Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mokřady

Mokřady představují nejpestřejší biotopy, na které je vázána největší rozmanitost druhů. Přijměte pozvání k návštěvě některých mimořádně významných, ale i těch méně významnějších, mokřadů na Vysočině, mezi které patří zejména rašeliniště, rybníky a vodní toky.

 

Závěrečné zprávy z revitalizací lokalit:

 

Avifauna vybraných lokalit:

 

Vzácné a ohrožené druhy rašelinných a vlhkých luk na Vysočině

Proč pečovat o rašelinné a vlhké louky?

Ochrana hnízdišť bekasiny otavní