Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843 - žížala červená v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Vybrané ekologické charakteristiky

  • epigeický druh
  • euryekní druh
  • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

  • Vyskytuje se ve všech typech ekosystémů, častý i v kyselých půdách. Obývá opadanku a svrchní vrstvy minerální půdy. Nejčastěji nalézaný druh pod kameny a padlými větvemi či kmeny stromů. Často též nalézán v agregacích pod exkrementy skotu na pastvinách.
  • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala červená - Lumbricus rubellus

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843 - žížala červená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.