penízovka hřebílkatá (Gymnopus peronatus)
 601. penízovka kořenující (Hymenopellis radicata)
 602. penízovka kuželovitá (Rhodocollybia butyracea f. asema)
 603. penízovka rašeliníková (Sphagnurus paluster)
 604. penízovka řásnatá (Collybia cirrhata)
 605. penízovka sametonohá (Flammulina velutipes)
 606. penízovka širokolupenná (Megacollybia platyphylla complex)
 607. penízovka skvrnitá (Rhodocollybia maculata)
 608. penízovka smrková (Strobilurus esculentus)
 609. penízovka splývavá (Gymnopus confluens)
 610. penízovka troudní (Callistosporium pinicola)
 611. penízovka věštecká (Gymnopus hariolorum)
 612. penízovka vláknitá (Rhodocollybia filamentosa)
 613. penízovka vodnatá (Gymnopus aquosus)
 614. pestřec bradavčitý (Scleroderma verrucosum)
 615. pestřec obecný (Scleroderma citrinum)
 616. pevník chlupatý (Stereum hirsutum)
 617. pevník dvoubarvý (Laxitextum bicolor)
 618. pevník korkovitý (Stereum rugosum)
 619. pevník krvavějící (Stereum sanguinolentum)
 620. pevník nachový (Chondrostereum purpureum)
 621. pevník plstnatý (Stereum subtomentosum)
 622. pevník smrkový (Veluticeps abietina)
 623. pevníkovec tenký (Amylostereum chailletii)
 624. pevníkovec ztlustlý (Amylostereum areolatum)
 625. plaménka nevonná (Gymnopilus penetrans)
 626. plátenice buková (Ombrophila fagiseda)
 627. plátenice šišková (Neottiella janthina)
 628. plesňák čekankový (Thelephora penicillata)
 629. plesňák zápašný (Thelephora palmata)
 630. plesňák zemní (Thelephora terrestris)
 631. plíška brusinková (Exobasidium vaccinii)
 632. plstnatec bukový (Spongipellis delectans)
 633. plstnatec pěnový (Spongipellis spumeus)
 634. plstnatec tlustoostný (Spongipellis pachyodon)
 635. plstnateček severský (Climacocystis borealis)
 636. plstnatka hnědá (Tapesia cf. fusca)
 637. plstnatka rákosová (Trichobelonium kneiffii)
 638. pokrytka nadzemní (Sebacina cf. grisea)
 639. pokrytka nažloutlá (Sebacina incrustans)
 640. polnička bažinná (Agrocybe paludosa)
 641. polnička polokulovitá (Agrocybe pediades)
 642. polnička raná (Agrocybe praecox)
 643. polštářnatka březová (Diatrypella favacea)
 644. popraška sklepní (Coniophora puteana)
 645. popraška tenká (Coniophora arida)
 646. pórnatice krvavějící (Rigidoporus sanguinolentus)
 647. pórnatice skleněná (Physisporinus vitreus)
 648. pórnatka bledoplavá (Ceriporiopsis gilvescens)
 649. pórnatka Donkova (Ceriporiopsis mucida)
 650. pórnatka krásnoporá (Junghuhnia nitida)
 651. pórnatka měchýřkatá (Trechispora hymenocystis)
 652. pórnatka nádherná (Ceriporia excelsa)
 653. pórnatka placentová (Rhodonia placenta)
 654. pórnatka popelavá (Cinereomyces lindbladii)
 655. pórnatka purpurová (Ceriporia purpurea)
 656. pórnatka rozlitá (Antrodia gossypium)
 657. pórnatka síťkovitá (Ceriporia reticulata)
 658. pórnatka tlustá (Antrodia crassa)
 659. pórnatka třásnitá (Junghuhnia lacera)
 660. pórnatka zelenající (Ceriporia viridans)
 661. pórnovitka borová (Gloeoporus taxicola)
 662. pórnovitka drobnoporá (Schizopora flavipora)
 663. pórnovitka obecná (Schizopora radula)
 664. pórnovitka různoporá (Schizopora paradoxa)
 665. pórovka šedá (Elmerina caryae)
 666. prachovečník bukový (Phleogena faginea)
 667. prášivka bažinná (Bovista paludosa)
 668. prášivka černající (Bovista nigrescens)
 669. prášivka šedivá (Bovista plumbea)
 670. protrhlík trnatý (Melogramma spiniferum)
 671. prsnatka orličí (Rosellinia aquila)
 672. psivka obecná (Mutinus caninus)
 673. puchýřka sítinová (Phyllachora junci)
 674. pýchavka čokoládová (Lycoperdon molle)
 675. pýchavka hnědá (Lycoperdon lividum)
 676. pýchavka horská (Lycoperdon nigrescens)
 677. pýchavka hruškovitá (Lycoperdon pyriforme)
 678. pýchavka huňatá (Lycoperdon umbrinum)
 679. pýchavka ježatá (Lycoperdon echinatum)
 680. pýchavka obecná (Lycoperdon perlatum)
 681. pýchavka ocasatá (Lycoperdon caudatum)
 682. pýchavka palicovitá (Lycoperdon excipuliforme)
 683. pýchavka stlačená (Lycoperdon pratense)
 684. řasnatka krátkonohá (Peziza micropus)
 685. řasnatka lesní (Peziza arvernensis)
 686. řasnatka mokřadní (Peziza limnaea)
 687. rážovka buková (Neonectria galligena)
 688. rážovka granátová (Neonectria punicea)
 689. rážovka houbomilná (Nectria episphaeria)
 690. rážovka rumělková (Nectria cinnabarina)
 691. rážovka šarlatová (Nectria coccinea)
 692. rez rákosová (Puccinia cf. phragmitis)
 693. rezavec horský (Inonotus hastifer)
 694. rezavec lesknavý (Inonotus radiatus)
 695. rezavec pokožkový (Inonotus cuticularis)
 696. rezavec šikmý (Inonotus obliquus)
 697. rezavec štětinatý (Inonotus hispidus)
 698. rezavec uzlinatý (Inonotus nodulosus)
 699. ronivka drsnonohá (Mycopan scabripes)
 700. ronivka podhorská (Hydropus subalpinus)
 701. ronivka troudní (Hydropus marginellus)
 702. rosoloklihatka čirá (Neobulgaria pura)
 703. rosolovka listovitá (Tremella foliacea)
 704. rosolovka mozkovitá (Tremella mesenterica)
 705. rosolozub huspenitý (Pseudohydnum gelatinosum)
 706. rozděrka Brinkmannova (Sistotrema brinkmannii)
 707. rozděrka korunkatá (Sistotrema coroniferum)
 708. ryzec bledý (Lactarius pallidus)
 709. ryzec černohlávek (Lactarius lignyotus)
 710. ryzec dubový (Lactarius quietus)
 711. ryzec hnědý (Lactarius helvus)
 712. ryzec kafrový (Lactarius camphoratus)
 713. ryzec kravský (Lactarius torminosus)
 714. ryzec křídlovýtrusý (Lactarius pterosporus)
 715. ryzec lemovaný (Lactarius aspideus)
 716. ryzec lilákový (Lactarius lilacinus)
 717. ryzec liškový (Lactarius tabidus)
 718. ryzec nálevkovitý (Lactarius omphaliiformis)
 719. ryzec nasládlý (Lactarius subdulcis)
 720. ryzec olšový (Lactarius obscuratus)
 721. ryzec peprný (Lactarius piperatus)
 722. ryzec plstnatý (Lactarius vellereus)
 723. ryzec pýřitý (Lactarius pubescens)
 724. ryzec řídkolupenný (Lactarius ruginosus)
 725. ryzec ryšavý (Lactarius rufus)
 726. ryzec sazový (Lactarius fuliginosus)
 727. ryzec scvrklý (Lactarius vietus)
 728. ryzec šeredný (Lactarius turpis)
 729. ryzec severský (Lactarius trivialis)
 730. ryzec smoločerný (Lactarius picinus)
 731. ryzec smrkový (Lactarius deterrimus)
 732. ryzec syrovinka (Lactarius volemus)
 733. ryzec vonný (Lactarius glyciosmus)
 734. ryzec zelenající (Lactarius glaucescens)
 735. ryzec zelený (Lactarius blennius)
 736. šafránka červenožlutá (Tricholomopsis rutilans)
 737. šafránka ozdobná (Tricholomopsis decora)
 738. sametovka krémová (Conocybe apala)
 739. sametovka polokulovitá (Conocybe semiglobata)
 740. sametovka prstovitá (Conocybe subpubescens)
 741. sametovka subxerofytní (Conocybe subxerophytica)
 742. šedopórka osmahlá (Bjerkandera adusta)
 743. šedopórka zakouřená (Bjerkandera fumosa)
 744. šindelovník severský (Climacodon septentrionalis)
 745. širokoústka Pouzarova (Lopadostoma pouzarii)
 746. sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus)
 747. šiškovec černý (Strobilomyces strobilaceus)
 748. síťkovec dubový (Daedalea quercina)
 749. síťkovec načervenalý (Daedaleopsis confragosa)
 750. škrobnatec jedlový (Aleurodiscus amorphus)
 751. skulinatník jasanový (Hysterographium cf. fraxini)
 752. slizečka porcelánová (Mucidula mucida)
 753. slizopórka nazelenalá (Gloeoporus pannocinctus)
 754. slzečník síťnatý (Bolbitius reticulatus)
 755. slzečník žloutkový (Bolbitius titubans)
 756. slzivka bažinná (Hebeloma helodes)
 757. slzivka bělomasá (Hebeloma leucosarx)
 758. slzivka dlouhotřenná (Hebeloma incarnatulum)
 759. slzivka kořenující (Hebeloma radicosum)
 760. slzivka opásaná (Hebeloma mesophaeum)
 761. slzivka vřetenovýtrusá (Hebeloma fusisporum)
 762. smolokorka buková (Ischnoderma resinosum)
 763. smolokorka pryskyřičnatá (Ischnoderma benzoinum)
 764. spálenka skořepatá (Ustulina deusta)
 765. špička Bulliardova (Marasmius bulliardii)
 766. špička česneková (Mycetinis scorodonius)
 767. špička cibulová (Mycetinis alliaceus)
 768. špička Curreyova (Marasmius curreyi)
 769. špička kolovitá (Marasmius rotula)
 770. špička kožová (Marasmius torquescens)
 771. špička listová (Marasmius epiphyllus)
 772. špička močálová (Marasmius limosus)
 773. špička obecná (Marasmius oreades)
 774. špička provrtaná (Gymnopus perforans)
 775. špička rohonohá (Marasmius cohaerens)
 776. špička Wettsteinova (Marasmius wettsteinii)
 777. špička Wynneova (Marasmius wynnei)
 778. špička žíněná (Gymnopus androsaceus)
 779. špička (Marasmiellus pseudoramealis)
 780. šťavnatka buková (Hygrophorus penarius)
 781. šťavnatka pomrazka (Hygrophorus hypothejus)
 782. šťavnatka slonovinová (Hygrophorus eburneus)
 783. šťavnatka smrková (Hygrophorus piceae)
 784. šťavnatka tečkovaná (Hygrophorus pustulatus)
 785. šťavnatka vonná (Hygrophorus agathosmus)
 786. štěrbinatka smrková (Lirula macrospora)
 787. štětinovka červovitá (Stypella vermiformis)
 788. štítovka černolemá (Pluteus atromarginatus)
 789. štítovka chudobná (Pluteus depauperatus)
 790. štítovka hlízkatá (Pluteus semibulbosus)
 791. štítovka huňatá (Pluteus hispidulus)
 792. štítovka jelení (Pluteus cervinus)
 793. štítovka jinošská (Pluteus ephebeus)
 794. štítovka lemovaná (Pluteus luctuosus)
 795. štítovka Pouzarova var. albus (Pluteus pouzarianus var. albus)
 796. štítovka Pouzarova var. pouzarianus (Pluteus pouzarianus var. pouzarianus)
 797. štítovka Pouzarova (Pluteus pouzarianus)
 798. štítovka sametonohá (Pluteus plautus)
 799. štítovka síťnatá (Pluteus phlebophorus)
 800. štítovka stinná (Pluteus umbrosus)
 801. štítovka Thomsonova f. evenosus (Pluteus thomsonii f. evenosus)
 802. štítovka Thomsonova f. thomsonii (Pluteus thomsonii f. thomsonii)
 803. štítovka Thomsonova (Pluteus thomsonii)
 804. štítovka vločkatá f. minutissimus (Pluteus podospileus f. minutissimus)
 805. štítovka vločkatá f. podospileus (Pluteus podospileus f. podospileus)
 806. štítovka vločkatá (Pluteus podospileus)
 807. štítovka vrbová (Pluteus salicinus)
 808. štítovka žíhaná (Pluteus petasatus)
 809. štítovka žlutá (Pluteus leoninus)
 810. strmělka anýzová (Clitocybe odora)
 811. strmělka cibulkatá (Clitocybe subbulbipes)
 812. strmělka číškovitá (Pseudoclitocybe cyathiformis)
 813. strmělka drobnovýtrusá (Ossicaulis lachnopus)
 814. strmělka kmenová (Clitocybe truncicola)
 815. strmělka kosťovitá (Clitocybe costata)
 816. strmělka kyjonohá (Ampulloclitocybe clavipes)
 817. strmělka listomilná (Clitocybe phyllophila)
 818. strmělka mlženka (Clitocybe nebularis)
 819. strmělka odbarvená (Clitocybe cf. rivulosa)
 820. strmělka opýřená (Trichocybe puberula)
 821. strmělka plavá (Lepista gilva)
 822. strmělka přehrnutá (Lepista flaccida)
 823. strmělka středobarvá (Clitocybe metachroa)
 824. strmělka vodopisná (Clitocybe phaeophthalma)
 825. strmělka žlábkovitá (Clitocybe vibecina)
 826. stroček kadeřavý (Pseudocraterellus sinuosus)
 827. stroček trubkovitý (Craterellus cornucopioides)
 828. štrosmajerka brvitá (Strossmayeria basitricha)
 829. struhák blanitý (Radulomyces molaris)
 830. struhák splývavý (Radulomyces confluens)
 831. šupinovka ježatá (Pholiota squarrosoides)
 832. šupinovka kostrbatá (Pholiota squarrosa)
 833. šupinovka ohnivá (Pholiota flammans)
 834. šupinovka olšová (Pholiota alnicola)
 835. šupinovka šedohlínová (Pholiota lenta)
 836. šupinovka slizká (Pholiota adiposa)
 837. svraštělka javorová (Rhytisma acerinum)
 838. terčenka buková (Mollisia ventosa)
 839. terčenka černožlutá (Mollisia lividofusca)
 840. terčenka popelavá (Mollisia cf. cinerea)
 841. terčenka (Mollisia benesuada)
 842. tlustěnka kafrová (Scytinostroma portentosum)
 843. tmavobělka světle medová (Melanoleuca strictipes)
 844. trámovka jedlová (Gloeophyllum abietinum)
 845. trámovka plotní (Gloeophyllum sepiarium)
 846. třepenitka cihlová (Hypholoma lateritium)
 847. třepenitka drobná (Hypholoma subviride)
 848. třepenitka maková (Hypholoma capnoides)
 849. třepenitka ploníková (Hypholoma polytrichi)
 850. třepenitka pomněnková (Hypholoma myosotis)
 851. třepenitka prodloužená (Hypholoma elongatum)
 852. třepenitka svazčitá (Hypholoma fasciculare)
 853. třepenitka vlhkomilná (Bogbodia uda)
 854. třepenitka vlhkožijná (Hypholoma subericaeum)
 855. trepkovitka běloučká (Crepidotus epibryus)
 856. trepkovitka Cesatiho (Crepidotus cesatii)
 857. trepkovitka karpatská (Crepidotus carpaticus)
 858. trepkovitka maličká (Crepidotus malachioides)
 859. trepkovitka měkká (Crepidotus mollis)
 860. trepkovitka měnlivá (Crepidotus variabilis)
 861. trepkovitka šupinkatá (Crepidotus calolepis)
 862. trepkovitka tečkovaná (Crepidotus subverrucisporus)
 863. trepkovitka žlutavá (Crepidotus luteolus)
 864. trepkovitka zploštělá (Crepidotus applanatus)
 865. troudnatec jasanový (Perenniporia fraxinea)
 866. troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius)
 867. troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)
 868. troudnatec růžový (Fomitopsis rosea)
 869. tulasneovka liláková (Tulasnella cf. violea)
 870. ucháč obrovský (Gyromitra gigas)
 871. václavka bažinná (Armillaria ectypa)
 872. václavka cibulkotřenná (Armillaria cepistipes)
 873. václavka smrková (Armillaria ostoyae)
 874. vatička hnědovínová (Tomentella cf. terrestris)
 875. vatička rezavá (Tomentella cf. ferruginea)
 876. Vatička (Tomentella sp.)
 877. vějířovec obrovský (Meripilus giganteus)
 878. větvovka obecná (Vuilleminia comedens)
 879. větvovka olšová (Vuilleminia alni)
 880. vidlenka drobnovýtrusá (Vararia ochroleuca)
 881. vidlenka nažloutlá (Vararia investiens)
 882. vláknice hladká (Inocybe soluta)
 883. vláknice hnědá (Inocybe assimilata)
 884. vláknice hnědoučká (Inocybe fuscidula)
 885. vláknice hvězdovýtrusá (Inocybe asterospora)
 886. vláknice mokřadní (Inocybe cf. acuta)
 887. vláknice pavučinková (Inocybe petiginosa)
 888. vláknice plsťovitá (Inocybe lacera)
 889. vláknice pomíchaná (Inocybe mixtilis)
 890. vláknice rozpraskaná (Inocybe rimosa)
 891. vláknice tuřínonohá (Inocybe napipes)
 892. vláknice zardělá (Inocybe whitei)
 893. vláknice zemní (Inocybe geophylla)
 894. vodnička potoční (Cudoniella clavus)
 895. vodnička sítinová (Cudoniella junciseda)
 896. voskovec cystidový (Ceraceomyces violascens)
 897. voskovec hnědnoucí (Ceraceomyces serpens)
 898. voskovička bledavá (Bisporella pallescens)
 899. voskovička buková (Phaeohelotium fagineum)
 900. voskovička černavá (Holwaya mucida)
 901. voskovička číškovitá (Hymenoscyphus calyculus)
 902. voskovička citronová (Bisporella citrina)
 903. voskovička dlouhovýtrusá (Phaeohelotium geogenum)
 904. voskovička jasanová (Hymenoscyphus fraxineus)
 905. voskovička listová (Hymenoscyphus caudatus)
 906. voskovička plodová (Hymenoscyphus fructigenus)
 907. voskovička pozdní (Hymenoscyphus serotinus)
 908. voskovka dlouhovýtrusá (Hygrocybe substrangulata)
 909. voskovka bažinná (Hygrocybe helobia)
 910. voskovka citrónová (Hygrocybe chlorophana)
 911. voskovka granátová (Hygrocybe punicea)
 912. voskovka jeřabinová (Hygrocybe phaeococcinea)
 913. voskovka juchtová (Hygrocybe russocoriacea)
 914. voskovka krvavá (Hygrocybe miniata)
 915. voskovka kuželovitá var. pravá (Hygrocybe conica var. conica)
 916. voskovka kuželovitá var. rašelinná (Hygrocybe conica var. conicopalustris)
 917. voskovka kuželovitá (Hygrocybe conica)
 918. voskovka ledková (Hygrocybe nitrata)
 919. voskovka lišková (Hygrocybe cantharellus)
 920. voskovka luční var. pallidus (Cuphophyllus pratensis var. pallidus)
 921. voskovka luční var. pratensis (Cuphophyllus pratensis var. pratensis)
 922. voskovka luční (Cuphophyllus pratensis)
 923. voskovka mírná (Hygrocybe insipida)
 924. voskovka panenská (Cuphophyllus virgineus)
 925. voskovka papouščí (Gliophorus psittacinus)
 926. voskovka šarlatová (Hygrocybe coccinea)
 927. voskovka vroubkovaná (Hygrocybe coccineocrenata)
 928. vyklenutka věnčená (Pezicula ocellata)
 929. závojenka buková (Entoloma placidum)
 930. závojenka dvouvýtrusá (Entoloma bisporigerum)
 931. závojenka hedvábná (Entoloma sericeum)
 932. závojenka hladká (Entoloma sericatum)
 933. závojenka jarní (Entoloma vernum)
 934. závojenka játrová (Entoloma pleopodium)
 935. závojenka křížovýtrusá (Entoloma conferendum)
 936. závojenka kuželovitá (Entoloma cuspidiferum)
 937. závojenka lesklá (Entoloma nitidum)
 938. závojenka letní (Entoloma solstitiale)
 939. závojenka mechovkovitá (Entoloma prunuloides)
 940. závojenka modrá (Entoloma euchroum)
 941. závojenka Mougeotova (Entoloma mougeotii)
 942. závojenka namodralá (Entoloma caesiocinctum)
 943. závojenka ocelová (Entoloma chalybeum)
 944. závojenka olovově modrá (Entoloma lividocyanulum)
 945. závojenka rašeliníková (Entoloma sphagnorum)
 946. závojenka růžovolupenná (Entoloma infula)
 947. závojenka rýhovaná (Entoloma longistriatum)
 948. závojenka sazolupenná (Entoloma jubatum)
 949. závojenka šedohnědá (Entoloma porphyrophaeum)
 950. závojenka slanečková (Entoloma hirtipes)
 951. závojenka sličná (Entoloma formosum)
 952. závojenka štítovitá (Entoloma cetratum)
 953. závojenka tajná (Entoloma clandestinum)
 954. závojenka uhlazená (Alboleptonia sericella)
 955. závojenka vmáčklá (Entoloma rhodopolium)
 956. závojenka zanedbaná (Entoloma neglectum)
 957. závojenka zvlněná (Entoloma undatum)
 958. žebernatka maličká (Delicatula integrella)
 959. zelenitka měděnková (Chlorociboria aeruginascens)
 960. žilnatka bledá (Phlebia centrifuga)
 961. žilnatka jedinečná (Phlebia unica)
 962. žilnatka olovová (Phlebia livida)
 963. žilnatka oranžová (Phlebia radiata)
 964. žilnatka proměnlivá (Phlebia rufa)
 965. zrnivka dřevomilná (Cystoderma subvinaceum)
 966. zrnivka obecná (Cystodermella granulosa)
 967. zrnivka osinková (Cystoderma amianthinum)
 968. zrnivka žraločí (Cystoderma carcharias)
 969. zubatka tvrdá (Crustomyces subabruptus)
 970. Alnicola inculta
 971. Antrodia cretacea
 972. Antrodia pulvinascens
 973. Antrodiella cf. ichnusana
 974. Armillaria borealis
 975. Athelia acrospora
 976. Cantharellus cinereus
 977. Clavulinopsis laeticolor
 978. Clitocybe ditopa
 979. Clitocybe gibba
 980. Clitopilus hobsonii
 981. Coprinellus cf. congregatus
 982. Cortinarius cavipes
 983. Cortinarius cf. scutulatus
 984. Cortinarius cinnabarinus
 985. Cortinarius cinnamomeoluteus
 986. Cortinarius lepidopus
 987. Cortinarius obtusus complex
 988. Cryptocoryneum condensatum
 989. Cystodermella cinnabarina
 990. Deconica crobula
 991. Diatrypella quercina
 992. Entoloma cf. solstitiale
 993. Entoloma cinereo-opacum
 994. Entoloma lividoalbum
 995. Eutypella sorbi
 996. Fomitiporia robusta
 997. Hebeloma velutipes
 998. Hypoxylon fuscoides
 999. Lachnum apalum
 1000. Lachnum controversum
 1001. Lactarius aurantiacus
 1002. Lactarius cf. uvidus
 1003. Lactarius chrysorrheus
 1004. Lactarius flexuosus
 1005. Lactarius porninsis
 1006. Leccinum aurantiacum
 1007. Leccinum rufum
 1008. Leccinum versipelle
 1009. Melanoleuca cognata
 1010. Mollisia cf. hydrophila
 1011. Orbilia cf. leucostigma
 1012. Otidea tuomikoskii
 1013. Peziza echinospora
 1014. Phragmotrichum chailletii
 1015. Psathyrella tenuicula
 1016. Psilocybe mairei
 1017. Ramaria flavescens
 1018. Russula cf. aquosa
 1019. Russula farinipes
 1020. Russula illota
 1021. Russula rhodopus
 1022. Russula versicolor
 1023. Stereum rameale
 1024. Stropharia pseudocyanea
 1025. Trametes ochracea
 1026. Trametes pubescens
 1027. Tricholoma imbricatum
 1028. Tricholoma vaccinum

 

5) Abecední seznam hub (makromycetů) Vysočiny podle vědeckých jmen

Nejedná se o kompletní seznam, zatím jsou zde uvedeny pouze druhy, které byly zjištěny v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny.

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině (pouze v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny):
= současný výskyt (od r. 2001)

 1. Adelphella babingtonii - bochníček potoční
 2. Agaricus campestris - pečárka polní
 3. Agaricus comtulus - pečárka růžovolupenná
 4. Agaricus essettei - pečárka hlíznatá
 5. Agaricus impudicus - pečárka necudná
 6. Agaricus semotus - pečárka odlišná
 7. Agrocybe paludosa - polnička bažinná
 8. Agrocybe pediades - polnička polokulovitá
 9. Agrocybe praecox - polnička raná
 10. Alboleptonia sericella - závojenka uhlazená
 11. Albotricha acutipila - chlupáček ostrovlasý
 12. Aleurodiscus amorphus - škrobnatec jedlový
 13. Alnicola inculta
 14. Alutaceodontia alutacea - kornatec tenkovýtrusý
 15. Amanita battarrae - muchomůrka žlutoolivová
 16. Amanita citrina - muchomůrka citronová
 17. Amanita crocea - muchomůrka šafránová
 18. Amanita fulva - muchomůrka hnědožlutá
 19. Amanita magnivolvata - muchomůrka velkopochvá
 20. Amanita muscaria - muchomůrka červená
 21. Amanita pachyvolvata - muchomůrka tlustopochvá
 22. Amanita phalloides - muchomůrka zelená
 23. Amanita regalis - muchomůrka královská
 24. Amanita rubescens - muchomůrka růžovka
 25. Amanita spissa - muchomůrka šedivka
 26. Amanita submembranacea - muchomůrka šedoblanitá
 27. Amanita vaginata - muchomůrka obecná
 28. Amanita virosa - muchomůrka jízlivá
 29. Amphinema byssoides - pavučiník třásnitý
 30. Ampulloclitocybe clavipes - strmělka kyjonohá
 31. Amylostereum areolatum - pevníkovec ztlustlý
 32. Amylostereum chailletii - pevníkovec tenký
 33. Annulohypoxylon cohaerens - dřevomor ranový
 34. Annulohypoxylon multiforme - dřevomor mnohotvarý
 35. Antrodia crassa - pórnatka tlustá
 36. Antrodia cretacea
 37. Antrodia gossypium - pórnatka rozlitá
 38. Antrodia pulvinascens
 39. Antrodia serialis - outkovka řadová
 40. Antrodia sinuosa - outkovka zprohýbaná
 41. Antrodiella cf. ichnusana - outkovečka
 42. Antrodiella faginea - outkovečka buková
 43. Antrodiella mentschulensis - outkovečka naoranžovělá
 44. Antrodiella onychoides - outkovečka bezpřezkatá
 45. Antrodiella pallescens - outkovečka bledá
 46. Antrodiella parasitica - outkovečka cizopasná
 47. Antrodiella serpula - outkovečka Höhnelova
 48. Armillaria borealis - václavka
 49. Armillaria cepistipes - václavka cibulkotřenná
 50. Armillaria ectypa - václavka bažinná
 51. Armillaria ostoyae - václavka smrková
 52. Arrhenia lobata - mecháček laločnatý
 53. Arrhenia philonotis - kalichovka vodní
 54. Arrhenia sphagnicola - kalichovka rašeliníková
 55. Ascocoryne cylichnium - čihovitka masová
 56. Ascocoryne sarcoides - čihovitka větší
 57. Ascodichaena rugosa - dvoutvarka vrásčitá
 58. Ascotremella faginea - mozkovka rosolovitá
 59. Athelia acrospora - kornatečka
 60. Athelia decipiens - kornatečka bělavá
 61. Athelia epiphylla - kornatečka listomilná
 62. Athelia pyriformis - kornatečka hruškovýtrusá
 63. Atheniella flavoalba - helmovka žlutobílá
 64. Aurantiporus fissilis - bělochoroš jabloňový
 65. Auricularia auricula-judae - bolcovitka ucho Jidášovo
 66. Auricularia mesenterica - bolcovitka mozkovitá
 67. Baeospora myosura - penízečka drobnovýtrusá
 68. Basidioradulum radula - kornatec okrouhlý
 69. Belonidium cf. sulphureum - kustřebička sírová
 70. Bertia moriformis - morušovka bradavčitá
 71. Biscogniauxia nummularia - káčovka penízková
 72. Bisporella citrina - voskovička citronová
 73. Bisporella pallescens - voskovička bledavá
 74. Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá
 75. Bjerkandera fumosa - šedopórka zakouřená
 76. Bogbodia uda - třepenitka vlhkomilná
 77. Bolbitius reticulatus - slzečník síťnatý
 78. Bolbitius titubans - slzečník žloutkový
 79. Boletus edulis - hřib smrkový
 80. Boletus ferrugineus - hřib osmahlý
 81. Boletus reticulatus - hřib dubový
 82. Bondarzewia montana - bondarcevka horská
 83. Botryobasidium aureum - pavučiník zlatý
 84. Botryobasidium conspersum - pavučiník vločkatý
 85. Botryobasidium subcoronatum - pavučiník obecný
 86. Botryobasidium vagum - pavučiník člunkovýtrusý
 87. Botryohypochnus isabellinus - pavučiník izabelový
 88. Bovista nigrescens - prášivka černající
 89. Bovista paludosa - prášivka bažinná
 90. Bovista plumbea - prášivka šedivá
 91. Bulgaria inquinans - klihatka černá
 92. Bulgariella pulla - klihatečka pochmurná
 93. Byssocorticium efibulatum - pavučiník bezpřezkatý
 94. Byssomerulius corium - dřevokaz papírovitý
 95. Callistosporium pinicola - penízovka troudní
 96. Caloboletus calopus - hřib kříšť
 97. Calocera cornea - krásnorůžek rohovitý
 98. Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý
 99. Camarops polysperma - bolinka mnohovýtrusá
 100. Camarops tubulina - bolinka černohnědá
 101. Cantharellus amethysteus - liška amethystová
 102. Cantharellus cibarius - liška obecná
 103. Cantharellus cinereus - liška
 104. Cantharellus friesii - liška Friesova
 105. Cantharellus tubaeformis - liška nálevkovitá
 106. Ceraceomyces serpens - voskovec hnědnoucí
 107. Ceraceomyces violascens - voskovec cystidový
 108. Ceriporia excelsa - pórnatka nádherná
 109. Ceriporia purpurea - pórnatka purpurová
 110. Ceriporia reticulata - pórnatka síťkovitá
 111. Ceriporia viridans - pórnatka zelenající
 112. Ceriporiopsis gilvescens - pórnatka bledoplavá
 113. Ceriporiopsis mucida - pórnatka Donkova
 114. Cerrena unicolor - outkovka jednobarvá
 115. Chaetosphaeria ovoidea - chlupoplodka vejčitá
 116. Chaetosphaeria pulviscula - chlupoplodka poduškovitá
 117. Chalciporus piperatus - hřib peprný
 118. Chlorociboria aeruginascens - zelenitka měděnková
 119. Chlorophyllum rachodes - bedla červenající
 120. Chondrostereum purpureum - pevník nachový
 121. Chrysomphalina grossula - kalichovka matná
 122. Ciboria amentacea - jehnědka olšová
 123. Ciboria coryli - jehnědka lísková
 124. Cinereomyces lindbladii - pórnatka popelavá
 125. Clathrus archeri - květnatec Archerův
 126. Clavaria fragilis - kyjanka křehká
 127. Clavicorona pyxidata - korunokyjka svícnovitá
 128. Clavulina cinerea - kuřátečko popelavé
 129. Clavulina coralloides - kuřátečko hřebenité
 130. Clavulinopsis helvola - kyjovečka ostnovýtrusá
 131. Clavulinopsis laeticolor - kyjovečka
 132. Climacocystis borealis - plstnateček severský
 133. Climacodon septentrionalis - šindelovník severský
 134. Clitocybe cf. rivulosa - strmělka odbarvená
 135. Clitocybe costata - strmělka kosťovitá
 136. Clitocybe ditopa - strmělka
 137. Clitocybe gibba - strmělka
 138. Clitocybe metachroa - strmělka středobarvá
 139. Clitocybe nebularis - strmělka mlženka
 140. Clitocybe odora - strmělka anýzová
 141. Clitocybe phaeophthalma - strmělka vodopisná
 142. Clitocybe phyllophila - strmělka listomilná
 143. Clitocybe subbulbipes - strmělka cibulkatá
 144. Clitocybe truncicola - strmělka kmenová
 145. Clitocybe vibecina - strmělka žlábkovitá
 146. Clitopilus daamsii - mechovka Daamsova
 147. Clitopilus hobsonii - mechovka
 148. Clitopilus prunulus - mechovka obecná
 149. Collybia cirrhata - penízovka řásnatá
 150. Collybia cookei - penízovka Cookeova
 151. Collybia tuberosa - penízovka hlíznatá
 152. Conferticium ochraceum - konferticium hladkovýtrusé
 153. Coniophora arida - popraška tenká
 154. Coniophora puteana - popraška sklepní
 155. Conocybe apala - sametovka krémová
 156. Conocybe aporos - čepičatka bezpórá
 157. Conocybe semiglobata - sametovka polokulovitá
 158. Conocybe subpubescens - sametovka prstovitá
 159. Conocybe subxerophytica - sametovka subxerofytní
 160. Coprinellus angulatus - hnojník spáleništní
 161. Coprinellus callinus - hnojník netrpělivý
 162. Coprinellus cf. congregatus - hnojník
 163. Coprinellus disseminatus - hnojník nasetý
 164. Coprinellus domesticus - hnojník domácí
 165. Coprinellus pusillulus - hnojník maličký
 166. Coprinellus radians - hnojník paprskový
 167. Coprinellus silvaticus - hnojník lesní
 168. Coprinellus sp. - hnojník
 169. Coprinellus truncorum - hnojník kmenový
 170. Coprinellus xanthothrix - hnojník žlutochlupý
 171. Coprinopsis atramentaria - hnojník inkoustový
 172. Coprinopsis lagopus - hnojník zaječí
 173. Coprinopsis spelaiophila - hnojník trvanlivý
 174. Coprinus leiocephalus - hnojník žlutohlavý
 175. Coprinus macrocephalus - hnojník velkohlavý
 176. Coprinus micaceus - hnojník třpytivý
 177. Coriolopsis gallica - outkovka francouzská
 178. Corticium roseum - kornatec růžový
 179. Cortinarius alnetorum - pavučinec olšový
 180. Cortinarius americanus - pavučinec americký
 181. Cortinarius anomalus - pavučinec odchylný
 182. Cortinarius armillatus - pavučinec náramkovitý
 183. Cortinarius balteatus - pavučinec fialovolilákový
 184. Cortinarius bataillei - pavučinec Batailleův
 185. Cortinarius bolaris - pavučinec červenošupinatý
 186. Cortinarius caninus - pavučinec psí
 187. Cortinarius cavipes - pavučinec
 188. Cortinarius cf. scutulatus - pavučinec
 189. Cortinarius chrysolitus - pavučinec rašeliníkový
 190. Cortinarius cinnabarinus - pavučinec
 191. Cortinarius cinnamomeoluteus - pavučinec
 192. Cortinarius collinitus - pavučinec plavooranžový
 193. Cortinarius croceus - pavučinec šafránový
 194. Cortinarius decipiens - pavučinec zaniklý
 195. Cortinarius delibutus - pavučinec natřený
 196. Cortinarius diasemospermus - pavučinec meduňkový
 197. Cortinarius flexipes - pavučinec pelargoniový
 198. Cortinarius flexipes var. flabellus - pavučinec pelargoniový var. flabellus
 199. Cortinarius flexipes var. flexipes - pavučinec pelargoniový var. flexipes
 200. Cortinarius helvelloides - pavučinec chřapáčovitý
 201. Cortinarius lepidopus - pavučinec
 202. Cortinarius lignicola - pavučinec dřevožijný
 203. Cortinarius obtusus - pavučinec tupý
 204. Cortinarius obtusus complex - pavučinec
 205. Cortinarius parvannulatus - pavučinec cedrový
 206. Cortinarius pholideus - pavučinec šupinatý
 207. Cortinarius porphyropus - pavučinec porfyronohý
 208. Cortinarius sanguineus - pavučinec krvavý
 209. Cortinarius sommerfeltii - pavučinec Sommerfeltův
 210. Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - pavučinec
 211. Cortinarius spilomeus - pavučinec skvrnitý
 212. Cortinarius uliginosus - pavučinec bažinný
 213. Cortinarius violaceus - pavučinec fialový
 214. Craterellus cornucopioides - stroček trubkovitý
 215. Crepidotus applanatus - trepkovitka zploštělá
 216. Crepidotus calolepis - trepkovitka šupinkatá
 217. Crepidotus carpaticus - trepkovitka karpatská
 218. Crepidotus cesatii - trepkovitka Cesatiho
 219. Crepidotus epibryus - trepkovitka běloučká
 220. Crepidotus luteolus - trepkovitka žlutavá
 221. Crepidotus malachioides - trepkovitka maličká
 222. Crepidotus mollis - trepkovitka měkká
 223. Crepidotus subverrucisporus - trepkovitka tečkovaná
 224. Crepidotus variabilis - trepkovitka měnlivá
 225. Cristinia helvetica - kristinie zrnitá
 226. Crustoderma dryinum - kornatec skořicový
 227. Crustomyces subabruptus - zubatka tvrdá
 228. Cryptocoryneum condensatum
 229. Cudoniella clavus - vodnička potoční
 230. Cudoniella junciseda - vodnička sítinová
 231. Cuphophyllus pratensis - voskovka luční
 232. Cuphophyllus pratensis var. pallidus - voskovka luční var. pallidus
 233. Cuphophyllus pratensis var. pratensis - voskovka luční var. pratensis
 234. Cuphophyllus virgineus - voskovka panenská
 235. Cyanoboletus pulverulentus - hřib modračka
 236. Cyathus striatus - číšenka rýhovaná
 237. Cylindrobasidium evolvens - kornatec rozvitý
 238. Cyphellopsis anomala - číšovec nahloučený
 239. Cystoderma amianthinum - zrnivka osinková
 240. Cystoderma carcharias - zrnivka žraločí
 241. Cystoderma subvinaceum - zrnivka dřevomilná
 242. Cystodermella cinnabarina - zrnivka
 243. Cystodermella granulosa - zrnivka obecná
 244. Cystolepiota bucknallii - bedla Bucknallova
 245. Cystolepiota seminuda - bedla polonahá
 246. Dacrymyces enatus - kropilka hnědá
 247. Dacrymyces lacrymalis - kropilka slzovitá
 248. Dacrymyces minor - kropilka menší
 249. Dacrymyces stillatus - kropilka rosolovitá
 250. Dacrymyces variisporus - kropilka terčovitá
 251. Dacryobolus karstenii - kornatec Karstenův
 252. Daedalea quercina - síťkovec dubový
 253. Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý
 254. Datronia mollis - outkovka měkká
 255. Deconica crobula - lysohlávka
 256. Deconica magica - lysohlávka magická
 257. Delicatula integrella - žebernatka maličká
 258. Dendrothele acerina - kornatec javorový
 259. Dendrothele alliacea - kornatec pórkový
 260. Dendrothele wojewodae - kornatec Wojewodův
 261. Dentipellis fragilis - ostnateček křehký
 262. Diatrype bullata - korovitka vakovitá
 263. Diatrype decorticata - korovitka popraskaná (buková)
 264. Diatrype disciformis - korovitka terčovitá
 265. Diatrypella favacea - polštářnatka březová
 266. Diatrypella quercina - polštářnatka
 267. Dumontinia tuberosa - hlízenka sasanková
 268. Durandiella gallica - durandia francouzská
 269. Elaphocordyceps ophioglossoides - housenice cizopasná
 270. Elaphomyces granulatus - jelenka obecná
 271. Elmerina caryae - pórovka šedá
 272. Endoxyla rostrata - dřevožijka zobánkatá
 273. Entoloma bisporigerum - závojenka dvouvýtrusá
 274. Entoloma caesiocinctum - závojenka namodralá
 275. Entoloma cetratum - závojenka štítovitá
 276. Entoloma cf. solstitiale - závojenka
 277. Entoloma chalybeum - závojenka ocelová
 278. Entoloma cinereo-opacum - závojenka
 279. Entoloma clandestinum - závojenka tajná
 280. Entoloma conferendum - závojenka křížovýtrusá
 281. Entoloma cuspidiferum - závojenka kuželovitá
 282. Entoloma euchroum - závojenka modrá
 283. Entoloma formosum - závojenka sličná
 284. Entoloma hirtipes - závojenka slanečková
 285. Entoloma infula - závojenka růžovolupenná
 286. Entoloma jubatum - závojenka sazolupenná
 287. Entoloma lividoalbum - závojenka
 288. Entoloma lividocyanulum - závojenka olovově modrá
 289. Entoloma longistriatum - závojenka rýhovaná
 290. Entoloma mougeotii - závojenka Mougeotova
 291. Entoloma neglectum - závojenka zanedbaná
 292. Entoloma nitidum - závojenka lesklá
 293. Entoloma placidum - závojenka buková
 294. Entoloma pleopodium - závojenka játrová
 295. Entoloma porphyrophaeum - závojenka šedohnědá
 296. Entoloma prunuloides - závojenka mechovkovitá
 297. Entoloma rhodopolium - závojenka vmáčklá
 298. Entoloma sericatum - závojenka hladká
 299. Entoloma sericeum - závojenka hedvábná
 300. Entoloma solstitiale - závojenka letní
 301. Entoloma sphagnorum - závojenka rašeliníková
 302. Entoloma undatum - závojenka zvlněná
 303. Entoloma vernum - závojenka jarní
 304. Eutypa maura - bradavkatka javorová
 305. Eutypa spinosa - bradavkatka ostnitá
 306. Eutypella quaternata - bradavkatka čtyřčetná
 307. Eutypella sorbi - bradavkatka
 308. Exidia cartilaginea - černorosol chrupavčitý
 309. Exidia pithya - černorosol smrkový
 310. Exidia plana - černorosol bukový
 311. Exidia recisa - černorosol terčovitý
 312. Exidia saccharina - černorosol borový
 313. Exidia truncata - černorosol uťatý
 314. Exidiopsis effusa - černorosol rozlitý
 315. Exobasidium vaccinii - plíška brusinková
 316. Flammulaster carpophilus - kržatka plodomilná
 317. Flammulaster limulatus - kržatka šikmá
 318. Flammulaster muricatus - kržatka ostnitá
 319. Flammulina velutipes - penízovka sametonohá
 320. Flaviporus citrinellus - outkovečka citrónová
 321. Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý
 322. Fomitiporia punctata - ohňovec tečkovaný
 323. Fomitiporia robusta - ohňovec
 324. Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný
 325. Fomitopsis rosea - troudnatec růžový
 326. Fuscoporia contigua - ohňovec dotýkavý
 327. Fuscoporia ferruginosa - ohňovec rezavý
 328. Galerina atkinsoniana - čepičatka Atkinsonova
 329. Galerina cf. hypnorum - čepičatka mechová
 330. Galerina clavata - čepičatka řídkolupenná
 331. Galerina hybrida - čepičatka smíšená
 332. Galerina jaapii - čepičatka mokřadní
 333. Galerina lacustris - čepičatka vlhkomilná
 334. Galerina mairei - čepičatka holeňová
 335. Galerina marginata complex - čepičatka jehličnanová
 336. Galerina paludosa - čepičatka močálová
 337. Galerina pumila - čepičatka helmovkovitá
 338. Galerina triscopa - čepičatka pařezová
 339. Galerina vittiformis - čepičatka pruhovaná
 340. Galzinia incrustans - galzinia narůžovělá
 341. Ganoderma applanatum - lesklokorka ploská
 342. Ganoderma carnosum - lesklokorka jehličnanová
 343. Gliophorus psittacinus - voskovka papouščí
 344. Globulicium hiemale - kornatec zimní
 345. Gloeocystidiellum porosum - kornateček okrovějící
 346. Gloeohypochnicium analogum - kornatec zápašný
 347. Gloeophyllum abietinum - trámovka jedlová
 348. Gloeophyllum odoratum - anýzovník vonný
 349. Gloeophyllum sepiarium - trámovka plotní
 350. Gloeoporus pannocinctus - slizopórka nazelenalá
 351. Gloeoporus taxicola - pórnovitka borová
 352. Gloiothele citrina - koroveček citrónový
 353. Gloiothele lactescens - kornatec slzící
 354. Granulobasidium vellereum - kornatec kůžičkovitý
 355. Gymnopilus penetrans - plaménka nevonná
 356. Gymnopus androsaceus - špička žíněná
 357. Gymnopus aquosus - penízovka vodnatá
 358. Gymnopus confluens - penízovka splývavá
 359. Gymnopus dryophilus - penízovka dubová
 360. Gymnopus hariolorum - penízovka věštecká
 361. Gymnopus perforans - špička provrtaná
 362. Gymnopus peronatus - penízovka hřebílkatá
 363. Gyromitra gigas - ucháč obrovský
 364. Gyrophanopsis polonensis - kornatka polská
 365. Gyroporus castaneus - hřib kaštanový
 366. Hapalopilus nidulans - hlinák červenající
 367. Hebeloma fusisporum - slzivka vřetenovýtrusá
 368. Hebeloma helodes - slzivka bažinná
 369. Hebeloma incarnatulum - slzivka dlouhotřenná
 370. Hebeloma leucosarx - slzivka bělomasá
 371. Hebeloma mesophaeum - slzivka opásaná
 372. Hebeloma radicosum - slzivka kořenující
 373. Hebeloma velutipes - slzivka
 374. Helminthosphaeria clavariarum - červovka kyjanková
 375. Helvella acetabulum - kališník obecný
 376. Helvella macropus - chřapáč pýřitý
 377. Hemimycena candida - helmovka bělostná
 378. Hemistropharia albocrenulata - límcovka vroubkovaná
 379. Henningsomyces candidus - číšovec trubkovitý
 380. Henningsomyces puber - číšovec pýřitý
 381. Hericium coralloides - korálovec bukový
 382. Hericium erinaceus - korálovec ježatý
 383. Hericium flagellum - korálovec jedlový
 384. Heterobasidion abietinum - kořenovník jedlový
 385. Heterobasidion parviporum - kořenovník smrkový
 386. Hohenbuehelia abietina - hlívička jedlová
 387. Hohenbuehelia auriscalpium - hlívička stopkatá
 388. Hohenbuehelia grisea - hlívička šedá
 389. Holwaya mucida - voskovička černavá
 390. Homophron cernuum - křehutka nící
 391. Hydnocristella himantia - kavinovka lošákovitá
 392. Hydnum repandum - lišák zprohýbaný
 393. Hydnum rufescens - lišák ryšavý
 394. Hydropus marginellus - ronivka troudní
 395. Hydropus subalpinus - ronivka podhorská
 396. Hygrocybe cantharellus - voskovka lišková
 397. Hygrocybe chlorophana - voskovka citrónová
 398. Hygrocybe coccinea - voskovka šarlatová
 399. Hygrocybe coccineocrenata - voskovka vroubkovaná
 400. Hygrocybe conica - voskovka kuželovitá
 401. Hygrocybe conica var. conica - voskovka kuželovitá var. pravá
 402. Hygrocybe conica var. conicopalustris - voskovka kuželovitá var. rašelinná
 403. Hygrocybe helobia - voskovka bažinná
 404. Hygrocybe insipida - voskovka mírná
 405. Hygrocybe miniata - voskovka krvavá
 406. Hygrocybe nitrata - voskovka ledková
 407. Hygrocybe phaeococcinea - voskovka jeřabinová
 408. Hygrocybe punicea - voskovka granátová
 409. Hygrocybe russocoriacea - voskovka juchtová
 410. Hygrocybe substrangulata - voskovka dlouhovýtrusá
 411. Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová
 412. Hygrophoropsis aurantiaca var. aurantiaca - lištička pomerančová var. aurantiaca
 413. Hygrophoropsis aurantiaca var. lactea - lištička pomerančová var. lactea
 414. Hygrophoropsis fuscosquamula - lištička hnědošupinná
 415. Hygrophoropsis rufa - lištička černošupinatá
 416. Hygrophorus agathosmus - šťavnatka vonná
 417. Hygrophorus eburneus - šťavnatka slonovinová
 418. Hygrophorus hypothejus - šťavnatka pomrazka
 419. Hygrophorus penarius - šťavnatka buková
 420. Hygrophorus piceae - šťavnatka smrková
 421. Hygrophorus pustulatus - šťavnatka tečkovaná
 422. Hymenochaete carpatica - kožovka klenová
 423. Hymenochaete rubiginosa - kožovka rezavá
 424. Hymenochaete ulmicola - kožovka jilmová
 425. Hymenopellis radicata - penízovka kořenující
 426. Hymenoscyphus calyculus - voskovička číškovitá
 427. Hymenoscyphus caudatus - voskovička listová
 428. Hymenoscyphus fraxineus - voskovička jasanová
 429. Hymenoscyphus fructigenus - voskovička plodová
 430. Hymenoscyphus serotinus - voskovička pozdní
 431. Hyphoderma occidentale - kornatec západní
 432. Hyphoderma roseocremeum - kornatec skvrnitý
 433. Hyphoderma setigerum - kornatka septocystidová
 434. Hyphodontia alutaria - kornatec kožově žlutý
 435. Hyphodontia curvispora - kornatec křivovýtrusý
 436. Hyphodontia nespori - kornatec Nešporův
 437. Hyphodontia pallidula - kornatec bledavý
 438. Hyphodontia quercina - kornatec dubový
 439. Hyphodontia sambuci - kornatec bezový
 440. Hyphodontia spathulata - kornatec lopatkovitý
 441. Hypholoma capnoides - třepenitka maková
 442. Hypholoma elongatum - třepenitka prodloužená
 443. Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá
 444. Hypholoma lateritium - třepenitka cihlová
 445. Hypholoma myosotis - třepenitka pomněnková
 446. Hypholoma polytrichi - třepenitka ploníková
 447. Hypholoma subericaeum - třepenitka vlhkožijná
 448. Hypholoma subviride - třepenitka drobná
 449. Hypochnicium bombycinum - kornatec hedvábný
 450. Hypochnicium wakefieldiae - kornatec Wakefieldův
 451. Hypocrea citrina - masenka citrónová
 452. Hypocrea pulvinata - masenka poduškovitá
 453. Hypocrea rufa complex - masenka rezavá
 454. Hypocrea strictipilosa - masenka rosolovitá
 455. Hypomyces aurantius - nedohub oranžový
 456. Hypomyces chrysospermus - nedohub zlatovýtrusý
 457. Hypomyces luteovirens - nedohub zelený
 458. Hypomyces rosellus complex - nedohub růžový
 459. Hypoxylon fragiforme - dřevomor červený
 460. Hypoxylon fuscoides - dřevomor
 461. Hypoxylon fuscum - dřevomor hnědý
 462. Hypoxylon howeanum - dřevomor Howeův
 463. Hypoxylon macrocarpum - dřevomor velký
 464. Hypoxylon rubiginosum - dřevomor rezavý
 465. Hypsizygus ulmarius - líha jilmová
 466. Hysterographium cf. fraxini - skulinatník jasanový
 467. Inocybe assimilata - vláknice hnědá
 468. Inocybe asterospora - vláknice hvězdovýtrusá
 469. Inocybe cf. acuta - vláknice mokřadní
 470. Inocybe fuscidula - vláknice hnědoučká
 471. Inocybe geophylla - vláknice zemní
 472. Inocybe lacera - vláknice plsťovitá
 473. Inocybe mixtilis - vláknice pomíchaná
 474. Inocybe napipes - vláknice tuřínonohá
 475. Inocybe petiginosa - vláknice pavučinková
 476. Inocybe rimosa - vláknice rozpraskaná
 477. Inocybe soluta - vláknice hladká
 478. Inocybe whitei - vláknice zardělá
 479. Inonotus cuticularis - rezavec pokožkový
 480. Inonotus hastifer - rezavec horský
 481. Inonotus hispidus - rezavec štětinatý
 482. Inonotus leporinus - ďubkatec smrkový
 483. Inonotus nodulosus - rezavec uzlinatý
 484. Inonotus obliquus - rezavec šikmý
 485. Inonotus radiatus - rezavec lesknavý
 486. Irpex lacteus - bránovitka mléčná
 487. Ischnoderma benzoinum - smolokorka pryskyřičnatá
 488. Ischnoderma resinosum - smolokorka buková
 489. Junghuhnia lacera - pórnatka třásnitá
 490. Junghuhnia nitida - pórnatka krásnoporá
 491. Kuehneromyces mutabilis - opěnka měnlivá
 492. Laccaria amethystina - lakovka amethystová
 493. Laccaria laccata - lakovka laková
 494. Laccaria proxima - lakovka statná
 495. Lachnellula calyciformis - brvenka číškovitá
 496. Lachnellula occidentalis - brvenka Hahnova
 497. Lachnum apalum - chlupáček
 498. Lachnum brevipilosum - chlupáček krátkochlupý
 499. Lachnum controversum - chlupáček
 500. Lachnum elongatisporum - chlupáček dlouhovýtrusý
 501. Lachnum imbecille - chlupáček suchopýrový
 502. Lachnum sp. - chlupáček
 503. Lachnum virgineum - chlupáček bělostný
 504. Lacrymaria lacrymabunda - křehutka sametová
 505. Lactarius aspideus - ryzec lemovaný
 506. Lactarius aurantiacus - ryzec
 507. Lactarius blennius - ryzec zelený
 508. Lactarius camphoratus - ryzec kafrový
 509. Lactarius cf. uvidus - ryzec
 510. Lactarius chrysorrheus - ryzec
 511. Lactarius deterrimus - ryzec smrkový
 512. Lactarius flexuosus - ryzec
 513. Lactarius fuliginosus - ryzec sazový
 514. Lactarius glaucescens - ryzec zelenající
 515. Lactarius glyciosmus - ryzec vonný
 516. Lactarius helvus - ryzec hnědý
 517. Lactarius lignyotus - ryzec černohlávek
 518. Lactarius lilacinus - ryzec lilákový
 519. Lactarius obscuratus - ryzec olšový
 520. Lactarius omphaliiformis - ryzec nálevkovitý
 521. Lactarius pallidus - ryzec bledý
 522. Lactarius picinus - ryzec smoločerný
 523. Lactarius piperatus - ryzec peprný
 524. Lactarius porninsis - ryzec
 525. Lactarius pterosporus - ryzec křídlovýtrusý
 526. Lactarius pubescens - ryzec pýřitý
 527. Lactarius quietus - ryzec dubový
 528. Lactarius rufus - ryzec ryšavý
 529. Lactarius ruginosus - ryzec řídkolupenný
 530. Lactarius subdulcis - ryzec nasládlý
 531. Lactarius tabidus - ryzec liškový
 532. Lactarius torminosus - ryzec kravský
 533. Lactarius trivialis - ryzec severský
 534. Lactarius turpis - ryzec šeredný
 535. Lactarius vellereus - ryzec plstnatý
 536. Lactarius vietus - ryzec scvrklý
 537. Lactarius volemus - ryzec syrovinka
 538. Laetiporus sulphureus - sírovec žlutooranžový
 539. Lasiosphaeria strigosa - chlupatka ježatá
 540. Laxitextum bicolor - pevník dvoubarvý
 541. Leccinum aurantiacum - kozák
 542. Leccinum cyaneobasileucum - kozák šedohnědý
 543. Leccinum holopus - kozák bílý
 544. Leccinum holopus f. aerugineum - kozák bílý f. nazelenalý
 545. Leccinum holopus f. holopus - kozák bílý f. holopus
 546. Leccinum holopus var. aerugineum - kozák bílý nazelenalý
 547. Leccinum rufum - kozák
 548. Leccinum scabrum - kozák březový
 549. Leccinum variicolor - kozák barvoměnný
 550. Leccinum versipelle - kozák
 551. Lentinellus bissus - houžovec drobný
 552. Lentinellus castoreus - houžovec bobří
 553. Lentinellus cochleatus - houžovec hlemýžďovitý
 554. Lentinellus cochleatus var. cochleatus - houžovec hlemýžďovitý var. cochleatus
 555. Lentinellus cochleatus var. inolens - houžovec hlemýžďovitý var. inolens
 556. Lentinus suavissimus - houžovec vonný
 557. Lenzites betulina - lupeník březový
 558. Leotia lubrica - patyčka rosolovitá
 559. Lepiota castanea - bedla kaštanová
 560. Lepiota clypeolaria - bedla vlnatá
 561. Lepiota cristata - bedla hřebenitá
 562. Lepiota echinella - bedla štětinkatá
 563. Lepiota magnispora - bedla nažloutlá
 564. Lepiota tomentella - bedla plstnatá
 565. Lepista flaccida - strmělka přehrnutá
 566. Lepista gilva - strmělka plavá
 567. Lepista nuda - čirůvka fialová
 568. Lepista sordida - čirůvka špinavá
 569. Leptosporomyces fuscostratus - kornateček olivovobílý
 570. Leptosporomyces roseus - kornatečka narůžovělá
 571. Leucopaxillus gentianeus - běločechratka hořká
 572. Lichenomphalia cf. umbelifera - kalichovka okoličnatá
 573. Lirula macrospora - štěrbinatka smrková
 574. Lopadostoma pouzarii - širokoústka Pouzarova
 575. Lycoperdon caudatum - pýchavka ocasatá
 576. Lycoperdon echinatum - pýchavka ježatá
 577. Lycoperdon excipuliforme - pýchavka palicovitá
 578. Lycoperdon lividum - pýchavka hnědá
 579. Lycoperdon molle - pýchavka čokoládová
 580. Lycoperdon nigrescens - pýchavka horská
 581. Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná
 582. Lycoperdon pratense - pýchavka stlačená
 583. Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá
 584. Lycoperdon umbrinum - pýchavka huňatá
 585. Lyophyllum decastes - líha nahloučená
 586. Macrolepiota procera - bedla vysoká
 587. Macrotyphula fistulosa - kyj rourkovitý
 588. Macrotyphula juncea - kyj niťovitý
 589. Marasmiellus pseudoramealis - špička
 590. Marasmius bulliardii - špička Bulliardova
 591. Marasmius cohaerens - špička rohonohá
 592. Marasmius curreyi - špička Curreyova
 593. Marasmius epiphyllus - špička listová
 594. Marasmius limosus - špička močálová
 595. Marasmius oreades - špička obecná
 596. Marasmius rotula - špička kolovitá
 597. Marasmius torquescens - špička kožová
 598. Marasmius wettsteinii - špička Wettsteinova
 599. Marasmius wynnei - špička Wynneova
 600. Megacollybia platyphylla complex - penízovka širokolupenná
 601. Melanoleuca cognata - tmavobělka
 602. Melanoleuca strictipes - tmavobělka světle medová
 603. Melanophyllum echinatum - bedla krvavá
 604. Melogramma spiniferum - protrhlík trnatý
 605. Meripilus giganteus - vějířovec obrovský
 606. Mitrula paludosa - čapulka bahenní
 607. Mollisia benesuada - terčenka
 608. Mollisia cf. cinerea - terčenka popelavá
 609. Mollisia cf. hydrophila - terčenka
 610. Mollisia lividofusca - terčenka černožlutá
 611. Mollisia ventosa - terčenka buková
 612. Mucidula mucida - slizečka porcelánová
 613. Mucronella bresadolae - ostenatka Bresadolova
 614. Mutatoderma mutatum - kornatec proměnlivý
 615. Mutinus caninus - psivka obecná
 616. Mycena abramsii - helmovka raná
 617. Mycena acicula - helmovka jehličkovitá
 618. Mycena amicta - helmovka modravá
 619. Mycena arcangeliana - helmovka Oortova
 620. Mycena aurantiomarginata - helmovka zlatobřitá
 621. Mycena capillaris - helmovka vlasová
 622. Mycena cinerella - helmovka šedá
 623. Mycena crocata - helmovka šafránová
 624. Mycena epipterygia - helmovka slizká
 625. Mycena erubescens - helmovka hořkomléčná
 626. Mycena fagetorum - helmovka buková
 627. Mycena filopes - helmovka niťonohá
 628. Mycena flavescens - helmovka nažloutlá
 629. Mycena galericulata - helmovka tuhonohá
 630. Mycena galopus - helmovka mléčná
 631. Mycena haematopus - helmovka krvonohá
 632. Mycena inclinata - helmovka leponohá
 633. Mycena latifolia - helmovka širokolupenná
 634. Mycena leptocephala - helmovka ojíněná
 635. Mycena maculata - helmovka skvrnitá
 636. Mycena metata - helmovka kuželovitá
 637. Mycena olivaceomarginata - helmovka hnědobřitá
 638. Mycena pelianthina - helmovka zoubkatá
 639. Mycena polygramma - helmovka rýhonohá
 640. Mycena pseudocorticola - helmovka koromilná
 641. Mycena pterigena - helmovka kapradinová
 642. Mycena pura - helmovka ředkvičková
 643. Mycena pura f. multicolor - helmovka ředkvičková f. multicolor
 644. Mycena pura f. pura - helmovka ředkvičková f. pura
 645. Mycena purpureofusca - helmovka hnědopurpurová
 646. Mycena renati - helmovka medonohá
 647. Mycena rosea - helmovka narůžovělá
 648. Mycena rubromarginata - helmovka červenobřitá
 649. Mycena sanguinolenta - helmovka krvavá
 650. Mycena silvae-nigrae - helmovka smrková
 651. Mycena sp. - helmovka
 652. Mycena speirea - helmovka tenkonohá
 653. Mycena stipata - helmovka louhová
 654. Mycena strobilicola - helmovka šiškomilná
 655. Mycena stylobates - helmovka deskovitá
 656. Mycena tintinnabulum - helmovka pařezová
 657. Mycena viridimarginata - helmovka zelenobřitá
 658. Mycena vitilis - helmovka měnlivá
 659. Mycena zephirus - helmovka zefírová
 660. Mycetinis alliaceus - špička cibulová
 661. Mycetinis scorodonius - špička česneková
 662. Mycoacia nothofagi - hrotnatečka sladkovonná
 663. Mycopan scabripes - ronivka drsnonohá
 664. Myriosclerotinia scirpicola - hlízenka skřípinová
 665. Myriosclerotinia sulcatula - hlízenka ostřicová
 666. Naucoria alnetorum - kržatka olšinová
 667. Naucoria escharioides - kržatka oděná
 668. Naucoria salicis - kržatka vrbová
 669. Naucoria scolecina - kržatka bažinná
 670. Naucoria sphagneti - kržatka rašeliníková
 671. Nectria cinnabarina - rážovka rumělková
 672. Nectria coccinea - rážovka šarlatová
 673. Nectria episphaeria - rážovka houbomilná
 674. Nemania atropurpurea - dřevomor černý
 675. Nemania serpens complex - dřevomor plazivý
 676. Neoboletus luridiformis - hřib kovář
 677. Neobulgaria pura - rosoloklihatka čirá
 678. Neolentinus adhaerens - houževnatec přivázlý
 679. Neonectria galligena - rážovka buková
 680. Neonectria punicea - rážovka granátová
 681. Neottiella janthina - plátenice šišková
 682. Odonticium septocystidia - kornatec praskající
 683. Ombrophila fagiseda - plátenice buková
 684. Orbilia cf. delicatula - kruhovka borová
 685. Orbilia cf. leucostigma - kruhovka
 686. Orbilia cf. xanthostigma - kruhovka olšová
 687. Ossicaulis lachnopus - strmělka drobnovýtrusá
 688. Otidea alutacea - ouško kožové
 689. Otidea tuomikoskii - ouško
 690. Oxyporus obducens - ostropórka rozlitá
 691. Oxyporus populinus - ostropórka topolová
 692. Panaeolina foenisecii - kropenatec otavní
 693. Panaeolus acuminatus - kropenatec zahrocený
 694. Panaeolus fimicola - kropenatec tmavý
 695. Panaeolus papilionaceus - kropenatec motýlovitý
 696. Panellus mitis - pařezník jemný
 697. Panellus serotinus - pařezník pozdní
 698. Panellus stipticus - pařezník obecný
 699. Parasola conopilus - křehutka kuželovitá
 700. Parasola plicatilis - hnojník řasnatý
 701. Paxillus involutus complex - čechratka podvinutá
 702. Peniophora cinerea - kornatka popelavá
 703. Peniophora incarnata - kornatka masová
 704. Peniophora limitata - kornatka jasanová
 705. Peniophora pithya - kornatka smrková
 706. Peniophorella praetermissa - kornatec smetanový
 707. Peniophorella pubera - kornatka pýřitá
 708. Perenniporia fraxinea - troudnatec jasanový
 709. Pezicula ocellata - vyklenutka věnčená
 710. Peziza arvernensis - řasnatka lesní
 711. Peziza echinospora - řasnatka
 712. Peziza limnaea - řasnatka mokřadní
 713. Peziza micropus - řasnatka krátkonohá
 714. Pezizella languida - miskovička plochá
 715. Phaeogalera stagnina - čepičatka bažinná
 716. Phaeohelotium fagineum - voskovička buková
 717. Phaeohelotium geogenum - voskovička dlouhovýtrusá
 718. Phaeolus schweinitzii - hnědák Schweinitzův
 719. Phaeomarasmius erinaceus - kržatka ježatá
 720. Phallus impudicus - hadovka smrdutá
 721. Phanerochaete affinis - kůrovka příbuzná
 722. Phanerochaete laevis - kůrovka hladká
 723. Phanerochaete sordida - kůrovka smetanová
 724. Phanerochaete tuberculata - kůrovka hrbolatá
 725. Phanerochaete velutina - kůrovka sametová
 726. Phellinus alni - ohňovec olšový
 727. Phellinus chrysoloma - ohňovec smrkový
 728. Phellinus hartigii - ohňovec Hartigův
 729. Phellinus igniarius - ohňovec obecný
 730. Phellinus nigrolimitatus - ohňovec ohraničený
 731. Phlebia centrifuga - žilnatka bledá
 732. Phlebia livida - žilnatka olovová
 733. Phlebia radiata - žilnatka oranžová
 734. Phlebia rufa - žilnatka proměnlivá
 735. Phlebia tremellosa - dřevokaz rosolovitý
 736. Phlebia unica - žilnatka jedinečná
 737. Phlebiopsis gigantea - kornatec obrovský
 738. Phleogena faginea - prachovečník bukový
 739. Pholiota adiposa - šupinovka slizká
 740. Pholiota alnicola - šupinovka olšová
 741. Pholiota flammans - šupinovka ohnivá
 742. Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová
 743. Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá
 744. Pholiota squarrosoides - šupinovka ježatá
 745. Phragmotrichum chailletii
 746. Phyllachora junci - puchýřka sítinová
 747. Phylloporus pelletieri - lupenopórka červenožlutá
 748. Phyllotopsis nidulans - hlíva hnízdovitá
 749. Physisporinus vitreus - pórnatice skleněná
 750. Picipes badius - hřib hnědý
 751. Pilobolus crystallinus - měchomršť krystalický
 752. Piloderma byssinum - kornatečka proměnlivá
 753. Piptoporus betulinus - březovník obecný
 754. Pleurotus dryinus - hlíva dubová
 755. Pleurotus ostreatus - hlíva ústřičná
 756. Pleurotus pulmonarius - hlíva plicní
 757. Plicaturopsis crispa - měkkouš kadeřavý
 758. Pluteus atromarginatus - štítovka černolemá
 759. Pluteus cervinus - štítovka jelení
 760. Pluteus depauperatus - štítovka chudobná
 761. Pluteus ephebeus - štítovka jinošská
 762. Pluteus hispidulus - štítovka huňatá
 763. Pluteus leoninus - štítovka žlutá
 764. Pluteus luctuosus - štítovka lemovaná
 765. Pluteus petasatus - štítovka žíhaná
 766. Pluteus phlebophorus - štítovka síťnatá
 767. Pluteus plautus - štítovka sametonohá
 768. Pluteus podospileus - štítovka vločkatá
 769. Pluteus podospileus f. minutissimus - štítovka vločkatá f. minutissimus
 770. Pluteus podospileus f. podospileus - štítovka vločkatá f. podospileus
 771. Pluteus pouzarianus - štítovka Pouzarova
 772. Pluteus pouzarianus var. albus - štítovka Pouzarova var. albus
 773. Pluteus pouzarianus var. pouzarianus - štítovka Pouzarova var. pouzarianus
 774. Pluteus salicinus - štítovka vrbová
 775. Pluteus semibulbosus - štítovka hlízkatá
 776. Pluteus thomsonii - štítovka Thomsonova
 777. Pluteus thomsonii f. evenosus - štítovka Thomsonova f. evenosus
 778. Pluteus thomsonii f. thomsonii - štítovka Thomsonova f. thomsonii
 779. Pluteus umbrosus - štítovka stinná
 780. Polydesmia pruinosa - ojíněnka houbomilná
 781. Polyporus arcularius - choroš plástvový
 782. Polyporus badius - choroš smolonohý
 783. Polyporus brumalis - choroš poloplástvový
 784. Polyporus ciliatus - choroš brvitý
 785. Polyporus squamosus - choroš šupinatý
 786. Polyporus varius - choroš měnlivý
 787. Postia alni - bělochoroš drobný
 788. Postia balsamea - bělochoroš cystidonosný
 789. Postia caesia - bělochoroš modravý
 790. Postia fragilis - bělochoroš křehký
 791. Postia guttulata - bělochoroš slzící
 792. Postia lactea - bělochoroš mléčný
 793. Postia leucomallella - bělochoroš nahořklý
 794. Postia ptychogaster - bělochoroš pýchavkovitý
 795. Postia rennyi - bělochoroš prašnatý
 796. Postia sericeomollis - bělochoroš hedvábitý
 797. Postia stiptica - bělochoroš hořký
 798. Postia tephroleuca - bělochoroš mírný
 799. Proliferodiscus pulveraceus - množilka poprášená
 800. Protostropharia semiglobata - límcovka polokulovitá
 801. Psathyrela fagetophila - křehutka bučinná
 802. Psathyrella candolleana - křehutka Candolleova
 803. Psathyrella corrugis - křehutka útlá
 804. Psathyrella cotonea - křehutka vlnitá
 805. Psathyrella piluliformis - křehutka vodomilná
 806. Psathyrella sacchariolens - křehutka sladkovonná
 807. Psathyrella senex - křehutka Friesova
 808. Psathyrella spadicea - křehutka čokoládová
 809. Psathyrella spadiceogrisea - křehutka hnědošedá
 810. Psathyrella spintrigeroides - křehutka bělovláknitá
 811. Psathyrella tenuicula - křehutka
 812. Psathyrella tephrophylla - křehutka špinavolupenná
 813. Psathyrella typhae - křehutka orobincová
 814. Pseudochaete tabacina - kožovka tabáková
 815. Pseudoclitocybe cyathiformis - strmělka číškovitá
 816. Pseudocraterellus sinuosus - stroček kadeřavý
 817. Pseudohydnum gelatinosum - rosolozub huspenitý
 818. Pseudomerulius aureus - dřevomorka zlatá
 819. Pseudoomphalina kalchbrenneri - kalichovka Kachlbrennerova
 820. Psilocybe arcana - lysohlávka tajemná
 821. Psilocybe crobula - lysohlávka plevnatá
 822. Psilocybe mairei - lysohlávka
 823. Psilocybe semilanceata - lysohlávka kopinatá
 824. Psilocybe serbica - lysohlávka srbská
 825. Puccinia cf. phragmitis - rez rákosová
 826. Pycnoporellus fulgens - oranžovec vláknitý
 827. Pycnoporus cinnabarinus - outkovka rumělková
 828. Radulomyces confluens - struhák splývavý
 829. Radulomyces molaris - struhák blanitý
 830. Ramaria flavescens - kuřátka
 831. Ramaria rubella - kuřátka červená
 832. Ramaria stricta - kuřátka přímá
 833. Ramariopsis subtilis - kyjovečka útlá
 834. Resinicium bicolor - ostnáček dvoubarvý
 835. Resinicium furfuraceum - ostnáček otrubičnatý
 836. Resinomycena saccharifera - helmovka mizivá
 837. Resupinatus applicatus - hlívečník připjatý
 838. Resupinatus trichotis - hlívečník štětinatý
 839. Rhizina undulata - kořenitka nadmutá
 840. Rhizochaete radicata - kůrovka vláknitá
 841. Rhizodiscina cf. lignyota - miskovka dřevní
 842. Rhodocollybia butyracea f. asema - penízovka kuželovitá
 843. Rhodocollybia filamentosa - penízovka vláknitá
 844. Rhodocollybia maculata - penízovka skvrnitá
 845. Rhodonia placenta - pórnatka placentová
 846. Rhytisma acerinum - svraštělka javorová
 847. Rickenella fibula - kalichovka oranžová
 848. Rickenella swartzii - kalichovka Swartzova
 849. Rigidoporus crocatus - ostropórka černající
 850. Rigidoporus sanguinolentus - pórnatice krvavějící
 851. Ripartites tricholoma - čechratička čirůvková
 852. Rosellinia aquila - prsnatka orličí
 853. Russula aeruginea - holubinka trávozelená
 854. Russula albonigra - holubinka černobílá
 855. Russula alnetorum - holubinka olšinná
 856. Russula aquosa - holubinka vodnatá
 857. Russula atropurpurea - holubinka černonachová
 858. Russula atrorubens - holubinka tmavočervená
 859. Russula aurora - holubinka jitřenková
 860. Russula badia - holubinka brunátná
 861. Russula betularum - holubinka březová
 862. Russula cf. aquosa - holubinka
 863. Russula chloroides - holubinka akvamarínová
 864. Russula claroflava - holubinka chromová
 865. Russula cyanoxantha - holubinka namodralá
 866. Russula cyanoxantha f. cyanoxantha - holubinka namodralá f. cyanoxantha
 867. Russula cyanoxantha f. peltereaui - holubinka namodralá f. peltereaui
 868. Russula densifolia - holubinka hustolistá
 869. Russula emetica - holubinka vrhavka
 870. Russula exalbicans - holubinka parková
 871. Russula farinipes - holubinka
 872. Russula fellea - holubinka žlučová
 873. Russula foetens - holubinka smrdutá
 874. Russula fragilis - holubinka křehká
 875. Russula fragrantissima - holubinka nejvonnější
 876. Russula grata - holubinka hořkomandlová
 877. Russula grisea - holubinka sivá
 878. Russula heterophylla - holubinka bukovka
 879. Russula illota - holubinka
 880. Russula integra - holubinka celokrajná
 881. Russula intermedia - holubinka Lundelova
 882. Russula ionochlora - holubinka fialovozelená
 883. Russula laccata - holubinka norská
 884. Russula mustelina - holubinka kolčaví
 885. Russula nauseosa - holubinka raná
 886. Russula nigricans - holubinka černající
 887. Russula nitida f. nitida - holubinka černající f. nitida
 888. Russula nitida f. olivaceoalba - holubinka černající f. olivaceoalba
 889. Russula nobilis - holubinka nádherná
 890. Russula ochroleuca - holubinka hlínožlutá
 891. Russula paludosa - holubinka jahodová
 892. Russula puellaris - holubinka dívčí
 893. Russula queletii - holubinka Queletova
 894. Russula rhodopus - holubinka
 895. Russula romellii - holubinka Romellova
 896. Russula rosea - holubinka sličná
 897. Russula sardonia - holubinka jízlivá
 898. Russula sardonia var. citrina - holubinka jízlivá var. citrina
 899. Russula sardonia var. sardonia - holubinka jízlivá var. sardonia
 900. Russula solaris - holubinka sluneční
 901. Russula sphagnicola - holubinka rašeliníková
 902. Russula subrubens - holubinka mokřadní
 903. Russula versicolor - holubinka
 904. Russula vesca - holubinka mandlová
 905. Russula violeipes - holubinka fialovonohá
 906. Russula violeipes var. citrina - holubinka fialovonohá var. citrina
 907. Russula violeipes var. violeipes - holubinka fialovonohá var. violeipes
 908. Russula virescens - holubinka nazelenalá
 909. Russula xerampelina - holubinka révová
 910. Ruzenia spermoides - chlupatka lysá
 911. Schizophyllum commune - klanolístka obecná
 912. Schizopora flavipora - pórnovitka drobnoporá
 913. Schizopora paradoxa - pórnovitka různoporá
 914. Schizopora radula - pórnovitka obecná
 915. Scleroderma citrinum - pestřec obecný
 916. Scleroderma verrucosum - pestřec bradavčitý
 917. Scopuloides hydnoides - kornatka osténkatá
 918. Scutellinia cf. crinita - kosmatka jelení
 919. Scutellinia cf. scutellata - kosmatka štítovitá
 920. Scutellinia nigrohirtula - kosmatka černoplstnatá
 921. Scutellinia subhirtella - kosmatka chloupkatá
 922. Scutellinia umbrarum - kosmatka
 923. Scytinostroma portentosum - tlustěnka kafrová
 924. Sebacina cf. grisea - pokrytka nadzemní
 925. Sebacina incrustans - pokrytka nažloutlá
 926. Serpula himantioides - dřevomorka lesní
 927. Serpula lacrymans - dřevomorka domácí
 928. Simocybe centunculus - kržatka hnědoolivová
 929. Simocybe sumptuosa - kržatka honosná
 930. Sirococcus conigenus - kloubnatka smrková
 931. Sistotrema brinkmannii - rozděrka Brinkmannova
 932. Sistotrema coroniferum - rozděrka korunkatá
 933. Skeletocutis amorpha - kostrovka beztvará
 934. Skeletocutis carneogrisea - kostrovka šedavá
 935. Skeletocutis nivea - bělochoroš polokloboukatý
 936. Sparassis nemecii - kotrč němcův
 937. Sphagnurus paluster - penízovka rašeliníková
 938. Spongipellis delectans - plstnatec bukový
 939. Spongipellis pachyodon - plstnatec tlustoostný
 940. Spongipellis spumeus - plstnatec pěnový
 941. Steccherinum bourdotii - ostnateček Bourdotův
 942. Steccherinum fimbriatum - ostnateček brvitý
 943. Steccherinum ochraceum - ostnateček okrový
 944. Steccherinum subcrinale - ostnateček Kavinův
 945. Stereum hirsutum - pevník chlupatý
 946. Stereum rameale - pevník
 947. Stereum rugosum - pevník korkovitý
 948. Stereum sanguinolentum - pevník krvavějící
 949. Stereum subtomentosum - pevník plstnatý
 950. Strobilomyces strobilaceus - šiškovec černý
 951. Strobilurus esculentus - penízovka smrková
 952. Stropharia aeruginosa - límcovka měděnková
 953. Stropharia albonitens - límcovka bílá
 954. Stropharia caerulea - límcovka modrá
 955. Stropharia pseudocyanea
 956. Stropharia squamosa - límcovka šupinkatá
 957. Strossmayeria basitricha - štrosmajerka brvitá
 958. Stypella vermiformis - štětinovka červovitá
 959. Suillus grevillei - klouzek modřínový
 960. Suillus variegatus - hřib strakoš
 961. Tapesia cf. fusca - plstnatka hnědá
 962. Tapinella atrotomentosa - čechratka černohuňatá
 963. Tapinella panuoides - čechratka sklepní
 964. Tatraea dumbirensis - jehnědka ďumbierská
 965. Tephrocybe baeosperma - penízovka drobnovýtrusá
 966. Thelephora palmata - plesňák zápašný
 967. Thelephora penicillata - plesňák čekankový
 968. Thelephora terrestris - plesňák zemní
 969. Tomentella cf. ferruginea - vatička rezavá
 970. Tomentella cf. terrestris - vatička hnědovínová
 971. Tomentella sp. - vatička
 972. Trametes gibbosa - outkovka hrbatá
 973. Trametes hirsuta - outkovka chlupatá
 974. Trametes ochracea
 975. Trametes pubescens
 976. Trametes suaveolens - outkovka vonná
 977. Trametes versicolor - outkovka pestrá
 978. Trechispora araneosa - drsnospora pavoučí
 979. Trechispora cohaerens - drsnospora tmavnoucí
 980. Trechispora farinacea - drsnospora moučnatá
 981. Trechispora hymenocystis - pórnatka měchýřkatá
 982. Tremella foliacea - rosolovka listovitá
 983. Tremella mesenterica - rosolovka mozkovitá
 984. Trichaptum abietinum - bránovitec jedlový
 985. Trichaptum biforme - bránovitec dvoutvarý
 986. Trichaptum fuscoviolaceum - bránovitec hnědofialový
 987. Trichobelonium kneiffii - plstnatka rákosová
 988. Trichocybe puberula - strmělka opýřená
 989. Trichoglossum hirsutum - jazourek srstnatý
 990. Tricholoma columbetta - čirůvka holubičí
 991. Tricholoma fulvum - čirůvka žlutohnědá
 992. Tricholoma imbricatum
 993. Tricholoma lascivum - čirůvka smrdutá
 994. Tricholoma portentosum - čirůvka havelka
 995. Tricholoma saponaceum - čirůvka mýdlová
 996. Tricholoma sciodes - čirůvka buková
 997. Tricholoma ustale - čirůvka osmahlá
 998. Tricholoma vaccinum
 999. Tricholomopsis decora - šafránka ozdobná
 1000. Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá
 1001. Tubaria conspersa - kržatka poprášená
 1002. Tubaria furfuracea - kržatka otrubičnatá
 1003. Tulasnella cf. violea - tulasneovka liláková
 1004. Tylopilus felleus - hřib žlučník
 1005. Tylopilus porphyrosporus - hřib nachovýtrusý
 1006. Typhula phacorrhiza - paluška sítinovitá
 1007. Ustulina deusta - spálenka skořepatá
 1008. Valsa abietis - bradavkatka jedlová
 1009. Valsa ambiens - bradavkatka obecná
 1010. Vararia investiens - vidlenka nažloutlá
 1011. Vararia ochroleuca - vidlenka drobnovýtrusá
 1012. Veluticeps abietina - pevník smrkový
 1013. Verpa conica - kačenka náprstkovitá
 1014. Vibrissea leptospora - míhavka přisedlá
 1015. Vibrissea truncorum - míhavka vodní
 1016. Volvariella bombycina - kukmák bělovlný
 1017. Volvariella caesiotincta - kukmák dřevní
 1018. Volvariella pusilla - kukmák maličký
 1019. Vuilleminia alni - větvovka olšová
 1020. Vuilleminia comedens - větvovka obecná
 1021. Xenasmatella vaga - kornatec sírožlutý
 1022. Xerocomellus chrysenteron - hřib žlutomasý
 1023. Xerocomellus pruinatus - hřib sametový
 1024. Xeromphalina campanella - kalichovka zvonečková
 1025. Xylaria carpophila - dřevnatka číškomilná
 1026. Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá
 1027. Xylaria longipes - dřevnatka dlouhonohá
 1028. Xylaria polymorpha - dřevnatka mnohotvará

 

6) Mykologická bibliografie Vysočiny

Marek Brom [ed] (2019)

Orientační seznam mykologické literatury ke dni 31. 12. 2018 týkající se části Českomoravské vrchoviny z území Kraje Vysočina, které zahrnuje okresy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

 • ANTONÍN V. (1988): Type-specimens of Macromycetes described by Rudolf Dvořák. – Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, № 73: str. 225–226.
 • ANTONÍN V., ČERNÝ A., MANN J. et WALTER J. (1989): Albatrellus hirtus (Cooke) Donk found  in Czechoslovakia. – Česká mykologie, Praha, № 43: str. 61–64.
 • ANTONÍN V., VAMPOLA P. et VLASÁK J. (1995): Nové nálezy vzácné outkovky neladné Dichomitus squalens na Moravě a Slovensku. – Mykologické listy, Praha, № 54: str. 4–7.
 • ANTONÍN V., VÁGNER A. et LÁZNIČKA O. (1997): Makromycety (velké houby) širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. – Přírodovědný sborník. Západomoravské muzeum v Třebíči, № 26: str. 43–110.
 • ANTONÍN V. et VÁGNER A. (2004): Makromycety NPR Žákova hora. 31 str. – Mscr. [Depon. in: Moravské zemské muzeum, Brno].
 • ANTONÍN V. et VÁGNER A. (2005a): Makromycety NPR Velké Dářko. 38 str. – Mscr. [Depon. in: Moravské zemské muzeum, Brno].
 • ANTONÍN V. et VÁGNER A. (2005b): Makromycety NPR Radostínské rašeliniště. 26 str. – Mscr. [Depon. in:  Moravské zemské muzeum, Brno].
 • ANTONÍN V. et VÁGNER A. (2005c): Makromycety NPR Ransko. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Moravské zemské muzeum, Brno].
 • ANTONÍN V., BĚŤÁK J., DVOŘÁK D. et ŠEVČÍKOVÁ H. (2017): Makromycety přírodní rezervace a evropsky významné lokality Údolí Oslavy a Chvojnice. 84 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR): Nálezová databáze ochrany přírody [online databáze]. Dostupné na: <https://portal.nature.cz/nd/>.
 • BERNICCHIA A., GORJÓN S. P., VAMPOLA P.,  RYVARDEN L. et PRODI A. (2012): A phylogenetic analysis of Antrodia s. l. based on rDNA ITS sequences, with emphasis on rhizomorphic European species. – Mycological Progress, Berlin, № 11: str. 93–100.
 • BĚŤÁK J. (2017): Makromycety PR Hošťanka. 30 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BĚŤÁK J. (2017): Makromycety PR Habrová seč. 35 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BIEBEROVÁ Z. (1997): Seznam druhů makromycet nalezených na NPR Mohelenská hadcová step v letech 1993–1995. Excerpováno z práce ANTONÍN V., VÁGNER A. et LÁZNIČKA O. (1997): Makromycety (velké houby) širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. – Přírodovědný sborník. Západomoravské muzeum v Třebíči, № 26: str. 43–110.
 • BROM M. (2009a): Mykologický inventarizační průzkum NPR Velký Špičák. – Acta rerum naturalium, Přírodovědný časopis Vysočiny, № 6–7: str. 1–11.
 • BROM M. (2009b): Mykologický inventarizační průzkum PR V Klučí. – Acta rerum naturalium, Přírodovědný časopis Vysočiny, № 6–7: str. 63–73.
 • BROM M. (2012): Chorošovité a kornatcovité houby na Českomoravské vrchovině. – Ochrana přírody a krajiny v Kraji Vysočina, Zpravodaj, № 5(1): str. 12–16.
 • BROM M. (2014): Mykologický inventarizační průzkum NPP Hojkovské rašeliniště. 42 str. – Mscr. [Depon. in:  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Havlíčkův Brod].
 • BROM M. (2015): Makromycety PR Chvojnov. 86 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2015): Makromycety vybraných rašelinných a lučních stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. 131 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2017): Houby Vysočiny. – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava. Dostupné na: <http://www.prirodavysociny.cz/cs/31/houby>.
 • BROM M. (2018): Makromycety „EVL V Lisovech“. 100 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „NPP Zhejral“. 100 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety NPR Velký Špičák. 270 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PP Horní Nekolov“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PP Ještěnice“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PP Jezdovické rašeliniště“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR Mrhatina“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR Na Oklice“. 100 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR Na Podlesích“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR Rašeliniště Kaliště“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR Roštejnská obora“. 100 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR Štamberk a kamenná moře“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR U Římské studénky“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety „PR U Trojáku“. 50 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2018): Makromycety PR V Klučí. 270 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava].
 • BROM M. (2019): Makromycety NPP Hojkovské rašeliniště. 170 str. – Mscr. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Havlíčkův Brod a Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava]. (in press).
 • BROM M. et BERAN M. (2018): Mykodny "Makromycety rašelinišť Českomoravské vrchoviny 2017" (08. 09. 2017–11. 09. 2017). 20 str. – Mscr. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Havlíčkův Brod, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava a Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava]. (in press).
 • BUREL J. (2010): Zpráva o provedeném mykologickém inventarizačním průzkumu lokality „Chmelná“ v Kraji Vysočina. 33 str., 4 přílohy. – Mscr. [Depon. in:  Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • BUREL J. (2015): Závěrečná zpráva mykologického průzkumu v PR Ranská jezírka. 56 str. – Mscr. [Depon. in:  Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou].
 • BUREL J. (2015): Závěrečná zpráva mykologického průzkumu v PP Suché kopce. 48 str. – Mscr. [Depon. in:  Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou].
 • BUREL J. (2015): Biodiverzita makromycetů na lokalitě "Šemíkovice-Výrova skála". 46 str. – Mscr. [Depon. in:  Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • BUREL J. (2015): Biodiverzita makromycetů na lokalitě "Svépravice-modřínový semenný sad". 47 str. – Mscr. [Depon. in:  Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • BUREL J. (2016): Biodiverzita makromycetů na lokalitě "Šindelářka". 50 str. – Mscr. [Depon. in: Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • BUREL J. (2017): Biodiverzita makromycetů na lokalitě "Údolí Loveckého potoka". 55 str. – Mscr. [Depon. in:  Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • BUREL J. (2017): Biodiverzita makromycetů na lokalitě "U Křížku". 43 str. – Mscr. [Depon. in: Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • BUREL J. (2018): Biodiverzita makromycetů na lokalitě "U Tomanova lesa". 37 str. – Mscr. [Depon. in:  Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • BUREL J. (2018): Biodiverzita makromycetů na lokalitě "Vřesoviště u Suché". 39 str. – Mscr. [Depon. in:  Český svaz ochránců přírody, Praha].
 • CANON H. et PLOTT H. (1939): Die höheren Pilze (Basidiomycetes) des Iglauer Berglandes. – Annales Mycologici, Berlin, № 37: s. 1–57.­
 • ČÁBERA A. (1960): Příspěvek k mykoflóře Humpolecka. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek IV: 37–40 str. Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • ČÁP J. (2010): Houby serpetinových lokalit u Mohelna. In: VESELÝ P. et PŘIDAL A. [eds.]. – Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step III.
 • Vyd. 1. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2010. str. 11–17. ISBN: 978-80-7375-421-1.
 • ČÁP J. (2013): Vybrané askomycety z nálezů v roce 2012 ze severního Horácka (Morava). – Mykologické listy, Praha, № 124: str. 7‒14.
 • ČÁP J. (2016): Finds of selected ascomycetes in western Moravia (Czech Republic) in 2013. ‒ Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno, № 101(2): str. 85‒92.
 • ČÁP J. et ČÁPOVÁ J. (2018): Přehled mykologických nálezů z oblasti Pernštejnskobystřicka. Zpráva za období 1982‒2017. 16 str. + tabulka. ‒ Mscr. [Depon. in:  Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno a Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem].
 • ČECH L., ŠUMPICH J., ZABLOUDIL V. et al. (2002): Chráněná území ČR. Okres Žďár nad Sázavou. Jihlavsko. – In: Mackovčin P. et Sedláček M. (eds.), Chráněná území ČR, svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, str. 528.
 • DŘEVOJAN P., DVOŘÁK D. et SALAŠ J. (2016): Nové poznatky o rozšíření a ekologii nelupenaté houby zubatečku zavěšeného (Irpicodon pendulus) na Moravě. – Mykologické listy, Praha, № 133: str. 37–43.
 • DVOŘÁK D. et BĚŤÁK J. (2017): Interesting collections of polypores in the Czech Republic, particularly in Moravia–I. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno, № 102(1): str. 49–87.
 • DVOŘÁK D.,  VAŠUTOVÁ M.,  HOFMEISTER J.,  BERAN M.,  HOŠEK J.,  BĚŤÁK J., BUREL J., DECKEROVÁ H. (2017): Macrofungal diversity patterns in central European forests affirm the key importance of old-growth forests. Fungal Ecology № 27: str. 145–154.
 • DVOŘÁK R. (1928): Houby na hadcové stepi u Mohelna. – Časopis Československých houbařů. № 8: str. 53–54.
 • DVOŘÁK R. (1929): Podzimní a zimní houby hadcové stepi u Mohelna. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně, № 12: str. 80–83.
 • DVOŘÁK R. (1930a): Dva druhy žaludice (Disciseda) na hadcové stepi u Mohelna na Moravě. – Mykologia, № 7: str. 79.
 • DVOŘÁK R. (1930b): O výskytu Discidea circumcissa u Mohelna. – Příroda, № 23:
 • DVOŘÁK R. (1930c): Novinky z hadcové stepi u Mohelna. – Příroda, № 23: str. 207–230.
 • DVOŘÁK R. (1930d): Vyšší houby na hadcové stepi u Mohelna. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně, № 13: str. 1–14.
 • DVOŘÁK R. (1930e): Zimní houby hadcové stepi u Mohelna. Mohelno. 6. str. Vlastním nákladem.
 • DVOŘÁK R. (1930f): Příspěvky k poznání hadcové stepi u Mohelna. –  od Horácka k Podyjí № 7: str. 95–101.
 • DVOŘÁK R. (1930g): Stepní houby u Mohelna na Moravě. – Časopis Československých houbařů. № 10: str. 122–124.
 • DVOŘÁK R. (1931a): Výzkum hub na hadcové stepi u Mohelna. – Od Horácka k Podyjí, № 8: str. 160–163.
 • DVOŘÁK R. (1931b): Nová houba obyvatel stepních plání mohelenských na Moravě. – Příroda. № 24: str. 161–163.
 • DVOŘÁK R. (1935): Dodatky k výzkumu hub na hadcové stepi u Mohelna Mohelno. 4. str. Vlastním nákladem.
 • DVOŘÁK R. (1943): Nižší houby na Hadcové stepi u Mohelna. – Příroda, № 36: str. 37–38.
 • HOLEC J. (2005): Distribution and ecology of Camarops tubulina (Ascomycetes, Boliniaceae) in the Czech Republic and remarks on its European distribution. – Czech Mycology, Praha, № 57(1–2): str. 97–115.
 • HOLEC J. (2008): Ecology of the rare fungus Hydropus atramentosus (Basidiomycota, Agaricales) in the Czech Republic and its potential value as a bioindicator of old-growth forests. – Czech Mycology, Praha, № 60(1): str. 125–136.
 • HOLEC J. (2009): Unusual occurrence of Phellinus nigrolimitatus in man-influenced habitats at low altitudes in the České Švýcarsko National Park, Czech Republic. – Czech Mycology, Praha, № 61(1): str. 13–26.
 • HOLEC J. et BERAN M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – Příroda, Praha, № 24: 282 str.
 • HOLEC J. et KŘÍŽ M. (2012): Tricholoma borgsjoeënse found in the Czech Republic and Tricholoma luridum documented in Slovakia. – Czech Mycology, Praha, № 64(2): str. 223–232.
 • HOLEC J. et al. (2016): Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) opět roste v České republice. – Mykologické listy, Praha, № 133: str. 19–30.
 • HOLEC J., KUČERA T., KOLAŘÍK M. (2017): Vzácný lošák Sarcodon lundellii (Basidiomycota, Bankeraceae) poprvé doložen z České republiky. – Mykologické listy, № 136: str. 42–48.
 • HOLEC J., BERAN M. et BROM M. (2018): Durandiella gallica-vzácná nebo přehlížená houba čerstvě padlých jedlí? – Mykologické listy, Praha, № 141. (in press).
 • HOLEC J., BĚŤÁK J., POUSKA V., DVOŘÁK D., ZÍBAROVÁ L., KOUT J. et ADAM D. (2018): Old-growth forest fungus Antrodiella citrinella-distribution and ecology in the Czech Republic. – Czech Mycology, № 70(2): str. 127–143.
 • JINDŘICH O. (2018): Ramaria testaceoflava-kuřátka rýhovaná. Několik poznámek k novému druhu pro mykobiotu České republiky. – Mykol. listy, Praha, № 105: str. 43–47.
 • KOLÉNYOVÁ M. (2017): Diverzita lignikolních hub na buku v NPR Žákova Hora. Brno. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Daniel Dvořák. 85 str. – Mscr. [Depon. in:  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno].
 • KOTLABA F. (1984): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Polyporales s. l.) v Československu. – Academia, Praha, 194 str.
 • KOTLABA F. et POUZAR Z. (2016): Plstnatec tlustoostný (Spongipellis pachyodon)-velmi vzácný choroš s ostnitým hymenoforem. – Mykologické listy, Praha, № 134: str. 55–63.
 • KOTLABA F. et VAMPOLA P. (1993): Oligoporus folliculocystidiatus, a new polypore species allied to Oligoporus cerifluus. – Czech Mycology, Praha, № 47(1): str. 59–64.
 • KŘÍŽ K., LAZEBNÍČEK J. et ŠMARDA F. (1968): Ještě několik pozoruhodných sběrů hub na Moravě v roce 1967. – Mykologický zpravodaj, Brno, № 12: str. 33–34.
 • KŘÍŽ K., LAZEBNÍČEK J. et ŠMARDA F. (1969): Nálezy vzácnějších druhů hub na Moravě v roce 1968. – Mykologický zpravodaj, Brno, № 13: str. 61–63.
 • LAZEBNÍČEK J. et ŠMARDA F. (1969): Pozoruhodné sběry hub na Moravě v roce 1967. – Mykologický zpravodaj, Brno, № 11: str. 47–49.
 • LÁZNIČKA O. (sine dato): Mykofloristický průzkum Českomoravské vrchoviny, žďárska. 1945–1968. 23 str. – Mscr. [Depon. in:  Západomoravské muzeum, Třebíč].
 • LÁZNIČKA O. (sine dato): Mykofloristický průzkum Českomoravské vrchoviny, třebíčska. 1948–1969. 18 str. – Mscr. [Depon. in:  Západomoravské muzeum, Třebíč].
 • LÁZNIČKA O. (sine dato): Mykofloristický průzkum jihozápadní Moravy. Mizení některých vzácnějších makromycetů. 16 str. – Mscr. [Depon. in:  Západomoravské muzeum, Třebíč].
 • LÁZNIČKA O. (sine dato): Mykofloristický průzkum  jihozápadní Moravy-okresů Žďár nad Sázavou, Třebíč a Znojmo. Hygrophoraceae-nálezy z let 1945–1988. 5 str. – Mscr. [Depon. in: Západomoravské muzeum, Třebíč].
 • LÁZNIČKA O. (sine dato): Podzimní mykoflóra teplejší části jihozápadní Moravy v roce 1986. 7–9 str. – Mscr. [Depon. in:  Západomoravské muzeum, Třebíč].
 • LÁZNIČKA O. (sine dato): Registrované nálezy toxických druhů hub na některých sledovaných lokalitách jihozápadní Moravy 1945–1968. 10 str. – Mscr. [Depon. in: Západomoravské muzeum, Třebíč].
 • LÁZNIČKA O. (1985): Vzácnější makromycety na jihozápadní Moravě v roce 1984. – Mykologické listy, Praha, № 18: str. 10–11.
 • LÁZNIČKA O. (1986a): Vzácnější dřevní druhy hub na jihozápadní Moravě. – Mykologické listy, Praha, № 23: str. 10–11.
 • LÁZNIČKA O. (1986b): Vzácnější makromycety na jihozápadní Moravě v roce 1985. – Mykologické listy, Praha, № 25: str. 11–13.
 • LÁZNIČKA O. (1987): Zmizelé makromycety na jihozápadní Moravě. – Mykologické listy, Praha, № 26: str. 11–16.
 • LÁZNIČKA O. (1989a): Některé zajímavé a vzácnější druhy mykoflóry jihozápadní Moravy v letech 1986–1988. – Mykologické listy, Praha, № 34: str. 11–12.
 • LÁZNIČKA O. (1989b): Další vzácnější dřevní druhy hub na jihozápadní Moravě. – Mykologické listy, Praha, № 35: str. 3–5.
 • LÁZNIČKA O. (1994): Další zajímavé a vzácnější druhy mykoflóry na jihozápadní Moravě v letech 1989–1993. – Mykologické listy, Praha, № 51: str. 4–5.
 • LÁZNIČKA O. (sine dato): Mykofloristický průzkum jihozápadní Moravy. Seznam sbíraných vybraných dřevních Aphyllophorales a primitivních Agaricales. 7 str. – Mscr. [Depon. in: Západomoravské muzeum, Třebíč].
 • LIŠKA J. (1997): Seznam lišejníků nalezených na Jihlavsku během 9. bryo-lichenologických dnů. – Bryonora, Praha, №  20: str. 19–21.
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v EVL Údolí Jihlavy (na území PR Dukovanský mlýn, PR Mohelnička, PR Pod Havranem a PR Velká skála). 34 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP Habrová seč. 8 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP Havranka. 5 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP Horní Mrzatec. 10 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP Maršovec a Čepička. 4 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP Roštýnská obora. 7 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP U Hamrů. 7 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP Kozének. 5 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2014): Prvotní sběr dat v PP Zaječí skok. 5 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • LEPŠOVÁ A. (2018): Mykologický orientační průzkum PR Opatovské zákopy. 20 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].
 • MACKŮ J. ml. (1973): Poznámky k výskytu hub pod Javořicí. – Mykologický zpravodaj, Brno, № 17: str. 91–92.
 • MLÍCHOVÁ K. (2016): Ekologie voskovek (r. Hygrocybe) a jejich diverzita v ČR. Brno. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Daniel Dvořák. 66 str. – Mscr. [Depon. in:  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno].
 • MORAVEC Z. (1960): The Mohelno serpentine steppe. – Česká mykologie, № 14: str. 101–108.
 • SOBOTKA J. (1957): Vzácné houby na Moravskobudějovicku. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek I: str. 97–109. Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • ŠEVČÍKOVÁ H. (2017): Nepřehlédnutelná vzácná muchomůrka tlustopochvá (Amanita pachyvolvata). – Mykologické listy, Praha, № 136: str. 12–22.
 • ŠEVČÍKOVÁ H. et ANTONÍN V. (2017): Makromycety PP Dobrá Voda. 35 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava a Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno].
 • ŠEVČÍKOVÁ H. et ANTONÍN V. (2017): Makromycety PR Baba-V bukách. 30 str. – Mscr. [Depon. in:  Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava a Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno].
 • ŠEVČÍKOVÁ H. et ANTONÍN V. (2017): Makromycety PP Šebeň. 30 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava a Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno].
 • ŠEVČÍKOVÁ H. et ANTONÍN V. (2017): Makromycety PP Rasuveň. 38 str. – Mscr. [Depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava a Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno].
 • ŠEVČÍKOVÁ H. et ANTONÍN V. (2017): Makromycety PP Mrázkova louka. 29 str. – Mscr. [Depon. in:  Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava a Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno].
 • ŠEVČÍKOVÁ H. et ANTONÍN V. (2017): Makromycety PP Belfrídský potok. 30 str. – Mscr. [Depon. in:  Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava a Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno].
 • ŠMARDA F. (1942): Výsledky mykologického výzkumu Moravy. Část I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti, № 14(7): str. 1–41.
 • ŠMARDA F. (1944): Výsledky mykologického výzkumu Moravy. Část II. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti, № 16(13): str. 1–28.
 • ŠMARDA F. (1968): Další pozoruhodné sběry hub na Moravě v roce 1967. – Mykologický zpravodaj, Brno, № 12: str. 7–8.
 • ŠMARDA F. (1971): Houby vrchoviště Padrtiny a smrčin podmáčených půd v okolí Ra­čína. – Mykologický zpravodaj, Brno, № 15: 7–9.
 • ŠMARDA F. et KŘÍŽ K. (1960): Českomoravská vrchovina (Böhmisch-Mährische Höhe) - mykofloristische Charakteristik der submontanen Fichtenwälder und der naheliegenden wärmeliebenden Eichenwälder am Flusslauf der Svratka (Schwarzach). – Česká mykologie, № 14: s. 121–126.
 • TEJKLOVÁ T. et KRAMOLIŠ J. (2016): Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius odorifer-pavučinec anýzový. – Mykologické listy, Praha, № 132: str. 13–21.
 • TEJKLOVÁ T. et KRAMOLIŠ J. (2017): Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius percomis-pavučinec zlatohnědý. – Mykologické listy, Praha, № 136: str. 1–11.
 • TEJKLOVÁ T. et ZÍBAROVÁ L. (2017): Dvě rážovky se zajímavou ekologií. Mykologický sborník, № 94(2): str. 39–50.
 • VAMPOLA P. (1980a): Psilocybe mairei Sing. na Jihlavsku. – Časopis československých houbařů. № 57(2–3): str. 47.
 • VAMPOLA P. (1980b): Zajímavý nález kukmáka bělovlnného v Jihlavě. – Časopis československých houbařů. № 57(4): str. 91–92.
 • VAMPOLA P. (1982): Slizobedla slzivá, vzácná houba jehličnatých lesů. – Živa, Praha, № 30: str. 171.
 • VAMPOLA P. (1987a): Rozšíření jedovatých druhů hub v jihlavském okrese. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek VIII: str. 93–109, Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VAMPOLA P. (1987b): Další nálezy květnatce Archerova Clathrus archeri (Berk.) Dring na Jihlavsku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek VIII: str. 241–243, Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VAMPOLA P. (1989a): Canon-Plottovy mykologické lokality. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek VIV: str. 93–100, Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VAMPOLA P. (1989b): Ostropórka lužní (Oxyporus late-marginatus) na Vysočině. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek VIV: str. 203–205, Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VAMPOLA P. (1989c): Housenice červená (Cordyceps militaris L.) na Jihlavsku. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek VIV: str. 206–208, Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VAMPOLA P. (1989d): Pórnatka klamná (Ceriporiopsis aneirina) vzácný druh naší mykoflóry. – Mykologické listy, Praha, № 36: str. 5–7.
 • VAMPOLA P. (1989e): Pórnatka  polštářkovitá (Antrodia pulvinascens) nalezena na Českomoravské vrchovině. – Mykologické listy, Praha, № 36: str. 7–10.
 • VAMPOLA P. (1990a): Poznámky k rozlišení pórnatky zelenající-Ceriporia viridans a pórnatky odlišné-Ceriporia excelsa. – Mykologické listy, Praha, № 38: str. 3–5.
 • VAMPOLA P. (1990b): Poznámky k rozlišení pórnovitky různoporé-Schizopora paradoxa a pórnovitka obecné-Schizopora radula. – Mykologické listy, Praha, № 39: str. 1–3.
 • VAMPOLA P. (1990c): Poznámky k rozlišení kostrovky beztvaré-Skeletocutis amorpha a kostrovky šedavé-Skeletocutis carneogrisea. – Mykologické listy, Praha, № 41: str. 1–3.
 • VAMPOLA P. (1991a): Antrodiella parasitica, nový druh chorošů. – Česká mykologie, Praha, № 45: str. 10–14.
 • VAMPOLA P. (1991b): Antrodiella onychoides, nový choroš československé mykoflóry. – Česká mykologie, Praha, № 45: str. 81–84.
 • VAMPOLA P. (1991c): Chorošovité houby (Polyporales s. l.) státních přírodních rezervací jihlavského okresu. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek X: str. 3–15, Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VAMPOLA P. (1991d): Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans) parasitem? Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek X: str. 245–247, Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VAMPOLA P. (1993): Severoamerický choroš Fibroporia radiculosa (pórnatka sírožlutá) nalezen v Československu. – Česká mykologie, Praha, № 46(3–4): str. 223–227.
 • VAMPOLA P. (1996b): Inventarizace dřevokazných hub (xylomykofytů) Národní přírodní rezervace Velký Špičák. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 17 str.
 • VAMPOLA P. (2008): Dřevokazné houby v budovách. – Mykologické listy, Praha, № 104: str. 21–25.
 • VAMPOLA P. (2008): Příspěvek k poznání outkovečky olšové (Antrodiella ichnusana). – Mykol. listy, Praha, № 105: str. 10–14.
 • VONEŠ K. (1957): Vyšší houby Jihlavska I. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek I: str. 65–74. Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VONEŠ K. (1959): Vyšší houby Jihlavska II. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek III: str. 71–82. Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VONEŠ K. (1961): Mykoflóra Jamenského lesa u Řehořova. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek V: str. 33–43. Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • VONEŠ K. (1970): Mykoflóra polesí Čeřínek. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních, svazek VI: str. 93–109. Muzeum Vysočiny Jihlava.
 • ZEMAN J. (1975): Město Jihlava, naleziště celé palety hub. – Časopis československých houbařů. № 52(3–4): str. 95–96.
 • ZEMAN J. (1978): Muchomůrky zelené, jak je neznáme. – Časopis československých houbařů. № 55(3): str. 109–111.
 • ZEMAN J. (1979): Moje mykologická zahrada v Jihlavě. – Časopis československých houbařů. № 56(1–2):: str. 44.
 • ZÍBAROVÁ L. et LEPŠOVÁ A. (2018): Mykologický orientační průzkum EVL Niva Doubravy. 23 str. – Mscr. [Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Jihlava].

7) Metodika

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny probíhal sběr základních dat o biodiverzitě hub komplexním průzkumem vybraných potenciálně mykologicky významných lokalit. Výstupem je přehled všech zjištěných druhů hub na jednotlivých lokalitách a komentovaný přehled vzácných, chráněných a regionálně významných druhů. Součástí výstupu je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se studovaných lokalit a excerpce dostupné historické i současné literatury. Dílčím výstupem je seznam hub vyšších poloh centrální části Českomoravské vrchoviny vázaných na vybrané nelesní biotopy (rašeliniště, rašelinné, vlhké a krátkostébelné podhorské trávníky) a vybrané lesní biotopy (jedlobučiny, bučiny, suťové lesy, olšiny, smrčiny). Vzhledem k dosud nedostatečné prozkoumanosti zájmového území nelze vytvořit kompletní seznam druhů Kraje Vysočina, natož reprezentativní mapky rozšíření alespoň chráněných a ohrožených druhů v rámci krátkodobého projektu. Sběr základních dat však bude jedním z podkladů pro vytvoření takovýchto přehledů v budoucnu. Výsledky projektu budou postupně prezentovány také na tomto webu.

Vědecká jména s autorskými zkratkami jsou sjednocena dle internetového serveru Index Fungorum-Species Fungorum <www.indexfungorum.org>, jiných pramenů bylo použito jen výjimečně.

Česká jména byla použita ze souborných prací, monografických studiích nebo odborných článků, a to přednostně z publikací:

 • ANTONÍN V., HAGARA L., BAIER J. (2002)
 • HAGARA L. (2014)
 • HOLEC J., BIELICH A., BERAN M. (2012)
 • HOLEC J., BERAN M. [eds.] (2006)
 • SOCHA R., HÁLEK V., BAIER J., HÁK J. (2011)
 • ŠUTARA J., MIKŠÍK M., JANDA V. (2009)

Přehled kategorií ochrany a ohrožení jednotlivých taxonů v České republice uvedené před názvem taxonu a jejich barevné zvýraznění:

 • Taxony zvláště chráněné podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění
  • §§§ = kriticky ohrožený
  • §§ = silně ohrožený
  • § = ohrožený
 • Taxony Červeného seznamu hub (makromycetů) ČR (HOLEC et BERAN 2006)
  • CR = kriticky ohrožený
  • EN = ohrožený
  • VU = zranitelný
  • NT = téměř ohrožený
  • DD = chybí dostatečné údaje
  • LC = nejméně dotčený (nebo nehodnocený)
 • Taxony regionálně významné
  • V = regionálně významný v Kraji Vysočina, neuvedený ve vyhlášce ani v národním červeném seznamu

Přehled trofie jednotlivých taxonů uvedené za názvem taxonu:

 • MYK = Mykorhizní symbiont: tvoří ektomykorhizu s dřevinami.
 • PHR = Parazit herbikolní: roste na živých bylinách.
 • PLG = Parazit lignikolní: roste na živých dřevinách.
 • PMC = Parazit muscikolní: roste na živých rostlinách mechů (Bryophyta), vyjma rašeliníků (Sphagnum).
 • PSF = Parazit sfagnikolní: roste na odumírajících rašelinících (Sphagnum).
 • SPGR = Saproparazit graminikolní: není jasným parazitem, roste spíše na odumírajících a) travách (Poaceae) jako např. zástupcích rodu třtina (Calamagrostis), chrastice (Phalaris), rákos (Phragmites), b) na orobincovitých (Typhaceae) jako např. zástupcích rodu orobinec (Typha), c) na sítinovitých (Juncaceae) jako např. zástupcích rodu sítina (Juncus) a d) na šáchorovitých (Cyperaceae) jako např. zástupcích rodu ostřice (Carex), suchopýr (Eriophorum), skřípina (Scirpus).
 • SPLG = Saproparazit lignikolní: není jasným parazitem, roste spíše na odumírajících částech dřevin, např. na koncích prosychajících větví v korunách stromů.
 • SPMC = Saproparazit muscikolní: není jasným parazitem, roste spíše na odumírajících rostlinách mechů (Bryophyta), vyjma rašeliníků (Sphagnum).
 • SAM = Saprotrof amentakolní: roste na květenstvích (jehnědách) listnatých dřevin, např. břízovitých (Betulaceae), po jejich opadnutí na zem.
 • SAN = Saprotrof antrakofilní: vázaný na ohniště a spáleniště tzn. stanoviště s dostatkem uhlíku v spáleném či polospáleném dřevě.
 • SCP = Saprotrof cupulekolní: roste na zdřevnatělých květních lůžkách tzv. číškách, např. bukovitých (Fagaceae), po jejich opadnutí na zem.
 • SFC = Saprotrof feliceskolní: vázaný na odumřelé anebo tlející zbytky kapradin jako např. zástupce rodu papratka (Athyriaceae), kapraď (Dryopteridaceae) a kapradiník (Thelypteridaceae).
 • SFG = Saprotrof fungikolní: roste na odumřelých anebo tlejících plodnicích jiných hub.
 • SGR = Saprotrof graminikolní: vázaný na odumřelé anebo tlející zbytky a) trav (Poaceae) jako např. zástupce rodu třtina (Calamagrostis), chrastice (Phalaris), rákos (Phragmites), b) orobincovitých (Typhaceae) jako např. zástupce rodu orobinec (Typha), c) sítinovitých (Juncaceae) jako např. zástupce rodu sítina (Juncus) nebo d) šáchorovitých (Cyperaceae) jako např. zástupce rodu ostřice (Carex), suchopýr (Eriophorum) a skřípina (Scirpus).
 • SHR = Saprotrof herbikolní: vázaný na odumřelé anebo tlející byliny jako např. miříkovité (Apiaceae) a z nich např. zástupce rodu děhel (Angelica) a kerblík (Anthriscus).
 • SKP = Saprotrof koprofilní: roste na exkrementech (trusu) živočichů.
 • SLG = Saprotrof lignikolní: roste na mrtvém dřevu.
 • SMC = Saprotrof muscikolní: roste na odumřelých a tlejících rostlinkách mechů (Bryophyta), vyjma rašeliníků (Sphagnum).
 • SSF = Saprotrof sfagnikolní: roste na odumřelých a tlejících rašelinících (Sphagnum).
 • SST = Saprotrof strobilikolní: roste na zdřevnatělých šišticích ("šiškách") jehličnanů, např. borovicovitých (Pinaceae), po jejich opadnutí na zem.
 • STR = Saprotrof terestrický: tj. pozemní, bez rozlišení, zda roste v detritu, nadložním humusu, v půdě nebo v rašelině.
 • Pokud jsou uvedeny dva způsoby trofické výživy sloučené spojovníkem, znamená to, že houba může během svého života střídat způsob výživy anebo typ substrátu. Pro účely resumé anebo grafického vyjádření zastoupení jednotlivých trofických skupin hub na lokalitě je rozhodující převládající způsob trofie, který je v předmětném slovním spojení uveden vždy na prvním místě a současně zvýrazněn tučným písmem.

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)

 

Autorský kolektiv: Odborným garantem je Ing. Marek Brom, realizováno ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně: RNDr. Vladimír Antonín, CSc., Mgr. Hana Ševčíková a dalšími odborníky: Mgr. Daniel Dvořák, Mgr. Jan Běťák.