Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Neottia nidus-avis (L.) Rich. - hlístník hnízdák v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Hlístník hnízdák je nezelená heterotrofní orchidej rozšířená široce v Evropě od Britských ostrovů, Španělska přes jižní Skandinávii až téměř k Uralu. Exklávně zasahuje do Anatolie, na Kavkaz a izolovaně také do oblasti střední Sibiře. Roste v listnatých lesích, křovinách i lesních lemech na humózních, propustných, živinami bohatých půdách, většinou neutrální až zásadité reakce. V České republice se vyskytuje roztroušeně v oblastech listnatých lesů, vyhýbá se smrčinám a suchým, xerofilním doubravám. Na Vysočině se vyskytuje hojněji především na Svratecku a Třebíčsku a jinde ostrůvkovitě. Vyhledává místa se zastoupením humózních lesů. Zcela chybí v oblasti na východ do Jihlavy k Velkému Meziříčí a Žďáru nad Sázavou, v části Pelhřimovska a Havlíčkobrodska. Z dostupných dat je patrný značný ústup druhu, který je pravděpodobně důsledkem likvidace listnatých lesů a mezofilních lískových křovin a jejich převodu na jehličnaté lesní kultury. V některých územích se ale může jednat pouze o absenci recentních dat o výskytu. V každém případě se hlístník hnízdák na Vysočině nevyskytuje hojně a v některých částech regionu je velmi vzácný a jeho výskyt je výjimečný. Ochrana druhu spočívá především ochraně listnatých humózních lesů.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - hlístník hnízdák - Neottia nidus-avis

Lokality

Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), Štěpánov nad Svratkou [ZR], 25.5.2007, foto Luděk Čech
Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), Štěpánov nad Svratkou [ZR], 25.5.2007, foto Luděk Čech
Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt
Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Neottia nidus-avis (L.) Rich. - hlístník hnízdák v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 1. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.