Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Phragmotrichum chailletii Kunze v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Ascomycetes - Houby vřeckovýtrusné

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SST = Saprotrof strobilikolní (roste na zdřevnatělých šišticích /"šiškách"/ jehličnanů, např. borovicovitých /Pinaceae/, po jejich opadnutí na zem).
  • Lesní druh

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Phragmotrichum chailletii Kunze v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (24. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.