Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hrádek

  • Okres: Třebíč
  • Region: Náměšťsko
  • Katastrální území: Kramolín
  • Rozloha: 15,91 ha
  • Mapovací kvadrát: 6862
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody / navrhovaná přírodní rezervace (součást evropsky významné lokality Údolí Jihlavy)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

  • Plži: 18 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.