Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Prunus mahaleb L. - mahalebka obecná v Kraji Vysočina

Mahalebka obecná pravá (Prunus mahaleb), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 17.4.2007, foto Luděk Čech
Mahalebka obecná pravá (Prunus mahaleb), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 17.4.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Nerozlišovány poddruhy v rámci druhu.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Mahalebka obecná roste široce v jižní polovině Evropy, odkud přesahuje do sz. Afriky a dále na východ až na Kavkaz, do střední Asie a Pákistánu. Pěstuje se v parcích a zahradách jako okrasná dřevina. Na původních stanovištích osídluje kamenité výslunné svahy, skalnatá údolí především na bazičtějších podkladech. V České republice osídluje teplé a suché oblasti termofytika Čech i Moravy. Na Vysočinu druh proniká z panonské teplé oblasti podél toku větších řek především do údolí řeky Jihlavy, případně řeky Rokytné a Oslavy. Nejhlouběji do centra Vysočiny vyznívá její výskyt údolím Jihlavy, kde se již vyskytují jen ojedinělé lokality u Luk nad Jihlavou (Ambrož 1925, Zlámalík 2003 NDOP) a u ústí Brtnice do Jihlavy u Dolního Smrčného (Suza 1931b, Ekrtová & Ekrt 2015a). Druh na svých lokalitách bývá stabilně přítomen i v současné době a ohrožen je pouze postupným přerůstáním keřových formací stromy nebo šířením hustých polykormonů trnky a dalších mezofilních křovin. K ústupu až zániku populací dochází zejména v oblastech vyznívání druhu do mezofytika.
Mapa výskytu - mahalebka obecná - Prunus mahaleb

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Prunus mahaleb L. - mahalebka obecná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.