Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anthericum ramosum L. - bělozářka větevnatá v Kraji Vysočina

Bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Kraví hora [TR], 30.6.2009, foto Luděk Čech
Bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Kraví hora [TR], 30.6.2009, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
  • Čeleď: Asphodelaceae - Asfodelovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Bělozářka větevnatá je široce se vyskytující evropský endemit suchých teplejších území rostoucí zejména na bazičtějších horninách. V České republice se vyskytuje v moravském i českém termofytiku a teplejším mezofytiku. Na Vysočině se vyskytuje roztroušeně až místy hojněji v jv. části Třebíčska a ojediněle na Jemnicku. Izolované lokality se vyskytují na výchozech vápenců u Nové Vsi na Třebíčsku (Zelený 2006). Mimo jihovýchodní část Vysočiny jsou známé jen ojedinělé výskyty, kde je druh v současnosti nezvěstný. Konkrétně se jedná o Helenínskou skálu u Jihlavy (nejstarší údaj Picbauer 1923, nověji např. not. Růžička 1994). V severní části Vysočiny jsou to pak nálezy u České Bělé (Fiedler in Štefánek 1961, Faltys 1983 NDOP). Jedná se o druh suchých kamenitých a světlých stanovišť, vázaný především světliny dubových až dubohabrových lesů, případně borů na svazích údolí. S oblibou i na Vysočině doprovází bazičtější horninové podloží. Druh je ohrožen zejména převodem původních světlých listnatých a smíšených lesů na zapojené jehličnaté kultury, ale také postupným zapojováním rozvolněných lesů a jejich okrajů.
Mapa výskytu - bělozářka větevnatá - Anthericum ramosum

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Anthericum ramosum L. - bělozářka větevnatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.