Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Geranium sanguineum L. - kakost krvavý v Kraji Vysočina

Kakost krvavý (Geranium sanguineum), Mohelno [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech
Kakost krvavý (Geranium sanguineum), Mohelno [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kakost krvavý má evropský areál od Britských ostrovů a Španělska přes jižní Skandinávii po Ural a širší oblast Kavkazu. Roste na výslunných skalnatých a křovinatých stráních, v lemech a na světlinách teplomilných lesních společenstev na bazických i kyselých horninách. V České republice leží těžiště jeho rozšíření v českém i moravském termofytiku a navazujícím mezofytiku. Na Vysočinu přesahuje pouze na jihovýchodě regionu. Nejpočetnější výskyt je znám z údolí Jihlavy od Dřínové hory u Kramolína po Mohelno a Lhánice (např. not. Čech 2002, Grulich 2011 in Grulich 2014). Kromě údolí Jihlavy roste kakost krvavý na Vysočině ještě pod Kraví Horou v údolí Oslavy (Ekrt et al. 2014) a nad Svobodovým mlýnem v údolí Želetavky (Čech 2006). Recentně nezvěstné lokality pochází ještě od Klokočí ze Svratecka (Čáp 1981 NDOP) a okolí Náměště nad Oslavou (Roemer in Formánek 1887). Kakost krvavý se na Vysočině vyskytoval vždy jen okrajově na omezeném počtu lokalit. Jeho současné ohrožení spočívá především v omezení rozsahu výslunných xerofilních lesních lemů a světlých doubrav na bázemi bohatším podloží. Pro ochranu jeho populací je důležité zachovávat a podporovat výskyt a rozšíření lemových struktur a světlých lesostepních formací na výslunných svazích výše zmíněných řek v místech výskytu druhu. Při zapojení původně světlých lesních porostů a zániku lemové vegetace výrazně ustoupí i populace kakostu krvavého.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - kakost krvavý - Geranium sanguineum

Lokality

Kakost krvavý (Geranium sanguineum), Mohelno [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech
Kakost krvavý (Geranium sanguineum), Mohelno [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Geranium sanguineum L. - kakost krvavý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.