Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Kamenice (Kázek u Brťoví)

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Bystřicko
  • Katastrální území: Brťoví
  • Rozloha: 0,18 ha
  • Mapovací kvadrát: 6464
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek / evidovaná lokalita ochrany přírody (II)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mravenci: Superkolonie významného zvláště chráněného mravence Forelova (Formica foreli) (Bezděčková et Bezděčka 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Šestinozí = šestinožci (Hexapoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Čeleď: Mravencovití (Formicidae)
Podčeleď: Formicinae (Formicinae)
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.