Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Švařec

 • Okres: Žďár nad Sázavou
 • Region: Bystřicko
 • Katastrální území: Koroužné, Švařec
 • Rozloha: 13,93 ha
 • Mapovací kvadrát: 6464
 • Kategorie ochrany: národní přírodní památka (součást evropsky významné lokality Švařec)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina , Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

 • Mravenci: Významné xerotermofilní společenstvo (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Mnohonožky: 10 druhů - významná lokalita s pestrou částečně xerotermní faunou (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 4 druhy (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 5 druhů (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 43 druhů (Starý 2017)
 • Pavouci: nadregionální význam význam (Jelínek 2017)
 • Žížaly: 8 druhů (Pižl 2017)

Druhy

Třída: Máloštětinatci (Oligochaeta)
Čeleď: Žížalovití (Lumbricidae)
Říše: Rostliny (Plantae)
Oddělení: Jehličnany (Pinophyta)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Třída: Opaskovci (Clitellata)
Podtřída: Máloštětinatci (Oligochaeta)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Čeleď: Žížalovití (Lumbricidae)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Klepítkatci (Chelicerata)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Sekáči (Opiliones)
Podřád: Sekáči (Eupnoi)
Čeleď: Sclerosomatidae (Sclerosomatidae)
Podtřída: Roztoči (Acari)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Čeleď: Nestiříkovití (Hypochthoniidae)
Čeleď: Neštiříčkovití (Eniochthoniidae)
Čeleď: Prstníčkovití (Epilohmanniidae)
Čeleď: Záklopěnkovití (Euphthiracaridae)
Čeleď: Vlažníkovití (Nothridae)
Čeleď: Hranitkovití (Crotoniidae)
Čeleď: Pavoučíkovití (Damaeidae)
Čeleď: Hřebenkovití (Ctenobelbidae)
Čeleď: Drobnožíkovití (Damaeolidae)
Čeleď: Lodinkovití (Liacaridae)
Čeleď: Dvojnehtíkovití (Astegistidae)
Čeleď: Broučíkovití (Carabodidae)
Čeleď: Pabroučíkovití (Tectocepheidae)
Čeleď: Drobnožkovití (Oppiidae)
Čeleď: Lučníkovití (Scheloribatidae)
Čeleď: Hrušenkovití (Oribatulidae)
Čeleď: Úhledníkovití (Haplozetidae)
Čeleď: Pancířníkovití (Euzetidae)
Čeleď: Kuličníkovití (Chamobatidae)
Čeleď: Paloučníkovití (Ceratozetidae)
Čeleď: Drsoníkovítí (Phenopelopidae)
Čeleď: Lesklohrotkovití (Achipteriidae)
Čeleď: Křídlankovití (Galumnidae)
Podtřída: Micrura (Micrura)
Řád: Pavouci (Araneae)
Čeleď: Snovačkovití (Theridiidae)
Čeleď: Slíďákovití (Lycosidae)
Čeleď: Skákavkovití (Salticidae)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Řád: Různočlenky (Lithobiomorpha)
Čeleď: Stonožkovití (Lithobiidae)
Řád: Zemivky (Geophilomorpha)
Čeleď: Geophilidae (Geophilidae)
Čeleď: Schendylidae (Schendylidae)
Podkmen: Stonožkovci (Myriapoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Řád: Chlupule (Polyxenida)
Čeleď: Chlupulovití (Polyxenidae)
Řád: Svinule (Glomerida)
Čeleď: Svinulovití (Glomeridae)
Řád: Julidi (Julida)
Čeleď: Mnohonožkovití (Julidae)
Řád: Plochule (Polydesmida)
Čeleď: Stíněnkovití (Paradoxosomatidae)
Podkmen: Korýši (Crustacea)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Nadřád: Váčkovníci (Peracarida)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Čeleď: Trichoniscidae ()
Čeleď: Agnaridae ()
Čeleď: Trachelipodidae ()
Čeleď: Svinkovití (Armadillidiidae)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Čeleď: Vakonošovití (Psychidae)
Čeleď: Zavíječovití (Crambidae)
Čeleď: Argyresthiidae ()
Čeleď: Klínovníčkovití (Glyphipterigidae)
Čeleď: Smutníčkovití (Scythrididae)
Čeleď: Makadlovkovití (Gelechiidae)
Čeleď: Obalečovití (Tortricidae)
Čeleď: Soumračníkovití (Hesperiidae)
Čeleď: Otakárkovití (Papilionidae)
Čeleď: Běláskovití (Pieridae)
Čeleď: Modráskovití (Lycaenidae)
Čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)
Čeleď: Travaříkovití (Crambidae)
Čeleď: Brahminovití (Brahmaeidae)
Čeleď: Martináčovití (Saturniidae)
Čeleď: Píďalkovití (Geometridae)
Čeleď: Erebidae (Erebidae)
Čeleď: Můrovití (Noctuidae)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Šestinozí = šestinožci (Hexapoda)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Čeleď: Mravencovití (Formicidae)
Podčeleď: Myrmicinae (Myrmicinae)
Podčeleď: Formicinae (Formicinae)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Lebečnatí (Craniata)
Infrakmen: Obratlovci (Vertebrata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Čeleď: Ještěrkovití (Lacertidae)
Čeleď: Slepýšovití (Anguidae)
Podřád: Hadi (Serpentes)
Čeleď: Užovkovití (Colubridae)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Šplhavci (Piciformes)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.