Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cornus mas L. - dřín jarní v Kraji Vysočina

Dřín jarní (Cornus mas), Rouchovany [TR], 30.3.2011, foto Luděk Čech
Dřín jarní (Cornus mas), Rouchovany [TR], 30.3.2011, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Cornales - Dřínotvaré
  • Čeleď: Cornaceae - Dřínovité

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Dřín jarní je dřevinou se submediteráním rozšířením, které se táhne od Kavkazu do Německa a jižní Francie. Roste na teplých výslunných křovinatých stráních a skalnatých svazích v lesostepních porostech teplomilných a šipákových doubrav. V České republice je jeho výskyt soustředěn do českého a moravského termofytika a navazujících částí mezofytika. Na Vysočině leží stěžejní oblast výskytu v praebohemiku, kde se druh vyskytuje především v údolích řek Oslavy, Jihlavy, Rokytné a Rouchovanky. Ojedinělý údaj je znám od Štěpánova nad Svratkou (např. Čech 2006). Kromě údajů z Třebíčska a Svratecka, které mají jednoznačnou návaznost na rozšíření druhu na jižní Moravě, existují ještě ojedinělé historické údaje z okolí Kostelce u Jihlavy (např. Reichardt in Ambrož 1929), Humpolce (Čábera 1969b), Havlíčkova Brodu (Čábera 1969b) a Ledče nad Sázavou (např. Štech 1997 in Čech 2003). Vzhledem k tomu, že dřín jarní je oblíbená parková dřevina nelze v některých případech, zejména mimo souvislý výskyt druhu vyloučit druhotný původ lokality (výsadba, zplanění). Typickým příkladem může být výskyt v okolí hradu Sádek na Třebíčsku (Jelínková 2003 ZMT). Ve světlých lesích na jižně exponovaných stráních říčních údolí v praebohemiku má druh početné populace. Ohrožen je necitlivým lesním hospodařením (převod původních světlých lesů na zapojené lesní kultury), ale také postupným sukcesním posunem světlých rozvolněných teplomilných lesů k zapojeným tmavým porostům.
Mapa výskytu - dřín jarní - Cornus mas

Lokality

Dřín jarní (Cornus mas), Rouchovany [TR], 30.3.2011, foto Luděk Čech
Dřín jarní (Cornus mas), Rouchovany [TR], 30.3.2011, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cornus mas L. - dřín jarní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.