Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Farářský kopec

  • Okres: Jihlava
  • Region: Telčsko
  • Katastrální území: Řídelov
  • Kategorie ochrany: les je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina , Jihlavské vrchy

Významnost lokality

  • Plži: 16 druhů - jedna ze tří lokalit vřetenky šedivé (Bulgarica cana) na Vysočině, jedna ze tří lokalit závornatky křížaté (Clausilia cruciata) na Vysočině (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.