Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843 - žížala červená v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Annelida - Kroužkovci
 • Třída: Clitellata - Opaskovci
 • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
 • Řád: Opisthopora - Žížaly
 • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • epigeický druh
 • euryekní druh
 • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

 • Vyskytuje se ve všech typech ekosystémů, častý i v kyselých půdách. Obývá opadanku a svrchní vrstvy minerální půdy. Nejčastěji nalézaný druh pod kameny a padlými větvemi či kmeny stromů. Často též nalézán v agregacích pod exkrementy skotu na pastvinách.
 • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala červená - Lumbricus rubellus

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843 - žížala červená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.