Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bothriomyrmex corsicus Santschi, 1923 - mravenec korsický v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Hymenoptera - blanokřídlí
 • Čeleď: Formicidae - mravencovití
 • Podčeleď: Dolichoderinae - Dolichoderinae

Do Seifertovy revize r. Bothriomyrmex (Seifert 2012) u nás pod synonymem Bothriomyrmex gibbus Soudek, 1925

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Bezděčka et al. 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • S
 • x3
 • t3

Výskyt a rozšíření

 • Vysočina: Recentně nebyl v Kraji Vysočina ověřen, historicky znám pouze z NPR Mohelenská hadcová step.
Mapa výskytu - mravenec korsický - Bothriomyrmex corsicus

Lokality

Klára Bezděčková & Pavel Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava

Doporučená citace

Bezděčková K. et Bezděčka P., 2017: Bothriomyrmex corsicus Santschi, 1923 - mravenec korsický v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava.