Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Formica foreli Emery, 1909 - mravenec Forelův v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Hymenoptera - blanokřídlí
 • Čeleď: Formicidae - mravencovití
 • Podčeleď: Formicinae - Formicinae

V minulosti nebyl odlišován od F. pressilabris Nylander, 1846

Ochrana a ohrožení

 • § = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Bezděčka et al. 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • O
 • x2
 • t2

Výskyt a rozšíření

 • Vysočina: Silně lokální výskyt.
Mapa výskytu - mravenec Forelův - Formica foreli

Lokality

Klára Bezděčková & Pavel Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava

Doporučená citace

Bezděčková K. et Bezděčka P., 2017: Formica foreli Emery, 1909 - mravenec Forelův v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava.