Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vysoký kámen u Smrčné (EVL)

  • Okres: Jihlava
  • Region: Jihlavsko
  • Katastrální území: Smrčná na Moravě, Pávov, Zborná
  • Rozloha: 242,10 ha
  • Mapovací kvadrát: 6559
  • Kategorie ochrany: evropsky významná lokalita (součástí je přírodní památka Vysoký kámen u Smrčné a část je součástí regionálního biocentra Vysoký kámen)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Plži: 27 druhů - jediná známá lokalita řasnatky nadmuté (Macrogastra tumida) na Vysočině (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Čeleď: Můrovití (Noctuidae)
Říše: Živočichové (Animalia)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.