Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Spirochety Vysočiny

Seznam spirochet (Spirochaetae) Kraje Vysočina

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Spirochaetae – spirochety

   IV) Spirochaetes

    V) Spirochaetales

     VI) Leptospiraceae

1. Leptospira grippotyphosa

 

     VI) Spirochaetaceae

2. Borrelia burgdorferi s.l. – borelie

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.