Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Měkkýši Vysočiny

Luboš Beran, Jan Myšák, Jaroslav Hlaváč (2017)
 

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření měkkýšů v Kraji Vysočina. Výstupem je komentovaný seznam všech druhů měkkýšů zjištěných v Kraji Vysočina, včetně bibliografie týkající se výskytu měkkýšů na vymezeném území. Pro všechny taxony byly zpracovány mapky současného a historického rozšíření a byl sestaven přehled malakologicky nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Součástí projektu bylo doplnění výskytu druhů terénním průzkumem a excerpcí dostupné historické i současné literatury. Výsledky projektu budou postupně prezentovány na tomto webu. Výsledky za vodní měkkýše byly publikovány:

Beran L., 2017: Vodní měkkýši Vysočiny. [Freshwater molluscs of Vysočina Region (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca 16: 44-76.
http://mollusca.sav.sk/pdf/16/16.Beran3.pdf

Odborný garant: RNDr. Luboš Beran, Ph.D. (vodní měkkýši), Mgr. Jan Myšák (suchozemští měkkýši, realizováno ve spolupráci s Geologickým ústavem AV ČR: RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D.).

 

Seznam měkkýšů (Mollusca) Vysočiny

Z území Kraje Vysočina je znám výskyt 163 druhů měkkýšů. Jedná se o 114 druhů suchozemských plžů, 27 vodních plžů a 22 vodních mlžů.

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= výskyt v letech 1850 - 1950
= výskyt v letech 1951 - 2000
= výskyt v letech 2001 - 2016

 

A) Systematický přehled (v přípravě)

B) Abecední seznam podle českých jmen

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 

A) Systematický přehled

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Podkmen: Schránkovci (Conchifera)
Třída: Plži (Gastropoda)
Čeleď: Bahenkovití (Viviparidae)
Čeleď: Bahnivkovití (Bithyniidae)
Čeleď: Bezočkovití (Ferussaciidae)
Čeleď: Bledničkovití (Boettgerillidae)
Čeleď: Boděnkovití (Punctidae)
Čeleď: Člunicovití (Acroloxidae)
Čeleď: Hladovkovití (Enidae)
Čeleď: Hlemýžďovití (Helicidae)
Čeleď: Jantarkovití (Succineidae)
Čeleď: Jehlovkovití (Aciculidae)
Čeleď: Keřovkovití (Bradybaenidae)
Čeleď: Kuželíkovití (Euconulidae)
Čeleď: Levatkovití (Physidae)
Čeleď: Oblovkovití (Cochlicopidae)
Čeleď: Okružákovití (Planorbidae)
Čeleď: Plovatkovití (Lymnaeidae)
Čeleď: Plzákovití (Arionidae)
Čeleď: Praménkovití (Hydrobiidae)
Čeleď: Síměnkovití (Carychiidae)
Čeleď: Skleněnkovití (Vitrinidae)
Čeleď: Sklovatkovití (Daudebardiidae)
Čeleď: Slimáčkovití (Agriolimacidae)
Čeleď: Slimákovití (Limacidae)
Čeleď: Soudkovkovití (Orculidae)
Čeleď: Údolníčkovití (Valloniidae)
Čeleď: Vlahovkovití (Hygromiidae)
Čeleď: Vrásenkovití (Discidae)
Čeleď: Vrkočovití (Vertiginidae)
Čeleď: Závornatkovití (Clausiliidae)
Čeleď: Zemounkovití (Gastrodontidae)
Čeleď: Zemounovití (Zonitidae)
Čeleď: Zrnovkovití (Pupillidae)

.

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Podkmen: Schránkovci (Conchifera)
Třída: Mlži (Bivalvia)
Čeleď: Okružankovití (Sphaeriidae)
Čeleď: Perlorodkovití (Margaritiferidae)
Čeleď: Slávičkovití (Dreissenidae)
Čeleď: Velevrubovití (Unionidae)

 

B) Abecední seznam podle českých jmen

 1. Aksamítka sametová (Causa holosericea)
 2. Bahenka pruhovaná (Viviparus viviparus)
 3. Bahnatka malá (Galba truncatula)
 4. Bahnivka rmutná (Bithynia tentaculata)
 5. Bezočka šídlovitá (Cecilioides acicula)
 6. Blatenka tmavá (Stagnicola corvus)
 7. Blednička útlá (Boettgerilla pallens)
 8. Blyštivka rýhovaná (Nesovitrea hammonis)
 9. Blyštivka skleněná (Nesovitrea petronella)
 10. Boděnka malinká (Punctum pygmaeum)
 11. Člunice jezerní (Acroloxus lacustris)
 12. Člunka pravohrotá (Ferrissia fragilis)
 13. Drobnička válcovitá (Truncatellina cylindrica)
 14. Hladovka horská (Ena montana)
 15. Hlemýžď pruhovaný (Helix thessalica)
 16. Hlemýžď zahradní (Helix pomatia)
 17. Hrachovka čárkovaná (Pisidium tenuilineatum)
 18. Hrachovka hrbolatá (Pisidium henslowanum)
 19. Hrachovka lesklá (Pisidium nitidum)
 20. Hrachovka malinká (Pisidium personatum)
 21. Hrachovka obecná (Pisidium casertanum)
 22. Hrachovka obrácená (Pisidium supinum)
 23. Hrachovka otupená (Pisidium subtruncatum)
 24. Hrachovka prosná (Pisidium milium)
 25. Hrachovka říční (Pisidium amnicum)
 26. Hrachovka severní (Pisidium hibernicum)
 27. Hrachovka tupá (Pisidium obtusale)
 28. Hrotice obrácená (Balea perversa)
 29. Chlupatka jednozubá (Petasina unidentata)
 30. Jantarka obecná (Succinea putris)
 31. Jantarovka úhledná (Oxyloma elegans)
 32. Jantařička podlouhlá (Succinella oblonga)
 33. Jehlovka hladká (Platyla polita)
 34. Kalonoska chlumní (Merdigera obscura)
 35. Kamomil říční (Ancylus fluviatilis)
 36. Keřnatka vrásčitá (Euomphalia strigella)
 37. Keřovka plavá (Fruticicola fruticum)
 38. Kružník bělavý (Gyraulus albus)
 39. Kružník malý (Gyraulus parvus)
 40. Kružník severní (Gyraulus acronicus)
 41. Kružník žebernatý (Gyraulus crista)
 42. Kuželík drobný (Euconulus fulvus)
 43. Kuželík tmavý (Euconulus praticola)
 44. Kýlnatec čočkovitý (Hippeutis complanatus)
 45. Levatka říční (Physa fontinalis)
 46. Levohrotka ostrá (Physella acuta)
 47. Lištovka lesklá (Segmentina nitida)
 48. Mnohozubka evropská (Laciniaria plicata)
 49. Modranka karpatská (Bielzia coerulans)
 50. Nábělka karpatská (Plicuteria lubomirskii)
 51. Nádolka nadmutá (Vestia turgida)
 52. Oblovka drobná (Cochlicopa lubricella)
 53. Oblovka lesklá (Cochlicopa lubrica)
 54. Okrouhlice rybničná (Musculium lacustre)
 55. Okružák ploský (Planorbarius corneus)
 56. Okružanka rohovitá (Sphaerium corneum)
 57. Ostnatka trnitá (Acanthinula aculeata)
 58. Ostroústka bezzubá (Columella edentula)
 59. Ostroústka drsná (Columella aspera)
 60. Páskovka hajní (Cepaea nemoralis)
 61. Páskovka keřová (Cepaea hortensis)
 62. Páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis)
 63. Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)
 64. Písečník novozélandský (Potamopyrgus antipodarum)
 65. Plamatka lesní (Arianta arbustorum)
 66. Plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis)
 67. Plzák alpský (Arion obesoductus)
 68. Plzák hajní (Arion silvaticus)
 69. Plzák hnědý (Arion fuscus)
 70. Plzák lesní (Arion rufus)
 71. Plzák španělský (Arion vulgaris)
 72. Plzák zahradní (Arion distinctus)
 73. Plzák žíhaný (Arion circumscriptus)
 74. Plzák žlutopruhý (Arion fasciatus)
 75. Plžík žlutý (Malacolimax tenellus)
 76. Podkornatka žíhaná (Lehmannia marginata)
 77. Praménka rakouská (Bythinella austriaca)
 78. Řasnatka břichatá (Macrogastra ventricosa)
 79. Řasnatka lesní (Macrogastra plicatula)
 80. Řasnatka nadmutá (Macrogastra tumida)
 81. Řemeník svinutý (Bathyomphalus controtus)
 82. Síměnka nejmenší (Carychium minimum)
 83. Síměnka trojzubá (Carychium tridentatum)
 84. Sítovka blyštivá (Aegopinella nitens)
 85. Sítovka čistá (Aegopinella pura)
 86. Sítovka suchomilná (Aegopinella minor)
 87. Skalnice kýlnatá (Helicigona lapicida)
 88. Skelnatka drnová (Oxychilus cellarius)
 89. Skelnatka hladká (Oxychilus glaber)
 90. Skelnatka stlačená (Oxychilus depressus)
 91. Skelnatka západní (Oxychilus draparnaudi)
 92. Skelnička průhledná (Vitrea crystallina)
 93. Skelnička průzračná (Vitrea diaphana)
 94. Skelnička stažená (Vitrea contracta)
 95. Skelnička zjizvená (Vitrea subrimata)
 96. Skleněnka průsvitná (Vitrina pellucida)
 97. Sklovatka krátkonohá (Daudebardia brevipes)
 98. Sklovatka rudá (Daudebardia rufa)
 99. Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha)
 100. Slimáček balkánský (Deroceras turcicum)
 101. Slimáček evropský (Deroceras sturanyi)
 102. Slimáček hladký (Deroceras laeve)
 103. Slimáček lesní (Deroceras praecox)
 104. Slimáček polní (Deroceras agreste)
 105. Slimáček síťkovaný (Deroceras reticulatum)
 106. Slimáčnice lesní (Eucobresia nivalis)
 107. Slimáčnice průhledná (Eucobresia diaphana)
 108. Slimáčník horský (Semilimax kotulae)
 109. Slimáčník táhlý (Semilimax semilimax)
 110. Slimák největší (Limax maximus)
 111. Slimák popelavý (Limax cinereoniger)
 112. Slimákovec pestrý (Limacus flavus)
 113. Soudkovka žebernatá (Sphyradium doliolum)
 114. Srstnatka chlupadá (Trochulus hispidus)
 115. Srstnatka západní (Trochulus sericeus)
 116. Suchomilka obecná (Xerolenta obvia)
 117. Svinutec běloústý (Anisus leucostoma)
 118. Svinutec zploštělý (Anisus vortex)
 119. Škeble asijská (Sinanodonta woodiana)
 120. Škeble rybničná (Anodonta cygnea)
 121. Škeble říční (Anodonta anatina)
 122. Škeblička plochá (Pseudanodonta complanata)
 123. Terčovník vroubený (Planorbis planorbis)
 124. Trojlaločka pyskatá (Helicodonta obvoluta)
 125. Trojzubka stepní (Chondrula tridens)
 126. Údolníček drobný (Vallonia pulchella)
 127. Údolníček šikmý (Vallonia excentrica)
 128. Údolníček žebernatý (Vallonia costata)
 129. Uchatka nadmutá (Radix auricularia)
 130. Uchatka široká (Radix ampla)
 131. Uchatka toulavá (Radix labiata)
 132. Uchatka vejčitá (Radix balthica)
 133. Velevrub malířský (Unio pictorum)
 134. Velevrub nadmutý (Unio tumidus)
 135. Velevrub tupý (Unio crassus)
 136. Vlahovka narudlá (Monachoides incarnatus)
 137. Vrásenka okrouhlá (Discus rotundatus)
 138. Vrásenka orlojovitá (Discus perspectivus)
 139. Vrásenka pomezní (Discus ruderatus)
 140. Vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri)
 141. Vrkoč horský (Vertigo alpestris)
 142. Vrkoč lesní (Vertigo pusilla)
 143. Vrkoč malinký (Vertigo pygmaea)
 144. Vrkoč mnohozubý (Vertigo antivertigo)
 145. Vrkoč rašelinný (Vertigo lilljeborgi)
 146. Vrkoč rýhovaný (Vertigo substriata)
 147. Vrkoč útlý (Vertigo angustior)
 148. Vřetenatka obecná (Alinda biplicata)
 149. Vřetenka šedivá (Bulgarica cana)
 150. Vřetenovka hladká (Cochlodina laminata)
 151. Vřetenovka rovnoústá (Cochlodina orthostoma)
 152. Závornatka drsná (Clausilia dubia)
 153. Závornatka křížatá (Clausilia cruciata)
 154. Závornatka kyjovitá (Clausilia pumila)
 155. Závornatka malá (Clausilia rugosa)
 156. Zemoun skalní (Aegopis verticillus)
 157. Zemounek lesklý (Zonitoides nitidus)
 158. Zrnovka mechová (Pupilla muscorum)
 159. Zrnovka třízubá (Pupilla triplicata)
 160. Zrnovka žebernatá (Pupilla sterrii)
 161. Zuboústka trojzubá (Isognomostoma isognomostomos)
 162. Žebernatěnka drobná (Ruthenica filograna)
 163. Žihlobytka stinná (Urticicola umbrosus)

 

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 1. Acanthinula aculeata - Ostnatka trnitá
 2. Acroloxus lacustris - Člunice jezerní
 3. Aegopinella minor - Sítovka suchomilná
 4. Aegopinella nitens - Sítovka blyštivá
 5. Aegopinella pura - Sítovka čistá
 6. Aegopis verticillus - Zemoun skalní
 7. Alinda biplicata - Vřetenatka obecná
 8. Ancylus fluviatilis - Kamomil říční
 9. Anisus leucostoma - Svinutec běloústý
 10. Anisus vortex - Svinutec zploštělý
 11. Anodonta anatina - Škeble říční
 12. Anodonta cygnea - Škeble rybničná
 13. Arianta arbustorum - Plamatka lesní
 14. Arion circumscriptus - Plzák žíhaný
 15. Arion distinctus - Plzák zahradní
 16. Arion fasciatus - Plzák žlutopruhý
 17. Arion fuscus - Plzák hnědý
 18. Arion obesoductus - Plzák alpský
 19. Arion rufus - Plzák lesní
 20. Arion silvaticus - Plzák hajní
 21. Arion vulgaris - Plzák španělský
 22. Balea perversa - Hrotice obrácená
 23. Bathyomphalus controtus - Řemeník svinutý
 24. Bielzia coerulans - Modranka karpatská
 25. Bithynia tentaculata - Bahnivka rmutná
 26. Boettgerilla pallens - Blednička útlá
 27. Bulgarica cana - Vřetenka šedivá
 28. Bythinella austriaca - Praménka rakouská
 29. Carychium minimum - Síměnka nejmenší
 30. Carychium tridentatum - Síměnka trojzubá
 31. Causa holosericea - Aksamítka sametová
 32. Cecilioides acicula - Bezočka šídlovitá
 33. Cepaea hortensis - Páskovka keřová
 34. Cepaea nemoralis - Páskovka hajní
 35. Cepaea vindobonensis - Páskovka žíhaná
 36. Clausilia cruciata - Závornatka křížatá
 37. Clausilia dubia - Závornatka drsná
 38. Clausilia pumila - Závornatka kyjovitá
 39. Clausilia rugosa - Závornatka malá
 40. Cochlicopa lubrica - Oblovka lesklá
 41. Cochlicopa lubricella - Oblovka drobná
 42. Cochlodina laminata - Vřetenovka hladká
 43. Cochlodina orthostoma - Vřetenovka rovnoústá
 44. Columella aspera - Ostroústka drsná
 45. Columella edentula - Ostroústka bezzubá
 46. Daudebardia brevipes - Sklovatka krátkonohá
 47. Daudebardia rufa - Sklovatka rudá
 48. Deroceras agreste - Slimáček polní
 49. Deroceras laeve - Slimáček hladký
 50. Deroceras praecox - Slimáček lesní
 51. Deroceras reticulatum - Slimáček síťkovaný
 52. Deroceras sturanyi - Slimáček evropský
 53. Deroceras turcicum - Slimáček balkánský
 54. Discus perspectivus - Vrásenka orlojovitá
 55. Discus rotundatus - Vrásenka okrouhlá
 56. Discus ruderatus - Vrásenka pomezní
 57. Dreissena polymorpha - Slávička mnohotvárná
 58. Ena montana - Hladovka horská
 59. Eucobresia diaphana - Slimáčnice průhledná
 60. Eucobresia nivalis - Slimáčnice lesní
 61. Euconulus fulvus - Kuželík drobný
 62. Euconulus praticola - Kuželík tmavý
 63. Euomphalia strigella - Keřnatka vrásčitá
 64. Ferrissia fragilis - Člunka pravohrotá
 65. Fruticicola fruticum - Keřovka plavá
 66. Galba truncatula - Bahnatka malá
 67. Gyraulus acronicus - Kružník severní
 68. Gyraulus albus - Kružník bělavý
 69. Gyraulus crista - Kružník žebernatý
 70. Gyraulus parvus - Kružník malý
 71. Helicigona lapicida - Skalnice kýlnatá
 72. Helicodonta obvoluta - Trojlaločka pyskatá
 73. Helix pomatia - Hlemýžď zahradní
 74. Helix thessalica - Hlemýžď pruhovaný
 75. Hippeutis complanatus - Kýlnatec čočkovitý
 76. Chondrula tridens - Trojzubka stepní
 77. Isognomostoma isognomostomos - Zuboústka trojzubá
 78. Laciniaria plicata - Mnohozubka evropská
 79. Lehmannia marginata - Podkornatka žíhaná
 80. Limacus flavus - Slimákovec pestrý
 81. Limax cinereoniger - Slimák popelavý
 82. Limax maximus - Slimák největší
 83. Lymnaea stagnalis - Plovatka bahenní
 84. Macrogastra plicatula - Řasnatka lesní
 85. Macrogastra tumida - Řasnatka nadmutá
 86. Macrogastra ventricosa - Řasnatka břichatá
 87. Malacolimax tenellus - Plžík žlutý
 88. Margaritifera margaritifera - Perlorodka říční
 89. Merdigera obscura - Kalonoska chlumní
 90. Monachoides incarnatus - Vlahovka narudlá
 91. Musculium lacustre - Okrouhlice rybničná
 92. Nesovitrea hammonis - Blyštivka rýhovaná
 93. Nesovitrea petronella - Blyštivka skleněná
 94. Oxychilus cellarius - Skelnatka drnová
 95. Oxychilus depressus - Skelnatka stlačená
 96. Oxychilus draparnaudi - Skelnatka západní
 97. Oxychilus glaber - Skelnatka hladká
 98. Oxyloma elegans - Jantarovka úhledná
 99. Petasina unidentata - Chlupatka jednozubá
 100. Physa fontinalis - Levatka říční
 101. Physella acuta - Levohrotka ostrá
 102. Pisidium amnicum - Hrachovka říční
 103. Pisidium casertanum - Hrachovka obecná
 104. Pisidium henslowanum - Hrachovka hrbolatá
 105. Pisidium hibernicum - Hrachovka severní
 106. Pisidium milium - Hrachovka prosná
 107. Pisidium nitidum - Hrachovka lesklá
 108. Pisidium obtusale - Hrachovka tupá
 109. Pisidium personatum - Hrachovka malinká
 110. Pisidium subtruncatum - Hrachovka otupená
 111. Pisidium supinum - Hrachovka obrácená
 112. Pisidium tenuilineatum - Hrachovka čárkovaná
 113. Planorbarius corneus - Okružák ploský
 114. Planorbis planorbis - Terčovník vroubený
 115. Platyla polita - Jehlovka hladká
 116. Plicuteria lubomirskii - Nábělka karpatská
 117. Potamopyrgus antipodarum - Písečník novozélandský
 118. Pseudanodonta complanata - Škeblička plochá
 119. Punctum pygmaeum - Boděnka malinká
 120. Pupilla muscorum - Zrnovka mechová
 121. Pupilla sterrii - Zrnovka žebernatá
 122. Pupilla triplicata - Zrnovka třízubá
 123. Radix ampla - Uchatka široká
 124. Radix auricularia - Uchatka nadmutá
 125. Radix balthica - Uchatka vejčitá
 126. Radix labiata - Uchatka toulavá
 127. Ruthenica filograna - Žebernatěnka drobná
 128. Segmentina nitida - Lištovka lesklá
 129. Semilimax kotulae - Slimáčník horský
 130. Semilimax semilimax - Slimáčník táhlý
 131. Sinanodonta woodiana - Škeble asijská
 132. Sphaerium corneum - Okružanka rohovitá
 133. Sphyradium doliolum - Soudkovka žebernatá
 134. Stagnicola corvus - Blatenka tmavá
 135. Succinea putris - Jantarka obecná
 136. Succinella oblonga - Jantařička podlouhlá
 137. Trochulus hispidus - Srstnatka chlupadá
 138. Trochulus sericeus - Srstnatka západní
 139. Truncatellina cylindrica - Drobnička válcovitá
 140. Unio crassus - Velevrub tupý
 141. Unio pictorum - Velevrub malířský
 142. Unio tumidus - Velevrub nadmutý
 143. Urticicola umbrosus - Žihlobytka stinná
 144. Vallonia costata - Údolníček žebernatý
 145. Vallonia excentrica - Údolníček šikmý
 146. Vallonia pulchella - Údolníček drobný
 147. Vertigo alpestris - Vrkoč horský
 148. Vertigo angustior - Vrkoč útlý
 149. Vertigo antivertigo - Vrkoč mnohozubý
 150. Vertigo geyeri - Vrkoč Geyerův
 151. Vertigo lilljeborgi - Vrkoč rašelinný
 152. Vertigo pusilla - Vrkoč lesní
 153. Vertigo pygmaea - Vrkoč malinký
 154. Vertigo substriata - Vrkoč rýhovaný
 155. Vestia turgida - Nádolka nadmutá
 156. Vitrea contracta - Skelnička stažená
 157. Vitrea crystallina - Skelnička průhledná
 158. Vitrea diaphana - Skelnička průzračná
 159. Vitrea subrimata - Skelnička zjizvená
 160. Vitrina pellucida - Skleněnka průsvitná
 161. Viviparus viviparus - Bahenka pruhovaná
 162. Xerolenta obvia - Suchomilka obecná
 163. Zonitoides nitidus - Zemounek lesklý