Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hnízdní podpora ptáků hnízdících v dutinách stromů vyvěšováním budek

Některé skupiny ptáků si nestaví hnízda a jsou závislé na množství a kvalitě dostupných přirozených dutin, vydlabaných v předešlých letech strakapoudy, žlunami a datly. Jde jednak o hmyzožravé pěvce (především sýkory, brhlíka, lejsky či rehka zahradního) a sovy (zejména kulíška nejmenšího, sýce rousného a puštíka obecného). Obě skupiny ptáků přitom poskytují důležité ekosystémové funkce – tlumení škodlivých gradací listožravého hmyzu a drobných hlodavců.

Hlavním cílem hnízdní podpory dutinových pěvců a sov je obnova jejich populací a zvýšení jejich vlivu na tlumení početnosti škůdců, kteří jsou jejich potravou. V běžných hospodářských lesích je totiž plošný nedostatek hnízdních příležitostí (nedostatečné množství využitelných dutin).

Budky jsou v krajině vyvěšovány nejčastěji zcela nekoordinovaně, jednotlivci. V některých případech však vyvěšení budek bylo součástí cílených aktivit členů Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a Pobočky České společnosti ornitologické a Vysočině (PČSOV), často za přispění Lesů ČR.

Mapa instalovaných budek na Vysočině (mapa je průběžně doplňována a aktualizována tak, jak jsou budky v souvislosti s těžbami přemisťovány).

Cíleného efektu může vyvěšování budek dosáhnout pouze v případě, že jsou budky plně funkční. Pokud je plánována těžba v lokalitě s instalovanou budkou, prosím kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech a pokusíme se včas zajistit přemístění budky do bezpečí. Budky mají pro tyto účely jednoznačné označení, například Sýcovník PČSOV 25. Pokud se nám přemístění nepodaří včas zajistit, nechejte budku na okraji mýtiny, kde ji při nejbližší kontrole vyzvedneme, vyčistíme a znovu umístíme. Alternativou je ponechání budky na torzu kmene.

Kontakty: Ing. Ivo Hertl, e-mail: hertl@atlas.cz, tel.: 604 328 834

 

Vybrané odkazy:

Možnosti dravců v biologické ochraně lesa (Lesnická práce 2009)

Lesy ČR podporují hnízdění puštíka obecného (Lesu zdar 2017)

Ochrana lesa – škody hlodavci (Lesu zdar 2015)

Ochrana lesa spočívá i v ochraně sov (Lesu zdar 2010)