Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lactuca viminea (L.) J. Presl et C. Presl - locika prutnatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Locika prutnatá je typickým (sub)mediteráním druhem rostoucím v jižní Evropě, přilehlé Anatolii a na Kavkaze. V České republice, kterou probíhá severní hranice celkového areálu druhu, se jedná o rostlinu skalních stepí a suchých stepních trávníků s nezapojeným drnem. Vyhledává mělké skeletovité půdy, častěji na bazických, méně na kyselých horninách. Na našem území roste Lactuca viminea ve středních Čechách a ostrůvkovitě v Českém středohoří a na jihozápadní Moravě. Na Vysočině se jedná o druh úzce vázaný na údolí Jihlavy od Kramolína po Lhánice, kde je známa řada lokalit. Ojedinělý výskyt pochází z lokality Brdo u Přešovic (např. not. Čech 2011). Historické údaje pocházejí z Třebíče a Vladislavy (např. Picbauer 1906, Suza 1931b). Recentně je však z této části regionu znám jediný údaj od Rudíkova (Březina 2003 NDOP). Jelikož se jedná o druh výslunných skalnatých stepí s nezapojeným bylinným patrem, je výskyt a početnost populací ovlivněný zejména sukcesí dřevin a zapojením drnu na stepních stráních v důsledku ústupu tradičního hospodaření, zejména pastvy.
Mapa výskytu - locika prutnatá - Lactuca viminea

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lactuca viminea (L.) J. Presl et C. Presl - locika prutnatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.