Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Allium ursinum L. - česnek medvědí v Kraji Vysočina

Česnek medvědí pravý (Allium ursinum), PR Suchá hora [TR], 12.5.2011, foto Luděk Čech
Česnek medvědí pravý (Allium ursinum), PR Suchá hora [TR], 12.5.2011, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
  • Čeleď: Alliaceae - Česnekovité

Poddruhy v rámci druhu nerozlišovány. Na Vysočině pravděpodobně pouze A. u. subsp. ursinum.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Česnek medvědí je především evropský druh (neroste v nejjižnějších a nejsevernějších územích Evropy) vyznívající sporadicky pouze do Malé Asie a na Kavkaz. V České republice se vyskytuje roztroušeně (lokálně hojněji) na Moravě a v severní části Čech. Na Vysočině se druh vyskytuje lokálně v říčních údolích moravského praebohemika, kde roste roztroušeně podél Svratky, Oslavy, Jihlavy, Rokytné a Želetavky. Dále se ostrůvkovitě vyskytuje v poměrně stabilních populacích na humózních lesních stanovištích centrální části Vysočiny, zejména v okolí Třeště, Jihlavy a jižním Havlíčkobrodsku. Česnek medvědí je typická rostlina humózních suťových svahových lesů, dále roste v humózních dubohabřinách často ve velkých porostech. Ojediněle je pěstován v kultuře na zahrádkách, avšak není známo masivní šíření z těchto stanovišť do volné přírody. Druh je ohrožen pouze převodem listnatých lesů na jehličnaté kultury.
Mapa výskytu - česnek medvědí - Allium ursinum

Lokality

Česnek medvědí pravý (Allium ursinum), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 5.5.2012, foto Libor Ekrt
Česnek medvědí pravý (Allium ursinum), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 5.5.2012, foto Libor Ekrt
Česnek medvědí pravý (Allium ursinum), PR Suchá hora [TR], 12.5.2011, foto Luděk Čech
Česnek medvědí pravý (Allium ursinum), PR Suchá hora [TR], 12.5.2011, foto Luděk Čech
Česnek medvědí pravý (Allium ursinum), PR Habrová seč [TR], 20.4.2009, foto Josef Komárek
Česnek medvědí pravý (Allium ursinum), PR Habrová seč [TR], 20.4.2009, foto Josef Komárek

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Allium ursinum L. - česnek medvědí v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.