Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Jezdovické rašeliniště

 • Okres: Jihlava
 • Region: Třešťsko
 • Katastrální území: Jezdovice
 • Rozloha: 1,76 ha
 • Mapovací kvadrát: 6658
 • Kategorie ochrany: přírodní památka

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Ptáci: 52 druhů, z toho 11 druhů zvláště chráněných (5§§,6§), 15 druhů červeného seznamu ČR (3EN,5VU,3NT,4LC); 18 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (11!!,7!) (Kodet et Kodetová 2017)
 • Mravenci: Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Pavouci: lokální význam (Jelínek 2017)
 • Plži: 7 druhů - lokalita celorepublikového významu s výskytem vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 52 druhů, z toho 12 druhů červeného seznamu ČR (2 VU, 3 LR-nt, 7 LC-att), 13 druhů červeného seznamu Vysočiny (2 rVU, 5 rLR-nt, 6 rLC-att); výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a řady dalších ohrožených mechů, např. Calliergon giganteum, Campylium stellatum, Dicranum bonjeanii (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Houby (Fungi)
Třída: Houby vřeckovýtrusné (Ascomycetes)
Třída: Houby nižší stopkovýtrusné (Heterobasidiomycetes)
Třída: Houby vyšší stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sokoli (Falconiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.