Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Euphorbia epithymoides L. - pryšec mnohobarvý v Kraji Vysočina

Pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides), PR Velká skála [TR], 23.4.2007, foto Luděk Čech
Pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides), PR Velká skála [TR], 23.4.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Pryšec mnohobarvý má omezené evropské rozšířením, které se táhne od jihovýchodní střední Evropy na Balkán a okrajově do evropské části Ruska. Doprovází společenstva světlých teplomilných doubrav a lesních lemů na výslunných kamenitých stráních, zejména na bázemi bohatších podkladech. V České republice je původní výskyt vázaný na Panonské termofytikum s okrajovými přesahy do sousedního mezofytika. To platí také v případě Vysočiny, kde se tento taxon vyskytuje roztroušeně na vhodných biotopech především v údolí Jihlavy od Dalešic a Kramolína směrem po proudu až k Mohelnu a Lhánicím a dále v údolí Oslavy na světlinách pod Kraví horou a poté již hojněji v jihomoravské části údolí. Kromě údolí Jihlavy a Oslavy existují z území Vysočiny jen jednotlivé údaje z údolí Rokytné u Biskupic (Suza 1932) a výše na Třebíčsku z výslunných lemů u lesa Chudoba u Týna (Picbauer 1906) a náletu dřevin u rybníka Velký Bor u Trnavy (Ekrt 2012 NDOP). Pryšec mnohobarvý je druh světlého xerofilního lesa nebo lesních lemů. Ohrožení jeho populací spočívá především v likvidaci světlých lesů nevhodnými lesnickými zásahy (převody na zapojené lesní kultury) nebo postupným přirozeným zapojováním těchto biotopů v důsledku absence tradičních způsobů hospodaření v teplomilných lesích (pastva, vysekávání mlaziny, toulavá seč, pařezení apod.). I přestože v porovnání s minulosti druh jistě částečně ustoupil, v současnosti není jeho výskyt na Vysočině bezprostředně ohrožen zánikem. Ovšem další fragmentace stávajících stanovišť není žádoucí.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - pryšec mnohobarvý - Euphorbia epithymoides

Lokality

Pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides), PR Velká skála [TR], 23.4.2007, foto Luděk Čech
Pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides), PR Velká skála [TR], 23.4.2007, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Euphorbia epithymoides L. - pryšec mnohobarvý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 1. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.