Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hlenky Vysočiny

Seznam hlenek (Eumycetozoa) Kraje Vysočina

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Amorphea – různotvaří

    V) Amoebozoa – měňavkovci

     VI) Evosea – rozvinutky

      VII) Eumycetozoa – hlenky

  1. Ceratiomyxa fruticulosa (O. F. Müll.) T. Macbr. 1899 – válečkovka keříčkovitá
  2. Fuligo septica (L.) Web. 1780 – slizovka práškovitá
  3. Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr. 1829 – vlčí mléko červené
  4. Stemonitis fusca Roth, 1787 – pazderek hnědý
  5. Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F.Gmel. 1791 – rourkovka rezavá (zlepníček jahodovitý, jahodník sasankovitý)

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.