Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Nad Chudobovým mlýnem

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Bystřicko
  • Katastrální území: Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem
  • Rozloha: 0,18 ha
  • Mapovací kvadrát: 6464
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek / evidovaná lokalita ochrany přírody

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mravenci: Superkolonie významného zvláště chráněného mravence pastvinného (Formica exsecta) (Bezděčková et Bezděčka 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.