Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ostnokožci Vysočiny

Seznam ostnokožců (Echinodermata) Kraje Vysočina

XV) Asterozoa

 XVI) Asteroidea – hvězdice

1. Asteroidea indet. – hvězdice [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

XV) Crinozoa

 XVI) Crinoidea – lilijice

2. Crinoidea indet. – lilijice [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

XV) Echinozoa

 XVI) Echinoidea – ježovky

3. Echinoidea indet. – ježovka [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

 XVI) Echinoidea – ježovky

  XVII) Cidaroidea

   XVIII) Cidaroida

4. Cidaroida indet. – ježovka [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

   XVIII) Cidaroida

    XIX) Cidaridae

5. Stylocidaris? polyacantha (Reuss, 1860) – ježovka [vyhynulý, fosilie]

 

  XVII) Euechinoidea

   XVIII) Diadematoida

    XIX) Diadematidae

6. Diadematidae indet. – ježovka [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

   XVIII) Camarodonta

    XIX) Temnopleuroida

7. Temnopleuroida indet. – ježovka [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

  XVII) Temnopleuroida

   XVIII) Toxopneustidae

8. Schizechinus sp. – ježovka [vyhynulý, fosilie]

 

   XVIII) Neognathostomata

    XIX) Cassiduloida

     XX) Echinolampadidae

9. Conolampas sp. – ježovka [vyhynulý, fosilie]

10. Echinolampas? sp. – ježovka [vyhynulý, fosilie]

 

    XIX) Clypeasteroida

     XX) Clypeasterina

      XXI) Clypeasteridae

11. Clypeaster sp. – ježovka [vyhynulý, fosilie]

 

     XX) Laganina

      XXI) Fibulariidae

12. Echinocyamus transylvanicus Laube, 1869 – ježovka [vyhynulý, fosilie]

 

  XVII) Euechinoidea

   XVIII) Atelostomata

    XIX) Spatangoida

13. Spatangoida indet. – ježovka [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

    XIX) Spatangoida

     XX) Micrasterina

      XXI) Spatangidae

14. Spatangus sp. – ježovka [vyhynulý, fosilie]

 

      XXI) Loveniidae

15. Loveniidae indet. – ježovka [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

Systematické zařazení ostnokožců (Echinodermata)

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Amorphea – různotvaří

    V) Obazoa

     VI) Opisthokonta

      VII) Holozoa

       VIII) Filiozoa

        IX) Choanozoa

         X) Metazoa (= Animalia) – živočichové

          XI) Bilateria – dvoustranně souměrní

           XII) Deuterostomia – druhoústí

            XIII) Ambulacraria

             XIV) Echinodermata – ostnokožci

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.