Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vicia pisiformis L. - vikev hrachovitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Vikev hrachovitá je evropským, kontinentálně laděným druhem rostoucím od střední Evropy na severní Balkán a odtud v pásu až téměř k Uralu. U nás roste na světlinách a pasekách v listnatých lesích a na křovinatých stráních a sutích. Vyskytuje se místy hojně v termofytiku a teplejších oblastech mezofytika. Chybí, nebo je vzácná ve vyšších a chladnějších oblastech. Na Vysočině se jedná o typický prvek praebohemika rostoucí roztroušeně především v jihovýchodní části Třebíčska a na Svratecku. Podél Oslavy se táhne výskyt vikve hrachovité až k Velkému Meziříčí. Na Jihlavě sahá výskyt druhu až do okolí Jihlavy. Z devadesátých let pochází lokality z údolí Jihlavy u Malého Beranova (např. Čech 1998 MJ), kde je stále možné, že druh někde vzácně roste. Historický výskyt je znám z Vysokého kamene u Jihlavy (např. Ambrož 1930) a z okolí Telče a Nové Říše (Formánek 1887). Z dostupných dat je zřejmé, že druh ustoupil zejména v okrajových oblastech svého výskytu. Na druhou stranu nelze vyloučit, že se například v údolí Jihlavy se vyskytuje šířeji i recentně, ale je vzácný a je přehlížen. Výskyt vikve hrachovité v místech jejího rozšíření je omezován hlavně intenzivním lesnictvím s preferencí pěstování jehličnatých kultur a omezování pestré vertikální a horizontální struktury listnatých porostů. S mizením světlin a otevřeným ploch v listnatých lesích ustupuje i výskyt V. pisiformis. Na druhou stranu se v určité míře může jednat o přehlížený druh.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - vikev hrachovitá - Vicia pisiformis

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Vicia pisiformis L. - vikev hrachovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 1. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.