Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Louky

Není louka jako louka. I luční biotopy předsavují pestrou škálu rozmanitých stanovišť od suchých stepních trávníků až po podmáčené a rašelinné louky. Přijměte pozvání k návštěvě některých mimořádně významných, ale i těch méně významnějších, lučních lokalit na Vysočině.

 

Závěrečné zprávy z revitalizací lokalit:

 

Avifauna vybraných lokalit:

 

Vzácné a ohrožené druhy rašelinných a vlhkých luk na Vysočině

Proč pečovat o rašelinné a vlhké louky?

Ochrana hnízdišť bekasiny otavní