Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Kaňon Oslavy

  • Okres: Třebíč
  • Region: Náměšťsko
  • Katastrální území: Březník, Kladeruby nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Sedlec u Náměště nad Oslavou, Zňátky
  • Rozloha: 570,31 ha
  • Mapovací kvadrát: 6862, 6863
  • Kategorie ochrany: regionální biocentrum (součást evropsky významné lokality Údolí Oslavy a Chvojnice, součást přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice, součástí je navrhovaná národní přírodní rezervace Divoká Oslava)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

  • Mravenci: Významné xerotermofilní společenstvo (Bezděčková et Bezděčka 2017)
  • Plži: 18 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.