Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Corydalis solida (L.) Clairv. - dymnivka plná v Kraji Vysočina

Dymnivka plná pravá (Corydalis solida), Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt
Dymnivka plná pravá (Corydalis solida), Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

V ČR pouze C. s. subsp. solida.

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Dymnivka plná je především evropským druhem. Vyskytuje se souvisle od Francie až přibližně po Ural, jen ostrůvkovitě vyznívá do Malé Asie a severní Afriky. Jedná se o jarní geofyt tvořící první kvetoucí aspekt v podrostu listnatých lesů, zejména dubohabřin a suťových lesů v nižších a středních polohách. V České republice leží těžiště jejího rozšíření na Moravě, v Čechách je vzácná a vyskytuje se ostrůvkovitě ve východních a středních Čechách. Na Vysočinu proniká souvisle zejména průlomovými údolími praebohemika do jihovýchodní části regionu. Ostrůvkovitě se však vyskytuje také na Svratecku a Jemnicku. Literární údaje z údolí Moravské Dyje (Křížek 1971) jsou pravděpodobně záměny s Corydalis intermedia. Podobně jako další druhy květnatého podrostu listnatých lesů a křovin jsou populace dymnivky plné ohroženy nevhodným lesním hospodařením, zejména převodem původních listnatých porostů na jehličnaté lesní kultury, případně naoráváním pasek při obnově zalesnění.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - dymnivka plná - Corydalis solida

Lokality

Dymnivka plná pravá (Corydalis solida), Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt
Dymnivka plná pravá (Corydalis solida), Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Corydalis solida (L.) Clairv. - dymnivka plná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.