Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex michelii Host - ostřice micheliova v Kraji Vysočina

Ostřice Micheliova (Carex michelii), Čikov [TR], 25.4.2007, foto Luděk Čech
Ostřice Micheliova (Carex michelii), Čikov [TR], 25.4.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice Micheliova je druh typický pro jihovýchodní část Evropy, kde ji najdeme v teplomilných doubravách, lemové, lesostepní subxerotermní až xerotermní vegetaci na křovinatých stráních v teplých oblastech, většinou na minerálně silných bazických podkladech. V České republice roste v českém i moravské termofytiku a vzácně přesahuje do okrajových oblastí mezofytika. Na Moravě je ovšem výrazně hojnější a z panonského termofytika její výskyt zasahuje až na jihovýchodní část Vysočiny. Nejvíce lokalit je v údolích Jihlavy, Oslavy, Rouchovanky a Rokytné. Mimo říční údolí je výskyt velmi vzácný a dnes většinou nezvěstný. V současnosti je Carex michelii na Vysočině vzácná a ochranářsky cenná, neboť je dobrým indikátorem světlých doubrav na lokálně bázemi bohatším podloží. Značná část těchto porostů bohužel v současnosti ztrácí svůj světlý a lesostepní charakter. Místa s výskytem ostřice Micheliovy si proto zaslouží cílenou a aktivní pozornost ochrany přírody.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ostřice micheliova - Carex michelii

Lokality

Ostřice Micheliova (Carex michelii), Čikov [TR], 25.4.2007, foto Luděk Čech
Ostřice Micheliova (Carex michelii), Čikov [TR], 25.4.2007, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex michelii Host - ostřice micheliova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 1. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.