Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) - skalnice kýlnatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Mollusca - Měkkýši
  • Podkmen: Conchifera - Schránkovci
  • Třída: Gastropoda - Plži
  • Čeleď: Helicidae - Hlemýžďovití

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - skalnice kýlnatá - Helicigona lapicida

Lokality

Jan Myšák & Jaroslav Hlaváč

Doporučená citace

Myšák J. et Hlaváč J., 2017: Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) - skalnice kýlnatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Geologickým ústavem AV ČR, v.v.i.