Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Moneses uniflora (L.) A. Gray - jednokvítek velekvětý v Kraji Vysočina

Jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora), Řídelov, Třešťský potok [JI], 28.5.2007, foto Luděk Čech
Jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora), Řídelov, Třešťský potok [JI], 28.5.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
 • Čeleď: Pyrolaceae - Hruštičkovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Jednokvítek velekvětý je široce rozšířený cirkumtemperátní druh severní polokoule s boreální tendencí a disjunktním typem areálu. V České republice dnes vnímáme Moneses uniflora jako typický druh rašelinných lesů vyšších poloh, ale v minulosti byla jeho ekologická amplituda mnohem širší a vyskytoval se na většině území ČR. Dříve roztroušená až místy hojná rostlina doprovázela vlhká, mechová světlejší místa nejen v rašelinných lesích, ale i v borech a bučinách. Intenzivní holosečné hospodaření, odvodnění lesů a imisní zátěž způsobily dramatický ústup druhu. Tuto situaci velmi dobře dokumentuje i situace na Vysočině, kde byl jednokvítek velekvětý znám na většině území. Dnes jej na Vysočině nacházíme jen velmi vzácně, s výjimkou údolí Doubravy u Chotěboře (např. not Čech 2005–2012), vždy ve výše položených oblastech, konkrétně ve Žďárských vrších nedaleko Cikháje (not. Čech 2003), Samotína (not. Čech 2013) a Milov (např. Bukáčková 2011 NDOP). Nově byla nalezena malá populace druhu v PP Jezdovické rašeliniště na Třešťsku (Ekrtová et al. 2015f) a poslední dvě recentně známé mikropopulace se nacházejí u potoka nad rybníkem Malý Pařezitý (např. Ekrt et al. 2010) a Pilný (Komárek & Čech 2010 in Hadinec & Lustyk 2011) u Řídelova v Jihlavských vrších. Současná ochrana zbývajících populací druhu by měla spočívat zejména ve vyloučení použití intenzivních lesnických technologiích a negativního ovlivnění vodního režimu v místech výskytu druhu.
Mapa výskytu - jednokvítek velekvětý - Moneses uniflora

Lokality

Jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora), Řídelov, Třešťský potok [JI], 28.5.2007, foto Libor Ekrt
Jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora), Řídelov, Třešťský potok [JI], 28.5.2007, foto Libor Ekrt
Jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora), Řídelov, Třešťský potok [JI], 28.5.2007, foto Libor Ekrt
Jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora), Řídelov, Třešťský potok [JI], 28.5.2007, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Moneses uniflora (L.) A. Gray - jednokvítek velekvětý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.