Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mravenci Vysočiny

Klára Bezděčková & Pavel Bezděčka (2017)
Muzeum Vysočiny Jihlava - bezdeckova(zavinac)muzeum.ji.cz
 

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření vzácných, ohrožených a regionálně významných druhů mravenců v Kraji Vysočina. Výstupem je komentovaný seznam všech druhů mravenců čeledi Formicidae zjištěných v Kraji Vysočina. Součástí výstupu je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se výskytu mravenců na vymezeném území. Pro nejvzácnější taxony byly zpracovány mapky současného a historického výskytu a byl sestaven přehled myrmekologicky nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina, přičemž dosud nechráněné lokality budou navrženy k ochraně. Součástí projektu bylo doplnění výskytu vybraných vzácných a ohrožených druhů terénním průzkumem, excerpcí dostupné historické i současné literatury, nepublikovaných písemných prací a sbírkových databází a spolupráce s dalšími specialisty. Výsledky projektu budou postupně prezentovány také na tomto webu.

Odborný garant: RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., realizováno v rámci partnerství projektu s Muzeem Vysočiny Jihlava.

 

Seznam mravenců (Formicidae) Kraje Vysočina

V Kraji Vysočina bylo dosud zjištěno 85 volně žijících druhů mravenců, což je 76,57 % myrmekofauny České republiky.

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 

A) Systematický přehled (v přípravě)

B) Abecední seznam podle českých jmen

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 

A) Systematický přehled

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Šestinozí = šestinožci (Hexapoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Čeleď: Mravencovití (Formicidae)
Podčeleď: Dolichoderinae (Dolichoderinae)
Podčeleď: Formicinae (Formicinae)
Podčeleď: Myrmicinae (Myrmicinae)
Podčeleď: Ponerinae (Ponerinae)
Podčeleď: Proceratiinae (Proceratiinae)

 

B) Abecední seznam podle českých jmen

 1. Mravenec bystrý (Leptothorax acervorum)
 2. Mravenec cizopasný (Strongylognathus testaceus)
 3. Mravenec černolesklý (Lasius fuliginosus)
 4. Mravenec černý (Lasius platythorax)
 5. Mravenec čtyřskvrnný (Dolichoderus quadripunctatus)
 6. Mravenec dlouhoostný (Temnothorax crassispinus)
 7. Mravenec domácí (Lasius emarginatus)
 8. Mravenec drnový (Tetramorium caespitum)
 9. Mravenec drsný (Myrmica scabrinodis)
 10. Mravenec dřevokaz (Camponotus ligniperda)
 11. Mravenec faraón (Monomorium pharaonis)
 12. Mravenec Forelův (Formica foreli)
 13. Mravenec Gallienův (Myrmica gallienii)
 14. Mravenec Gredlerův (Leptothorax gredleri)
 15. Mravenec hladký (Formica cunicularia)
 16. Mravenec hnědý (Lasius brunneus)
 17. Mravenec hojný (Formica polyctena)
 18. Mravenec horský (Manica rubida)
 19. Mravenec hrbolkatý (Temnothorax tuberum)
 20. Mravenec chladnomilný (Lasius mixtus)
 21. Mravenec jamkovaný (Hypoponera cf. punctatissima)
 22. Mravenec klamný (Camponotus fallax)
 23. Mravenec komunní (Bothriomyrmex communista)
 24. Mravenec korsický (Bothriomyrmex corsicus)
 25. Mravenec Kratochvílův (Strogylognathus kratochvili)
 26. Mravenec kůrový (Temnothorax corticalis)
 27. Mravenec laločnatý (Myrmica sabuleti)
 28. Mravenec Lémanův (Formica lemani)
 29. Mravenec lesklý (Formicoxenus nitidulus)
 30. Mravenec lesní (Formica rufa)
 31. Mravenec lesostepní (Formica gagates)
 32. Mravenec loupeživý (Formica sanguinea)
 33. Mravenec luční (Formica pratensis)
 34. Mravenec malátný (Stenamma debile)
 35. Mravenec maličký (Temnothorax parvulus)
 36. Mravenec malooký (Lasius myops)
 37. Mravenec mechový (Leptothorax muscorum)
 38. Mravenec moravský (Tetramorium moravicum)
 39. Mravenec nečistý (Tetramorium impurum)
 40. Mravenec obecný (Lasius niger)
 41. Mravenec obrovský (Camponotus herculeanus)
 42. Mravenec odlišný (Lasius alienus)
 43. Mravenec osmahlý (Camponotus aethiops)
 44. Mravenec otročící (Formica fusca)
 45. Mravenec otrokářský (Polyergus rufescens)
 46. Mravenec parazitný (Anergates atratulus)
 47. Mravenec pařezový (Formica truncorum)
 48. Mravenec páskovaný (Temnothorax unifasciatus)
 49. Mravenec pastvinný (Formica exsecta)
 50. Mravenec písčinný (Lasius sabularum)
 51. Mravenec pískomilný (Lasius psammophilus)
 52. Mravenec podhorní (Formica lugubris)
 53. Mravenec podzemní (Aphaenogaster subterranea)
 54. Mravenec pomalý (Myrmecina graminicola)
 55. Mravenec příživný (Solenopsis fugax)
 56. Mravenec rašelinný (Formica picea)
 57. Mravenec rezavý (Myrmica ruginodis)
 58. Mravenec rudovousý (Formica rufibarbis)
 59. Mravenec rýhovaný (Myrmica sulcinodis)
 60. Mravenec sasský (Temnothorax saxonicus)
 61. Mravenec Schenckův (Myrmica schencki)
 62. Mravenec skalní (Temnothorax interruptus)
 63. Mravenec sličný (Myrmica specioides)
 64. Mravenec smolný (Camponotus piceus)
 65. Mravenec stínomilný (Lasius umbratus)
 66. Mravenec stromový (Temnothorax affinis)
 67. Mravenec stříbřitý (Formica cinerea)
 68. Mravenec subboreální (Tapinoma subboreale)
 69. Mravenec temnohlavý (Temnothorax nigriceps)
 70. Mravenec titěrný (Plagiolepis pygmaea)
 71. Mravenec udatný (Tetramorium ferox)
 72. Mravenec Vandelův (Myrmica vandeli)
 73. Mravenec větvičkový (Camponotus truncatus)
 74. Mravenec vídeňský (Plagiolepis vindobonensis)
 75. Mravenec voňavý (Tapinoma erraticum)
 76. Mravenec výbežkatý (Myrmica lobicornis)
 77. Mravenec vzácný (Proceratium melinum)
 78. Mravenec zemní (Ponera coarctata)
 79. Mravenec zploštělý (Myrmica deplanata)
 80. Mravenec zrnojed (Messor cf. structor)
 81. Mravenec zvrásnělý (Myrmica rugulosa)
 82. Mravenec žahavý (Myrmica rubra)
 83. Mravenec žlutavý (Ponera testacea)
 84. Mravenec žlutý (Lasius flavus)

 

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 1. Anergates atratulus - Mravenec parazitný
 2. Aphaenogaster subterranea - Mravenec podzemní
 3. Bothriomyrmex communista - Mravenec komunní
 4. Bothriomyrmex corsicus - Mravenec korsický
 5. Camponotus aethiops - Mravenec osmahlý
 6. Camponotus fallax - Mravenec klamný
 7. Camponotus herculeanus - Mravenec obrovský
 8. Camponotus ligniperda - Mravenec dřevokaz
 9. Camponotus piceus - Mravenec smolný
 10. Camponotus truncatus - Mravenec větvičkový
 11. Dolichoderus quadripunctatus - Mravenec čtyřskvrnný
 12. Formica cinerea - Mravenec stříbřitý
 13. Formica cunicularia - Mravenec hladký
 14. Formica exsecta - Mravenec pastvinný
 15. Formica foreli - Mravenec Forelův
 16. Formica fusca - Mravenec otročící
 17. Formica gagates - Mravenec lesostepní
 18. Formica lemani - Mravenec Lémanův
 19. Formica lugubris - Mravenec podhorní
 20. Formica picea - Mravenec rašelinný
 21. Formica polyctena - Mravenec hojný
 22. Formica pratensis - Mravenec luční
 23. Formica rufa - Mravenec lesní
 24. Formica rufibarbis - Mravenec rudovousý
 25. Formica sanguinea - Mravenec loupeživý
 26. Formica truncorum - Mravenec pařezový
 27. Formicoxenus nitidulus - Mravenec lesklý
 28. Hypoponera cf. punctatissima - Mravenec jamkovaný
 29. Lasius alienus - Mravenec odlišný
 30. Lasius brunneus - Mravenec hnědý
 31. Lasius emarginatus - Mravenec domácí
 32. Lasius flavus - Mravenec žlutý
 33. Lasius fuliginosus - Mravenec černolesklý
 34. Lasius mixtus - Mravenec chladnomilný
 35. Lasius myops - Mravenec malooký
 36. Lasius niger - Mravenec obecný
 37. Lasius platythorax - Mravenec černý
 38. Lasius psammophilus - Mravenec pískomilný
 39. Lasius sabularum - Mravenec písčinný
 40. Lasius umbratus - Mravenec stínomilný
 41. Leptothorax acervorum - Mravenec bystrý
 42. Leptothorax gredleri - Mravenec Gredlerův
 43. Leptothorax muscorum - Mravenec mechový
 44. Manica rubida - Mravenec horský
 45. Messor cf. structor - Mravenec zrnojed
 46. Monomorium pharaonis - Mravenec faraón
 47. Myrmecina graminicola - Mravenec pomalý
 48. Myrmica deplanata - Mravenec zploštělý
 49. Myrmica gallienii - Mravenec Gallienův
 50. Myrmica lobicornis - Mravenec výbežkatý
 51. Myrmica rubra - Mravenec žahavý
 52. Myrmica ruginodis - Mravenec rezavý
 53. Myrmica rugulosa - Mravenec zvrásnělý
 54. Myrmica sabuleti - Mravenec laločnatý
 55. Myrmica scabrinodis - Mravenec drsný
 56. Myrmica schencki - Mravenec Schenckův
 57. Myrmica specioides - Mravenec sličný
 58. Myrmica sulcinodis - Mravenec rýhovaný
 59. Myrmica vandeli - Mravenec Vandelův
 60. Plagiolepis pygmaea - Mravenec titěrný
 61. Plagiolepis vindobonensis - Mravenec vídeňský
 62. Polyergus rufescens - Mravenec otrokářský
 63. Ponera coarctata - Mravenec zemní
 64. Ponera testacea - Mravenec žlutavý
 65. Proceratium melinum - Mravenec vzácný
 66. Solenopsis fugax - Mravenec příživný
 67. Stenamma debile - Mravenec malátný
 68. Strogylognathus kratochvili - Mravenec Kratochvílův
 69. Strongylognathus testaceus - Mravenec cizopasný
 70. Tapinoma erraticum - Mravenec voňavý
 71. Tapinoma subboreale - Mravenec subboreální
 72. Temnothorax affinis - Mravenec stromový
 73. Temnothorax corticalis - Mravenec kůrový
 74. Temnothorax crassispinus - Mravenec dlouhoostný
 75. Temnothorax interruptus - Mravenec skalní
 76. Temnothorax nigriceps - Mravenec temnohlavý
 77. Temnothorax parvulus - Mravenec maličký
 78. Temnothorax saxonicus - Mravenec sasský
 79. Temnothorax tuberum - Mravenec hrbolkatý
 80. Temnothorax unifasciatus - Mravenec páskovaný
 81. Tetramorium caespitum - Mravenec drnový
 82. Tetramorium ferox - Mravenec udatný
 83. Tetramorium impurum - Mravenec nečistý
 84. Tetramorium moravicum - Mravenec moravský