Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sekáči Vysočiny

Pavel Bezděčka & Klára Bezděčková (2017)
Muzeum Vysočiny Jihlava - bezdecka(zavinac)muzeum.ji.cz

 

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření vzácných, ohrožených a regionálně významných druhů sekáčů (Opiliones) v Kraji Vysočina. Výstupem je seznam všech druhů sekáčů zjištěných v Kraji Vysočina s komentářem k jejich biologii a ekologii. Součástí výstupu je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se jejich výskytu na vymezeném území. Pro vzácné, ohrožené a regionálně významné taxony byl zpracován jejich současný a historický výskyt, dále byl sestaven přehled nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Součástí projektu bylo doplnění druhového přehledu a aktuálního rozšíření terénním průzkumem a excerpcí dostupné historické i současné literatury. Výsledky projektu budou postupně prezentovány na tomto webu.

 

Odborný garant: Pavel Bezděčka, realizováno v rámci partnerství projektu s Muzeem Vysočiny Jihlava.

 

Seznam sekáčů (Opiliones) Kraje Vysočina

V Kraji Vysočina bylo zjištěno 22 druhů sekáčů, což představuje 59 % opiliofauny ČR.

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 

A) Systematický přehled (v přípravě)

B) Abecední seznam podle českých jmen

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 

A) Systematický přehled

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Klepítkatci (Chelicerata)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Sekáči (Opiliones)
Podřád: Makadlovci (Dyspnoi)
Čeleď: Klepítníkovití (Ischyropsalidae)
Čeleď: Plošíkovití (Trogulidae)
Čeleď: Žlaznatkovití (Nemastomatidae)
Podřád: Sekáči (Eupnoi)
Čeleď: Sekáčovití (Phalangiidae)

 

B) Abecední seznam podle českých jmen

 1. Klepítník členěný (Ischyropsalis hellwigi)
 2. Plošík menší (Trogulus cf. nepaeformis)
 3. Plošík velký (Trogulus tricarinatus)
 4. Sekáč Blackwallův (Leiobunum blackwalli)
 5. Sekáč Canestriniho (Opilio canestrinii)
 6. Sekáč děsivý (Lacinius horridus)
 7. Sekáč domácí (Opilio parietinus)
 8. Sekáč chlumní (Platybunus bucephalus)
 9. Sekáč lesní (Lophopilio palpinalis)
 10. Sekáč nitkonohý (Leiobunum rotundum)
 11. Sekáč obecný (Oligolophus tridens)
 12. Sekáč obroubený (Leiobunum limbatum)
 13. Sekáč pestrý (Mitopus morio)
 14. Sekáč rohatý (Phalangium opilio)
 15. Sekáč sedlový (Lacinius ephippiatus)
 16. Sekáč skalní (Leiobunum rupestre)
 17. Sekáč skálomilný (Opilio saxatilis)
 18. Sekáč šoproňský (Nelima sempronii)
 19. Sekáč trojúhlý (Rilaena triangularis)
 20. Sekáč zelený (Lacinius dentiger)
 21. Žlaznatka čtyřskvrnná (Paranemastoma quadripunctatum)
 22. Žlaznatka dvouskvrnná (Nemastoma lugubre)
 23. Žlaznatka řetízková (Mitostoma chrysomelas)
 24. Žlaznatka smutná (Nemastoma triste)

 

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 1. Ischyropsalis hellwigi - Klepítník členěný
 2. Lacinius dentiger - Sekáč zelený
 3. Lacinius ephippiatus - Sekáč sedlový
 4. Lacinius horridus - Sekáč děsivý
 5. Leiobunum blackwalli - Sekáč Blackwallův
 6. Leiobunum limbatum - Sekáč obroubený
 7. Leiobunum rotundum - Sekáč nitkonohý
 8. Leiobunum rupestre - Sekáč skalní
 9. Lophopilio palpinalis - Sekáč lesní
 10. Mitopus morio - Sekáč pestrý
 11. Mitostoma chrysomelas - Žlaznatka řetízková
 12. Nelima sempronii - Sekáč šoproňský
 13. Nemastoma lugubre - Žlaznatka dvouskvrnná
 14. Nemastoma triste - Žlaznatka smutná
 15. Oligolophus tridens - Sekáč obecný
 16. Opilio canestrinii - Sekáč Canestriniho
 17. Opilio parietinus - Sekáč domácí
 18. Opilio saxatilis - Sekáč skálomilný
 19. Paranemastoma quadripunctatum - Žlaznatka čtyřskvrnná
 20. Phalangium opilio - Sekáč rohatý
 21. Platybunus bucephalus - Sekáč chlumní
 22. Rilaena triangularis - Sekáč trojúhlý
 23. Trogulus cf. nepaeformis - Plošík menší
 24. Trogulus tricarinatus - Plošík velký