Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Suchá hora

  • Okres: Třebíč
  • Region: Moravskobudějovicko
  • Katastrální území: Velký Dešov
  • Rozloha: 31,06 ha
  • Mapovací kvadrát: 7060
  • Kategorie ochrany: přírodní rezervace (součást regionálního biocentra Černá blata)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

  • Ptáci: 35 druhů, z toho 7 druhů zvláště chráněných (1§§§,3§§,3§), 9 druhů červeného seznamu ČR (1CR,2EN,3VU,1NT,2LC); 12 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (1!!!,9!!,2!) (Kodet et Kodetová 2017)
  • Pavouci: regionální význam (Jelínek 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.